Torpol SA

skrót: TOR

Ostatnie notowanie z: 22.08.2019 17:00

Aktualny kurs7,30   -2,14 %-0,16 zł
Otwarcie7,500,54%
Minimum7,26-2,68%
Maksimum7,500,54%
Wolumen (szt.) 27096
Kurs odniesienia7,46
Widełki dolne6,76
Widełki górne8,24
Obroty (tyś. zł)199
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 4517,34
15007,32
21 1507,30
11907,28
12 1007,26
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,382 009 1
7,40925 2
7,421 053 1
7,443 181 1
7,464 101 2
Grupa specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Świadczy także usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych średnich i niskich napięć, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie powyższych inwestycji komunikacyjnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.8 728 60038,00%8 728 60038,00%
Santander PPK 2055 (subfundusz)portfel2 038 7948,87%2 038 7948,87%
PKO TFI SAZWZ2 019 2098,79%2 019 2098,79%
NN Investment Partners TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne1 886 0718,21%1 886 0718,21%

Kategoria • 22.08.2019 09:15

  Oferta konsorcjum Torpolu o wartości 178,8 mln zł ponownie wybrana przez Elektrownię Ostrołęka

 • 22.08.2019 08:55

  TORPOL SA (58/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

 • 21.08.2019 15:09

  TORPOL SA (57/2019) Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 14.08.2019 21:46

  TORPOL SA (56/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 14.08.2019 18:38

  Sąd nakazał El. Ostrołęka ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu z Torpolem i ZUE

 • 07.08.2019 14:40

  TORPOL SA (54/2019) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 04.06.2019 11:44

  Torpol chce utrzymać udział na rynku projektów kolejowych na poziomie nie mniej niż 15 proc.

 • 30.05.2019 20:16

  TORPOL SA (34/2019) Zawarcie z TF Silesia sp. z o.o. umowy pożyczki

 • 30.05.2019 16:50

  TORPOL SA (33/2019) Informacja nt. współpracy z KUKE

 • 22.05.2019 18:24

  KIO unieważniła wybór oferty konsorcjum Torpolu przez Elektrownię Ostrołęka

 • 22.05.2019 17:42

  TORPOL SA (30/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 20.05.2019 07:19

  Portfel zamówień Torpolu przekracza 3 mld zł netto

 • 17.05.2019 19:46

  Zysk netto Torpolu w I kw. wyniósł 3,9 mln zł, spółka poprawiła sprzedaż rdr o jedną czwartą

 • 17.05.2019 18:38

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 15:01

  TORPOL SA (21/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 26.03.2019 14:46

  Oferta Torpolu za 624,9 mln zł brutto najwyżej punktowana w przetargu PKP PLK

 • 26.03.2019 14:28

  TORPOL SA (20/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 25.03.2019 10:12

  TORPOL SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 19.03.2019 14:32

  Oferta Torpolu za 568 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP

 • 19.03.2019 14:16

  TORPOL SA (18/2019) Złożenie najkorzys tniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Pols kie Linie Kolejowe S.A.

 • 18.03.2019 11:51

  Torpol chce przedstawić do końca I półrocza '19 założenia strategii

 • 15.03.2019 20:32

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 20:09

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 13.03.2019 14:39

  TORPOL SA (17/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • 12.03.2019 15:39

  Oferta konsorcjum z Torpolem za 932,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 12.03.2019 15:27

  TORPOL SA (16/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 11.03.2019 09:06

  Rentowność na sprzedaży brutto Torpolu w '18 osiągnęła 5 proc.; backlog wynosi ok. 2 mld zł

 • 08.03.2019 20:42

  Torpol miał w 2018 roku 19,2 mln zł zysku wobec 26,8 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane

 • 08.03.2019 20:06

  TORPOL SA (15/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

 • 06.03.2019 09:21

  TORPOL SA (14/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A.

 • 04.03.2019 16:18

  TORPOL SA (13/2019) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.03.2019 08:31

  TORPOL SA (12/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 28.02.2019 21:54

  Oferta Torpolu za 1,15 mld zł brutto z najwyższą liczbą punktów w przetargu PKP PLK

 • 28.02.2019 20:59

  TORPOL SA (11/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 22.02.2019 17:41

  Torpol odpisał wartość pożyczki udzielonej Torpolowi Norge w wysokości 1,745 mln zł

 • 22.02.2019 17:29

  TORPOL SA (10/2019) Informacja o operacjach księgowych związanych z aktywami w Norwegii

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 15.02.2019 15:28

  TORPOL SA (9/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Polskie Koleje Państwowe S.A.

 • 07.02.2019 14:38

  Oferta Torpolu za 482 mln zł brutto najwyżej oceniona w przetargu PKP PLK

 • 07.02.2019 14:26

  TORPOL SA (8/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 06.02.2019 08:15

  TORPOL SA (7/2019) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 05.02.2019 18:26

  TORPOL SA (6/2019) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 29.01.2019 12:08

  TORPOL SA (5/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 17.01.2019 15:57

  TORPOL SA (4/2019) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 15.01.2019 10:00

  Przetarg PKP PLK z najkorzystniejszą ofertą Torpolu za 443,9 mln zł netto unieważniony

 • 15.01.2019 09:38

  TORPOL SA (3/2019) Unieważnienie aukcji przeprowadzonej w ramach postępowania przetargowego organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 15.01.2019 09:24

  TORPOL SA (2/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 03.01.2019 09:42

  TORPOL SA (1/2019) Zawarcie aneksu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 21.12.2018 14:31

  Oferta Torpolu za 443,9 mln zł netto otrzymała najwięcej punktów w przetargu PKP PLK

 • 21.12.2018 14:16

  TORPOL SA (43/2018) Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 20.12.2018 17:38

  TORPOL SA (42/2018) Informacja nt. otwarcia procedury likwidacji norweskiej spółki zależnej

 • 20.12.2018 14:25

  TORPOL SA (41/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 20.12.2018 14:20

  TORPOL SA (40/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 18.12.2018 15:15

  Oferta Torpolu za ok. 406,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 18.12.2018 15:02

  TORPOL SA (39/2018) Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 14.12.2018 11:42

  PKP PLK unieważniły przetarg, w którym Torpol miał najkorzystniejszą ofertę za ok. 1,4 mld zł

 • 14.12.2018 11:25

  TORPOL SA (38/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 27.11.2018 12:14

  TORPOL SA (37/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aktualizacja informacji

 • 23.11.2018 12:21

  Torpol zakłada, że 2019 rok nie będzie gorszy niż rok 2018

 • 21.11.2018 18:24

  Backlog grupy Torpol na koniec III kw. wyniósł ponad 2,1 mld zł

 • 21.11.2018 17:45

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.11.2018 12:03

  TORPOL SA (36/2018) Informacja nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 14.11.2018 12:18

  TORPOL SA (35/2018) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 30.10.2018 17:45

  TORPOL SA (34/2018) Informacja nt. przebiegu procesu restrukturyzacji spółki zależnej Torpol Norge

 • 30.10.2018 14:09

  Torpol miał w III kw. 10,6 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane (opis)

 • 30.10.2018 13:34

  Torpol miał w III kw. 10,6 mln zł zysku netto wobec 2,1 mln zł straty przed rokiem - wstępne dane

 • 30.10.2018 12:55

  TORPOL SA (33/2018) Wstępne skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe TORPOL za III kwartały 2018 roku

 • 18.10.2018 12:33

  TORPOL SA (32/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

 • 10.10.2018 15:12

  TORPOL SA (31/2018) Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji

 • 09.10.2018 15:34

  Oferta konsorcjum z Torpolem najtańsza w przetargu PKP PLK na odcinek Czyżew-Białystok

 • 09.10.2018 15:14

  TORPOL SA (30/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 01.10.2018 15:11

  TORPOL SA (29/2018) Powołanie Członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 13.09.2018 22:15

  PKP PLK unieważniły przetarg, w którym Torpol miał najkorzystniejszą ofertę za 1,5 mld zł

 • 13.09.2018 21:25

  TORPOL SA (28/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 07.09.2018 13:31

  Torpol oczekuje zysku netto na koniec '18; liczy na dwucyfrowe marże w Oil&Gas (opis)

 • 07.09.2018 10:29

  Torpol oczekuje zysku netto na koniec 2018 roku

 • 05.09.2018 22:46

  Backlog Torpolu to 2,55 mld zł, grupa chce mieć 1,2-1,5 mld zł przychodów rocznie

 • 05.09.2018 21:57

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 21:38

  Torpol podał wstępne wyniki półroczne, są poniżej konsensusu

 • 28.08.2018 21:25

  Wstępne wyniki Torpolu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 20:17

  TORPOL SA (27/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku

 • 24.08.2018 16:38

  Torpol utworzy rezerwę i odpis o łącznej wartości 25,3 mln zł (opis)

 • 24.08.2018 15:45

  Torpol utworzy odpis i rezerwę o łącznej wartości 25,3 mln zł

 • 24.08.2018 15:11

  TORPOL SA (26/2014) Informacja o operacjach księgowych związanych z aktywami w Norwegii

 • 06.08.2018 13:00

  TORPOL SA (25/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aktualizacja informacji

 • 03.08.2018 08:54

  TORPOL SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 30.07.2018 15:15

  TORPOL SA (23/2018) Rezygnacja członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 30.07.2018 13:38

  TORPOL SA (22/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

 • 27.07.2018 13:57

  TORPOL SA (21/2018) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku

 • 24.07.2018 14:08

  Fundusze NN IP TFI mają 8,2 proc. akcji Torpolu

 • 24.07.2018 13:57

  TORPOL SA (20/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 18.07.2018 16:30

  TORPOL SA (19/2018) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 12.07.2018 09:47

  Torpol realizuje kontrakty wartości ponad 2,8 mld zł; zabiega o kolejne za ponad 5 mld zł

 • 28.06.2018 14:19

  Oferta konsorcjum z Torpolem za 1,5 mld zł najlepsza pod wzgl. ceny i terminu w przetargu PKP PLK

 • 28.06.2018 13:57

  TORPOL SA (18/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 27.06.2018 13:37

  TORPOL SA (17/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. do dnia 27 lipca 2018 roku oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 26.06.2018 09:14

  PKP PLK unieważniło przetarg, w którym konsorcjum z Torpolem złożyło ofertę na 1,08 mld zł

 • 26.06.2018 08:52

  TORPOL SA (16/2018) Informacja o unieważnieniu postępowania

 • 22.06.2018 14:22

  TORPOL SA (15/2018) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.05.2018 13:05

  TORPOL SA (14/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 12:58

  TORPOL SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 11:24

  Torpol liczy na ponad 1 mld zł przychodów w 2018 r.

 • 23.05.2018 20:02

  Backlog Torpolu na koniec marca wynosił ponad 2,83 mld zł

 • 23.05.2018 19:19

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 14:13

  Torpol szacuje, że w I kw. grupa miała 4 mln zł straty netto, oczekiwano 2,5 mln starty (opis)

 • 15.05.2018 13:55

  Torpol szacuje, że w I kw. '18 strata netto grupy wyniosła 4 mln zł

 • 15.05.2018 13:42

  TORPOL SA (12/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku

 • 13.04.2018 11:32

  TORPOL SA (11/2018) Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

 • 26.03.2018 12:50

  Torpol chce aktywnie uczestniczyć w przetargach; liczy na wzrost backlogu

 • 26.03.2018 08:57

  Torpol oczekuje w '18 znacznego wzrostu sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych

 • 23.03.2018 22:13

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 21:51

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 20:01

  TORPOL SA (10/2018) Zawarcie umowy podwykonawczej

 • 19.03.2018 19:25

  Wstępne wyniki Torpolu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.03.2018 19:16

  TORPOL SA (9/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 13.03.2018 18:34

  Torpol utworzy odpisy na 11,4 mln zł związane z aktywami w Norwegii

 • 13.03.2018 18:23

  TORPOL SA (8/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami w Norwegii

 • 09.03.2018 21:44

  Gaz-System unieważnił przetarg, w którym najtańszą ofertę złożył Torpol Oil&Gas (popr.)

 • 09.03.2018 09:52

  Gaz-System unieważnił przetarg, w którym najtańszą ofertę złożył Torpol Oil&Gas

 • 09.03.2018 09:34

  TORPOL SA (7/2018) Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 22.02.2018 17:01

  Konsorcjum Torpolu zapłaciło w ramach ugody z byłymi kontrahentami 22,7 mln zł

 • 22.02.2018 16:48

  TORPOL SA (6/2018) Informacja nt. zawarcia ugody pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 21.02.2018 17:53

  TORPOL SA (5/2018) Informacja nt. zawartych umów podwykonawczych

 • 09.02.2018 13:55

  TORPOL SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 31.01.2018 07:09

  TORPOL SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 11:16

  TORPOL SA (2/2018) Informacja nt. współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 03.01.2018 16:47

  TORPOL SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 29.12.2017 12:32

  TORPOL SA (88/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 29.12.2017 12:25

  TORPOL SA (87/2017) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. w dniu 29 grudnia 2017 roku

 • 29.12.2017 12:18

  TORPOL SA (86/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 28.12.2017 18:08

  TORPOL SA (85/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 28.12.2017 13:31

  TORPOL SA (84/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A.

 • 21.12.2017 20:58

  Konsorcjum Torpolu złożyło do sądu pozew m.in. przeciwko PKP PLK, domaga się ok. 34 mln zł

 • 21.12.2017 20:43

  TORPOL SA (83/2017) Informacja nt. złożenia kolejnego pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 21.12.2017 15:01

  TORPOL SA (82/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 18.12.2017 16:53

  Konsorcjum z Torpolem złożyło wyższą od budżetu ofertę w przetargu Gaz-Systemu

 • 18.12.2017 16:37

  TORPOL SA (81/2017) Informacja nt. oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 18.12.2017 13:26

  TORPOL SA (80/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. do dnia 29 grudnia 2017 roku oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 07.12.2017 13:09

  Budowa bloku w Elektrowni Jaworzno zaawansowana w 50 proc.

 • 07.12.2017 12:24

  TORPOL SA (79/2017) Zawarcie ze spółką z Grupy TAURON umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 07.12.2017 10:27

  TORPOL SA (78/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy uzupełniającej na wykonanie dodatkowych robót budowlanych

 • 05.12.2017 14:40

  Wynik finansowy Torpolu niższy o 5,264 mln zł przez zdarzenie jednorazowe

 • 05.12.2017 14:24

  TORPOL SA (77/2017) Informacja podjęciu decyzji o wyksięgowaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego

 • 05.12.2017 13:01

  TORPOL SA (76/2017) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji

 • 01.12.2017 09:58

  TORPOL SA (75/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 22.11.2017 11:50

  Czwarty kwartał będzie dla Torpolu najlepszy w roku - prezes (opis)

 • 22.11.2017 10:14

  Czwarty kwartał będzie dla Torpolu najlepszy w roku - prezes

 • 22.11.2017 08:42

  Backlog Torpolu po trzech kwartałach '17 to 3,4 mld zł

 • 21.11.2017 19:49

  Wyniki Torpolu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.11.2017 19:41

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.11.2017 16:51

  TORPOL SA (74/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2017 roku

 • 20.11.2017 16:38

  TORPOL SA (73/2017) Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 18 grudnia 2017 roku

 • 20.11.2017 12:52

  TORPOL SA (72/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 15.11.2017 16:19

  TORPOL SA (71/2017) Zawarcie pakietu umów podwykonawczych

 • 10.11.2017 15:00

  Spółka z grupy Tauronu wybrała ofertę Torpolu o wartości 367,28 mln zł netto

 • 10.11.2017 14:51

  TORPOL SA (70/2017) Informacja nt. wyboru oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez spółkę z Grupy TAURON

 • 10.11.2017 13:52

  Rentowność Torpolu w ’18 może zejść lekko poniżej 4-5 proc., a w ’19 wzrosnąć (wywiad)

 • 09.11.2017 14:37

  TORPOL SA (69/2017) Zawarcie z Bankiem Pekao S.A. umowy o ustanowienie limitu na gwarancje bankowe

 • 27.10.2017 15:36

  Inwestorzy sprzedają akcje spółek budowlanych, bo obawiają się słabych wyników (opinia)

 • 24.10.2017 13:19

  TORPOL SA (68/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

 • 24.10.2017 10:17

  TORPOL SA (67/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.10.2017 13:01

  TORPOL SA (66/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 16.10.2017 15:29

  Oferta Torpolu za 451,75 mln zł brutto jedyna w postępowaniu Tauronu, ale przekracza budżet

 • 16.10.2017 15:16

  TORPOL SA (65/2017) Informacja nt. złożenia oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez spółkę z Grupy TAURON

 • 02.10.2017 10:57

  Konsorcjum Torpolu i Budimeksu podpisało z PKP PLK umowę o wartości 596,7 mln zł

 • 02.10.2017 10:48

  TORPOL SA (64/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 29.09.2017 12:46

  TORPOL SA (63/2017) Informacja nt. współpracy z grupą mBank

 • 25.09.2017 11:26

  Torpol podpisał z PKP PLK umowę za 155,2 mln zł brutto

 • 25.09.2017 11:17

  TORPOL SA (62/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 22.09.2017 13:41

  TORPOL SA (61/2017) Informacji nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

 • 21.09.2017 11:18

  Torpol podpisał z PKP PLK umowę o wartości 173,4 mln zł netto

 • 21.09.2017 11:06

  TORPOL SA (60/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 18.09.2017 18:09

  Konsorcjum Torpolu złożyło do sądu pozew m. in. przeciwko PKP PLK, domaga się 48,2 mln zł

 • 18.09.2017 17:54

  TORPOL SA (59/2017) Informacja nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 18.09.2017 12:25

  TORPOL SA (58/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 08.09.2017 10:29

  Torpol chce, aby w okresie trzyletnim backlog wzrósł do 3,5-4 mld zł

 • 05.09.2017 19:15

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 15:59

  Torpol miał 6,6 mln zł straty netto w II kwartale; gorzej od konsensusu

 • 01.09.2017 15:40

  Backlog Torpolu wynosi obecnie ok. 3 mld zł

 • 01.09.2017 15:33

  Wstępne wyniki Torpolu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2017 15:26

  TORPOL SA (57/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 30.08.2017 14:46

  TORPOL SA (56/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 28.08.2017 13:37

  TORPOL SA (55/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.08.2017 13:25

  TORPOL SA (54/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.08.2017 12:51

  TORPOL SA (53/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 09.08.2017 08:36

  Erste podniósł rekomendację Torpolu do "kupuj"

 • 04.08.2017 21:04

  TORPOL SA (52/2017) Korekta raportu bieżącego nr 52/2017 z dn. 04.08.2017 ws. wyboru wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018

 • 04.08.2017 18:15

  TORPOL SA (52/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2017-2018

 • 04.08.2017 14:14

  TORPOL SA (51/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 04.08.2017 11:29

  TORPOL SA (50/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 04.08.2017 10:26

  BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje "kupuj" Torpol

 • 03.08.2017 16:34

  TORPOL SA (49/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 02.08.2017 15:49

  TORPOL SA (48/2017) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji bankowej

 • 25.07.2017 16:12

  Oferta Torpolu za 213,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 25.07.2017 16:06

  TORPOL SA (47/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 21.07.2017 13:49

  Torpol ma umowę z PKP PLK o wartości 190 mln zł netto

 • 21.07.2017 13:32

  TORPOL SA (46/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 21.07.2017 13:17

  TORPOL SA (45/2017) Informacja nt. współpracy z HSBC Bank Polska S.A.

 • 20.07.2017 12:13

  Oferta Torpolu za 138,7 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 20.07.2017 11:59

  TORPOL SA (44/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 14.07.2017 13:25

  Oferta konsorcjum Torpolu za 734,7 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 14.07.2017 13:12

  TORPOL SA (43/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 07.07.2017 14:05

  Oferta Torpolu za 77,4 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 07.07.2017 13:57

  TORPOL SA (42/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 07.07.2017 12:00

  TORPOL SA (41/2017) Zawarcie umowy podwykonawczej

 • 29.06.2017 14:12

  Oferta konsorcjum Torpolu za 329,2 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 29.06.2017 14:04

  TORPOL SA (40/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 23.06.2017 20:36

  Oferta Torpolu za 356,1 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 23.06.2017 20:22

  TORPOL SA (39/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 22.06.2017 15:16

  Oferta Torpolu o wartości 94,9 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza

 • 22.06.2017 14:52

  TORPOL SA (38/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 13.06.2017 15:20

  TORPOL SA (37/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 12.06.2017 15:34

  TORPOL SA (36/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 09.06.2017 19:34

  Oferta Torpolu za 155,2 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 09.06.2017 19:28

  TORPOL SA (35/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 07.06.2017 16:03

  TORPOL SA (34/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

 • 07.06.2017 09:02

  TORPOL SA (33/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2017 r.

 • 06.06.2017 18:03

  TORPOL SA (32/2017) Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

 • 06.06.2017 17:55

  TORPOL SA (31/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku

 • 06.06.2017 14:26

  Torpol wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję

 • 06.06.2017 14:14

  TORPOL SA (30/2017) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 05.06.2017 16:52

  TORPOL SA (29/2017) Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 30.05.2017 18:56

  TORPOL SA (28/2017) Zgłoszenie przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 29.05.2017 16:25

  TORPOL SA (27/2017) Informacja o zamiarze dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A na żądanie Emitenta

 • 26.05.2017 15:32

  Oferta Torpolu o wartości 73,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.05.2017 15:19

  TORPOL SA (26/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 26.05.2017 13:13

  TORPOL SA (25/2017) Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję

 • 23.05.2017 17:14

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 16:31

  Oferta Torpolu o wartości 190 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 10.05.2017 16:13

  TORPOL SA (24/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 09.05.2017 21:47

  TORPOL SA (23/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 09.05.2017 21:07

  TORPOL SA (22/2017) Korekta raportu bieżącego nr 22/2017 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 09.05.2017 20:04

  TORPOL SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2017 roku

 • 05.05.2017 13:22

  TORPOL SA (21/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 05.05.2017 12:20

  TORPOL SA (20/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 28.04.2017 14:41

  Torpol chce wypłacić 0,44 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2017 14:35

  TORPOL SA (19/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 25.04.2017 16:58

  TORPOL SA (18/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy na realizację projektu kolejowego w Norwegii

 • 12.04.2017 14:04

  TORPOL SA (17/2017) Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 11.04.2017 23:25

  TORPOL SA (16/2017) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 03.04.2017 17:03

  Oferta Torpolu za 149,7 mln zł nie została wybrana przez PKP PLK

 • 03.04.2017 16:54

  TORPOL SA (15/2017) Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 31.03.2017 16:32

  TORPOL SA (14/2017) Informacje nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

 • 31.03.2017 16:26

  TORPOL SA (13/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw szyn kolejowych

 • 31.03.2017 14:42

  TORPOL SA (12/2017) Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną na realizację projektu kolejowego w Norwegii

 • 30.03.2017 16:01

  Torpol ma umowę z PKP PLK na prace budowlane za 837,8 mln zł netto

 • 30.03.2017 15:21

  TORPOL SA (11/2017) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 23.03.2017 10:32

  TORPOL SA (10/2017) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 22.03.2017 22:43

  Backlog Torpolu to 0,41 mld zł, grupa spodziewa się spadku rentowności w '17

 • 22.03.2017 22:12

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 21:34

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 17:09

  Torpol szacuje, że miał w 2016 r. 770,2 mln zł przychodów i 10,1 mln zł zysku netto

 • 14.03.2017 16:53

  TORPOL SA (9/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 11.03.2017 05:52

  TORPOL SA (8/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 02.03.2017 16:32

  TORPOL SA (7/2017) Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych z podmiotami z grupy Euler Hermes

 • 23.02.2017 13:20

  TORPOL SA (6/2017) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 09.02.2017 21:52

  PKP PLK wybrało ofertę Torpolu na prace budowlane za 837,9 mln zł netto

 • 09.02.2017 21:23

  TORPOL SA (5/2017) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 06.02.2017 11:39

  Torpol liczy na wzrost przychodów w '18, obecny backlog to ok. 300 mln zł

 • 03.02.2017 13:10

  TORPOL SA (4/2017) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 27.01.2017 11:28

  Oferta Torpolu za 149,7 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 27.01.2017 11:27

  TORPOL SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 11:14

  TORPOL SA (3/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w kryterium cena w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 23.01.2017 13:01

  Oferta Torpolu za 485,8 mln zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 23.01.2017 12:47

  TORPOL SA (1/2017) Złożenie najkorzystniejszej oferty w kryterium cena w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 27.12.2016 13:30

  TORPOL SA (53/2016) Informacja nt. aneksów do umów zawartych z Podwykonawcą w ramach realizacji projektu E75 Rail Baltica

 • 21.12.2016 15:22

  TORPOL SA (52/2016) Informacje nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 20.12.2016 16:04

  TORPOL SA (51/2016) Zawarcie z mBank S.A. aneksu do umowy współpracy

 • 15.12.2016 15:11

  TORPOL SA (50/2016) Zawarcie aneksu do umowy na realizację kontaktu E75 Rail Baltica

 • 12.12.2016 12:41

  Oferta Torpolu za 1,03 mld zł brutto najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 12.12.2016 12:27

  TORPOL SA (49/2016) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 29.11.2016 15:23

  TORPOL SA (48/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. w dniu 29 listopada 2016 r.

 • 29.11.2016 15:19

  TORPOL SA (47/2016) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2016 r.

 • 29.11.2016 15:14

  TORPOL SA (46/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 29 listopada 2016 roku

 • 17.11.2016 14:03

  TORPOL SA (44/2016) Zawarcie ugody związanej z postępowaniem w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 17.11.2016 12:27

  TORPOL SA (43/2016) Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 16.11.2016 13:01

  Torpol ma umowę z PKP PLK za 304,3 mln zł brutto na modernizację linii w Krakowie

 • 16.11.2016 12:52

  TORPOL SA (42/2016) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wykonanie robót budowalnych

 • 10.11.2016 17:47

  TORPOL SA (41/2016) Informacja nt. kontraktu realizowanego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 10.11.2016 17:47

  Wyniki Torpolu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 17:31

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 17:56

  TORPOL SA (40/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku

 • 31.10.2016 20:17

  TORPOL SA (39/2016) Aktualizacja informacji nt. postępowania w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 28.10.2016 13:22

  TORPOL SA (38/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku

 • 28.10.2016 13:16

  TORPOL SA (37/2016) Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 29 listopada 2016 roku

 • 18.10.2016 23:42

  TORPOL SA (36/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 12.10.2016 15:10

  TORPOL SA (35/2016) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 04.10.2016 11:46

  TORPOL SA (34/2016) Zawarcie umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych

 • 30.09.2016 14:41

  TORPOL SA (33/2016) Zawarcie aneksu do umowy wykonawczej na realizację projektu E75 Rail Baltica

 • 15.09.2016 14:50

  TORPOL SA (32/2016) Aktualizacja informacji nt. postępowania w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem

 • 14.09.2016 14:43

  TORPOL SA (31/2016) Zawarcie umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 01.09.2016 21:36

  TORPOL SA (30/2016) Korekta raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

 • 01.09.2016 12:11

  Torpol z optymizmem patrzy na II półrocze; liczy na istotny wzrost backlogu na '17

 • 31.08.2016 21:36

  TORPOL SA (30/2016) Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 29.08.2016 18:58

  Zysk netto Torpolu spadł do 2,5 mln zł z 7,2 mln zł przed rokiem (opis)

 • 29.08.2016 18:09

  Zysk netto Torpolu spadł do 2,5 mln zł z 7,2 mln zł przed rokiem

 • 29.08.2016 17:25

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 20:54

  TORPOL SA (29/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 23.08.2016 15:03

  TORPOL SA (28/2016) Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta

 • 16.08.2016 11:50

  DM BZ WBK podwyższa ceny docelowe Budimeksu, Erbudu i Torpolu, obniża Trakcji

 • 08.08.2016 21:01

  TORPOL SA (27/2016) Informacja nt. kontraktu realizowanego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.07.2016 14:12

  Oferta Torpolu za 304,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 13.07.2016 13:59

  TORPOL SA (26/2016) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • 13.07.2016 11:39

  TORPOL SA (25/2016) Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych

 • 12.07.2016 13:05

  TORPOL SA (23/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

 • 11.07.2016 09:48

  Spółka Torpolu ma kontrakt w Norwegii za 40 mln koron

 • 21.06.2016 15:47

  TORPOL SA Aktualizacja informacji nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 17.06.2016 16:23

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 17.06.2016 16:14

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 17.06.2016 16:10

  TORPOL SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.06.2016 16:02

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 15:57

  Torpol wypłaci 0,69 zł dywidendy na akcję za '15

 • 17.06.2016 15:51

  TORPOL SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 14.06.2016 08:27

  ING obniża rekomendację dla Torpolu do "trzymaj"

 • 13.06.2016 10:15

  Torpol wszedł na rynek kolejowy w Norwegii

 • 16.05.2016 16:36

  TORPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 16:27

  TORPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 17 czerwca 2016 roku

 • 13.05.2016 17:23

  Wyniki Torpolu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 17:09

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 15:44

  Torpol chce wypłacić 0,69 zł dywidendy na akcję za '15

 • 11.05.2016 15:31

  TORPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 05.05.2016 19:27

  TORPOL SA Informacja nt. złożenia pozwu przez Konsorcjum, którego Emitent jest liderem

 • 04.05.2016 14:13

  Oferta Torpolu za 62,7 mln zł brutto wybrana przez PKP PLK

 • 21.04.2016 09:43

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 08.04.2016 14:45

  Oferta ZUE najtańsza w przetargu PKP PLK

 • 24.03.2016 08:24

  Torpol chce jeszcze w tym roku zaistnieć na norweskim rynku kolejowym

 • 24.03.2016 07:27

  W Torpolu na razie bez decyzji co do dywidendy

 • 21.03.2016 17:35

  TORPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:14

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 16:12

  Oferta Torpolu za 57,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 17.03.2016 16:45

  Grzegorz Grabowski nowym prezesem Torpolu

 • 17.03.2016 16:41

  TORPOL SA Powołanie Prezesa Zarządu TORPOL S.A.

 • 10.03.2016 12:12

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 10.03.2016 09:24

  TORPOL SA Sprostowanie dotyczące treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. stanowiącej załącznik do raportu bieżącego w sprawie odwołania osoby nadzorującej

 • 09.03.2016 21:22

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

 • 09.03.2016 19:19

  TORPOL SA Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 09.03.2016 13:08

  TORPOL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

 • 29.02.2016 20:49

  Tomasz Sweklej zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Torpolu

 • 29.02.2016 20:43

  TORPOL SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 29.02.2016 09:03

  Marvipol, po nieudanym wezwaniu na Torpol, nie ma obecnie w planach akwizycji

 • 10.02.2016 16:30

  TORPOL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2016 r.

 • 10.02.2016 16:23

  TORPOL SA Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

 • 01.02.2016 10:19

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 29.01.2016 18:15

  GPW: komunikat - TORPOL SA

 • 29.01.2016 18:15

  GPW: animator rynku dla akcji TORPOL SA

 • 29.01.2016 18:12

  GPW: TRIGON DM animatorem KRUK SA I TORPOL SA

 • 20.01.2016 09:23

  TORPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 16:45

  PPIM zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Torpolu

 • 15.01.2016 16:30

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 14.01.2016 14:17

  TORPOL SA Powołanie Członka Zarządu TORPOL S.A.

 • 30.12.2015 23:06

  TORPOL SA Zawarcie z mBank S.A. umowy współpracy

 • 08.12.2015 12:32

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

 • 01.12.2015 16:10

  TORPOL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 01.12.2015 16:01

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2015 roku

 • 30.11.2015 15:00

  TORPOL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 23.11.2015 17:35

  Brak zapisów w wezwaniu Projektu 03 na akcje Torpolu

 • 18.11.2015 09:59

  Torpol przejął spółkę Dimark Oil&Gas

 • 17.11.2015 13:13

  TORPOL SA Ogłoszenie do dnia 1 grudnia 2015 r. przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

 • 16.11.2015 17:39

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji serii A TORPOL S.A.

 • 12.11.2015 14:33

  Zarząd Torpolu nadal uważa cenę w wezwaniu na akcje spółki za niższą od godziwej

 • 12.11.2015 14:19

  TORPOL SA Podtrzymanie stanowiska Zarządu dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.

 • 10.11.2015 09:43

  Cena w wezwaniu na akcje Torpolu podwyższona do 12,1 zł z 11,8 zł za szt.

