Tarczyński SA

skrót: TAR

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 13:54

Aktualny kurs15,60   0 %0 zł
Otwarcie15,600,00%
Minimum15,600,00%
Maksimum15,600,00%
Wolumen (szt.) 121
Kurs odniesienia15,60
Widełki dolne14,10
Widełki górne17,10
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
235015,30
114215,10
16915,00
140014,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
16,105 1
16,40160 2
16,80108 1
16,9083 2
Producent wędlin, skoncentrowany na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego (wiodący producent kabanosów i wędlin suchych). Posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
EJT Investment s.a.r.l.bezpośrednio i z EJT sp. z o.o.6 759 24259,57%9 759 24268,02%
OFE Aviva Santanderportfel1 630 00014,36%1 630 00011,36%
Nationale-Nederlanden OFEportfel1 000 0008,81%1 000 0006,97%

Kategoria • 29.03.2019 17:16

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 29.03.2019 16:15

  TARCZYŃSKI SA (9/2019) Powołanie Członka Zarządu Tarczyński S.A.

 • 29.03.2019 13:59

  TARCZYŃSKI SA (8/2019) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018 bez wypłaty dywidendy

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 05.02.2019 11:59

  TARCZYŃSKI SA (7/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienia od akcjonariuszy

 • 04.02.2019 15:44

  TARCZYŃSKI SA (6/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.02.2019 15:10

  TARCZYŃSKI SA (5/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2019 17:01

  TARCZYŃSKI SA (3/2019) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 28.01.2019 16:38

  TARCZYŃSKI SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 02.01.2019 13:53

  TARCZYŃSKI SA (1/2019) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną

 • 14.12.2018 22:41

  TARCZYŃSKI SA (53/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 05.12.2018 10:28

  TARCZYŃSKI SA (52/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 28 listopada 2018 roku.

 • 04.12.2018 11:07

  TARCZYŃSKI SA (51/2018) Postanowienie o stwierdzenie wykonalności poprzez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego ad hoc.

 • 28.11.2018 16:00

  TARCZYŃSKI SA (50/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 28 listopada 2018 roku.

 • 23.11.2018 17:07

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 11:02

  TARCZYŃSKI SA (49/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Tarczyński S.A. z Tarczyński Marketing sp. z o.o.

 • 05.11.2018 16:42

  TARCZYŃSKI SA (48/2018) Postanowienie o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Techniczno Budowlanego Nickel sp. z o.o.

 • 30.10.2018 17:23

  TARCZYŃSKI SA (47/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego

 • 26.10.2018 17:25

  TARCZYŃSKI SA (46/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

 • 26.10.2018 16:57

  TARCZYŃSKI SA (45/2018) Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym - Tarczyński Marketing sp. z o.o., plan połączenia oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 11.10.2018 15:44

  TARCZYŃSKI SA (44/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Elżbiety i Jacka Tarczyńskich

 • 11.10.2018 15:40

  TARCZYŃSKI SA (43/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariusza EJT Investment S.à r.l.,

 • 11.10.2018 15:35

  TARCZYŃSKI SA (42/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariusza EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 10.10.2018 14:17

  TARCZYŃSKI SA (41/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.09.2018 17:28

  Tarczyński ma po półroczu 2,8 mln zł straty netto wobec 4,7 mln zł zysku przed rokiem

 • 28.09.2018 17:09

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 18:14

  TARCZYŃSKI SA (40/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku

 • 03.08.2018 18:07

  TARCZYŃSKI SA (39/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 • 03.08.2018 17:57

  TARCZYŃSKI SA (38/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku.

 • 27.07.2018 16:01

  TARCZYŃSKI SA (37/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 16.07.2018 15:44

  TARCZYŃSKI SA (36/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 roku

 • 13.07.2018 14:03

  TARCZYŃSKI SA (35/2018) Postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Techniczno Budowlanego Nickel sp. z o.o.

 • 12.07.2018 16:56

  TARCZYŃSKI SA (34/2018) Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

 • 09.07.2018 18:57

  TARCZYŃSKI SA (33/2018) Zawarcie umowy przyrzeczonej - sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Tarczyński S.A. - zakładu produkcji mięsnej w Sławie.

 • 06.07.2018 17:12

  TARCZYŃSKI SA (32/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.06.2018 16:59

  TARCZYŃSKI SA (31/2018) Ustanowienie zastawów na akcjach Tarczyński S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane

 • 15.06.2018 12:18

  TARCZYŃSKI SA (30/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku

 • 11.06.2018 16:59

  TARCZYŃSKI SA (29/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.

 • 07.06.2018 10:52

  TARCZYŃSKI SA (28/2018) Zgłoszenie kandydatki na Członka Rady Nadzorczej

 • 25.05.2018 17:12

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 16:58

  TARCZYŃSKI SA (27/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 roku

 • 16.05.2018 19:41

  Tarczyński sprzedaje zakład mięsny w Sławie za 28 mln zł

 • 16.05.2018 19:28

  TARCZYŃSKI SA (26/2018) Negocjacje w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Tarczyński S.A. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 16.05.2018 18:47

  TARCZYŃSKI SA (25/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński S.A.

 • 15.05.2018 17:56

  TARCZYŃSKI SA (24/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2017

 • 11.05.2018 14:21

  TARCZYŃSKI SA (23/2018) Wyrok Sądu Arbitrażowego

 • 08.05.2018 16:01

  TARCZYŃSKI SA (22/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.04.2018 17:29

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:27

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 16:02

  TARCZYŃSKI SA (21/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Elżbiety i Jacka Tarczyńskich

 • 12.03.2018 15:58

  TARCZYŃSKI SA (20/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy - EJT Investment S.à r.l.,

 • 12.03.2018 15:53

  TARCZYŃSKI SA (19/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy - EJT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 09.03.2018 16:16

  TARCZYŃSKI SA (18/2018) Udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce.

 • 09.03.2018 14:39

  TARCZYŃSKI SA (16/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2018.

 • 08.03.2018 16:03

  TARCZYŃSKI SA (17/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.03.2018 13:55

  TARCZYŃSKI SA (16/2018) Informacja o transakcji zbycia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.03.2018 11:33

  EJT Investment kupił w wezwaniu 1.510.241 akcji Tarczyńskiego

 • 02.03.2018 08:39

  Tarczyński przystąpił do kredytu udzielonego EJT na sfinansowanie wezwania

 • 02.03.2018 08:03

  TARCZYŃSKI SA (15/2018) Przystąpienie do umowy kredytu

 • 28.02.2018 18:32

  EJT Investment kupi akcje Tarczyńskiego w wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku

 • 27.02.2018 16:35

  OFE PZU chce uchylenia uchwały NWZ Tarczyńskiego ws. współfinansowania wezwania

 • 27.02.2018 16:21

  TARCZYŃSKI SA (14/2018) Informacja o wniesieniu pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 26.02.2018 17:49

  NN OFE, Aviva OFE i OFE PZU nie odpowiedzą na wezwanie do sprzedaży akcji Tarczyńskiego po 14 zł

 • 26.02.2018 17:26

  TARCZYŃSKI SA (13/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 26 lutego 2018 roku

 • 26.02.2018 17:06

  TARCZYŃSKI SA (12/2018) Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania.

 • 26.02.2018 17:01

  TARCZYŃSKI SA (11/2018) Zmiana Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 26 lutego 2018 roku.

 • 26.02.2018 16:42

  TARCZYŃSKI SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 26 lutego 2018 roku.

 • 22.02.2018 13:49

  EJT Investment podwyższa cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł (opis2)

 • 22.02.2018 13:31

  EJT Investment podwyższa cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł (opis)

 • 22.02.2018 13:19

  EJT Investment podwyższa cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł

 • 19.02.2018 16:53

  OFE nie odpowiedzą na wezwanie do sprzedaży akcji Tarczyńskiego po 12,6 zł

 • 19.02.2018 16:37

  TARCZYŃSKI SA (9/2018) Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania.

 • 13.02.2018 17:22

  EJT Investment podwyższa cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 12,6 zł

 • 08.02.2018 15:10

  TARCZYŃSKI SA (8/2018) Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 26 lutego 2018 roku dot. zmiany Statutu

 • 07.02.2018 16:44

  OFE nie odpowiedzą na wezwanie do sprzedaży akcji Tarczyńskiego po 10,5 zł

 • 07.02.2018 16:28

  TARCZYŃSKI SA (7/2018) Pismo akcjonariuszy w sprawie Wezwania.

 • 19.01.2018 15:37

  TARCZYŃSKI SA (6/2018) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 15 stycznia 2018 roku

 • 19.01.2018 15:18

  TARCZYŃSKI SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 16.01.2018 16:57

  TARCZYŃSKI SA (4/2018) Uzupełnienie informacji opublikowanej w raporcie 1/2018 - załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 15.01.2018 17:43

  TARCZYŃSKI SA (3/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 15.01.2018 17:20

  TARCZYŃSKI SA (2/2018) Zmiana Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 15 stycznia 2018 roku.

 • 15.01.2018 17:06

  TARCZYŃSKI SA (1/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 15 stycznia 2018 roku.

 • 18.12.2017 16:09

  TARCZYŃSKI SA (18/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 13.12.2017 17:02

  Tarczyński na walnym 26 lutego zdecyduje o dematerializacji i wycofaniu akcji z obrotu

 • 13.12.2017 16:08

  TARCZYŃSKI SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.12.2017 19:04

  TARCZYŃSKI SA (16/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.12.2017 17:52

  TARCZYŃSKI SA (15/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach w sprawie przystąpienia do umowy kredytu.

 • 12.12.2017 17:39

  EJT Investment wzywa do sprzedaży 6 mln akcji Tarczyńskiego, które dają 41,82 proc. głosów (opis)

 • 12.12.2017 17:20

  EJT Investment wzywa do sprzedaży 6 mln akcji Tarczyńskiego, które dają 41,82 proc. głosów

 • 11.12.2017 17:29

  TARCZYŃSKI SA (14/2017) Zawarcie umowy kredytu.

 • 11.12.2017 17:15

  TARCZYŃSKI SA (13/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach w sprawie zawarcia umowy kredytu.

 • 10.11.2017 17:08

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 11.08.2017 17:06

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.05.2017 17:12

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 18:21

  TARCZYŃSKI SA (9/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

 • 28.04.2017 17:47

  TARCZYŃSKI SA (12/2017) Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku

 • 28.04.2017 17:31

  TARCZYŃSKI SA (11/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

 • 28.04.2017 17:11

  TARCZYŃSKI SA (10/2017) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 28.04.2017 17:07

  Tarczyński wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2017 17:00

  TARCZYŃSKI SA (9/2016) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

 • 27.04.2017 15:51

  TARCZYŃSKI SA (8/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w nowej kadencji.

 • 10.04.2017 15:33

  TARCZYŃSKI SA (7/2017) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza/y.

 • 07.04.2017 16:39

  TARCZYŃSKI SA (6/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.04.2017 16:31

  TARCZYŃSKI SA (5/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 31.03.2017 15:43

  TARCZYŃSKI SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.03.2017 17:15

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 17:11

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.02.2017 15:58

  TARCZYŃSKI SA (3/2017) Niewypłacalności kontrahenta Spółki

 • 11.01.2017 16:47

  Tarczyński ma umowę z Jeronimo Martins Polska o szacunkowej wartości 80 mln zł

 • 11.01.2017 16:31

  TARCZYŃSKI SA (2/2017) Zawarcie umowy o współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A.

 • 10.01.2017 09:02

  TARCZYŃSKI SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 10.11.2016 17:25

  Wyniki Tarczyńskiego w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 17:09

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 15:54

  TARCZYŃSKI SA (18/2016) Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 4 listopada 2016 roku

 • 04.11.2016 16:00

  TARCZYŃSKI SA (17/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 04.11.2016 15:34

  TARCZYŃSKI SA (16/2016) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 04 listopada 2016 roku.

 • 28.10.2016 11:39

  TARCZYŃSKI SA (15/2016) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 04.10.2016 17:21

  TARCZYŃSKI SA (14/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński S.A. na dzień 04.11.2016r.

