Soho Development SA

skrót: SHD

Ostatnie notowanie z: 22.08.2019 11:29

Aktualny kurs0,69   0 %0 zł
Otwarcie0,690,00%
Minimum0,690,00%
Maksimum0,690,00%
Wolumen (szt.) 38
Kurs odniesienia0,69
Widełki dolne0,62
Widełki górne0,75
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0910,68
12 0870,68
12 0000,66
12 5700,62
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,746 980 1
0,74699 1
0,74990 1
0,75993 1
Koncentruje się na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaży aktywów niestrategicznych. W portfelu inwestycyjnym posiada m.in.: Soho Factory, Cracovia Property, Mińska Development czy Próchnik SA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Soho Development SA7 339 44921,81%7 339 44927,90%
Superkonstelacja Ltd.6 147 96818,27%6 147 96823,37%
Wandzel Maciejbezpośrednio oraz z Aulos 1 sp. z o.o.5 830 21517,33%5 830 21522,16%
Aktivist FIZ (w likwidacji)5 492 44516,32%5 492 44520,88%
Fidelity MSCI World Index Fund2 471 0237,34%2 471 0239,39%

Kategoria • 10.07.2019 15:50

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2019) Połączenie SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

 • 31.05.2019 16:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2019) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.05.2019 16:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2019) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 31.05.2019 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2019) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 31.05.2019 13:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2019) Zakończenie piątej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 29.05.2019 15:18

  Soho Development skupi 6,12 mln akcji własnych

 • 29.05.2019 15:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2019) Wstępne wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 22.05.2019 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2019) Procedura sprzedaży aktywów - udziały w Cracovia Property Sp. z o.o. - aktualizacja

 • 17.05.2019 14:51

  Soho Development ogłasza skup do 6,12 mln akcji własnych po 3,27 zł za sztukę

 • 17.05.2019 14:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2019) Oferta skupu akcji własnych Emitenta - kolejna runda

 • 16.04.2019 17:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2019) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów- aktualizacja

 • 20.03.2019 12:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję.

 • 19.03.2019 14:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 r.

 • 19.03.2019 13:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2019 r.

 • 01.03.2019 19:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.02.2019 15:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska - Development sp. z o.o.

 • 27.02.2019 15:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 20.02.2019 20:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2019 r. Projekty uchwał.

 • 13.02.2019 20:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 13.02.2019 20:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2019) Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.

 • 13.02.2019 20:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 13.02.2019 20:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2019) Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółkami zależnymi

 • 30.01.2019 20:17

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.01.2019 20:14

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.01.2019 15:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2019) Całkowity wykup obligacji serii B3 przez Emitenta

 • 03.01.2019 10:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2019) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2018 r.

 • 20.12.2018 14:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (95/2018) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o. Przedterminowa spłata obligacji serii B3.

 • 17.12.2018 09:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (94/2018) Pozwolenie na użytkownie II etapu osiedla mieszkaniowego Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 13.12.2018 20:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (93/2018) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów- aktualizacja

 • 13.12.2018 15:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (92/2018) Aktualizacja informacji w sprawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o.

 • 12.12.2018 15:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (91/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Dobra Forma 2 sp. z o.o. sp.k.

 • 11.12.2018 20:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (90/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.12.2018 19:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (89/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera i spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.12.2018 15:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (88/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji Spółki

 • 05.12.2018 15:17

  SOHO DEVELOPMENT SA (87/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 19.11.2018 17:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (86/2018) Procedura ofertowa sprzedaży aktywów.

 • 15.11.2018 13:55

  Soho Development przedłuża okres upoważnienia zarządu do buybacku do końca marca '19

 • 15.11.2018 13:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (85/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2018 r.

 • 15.11.2018 13:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (84/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2018 r.

 • 29.10.2018 18:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (83/2018) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2018 - 30.09.2019 r.

 • 19.10.2018 18:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (82/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 listopada 2018 r. Projekty uchwał.

 • 16.10.2018 20:55

  SOHO DEVELOPMENT SA (81/2018) Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o.

 • 03.10.2018 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (80/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.10.2018 16:31

  SOHO DEVELOPMENT SA (79/2018) Zawiadomienie spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.10.2018 17:28

  SOHO DEVELOPMENT SA (78/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w III kwartale 2018 r.

 • 02.10.2018 16:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (77/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.10.2018 12:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (76/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji Spółki.

 • 01.10.2018 12:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (75/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla o nabyciu akcji Spółki w ramach transakcji pakietowej GPW.

 • 28.09.2018 19:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (74/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 28.09.2018 19:11

  SOHO DEVELOPMENT SA (73/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 28.09.2018 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (72/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.09.2018 16:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (71/2018) Negocjacje spółki zależnej Emitenta odnośnie sprzedaży nieruchomości

 • 27.09.2018 14:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (70/2018) Zakończenie czwartej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 25.09.2018 19:44

  Soho Development skupi 7,34 mln akcji własnych

 • 25.09.2018 19:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (69/2018) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 13.09.2018 15:04

  Soho Development ogłasza skup do 7,34 mln akcji własnych po 3,27 zł za sztukę

 • 13.09.2018 14:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (68/2018) Oferta skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.09.2018 14:00

  Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na skup 7,34 mln akcji własnych

 • 12.09.2018 13:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (67/2018) Planowany skup akcji własnych

 • 29.08.2018 20:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.08.2018 17:10

  SOHO DEVELOPMENT SA (66/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 15.08.2018 09:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (65/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.08.2018 17:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (64/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 13.08.2018 14:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (63/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 10.08.2018 17:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (62/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.08.2018 14:54

  SOHO DEVELOPMENT SA (61/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 08.08.2018 16:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (60/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 16.07.2018 12:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (59/2018) Oddanie do użytkowania Budynku Soho Verbel przy ulicy Żupniczej 18A w Warszawie

 • 10.07.2018 20:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (58/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w II kwartale 2018 r.

 • 06.07.2018 16:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (57/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 05.07.2018 18:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (56/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 lipca 2018 r.

 • 05.07.2018 18:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (55/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 lipca 2018 r.

 • 05.07.2018 18:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (54/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2018 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (53/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 05.07.2018 12:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (52/2018) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 04.07.2018 16:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę

 • 04.07.2018 14:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2018) Zakończenie trzeciej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 03.07.2018 16:28

  Soho Development skupi 7,96 mln akcji własnych, na co wyda ok. 26 mln zł

 • 03.07.2018 16:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (49/2018) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 22.06.2018 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (48/2018) Oferta zakupu akcji własnych Emitenta

 • 22.06.2018 17:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 13.06.2018 13:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (47/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego

 • 13.06.2018 12:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (46/2018) Wyjaśnienia dotyczące ujęcia określonych zdarzeń o charakterze jednorazowym w najbliższym raporcie okresowym, wpływ zmian w polityce rachunkowości oraz szacunkowe wyniki półrocza zakończonego 31 marca 2018 r.

 • 04.06.2018 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (45/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 lipca 2018 r. Projekty uchwał.

 • 04.06.2018 15:05

  Soho Development chce skupić 7,96 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 04.06.2018 14:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (44/2018) Planowany skup akcji własnych

 • 04.06.2018 14:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (43/2018) Podpisanie umowy zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o. Spłata obligacji Spółki.

 • 30.05.2018 17:15

  SOHO DEVELOPMENT SA (42/2018) Spełnienie się warunku zawieszającego transakcji zbycia nieruchomości Fabryka PZO Sp. z o.o.. Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych związanych z procesem sprzedaży nieruchomości Fabryka PZO sp. z o.o.

 • 28.05.2018 19:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (41/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2018 09:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (40/2018) Transakcja sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji.

 • 20.04.2018 21:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (39/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o.

 • 10.04.2018 16:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (38/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę Soho Verbel sp z o.o. 1 sp. k.

 • 04.04.2018 17:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (37/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 14:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (36/2018) Oddanie do użytkowania Budynku F - Feniks przy ulicy Żupniczej 20 w Warszawie

 • 29.03.2018 13:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (35/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2018 r.

 • 29.03.2018 13:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2018 r.

 • 19.03.2018 19:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 02.03.2018 17:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał.

 • 01.03.2018 18:10

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.02.2018 19:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2018) Wyjaśnienia dotyczące ujęcia zakończenia inwestycji w Progress FIZAN w najbliższych raportach okresowych, zmiany w polityce rachunkowości oraz szacunkowe wyniki kwartału zakończonego 31 grudnia 2017 r.

 • 16.02.2018 18:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2018) Aktualizacja informacji o transakcji sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 05.02.2018 16:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2018) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę Soho Feniks sp z o.o. sp. k.

 • 02.02.2018 16:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.02.2018 14:11

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.02.2018 15:34

  Progress FIZAN sprzedał pośrednio 32,99 proc. akcji Próchnika

 • 01.02.2018 12:43

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2018 17:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2018) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2018 15:55

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2018) Otwarcie likwidacji Progress FIZAN.

 • 30.01.2018 16:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 30.01.2018 16:21

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 30.01.2018 16:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2018) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę.

 • 30.01.2018 11:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (20/2018) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.

 • 29.01.2018 17:39

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2018) Nabycie spółek z portfela inwestycyjnego Progress FIZAN

 • 29.01.2018 15:40

  Soho Development skupił 12,23 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 29.01.2018 15:23

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2018) Zakończenie kolejnej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

 • 26.01.2018 17:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (17/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 25.01.2018 12:31

  SOHO DEVELOPMENT SA (16/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 25.01.2018 12:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (15/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Businessweb S.R.O. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 15:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (14/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 15:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2018) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 24.01.2018 14:21

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2018) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 23.01.2018 08:18

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2018) Aktualizacja informacji w sprawie Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka

 • 19.01.2018 17:35

  Soho Development chce skupić do 12,2 mln akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 19.01.2018 17:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2018) Kolejna runda skupu akcji własnych Emitenta

 • 19.01.2018 13:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2018) Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

 • 16.01.2018 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2018) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie

 • 16.01.2018 12:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2018) Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Progress FIZAN

 • 05.01.2018 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2017) Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę

 • 03.01.2018 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.

 • 03.01.2018 15:57

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.

 • 02.01.2018 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2018) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2017 r.

 • 02.01.2018 15:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2018) Zawiadomienia akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o rozwiązaniu porozumienia

 • 01.01.2018 07:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2018) Zawiadomienie Pana Rafała Bauera oraz spółki Rangeclass Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (98/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 14:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (97/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.12.2017 17:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (96/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.12.2017 16:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (95/2017) Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla oraz jego osoby blisko związanej o transakcjach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Emitenta

 • 27.12.2017 12:51

  Aegon OFE ma mniej niż 5 proc. akcji Soho Development

 • 27.12.2017 12:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (94/2017) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 22.12.2017 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (93/2017) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR - Sungai PE Holdings Ltd

 • 22.12.2017 16:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (92/2017) Zakończenie pierwszej rundy programu skupu akcji własnych. Ostateczne wyniki skupu.

 • 21.12.2017 21:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (91/2017) Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.

 • 21.12.2017 12:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (90/2017) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.12.2017 15:54

  Soho Development sprzedała Soho Factory; rusza ze skupem akcji (aktl.)

 • 12.12.2017 15:36

  SOHO DEVELOPMENT SA (89/2017) Ogłoszenie pierwszej rundy oferty skupu akcji własnych Emitenta

 • 12.12.2017 15:33

  Soho Development sprzedała nieruchomość Soho Factory

 • 12.12.2017 15:30

  SOHO DEVELOPMENT SA (88/2017) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał

 • 12.12.2017 15:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (87/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka z uwagi na brak dalszej gwarancji poufności.

 • 12.12.2017 15:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (86/2017) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych związanych z procesem negocjacji z Yareal

 • 12.12.2017 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (85/2017) Zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 11.12.2017 21:40

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 11.12.2017 21:38

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.12.2017 18:41

  Soho Development wstępnie planuje, że skupi 33 proc. akcji własnych po 3,27 zł za akcję

 • 07.12.2017 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA (84/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał.

 • 07.12.2017 18:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (83/2017) Wstępne założenia pierwszej transzy programu skupu akcji własnych Spółki.

 • 22.11.2017 17:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (82/2017) Proces zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji

 • 31.10.2017 15:12

  SOHO DEVELOPMENT SA (81/2017) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2017 - 30.09.2018 r.

 • 20.10.2017 16:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (80/2017) Wybór członków Komitetu Audytu

 • 04.10.2017 17:51

  SOHO DEVELOPMENT SA (79/2017) Proces zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie - aktualizacja informacji

 • 02.10.2017 15:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (78/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w III kwartale 2017 r.

 • 29.09.2017 13:03

  SOHO DEVELOPMENT SA (77/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 28.09.2017 15:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (76/2017) Negocjacje w sprawie zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.

 • 22.09.2017 18:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (75/2017) Informacja w sprawie procesu zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 20.09.2017 19:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (74/2017) Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Dobra Forma 1 sp z o.o. sp. k.

 • 13.09.2017 13:27

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Soho Development

 • 13.09.2017 13:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (73/2017) Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.09.2017 11:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (72/2017) Zawiadomienie Macieja Wandzla i Aulos 1 spółka z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 12.09.2017 11:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (71/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 11.09.2017 20:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (70/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2017 21:41

  SOHO DEVELOPMENT SA (69/2017) Pozwolenie na użytkownie I etapu osiedla mieszkaniowego Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie.

 • 07.09.2017 21:35

  SOHO DEVELOPMENT SA (68/2017) Wpis obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity statutu Spółki.

 • 07.09.2017 21:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (67/2017) Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.09.2017 21:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (66/2017) Zmiany w wycenie nieruchomości spółek portfelowych Progress FIZAN

 • 01.09.2017 17:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (65/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 01.09.2017 17:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (64/2017) Transakcja Członka Zarządu Mariusza Omiecińskiego na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki

 • 01.09.2017 16:54

  SOHO DEVELOPMENT SA (63/2017) Transakcja Prezesa Zarządu Macieja Wandzla na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki

 • 29.08.2017 18:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 16.08.2017 16:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (62/2017) Rejestracja zmian statutu SOHO Development S.A. w zakresie warunkowego kapitału zakładowego. Tekst jednolity.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 07.07.2017 17:56

  SOHO DEVELOPMENT SA (61/2017) Zakończenie realizacji listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park i jego wygaśnięcie

 • 03.07.2017 14:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (60/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w II kwartale 2017 r.

 • 30.06.2017 14:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (59/2017) Wpis połączenia Soho Factory Sp. z o.o. z Emitentem

 • 28.06.2017 18:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (58/2017) Realizacja strategii Spółki w zakresie zbywania poszczególnych aktywów nieruchomościowych - aktualizacja informacji

 • 22.06.2017 15:44

  SOHO DEVELOPMENT SA (57/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 15:27

  SOHO DEVELOPMENT SA (56/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 17:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (55/2017) Transakcja nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 12.06.2017 17:26

  SOHO DEVELOPMENT SA (54/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Progress FIZAN

 • 09.06.2017 16:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (53/2017) Rozliczenie umowy nabycia akcji własnych od Progress FIZAN w celu umorzenia

 • 07.06.2017 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (52/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku na osiedlu mieszkaniowym Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 06.06.2017 13:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (51/2017) Transakcja osoby blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Emitenta

 • 02.06.2017 17:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (50/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji własnych od Progress FIZAN w celu umorzenia

 • 30.05.2017 19:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.05.2017 19:41

  Soho Development chce skupić akcje własne za maks. 250 mln zł

 • 26.05.2017 18:29

  SOHO DEVELOPMENT SA (49/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2017 r. Projekty uchwał

 • 24.05.2017 22:03

  Soho Development chce sprzedać część aktywów, a za pozyskane środki skupić akcje

 • 24.05.2017 21:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (48/2017) Przegląd opcji strategicznych - aktualizacja założeń strategii Spółki

 • 10.05.2017 17:48

  SOHO DEVELOPMENT SA (47/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.05.2017 21:45

  SOHO DEVELOPMENT SA (46/2017) Przegląd opcji strategicznych - aktualizacja informacji

 • 28.04.2017 15:15

  SOHO DEVELOPMENT SA (45/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę budynku w ramach II etapu osiedla "Dobra Forma" w Krakowie

 • 20.04.2017 18:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (44/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r.

 • 20.04.2017 17:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (43/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. po przerwie ogłoszonej w dniu 22 marca 2017 r.

 • 20.04.2017 16:10

  SOHO DEVELOPMENT SA (42/2017) Zatwierdzenie kooptacji Członka Rady Nadzorczej

 • 19.04.2017 19:11

  Soho Development i Marvipol nie porozumiały się ws. sprzedaży do 33 proc. akcji Soho

 • 19.04.2017 19:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (41/2017) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji Spółki przez spółkę zależną Marvipol S.A.

 • 18.04.2017 15:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (40/2017) Uzupełnienie powiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta

 • 18.04.2017 14:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (39/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie stanu posiadania akcji

 • 18.04.2017 11:46

  SOHO DEVELOPMENT SA (38/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji

 • 14.04.2017 16:19

  SOHO DEVELOPMENT SA (37/2017) Transakcja osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta

 • 14.04.2017 12:51

  Aktivist FIZ ma poniżej 5 proc. Soho Development

 • 14.04.2017 12:38

  SOHO DEVELOPMENT SA (36/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 13.04.2017 17:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (35/2017) Transakcja osoby blisko związanej z członkiem rady nadzorczej Emitenta

 • 12.04.2017 17:16

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2017) Nabycie akcji własnych w wyniku rozliczenia oferty skupu akcji Emitenta

 • 10.04.2017 17:14

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2017) Wyniki skupu akcji własnych Emitenta

 • 31.03.2017 18:18

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2017) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w I kwartale 2017 r.

 • 30.03.2017 13:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2017) Negocjacje w sprawie pozyskania znaczącego inwestora dla Spółki - aktualizacja informacji poufnej

 • 29.03.2017 21:17

  Spółka zależna Marvipolu może stać się znaczącym akcjonariuszem Soho Development

 • 29.03.2017 20:03

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2017) Ogłoszenie oferty skupu akcji własnych Emitenta

 • 29.03.2017 20:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2017) Negocjacje w sprawie pozyskania znaczącego inwestora dla Spółki - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 28.03.2017 21:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2017) Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park Kamionka

 • 24.03.2017 15:48

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 22.03.2017 17:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2017 r.

 • 22.03.2017 16:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (25/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 marca 2017 r. Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

 • 22.03.2017 15:50

  SOHO DEVELOPMENT SA (24/2017) Rejestracja zmian statutu SOHO Development S.A. Tekst jednolity.

 • 07.03.2017 15:25

  SOHO DEVELOPMENT SA (23/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 07.03.2017 15:09

  SOHO DEVELOPMENT SA (22/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 06.03.2017 18:12

  Soho Development sporządzi raport o sytuacji finansowej z myślą o potencjalnych inwestorach

 • 06.03.2017 17:52

  SOHO DEVELOPMENT SA (21/2017) Przegląd opcji strategicznych - podpisanie umowy na badanie Spółki

 • 06.03.2017 13:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (20/2017) Wniosek Zarządu w sprawie zmian statutu proponowanych do pojęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 03.03.2017 20:04

  SOHO DEVELOPMENT SA (19/2017) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 02.03.2017 15:59

  SOHO DEVELOPMENT SA (18/2017) Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany proponowane do pojęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 marca 2017 r.

 • 01.03.2017 19:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.02.2017 17:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (17/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy: Danuty i Witolda Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 15.02.2017 11:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (16/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 15.02.2017 10:53

  SOHO DEVELOPMENT SA (15/2017) Podpisanie uzgodnionej dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 14.02.2017 18:43

  Soho Development chce skupić akcje własne za max. 23 mln zł

 • 14.02.2017 18:27

  Soho Development sprzeda nieruchomość przy ul. Mińskiej w W-wie za 28,3 mln zł brutto

 • 14.02.2017 18:05

  SOHO DEVELOPMENT SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 14.02.2017 18:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (13/2017) Uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 08.02.2017 23:00

  SOHO DEVELOPMENT SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 marca 2017 r. Projekty uchwał.

 • 06.02.2017 17:47

  SOHO DEVELOPMENT SA (11/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2017 r.

 • 06.02.2017 17:40

  SOHO DEVELOPMENT SA (10/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2017 r.

 • 03.02.2017 12:32

  SOHO DEVELOPMENT SA (9/2017) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 lutego 2017 r.

 • 30.01.2017 20:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (8/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.01.2017 20:01

  SOHO DEVELOPMENT SA (7/2017) Plan połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.01.2017 20:42

  SOHO DEVELOPMENT SA (6/2017) Oddanie do użytkowania Budynku A - Wars przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 23.01.2017 17:06

  SOHO DEVELOPMENT SA (5/2017) Negocjacje w sprawie zbycia zabudowanej działki przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 20.01.2017 20:53

  Spółka zależna Soho Development ma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w Krakowie

 • 20.01.2017 20:24

  SOHO DEVELOPMENT SA (4/2017) Pozwolenie na budowę drugiego etapu osiedla Dobra Forma w Krakowie

 • 20.01.2017 12:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (3/2017) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 lutego 2017 r.

 • 10.01.2017 20:07

  SOHO DEVELOPMENT SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r. Projekty uchwał

 • 02.01.2017 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA (1/2016) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych przez Grupę SOHO Development w IV kwartale 2016 r.

 • 28.12.2016 19:58

  SOHO DEVELOPMENT SA (34/2016) Zawarcie umowy kredytu budowlanego przez Soho Verbel sp. z o.o. 1 sp.k.

 • 12.12.2016 11:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.12.2016 21:19

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 05.12.2016 21:11

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.11.2016 22:34

  SOHO DEVELOPMENT SA (32/2016) Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO Verbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 sp.k.

 • 23.11.2016 18:13

  SOHO DEVELOPMENT SA (31/2016) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku Verbel na osiedlu mieszkaniowym SOHO Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 28.10.2016 17:33

  SOHO DEVELOPMENT SA (30/2016) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2016 - 30.09.2017 r.

