Aktualności DM

2019.02.06

Unieważnienie zleceń po sesji w dniu 1 marca 2019r.

Szanowni Inwestorzy,

informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 62/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2019 r., wszystkie zlecenia maklerskie przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 1 marca 2019 r. (włącznie), tracą ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu.