Trakcja PRKiI SA

skrót: TRK

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest jedną z największych firm działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa realizacja robót związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą kolejową i drogową z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego. Uzupełnieniem usług jest budowa systemów elektroenergetycznych oraz systemów sterowania zdalnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Comsa SAZWZ16 156 19331,43%16 156 19331,43%
OFE PZU Złota Jesieńportfel5 732 69411,15%5 732 69411,15%
OFE Aviva Santanderportfel2 570 0005,00%2 570 0005,00%

Kategoria • 31.05.2019 20:09

  TRAKCJA PRKII SA (11/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.05.2019 07:36

  Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.

 • 31.05.2019 07:12

  Wyniki Trakcji w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.05.2019 23:01

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 17:58

  Trakcja odstąpiła od umowy za 83,8 mln zł brutto

 • 22.05.2019 17:20

  TRAKCJA PRKII SA (9/2019) Informacja o odstąpieniu od zawartej umowy

 • 29.03.2019 09:34

  TRAKCJA PRKII SA (5/2019) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.02.2019 15:40

  PKP PLK nie widzą "bardzo dużego zagrożenia" dla kontraktów realizowanych przez Trakcję

 • 19.02.2019 13:43

  Trakcja liczy, że do połowy '19 zamknie proces związany z refinansowaniem i emisją

 • 19.02.2019 09:31

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Trakcji spada o ok. 28 proc. po szacunkowych wynikach i planach emisji akcji

 • 18.02.2019 22:28

  Strata netto Trakcji na koniec '18 sięga 75 mln zł

 • 18.02.2019 22:22

  Portfel zamówień Trakcji wynosił na koniec grudnia około 2,2 mld zł brutto

 • 18.02.2019 22:19

  Trakcja chce refinansować zadłużenie i wyemitować nowe akcje

 • 18.02.2019 20:47

  TRAKCJA PRKII SA (4/2019) Rozpoczęcie działań związanych z refinansowaniem Spółki oraz jej dokapitalizowaniem

 • 18.02.2019 20:37

  TRAKCJA PRKII SA (3/2019) Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 07.02.2019 16:35

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 18.01.2019 14:12

  TRAKCJA PRKII SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 27.12.2018 19:43

  Trakcja sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł

 • 27.12.2018 19:23

  TRAKCJA PRKII SA (26/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 10.12.2018 11:02

  Trakcja chce sprzedać spółkę UAB Pletros investicijos za min. 10,7 mln zł

 • 10.12.2018 10:46

  TRAKCJA PRKII SA (25/2018) Zamiar sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesienia praw i obowiązków

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 14:48

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze - korekta

 • 30.11.2018 12:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 30.11.2018 12:35

  TRAKCJA PRKII SA (23/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.11.2018 18:46

  Portfel zamówień Trakcji na koniec września wynosił 2,899 mld zł

 • 15.11.2018 17:44

  Wyniki Trakcji w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2018 17:14

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:59

  TRAKCJA PRKII SA (22/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.10.2018 13:18

  TRAKCJA PRKII SA (21/2018) Aktualizacja informacji o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 26.10.2018 16:38

  Trakcja zamierza sprzedać trzy nieruchomości za łącznie minimum 107 mln zł

 • 26.10.2018 16:18

  TRAKCJA PRKII SA (20/2018) Podjęcie uchwał o zamiarze sprzedaży wybranych nieruchomości

 • 16.10.2018 17:02

  TRAKCJA PRKII SA (19/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 30.08.2018 20:53

  Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 1,537 mld zł

 • 30.08.2018 20:32

  Wyniki Trakcji w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2018 20:02

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 11:59

  Trakcja PRKiI ma umowę z PKP PLK za 292,2 mln zł

 • 30.08.2018 11:23

  TRAKCJA PRKII SA (18/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 28.08.2018 11:27

  Roman Przybył nowym prezesem Elektrobudowy

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 24.07.2018 12:19

  Trakcja ma dwie umowy z PKP PLK o łącznej wartości 481,2 mln zł netto

 • 24.07.2018 12:09

  TRAKCJA PRKII SA (17/2018) Informacja o zawarciu umów

 • 19.07.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (16/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 19.07.2018 16:04

  Trakcja i Mostostal Warszawa mają umowę za 685,94 mln zł na budowę odcinka S61

 • 03.07.2018 17:45

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. Trakcji

 • 03.07.2018 17:36

  TRAKCJA PRKII SA (15/2018) Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 26.06.2018 19:14

  TRAKCJA PRKII SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 26.06.2018 19:01

  TRAKCJA PRKII SA (13/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 26.06.2018 10:35

  Trakcja wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 26.06.2018 10:25

  TRAKCJA PRKII SA (12/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 15.06.2018 09:26

  Noble Securities podniósł rekomenduję dla Trakcji do "kupuj"

 • 07.06.2018 17:04

  Marcin Lewandowski nowym prezesem Trakcji

 • 07.06.2018 16:52

  TRAKCJA PRKII SA (11/2018) Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu

 • 24.05.2018 16:16

  TRAKCJA PRKII SA (10/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2018 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (9/2018) Informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2018 16:04

  TRAKCJA PRKII SA (8/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 23.05.2018 11:56

  Trakcja chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 23.05.2018 11:46

  TRAKCJA PRKII SA (7/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.05.2018 18:15

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 09:32

  DM BDM obniżył rekomendację dla Trakcji do "redukuj"

 • 10.05.2018 11:31

  UKNF podjął standardowe działania sprawdzające w sprawie notowań kursu Trakcji

 • 09.05.2018 17:40

  Trakcja szacuje stratę netto w I kw. na 22,5 mln zł wobec konsensusu 5,6 mln zł straty (opis)

 • 09.05.2018 17:21

  Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił ok. 2 mld zł netto, wzrost o 45 proc. rdr

 • 09.05.2018 17:16

  Grupa Trakcja szacuje, że jej strata netto w I kwartale wyniosła 22,5 mln zł

 • 09.05.2018 17:09

  TRAKCJA PRKII SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 15:05

  Mocne spadki Trakcji nie są uzasadnione informacjami ze spółki (opinia)

 • 27.04.2018 17:22

  TRAKCJA PRKII SA (5/2018) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki - aktualizacja informacji

 • 10.04.2018 11:01

  Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 71,4 mln zł

 • 10.04.2018 10:51

  TRAKCJA PRKII SA (4/2018) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 04.04.2018 18:39

  Wyniki Mangata Holding w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 15:10

  Trakcja stawia na dywersyfikację segmentową i geograficzną

 • 28.03.2018 14:38

  Trakcja wzięła udział w prekwalifikacjach do przetargu PKP PLK na wykonawstwo zastępcze

 • 28.03.2018 08:06

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2018 07:59

  Trakcja chce wydać na inwestycje w '18 ok. 44,2 mln zł

 • 28.03.2018 07:53

  Backlog Trakcji na koniec '17 wyniósł 1,782 mld zł

 • 28.03.2018 07:42

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 07:38

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 17:49

  Jarosław Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji

 • 09.03.2018 17:07

  TRAKCJA PRKII SA (3/2018) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

 • 05.02.2018 09:26

  DM BDM podniósł cenę docelową Trakcji do 8,4 zł; podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 23.01.2018 15:19

  TRAKCJA PRKII SA (2/2018) Informacja o zawarciu umowy

 • 12.01.2018 14:39

  TRAKCJA PRKII SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 11:32

  PKP PLK chce w '18 zrealizować inwestycje kolejowe za ponad 10 mld zł

 • 22.12.2017 17:36

  Trakcja ma porozumienie z PKP PLK o wartości 19,54 mln zł ws. zwrotu kosztów

 • 22.12.2017 17:18

  TRAKCJA PRKII SA (23/2017) Informacja o porozumieniu w sprawie rozliczenia umowy

 • 07.12.2017 12:20

  PKP PLK analizują oferty Budimeksu i Trakcji na przebudowę Warszawy Głównej

 • 06.12.2017 11:39

  DM BDM tnie cenę docelową Trakcji do 8,3 zł na akcję; rekomenduje "kupuj"

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 30.11.2017 11:01

  TRAKCJA PRKII SA (22/2017) Informacja o powołaniu Pana Aldas Rusevičius na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 29.11.2017 17:44

  TRAKCJA PRKII SA (21/2017) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai

 • 24.11.2017 09:30

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,5 zł

 • 23.11.2017 11:47

  TRAKCJA PRKII SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 22.11.2017 11:13

