{"status": true, "values": ["grudzie\u0144 2000", "stycze\u0144 2001", "luty 2001", "marzec 2001", "kwiecie\u0144 2001", "maj 2001", "czerwiec 2001", "lipiec 2001", "sierpie\u0144 2001", "wrzesie\u0144 2001", "pa\u017adziernik 2001", "listopad 2001", "grudzie\u0144 2001", "stycze\u0144 2002", "luty 2002", "marzec 2002", "kwiecie\u0144 2002", "maj 2002", "czerwiec 2002", "lipiec 2002", "sierpie\u0144 2002", "wrzesie\u0144 2002", "pa\u017adziernik 2002", "listopad 2002", "grudzie\u0144 2002", "stycze\u0144 2003", "luty 2003", "marzec 2003", "kwiecie\u0144 2003", "maj 2003", "czerwiec 2003", "lipiec 2003", "sierpie\u0144 2003", "wrzesie\u0144 2003", "pa\u017adziernik 2003", "listopad 2003", "grudzie\u0144 2003", "stycze\u0144 2004", "luty 2004", "marzec 2004", "kwiecie\u0144 2004", "maj 2004", "czerwiec 2004", "lipiec 2004", "sierpie\u0144 2004", "wrzesie\u0144 2004", "pa\u017adziernik 2004", "listopad 2004", "grudzie\u0144 2004", "stycze\u0144 2005", "luty 2005", "marzec 2005", "kwiecie\u0144 2005", "maj 2005", "czerwiec 2005", "lipiec 2005", "sierpie\u0144 2005", "wrzesie\u0144 2005", "pa\u017adziernik 2005", "listopad 2005", "grudzie\u0144 2005", "stycze\u0144 2006", "luty 2006", "marzec 2006", "kwiecie\u0144 2006", "maj 2006", "czerwiec 2006", "lipiec 2006", "sierpie\u0144 2006", "wrzesie\u0144 2006", "pa\u017adziernik 2006", "listopad 2006", "grudzie\u0144 2006", "stycze\u0144 2007", "luty 2007", "marzec 2007", "kwiecie\u0144 2007", "maj 2007", "czerwiec 2007", "lipiec 2007", "sierpie\u0144 2007", "wrzesie\u0144 2007", "pa\u017adziernik 2007", "listopad 2007", "grudzie\u0144 2007", "stycze\u0144 2008", "luty 2008", "marzec 2008", "kwiecie\u0144 2008", "maj 2008", "czerwiec 2008", "lipiec 2008", "sierpie\u0144 2008", "wrzesie\u0144 2008", "pa\u017adziernik 2008", "listopad 2008", "grudzie\u0144 2008", "stycze\u0144 2009", "luty 2009", "marzec 2009", "kwiecie\u0144 2009", "maj 2009", "czerwiec 2009", "lipiec 2009", "sierpie\u0144 2009", "wrzesie\u0144 2009", "pa\u017adziernik 2009", "listopad 2009", "grudzie\u0144 2009", "stycze\u0144 2010", "luty 2010", "marzec 2010", "kwiecie\u0144 2010", "maj 2010", "czerwiec 2010", "lipiec 2010", "sierpie\u0144 2010", "wrzesie\u0144 2010", "pa\u017adziernik 2010", "listopad 2010", "grudzie\u0144 2010", "stycze\u0144 2011", "luty 2011", "marzec 2011", "kwiecie\u0144 2011", "maj 2011", "czerwiec 2011", "lipiec 2011", "sierpie\u0144 2011", "wrzesie\u0144 2011", "pa\u017adziernik 2011", "listopad 2011", "grudzie\u0144 2011", "stycze\u0144 2012", "luty 2012", "marzec 2012", "kwiecie\u0144 2012", "maj 2012", "czerwiec 2012", "lipiec 2012", "sierpie\u0144 2012", "wrzesie\u0144 2012", "pa\u017adziernik 2012", "listopad 2012", "grudzie\u0144 2012", "stycze\u0144 2013", "luty 2013", "marzec 2013", "kwiecie\u0144 2013", "maj 2013", "czerwiec 2013", "lipiec 2013", "sierpie\u0144 2013", "wrzesie\u0144 2013", "pa\u017adziernik 2013", "listopad 2013", "grudzie\u0144 2013", "stycze\u0144 2014", "luty 2014", "marzec 2014", "kwiecie\u0144 2014", "maj 2014", "czerwiec 2014", "lipiec 2014", "sierpie\u0144 2014", "wrzesie\u0144 2014", "pa\u017adziernik 2014", "listopad 2014", "grudzie\u0144 2014", "stycze\u0144 2015", "luty 2015", "marzec 2015", "kwiecie\u0144 2015", "maj 2015", "czerwiec 2015", "lipiec 2015", "sierpie\u0144 2015", "wrzesie\u0144 2015", "pa\u017adziernik 2015", "listopad 2015", "grudzie\u0144 2015", "stycze\u0144 2016", "luty 2016", "marzec 2016", "kwiecie\u0144 2016", "maj 2016", "czerwiec 2016", "lipiec 2016", "sierpie\u0144 2016", "wrzesie\u0144 2016", "pa\u017adziernik 2016", "listopad 2016", "grudzie\u0144 2016", "stycze\u0144 2017", "luty 2017", "marzec 2017", "kwiecie\u0144 2017", "maj 2017", "czerwiec 2017", "lipiec 2017", "sierpie\u0144 2017", "wrzesie\u0144 2017", "pa\u017adziernik 2017", "listopad 2017", "grudzie\u0144 2017", "stycze\u0144 2018", "luty 2018", "marzec 2018", "kwiecie\u0144 2018", "maj 2018", "czerwiec 2018", "lipiec 2018", "sierpie\u0144 2018", "wrzesie\u0144 2018", "pa\u017adziernik 2018", "listopad 2018", "grudzie\u0144 2018", "stycze\u0144 2019", "luty 2019", "marzec 2019", "kwiecie\u0144 2019", "maj 2019", "czerwiec 2019", "lipiec 2019", "sierpie\u0144 2019"], "charts": [{"type": "line", "dataset": [{"y": "13.10", "l": 0}, {"y": "11.51", "l": 1}, {"y": "7.96", "l": 2}, {"y": "5.74", "l": 3}, {"y": "7.47", "l": 4}, {"y": "6.78", "l": 5}, {"y": "5.37", "l": 6}, {"y": "4.46", "l": 7}, {"y": "3.73", "l": 8}, {"y": "3.33", "l": 9}, {"y": "4.68", "l": 10}, {"y": "4.85", "l": 11}, {"y": "4.40", "l": 12}, {"y": "4.58", "l": 13}, {"y": "4.22", "l": 14}, {"y": "3.43", "l": 15}, {"y": "2.78", "l": 16}, {"y": "3.08", "l": 17}, {"y": "2.85", "l": 18}, {"y": "2.63", "l": 19}, {"y": "2.37", "l": 20}, {"y": "1.72", "l": 21}, {"y": "1.47", "l": 22}, {"y": "2.20", "l": 23}, {"y": "2.18", "l": 24}, {"y": "1.94", "l": 25}, {"y": "1.85", "l": 26}, {"y": "1.49", "l": 27}, {"y": "1.62", "l": 28}, {"y": "1.83", "l": 29}, {"y": "1.61", "l": 30}, {"y": "1.65", "l": 31}, {"y": "2.46", "l": 32}, {"y": "2.73", "l": 33}, {"y": "2.48", "l": 34}, {"y": "2.33", "l": 35}, {"y": "2.26", "l": 36}, {"y": "2.58", "l": 37}, {"y": "3.18", "l": 38}, {"y": "3.44", "l": 39}, {"y": "3.36", "l": 40}, {"y": "3.55", "l": 41}, {"y": "4.44", "l": 42}, {"y": "3.88", "l": 43}, {"y": "3.54", "l": 44}, {"y": "3.77", "l": 45}, {"y": "3.30", "l": 46}, {"y": "2.96", "l": 47}, {"y": "2.92", "l": 48}, {"y": "3.60", "l": 49}, {"y": "4.16", "l": 50}, {"y": "3.49", "l": 51}, {"y": "3.14", "l": 52}, {"y": "3.65", "l": 53}, {"y": "4.36", "l": 54}, {"y": "5.36", "l": 55}, {"y": "5.19", "l": 56}, {"y": "5.46", "l": 57}, {"y": "5.75", "l": 58}, {"y": "6.04", "l": 59}, {"y": "6.26", "l": 60}, {"y": "9.95", "l": 61}, {"y": "10.87", "l": 62}, {"y": "10.55", "l": 63}, {"y": "11.42", "l": 64}, {"y": "9.82", "l": 65}, {"y": "7.54", "l": 66}, {"y": "7.20", "l": 67}, {"y": "7.47", "l": 68}, {"y": "7.91", "l": 69}, {"y": "7.91", "l": 70}, {"y": "8.17", "l": 71}, {"y": "8.44", "l": 72}, {"y": "8.32", "l": 73}, {"y": "8.91", "l": 74}, {"y": "8.95", "l": 75}, {"y": "9.98", "l": 76}, {"y": "9.47", "l": 77}, {"y": "10.66", "l": 78}, {"y": "11.73", "l": 79}, {"y": "9.90", "l": 80}, {"y": "10.62", "l": 81}, {"y": "9.91", "l": 82}, {"y": "10.60", "l": 83}, {"y": "10.53", "l": 84}, {"y": "12.14", "l": 85}, {"y": "14.43", "l": 86}, {"y": "13.60", "l": 87}, {"y": "11.65", "l": 88}, {"y": "11.20", "l": 89}, {"y": "11.63", "l": 90}, {"y": "11.52", "l": 91}, {"y": "11.91", "l": 92}, {"y": "12.96", "l": 93}, {"y": "11.12", "l": 94}, {"y": "8.24", "l": 