Analizy i Komentarze

Publikacje ukazujące się co najmniej raz dziennie

 • Dziennik - zawierają omówienie ostatnich informacji ze spółek wraz z oceną ich wpływu na kurs spółki oraz podsumowanie ważnych danych dotyczących rynku.
  Przykładowy raport dzienny
 • Poranna analiza techniczna: WIG20, S&P 500 - omówienie bieżącej sytuacji na rynkach zagranicznych z punktu widzenia analizy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego i polskiego.
  Przykładowa dzienna analiza techniczna
 • Analiza techniczna WIG20Futures - raport ukazujący się dwa razy dziennie - przed otwarciem, przed zamknięciem rynku kontraktów terminowych. Zawiera szczegółową analizę wykresu, krótki komentarz rynkowy oraz sugestię pozycji, którą należy zająć.
  Przykładowa analiza techniczna WIG20 Futures
 • Portfel Techniczny - Przedstawia spółki, na których pojawiły się sygnały inwestycyjne z dokładnymi poziomami otwarcia i zamknięcia pozycji na koniec sesji. U podstaw przyjetej przez DM PKO Banku Polskiego strategii leży inwestowanie zgodnie z trendem średnio- i krótkoterminowym. Choć pozycja w Portfelu Technicznym utrzymywana jest zazwyczaj przez kilka tygodni, to jednak przedstawione w nim walory mozna wykorzystać również do gry w krótszym horyzoncie inwestycyjnym na zasadzie szybszej realizacji zysków w przypadku pojawienia się sygnałów osłabienia trendu lub też odnowienia pozycji z niskim ryzykiem inwestycyjnym po odbiciu się kursu od poziomu Stop.
  Przykładowy Portfel techniczny
 • Analiza techniczna: Algo Futures - materiał ukazujący się raz dziennie, przed otwarciem rynku terminowego. Prezentuje on algorytmiczną strategię opartą o narzędzia analizy technicznej, która zastosowana jest dla 15 kontraktów terminowych z GPW. Prezentuje aktualną sytuację techniczną oraz precyzyjne sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. Dobór instrumentów opiera się o kryterium płynności.
  Przykładowa Analiza techniczna Algo Futures

Publikacje ukazujące się raz w tygodniu

 • Barometr techniczny - obszerny raport zawierający komentarze oraz analizę techniczną WIG-u oraz 10 spółek. Pięć analiz odnosi się do spółek z pozytywną perspektywą, kolejne pięć do spółek z negatywną oceną. Opracowanie zawiera również sugestię pozycji, którą należy zająć w odniesieniu do analizowanych spółek.
  Przykładowy barometr techniczny

Publikacje okresowe

 • Raporty kwartalne - zawierają prognozy kwartalnych wyników finansowych wybranych spółek notowanych na warszawskiej GPW.
  Przykładowy raport kwartalny

Zasady udostepniania powyższych opracowań przygotowywanych przez zespół analityków Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego:

Dla użytkowników z wykupionym płatnym profilem w Moim Serwisie powyższe opracowania udostępniane są następnego dnia po ich wydaniu.

Na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl materiały te są upublicznione po 8 dniach od daty ich wydania.

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać powyższe opracowania udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta oraz podpisz „Umowę o udostepnienie materiałów analitycznych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, wówczas materiały te będą wysyłane nieodpłatnie na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej w dniu ich wydania.