Aktualności DM

2018.07.31

Wykluczenie z oferty instrumentów nie posiadających KID

Szanowni Państwo,

DM PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2018 r. wycofuje ze swojej oferty strukturyzowane instrumenty finansowe nie posiadające dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID), w tym w szczególności ETFy notowane na rynkach amerykańskich. Inwestowanie w ww. instrumenty finansowe za pośrednictwem DM PKO Banku Polskiego przez inwestorów indywidualnych nie będzie możliwe z powodu nie dostarczenia przez ich wystawców dokumentu KID, zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) na 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.

 

Wyjście przez inwestorów indywidualnych z zajmowanych pozycji w ww. instrumentach finansowych do dnia 31 sierpnia 2018 r. będzie możliwe we wszystkich kanałach obsługi zleceń. Od dnia 1 września 2018 r. złożenie zlecenia sprzedaży będzie możliwe tylko i wyłącznie osobiście w POK lub telefonicznie.