 • 17.10.2016 19:18

  Soho Factory ma pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie

 • 17.10.2016 19:02

  SOHO DEVELOPMENT SA (29/2016) Pozwolenie na budowę budynku "Rebel II" na osiedlu Soho Factory w Warszawie przy ulicy Mińskiej

 • 13.10.2016 16:49

  SOHO DEVELOPMENT SA (28/2016) Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Budynku A (Wars). Zwolnienie zabezpieczeń kredytu

 • 03.10.2016 17:22

  SOHO DEVELOPMENT SA (27/2016) Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych w III kwartale 2016 r.

 • 16.08.2016 19:01

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.07.2016 17:08

  SOHO DEVELOPMENT SA (26/2016) Przegląd opcji strategicznych dla Spółki

 • 01.07.2016 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Informacja o liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych w II kwartale 2016 r.

 • 09.06.2016 19:03

  SOHO DEVELOPMENT SA Wpis połączenia PZO Investment sp. z o.o. z Emitentem do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 02.06.2016 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy kredytu budowlanego przez Soho Feniks sp. z o.o. sp.k.

 • 01.06.2016 19:43

  SOHO DEVELOPMENT SA Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO Feniks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 • 30.05.2016 19:42

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 06.05.2016 16:55

  SOHO DEVELOPMENT SA Rejestracja zmian statutu Soho Development S.A. Tekst jednolity Statutu.

 • 29.04.2016 20:21

  SOHO DEVELOPMENT SA Aneks do porozumienia akcjonariuszy

 • 29.04.2016 20:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.04.2016 19:58

  SOHO DEVELOPMENT SA Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce

 • 28.04.2016 14:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 • 28.04.2016 14:24

  SOHO DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

 • 27.04.2016 21:24

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku Feniks na osiedlu mieszkaniowym SOHO Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 27.04.2016 10:24

  Vestor DM wyznacza cenę docelową dla akcji Soho Development na 3 zł

 • 12.04.2016 11:46

  SOHO DEVELOPMENT SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 31.03.2016 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2016 r. Projekty uchwał.

 • 31.03.2016 17:17

  SOHO DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.

 • 31.03.2016 17:02

  SOHO DEVELOPMENT SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2016 r.

 • 25.03.2016 15:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.03.2016 14:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Plan Połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną PZO Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 09.03.2016 20:08

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku na osiedlu mieszkaniowym Dobra Forma przy ulicy Bochenka w Krakowie

 • 09.03.2016 19:38

  Soho Development wybuduje 219 lokali w Warszawie

 • 09.03.2016 19:15

  SOHO DEVELOPMENT SA Pozwolenie na budowę budynku "Feniks" na osiedlu Soho Factory w Warszawie przy ulicy Mińskiej

 • 04.03.2016 21:34

  SOHO DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.03.2016 21:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.03.2016 18:49

  SOHO DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2016 r. Projekty uchwał.

 • 02.03.2016 13:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla "Dobra Forma" w Krakowie. Wpis hipoteki.

 • 15.02.2016 17:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 26.01.2016 16:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2015 - 30.09.2016 r.

 • 05.01.2016 09:29

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawiadomienie akcjonariuszy: Pana Macieja Zientara oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 21.12.2015 22:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 21.12.2015 22:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 04.12.2015 16:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Przeniesienie pozwolenia na budowę I etapu osiedla "Dobra Forma" w Krakowie.

 • 01.12.2015 19:02

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla "Dobra Forma" w Krakowie.

 • 23.11.2015 11:16

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawiadomienie akcjonariuszy: Danuty i Witolda Knabe o przekroczeniu progu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 10.11.2015 17:49

  SOHO DEVELOPMENT SA Pozwolenie na budowę uzyskane przez spółkę zależną Cracovia Property sp. z o.o.

 • 30.10.2015 12:25

  SOHO DEVELOPMENT SA Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2015 - 30.09.2016 r.

 • 01.10.2015 11:47

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja i zakończenie pierwszego etapu programu skupu akcji własnych

 • 29.09.2015 17:55

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 25.09.2015 17:44

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 23.09.2015 18:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.09.2015 16:29

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo Budynku WARS na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie.

 • 21.09.2015 18:14

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 17.09.2015 17:50

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 15.09.2015 20:33

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 11.09.2015 18:06

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.09.2015 17:45

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 07.09.2015 18:08

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.09.2015 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 01.09.2015 19:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 28.08.2015 18:09

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.08.2015 21:18

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 24.08.2015 18:30

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 20.08.2015 18:26

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 18.08.2015 18:36

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 14.08.2015 21:00

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.07.2015 15:58

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 28.07.2015 19:07

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 23.07.2015 19:05

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.07.2015 17:51

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 20.07.2015 20:20

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 15.07.2015 19:15

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 13.07.2015 21:35

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.07.2015 17:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Szczegóły skupu akcji własnych w okresie od 01 do 08 lipca 2015 r.

