Stalexport Autostrady SA

skrót: STX

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:00

Aktualny kurs3,52   -3,17 %-0,12 zł
Otwarcie3,630,00%
Minimum3,51-3,31%
Maksimum3,640,14%
Wolumen (szt.) 95130
Kurs odniesienia3,63
Widełki dolne3,27
Widełki górne3,99
Obroty (tyś. zł)343
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13643,62
11 0003,61
34 4283,60
14153,57
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,651 000 1
3,662 545 2
3,671 000 1
3,681 000 1
Grupa koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej, która obejmuje: eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków oraz uczestnictwo w wybranych przetargach na budowę i eksploatację kolejnych odcinków autostrad. Ponadto prowadzi także działalność związaną ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Atlantia S.p.A.151 323 46361,20%151 323 46361,20%

Kategoria • 21.03.2019 14:50

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

 • 18.03.2019 16:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2019) Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.03.2019 16:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 3 kwietnia 2019 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.03.2019 07:56

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 01.03.2019 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 12:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2019) Wybór Zarządu na kolejną kadencję

 • 28.02.2019 11:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

 • 22.02.2019 10:30

  Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,37 zł dywidendy na akcję

 • 22.02.2019 10:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2019) Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

 • 14.02.2019 09:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2019) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2018 roku

 • 05.02.2019 13:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2019) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 04.02.2019 12:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2019) Kontrakt na wymianę nawierzchni

 • 30.01.2019 12:57

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 13:18

  GDDKiA wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków

 • 15.01.2019 12:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2019) Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla

 • 20.12.2018 15:11

  Stalexport Autostrady chce podnieść opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków (popr.)

 • 20.12.2018 15:05

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (22/2018) Korekta raportu nr 21/2018 w sprawie wniosku Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty

 • 20.12.2018 12:13

  Stalexport Autostrady chce podnieść opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków

 • 20.12.2018 11:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2018) Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów

 • 19.12.2018 12:08

  Stalexport Autostrady chce wypłacić ok. 4 gr na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '18

 • 19.12.2018 11:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (20/2018) Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018

 • 26.11.2018 15:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2018) Dokonanie przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. spłaty zobowiązań z tytułu koncesji na podstawie Umowy Koncesyjnej

 • 21.11.2018 10:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (18/2018) Remont obiektów mostowych M09L i M09P oraz wymiana urządzeń dylatacyjnych na obiekcie M54P - podpisanie listu zatwierdzającego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 08.11.2018 07:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 16:10

  Stalexport Autostrady miał w III kw. 47,7 mln zł zysku netto, rynek liczył na 48,8-55,2 mln zł

 • 24.10.2018 15:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A.

 • 02.08.2018 19:25

  Przychody Stalexport Autostrady z poboru opłat w I półroczu wzrosły o 6,6 proc.

 • 02.08.2018 17:53

  Wyniki Stalexport Autostrady w II kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2018 17:31

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.07.2018 14:07

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku

 • 12.06.2018 15:12

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2018) Podjęcie prac zmierzających do dematerializacji oraz dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym 89.500.000 akcji Spółki serii G

 • 10.05.2018 08:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.04.2018 12:07

  Stalexport Autostrady miał w I kw. 33,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 30.04.2018 11:53

  Wstępne wyniki Stalexport Autostrady w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2018 11:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 r.

 • 04.04.2018 15:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2018) Liczba akcji objętych dywidendą

 • 04.04.2018 14:57

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 08.03.2018 11:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.03.2018 07:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 02.03.2018 07:53

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 14:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2018) Wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2018-2020

 • 01.03.2018 14:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 23.02.2018 15:17

  Stalexport Autostrady chce wypłacić 0,29 zł dywidendy na akcję za '17

 • 23.02.2018 15:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 16.02.2018 11:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2018) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017, kończący się 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2017 roku

 • 26.01.2018 16:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2018) Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A w dniu 26 stycznia 2018 roku

 • 26.01.2018 16:26

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 26.01.2018 08:52

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2018

 • 17.01.2018 16:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2018) Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 • 29.12.2017 12:42

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 26 stycznia 2018 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 24.11.2017 12:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (20/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 09.11.2017 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 14:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (19/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 września 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2017 ro

 • 16.08.2017 17:31

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Stalexport Autostrady z ceną docelową 5,85 zł/akcję

 • 03.08.2017 17:36

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 19.07.2017 11:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (18/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 czerwca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2017 roku

 • 04.07.2017 15:17

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2017) Remont podpór obiektu mostowego M48 - wystawienie listu zatwierdzającego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

 • 19.06.2017 12:33

  Przetarg na e-myto może zostać rozstrzygnięty na przełomie 2017/18 r.

 • 26.05.2017 14:22

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2017) Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 10.05.2017 07:47

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 15:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2017 roku (kończący się 31 marca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2017 roku

 • 27.04.2017 10:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym)

 • 21.04.2017 14:40

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2017) Liczba akcji objętych dywidendą

 • 19.04.2017 14:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2017) Zbycie akcji własnych

 • 13.04.2017 14:44

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

 • 07.04.2017 09:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (9/2017) Zmiana projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2017 roku (w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016)

 • 16.03.2017 15:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 13 kwietnia 2017 roku oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 03.03.2017 08:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.03.2017 08:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 02.03.2017 17:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (7/2017) Wybór Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stalexport Autostrady S.A. za lata 2017-2020

 • 02.03.2017 17:02

  Stalexport Autostrady chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję za '16

 • 02.03.2017 16:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (6/2017) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 20.02.2017 15:04

  Dziewięciu wykonawców zainteresowanych e-mytem, w tym konsorcjum Comarchu z Orange (opis)

 • 20.02.2017 14:41

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (5/2017) Złożenie przez CATTERICK INVESTMENTS Sp. z o.o. wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DPR.DPR-2.2413.6.2016.DZR.34

 • 17.02.2017 11:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2017) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2016 roku

 • 13.02.2017 17:32

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (3/2017) Nabycie udziałów w spółce CATTERICK INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 • 31.01.2017 11:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 16.01.2017 13:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2017) Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla

 • 29.12.2016 12:13

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (17/2016) Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów

 • 22.12.2016 14:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2016) Zawiadomienie o sprzedaży i zakupie akcji Stalexport Autostrady S.A. w ramach grupy kapitałowej Atlantia S.p.A.

 • 16.12.2016 13:39

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (15/2016) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 przez Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na rzecz Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Sta

 • 14.12.2016 14:03

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (14/2016) Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (tj. Stalexport Autostrady S.A.) w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 13.12.2016 13:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (13/2016) Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

 • 10.11.2016 07:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 18:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2016) Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016

 • 25.10.2016 12:07

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (11/2016) Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy

 • 01.08.2016 17:10

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 12:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok

 • 31.05.2016 15:02

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Informacje o członkach Rady Nadzorczej

 • 23.05.2016 14:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej

 • 06.05.2016 07:46

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 25.04.2016 14:03

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków za poprzednie lata obrotowe.

 • 15.04.2016 10:55

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmiej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz treść uchwał podjętych przez ZWZ 14 kwietnia 2016 r.

 • 07.04.2016 15:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

 • 18.03.2016 08:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 14 kwietnia 2016

 • 04.03.2016 07:59

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 04.03.2016 07:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 16:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wybór Zarządu na kolejną kadencję

 • 05.02.2016 13:31

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

 • 21.01.2016 13:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Terminy przekazywania raportów okresowych 2016 r.

 • 04.01.2016 17:50

  GPW: komunikat - STALEXPORT AUTOSTRADY SA

 • 04.01.2016 17:46

  GPW: komunikat

 • 16.12.2015 15:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Wypowiedzenie umowy DM BDM animatorem emitenta

 • 06.11.2015 08:06

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.07.2015 14:08

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 rok

 • 16.06.2015 15:50

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Podpisanie znacznej umowy przez spółkę zależną

 • 19.05.2015 12:01

  Altus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Stalexportu

 • 19.05.2015 11:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 08.05.2015 08:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 03.04.2015 12:47

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ZWZ 2.04.2015 r.Akcjonariusze powyzej 5% i uchwały

 • 02.04.2015 09:22

  Noble Securities obniża rekomendację dla Stalexport Autostrady do "trzymaj"

 • 06.03.2015 17:35

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 2 kwietnia 2015r. oraz projekty uchwał Zgromadzenia

 • 06.03.2015 17:11

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 04.03.2015 15:13

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca);

 • 06.02.2015 13:24

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. ("SAM S.A.") na finansowanie przedsięwzięcia A4 Katowice-Kraków z dnia 28 grudnia 2005 roku, zwanej dalej "Umową kredytową"

 • 28.01.2015 11:34

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Terminy przekazywania raportów okresowych 2015 r.

 • 02.12.2014 14:54

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zakończenie postępowania upadłościowego Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.

 • 06.11.2014 17:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 14:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3kw 2014

 • 08.09.2014 09:42

  Trigon DM wytypował 7 spółek wartych zainteresowania we wrześniu

 • 01.08.2014 08:04

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.07.2014 11:25

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2014 r.

 • 24.07.2014 15:09

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA - uchwały i akcjonariat po NWZ 23.07.2014 r.

 • 18.06.2014 11:43

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana Agenta i Agenta Zabezpieczeń dla umowy kredytowej zawartej w 2005 r. przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska SA

 • 03.06.2014 12:49

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA rejestracja połączenia z Stalexport Autostrada Dolnośląska SA

 • 02.06.2014 16:05

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 09.05.2014 08:01

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 10.04.2014 14:19

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA unieważnienie odcinka zbiorowego akcji

 • 04.04.2014 12:45

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA uchwały ZWZ 3.04.2014 r.

 • 07.03.2014 13:30

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 07.03.2014 08:27

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 07.03.2014 07:51

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 07.03.2014 07:48

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 05.03.2014 15:16

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA wybór Deloitte Polska jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.01.2014 12:29

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA terminy przekazywania raportów okresowych 2014r.

 • 14.11.2013 15:18

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA połączenie półek Stalexport Autostrady SA i Stalexport Autostrada Dolnośląska SA

 • 28.10.2013 14:53

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji raportu za 3 kw 2013

 • 22.10.2013 09:22

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" Stalexport Autostrady, cena docelowa 2,86 zł

 • 01.08.2013 08:00

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 24.07.2013 09:37

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2013 r.

 • 10.05.2013 08:28

  STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr