Aktualności DM

2017.06.26

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 lipca 2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  •  Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0719).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  •  Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0720). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. 
  •  Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0721). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  •  Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0727). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 lipca 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0723). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0729). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]

ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji: dwuletnich DOS0717, trzyletnich TOZ0717, czteroletnich COI0717 oraz dziesięcioletnich EDO0717, których wykup przypada w lipcu 2017 r. mogą dokonać zamiany na dowolne rodzaje obligacji, które są oferowane w danym miesiącu. Powyższe oznacza, iż ww. obligacje można zamienić na obligacje dwuletnie DOS0719, trzyletnie TOZ0720, czteroletnie COI0721 bądź dziesięcioletnie EDO0727.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zamiany obligacji można składać w terminie: od 27 czerwca br. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym), w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu
i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).