95}, {"y": "6.91", "l": 96}, {"y": "7.50", "l": 97}, {"y": "6.91", "l": 98}, {"y": "6.71", "l": 99}, {"y": "5.88", "l": 100}, {"y": "5.40", "l": 101}, {"y": "6.45", "l": 102}, {"y": "5.41", "l": 103}, {"y": "5.98", "l": 104}, {"y": "6.57", "l": 105}, {"y": "6.30", "l": 106}, {"y": "6.16", "l": 107}, {"y": "6.11", "l": 108}, {"y": "6.08", "l": 109}, {"y": "5.87", "l": 110}, {"y": "6.40", "l": 111}, {"y": "8.31", "l": 112}, {"y": "8.59", "l": 113}, {"y": "8.29", "l": 114}, {"y": "9.32", "l": 115}, {"y": "11.09", "l": 116}, {"y": "11.32", "l": 117}, {"y": "12.90", "l": 118}, {"y": "13.70", "l": 119}, {"y": "12.67", "l": 120}, {"y": "12.92", "l": 121}, {"y": "15.28", "l": 122}, {"y": "16.85", "l": 123}, {"y": "15.97", "l": 124}, {"y": "14.53", "l": 125}, {"y": "14.33", "l": 126}, {"y": "12.05", "l": 127}, {"y": "11.28", "l": 128}, {"y": "10.55", "l": 129}, {"y": "10.12", "l": 130}, {"y": "9.27", "l": 131}, {"y": "8.45", "l": 132}, {"y": "9.25", "l": 133}, {"y": "8.97", "l": 134}, {"y": "8.13", "l": 135}, {"y": "7.78", "l": 136}, {"y": "6.60", "l": 137}, {"y": "5.22", "l": 138}, {"y": "5.76", "l": 139}, {"y": "5.84", "l": 140}, {"y": "6.43", "l": 141}, {"y": "6.65", "l": 142}, {"y": "7.49", "l": 143}, {"y": "7.56", "l": 144}, {"y": "7.07", "l": 145}, {"y": "7.19", "l": 146}, {"y": "7.52", "l": 147}, {"y": "7.92", "l": 148}, {"y": "7.65", "l": 149}, {"y": "7.95", "l": 150}, {"y": "8.02", "l": 151}, {"y": "8.32", "l": 152}, {"y": "7.51", "l": 153}, {"y": "7.55", "l": 154}, {"y": "8.39", "l": 155}, {"y": "8.29", "l": 156}, {"y": "8.26", "l": 157}, {"y": "8.80", "l": 158}, {"y": "8.97", "l": 159}, {"y": "9.48", "l": 160}, {"y": "9.24", "l": 161}, {"y": "9.30", "l": 162}, {"y": "8.79", "l": 163}, {"y": "8.28", "l": 164}, {"y": "8.65", "l": 165}, {"y": "8.25", "l": 166}, {"y": "9.03", "l": 167}, {"y": "8.68", "l": 168}, {"y": "9.55", "l": 169}, {"y": "10.49", "l": 170}, {"y": "11.03", "l": 171}, {"y": "11.36", "l": 172}, {"y": "10.59", "l": 173}, {"y": "9.92", "l": 174}, {"y": "9.30", "l": 175}, {"y": "9.56", "l": 176}, {"y": "8.52", "l": 177}, {"y": "9.13", "l": 178}, {"y": "9.90", "l": 179}, {"y": "9.82", "l": 180}, {"y": "9.02", "l": 181}, {"y": "8.51", "l": 182}, {"y": "7.86", "l": 183}, {"y": "8.32", "l": 184}, {"y": "7.29", "l": 185}, {"y": "6.38", "l": 186}, {"y": "6.56", "l": 187}, {"y": "6.50", "l": 188}, {"y": "6.70", "l": 189}, {"y": "6.54", "l": 190}, {"y": "6.69", "l": 191}, {"y": "6.37", "l": 192}, {"y": "6.60", "l": 193}, {"y": "6.84", "l": 194}, {"y": "7.81", "l": 195}, {"y": "7.37", "l": 196}, {"y": "7.17", "l": 197}, {"y": "6.95", "l": 198}, {"y": "7.28", "l": 199}, {"y": "6.80", "l": 200}, {"y": "6.49", "l": 201}, {"y": "6.41", "l": 202}, {"y": "6.59", "l": 203}, {"y": "6.46", "l": 204}, {"y": "6.10", "l": 205}, {"y": "6.96", "l": 206}, {"y": "7.29", "l": 207}, {"y": "7.11", "l": 208}, {"y": "6.58", "l": 209}, {"y": "6.26", "l": 210}, {"y": "5.96", "l": 211}, {"y": "6.18", "l": 212}, {"y": "6.01", "l": 213}, {"y": "6.62", "l": 214}, {"y": "7.10", "l": 215}, {"y": "6.55", "l": 216}, {"y": "6.94", "l": 217}, {"y": "6.92", "l": 218}, {"y": "6.90", "l": 219}, {"y": "7.25", "l": 220}, {"y": "6.93", "l": 221}, {"y": "6.62", "l": 222}, {"y": "6.46", "l": 223}, {"y": "6.41", "l": 224}]}], "title": ""}