Inwestowanie na GPW i rynkach zagranicznych

Dlaczego warto?

Przed rozpoczęciem inwestycji na GPW należy założyć rachunek inwestycyjny, na którym gromadzone będą środki finansowe oraz Instrumenty finansowe.

Rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego to:

 • Dostęp do instrumentów z GPW i możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych. Sprawdź szczegóły
 • Usługa Doradztwa inwestycyjnego oparta na zróżnicowanych Portfelach modelowych. Więcej o usłudze
 • Dostęp do obszernych materiałów analitycznych. Sprawdź szczegóły
 • Możliwość przystąpienia do programu benefitowego "ORLEN W PORTFELU".
 • Indywidualna opieka maklerska dla najbardziej wymagających Klientów, w tym zlecenia DDM. Więcej
 • Wygodny dostęp do rachunku przez serwis supermakler z nowoczesną aplikacją mobilną. Więcej
 • Możliwość powiązania rachunku bankowego z rachunkiem maklerskim. Sprawdź szczegóły
 • Dostęp do usługi intraday na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Więcej o usłudze
 • Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego dla inwestycji na rynku wtórnym oraz usługa Odroczonego Terminu Płatności (OTP). Sprawdź szczegóły

Dlaczego warto zostać naszym Klientem

 

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Pamiętaj o ryzyku. Inwestycje w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem inwestycyjnym. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Rachunek dla ucznia i studenta

 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego udostępnił usługę w ramach rachunku inwestycyjnego skierowaną do młodych inwestorów zaczynających swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie.

  Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz ważną legitymację szkolną lub studencką i nie ukończyłeś 25-tego roku życia możesz otworzyć rachunek inwestycyjny oraz skorzystać ze specjalnych opłat za prowadzenie rachunku i prowizji od zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego):

  • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok do roku ukończenia 25-tego roku życia (włącznie),
  • kontrakty na indeksy: 5,00 zł za kontrakt,
  • kontrakty walutowe: 0,50 zł za kontrakt,
  • kontrakty na akcje: 1,50 zł za kontrakt,
  • instrumenty finansowe, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej: 0,25% nie mniej niż 5,00 zł,
  • obligacje: 0,15% nie mniej niż 5,00 zł.

  Ponadto w ofercie skierowanej dla uczniów i studentów poniżej 25-tego roku życia zachowane zostają wszystkie funkcjonalności podstawowego rachunku inwestycyjnego, również w zakresie możliwości aktywowania dodatkowych usług. Zapoznaj się z pełną ofertą Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Jak założyć?

 • Odwiedź jeden z naszych Punktów Obsługi Klienta lub oddziałów PKO Banku Polskiego. W zakładce PLACÓWKI znajdziesz wyszukiwarkę, która umożliwi szybkie odnalezienie najdogodniejszej lokalizacji,
 • Do otwarcia rachunku jako osoba fizyczna będziesz potrzebował dowód osobisty lub paszport a także nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym dokonujesz rozliczeń podatkowych,
 • Jeżeli jesteś Klientem PKO Banku Polskiego możesz powiązać swój rachunek inwestycyjny z rachunkiem bankowym i korzystać z usług maklerskich za pośrednictwem serwisów iPKO lub Inteligo.

Pamiętaj, że:

 • Twój rachunek inwestycyjny może być prowadzony również jako rachunek wspólny. Współwłaścicielem rachunku może być wyłącznie małżonek, z którym pozostajesz w ustawowej wspólnocie majątkowej. Do otwarcia takiego rachunku wymagana jest Wasza wspólna wizyta w jednej z naszych placówek.
 • Do rachunku inwestycyjnego możesz ustanowić pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Udzielając pełnomocnictwa określasz m.in. rodzaj i zakres umocowania (bez ograniczeń lub szczególne).

Aby skorzystać z oferty rachunku dla uczniów i studentów należy:

 • być pełnoletnią osobą fizyczną, która nie ukończyła 25-tego roku życia i posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką,
 • od 3 stycznia 2018 r., zawrzeć w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK) umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z aktywowaniem usługi w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem systemu internetowego w tym serwisu mobilnego,
 • podpisać oświadczenie ucznia lub studenta,
 • wyrazić zgodę na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały nośnik elektroniczny).

Oferta skierowana jest do osób, które do dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ukończyły 25-tego roku życia.

Uwaga: Otwarcie rachunku dla ucznia i studenta nie jest możliwe w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.