Aktualności DM

2018.11.05

12 listopada 2018 r. - brak sesji na GPW, New Connect i Catalyst oraz nieczynne placówki DM PKO Banku Polskiego

Szanowni Państwo,

Dom Maklerski informuje, iż 12 listopada 2018 r. z okazji Święta Narodowego jest dniem wolnym od pracy, dlatego też wszystkie Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, Oddziały PKO Banku Polskiego oraz infolinia Domu Maklerskiego będą nieczynne.

Informujemy również, że w tym dniu nie ma sesji na GPW, NewConnect oraz Catalyst.

Niestandardowy harmonogram dnia rozrachunkowego i rozliczeniowego wprowadził również Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Zarząd KDPW_CCP S.A.

 

12 listopada 2018 r. nie będzie uwzględniony przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach KDPW S.A i KDPW_CCP S.A. dotyczących rozrachunku i rozliczeń transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym. W związku z tym transakcje dla instrumentów finansowych rozliczanych w terminie D+2 będą rozrachowane w następujących terminach:

  • transakcje zawarte w obrocie zorganizowanym w dniu 8 listopada 2018 zostaną rozrachowane w dniu 13 listopada 2018 r.
  • transakcje zawarte w obrocie zorganizowanym w dniu 9 listopada 2018 zostaną rozrachowane w dniu 14 listopada 2018 r.

 

Ponadto informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. środki należne Klientom z tytułu wykupu, wypłaty odsetek i przedterminowego wykupu obligacji Skarbu Państwa zostaną wypłacone.