Aktualności DM

2017.11.24

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 grudnia  2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

  • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0318). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,37 zł brutto.
  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1219).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1220). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1221). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1227). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 grudnia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

 

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS1223). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD1229). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]

ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji: dwuletnich DOS1217, trzyletnich TOZ1217, czteroletnich COI1217 oraz dziesięcioletnich EDO1217, których wykup przypada w grudniu 2017 r. mogą dokonać zamiany na obligacje dwuletnie DOS1219, trzyletnie TOZ1220, czteroletnie COI1221 bądź dziesięcioletnie EDO1227.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zamiany obligacji można składać w terminie: od 27 listopada br. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym), w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).