 • 03.10.2016 16:26

  TARCZYŃSKI SA (13/2016) Zmiany w organach Spółki

 • 16.09.2016 08:31

  Tarczyński rozpoczął współpracę z Jeronimo Martins Polska

 • 16.09.2016 08:18

  TARCZYŃSKI SA (12/2016) Rozpoczęcie współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A.

 • 12.08.2016 17:13

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 06.05.2016 17:20

  Wyniki Tarczyńskiego w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.05.2016 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 17:13

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie aneksów do znaczących umów - BZ WBK Faktor

 • 18.04.2016 11:05

  TARCZYŃSKI SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 roku

 • 15.04.2016 16:49

  Tarczyński wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję

 • 15.04.2016 16:47

  TARCZYŃSKI SA Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.04.2016 16:38

  TARCZYŃSKI SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 roku

 • 04.04.2016 10:31

  TARCZYŃSKI SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.03.2016 16:19

  TARCZYŃSKI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

 • 18.03.2016 15:49

  TARCZYŃSKI SA Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

 • 17.03.2016 15:21

  TARCZYŃSKI SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

 • 17.03.2016 15:14

  TARCZYŃSKI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 04.03.2016 18:30

  Wyniki Tarczyńskiego w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.03.2016 17:12

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 04.03.2016 17:11

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.02.2016 17:15

  Zarząd spółki Tarczyński za wypłatą 0,65 zł dywidendy na akcję

 • 24.02.2016 17:09

  TARCZYŃSKI SA Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 25.01.2016 12:56

  TARCZYŃSKI SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 31.12.2015 19:18

  BM BPH rekomenduje "kupuj" Tarczyński, cena docelowa 14,88 zł

 • 22.12.2015 11:29

  TARCZYŃSKI SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 09.12.2015 09:37

  DM BPS rekomenduje "sprzedaj" Dudę, "trzymaj" Kanię i "kupuj" Tarczyński

 • 06.11.2015 18:29

  Wyniki Tarczyńskiego w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2015 18:18

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 20.10.2015 16:41

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy BZ WBK Faktor

 • 07.10.2015 16:53

  TARCZYŃSKI SA Zastaw na mieniu ruchomym o wartości znaczącej

 • 01.09.2015 08:41

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie znaczącej umowy - PKO BP

 • 28.08.2015 17:33

  TARCZYŃSKI SA Wpływ dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 14.08.2015 17:22

  Wyniki Tarczyńskiego w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.08.2015 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 11.08.2015 08:10

  TARCZYŃSKI SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. 2015r. do 30.06. 2015r.

 • 23.07.2015 16:06

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie znaczącej umowy - mBank

 • 24.06.2015 16:25

  TARCZYŃSKI SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 19 czerwca 2015 roku

 • 19.06.2015 15:53

  TARCZYŃSKI SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 19 czerwca 2015 roku.

 • 16.06.2015 18:32

  TARCZYŃSKI SA Komunikat w sprawie pozwu od PTB Nickel

 • 16.06.2015 17:41

  PTB Nickel domaga się od Tarczyńskiego 19,46 mln zł tytułem rozliczenia umowy

 • 22.05.2015 16:15

  TARCZYŃSKI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarczyński S.A.

 • 18.05.2015 16:35

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 15.05.2015 17:15

  Wyniki Tarczyńskiego w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2015 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 05.05.2015 09:02

  TARCZYŃSKI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 04.05.2015 16:07

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 10.04.2015 17:07

  TARCZYŃSKI SA Powołanie Członka Zarządu

 • 03.04.2015 16:19

  TARCZYŃSKI SA Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 27.03.2015 09:06

  BM BGŻ obniża rekomendację dla spółki Tarczyński, podwyższa cenę docelową dla Kani

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 04.03.2015 17:32

  Wyniki spółki Tarczyński w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.03.2015 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 16:44

  TARCZYŃSKI SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2014 rok

 • 14.01.2015 08:49

  TARCZYŃSKI SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 15.12.2014 08:52

  BM BGŻ podniósł rekomendację dla ZM H. Kania do "kupuj", podwyższył wycenę Tarczyński do 14,53 zł

 • 11.12.2014 16:33

  TARCZYŃSKI SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 09.12.2014 16:30

  DM mBanku podtrzymał "kupuj" dla spółki Tarczyński, cena docelowa 14,60 zł

 • 24.11.2014 12:14

  TARCZYŃSKI SA znaczne pakiety akcji

 • 18.11.2014 14:49

  TARCZYŃSKI SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 12.11.2014 16:30

  TARCZYŃSKI SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 07.11.2014 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 28.10.2014 13:12

  TARCZYŃSKI SA rezygnacja członka zarządu

 • 01.10.2014 15:11

  TARCZYŃSKI SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 29.09.2014 17:40

  TARCZYŃSKI SA aneks do umowy znaczącej z ARiMR

 • 25.09.2014 16:50

  TARCZYŃSKI SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz zmiany istniejących wpisów hipotek

 • 17.09.2014 17:04

  TARCZYŃSKI SA zastaw rejestrowy na mieniu o wartości znaczącej

 • 29.08.2014 12:59

  Trigon rekomenduje "kupuj" ZM Henryk Kania i "trzymaj" Tarczyńskiego

 • 27.08.2014 16:34

  TARCZYŃSKI SA zawarcie znaczącej umowy - PKO BP

 • 18.08.2014 10:18

  BM BGŻ rekomenduje "kupuj" PKM Duda i Tarczyński oraz "neutralnie" ZM H. Kania

 • 08.08.2014 17:10

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.07.2014 17:13

  TARCZYŃSKI SA odstąpienie od znaczącej umowy

 • 10.06.2014 16:24

  DM mBanku obniżył rekomendację dla spółki Tarczyński do "trzymaj"

 • 03.06.2014 17:32

  TARCZYŃSKI SA informacja o akcjonariuszach, posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na ZWZ

 • 30.05.2014 16:48

  TARCZYŃSKI SA powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji.

 • 30.05.2014 16:41

  TARCZYŃSKI SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 maja 2014 roku

 • 29.05.2014 12:35

  TARCZYŃSKI SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w nowej kadencji

 • 27.05.2014 15:16

  TARCZYŃSKI SA zwiększenie limitu - faktoring należności

 • 20.05.2014 12:57

  TARCZYŃSKI SA zmiana zastawu na wierzytelności o wartości znaczącej

 • 14.05.2014 17:56

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 09.05.2014 16:40

  TARCZYŃSKI SA wybór biegłego rewidenta

 • 05.05.2014 16:09

  TARCZYŃSKI SA zastaw na wierzytelności pieniężnej o znacznej wartości

 • 05.05.2014 08:47

  Noble Securities zaleca kupno akcji Tarczyńskiego

 • 30.04.2014 15:52

  TARCZYŃSKI SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 29.04.2014 16:22

  TARCZYŃSKI SA zwołanie ZWZA

 • 14.03.2014 10:00

  TARCZYŃSKI SA zastaw na wierzytelności o wartości znaczącej

 • 06.03.2014 17:43

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 06.03.2014 17:30

  TARCZYŃSKI SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 03.03.2014 16:18

  TARCZYŃSKI SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2013 rok

 • 12.02.2014 17:33

  TARCZYŃSKI SA zawarcie znaczącej umowy - faktoring dostaw

 • 10.01.2014 16:52

  TARCZYŃSKI SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 30.12.2013 10:59

  TARCZYŃSKI SA transakcje na akcjach emitenta

 • 29.11.2013 09:47

  TARCZYŃSKI SA powołanie członka zarządu

 • 27.11.2013 13:23

  TARCZYŃSKI SA transakcje na akcjach emitenta

 • 26.11.2013 09:07

  TARCZYŃSKI SA znaczne pakiety akcji, transakcje na akcjach emitenta

 • 21.11.2013 17:08

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 8,8 proc. akcji spółki Tarczyński

 • 21.11.2013 08:54

  DI BRE obniżył cenę docelową Tarczyński do 17,20 zł

 • 13.11.2013 23:25

  TARCZYŃSKI SA ustanowienie hipoteki umownej

 • 31.10.2013 12:44

  TARCZYŃSKI SA ustanowienie hipoteki umownej

 • 22.10.2013 09:37

  Millennium DM rekomenduje "kupuj" Tarczyńskiego, "akumuluj" Dudę