 • 09.11.2015 14:06

  Torpol ma w backlogu ok. 0,5 mld zł na '16; liczy na dodatni OCF w '16

 • 09.11.2015 06:33

  Backlog Torpolu na koniec III kw. wynosił ponad 900 mln zł

 • 08.11.2015 14:13

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 00:00

  Cena w wezwaniu na akcje Torpolu nie odpowiada ich wartości godziwej - zarząd Torpolu

 • 03.11.2015 23:39

  TORPOL SA Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TORPOL S.A.

 • 29.10.2015 13:27

  TORPOL SA Zmiana daty publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 27.10.2015 18:14

  Projekt 03 zmienia cenę w wezwaniu na akcje Torpolu na 11,8 zł za papier

 • 21.10.2015 16:04

  TORPOL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015r.

 • 21.10.2015 15:55

  TORPOL SA Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 17 listopada 2015 roku

 • 21.10.2015 14:46

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Trakcję i Torpol

 • 19.10.2015 20:21

  Projekt 03 wzywa do sprzedaży 7,58 mln akcji Torpolu po 11,79 zł za papier

 • 01.10.2015 14:58

  TORPOL SA Korekta raportu bieżącego nr 28/2015

 • 30.09.2015 13:07

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

 • 09.09.2015 14:01

  Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył udział w Torpolu do 4,27 proc.

 • 09.09.2015 13:52

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 01.09.2015 17:12

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. Torpolu

 • 01.09.2015 16:47

  TORPOL SA Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 28.08.2015 12:25

  Torpol liczy na przyspieszenie w Norwegii, rozgląda się za kontraktami na Bałkanach

 • 27.08.2015 17:53

  Portfel Torpolu na koniec czerwca miał wartość 1,2 mld zł

 • 27.08.2015 17:17

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.08.2015 13:33

  Oferta Torpolu za 1,28 mld zł druga w przetargu na zachodni odcinek II linii metra

 • 06.08.2015 17:51

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy zlecenia o udzielanie gwarancji kontraktowych

 • 06.08.2015 15:00

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 31.07.2015 12:53

  TORPOL SA Przydział obligacji serii A

 • 30.07.2015 13:26

  TORPOL SA Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

 • 23.07.2015 13:48

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 10.07.2015 22:24

  Noble Funds zmniejszył udział w Torpolu poniżej progu 5 proc.

 • 10.07.2015 21:46

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 22.06.2015 09:52

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Torpol poniżej 5 proc. akcji

 • 22.06.2015 09:45

  TORPOL SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 18.06.2015 11:04

  TORPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.06.2015 18:35

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Emitenta

 • 10.06.2015 18:14

  TORPOL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015 roku

 • 09.06.2015 15:45

  Akcjonariusze Torpolu za wypłatą 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 09.06.2015 15:43

  TORPOL SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 09.06.2015 15:37

  TORPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 czerwca 2015 roku

 • 26.05.2015 13:59

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej

 • 22.05.2015 11:48

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej

 • 15.05.2015 14:54

  Torpol, Trakcja i ZUE z zyskiem netto w I kw.; ZUE najbardziej poprawiło marże (tabela)

 • 14.05.2015 17:01

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 21:09

  TORPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 roku

 • 12.05.2015 20:58

  TORPOL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 roku

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 24.04.2015 15:18

  Zarząd Torpolu rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2015 15:05

  TORPOL SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 26.03.2015 13:01

  Trakcja z najwyższymi marżami w '14, ale backlogi Torpolu i ZUE mocniejsze (tabela)

 • 24.03.2015 11:34

  Backlog Torpolu to 1,6 mld zł, większość na 2015 r. (opis)

 • 24.03.2015 09:18

  Backlog Torpolu na lata 2015-2017 to 1,6 mld zł

 • 23.03.2015 17:25

  TORPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 16:11

  TORPOL SA Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku z realizacją umowy o roboty budowalne

 • 19.03.2015 21:47

  TORPOL SA Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Emitenta

 • 13.03.2015 21:39

  TORPOL SA Aktualizacja informacji nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 04.03.2015 11:21

  TORPOL SA Zmiana daty publikacji raportów rocznych TORPOL S.A. za 2014 rok

 • 05.02.2015 16:19

  TORPOL SA Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 05.02.2015 14:56

  Torpol lepiej przygotowany na spowolnienie rynku w 2016 r. niż Trakcja i ZUE (analiza)

 • 30.01.2015 23:53

  TORPOL SA Informacja nt. sporu pomiędzy Torpol S.A. działającym jako lider Konsorcjum, a byłymi kontrahentami

 • 23.01.2015 10:47

  TORPOL SA Rejestracja zmiany Statutu

 • 21.01.2015 10:20

  TORPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 09:44

  TORPOL SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 30.12.2014 09:44

  TFI Allianz Polska ma poniżej 5 proc. akcji Torpolu

 • 23.12.2014 16:09

  TORPOL SA zawarcie z Credit Agricole Bank Polska SA umowy o linię wielocelową

 • 19.12.2014 13:41

  TORPOL SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej

 • 18.12.2014 11:28

  TORPOL SA zawarcie umowy podwykonawczej w ramach realizacji projektu Łódź Fabryczna

 • 15.12.2014 07:47

  TORPOL SA powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu konsorcjanta

 • 01.12.2014 13:57

  TORPOL SA zawarcie listu intencyjnego z POZBUD T & R SA

 • 28.11.2014 14:06

  TORPOL SA zawarcie aneksów do umowy wykonawczej na realizację projektu Rail Baltica

