Analizy i Komentarze

Publikacje ukazujące się co najmniej raz dziennie

 • Analiza techniczna WIG20Futures – publikacja ukazująca się dwa razy dziennie - przed otwarciem, przed zamknięciem rynku kontraktów terminowych. Zawiera szczegółową analizę wykresu, krótki komentarz rynkowy oraz sugestię pozycji, którą należy zająć.
  Przykładowa analiza techniczna WIG20 Futures
 • Portfel Techniczny Polska – Przedstawia spółki, na których pojawiły się sygnały inwestycyjne z dokładnymi poziomami otwarcia i zamknięcia pozycji na koniec sesji. U podstaw przyjetej przez DM PKO Banku Polskiego strategii leży inwestowanie zgodnie z trendem średnio- i krótkoterminowym. Choć pozycja w Portfelu Technicznym utrzymywana jest zazwyczaj przez kilka tygodni, to jednak przedstawione w nim walory mozna wykorzystać również do gry w krótszym horyzoncie inwestycyjnym na zasadzie szybszej realizacji zysków w przypadku pojawienia się sygnałów osłabienia trendu lub też odnowienia pozycji z niskim ryzykiem inwestycyjnym po odbiciu się kursu od poziomu Stop.
  Przykładowy Portfel techniczny
 • Portfel Techniczny Zagranica – Przedstawia około 200 spółek z rynków zagranicznych, na których pojawiły się sygnały inwestycyjne z dokładnymi poziomami otwarcia i zamknięcia pozycji na koniec sesji. U podstaw przyjetej przez DM PKO Banku Polskiego strategii leży inwestowanie zgodnie z trendem średnio- i krótkoterminowym. Choć pozycja w Portfelu Technicznym utrzymywana jest zazwyczaj przez kilka tygodni, to jednak przedstawione w nim walory mozna wykorzystać również do gry w krótszym horyzoncie inwestycyjnym na zasadzie szybszej realizacji zysków w przypadku pojawienia się sygnałów osłabienia trendu lub też odnowienia pozycji z niskim ryzykiem inwestycyjnym po odbiciu się kursu od poziomu Stop.
  Przykładowy Portfel techniczny Zagranica
 • Analiza techniczna: Algo Futures – publikacja ukazująca się raz dziennie, przed otwarciem rynku terminowego. Prezentuje on algorytmiczną strategię opartą o narzędzia analizy technicznej, która zastosowana jest dla 15 kontraktów terminowych z GPW. Prezentuje aktualną sytuację techniczną oraz precyzyjne sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. Dobór instrumentów opiera się o kryterium płynności.
  Przykładowa Analiza techniczna Algo Futures

Publikacje ukazujące się raz w tygodniu

 • Barometr techniczny – obszerna publikacja zawierająca komentarze oraz analizę techniczną WIG-u oraz 10 spółek. Pięć analiz odnosi się do spółek z pozytywną perspektywą, kolejne pięć do spółek z negatywną oceną. Opracowanie zawiera również sugestię pozycji, którą należy zająć w odniesieniu do analizowanych spółek.
  Przykładowy Barometr techniczny

 • Tygodnik Techniczny – ukazująca się raz w tygodniu szczegółowa analiza największych spółek z GPW, rynku surowców i walut wraz z precyzyjnymi sygnałami inwestycyjnymi oraz poziomami docelowymi.
  Tygodnik Techniczny w wersji angielskiej, dwukrotnie znalazł się w TOP5 najlepszych produktów z zakresu analizy technicznej w prestiżowym rankingu brytyjskiego magazynu The Technical Analyst.
  Przykładowy Tygodnik Techniczny
  Zapoznaj się też z najnowszym skrótem tej analizy