  TRAKCJA PRKII SA (19/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.11.2017 14:30

  TRAKCJA PRKII SA (18/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 15.11.2017 13:07

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"

 • 14.11.2017 19:08

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 19:00

  Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł; na koniec IX miała 2 mld zł backlogu (opis)

 • 27.10.2017 18:45

  Grupa Trakcja szacuje zysk netto w III kw. na 7,2 mln zł

 • 27.10.2017 18:34

  TRAKCJA PRKII SA (17/2017) Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2017 roku

 • 27.10.2017 15:36

  Inwestorzy sprzedają akcje spółek budowlanych, bo obawiają się słabych wyników (opinia)

 • 13.10.2017 20:37

  Konsorcjum Unibepu i Trakcji ma umowę na inwestycję drogową o wartości ok. 141,6 mln zł netto

 • 22.09.2017 14:24

  PKP PLK planuje do końca '17 ogłosić przetargi o wartości ok. 5 mld zł

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 12:14

  TRAKCJA PRKII SA (16/2017) Informacja o powołaniu Pana Macieja Sobczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 31.08.2017 14:57

  Rynkowi kolejowemu wciąż doskwierają niskie marże; nie sprzyjają też rosnące ceny materiałów

 • 31.08.2017 14:48

  Trakcja oczekuje, że segment drogowy znacząco wpłynie na wyniki za '17

 • 31.08.2017 09:39

  DZIEŃ NA GPW: Stalprodukt i Trakcja mocno tracą po wynikach kwartalnych

 • 30.08.2017 21:57

  Backlog Trakcji na koniec II kw. '17 wyniósł 1,851 mld zł

 • 30.08.2017 21:48

  Wyniki Trakcji w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2017 20:59

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 14:21

  TRAKCJA PRKII SA (15/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 16.08.2017 13:21

  Trakcja PRKiI ma umowę na modernizację linii kolejowej Siedlce–Terespol

 • 29.06.2017 09:57

  Noble Securities obniża rekomendację dla Trakcji PRKiI do "trzymaj"

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 27.06.2017 14:37

  TRAKCJA PRKII SA (13/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 27.06.2017 12:09

  Trakcja wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.06.2017 11:58

  TRAKCJA PRKII SA (12/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2017 16:44

  TRAKCJA PRKII SA (11/2017) Udzielenie odpowiedzi Akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych.

 • 29.05.2017 09:23

  BGŻ BNP Paribas BM rekomenduje "kupuj" Trakcję, cena docelowa 17,10 zł/akcję

 • 26.05.2017 16:27

  Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 165 mln zł netto

 • 26.05.2017 16:08

  TRAKCJA PRKII SA (10/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A.

 • 24.05.2017 15:15

  TRAKCJA PRKII SA (9/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.05.2017 09:00

  DM BDM podwyższa cenę docelową akcji Trakcji do 16,7 zł

 • 23.05.2017 14:58

  RN Trakcji za wypłatą 0,5 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.05.2017 14:47

  TRAKCJA PRKII SA (8/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 14:44

  TRAKCJA PRKII SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2017 15:12

  Zarząd Trakcji rekomenduje wypłatę 0,44 zł zł na akcję za '16

 • 18.05.2017 15:06

  TRAKCJA PRKII SA (6/2017) Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2017 17:37

  Backlog Trakcji na koniec I kw. wyniósł 1,347 mld zł

 • 16.05.2017 17:31

  Wyniki Trakcji w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 17:21

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 14:50

  Oferta konsorcjum Trakcji najtańsza na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

 • 19.04.2017 17:04

  Trakcja ma umowę za 68,12 mln zł netto na przebudowę odcinka drogi koło Chełmna

 • 18.04.2017 14:42

  Konsorcjum z Trakcją podpisało z PKP PLK umowę na prace przy LCS Łowicz

 • 18.04.2017 14:27

  TRAKCJA PRKII SA (5/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 21.03.2017 18:10

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 17:25

  TRAKCJA PRKII SA (4/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

 • 21.03.2017 14:57

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową (popr.)