 • 18.11.2014 16:28

  Backlog Torpolu to 2 mld zł; w '15 przychody grupy wzrosną rdr

 • 14.11.2014 17:31

  TORPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 13:57

  TORPOL SA zawarcie kontraktu na prace konstrukcyjno - budowalne w Norwegii

 • 28.10.2014 16:25

  TORPOL SA zawarcie umowy podwykonawczej w ramach realizacji projektu Łódź Fabryczna

 • 21.10.2014 09:27

  TORPOL SA uzupełnienie rb nr 41/2014 w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 14.10.2014 13:41

  TORPOL SA - ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 02.10.2014 14:33

  TORPOL SA wykaz akcjonariuszy

 • 01.10.2014 10:50

  TORPOL SA zmiany w składzie Rady nadzorczej spółki

 • 30.09.2014 19:38

  TORPOL SA zmiana statutu spółki dokonana przez NWZ w dniu 30 września 2014 roku

 • 30.09.2014 19:34

  TORPOL SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30 września 2014 roku

 • 29.09.2014 15:05

  TORPOL SA otrzymanie bankowej gwarancji konsorcjalnej wystawionej na zlecenie emitenta w związku z umową o roboty budowlane

 • 26.09.2014 16:22

  TORPOL SA zgłoszenie przez PKO TFI kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 26.09.2014 14:28

  TORPOL SA zgłoszenie przez TFI Allianz Polska S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 25.09.2014 14:42

  TORPOL SA zawarcie porozumienia oraz aneksu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do kontraktu E75 Rail Baltica

 • 25.09.2014 13:20

  TORPOL SA zgłoszenie przez Altus TFI S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

 • 24.09.2014 12:33

  TORPOL SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2014

 • 24.09.2014 11:41

  TORPOL SA zgłoszenie przez Pioneer Pekao Investment Management SA kandydatury do rady nadzorczej

 • 19.09.2014 18:13

  TORPOL SA zawarcie umowy znaczącej z Gminą Olsztyn na budowę linii tramwajowej

 • 17.09.2014 17:46

  TORPOL SA zgłoszenie przez akcjonariusza Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. projektów uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 roku

 • 13.09.2014 18:33

  TORPOL SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w Norwegii

 • 11.09.2014 17:58

  TORPOL SA zawiadomienie od TFI Allianz Polska SA o udziale w ogólnej liczbie głosów

 • 10.09.2014 13:46

  TORPOL SA zawiadomienie od Altus TFI SA o udziale w ogólnej liczbie głosów

 • 09.09.2014 17:41

  GPW: Uzupełnienie indeksów o pakiet akcji Torpolu

 • 03.09.2014 13:46

  TORPOL SA wyznaczenie daty ostatniego dnia notowań praw do akcji serii B i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A i B

 • 03.09.2014 12:48

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki TORPOL

 • 03.09.2014 12:48

  GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki TORPOL

 • 02.09.2014 14:26

  TORPOL SA zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

 • 29.08.2014 17:18

  TORPOL SA proponowana zmiana Statutu TORPOL SA

 • 29.08.2014 17:18

  TORPOL SA projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL SA zwołanego na dzień 30 września 2014 r.

 • 29.08.2014 17:02

  TORPOL SA zwołanie NWZ na dzień 30 września 2014 roku

 • 29.08.2014 09:40

  TORPOL SA przyjęcie akcji serii B do depozytu papierów wartościowych

 • 28.08.2014 15:30

  Torpol zapewnia, że wykona prognozę na '14

 • 27.08.2014 17:24

  TORPOL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 16:48

  TORPOL SA zawiadomienie od Noble Funds TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 27.08.2014 12:50

  TORPOL SA zawiadomienie od TF Silesia Sp. z o.o. o zmianie w ogólnej liczbie głosów

 • 27.08.2014 11:24

  TORPOL SA zawarcie listu intencyjnego z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie realizacji kontraktu E75 Rail Baltica

 • 22.08.2014 12:56

  TORPOL SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B

 • 19.08.2014 15:07

  TORPOL SA Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez emitenta

 • 07.08.2014 13:08

  TORPOL SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.07.2014 15:30

  TORPOL SA powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość konsorcjanta

 • 31.07.2014 12:56

  TORPOL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 17.07.2014 11:19

  TORPOL SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 15.07.2014 13:00

  Fundusze Allianz mają ponad 5 proc. Torpolu

 • 15.07.2014 12:54

  TORPOL SA zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 14.07.2014 16:33

  Oferta Torpolu za 61 mln zł najniższa w przetargu na budowę linii tramwajowej w Olsztynie

 • 14.07.2014 16:03

  TORPOL SA informacja o otwarciu oraz warunkach cenowych oferty złożonej w przetargu zorganizowanym przez Gminę Olsztyn

 • 14.07.2014 07:40

  TORPOL SA korekta raportu bieżącego nr 9/2014

 • 11.07.2014 18:56

  TORPOL SA zawiadomienie od Altus TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 11.07.2014 15:55

  Fundusze PPIM mają 7,38 proc. głosów na walnym Torpolu

 • 11.07.2014 15:51

  TORPOL SA zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

 • 11.07.2014 13:14

  Fundusze PKO TFI będa miały 8,7 proc. głosów na walnym Torpolu

 • 11.07.2014 12:48

  TORPOL SA zawiadomienie od PKO TFI SA o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczny głosów w TORPOL SA

 • 11.07.2014 12:37

  TORPOL SA podsumowanie oferty publicznej

 • 08.07.2014 16:02

  Towarzystwo Finansowe Silesia ma 38 proc. akcji Torpolu

 • 08.07.2014 15:22

  TORPOL SA przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej w związku z realizacją umowy o roboty budowalne