Skyline Investment SA

skrót: SKL

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 13:28

Aktualny kurs0,65   0 %0 zł
Otwarcie0,63-3,08%
Minimum0,63-3,08%
Maksimum0,650,00%
Wolumen (szt.) 630
Kurs odniesienia0,65
Widełki dolne0,57
Widełki górne0,69
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0000,62
212 8150,61
13000,60
11 0000,59
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,6611 380 1
0,6711 000 1
0,69785 1
0,701 110 2
Grupa inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach typu PE / VC oraz w doradztwie finansowym. Pomaga i doradza firmom - od rozpoczęcia działalności, poprzez rozwój, pozyskanie inwestora, restrukturyzację oraz wyjście z problemów finansowych, w tym wyjście z upadłości. Bierze aktywny udział w zarządzaniu inwestycjami w swoim portfolio.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
OPS Invest SA7 167 50030,73%7 167 50030,74%
Halaba Sławomir2 933 33312,58%2 933 3330,01%
Petrykowski Janusz2 725 00011,68%2 725 00011,69%
Rey Jerzy2 426 29510,40%2 426 29510,40%
Kawecki Bartłomiej1 500 0006,43%1 500 0006,43%
Rey Maciejwraz z żoną, ZWZ1 100 0004,72%1 110 0004,76%
Skyline Investment SA2 0010,01%2 0010,01%

Kategoria • 07.02.2019 16:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2019) Porozumienia w sprawie rozwiązania Warunkowych Umów Sprzedaży Udziałów

 • 23.01.2019 13:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 09.01.2019 11:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie NWZA w dniu 8 stycznia 2019 r.

 • 08.01.2019 14:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2019) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 08.01.2019 14:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2019) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r. po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:41

  SKYLINE INVESTMENT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:32

  SKYLINE INVESTMENT SA (48/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (47/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 06.12.2018 10:24

  SKYLINE INVESTMENT SA (46/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.11.2018 14:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 16:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (45/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 grudnia 2018 r.

 • 20.11.2018 16:28

  SKYLINE INVESTMENT SA (44/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2018 r.

 • 06.11.2018 12:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (43/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.10.2018 12:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (42/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 11.10.2018 12:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (41/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.10.2018 16:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (40/2018) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.10.2018 15:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (39/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.10.2018 19:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 13:57

  SKYLINE INVESTMENT SA (38/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.09.2018 16:31

  Skyline Investment w wynikach za I półrocze '18 utworzy odpisy na 13,7 mln zł

 • 26.09.2018 16:01

  SKYLINE INVESTMENT SA (37/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2018

 • 19.09.2018 10:59

  SKYLINE INVESTMENT SA (36/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 18.09.2018 16:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (35/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 11.09.2018 14:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (34/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 13.08.2018 16:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (33/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 19.07.2018 14:35

  SKYLINE INVESTMENT SA (32/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 19 lipca 2018 r.

 • 19.07.2018 14:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (31/2018) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 r. po ogłoszonej 28 czerwca 2018 r. przerwie w obradach

 • 06.07.2018 08:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (30/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 05.07.2018 16:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (29/2018) Zawarcie warunkowych umów objęcia udziałów

 • 02.07.2018 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (28/2018) Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce

 • 02.07.2018 13:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2018) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.06.2018 12:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

 • 28.06.2018 15:42

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:33

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2018) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 08.06.2018 15:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2018) Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości przez spółkę powiązaną

 • 08.06.2018 12:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.06.2018 15:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 04.06.2018 14:42

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.06.2018 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2018) Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.

 • 30.05.2018 18:49

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2018) Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 18:34

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2018 10:34

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 09:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 30.05.2018 09:29

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 18.05.2018 15:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2018) Odstąpienie od negocjacji w sprawie oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 17.05.2018 09:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2018) Informacja o zmianie adresu Emitenta

 • 10.05.2018 09:22

  SKYLINE INVESTMENT SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 9 maja 2018 r.

 • 10.05.2018 08:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (12/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 09.05.2018 15:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (11/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r.

 • 30.04.2018 13:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.04.2018 12:56

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 17:19

  SKYLINE INVESTMENT SA (10/2018) Informacja o korekcie wyniku finansowego spółki zależnej

 • 16.04.2018 15:35

  SKYLINE INVESTMENT SA (9/2018) Informacja o wyniku finansowym spółki zależnej

 • 13.04.2018 16:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (8/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 maja 2018 r.

 • 13.04.2018 16:06

  SKYLINE INVESTMENT SA (7/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2018 r.

 • 06.04.2018 12:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (6/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.04.2018 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2018) Zmiana warunków umowy znaczącej

 • 29.03.2018 11:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2018) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 20.02.2018 16:29

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2018) Zmiany w składzie Zarządu

 • 29.01.2018 09:58

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.01.2018 15:36

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.12.2017 08:57

  SKYLINE INVESTMENT SA (57/2017) Emisja obligacji serii C

 • 18.12.2017 15:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (56/2017) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 13.12.2017 16:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (55/2017) Emisje obligacji spółki zależnej

 • 08.12.2017 17:32

  SKYLINE INVESTMENT SA (54/2017) Emisja obligacji serii B

 • 08.12.2017 17:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (53/2017) Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej

 • 30.11.2017 15:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (52/2017) Rezygnacja członka zarządu

 • 21.11.2017 15:26

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 14:59

  SKYLINE INVESTMENT SA (51/2017) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

 • 17.11.2017 08:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 14:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (50/2017) Zmiana warunków umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 18.10.2017 14:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (49/2017) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 16.10.2017 16:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (48/2017) Zgoda na sprzedaż udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 16.10.2017 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (47/2017) Wstępna oferta nabycia nieruchomości spółki zależnej

 • 29.09.2017 15:03

  SKYLINE INVESTMENT SA (46/2017) Przedłużenie terminu uzyskania zgody na sprzedaż udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 31.08.2017 00:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 13:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (45/2017) Umowa znacząca podpisana przez spółkę zależną.

 • 28.07.2017 13:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (44/2017) Rozpoczęcie negocjacji sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 03.07.2017 14:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (43/2017) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.07.2017 14:20

  SKYLINE INVESTMENT SA (42/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 33% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 23.06.2017 18:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (41/2017) Oferta nabycia udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 20.06.2017 15:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (40/2017) Podpisanie aneksu Nr 2 do listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 23.05.2017 14:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (39/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.05.2017 09:21

  SKYLINE INVESTMENT SA (38/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 19.05.2017 14:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 14:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (37/2017) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 16.05.2017 10:14

  SKYLINE INVESTMENT SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 10 maja 2017 r.

 • 10.05.2017 17:58

  SKYLINE INVESTMENT SA (35/2017) Powołanie członków Zarządu nowej kadencji

 • 10.05.2017 17:47

  SKYLINE INVESTMENT SA (34/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 10.05.2017 15:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (33/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.

 • 08.05.2017 14:49

  SKYLINE INVESTMENT SA (32/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 09:18

  SKYLINE INVESTMENT SA (31/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (30/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:06

  SKYLINE INVESTMENT SA (29/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (28/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 08:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2017) Powiadomienie akcjonariusza o objęciu znacznego udziału w Spółce

 • 24.04.2017 16:55

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 21.04.2017 14:36

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2017) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

 • 21.04.2017 11:15

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2017) Korekta Raportu Nr 22/2017 w sprawie powiadomienia akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 13.04.2017 09:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2017 r.

 • 13.04.2017 09:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2017 r.

 • 06.04.2017 13:15

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 06.04.2017 13:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.04.2017 09:42

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 03.04.2017 15:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2017) Podpisanie listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 01.04.2017 10:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2017) Objęcie przez Inwestora akcji Spółki nowej emisji serii G

 • 31.03.2017 15:41

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 15:23

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:17

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29 marca 2017 r.

 • 31.03.2017 14:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2017) Uchwalenie przez Zarząd Spółki warunków subskrypcji prywatnej emisji akcji serii G

 • 29.03.2017 16:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. po ogłoszonej 8 marca 2017 r. przerwie w obradach

 • 29.03.2017 10:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 17.03.2017 12:34

  SKYLINE INVESTMENT SA (13/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 09.03.2017 14:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08 marca 2017 r.

 • 08.03.2017 16:24

  SKYLINE INVESTMENT SA (11/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.02.2017 16:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (10/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 marca 2017 r.

 • 09.02.2017 16:27

  SKYLINE INVESTMENT SA (9/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 marca 2017 r.

 • 09.02.2017 15:20

  SKYLINE INVESTMENT SA (8/2017) Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.02.2017 09:14

  SKYLINE INVESTMENT SA (7/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 08.02.2017 11:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (6/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 w sprawie zawiadomienia o zbyciu akcji własnych

 • 01.02.2017 12:21

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2017) Zakończenie okresu inwestycyjnego funduszu Skyline Venture

 • 26.01.2017 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 26.01.2017 12:48

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.01.2017 18:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 17.01.2017 10:16

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.12.2016 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 w sprawie zawiadomienia o zbyciu akcji własnych

 • 02.12.2016 15:02

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 02 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 14:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2016) Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej

 • 02.12.2016 14:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2016) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 08:47

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2016) Korekta Raportu nr 23 dotyczącego rezygnacji członka Rady Nadzorczej

 • 01.12.2016 15:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 01.12.2016 15:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 25.11.2016 10:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2016) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 18.11.2016 11:33

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2016) Sprostowanie do zawiadomienia w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 18.11.2016 10:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2016) Informacja o wycofaniu pozwu

 • 17.11.2016 19:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2016) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.11.2016 13:29

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 11:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2 grudnia 2016 r.

 • 04.11.2016 10:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2016 r.

 • 15.09.2016 12:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 31.08.2016 07:50

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 15:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2016) Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi - informacja opóźniona

 • 24.06.2016 09:59

  SKYLINE INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 12:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 12:22

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 20.06.2016 14:46

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta Raportu Nr 8 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania nowego członka zarządu

 • 09.06.2016 14:28

  SKYLINE INVESTMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.06.2016 14:01

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 09.06.2016 13:43

  SKYLINE INVESTMENT SA Powołanie nowego członka zarządu

 • 09.06.2016 09:24

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja z delegacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Zarządzie

 • 25.05.2016 12:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 11:47

  SKYLINE INVESTMENT SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 20.05.2016 10:39

  SKYLINE INVESTMENT SA Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii A

 • 16.05.2016 08:28

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.03.2016 08:06

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 15:14

  SKYLINE INVESTMENT SA Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie

 • 15.03.2016 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka zarządu

 • 05.02.2016 14:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta Raportu Nr 1 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 27.01.2016 15:45

  SKYLINE INVESTMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.12.2015 14:55

  SKYLINE INVESTMENT SA Odstąpienie od realizacji Planu naprawczego spółki

 • 18.12.2015 18:39

  SKYLINE INVESTMENT SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z dojściem do skutku emisji obligacji serii A

 • 18.12.2015 18:37

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji

 • 16.11.2015 08:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.10.2015 08:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Ogłoszenie Planu naprawczego spółki w związku z kwalifikacją do segmentu rynku Lista Alertów

 • 02.07.2015 15:27

  SKYLINE INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka zarządu

 • 30.06.2015 12:47

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 11:03

  SKYLINE INVESTMENT SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 10:31

  SKYLINE INVESTMENT SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 28.05.2015 15:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2015 07:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 26.03.2015 15:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2014

 • 23.03.2015 17:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 26.01.2015 15:19

  SKYLINE INVESTMENT SA Informacja o przeszacowaniu wartości krótkoterminowych aktywów finansowych

 • 26.01.2015 15:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 19.01.2015 15:26

  SKYLINE INVESTMENT SA Zbycie pakietu akcji przez Akcjonariusza

 • 12.01.2015 14:46

  SKYLINE INVESTMENT SA Informacja o utworzeniu rezerwy

 • 31.10.2014 07:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.08.2014 15:08

  SKYLINE INVESTMENT SA zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

 • 23.06.2014 09:10

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.06.2014 08:23

  SKYLINE INVESTMENT SA powołanie nowego członka zarządu

 • 17.06.2014 12:54

  SKYLINE INVESTMENT SA uchwały ZWZ podjęte na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 r.

 • 21.05.2014 13:03

  SKYLINE INVESTMENT SA projekty uchwał na ZWZA zwołane na 17 czerwca 2014 r.

 • 21.05.2014 12:39

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie WZA na 17 czerwca 2014 r.

 • 09.05.2014 15:40

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 25.04.2014 12:30

  SKYLINE INVESTMENT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.04.2014 16:25

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 04.04.2014 16:22

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 04.04.2014 13:47

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 04.04.2014 13:36

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 04.04.2014 13:30

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez prokurenta

 • 04.04.2014 12:58

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 02.04.2014 15:54

  SKYLINE INVESTMENT SA informacja o przeprowadzonym nabyciu akcji własnych emitenta

 • 22.01.2014 10:20

  SKYLINE INVESTMENT SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 16:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Podpisanie umowy z biurem maklerskim w zakresie realizacji programu odkupu akcji własnych

 • 20.12.2013 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.12.2013 12:34

  Skyline Investment skupi do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł

 • 28.11.2013 12:41

  SKYLINE INVESTMENT SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 22.11.2013 15:15

  NWZ Skyline Investment zdecyduje o skupie do 1 mln akcji własnych za max. 2,1 mln zł

 • 22.11.2013 14:53

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie NWZA na 20 grudnia 2013 r.

 • 05.11.2013 14:56

  SKYLINE INVESTMENT SA sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 • 28.10.2013 11:41

  SKYLINE INVESTMENT SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

 • 01.10.2013 14:24

  SKYLINE INVESTMENT SA - projekty uchwał na NWZ

 • 01.10.2013 14:10

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie NWZA na 28 października 2013 r.

 • 13.09.2013 09:43

  SKYLINE INVESTMENT SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 30.08.2013 07:59

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 17.06.2013 12:52

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2013 12:30

  SKYLINE INVESTMENT SA uchwały ZWZ podjęte na posiedzeniu 17 czerwca 2013 r.

 • 15.05.2013 17:35

  SKYLINE INVESTMENT SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 12:21

  SKYLINE INVESTMENT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych