Redan SA

skrót: RDN

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:00

Aktualny kurs0,42   2,44 %0,01 zł
Otwarcie0,410,00%
Minimum0,410,00%
Maksimum0,422,44%
Wolumen (szt.) 1200
Kurs odniesienia0,41
Widełki dolne0,37
Widełki górne0,45
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
16 8210,37
12 0000,35
125 0000,34
12 0000,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,41850 1
0,425 308 2
0,432 000 1
0,442 000 1
Jest jednym z liczących się podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Działalność grupy dzieli się na dwa sektory: modowy (marki Top Secret, Troll i Drywash) i dyskontowy (sklepy TXM). W ramach obu segmentów funkcjonuje łącznie ok. 700 placówek.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wiśniewski Radosławz Redral sp. z o.o.13 981 34539,15%18 686 14445,85%
Wiśniewska Piengjaiwraz z Ores sp. z o.o.9 130 66725,57%9 130 66922,40%

Kategoria • 18.04.2019 08:00

  REDAN SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 18.04.2019 07:46

  REDAN SA (11/2019) Zawarcie umowy przez spółkę zależną TXM z bankami o utrzymaniu status quo

 • 11.04.2019 19:59

  REDAN SA (10/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Redan SA oraz badania sprawozdania finansowego Top Secret sp. z o.o za lata 2019 i 2020.

 • 08.03.2019 06:57

  Przychody Redanu w lutym wyniosły ok. 37 mln zł, 4 proc. więcej rdr - szacunki

 • 08.03.2019 06:47

  REDAN SA (6/2019) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2019 r.

 • 06.03.2019 07:28

  Przychody TXM w lutym spadły o 5 proc. do ok. 20 mln zł

 • 26.02.2019 10:42

  Sieć Top Secret może zwiększyć w '19 powierzchnię handlową w Polsce o 6-7 proc.

 • 22.02.2019 07:01

  Redan chce jak najszybciej wyłączyć TXM z grupy, sprzedaż do zewnętrznego inwestora mało realna (wywiad)

 • 06.02.2019 08:02

  Przychody Redanu w styczniu wyniosły ok. 39 mln zł, 1 proc. więcej rdr - szacunki

 • 06.02.2019 07:47

  REDAN SA (5/2019) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w styczniu 2019 r.

 • 05.02.2019 07:20

  Przychody TXM w styczniu spadły o ok. 8 proc. rdr do ok. 22 mln zł

 • 01.02.2019 20:39

  Redan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, rozważy m.in sprzedaż segmentu dyskontowego

 • 01.02.2019 20:18

  REDAN SA (4/2019) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

 • 31.01.2019 07:30

  REDAN SA (3/2019) Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2019 r.

 • 28.01.2019 07:24

  REDAN SA (2/2019) Ustanowienie zabezpieczeń emisji obligacji serii F Redan SA

 • 07.01.2019 12:32

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I - XII 2018 r. (tabela)

 • 07.01.2019 07:48

  Przychody Redanu w grudniu wyniosły ok. 70 mln zł, 4 proc. mniej rdr - szacunki

 • 07.01.2019 07:29

  REDAN SA (1/2019) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2018 r.

 • 06.12.2018 07:28

  REDAN SA (41/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w listopadzie 2018 r.

 • 29.11.2018 12:21

  TXM chce zamknąć 20 najbardziej nierentownych sklepów

 • 29.11.2018 07:31

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.11.2018 07:30

  REDAN SA (40/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 07.11.2018 07:57

  Przychody grupy Redan w październiku wyniosły ok. 56 mln zł, 7 proc. mniej rdr - szacunki

 • 07.11.2018 07:30

  REDAN SA (39/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2018 r.

 • 10.10.2018 13:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 04.10.2018 14:01

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela)

 • 04.10.2018 07:29

  REDAN SA (38/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2018 r.

 • 25.09.2018 12:25

  Redan liczy na poprawę wyników w Top Secret i TXM

 • 25.09.2018 07:46

  REDAN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 20.09.2018 20:14

  TXM chce zwiększać import odzieży, liczy dzięki temu na wyższe marże i lepszą jakość asortymentu (popr.)

 • 20.09.2018 16:06

  TXM ma problemy z pozyskiwaniem asortymentu w kraju, chce zwiększać import odzieży

 • 07.09.2018 08:01

  REDAN SA (37/2018) Rejestracja zmiany Statutu Redan SA

 • 06.09.2018 08:38

  Przychody grupy Redan w sierpniu wyniosły ok. 48 mln zł, 1 proc. mniej rdr - szacunki

 • 06.09.2018 08:25

  REDAN SA (36/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2018 r.

 • 28.08.2018 08:12

  REDAN SA (35/2018) Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC

 • 28.08.2018 08:04

  REDAN SA (35/2018) Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC

 • 23.08.2018 09:20

  REDAN SA (34/2018) Całkowite spełnienie przez TXM S.A. warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 14.08.2018 09:12

  REDAN SA (33/2018) Objęcie inwestorów, którzy objęli akcje lub obligacje TXM, umową akcjonariuszy TXM

 • 14.08.2018 09:04

  REDAN SA (32/2018) Objęcie przez Redan nowych akcji TXM SA i zmiana udziału Redan w TXM SA

 • 14.08.2018 08:58

  TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

 • 14.08.2018 08:54

  REDAN SA (31/2018) Emisja przez TXM SA obligacji zamiennych na akcje TXM

 • 14.08.2018 08:46

  REDAN SA (30/2018) Podpisanie przez spółkę zależną Redan SA - TXM S.A., umów zmieniających umowy kredytowe zawarte z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 13.08.2018 08:06

  Redan planuje objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 7,9 mln zł

 • 13.08.2018 07:51

  REDAN SA (29/2018) Emisja obligacji Redan SA i ustanowienie ich zabezpieczeń

 • 13.08.2018 07:37

  REDAN SA (28/2018) Zawarcie umowy pomiędzy akcjonariuszami TXM SA

 • 10.08.2018 18:27

  REDAN SA (27/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 • 10.08.2018 11:13

  Redan zamierza wyemitować obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł (opis)

 • 10.08.2018 10:29

  Redan zamierza wyemitować obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł

 • 10.08.2018 10:13

  REDAN SA (26/2018) Zgoda na objęcie obligacji Redan SA

 • 07.08.2018 10:12

  TXM wynegocjował z bankami utrzymanie finansowania na okres 12 miesięcy

 • 07.08.2018 09:52

  REDAN SA (24/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2018 r. - korekta

 • 07.08.2018 09:35

  REDAN SA (25/2018) Uzgodnienie dokumentu term sheet pomiędzy spółką zależną Redan S.A. - TXM S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 07.08.2018 09:02

  Przychody grupy Redan w lipcu wyniosły ok. 49 mln zł, 2 proc. mniej rdr - szacunki

 • 07.08.2018 08:42

  REDAN SA (24/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2018 r.

 • 10.07.2018 14:45

  NWZ TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 06.07.2018 08:39

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za czerwiec i I poł. 2018 r. (tabela)

 • 06.07.2018 08:07

  Przychody grupy Redan w czerwcu wyniosły ok. 50 mln zł, nieznacznie mniej rdr

 • 06.07.2018 07:52

  REDAN SA (23/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2018 r.

 • 05.07.2018 07:36

  REDAN SA (22/2018) Odpowiedź Redan SA na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

 • 25.06.2018 19:48

  REDAN SA (21/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 25.06.2018 19:30

  REDAN SA (20/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 14.06.2018 11:07

  Redan chce objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 5-7 mln zł; planuje emisję obligacji (opis)

 • 14.06.2018 10:37

  Redan chce objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 5-7 mln zł; planuje emisję obligacji

 • 14.06.2018 10:19

  REDAN SA (19/2018) Zamiar objęcia akcji nowej emisji TXM SA oraz emisji obligacji Redan SA

 • 14.06.2018 07:53

  TXM planuje emisję akcji i obligacji zamiennych na akcje, by sfinansować program naprawczy

 • 08.06.2018 17:31

  REDAN SA (18/2017) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - informacja o transakcjach na akcjach Redan uprawniających do 17,4 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 07.06.2018 23:52

  REDAN SA (17/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Redan wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 07.06.2018 08:36

  Przychody grupy Redan spadły w maju o 5 proc. rdr do ok. 51 mln zł

 • 07.06.2018 08:21

  REDAN SA (16/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2018 r.

 • 29.05.2018 22:26

  REDAN SA (15/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

 • 29.05.2018 22:22

  REDAN SA (14/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

 • 22.05.2018 10:41

  Top Secret chce zwiększyć w tym roku powierzchnię handlową w Polsce o 8 proc. rdr

 • 22.05.2018 07:48

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 07:15

  REDAN SA (13/2017) Rekomendacja Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

 • 09.05.2018 07:28

  Przychody grupy Redan spadły w kwietniu o 3 proc. rdr do ok. 50 mln zł

 • 09.05.2018 07:17

  REDAN SA (12/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2018 r.

 • 24.04.2018 12:40

  Redan zakłada dalszy wzrost wyników Top Secret i rozwój sieci o ok. 20 sklepów rocznie (opis)

 • 24.04.2018 11:10

  Redan oczekuje w ‘18 „radykalnej” poprawy wyników TXM

 • 24.04.2018 10:36

  Grupa Redan zakłada dalszy wzrost rentowności segmentu modowego

 • 24.04.2018 07:36

  REDAN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 07:10

  REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 12.04.2018 08:20

  REDAN SA (11/2018) Informacja o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w Top Secret Sp. z o.o

 • 10.04.2018 15:17

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 13:35

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela)

 • 06.04.2018 07:22

  Przychody grupy Redan wzrosły w marcu o 7 proc. rdr do ok. 47 mln zł

 • 06.04.2018 07:12

  REDAN SA (10/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2018 r.

 • 13.03.2018 12:46

  TXM wstrzymuje w tym roku rozwój sieci (wywiad)

 • 13.03.2018 12:39

  TXM chce w tym roku zwiększać sprzedaż i poprawiać marże (wywiad)

 • 07.03.2018 07:56

  Przychody grupy Redan spadły w lutym o 5 proc. rdr do ok. 35 mln zł

 • 07.03.2018 07:37

  REDAN SA (9/2018) Zastaw na akcjach TXM SA jako zabezpieczenie dla BZ WBK SA

 • 07.03.2018 07:26

  REDAN SA (8/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2018 r.

 • 01.03.2018 07:11

  REDAN SA (7/2018) Nabycie nieruchomości przez Loger sp. z o.o. - spółkę z Grupy Kapitałowej Redan, rozwiązanie umów leasingu zwrotnego i ustanowienie hipoteki

 • 26.02.2018 08:57

  REDAN SA (6/2018) Zamiar wykupu nieruchomości z leasingu zwrotnego oraz zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Loger sp. z o.o. - spółkę z Grupy Kapitałowej Redan

 • 26.02.2018 06:59

  REDAN SA (5/2018) Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Bank Polska SA

 • 07.02.2018 08:55

  REDAN SA (4/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w styczniu 2018 r.

 • 02.02.2018 09:36

  REDAN SA (3/2018) Zawarcie umów uzupełniających spółki zależnej TXM SA z ING Bank Śląski SA oraz PKO BP SA

 • 31.01.2018 13:36

  REDAN SA (2/2018) Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2018 r

 • 12.01.2018 10:04

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 05.01.2018 09:40

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela)

 • 05.01.2018 09:07

  REDAN SA (1/2018) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2017 r.

 • 11.12.2017 09:09

  REDAN SA (39/2017) Powołanie w drodze kooptacji pana Radosława Wiśniewskiego na członka do Rady Nadzorczej Redan SA oraz wybór pana Sławomira Lachowskiego na członka Komitetu Audytu Redan SA

 • 06.12.2017 07:22

  REDAN SA (38/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w listopadzie 2017 r.

 • 02.12.2017 10:01

  REDAN SA (37/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego Top Secret sp. z o. o. - spółki zależnej od Redan SA

 • 01.12.2017 06:48

  REDAN SA (36/2017) Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC

 • 16.11.2017 13:11

  Redan spodziewa się w przyszłym roku istotnej poprawy wyników grupy

 • 16.11.2017 12:08

  TXM tymczasowo spowolni ekspansję, by uporządkować biznes

 • 16.11.2017 07:53

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 07:08

  REDAN SA (35/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2017 r.

 • 30.10.2017 16:46

  REDAN SA (34/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Redan SA

 • 18.10.2017 07:47

  REDAN SA (33/2017) Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC

 • 10.10.2017 13:11

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2017 r. (tabela)

 • 05.10.2017 09:16

  REDAN SA (32/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2017 r.

 • 06.09.2017 06:44

  REDAN SA (31/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2017 r.

 • 29.08.2017 13:19

  Priorytetem dla TXM na najbliższe miesiące jest odbudowa sprzedaży

 • 29.08.2017 10:19

  Redan liczy, że część modowa zanotuje w ‘17 zysk na sprzedaży

 • 29.08.2017 07:31

  REDAN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.08.2017 18:17

  GPW: przystąpienie do Programu Wspierania Płynności spółki REDAN SA

 • 04.08.2017 07:50

  REDAN SA (30/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2017 r.

 • 13.07.2017 07:25

  REDAN SA (29/2017) Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

 • 11.07.2017 08:31

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 11.07.2017 06:54

  REDAN SA (28/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2017 r.

 • 07.07.2017 08:16

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela)

 • 04.07.2017 11:17

  REDAN SA (27/2017) Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA

 • 03.07.2017 09:08

  GPW: 30 czerwca 2017 r. z list uczestników poszczególnych indeksów giełdowych zostaną wykreślone akcje spółek

 • 29.06.2017 18:39

  REDAN SA (26/2017) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA ze wskazaniem uchwał, których one dotyczyły.

 • 29.06.2017 18:36

  REDAN SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.

 • 29.06.2017 18:20

  REDAN SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 13:43

  REDAN SA (23/2017) Korekta informacji o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA

 • 09.06.2017 07:27

  REDAN SA (22/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2017 r.

 • 06.06.2017 19:30

  Redan chce przyjąć program motywacyjny dla zarządu TXM

 • 01.06.2017 18:01

  REDAN SA (21/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

 • 01.06.2017 17:59

  REDAN SA (21/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

 • 01.06.2017 17:55

  REDAN SA (20/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

 • 01.06.2017 07:50

  REDAN SA (19/2017) Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez Redan S.A. i Top Secret sp. z o.o.

 • 31.05.2017 15:44

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 31.05.2017 15:19

  REDAN SA (18/2017) Korekta raportu okresowego - Informacji dodatkowej do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego po I kwartale 2017 roku

 • 30.05.2017 11:44

  II kw. w TXM nadal pod wpływem problemów z wdrożeniem SAP (opis)

 • 30.05.2017 10:48

  II kw. w TXM nadal pod wpływem problemów z wdrożeniem SAP

 • 30.05.2017 07:28

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 24.05.2017 12:40

  TXM wycofuje się z rynku czeskiego

 • 24.05.2017 08:24

  REDAN SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych REDAN S.A. oraz GK REDAN za lata 2017-2018

 • 19.05.2017 07:49

  REDAN SA (16/2017) Zmiana terminów przekazania raportów okresowych Redan SA w 2017 r.

 • 16.05.2017 17:17

  REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.05.2017 16:48

  REDAN SA (15/2017) Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 10.05.2017 07:22

  REDAN SA (14/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2017 r.

 • 25.04.2017 06:55

  REDAN SA (13/2017) Informacja o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 2,25% głosów na WZA

 • 25.04.2017 06:52

  REDAN SA (12/2017) Informacja o transakcji na akcjach Redan wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 21.04.2017 07:50

  REDAN SA (11/2017) Zmiana terminów przekazania raportów okresowych Redan SA w 2017 r.

 • 13.04.2017 07:16

  REDAN SA (10/2017) Informacja o transakcji na akcjach Redan uprawniających do 13% głosów na WZA

 • 13.04.2017 07:09

  REDAN SA (9/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Redan wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 06.04.2017 13:57

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2017 r. (tabela)

 • 06.04.2017 07:48

  REDAN SA (8/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2017 r.

 • 21.03.2017 13:18

  TXM chce kontynuować rozwój sieci, liczy w '17 na zysk z działalności zagranicznej

 • 21.03.2017 12:52

  Grupa Redan chce poprawić w '17 wyniki obu segmentów; w Top Secret liczy na zysk

 • 21.03.2017 07:15

  REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:12

  REDAN SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 07:44

  Redan utworzył odpis aktualizujący wartości udziałów w Top Secret w wysokości 10,3 mln zł

 • 14.03.2017 07:26

  REDAN SA (7/2017) Informacja o odpisie aktualizującym wartość udziałów w Top Secret Sp. z o.o. oraz o rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony w Top Secret Sp. z o.o.

 • 07.03.2017 08:05

  REDAN SA (6/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2017 r.

 • 07.02.2017 08:05

  REDAN SA (5/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w styczniu 2017 r.

 • 31.01.2017 07:29

  REDAN SA (4/2017) Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2017 r.

 • 17.01.2017 16:06

  REDAN SA (3/2017) Informacja o zawiadomieniu o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

 • 11.01.2017 08:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za grudzień i cały 2016 r. (tabela)

 • 11.01.2017 07:46

  REDAN SA (2/2017) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2016 r.

 • 05.01.2017 15:53

  REDAN SA (1/2017) Zmiana udziału Redan SA w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów TXM SA

 • 30.12.2016 08:14

  REDAN SA (43/2016) Aneks do umowy kredytowej oraz zastaw na części akcji TXM

 • 29.12.2016 10:39

  TXM podtrzymuje tegoroczną prognozę, chce wypłacić dywidendę za '16

 • 29.12.2016 09:03

  Kurs PDA TXM wzrósł w debiucie na GPW o 14,6 proc. do 5,73 zł

 • 27.12.2016 13:40

  TXM zadebiutuje na GPW w czwartek, 29 grudnia

 • 20.12.2016 09:58

  Średnia stopa redukcji w transzy indywidualnej w ofercie TXM wyniosła 49,33 proc.

 • 14.12.2016 11:42

  Cena emisyjna w ofercie TXM ustalona na 5 zł

 • 08.12.2016 06:20

  REDAN SA (42/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w listopadzie 2016 r.

 • 07.12.2016 11:00

  Cena maksymalna w ofercie TXM ustalona na 6,2 zł

 • 05.12.2016 14:56

  TXM chce zdobyć wiodącą pozycję na rynku odzieżowych dyskontów w Europie Środkowo-Wschodniej

 • 05.12.2016 09:09

  Dyskontowa sieć sklepów TXM chce pozyskać z grudniowej oferty 26 mln zł (opis)

 • 05.12.2016 08:35

  TXM chce pozyskać z grudniowej oferty publicznej 26 mln zł

 • 05.12.2016 07:50

  Harmonogram oferty publicznej spółki TXM

 • 02.12.2016 18:38

  KNF zatwierdziła prospekt TXM, oferta w grudniu

 • 09.11.2016 07:17

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 06:02

  REDAN SA (41/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2016 r.

 • 08.11.2016 07:30

  REDAN SA (40/2016) Zawarcie umów lock-up dotyczących akcji TXM SA (spółki zależnej Redan SA)

 • 14.10.2016 06:44

  REDAN SA (39/2016) Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez TXM SA

 • 06.10.2016 08:16

  REDAN SA (38/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2016 r.

 • 07.09.2016 06:24

  REDAN SA (37/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2016 r.

 • 30.08.2016 15:09

  Redan liczy na poprawę wyników obu segmentów w II półroczu

 • 30.08.2016 07:52

  REDAN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 04.08.2016 07:18

  REDAN SA (36/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2016 r.

 • 08.07.2016 17:37

  REDAN SA (35/2016) Informacja o nabyciu 1 048 746 akcji Redan w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 10 maja 2016 r.

 • 08.07.2016 17:33

  REDAN SA (34/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Redan wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 08.07.2016 17:27

  REDAN SA (33/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Redan wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 08.07.2016 07:15

  REDAN SA (32/2016) Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2016 r.

 • 04.07.2016 16:58

  Redral kupił 1.048.746 akcji w wezwaniu na Redan

 • 21.06.2016 10:06

  REDAN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Redan SA w dniu 16 czerwca 2016 roku

 • 21.06.2016 06:28

  REDAN SA Informacja o aneksie do porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Redan SA

 • 17.06.2016 07:29

  REDAN SA Incydentalne naruszenie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

 • 16.06.2016 16:50

  REDAN SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2016 roku.

 • 16.06.2016 15:46

  Nie ma decyzji ws. wycofania akcji Redanu z GPW; Opoka TFI oczekuje podniesienia ceny w wezwaniu

 • 16.06.2016 05:52

  REDAN SA Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych

 • 09.06.2016 07:07

  REDAN SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Redan SA

 • 07.06.2016 07:24

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2016 r.

 • 03.06.2016 22:02

  REDAN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 01 czerwca 2016 roku

 • 01.06.2016 22:49

  REDAN SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 • 01.06.2016 08:34

  Jeśli IPO TXM nie nastąpi do 31 marca '17, możliwa sprzedaży akcji inwestorowi

 • 01.06.2016 07:31

  REDAN SA Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej

 • 25.05.2016 18:14

  REDAN SA Stanowisko Zarządu REDAN SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji REDAN SA ogłoszonego przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską, Teresę Wiśniewską, Redral sp. z o.o. sp. k. oraz Ores sp. z o.o. w dniu 10 maja 2016 roku

 • 24.05.2016 13:59

  Opoka TFI uważa, że cena w wezwaniu na Redan jest istotnie poniżej wartości godziwej

 • 23.05.2016 13:32

  Akcjonariusze Redanu z 5,03 proc. głosów przeciwko zniesieniu dematerializacji akcji

 • 23.05.2016 13:02

  REDAN SA Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan

 • 20.05.2016 08:53

  TXM złożyła wniosek o wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 20.05.2016 07:55

  REDAN SA Wniosek o wznowienie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego TXM SA

 • 18.05.2016 20:19

  REDAN SA Powołanie Zarządu REDAN SA na kolejną kadencję

 • 18.05.2016 18:44

  REDAN SA Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA., zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r. godz. 10:00.

 • 18.05.2016 18:36

  REDAN SA Ogłoszenie Zarządu REDAN SA z siedzibą w Łodzi o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 18.05.2016 08:01

  REDAN SA Uchwały Rady Nadzorczej Redan SA oraz Zarządu Redan SA

 • 17.05.2016 17:23

  Ores, Redral i Wiśniewscy kupią akcje Redanu bez względu na liczbę zapisów w wezwaniu

 • 12.05.2016 17:28

  REDAN SA PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A., ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 czerwca 2016 r. GODZ. 10:00

 • 12.05.2016 14:51

  REDAN SA Korekta dat w raporcie kwartalnym za I kwartał 2016 r.

 • 12.05.2016 14:40

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 10:27

  Redan liczy na poprawę wyników w ‘16; IPO TXM może przesunąć się na jesień

 • 11.05.2016 17:52

  REDAN SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA i umieszczenia uchwały o przywróceniu materializacji akcji w porządku obrad

 • 11.05.2016 14:14

  Jednym z powodów wezwania na Redan są plany wprowadzenia na GPW spółki zależnej TXM

 • 11.05.2016 10:39

  Cena w wezwaniu na akcje Redanu nie uwzględnia żadnej premii - DM Banku BPS (opinia)

 • 11.05.2016 07:22

  REDAN SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Redan SA i Top Secret sp. z o.o.

 • 10.05.2016 17:31

  Ores, Redral i Wiśniewscy wzywają do sprzedaży 39,9 proc. akcji Redanu, po 2,07 zł za akcję

 • 10.05.2016 17:28

  REDAN SA Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan

 • 05.05.2016 20:21

  REDAN SA OGŁOSZENIE ZARZĄDU REDAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 • 05.05.2016 07:19

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2016 r.

 • 19.04.2016 07:07

  REDAN SA Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez TXM SA (spółkę zależną Redan S.A.)

 • 13.04.2016 22:19

  REDAN SA Zawarcie aneksu nr 8 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 • 06.04.2016 14:50

  Marzec niezbyt udany dla spółek odzieżowo-obuwniczych; IV powinien być lepszy - DM BPS (opinia)

 • 05.04.2016 07:54

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2016 r.

 • 17.03.2016 12:54

  Redan szuka skutecznego rozwiązania dla segmentu modowego

 • 17.03.2016 08:18

  REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 08:03

  REDAN SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 07:33

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2016 r.

 • 05.02.2016 09:15

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w styczniu 2016 r.

 • 30.01.2016 08:04

  REDAN SA Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2016 r.

 • 13.01.2016 11:54

  Wysoki kurs USD wyzwaniem dla spółek odzieżowo-obuwniczych w '16 - DM BPS (opinia)

 • 12.01.2016 07:47

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2015 r.

 • 31.12.2015 10:30

  TXM składa wniosek do KNF o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu

 • 31.12.2015 10:16

  REDAN SA Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego TXM S.A.

 • 11.12.2015 07:37

  REDAN SA Zawarcie aneksu do Umowy Inwestycyjnej

 • 09.12.2015 08:30

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w listopadzie 2015 r.

 • 26.11.2015 07:32

  REDAN SA Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

 • 13.11.2015 12:46

  Redan w najbliższych okresach skoncentruje się na poprawie marż

 • 13.11.2015 07:39

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2015 r.

 • 13.11.2015 07:34

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 07:38

  REDAN SA Dopuszczenie do obrotu Akcji serii S i T

 • 09.11.2015 13:21

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii S i T REDAN S.A.

 • 28.10.2015 08:27

  REDAN SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2015 r.

 • 14.10.2015 08:31

  REDAN SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej i umów zabezpieczeń Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. z HSBC Bank Polska SA

 • 12.10.2015 09:56

  Wrzesień przeciętny dla branży odzieżowo-obuwniczej; wyróżniły się Bytom i Vistula (opinia)

 • 08.10.2015 07:14

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan we wrześniu 2015 r.

 • 30.09.2015 07:36

  REDAN SA Zmiana w KRS wysokości kapitału docelowego

 • 29.09.2015 07:49

  TXM, spółka zależna Redanu, złożyła prospekt w KNF

 • 29.09.2015 07:36

  REDAN SA Złożenie w KNF prospektu emisyjnego spółki zależnej TXM S.A.

 • 12.09.2015 08:29

  REDAN SA Powołanie prokurentów w Redan S.A.

 • 09.09.2015 08:55

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w sierpniu 2015 r.

 • 01.09.2015 07:50

  REDAN SA Zatwierdzenie aneksu do Prospektu Emisyjnego Redan S.A.

 • 27.08.2015 12:02

  Redan kończy prace nad prospektem TXM, jest szansa na debiut w tym roku

 • 27.08.2015 11:52

  Redan ucierpiał na słabej marży handlowej, ale liczy na udane drugie półrocze

 • 27.08.2015 07:41

  REDAN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.08.2015 07:41

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lipcu 2015 r.

 • 29.07.2015 08:11

  REDAN SA Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Redan S.A.

 • 22.07.2015 13:22

  Vistula i Monnari wyglądają dobrze technicznie, na Bytomiu możliwa korekta (analiza)

 • 11.07.2015 11:25

  REDAN SA Zawarcie aneksu nr 6 do Umowy Inwestycyjnej

 • 09.07.2015 07:31

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w czerwcu 2015 r

 • 03.07.2015 07:50

  REDAN SA Korekta Raportu 18/2015 Nowy Skład Rady Nadzorczej Redan S.A.

 • 03.07.2015 07:38

  REDAN SA Zawarcie aneksów do umowy kredytowej i umów zabezpieczeń Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. z HSBC Bank Polska SA

 • 25.06.2015 20:58

  REDAN SA Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na WZA w dniu 18 czerwca 2015 roku

 • 23.06.2015 07:43

  REDAN SA Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA

 • 22.06.2015 21:09

  REDAN SA Nowy Skład Rady Nadzorczej Redan S.A.

 • 19.06.2015 22:41

  REDAN SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan S.A.

 • 10.06.2015 07:09

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2015 r.

 • 28.05.2015 07:38

  REDAN SA Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA

 • 20.05.2015 19:53

  REDAN SA Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA

 • 14.05.2015 15:31

  Redan chce w kolejnych kw. utrzymać wzrost LFL w TXM, zwiększyć w segmencie modowym (wywiad)

 • 14.05.2015 07:44

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 07:42

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2015 r.

 • 07.05.2015 15:28

  REDAN SA Wybór biegłego rewidenta na rok 2015 i 2016

 • 09.04.2015 08:04

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2015 r.

 • 08.04.2015 12:24

  REDAN SA Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego sprzedaży części akcji TXM SA

 • 03.04.2015 17:35

  REDAN SA Sprzedaż pakietu akcji TXM SA i zmiana Umowy Inwestycyjnej

 • 20.03.2015 19:39

  REDAN SA Techniczna zmiana Umowy Inwestycyjnej

 • 19.03.2015 12:43

  Redan zakłada w '15 poprawę wyników, ograniczy działalność na Wschodzie

 • 19.03.2015 11:49

  Redan chce jesienią wprowadzić TXM na GPW; oferta o wartości min. 20 mln zł

 • 19.03.2015 07:30

  REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 07:24

  REDAN SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 10.03.2015 07:35

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w lutym 2015 r.

 • 05.03.2015 17:34

  REDAN SA Złożenie w KNF prospektu emisyjnego

 • 04.03.2015 18:54

  REDAN SA Transakcje na akcjach Redan S.A.

 • 25.02.2015 07:40

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek odzieżowych i obuwniczych

 • 25.02.2015 07:30

  REDAN SA Zmiana strategii zabezpieczenia ryzyka walutowego w Grupie Redan

 • 09.02.2015 07:53

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w styczniu 2015 r.

 • 30.01.2015 16:36

  REDAN SA Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2015 r.

 • 15.01.2015 07:39

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w grudniu 2014 r.

 • 22.12.2014 07:49

  REDAN SA zawarcie umowy kredytowej i umów zabezpieczeń Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. z HSBC Bank Polska SA

 • 19.12.2014 08:35

  REDAN SA nabycie akcji Adesso SA

 • 08.12.2014 07:48

  REDAN SA Podwyższenie kapitału zakładowego Top Secret sp. z o. o. - spółki zależnej od Redan SA

 • 08.12.2014 07:47

  REDAN SA Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w listopadzie 2014 r.

 • 24.11.2014 07:36

  REDAN SA umowy sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych "Top Secret", "Drywash" i "Troll"

 • 19.11.2014 07:58

  REDAN SA zawarcie umów finansowych Adesso SA z Alior Bankiem SA

 • 19.11.2014 07:50

  REDAN SA umorzenie obligacji serii E 1 i E 2

 • 13.11.2014 14:41

  Wynik netto Redanu w '14 może być podobny jak w '13, ryzykiem kursy walut

 • 13.11.2014 06:56

  REDAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 07:44

  REDAN SA wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2014 r.

 • 06.11.2014 07:59

  Redan spłacił 35 mln zł zobowiązań wobec instytucji finansowych

 • 06.11.2014 07:56

  REDAN SA umowa pożyczki z Carrisonio Limited Partnership i rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 05.11.2014 12:45

  REDAN SA sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso SA

 • 04.11.2014 18:59

  REDAN SA wypełnienie kolejnych warunków Umowy Inwestycyjnej i planowany termin zawarcia umowy sprzedaży akcji Adesso SA

 • 03.11.2014 17:05

  REDAN SA zawarcie aneksu do umowy restrukturyzacyjnej

 • 31.10.2014 08:19

  REDAN SA zmiana aneksu do umowy kredytowej z DZ Bank

 • 31.10.2014 08:18

  REDAN SA wypełnienie kolejnych warunków umowy inwestycyjnej

 • 28.10.2014 08:02

  REDAN SA wypełnienie kolejnych warunków umowy inwestycyjnej

 • 24.10.2014 07:57

  REDAN SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzy kwartały 2014 r.

 • 21.10.2014 08:33

  REDAN SA wypełnienie części warunków Umowy Inwestycyjnej