 • 21.03.2017 14:36

  Trakcja chce pozostać spółką dywidendową

 • 21.03.2017 09:36

  Backlog Trakcji na koniec '16 to 1,2 mld zł; CAPEX w '17 wyniesie 56,6 mln zł

 • 21.03.2017 09:29

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 21.03.2017 09:05

  Wyniki Trakcji w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 08:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 08:50

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:10

  TRAKCJA PRKII SA (3/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy

 • 06.02.2017 10:08

  Oferta Trakcji za 0,53 mld zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 20.01.2017 16:05

  Konsorcjum Trakcji ma umowę z PKP PLK o wartości 373,7 mln zł netto

 • 20.01.2017 15:52

  TRAKCJA PRKII SA (2/2017) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK SA

 • 09.01.2017 14:58

  TRAKCJA PRKII SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 03.01.2017 15:24

  Trakcja ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 30.12.2016 17:38

  Raczyński zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Trakcji

 • 30.12.2016 17:30

  TRAKCJA PRKII SA (27/2016) Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 29.12.2016 17:17

  TRAKCJA PRKII SA (26/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.12.2016 15:00

  TRAKCJA PRKII SA (25/2016) Informacja o zawarciu umowy z PKP PLK S.A

 • 29.12.2016 12:37

  Trakcja ma umowę z PKP PLK za 296,45 mln zł

 • 20.12.2016 10:01

  Oferta konsorcjum Trakcji za 0,53 mld zł najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 15.12.2016 09:25

  Haitong Bank podnosi cenę docelową Budimeksu i Trakcji, obniża wycenę Elektrobudowy

 • 29.11.2016 14:07

  Trakcja złożyła do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Bahn Technik Wrocław

 • 25.11.2016 14:50

  ZUE i PORR złożyły ofertę z najniższą ceną na linię tramwajową w grodzie Kraka

 • 14.11.2016 10:55

  Oferta konsorcjum z Trakcją i ZUE za 373,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 10.11.2016 20:29

  Backlog Trakcji na koniec III kw. '16 wyniósł 1,334 mld zł

 • 10.11.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 19:48

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 13:38

  TRAKCJA PRKII SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

 • 24.10.2016 19:49

  Sześć ofert w przetargu PKP PLK na modernizację linii w centrum Krakowa

 • 18.10.2016 17:49

  TRAKCJA PRKII SA (23/2016) Rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia

 • 14.10.2016 15:19

  Oferta konsorcjum z ZUE i Trakcją najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 14.10.2016 10:18

  Citi podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj"

 • 22.09.2016 17:23

  Trakcja PRKiI planuje zwolnienia grupowe; pracę straci do 300 osób

 • 22.09.2016 17:15

  TRAKCJA PRKII SA (22/2016) Optymalizacja struktury organizacyjnej

 • 06.09.2016 19:19

  TRAKCJA PRKII SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 30.08.2016 08:16

  Wyniki Trakcji w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 08:06

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 04.08.2016 07:57

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" Trakcję, cena docelowa 12,5 zł

 • 14.07.2016 07:16

  Trakcja chce rosnąć za granicą; na polskim rynku ogromna presja na marże (wywiad)

 • 14.07.2016 07:15

  Trakcja chce skupić się na przetargach drogowych i energetycznych (wywiad)

 • 16.06.2016 16:28

  Akcjonariusze Trakcji za wypłatą 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

 • 16.06.2016 16:15

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 16.06.2016 16:12

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 16.06.2016 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 06.06.2016 19:14

  TRAKCJA PRKII SA Zmiana Umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej

 • 31.05.2016 09:11

  Nationale-Nederlanden OFE chce, by Trakcja wypłaciła 0,68 zł dywidendy na akcję

 • 31.05.2016 08:30

  TRAKCJA PRKII SA Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego

 • 24.05.2016 16:42

  TRAKCJA PRKII SA Umowy znaczące - uzupełnienie

 • 24.05.2016 08:01

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Trakcji do 15,4 zł

 • 19.05.2016 14:46

  TRAKCJA PRKII SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 19.05.2016 14:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2016 16:00

  TRAKCJA PRKII SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2016 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.05.2016 15:54

  Trakcja chce wypłacić 0,34 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2016 15:47

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 16.05.2016 20:21

  Backlog Trakcji na koniec I kw. '16 wyniósł 1,557 mld zł

 • 16.05.2016 20:04

  Wyniki Trakcji w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 19:53

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 10:10

  Haitong podnosi cenę docelową akcji Trakcji do 14,03 zł

 • 29.04.2016 14:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 26.04.2016 14:00

