Aktualności DM

2018.04.13

DANWOOD HOLDING S.A. - Informacje dla Inwestorów Indywidualnych

Szanowni Inwestorzy,

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej DANWOOD HOLDING S.A.

Informacje na temat oferty znajdują się w Prospekcie Emisyjnym DANWOOD HOLDING S.A. opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz na stronie Oferującego.

Harmonogram Oferty:

 • 13 - 23 kwietnia 2018 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
 • 24 kwietnia 2018 r. - ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • nie później niż 24 kwietnia 2018 r. - opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
 • nie później niż 10 maja 2018 r.- zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych
 • około 11 maja 2018 r. - zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

 Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis (w takim przypadku każdy zapis będzie traktowany odrębnie), pod warunkiem jednak, że jednorazowo łączna liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie będzie większa niż 2.000.000 akcji w przypadku gdy Akcje Oferowane obejmują Ofertę Podstawową i 2.400.000 akcji w przypadku gdy Akcje Oferowane obejmują Dodatkowe Akcje Oferowane.
 • Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 10 Akcji Oferowanych. Każdy odrębny zapisy złożony na mniej niż 10 Akcji Oferowanych będzie nieważny.
 • Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną wynosi 15,00
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
 • Inwestor w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o wartość prowizji maklerskiej).
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu.

Jak złożyć zapis na akcje DANWOOD HOLDING S.A.

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W aplikacji supermakler.
 • W aplikacji supermakler mobile, również w wersji tabletowej.
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.
 • W serwisie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.