Polnord SA

skrót: PND

Ostatnie notowanie z: 22.08.2019 17:00

Aktualny kurs5,10   4,08 %0,20 zł
Otwarcie4,900,00%
Minimum4,83-1,43%
Maksimum5,144,90%
Wolumen (szt.) 47938
Kurs odniesienia4,90
Widełki dolne4,41
Widełki górne5,38
Obroty (tyś. zł)242
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13004,95
11504,94
13334,91
33 6034,90
13204,86
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,002 000 1
5,046 803 2
5,08575 1
5,102 990 4
5,14200 1
Spółka zajmuje się działalnością deweloperską, inwestycyjną oraz budowlaną, realizując projekty w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Olsztyn, Łódź czy Wrocław. Jest właścicielem jednego z największych w kraju banków ziemi. W jej ofercie znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hanapeta Holdings Co Ltd.ZWZ6 583 75420,14%6 583 75420,14%
TFI PZU SAportfele3 687 50811,28%3 687 50811,28%
Santander PPK 2055 (subfundusz)portfel3 039 2889,29%3 039 2889,29%
PKO BP SA2 345 8937,18%2 345 8937,18%
Bank Gospodarstwa Krajowego2 086 8906,38%2 086 8906,38%
PZU OFE "Złota Jesień"portfel1 730 9775,29%1 730 9775,29%

Kategoria • 21.08.2019 22:08

  POLNORD SA (36/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 20.08.2019 13:02

  POLNORD SA (35/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.

 • 04.06.2019 14:42

  POLNORD SA (28/2019) Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA

 • 30.05.2019 20:02

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 11.04.2019 10:25

  Polnord sprzedał w I kw. 95 lokali brutto

 • 11.04.2019 10:09

  POLNORD SA (22/2019) Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.

 • 21.03.2019 15:58

  POLNORD SA (20/2019) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.

 • 18.03.2019 21:44

  POLNORD SA (19/2019) Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę (aktualizacja informacji).

 • 18.03.2019 17:23

  POLNORD SA (18/2019) Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji).

 • 11.03.2019 15:21

  POLNORD SA (17/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji).

 • 05.03.2019 19:20

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POLNORD SA

 • 05.03.2019 17:15

  POLNORD SA (16/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r.

 • 04.03.2019 16:58

  POLNORD SA (15/2019) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 • 18.02.2019 16:37

  POLNORD SA (14/2019) Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4

 • 30.01.2019 18:03

  POLNORD SA (13/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej - zmiana terminu posiedzenia.

 • 23.01.2019 15:05

  POLNORD SA (12/2019) Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej.

 • 21.01.2019 18:38

  POLNORD SA (11/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r.

 • 21.01.2019 18:32

  POLNORD SA (10/2019) Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 21.01.2019 r.

 • 21.01.2019 18:24

  POLNORD SA (9/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 17.01.2019 19:33

  Akcjonariusze Polnordu zawarli porozumienie dot. wspólnego zbywania akcji

 • 17.01.2019 18:54

  POLNORD SA (8/2019) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki.

 • 17.01.2019 16:05

  POLNORD SA (7/2019) Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Ltd z siedzibą na Cyprze ("Akcjonariusz").

 • 15.01.2019 18:30

  POLNORD SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 09.01.2019 21:40

  Polnord szuka doradcy do przeglądu opcji strategicznych, główny akcjonariusz jest przeciwny

 • 09.01.2019 20:49

  POLNORD SA (5/2019) Informacja otrzymana od akcjonariusza w kontekście procesu wyboru doradcy biznesowego do przeglądu opcji strategicznych

 • 09.01.2019 19:58

  Polnord sprzedał 836 lokali w '18; w poł. '19 chce przedstawić aktualizację strategii (opis)

 • 09.01.2019 19:45

  Polnord sprzedał w IV kw. '18 r. 83 lokale netto

 • 09.01.2019 19:36

  POLNORD SA (4/2019) Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2018 r.

 • 02.01.2019 17:11

  POLNORD SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 02.01.2019 r.

 • 02.01.2019 17:08

  POLNORD SA (2/2019) Uchwała podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.

 • 02.01.2019 17:05

  POLNORD SA (1/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 31.12.2018 16:42

  POLNORD SA (68/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r.

 • 19.12.2018 12:58

  POLNORD SA (67/2018) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej.

 • 18.12.2018 12:59

  POLNORD SA (66/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 17.12.2018 18:33

  POLNORD SA (65/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 stycznia 2019 r.

 • 17.12.2018 18:23

  POLNORD SA (64/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 17.12.2018r.

 • 17.12.2018 18:18

  POLNORD SA (63/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 02.01.2019 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach,

 • 17.12.2018 11:59

  POLNORD SA (62/2018) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH.