 • 08.07.2015 18:23

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 06.07.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 02.07.2015 21:57

  SOHO DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • 02.07.2015 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 30.06.2015 19:04

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 29.06.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.06.2015 17:35

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 26.06.2015 15:21

  SOHO DEVELOPMENT SA Wniesienie akcji Listella S.A. do Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • 24.06.2015 18:01

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 22.06.2015 19:32

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 19.06.2015 07:45

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 17.06.2015 18:37

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 16.06.2015 14:31

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy skróconej spółki SOHO DEVELOPMENT SA

 • 15.06.2015 18:03

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 12.06.2015 18:41

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 10.06.2015 18:19

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 09.06.2015 06:11

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 05.06.2015 20:13

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.06.2015 19:34

  SOHO DEVELOPMENT SA Realizacja programu skupu akcji własnych

 • 01.06.2015 21:54

  SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 15.05.2015 20:50

  SOHO DEVELOPMENT SA Warunki skupu akcji własnych Emitenta

 • 14.05.2015 18:28

  BLACK LION FUND SA Zmiana nazwy Emitenta. Rejestracja zmiany statutu Emitenta. Tekst jednolity Statutu.

 • 13.05.2015 18:31

  BLACK LION FUND SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.05.2015 13:27

  BLACK LION FUND SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.04.2015 18:43

  BLACK LION FUND SA Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO TETRIS

 • 16.04.2015 20:43

  BLACK LION FUND SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 31.03.2015 17:36

  BLACK LION FUND SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r.

 • 31.03.2015 17:23

  BLACK LION FUND SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r. Tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.

 • 31.03.2015 15:03

  BLACK LION FUND SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 30.03.2015 15:58

  BLACK LION FUND SA Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu zgłoszony przez akcjonariusza na Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 r.

 • 16.03.2015 17:19

  Black Lion Fund przeprowadzi skup akcji o wartości do 30 mln zł

 • 16.03.2015 17:16

  BLACK LION FUND SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2015 r.

 • 16.03.2015 16:59

  BLACK LION FUND SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2015 r.

 • 09.03.2015 18:26

  BLACK LION FUND SA Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwały.

 • 04.03.2015 19:17

  BLACK LION FUND SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwał.

 • 16.02.2015 22:03

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.02.2015 13:43

  BLACK LION FUND SA Zakończenie inwestycji w Browar Gontyniec S.A.

 • 13.02.2015 16:00

  Black Lion Fund planuje skup akcji, na który wyda do 30 mln zł

 • 13.02.2015 15:42

  BLACK LION FUND SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 marca 2015 r. Projekty uchwał.

 • 13.02.2015 15:32

  BLACK LION FUND SA Pozwolenie na budowę Budynku A przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 09.02.2015 19:47

  BLACK LION FUND SA Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Budynku C (Kamion Cross). Zwolnienie zabezpieczeń kredytu.

 • 02.02.2015 15:14

  BLACK LION FUND SA Zawiadomienie akcjonariusza Władysława Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 29.01.2015 20:20

  BLACK LION FUND SA Zawiadomienia Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania

 • 23.01.2015 17:17

  BLACK LION FUND SA Oddanie do użytkowania Budynku C - Kamion Cross przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie

 • 22.01.2015 19:10

  BLACK LION FUND SA Wpis obniżenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców.

 • 31.12.2014 15:05

  BLACK LION FUND SA zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez SOHO TETRIS sp. z o.o. s.k..

 • 20.12.2014 15:22

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.12.2014 23:19

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 31.10.2014 15:44

  BLACK LION FUND SA terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2014 r. - 30.09.2015 r.

 • 24.10.2014 12:47

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o aneksie do porozumienia akcjonariuszy

 • 24.10.2014 12:39

  BLACK LION FUND SA - zawiadomienie prezesa zarządu o transkcjach podmiotów powiązanych

 • 24.10.2014 12:24

  BLACK LION FUND SA transakcja na akcjach emitenta pomiędzy spółkami kontrolowanymi przez prezesa zarządu

 • 17.10.2014 17:29

  BLACK LION FUND SA - zwolnienie działek spod hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B

 • 11.10.2014 15:35

  BLACK LION FUND SA Zmiana hipoteki zabezpieczającej obligacje serii B Emitenta

 • 08.10.2014 14:14

  BLACK LION FUND SA - zmiana warunków emisji obligacji serii B

 • 02.10.2014 16:53

  BLACK LION FUND SA przedterminowy wykup obligacji serii C oraz uzgodnienie zmian warunków emisji obligacji serii B

 • 09.09.2014 18:53

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.09.2014 18:31

  BLACK LION FUND SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.09.2014 18:58

  BLACK LION FUND SA - powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.09.2014 17:40

  BLACK LION FUND SA - uchwały podjęte na WZ w dniu 05 września 2014 r.

 • 14.08.2014 22:46

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 6/2013 QSr

 • 08.08.2014 13:23

  BLACK LION FUND SA - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 5 września 2014 r.

 • 28.07.2014 17:51

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o zmianie stron porozumienia akcjonariuszy

 • 28.07.2014 17:35

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

 • 24.07.2014 19:24

  BLACK LION FUND SA - wniosek akcjonariusza o zwołanie walnego zgromadzenia

 • 11.07.2014 16:35

  BLACK LION FUND SA zawiadomienia Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania akcji

 • 27.06.2014 07:52

  BLACK LION FUND SA zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy

 • 27.06.2014 07:51

  BLACK LION FUND SA zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji emitenta

 • 27.06.2014 07:50

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.06.2014 07:40

  BLACK LION FUND SA zmiana strategii oraz działania w odniesieniu do istotnych aktywów

 • 09.06.2014 15:26

  BLACK LION FUND SA Zwolnienie nieruchomości Soho Factory sp. z o.o. spod hipoteki bankowej

 • 15.05.2014 21:25

  BLACK LION FUND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 5/2013 QSr

 • 15.05.2014 08:29

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 17.04.2014 08:03

  BLACK LION FUND SA wygaśnięcie poręczeń Black Lion za zobowiązania leasingowe Scanmed SA oraz Scan Development Sp. z o.o.

 • 17.04.2014 08:02

  BLACK LION FUND SA zbycie aktywów o znacznej wartości - sprzedaż akcji Scanmed Multimedis SA

 • 17.04.2014 07:59

  Black Lion Fund sprzedał akcje Scanmedu za 57 mln zł; kupujący to Life Healthcare

 • 15.04.2014 08:20

  BLACK LION FUND SA przejęcie przez Scanmed Multimedis S.A. poręczeń Black Lion Fund za zobowiązania leasingowe Scanmed S.A. Warunkowe przejęcie poręczeń za Scan Development Sp. z o.o.

 • 04.04.2014 19:48

  BLACK LION FUND SA - objęcie udziałów znacznej wartości

 • 27.02.2014 10:16

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 06.02.2014 09:08

  BLACK LION FUND SA zmiany w projekcie realizowanym z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A.

 • 23.12.2013 16:44

  BLACK LION FUND SA aneks do umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 20.12.2013 18:08

  BLACK LION FUND SA przedłużenie terminu na spełnienie się warunku umowy o dotację zawartej przez Recycling Park sp. z o.o.

 • 19.12.2013 05:59

  BLACK LION FUND SA oferta przejęcia poręczeń za zobowiązania leasingowe

 • 13.12.2013 06:06

  BLACK LION FUND SA orzeczenia sądu

 • 02.08.2013 17:53

  BLACK LION FUND SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 02.08.2013 16:25

  BLACK LION FUND SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.07.2013 16:21

  BLACK LION FUND SA potwierdzenie spełnienia przez Recycling Park sp. z o.o. warunków umowy o dotację

 • 10.06.2013 18:16

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 07 czerwca 2013 r.

 • 10.06.2013 17:58

  BLACK LION FUND SA uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu 7 czerwca 2013 r. - korekta informacji

 • 10.06.2013 06:15

  BLACK LION FUND SA spełnienie się warunków znaczącej umowy

 • 10.06.2013 06:14

  BLACK LION FUND SA znaczące umowy spółki Recycling Park sp. z o.o.

 • 04.06.2013 17:39

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 04.06.2013 17:15

  BLACK LION FUND SA - informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach WZA do 7 czerwca 2013 r.

 • 04.06.2013 16:25

  BLACK LION FUND SA spełnienie się jednego z warunków znaczącej umowy Recycling Park sp. z o.o.

 • 14.05.2013 19:41

  BLACK LION FUND SA wykaz akcjonariuszy

 • 14.05.2013 19:19

  BLACK LION FUND SA informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach WZ - uchwały podjęte na WZ 14 maja 2013 r.

 • 07.05.2013 09:00

  BLACK LION FUND SA informacja akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji emitenta w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 07.05.2013 08:49

  BLACK LION FUND SA informacja o transakcji nabycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej