Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

Jesteś członkiem SII?

Poznaj ofertę specjalną!

W tym roku można skorzystać ze specjalnej oferty internetowej przygotowanej przez Dom Maklerski we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Oferta dla Klientów będących członkami SII wprowadza następujące stawki opłat i prowizji:

  • bezpłatne otwarcie rachunku inwestycyjnego
  • bezpłatne prowadzenie rachunku do końca roku kalendarzowego
  • 0,29% minimalnie 5 PLN na rynku akcji
  • 5 PLN za kontrakt indeksowy
  • 0,50 PLN za kontrakt walutowy

Obniżone stawki opłat i prowizji będą obowiązywać do 31 marca 2019 r. i obejmują zlecenia kupna lub sprzedaży składane za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego). Szczegóły znajdują się w Komunikacie 14 Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Jak można skorzystać z oferty?

  • otworzyć lub posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego
  • w Punkcie Obsługi Klienta lub w serwisie supermakler złożyć wniosek o przystąpienie do oferty dla członków SII, potwierdzając tym samym opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia.

Rachunek inwestycyjny można otworzyć w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Ważne!

Do 31 marca każdego roku Klienci, którzy skorzystali z oferty, zobligowani są do aktualizacji informacji o ciągłości członkostwa w Stowarzyszeniu. Brak potwierdzenia członkostwa w podanym terminie spowoduje przywrócenie standardowych warunków prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz naliczenie bezzwrotnej opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego.

Więcej szczegółów na stronie www.dm.pkobp.pl