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od COMSA S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 11.04.2016 16:58

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 30.03.2016 17:31

  Trakcja liczy na wzrost przychodów i utrzymanie rentowności w '16

 • 21.03.2016 23:41

  Portfel zamówień grupy Trakcji na koniec '15 wynosił 1,591 mld zł

 • 21.03.2016 23:32

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 23:20

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:46

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 08.03.2016 09:02

  DM BZ WBK podnosi cenę docelową Trakcji do 15,5 zł

 • 04.03.2016 09:30

  Kurs Trakcji mocno spada po informacji o odpisie i rezerwie w '15

 • 03.03.2016 18:30

  Odpis aktualizujący i rezerwa Trakcji obniży jej wynik finansowy za '15 o 40,1 mln zł

 • 03.03.2016 17:33

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną

 • 02.02.2016 16:14

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.01.2016 15:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 21.01.2016 15:45

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 19.01.2016 13:35

  TRAKCJA PRKII SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 31.12.2015 11:54

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 18.12.2015 10:00

  Noble Securities, w sektorze budowniczym, poleca kupno Erbudu i Trakcji PRKiI

 • 11.12.2015 18:57

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii C TRAKCJA PRKil SA

 • 11.12.2015 18:55

  GPW: ostatnia sesja notowań obligacji serii E TRAKCJA PRKil SA

 • 02.12.2015 07:47

  DM BOŚ rekomenduje kupno papierów Trakcji

 • 20.11.2015 09:08

  Haitong Bank podniósł wycenę Trakcji do 13,7 zł; nadal rekomenduje "kupuj"

 • 17.11.2015 15:53

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 17.11.2015 15:50

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 12.11.2015 14:42

  Oferta konsorcjum Porr Polska i Unibepu za 404,5 mln zł najtańsza na odcinek S8

 • 10.11.2015 19:17

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 10.11.2015 15:59

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.11.2015 13:29

  Portfel zamówień Trakcji w 70 proc. przypada na 2016 r.

 • 09.11.2015 08:46

  Backlog Trakcji na koniec III kwartału wynosił 1,266 mld zł

 • 09.11.2015 08:18

  Wyniki Trakcji w III kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2015 08:03

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 12:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 21.10.2015 16:18

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 21.10.2015 14:46

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Trakcję i Torpol

 • 12.10.2015 17:21

  Trakcja w konsorcjum z Intercorem ma umowy na dwa odcinki S5 łącznie za 721 mln zł

 • 12.10.2015 17:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 05.10.2015 15:20

  Trakcja zmodernizuje linię E59 na odcinku Czempiń-Poznań za 173,4 mln zł

 • 05.10.2015 15:08

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o wartości znaczącej

 • 05.10.2015 15:06

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o powołaniu Pana Dominika Radziwiłła na Członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2015 15:42

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 28.09.2015 17:03

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 18.09.2015 16:05

  Maciej Radziwiłł zrezygnował z rady nadzorczej Trakcji

 • 18.09.2015 15:02

  TRAKCJA PRKII SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 01.09.2015 12:55

  TRAKCJA PRKII SA Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej

 • 28.08.2015 16:44

  Spółka Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 134,7 mln zł netto

 • 28.08.2015 16:34

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 24.08.2015 15:09

  Portfel Trakcji nie gwarantuje 1,6 mld zł przychodów; firma czeka na umowy za 1 mld zł

 • 24.08.2015 10:20

  Wyniki Trakcji pozytywne, ale martwi niski backlog i słabe perspektywy na '16 (opinia)

 • 24.08.2015 08:35

  Backlog Trakcji na koniec II kw. 698 mln zł; w III kw. grupa podpisała umowy na 717 mln zł

 • 24.08.2015 07:57

  Wyniki Trakcji w II kwartale 2015 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2015 07:52

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 16:56

  Oferty konsorcjum z Trakcją najkorzystniejsze na dwa odcinki S5 w kujawsko-pomorskim

 • 20.08.2015 15:57

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 05.08.2015 16:31

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

 • 05.08.2015 15:12

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku

 • 05.08.2015 07:49

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową Unibepu do 12,5 zł, obniżył wycenę Erbudu do 35,7 zł

 • 29.07.2015 09:18

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Trakcji do "trzymaj", z ceną docelową akcji 11 zł

 • 27.07.2015 16:37

  Trakcja blisko wypełnienia portfela zamówień na '16

 • 27.07.2015 15:56

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu znaczących umów

 • 27.07.2015 14:41

  Trakcja ma umowę na modernizację trasy Warszawa-Czachówek Płd. za 376 mln zł netto

 • 16.07.2015 09:29

  BESI podniósł rekomendację dla Trakcji do "kupuj" i cenę docelową do 10,34 zł

 • 15.07.2015 17:02

  Spółka zależna Trakcji w konsorcjum z umową na ok. 272 mln zł netto

 • 15.07.2015 16:50

  TRAKCJA PRKII SA Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 08.07.2015 16:49

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 26.06.2015 12:36

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie od ING OFE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 25.06.2015 15:13

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2015 15:11

  TRAKCJA PRKII SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze

 • 25.06.2015 15:09

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 22.06.2015 16:11

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 19.06.2015 13:30

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - aktualizacja

 • 16.06.2015 17:06

  Trakcja liczy na wzrost backlogu o 1 mld zł; ofertowanie na drogi to ok. 3 mld zł

 • 11.06.2015 16:09

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umowy o znaczącej wartości

 • 09.06.2015 19:55

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki (aktl.)

 • 09.06.2015 19:35

  Rada nadzorcza Trakcji powołała nowy zarząd spółki

 • 09.06.2015 18:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki - powołanie nowych członków Zarządu

 • 03.06.2015 13:20

  TRAKCJA PRKII SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2015 16:57

  Backlog Trakcji to ponad 1 mld zł, rezygnacja Marity Szustak nie zaskoczyła spółki

 • 29.05.2015 16:20

  TRAKCJA PRKII SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.05.2015 15:55

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2015 15:09

  TRAKCJA PRKII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.05.2015 17:13

  TRAKCJA PRKII SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 20.05.2015 17:50

  TRAKCJA PRKII SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przez ING OFE

 • 15.05.2015 14:54

  Torpol, Trakcja i ZUE z zyskiem netto w I kw.; ZUE najbardziej poprawiło marże (tabela)

 • 12.05.2015 09:03

  DM BZ WBK zmienia rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 12.05.2015 07:05

  Trakcja spokojna o marże w '15, backlog na koniec I kw. ponad 1,2 mld zł (wywiad)

 • 11.05.2015 08:22

  Wyniki Trakcji w I kwartale 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2015 07:53

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 16:11

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości

 • 05.05.2015 13:41

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 27.04.2015 14:35

  ZUE złożyło najniższą ofertę w przetargu na przebudowę stacji kolejowej w Zielonej Górze

 • 27.04.2015 12:39

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o Raporcie z Wyceny sporządzonym przez biegłego rewidenta, w związku z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C

 • 23.04.2015 15:20

  TRAKCJA PRKII SA Aneks do Umowy znaczącej

 • 26.03.2015 13:01

  Trakcja z najwyższymi marżami w '14, ale backlogi Torpolu i ZUE mocniejsze (tabela)

 • 16.03.2015 14:38

  Trakcja pokazała w IV kw. dobre wyniki, ale wysokie marże są nie do utrzymania (opinia, aktl.)

 • 16.03.2015 10:26

  Trakcja pokazała w IV kw. dobre wyniki, ale wysokie marże są nie do utrzymania (opinia)

 • 16.03.2015 08:37

  Portfel zamówień Trakcji to 1.259 mln zł; zysk netto w '14 lepszy o 60 proc. rdr (opis)

 • 16.03.2015 08:24

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 16.03.2015 07:49

  Wyniki Trakcji w IV kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2015 07:39

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 07:37

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 11.03.2015 13:17

  Trakcja utworzyła odpis, który obniży wynik brutto za '14 o 5,2 mln zł

 • 11.03.2015 13:07

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych Emitenta

 • 04.03.2015 15:22

  TRAKCJA PRKII SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014

 • 20.02.2015 16:12

  Odpisy na utratę wartości firmy obniżą wynik Trakcji o 37,4 mln zł

 • 20.02.2015 15:51

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy

 • 19.02.2015 15:41

  Prezes Trakcji PRKiI złożył rezygnację z pełnionego stanowiska

 • 19.02.2015 15:33

  TRAKCJA PRKII SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 12.02.2015 14:12

  Trakcja dokonała odpisu, który obniży o 7,26 mln zł skonsolidowany wynik za '14

 • 12.02.2015 13:57

  PKP PLK zapłacą konsorcjum Trakcji 41 mln zł za ugodę i rozliczenie kontraktu

 • 12.02.2015 13:48

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych posiadanych w ramach Grupy Trakcja

 • 12.02.2015 13:36

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej - aktualizacja

 • 11.02.2015 08:00

  PKP PLK zapłacą konsorcjum Trakcji ok. 40 mln zł tytułem ugody za LCS Działdowo - źródło

 • 06.02.2015 17:27

  DM BZ WBK zaleca "kupuj" Budimex, Unibep i Trakcję

 • 05.02.2015 14:56

  Torpol lepiej przygotowany na spowolnienie rynku w 2016 r. niż Trakcja i ZUE (analiza)

 • 23.01.2015 16:50

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o umorzeniu obligacji własnych Emitenta

 • 12.01.2015 15:04

  TRAKCJA PRKII SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 05.01.2015 17:40

  TRAKCJA PRKII SA porozumienie dotyczące umowy znaczącej

 • 05.01.2015 16:36

  Trakcja ma umowę z PKP PLK za ponad 56 mln zł netto

 • 05.01.2015 16:23

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja

 • 05.01.2015 15:51

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 14:07

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 13:56

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 31.12.2014 13:36

  TRAKCJA PRKII SA zmiany w składzie zarządu

 • 19.12.2014 13:07

  TRAKCJA PRKII SA informacja o nabyciu obligacji własnych emitenta

 • 17.12.2014 10:55

  BESI obniżył cenę docelową akcji Trakcji do 8,03 zł

 • 09.12.2014 13:14

  TRAKCJA PRKII SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 04.12.2014 18:20

  TRAKCJA PRKII SA zakończenie negocjacji z zamawiającym w sprawie zamówienia

 • 02.12.2014 13:29

  TRAKCJA PRKII SA uchwała zarządu KDPW SA w sprawie scalenia akcji spółki

 • 27.11.2014 16:39

  TRAKCJA PRKII SA uchwała RN Trakcji PRKiI S.A.

 • 25.11.2014 13:24

  TRAKCJA PRKII SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami w związku z procedurą scalenia akcji

 • 24.11.2014 18:28

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki TRAKCJA PRKII SA

 • 21.11.2014 16:06

  TRAKCJA PRKII SA wyznaczenie dnia referencyjnego i złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku ze scaleniem akcji Spółki

 • 10.11.2014 07:56

  Trakcja chce wrócić do budownictwa drogowego; wejść do Skandynawii i na Białoruś (wywiad)

 • 06.11.2014 07:28

  Wyniki Trakcji w III kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 07:19

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 14:47

  TRAKCJA PRKII SA rejestracja zmian statutu spółki oraz zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta

 • 03.11.2014 10:43

  TRAKCJA PRKII SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 • 24.10.2014 09:09

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 9 spółek

 • 16.10.2014 15:05

  TRAKCJA PRKII SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki - znaczący akcjonariusze

 • 16.10.2014 15:04

  TRAKCJA PRKII SA uchwały podjęte na NWZ spółki

 • 03.10.2014 17:07

  TRAKCJA PRKII SA zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

 • 19.09.2014 16:24

  Walne Trakcji zdecyduje o scaleniu akcji w stosunku 8:1

 • 19.09.2014 16:08

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zwołaniu NWZ

 • 17.09.2014 08:29

  DM BOŚ podniósł rekomendację Budimeksu, Trakcji i Erbudu do "kupuj"

 • 09.09.2014 15:40

  TRAKCJA PRKII SA Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 04.09.2014 18:59

  TRAKCJA PRKII SA - informacja o zawarciu znaczących umów

 • 01.09.2014 14:43

  Trakcja chce wykupić wcześniej obligacje i rozważy dywidendę za '15 (wywiad)

 • 30.08.2014 00:01

  Wyniki Trakcji w II kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2014 23:51

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 22.08.2014 15:16

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 13.08.2014 18:32

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 08.07.2014 15:12

  Trakcja może w '14 mieć marże porównywalne do '13 (wywiad)

 • 02.07.2014 16:21

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej

 • 23.06.2014 08:28

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Budimex, Erbud i Unibep, "trzymaj" Elektrobudowę, "sprzedaj" Trakcję

 • 12.06.2014 15:48

  TRAKCJA PRKII SA - zwyczajne walne zgromadzenie - znaczący akcjonariusze

 • 12.06.2014 15:47

  TRAKCJA PRKII SA Uchwały podjęte na ZWZ

 • 03.06.2014 10:49

  BESI rekomenduje "kupuj" Budimex i Elektrobudowę, "neutralnie" dla Trakcji

 • 30.05.2014 09:18

  Erste obniża cenę docelową akcji Trakcji do 0,93 zł

 • 16.05.2014 15:24

  TRAKCJA PRKII SA projekty uchwał na ZWZ

 • 16.05.2014 15:15

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zwołaniu ZWZ

 • 16.05.2014 15:11

  TRAKCJA PRKII SA informacja o powołaniu osób zarządzających

 • 16.05.2014 15:09

  TRAKCJA PRKII SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.05.2014 10:24

  Wyniki Trakcji poniżej oczekiwań, ale I kwartał może nie być reprezentatywny (opinia)

 • 12.05.2014 08:03

  Wyniki Trakcji w I kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2014 07:52

  Wyniki Trakcji w I kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2014 07:40

  TRAKCJA PRKII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 16:15

  TRAKCJA PRKII SA informacja o zawarciu znaczących umów

 • 06.05.2014 10:29

  TRAKCJA SA informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

 • 29.04.2014 17:20

  TRAKCJA SA informacja o Raporcie z Wyceny sporządzonym przez biegłego rewidenta, w związku z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C

 • 01.04.2014 10:27

  DI Investors rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla spółek budowlanych

 • 18.03.2014 16:13

  TRAKCJA SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy

 • 17.03.2014 14:28

  TRAKCJA SA informacja o wykreśleniu z rejestru spółki zależnej od pmitenta tj. Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Brux Sp. z o.o. w likwidacji w Białymstoku

 • 14.03.2014 15:33

  TRAKCJA SA informacja o aneksach do znaczącej umowy

 • 11.03.2014 11:35

  Erste rekomenduje "trzymaj" Budimex i Elektrobudowę, "kupuj" Erbud i Unibep

 • 10.03.2014 16:32

  TRAKCJA SA informacja o otrzymaniu postanowienia o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza przeciwko spółce

 • 28.02.2014 17:10

  TRAKCJA SA informacja o zawarciu znaczącej umowy

 • 18.02.2014 14:02

  TRAKCJA SA zmiana umowy powodująca przekroczenie wartości znaczącej

 • 14.02.2014 15:53

  Oferta ZUE za 64,2 mln zł najtańsza w przetargu na budowę trasy tramwajowej w Warszawie

 • 14.02.2014 09:08

  Poprawa wyników firm budowlanych jest już w cenach akcji - DM IDM (opinia)

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 31.01.2014 15:12

  TRAKCJA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 23.01.2014 19:16

  ZUE, Trakcja i Torpol złożyły oferty na budowę trasy tramwajowej w Warszawie

 • 10.01.2014 15:36

  TRAKCJA SA - informacja o zarejestrowaniu zastawu na wierzytelnościach AB Kauno Tiltai

 • 20.12.2013 15:48

  TRAKCJA SA Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 19.12.2013 14:18

  TRAKCJA SA - podjęcie przez NWZ spółki zależnej uchwały w sprawie likwidacji

 • 19.12.2013 12:42

  TRAKCJA SA informacja o połączeniu z innym podmiotem

 • 05.12.2013 14:03

  TRAKCJA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 29.11.2013 10:11

  TRAKCJA SA informacja o powołaniu pana Stefana Dziedziula na funkcję wiceprezesa zarządu

 • 29.11.2013 10:09

  TRAKCJA SA informacja o powołaniu pana Jarosława Tomaszewskiego na funkcję wiceprezesa zarządu

 • 27.11.2013 18:06

  TRAKCJA SA informacja o zawarciu znaczących umów