 • 12.12.2018 18:36

  POLNORD SA (61/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 05.12.2018 22:05

  POLNORD SA (59/2018) Korekta raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 04.12.2018 r.

 • 05.12.2018 09:29

  Polnord wprowadza do sprzedaży 50 lokali na warszawskim Wilanowie

 • 04.12.2018 11:39

  POLNORD SA (60/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 03.12.2018 r.

 • 04.12.2018 11:37

  POLNORD SA (59/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17.12.2018 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach.

 • 29.11.2018 20:41

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 21.11.2018 15:41

  POLNORD SA (58/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 20.11.2018 19:27

  Polnord podpisał z PHN list intencyjny w sprawie sprzedaży dwóch budynków

 • 20.11.2018 19:16

  POLNORD SA (57/2018) Podpisanie przez Emitenta oraz jego spółki zależne listu intencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego.

 • 15.11.2018 22:16

  POLNORD SA (56/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad.

 • 14.11.2018 19:50

  POLNORD SA (55/2018) Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo

 • 01.11.2018 19:07

  POLNORD SA (54/2018) Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r.

 • 31.10.2018 21:15

  POLNORD SA (53/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania obowiązków Członka Zarządu (aktualizacja informacji).

 • 31.10.2018 11:33

  POLNORD SA (52/2018) Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 • 29.10.2018 18:48

  POLNORD SA (51/2018) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH.

 • 22.10.2018 16:01

  POLNORD SA (50/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.11.2018 r.

 • 17.10.2018 21:01

  RN Polnordu powołała Marcina Gomołę na prezesa zarządu

 • 17.10.2018 20:13

  POLNORD SA (49/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. Powołanie Zarządu Spółki.

 • 16.10.2018 17:13

  OFE PZU zwiększyło zaangażowanie w Polnordzie do 5,30 proc.

 • 16.10.2018 17:04

  POLNORD SA (48/2018) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 15.10.2018 17:17

  POLNORD SA (47/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 15.10.2018 r.

 • 15.10.2018 17:14

  POLNORD SA (46/2018) Treść uchwały podjętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie w dniu 15.10.2018 r.

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 08.10.2018 10:11

  Polnord sprzedał w III kw. 256 lokali netto

 • 08.10.2018 09:40

  POLNORD SA (45/2018) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2018 r.

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 01.10.2018 19:49

  POLNORD SA (44/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 01.10.2018 r.

 • 01.10.2018 19:42

  POLNORD SA (43/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15.10.2018 r. oraz treść uchwał podjętych do czasu zarządzenia przerwy w obradach.

 • 01.10.2018 19:35

  POLNORD SA (42/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.09.2018 11:39

  Polnord ma w ofercie 904 mieszkań, spółka zapowiada weryfikację planowanych projektów

 • 28.09.2018 22:52

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 07:28

  Polnord szacuje, że w I poł.'18 miał 24,8 mln zł straty netto, poniżej oczekiwań rynku

 • 26.09.2018 22:55

  POLNORD SA (41/2018) Wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Polnord za I półrocze 2018 r.

 • 25.09.2018 18:25

  POLNORD SA (40/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów

 • 07.09.2018 18:40

  POLNORD SA (39/2018) Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2018 18:39

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. Polnordu

 • 07.09.2018 18:33

  POLNORD SA (38/2018) Zmniejszenie przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.08.2018 17:11

  POLNORD SA (37/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.

 • 24.08.2018 13:03

  POLNORD SA (36/2018) Korzystny dla Spółki wyrok w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł (aktualizacja informacji)

 • 21.08.2018 19:21

  POLNORD SA (35/2018) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.

 • 17.08.2018 22:41

  Dariusz Krawczyk odwołany z funkcji prezesa Polnordu

 • 17.08.2018 22:32

  POLNORD SA (34/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 17.08.2018 12:15

  POLNORD SA (33/2018) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

 • 14.08.2018 15:39

  POLNORD SA (32/2018) Rejestracja obligacji serii MB3 w KDPW

 • 14.08.2018 12:05

  POLNORD SA (31/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r.

 • 27.07.2018 17:09

  POLNORD SA (30/2018) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 11.07.2018 18:19

  GPW: 18 lipca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii MB2 (PND0718) spółki POLNORD S.A.,

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.07.2018 09:00

  Polnord sprzedał w II kw. 199 lokali netto (opis)

 • 10.07.2018 08:10

  Polnord sprzedał w II kw. 199 lokali netto

 • 10.07.2018 07:48

  POLNORD SA (29/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2018r.

 • 06.07.2018 23:28

  POLNORD SA (28/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.07.2018 09:13

  Polnord wprowadza do oferty 113 mieszkań na warszawskim Wilanowie

 • 27.06.2018 20:29

  Hanapeta Holdings Co Limited przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym Polnordu

 • 27.06.2018 20:00

  POLNORD SA (27/2018) Przekroczenie progu 5% przez Hanapeta Holdings Co Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 26.06.2018 18:14

  POLNORD SA (26/2018) aktualizacja informacji - Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki

 • 22.06.2018 19:06

  POLNORD SA (25/2018) Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki

 • 22.06.2018 18:53

  POLNORD SA (24/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018

 • 22.06.2018 18:50

  POLNORD SA (23/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r.

 • 22.06.2018 11:20

  POLNORD SA (22/2018) Przydział Obligacji serii MB3

 • 21.06.2018 20:08

  Murapol sprzedał cały posiadany pakiet akcji Polnordu za 29 mln zł

 • 19.06.2018 17:11

  POLNORD SA (21/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB3

 • 13.06.2018 21:35

  GPW: 20 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii M1 spółki POLNORD S.A.

 • 30.05.2018 13:02

  Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok (popr.)

 • 30.05.2018 12:36

  Polnord chce stopniowo redukować zadłużenie i generować coraz większy cash flow

 • 30.05.2018 12:12

  Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok

 • 30.05.2018 11:28

  Polnord jest w trakcie wyboru doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych

 • 30.05.2018 08:10

  Grupa Polnord planuje wprowadzić w '18 do sprzedaży 10 inwestycji

 • 30.05.2018 07:49

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.05.2018 21:33

  POLNORD SA (20/2018) Umorzenie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę (aktualizacja informacji)

 • 26.05.2018 10:44

  Polnord ma przedwstępne umowy kupna dwóch działek w Warszawie pod budowę 258 lokali

 • 25.05.2018 23:51

  POLNORD SA (19/2018) Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie

 • 25.05.2018 18:58

  POLNORD SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 18:26

  POLNORD SA (17/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.05.2018

 • 25.05.2018 18:20

  POLNORD SA (16/2018) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.05.2018r.

 • 27.04.2018 15:08

  Polnord podtrzymuje plan sprzedaży ok. 1,5 tys. mieszkań w '19

 • 27.04.2018 07:45

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:41

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 20:36

  Polnord zaktualizuje wycenę aktywów, co obniży wynik netto grupy o 31,1 mln zł

 • 23.04.2018 20:03

  POLNORD SA (15/2018) Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta

 • 18.04.2018 18:28

  Zdarzenia jednorazowe powiększą wynik brutto Polnordu w '17 o 26,1 mln zł

 • 18.04.2018 18:18

  POLNORD SA (14/2018) Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów z tytułu spodziewanego przyszłego odszkodowania od Miasta Stołecznego Warszawy.

 • 11.04.2018 21:19

  POLNORD SA (13/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.04.2018 09:32

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto (opis)

 • 10.04.2018 09:06

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto (popr.)

 • 10.04.2018 08:40

  POLNORD SA (12/2018) korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)

 • 10.04.2018 08:17

  Polnord sprzedał w I kw. 298 lokali netto

 • 10.04.2018 08:09

  POLNORD SA (12/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018

 • 09.04.2018 13:49

  POLNORD SA (11/2018) Nabycie przez spółkę powiązaną nieruchomości położonych we Wrocławiu (aktualizacja informacji)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.03.2018 19:57

  Polnord przeprowadzi prywatną subskrypcję obligacji o wartości 36,75 mln zł

 • 05.03.2018 19:48

  POLNORD SA (10/2018) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P

 • 02.03.2018 13:24

  Polnord przejmuje od KB DOM funkcję generalnego wykonawcy swoich projektów

 • 02.03.2018 12:35

  POLNORD SA (9/2018) Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo

 • 02.03.2018 10:09

  POLNORD SA (8/2018) Odstąpienie przez spółki zależne od Emitenta od umów na generalne wykonawstwo

 • 20.02.2018 18:44

  GPW: Komunikat - POLNORD

 • 20.02.2018 18:21

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 19.02.2018 19:01

  Polnord rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 19.02.2018 18:51

  POLNORD SA (7/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Polnord

 • 19.02.2018 08:23

  W '18 deweloperom może być trudno zwiększyć liczbę sprzedanych lokali - DM BOŚ (opinia)

 • 13.02.2018 18:33

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 02.02.2018 21:45

  POLNORD SA (6/2018) korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 6/2018 (korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie)

 • 31.01.2018 14:56

  POLNORD SA (6/2018) Korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 30.01.2018 17:56

  POLNORD SA (5/2018) Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Emitenta

 • 24.01.2018 20:27

  POLNORD SA (4/2018) korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 17.01.2018r (terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku)

 • 17.01.2018 17:22

  POLNORD SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.01.2018 15:57

  POLNORD SA (3/2018) Nabycie nieruchomości położonej w Warszawie (aktualizacja informacji)

 • 10.01.2018 18:57

  GPW: 17 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii NS3 (PND0118) spółki POLNORD S.A.

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 08:59

  Polnord sprzedał w IV kw. 355 lokali, a w całym 2017 r. 1.389 lokali netto (opis)

 • 09.01.2018 08:49

  Polnord sprzedał w 2017 r. 1.389 lokali netto

 • 09.01.2018 08:41

  POLNORD SA (2/2018) Informacja o sprzedaży lokali w 2017 r.

 • 08.01.2018 17:39

  POLNORD SA (1/2018) Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę

 • 02.01.2018 13:19

  Murapol nie wyklucza wzrostu zaangażowania w akcjonariat Polnordu

 • 29.12.2017 19:06

  POLNORD SA (57/2017) aktualizacja informacji - przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.12.2017 16:03

  Polnord wprowadził do oferty 246 lokali w Łodzi i 66 w Gdańsku

 • 22.12.2017 20:52

  Murapol przekroczył próg 5 proc. w ogólnej liczbie głosów w spółce Polnord

 • 22.12.2017 20:24

  POLNORD SA (56/2017) Przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.12.2017 18:05

  KB Dom ma umowę na realizację projektu mieszkaniowego w Olsztynie za 20,6 mln zł

 • 01.12.2017 12:52

  POLNORD SA (55/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.11.2017

 • 01.12.2017 12:30

  POLNORD SA (54/2017) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2017 r., sprzeciwy do uchwał NWZ

 • 30.11.2017 19:09

  POLNORD SA (53/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.11.2017 19:11

  POLNORD SA (52/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie

 • 29.11.2017 15:54

  POLNORD SA (51/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 29.11.2017 12:34

  POLNORD SA (50/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

 • 28.11.2017 21:42

  POLNORD SA (49/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.11.2017 18:34

  Polnord ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości w Gdańsku

 • 28.11.2017 18:22

  POLNORD SA (48/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 28.11.2017 10:28

  POLNORD SA (47/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

 • 27.11.2017 19:54

  POLNORD SA (46/2017) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 22.11.2017 08:55

  Polnord wprowadza do oferty 96 mieszkań na warszawskiej Woli

 • 21.11.2017 16:41

  POLNORD SA (45/2017) Rejestracja Obligacji serii NS10 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 20.11.2017 14:42

  POLNORD SA (44/2017) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku (aktualizacja informacji)

 • 14.11.2017 17:34

  Wyniki Polnordu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 17:15

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 14:34

  Polnord ma warunkową umowę kupna działki w Gdańsku pod 60 lokali

 • 31.10.2017 14:21

  POLNORD SA (43/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 25.10.2017 21:07

  POLNORD SA (42/2017) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

 • 23.10.2017 21:38

  POLNORD SA (41/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.11.2017 r.

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 08:54

  W III kwartale 2017 r. Polnord sprzedał 383 lokale netto

 • 04.10.2017 08:13

  POLNORD SA (40/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r.

 • 02.10.2017 08:58

  Polnord wprowadził do sprzedaży 161 mieszkań w Gdańsku

 • 29.09.2017 14:40

  POLNORD SA (39/2017) Przydział Obligacji serii NS10

 • 28.09.2017 08:29

  Polnord wprowadził do sprzedaży 230 mieszkań w Gdańsku

 • 20.09.2017 11:52

  POLNORD SA (38/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10

 • 06.09.2017 17:35

  Spółka której udziałowcem jest Polnord kupiła działki we Wrocławiu pod 144 mieszkania

 • 06.09.2017 17:18

  POLNORD SA (37/2017) Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu

 • 04.09.2017 19:30

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji POLNORD SA

 • 04.09.2017 17:40

  KB Dom ma umowę z Polnordem na generalne wykonawstwo za 74,4 mln zł netto

 • 04.09.2017 17:19

  POLNORD SA (36/2017) Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

 • 31.08.2017 18:57

  Wyniki Polnordu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 18:43

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 18:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 28.08.2017 18:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 28.08.2017 18:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLNORD S.A.

 • 24.08.2017 16:27

  POLNORD SA (35/2017) Zmiana siedziby i adresu Spółki.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 08:38

  Polnord sprzedał w I półroczu 651 lokali netto

 • 07.07.2017 08:31

  POLNORD SA (34/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r

 • 05.07.2017 17:16

  POLNORD SA (33/2017) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku (aktualizacja informacji)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 29.06.2017 20:36

  POLNORD SA (32/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017

 • 29.06.2017 20:28

  POLNORD SA (31/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.06.2017 20:14

  POLNORD SA (30/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 11:31

  POLNORD SA (29/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2017 08:56

  Polnord wprowadził do sprzedaży 139 lokali koło Gdańska

 • 13.06.2017 11:54

  POLNORD SA (28/2017) Rejestracja Obligacji serii NS8 i NS9 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 12.06.2017 08:45

  Fadesa Polnord Polska wprowadza do sprzedaży 83 mieszkania we Wrocławiu

 • 02.06.2017 22:32

  POLNORD SA (27/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2017 r.

 • 31.05.2017 17:46

  Polnord kupił działki w Gdańsku pod około 276 lokali

 • 31.05.2017 17:30

  POLNORD SA (26/2017) Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

 • 24.05.2017 08:48

  Polnord ruszył ze sprzedażą 152 mieszkań w Gdańsku

 • 22.05.2017 18:42

  POLNORD SA (25/2017) Przydział Obligacji serii NS9

 • 19.05.2017 13:15

  Polnord oczekuje bardzo dobrego II kw., liczy na wzrost przekazań w całym ’17 (wywiad)

 • 18.05.2017 14:07

  POLNORD SA (24/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS9

 • 17.05.2017 13:18

  Polnord zamierza zwiększyć udział w KB Dom do 49 proc.

 • 16.05.2017 20:10

  Wyniki Polnordu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 19:55

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 08:50

  Polnord wprowadza do sprzedaży 80 mieszkań w Warszawie

 • 09.05.2017 20:10

  POLNORD SA (23/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.04.2017 21:52

  POLNORD SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.04.2017 21:50

  POLNORD SA (21/2017) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 26.04.2017 08:52

  Polnord może dostać ok. 15 mln zł tytułem zapłaty kary umownej z '10

 • 26.04.2017 08:34

  POLNORD SA (20/2017) korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł

 • 24.04.2017 17:52

  POLNORD SA (19/2017) Rejestracja obligacji serii NS7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 24.04.2017 12:24

  POLNORD SA (18/2017) Przydział Obligacji serii NS8

 • 10.04.2017 09:10

  Polnord planuje w '17 uruchomić 11 inwestycji, które wprowadzą do oferty ok. 1450 lokali

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 07:25

  Polnord sprzedał w I kwartale 335 lokali netto

 • 05.04.2017 06:09

  POLNORD SA (17/2017) Informacja o sprzedanych lokalach w I kwartale 2017 r.

 • 03.04.2017 19:46

  POLNORD SA (16/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8

 • 31.03.2017 20:22

  POLNORD SA (15/2017) aktualizacja informacji - kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

 • 21.03.2017 22:37

  Wyniki Polnordu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 22:10

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 22:06

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 17:14

  POLNORD SA (14/2017) Wszczęcie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę

 • 13.03.2017 10:46

  POLNORD SA (13/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 10% w kapitale zakładowym Spółki

 • 03.03.2017 18:48

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Polnordu

 • 03.03.2017 18:36

  POLNORD SA (12/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 5% w kapitale zakładowym Spółki

 • 03.03.2017 18:25

  POLNORD SA (11/2017) Prokuratura wszczyna śledztwo w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę

 • 02.03.2017 18:03

  POLNORD SA (10/2017) Rejestracja obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 27.02.2017 18:17

  POLNORD SA (9/2017) Przydział Obligacji serii NS7

 • 15.02.2017 10:19

  Polnord uruchomił sprzedaż 153 mieszkań w Gdańsku

 • 07.02.2017 18:11

  Polnord zawarł przedwstępą umowę nabycia dwóch nieruchomości w Gdańsku

 • 07.02.2017 18:02

  POLNORD SA (8/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

 • 07.02.2017 17:43

  POLNORD SA (7/2017) Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie

 • 07.02.2017 17:23

  POLNORD SA (6/2017) Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r.

 • 06.02.2017 18:09

  POLNORD SA (5/2017) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS7

 • 31.01.2017 15:44

  POLNORD SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 25.01.2017 19:28

  Polnord może zapłacić 9,9 mln zł zaległego podatku z odsetkami za VII '11

 • 25.01.2017 18:58

  POLNORD SA (3/2017) Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

 • 20.01.2017 17:46

  POLNORD SA (2/2017) Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 12.01.2017 17:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POLNORD SA

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 19:07

  Polnord sprzedał 1.023 lokale w 2016 r., w samym IV kw. 241 lokali (opis)

 • 05.01.2017 17:40

  Polnord sprzedał 1.023 lokale w 2016 r.

 • 05.01.2017 17:32

  POLNORD SA (1/2017) Informacja o sprzedaży lokali w 2016 r.

 • 30.12.2016 11:23

  POLNORD SA (57/2016) Przydział Obligacji serii NS6

 • 23.12.2016 20:06

  Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Polnordu

 • 23.12.2016 19:56

  POLNORD SA (56/2016) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 22.12.2016 13:08

  POLNORD SA (55/2016) Przydział Obligacji serii NS5

 • 20.12.2016 17:48

  POLNORD SA (54/2016) Przydział Obligacji serii NS4

 • 13.12.2016 07:02

  Polnord chce w ’17 zwiększyć tempo sprzedaży mieszkań, do oferty wprowadzi ok. 1.500 lokali (wywiad)

 • 09.12.2016 17:14

  POLNORD SA (53/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS6

 • 01.12.2016 17:40

  Polnord chce wyemitować obligacje wartości 20 mln zł

 • 01.12.2016 17:13

  POLNORD SA (52/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS5

 • 29.11.2016 17:30

  POLNORD SA (51/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS4

 • 14.11.2016 18:14

  Wyniki Polnordu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 18:09

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 17:51

  POLNORD SA (50/2016) Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii NS2

 • 04.11.2016 19:01

  POLNORD SA (49/2016) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów

 • 26.10.2016 12:04

  Polnord wprowadza do sprzedaży 107 mieszkań w Warszawie

 • 25.10.2016 17:14

  POLNORD SA (48/2016) Pozew przeciwko MPWiK i Miastu Stołecznemu Warszawa

 • 24.10.2016 19:44

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami POLNORD SA

 • 17.10.2016 09:19

  Polnord wprowadza do sprzedaży 173 mieszkania w Warszawie

 • 12.10.2016 17:52

  POLNORD SA (47/2016) Zawiadomienie o przedterminowym częściowym wykupie obligacji

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2016 10:08

  Polnord sprzedał w III kwartale 236 lokali netto

 • 07.10.2016 09:56

  POLNORD SA (46/2016) Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2016 r.

 • 28.09.2016 09:21

  Polnord wprowadza do sprzedaży 99 mieszkań w Warszawie

 • 26.09.2016 16:20

  POLNORD SA (45/2016) Rejestracja obligacji serii MB2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

 • 23.09.2016 17:33

  POLNORD SA (44/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 08.09.2016 22:05

  POLNORD SA (43/2016) Zmiana warunków umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 07.09.2016 11:43

  Polnord wprowadza do sprzedaży 154 mieszkania w Szczecinie

 • 06.09.2016 16:05

  POLNORD SA (42/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 31.08.2016 08:16

  Wyniki Polnordu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 07:55

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 21:10

  POLNORD SA (41/2016) Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 02.08.2016 14:04

  POLNORD SA (40/2016) aktualizacja wpisu kapitału zakładowego Polnord w rejestrze przedsiębiorców

 • 29.07.2016 13:33

  POLNORD SA (39/2016) Przydział Obligacji serii MB2

 • 28.07.2016 18:16

  POLNORD SA (38/2016) Pismo byłego członka organu w sprawie wykupu Obligacji

 • 27.07.2016 18:47

  Polnord planuje kolejną emisję obligacji tym razem za 20,024 mln zł

 • 27.07.2016 18:30

  POLNORD SA (37/2016) Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB2 na kwotę 20.024.000 zł

 • 27.07.2016 18:03

  Polnord wyemitował obligacje za 20 mln zł

 • 27.07.2016 17:45

  POLNORD SA (36/2016) Emisja Obligacji serii O na kwotę 20 mln zł

 • 18.07.2016 16:51

  POLNORD SA (35/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 18.07.2016 16:47

  POLNORD SA (34/2016) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 07.07.2016 11:32

  Polnord wprowadza do sprzedaży 87 mieszkań w Olsztynie

 • 06.07.2016 13:41

  Polnord sprzedał w II kwartale 259 lokali netto

 • 06.07.2016 13:28

  POLNORD SA (33/2016) Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2016r

 • 01.07.2016 20:05

  POLNORD SA Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2016r

 • 30.06.2016 13:20

  Polnord wprowadza do sprzedaży 65 mieszkań w Ząbkach k. Warszawy

 • 28.06.2016 18:36

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016

 • 28.06.2016 18:28

  POLNORD SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

 • 28.06.2016 18:17

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2016 r.

 • 28.06.2016 11:39

  Polnord uruchamia sprzedaż 108 mieszkań w Kowalach k. Gdańska

 • 28.06.2016 11:07

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2016 18:16

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 24.06.2016 20:46

  POLNORD SA Zmiana kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 24.06.2016 16:06

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 24.06.2016 16:02

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 21:00

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 15:40

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2016 15:28

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 21.06.2016 21:47

  POLNORD SA Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 19:20

  GPW: DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA animatorem spółki POLNORD S.A.

 • 17.06.2016 17:51

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 17.06.2016 17:30

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów

 • 08.06.2016 16:14

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Briarwood Capital Partners LP w ogólnej liczbie głosów

 • 07.06.2016 13:56

  POLNORD SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 13:32

  Polnord liczy na pozytywne efekty programu "Mieszkanie+"

 • 07.06.2016 12:36

  Polnord liczy na pozytywne efekty programu "Mieszkanie+"

 • 02.06.2016 19:16

  POLNORD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2016 r.

 • 02.06.2016 18:00

  Polnord zastąpi Integer w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów

 • 23.05.2016 08:25

  Polnord może zastąpić Integera w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów - Trigon (opinia)

 • 20.05.2016 17:21

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 19.05.2016 17:26

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa

 • 19.05.2016 16:16

  POLNORD SA Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku rejestracji akcji serii S Spółki przez KDPW

 • 18.05.2016 18:36

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 17.05.2016 09:46

  POLNORD SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S

 • 16.05.2016 18:08

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji POLNORD SA

 • 16.05.2016 17:46

  Wyniki Polnordu w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 17:36

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 09:33

  Polnord wprowadzi do oferty 124 mieszkania w Warszawie

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.04.2016 17:03

  POLNORD SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 07.04.2016r.

 • 07.04.2016 12:54

  POLNORD SA Informacja w sprawie akcji nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 05.04.2016 17:20

  Polnord sprzedał w I kwartale 276 lokali netto, przekazał 301 lokali

 • 05.04.2016 17:07

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2016 r.

 • 04.04.2016 17:23

  Fundusze zarządzane przez TFI PZU mają ponad 5 proc. Polnordu

 • 04.04.2016 17:07

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ogólnej liczbie głosów

 • 24.03.2016 06:50

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa

 • 22.03.2016 12:38

  Polnord chce obniżyć zadłużenie do ok. 100 mln zł na koniec '19

 • 21.03.2016 23:52

  Polnord chce mieć w '19 ponad 500 mln zł przychodów, może od '18 wrócić do dywidendy (opis)

 • 21.03.2016 23:36

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:25

  Polnord chce mieć w '19 ponad 500 mln zł przychodów, może od '18 wrócić do dywidendy

 • 21.03.2016 23:25

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 23:17

  POLNORD SA Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Polnord na lata 2016-2019

 • 02.03.2016 14:37

  POLNORD SA Warunkowa rejestracja akcji serii S w KDPW

 • 18.02.2016 06:30

  Polnord pracuje nad nową strategią, rada nadzorcza może ją poznać w marcu (wywiad, powt.)

 • 17.02.2016 20:00

  Polnord pracuje nad nową strategią, rada nadzorcza może ją poznać w marcu (wywiad)

 • 16.02.2016 13:06

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej (opis)

 • 16.02.2016 12:22

  Trigon DM zainicjował rekomendacje dla branży deweloperskiej

 • 15.01.2016 10:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.2)

 • 14.01.2016 10:05

  POLNORD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 12.01.2016 15:42

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 11.01.2016 10:45

  Polnord sprzedał 1.320 lokali w 2015 r.

 • 11.01.2016 10:34

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w 2015 r.

 • 05.01.2016 14:46

  POLNORD SA Sprostowanie przyczyny zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.

 • 31.12.2015 12:15

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.

 • 29.12.2015 17:46

  POLNORD SA Oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 29.12.2015 r. złożone przez Pana Piotra Wesołowskiego i Pana Tomasza Sznajdera

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 16:07

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Pana Dariusza Krawczyka

 • 18.12.2015 13:55

  POLNORD SA Emisja obligacji oraz przedterminowy wykup obligacji Spółki

 • 14.12.2015 22:13

  Dariusz Krawczyk nowym prezesem Polnordu

 • 14.12.2015 21:14

  POLNORD SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.12.2015 15:04

  POLNORD SA Ustalenie daty przedterminowego wykupu obligacji oraz nowej emisji obligacji Spółki

 • 03.12.2015 09:55

  Ipopema podwyższyła cenę docelową Polnordu do 15,2 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.11.2015 16:20

  POLNORD SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.11.2015 13:03

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 19.11.2015 09:20

  Polnord rusza ze sprzedażą 42 mieszkań w Gdyni

 • 17.11.2015 11:29

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 16.11.2015 19:25

  Wyniki Polnordu w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 19:06

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 18:29

  POLNORD SA Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 05.11.2015 09:14

  Pioneer Pekao IM ma mniej niż 5 proc. Polnordu

 • 05.11.2015 09:03

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 30.10.2015 17:34

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.

 • 30.10.2015 17:33

  POLNORD SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.10.2015 17:05

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.

 • 29.10.2015 13:57

  POLNORD SA Zawarcie umowy z SGB Bank SA o organizację i obsługę emisji obligacji

 • 28.10.2015 09:55

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2015 18:17

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2015 12:03

  POLNORD SA Emisja trzeciej transzy warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu opcji menedżerskich

 • 26.10.2015 11:39

  POLNORD SA Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.10.2015 15:20

  BGK ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 22.10.2015 15:06

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez BGK

 • 22.10.2015 12:06

  Polnord ruszył ze sprzedażą 138 mieszkań w podwarszawskich Ząbkach

 • 21.10.2015 10:28

  Prokom Investments wyszedł z akcjonariatu Polnordu

 • 21.10.2015 10:25

  POLNORD SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.10.2015 10:14

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów

 • 20.10.2015 16:23

  PKO BP ma ponad 5 proc. Polnordu

 • 20.10.2015 16:13

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez PKO BP

 • 19.10.2015 15:32

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 16.10.2015 10:16

  POLNORD SA Kolejne korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 12.10.2015 12:36

  POLNORD SA Przedterminowa spłata kredytu w Getin Noble Bank S.A.

 • 09.10.2015 13:43

  WSA wydał korzystne dla Polnordu wyroki ws. odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 09.10.2015 13:27

  POLNORD SA Korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

 • 08.10.2015 08:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2015 16:04

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 07.10.2015 06:30

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 06.10.2015 15:29

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2015 15:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela)

 • 02.10.2015 15:35

  Polnord sprzedał w III kwartale 357 lokali netto

 • 02.10.2015 15:25

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w trzech kwartałach 2015 r.

 • 30.09.2015 15:47

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu, spółka liczy na jego wycofanie (aktl.)

 • 30.09.2015 14:15

  PKO BP złożył wniosek o upadłość Prokomu

 • 25.09.2015 16:22

  POLNORD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r.

 • 24.09.2015 15:28

  POLNORD SA Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.; hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 22.09.2015 15:14

  POLNORD SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA

 • 22.09.2015 13:07

  Polnord podtrzymuje plany sprzedażowe na '15; przekaże 1.250-1.300 lokali (wywiad)

 • 22.09.2015 13:00

  Nowa strategia Polnordu nastawiona na dywidendę, wzrost sprzedaży i rentowności

 • 15.09.2015 10:36

  Prokom zmniejszył swój udział w Polnordzie; akcje kupił Altus TFI

 • 15.09.2015 10:24

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej liczbie głosów

 • 15.09.2015 10:22

  POLNORD SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.09.2015 10:20

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów

 • 10.09.2015 13:30

  W transakcji pakietowej właściciela zmieniło 9,5 proc. akcji Polnordu

 • 04.09.2015 11:10

  Polnord ruszył ze sprzedażą 96 mieszkań w Gdańsku

 • 31.08.2015 20:59

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 06.08.2015 08:51

  SEB Asset Management zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Polnordu

 • 06.08.2015 08:24

  POLNORD SA Zmniejszenie udziału SEB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 04.08.2015 16:19

  POLNORD SA Zawarcie umowy kredytowej z BOŚ S.A.

 • 04.08.2015 15:31

  POLNORD SA Rejestracja połączenia Polnord ze spółkami zależnymi

 • 23.07.2015 15:11

  Klienci BZ WBK Asset Management mają ponad 5 proc. akcji Polnordu

 • 23.07.2015 15:00

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez BZ WBK Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów

 • 20.07.2015 12:24

  Polnord ruszył ze sprzedażą 111 mieszkań na warszawskiej Woli

 • 10.07.2015 14:00

  POLNORD SA Wprowadzenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego, pierwsze notowanie

 • 08.07.2015 09:59

  POLNORD SA Dopuszczenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego

 • 07.07.2015 11:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2015 (tabela)

 • 03.07.2015 08:14

  POLNORD SA Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii M1

 • 02.07.2015 09:27

  Polnord sprzedał w II kwartale 487 lokali netto

 • 02.07.2015 09:20

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I półroczu 2015 r.

 • 01.07.2015 15:38

  POLNORD SA Rejestracja obligacji serii M1 w KDPW

 • 30.06.2015 16:24

  POLNORD SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.

 • 30.06.2015 16:23

  POLNORD SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.

 • 26.06.2015 09:13

  POLNORD SA Wykup obligacji Spółki

 • 25.06.2015 10:52

  POLNORD SA Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi

 • 22.06.2015 14:25

  POLNORD SA Podsumowanie oferty obligacji serii M1

 • 16.06.2015 18:05

  POLNORD SA Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych

 • 09.06.2015 11:19

  POLNORD SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Polnord ze spółkami zależnymi

 • 02.06.2015 13:44

  Polnord wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł; w '15 możliwa kolejna transza (opis)

 • 02.06.2015 11:44

  Polnord rusza z ofertą obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 01.06.2015 17:15

  POLNORD SA Zatwierdzenie ostatecznych warunków obligacji serii M1 emitowanych w ramach oferty publicznej

 • 01.06.2015 17:08

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Polnordu

 • 27.05.2015 17:18

  POLNORD SA Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2015 16:24

  POLNORD SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polnord ze spółkami zależnymi, pierwsze zawiadomienie

 • 25.05.2015 12:34

  POLNORD SA Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu

 • 15.05.2015 07:22

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 04.05.2015 12:31

  Polnord rusza ze sprzedażą 182 lokali w Szczecinie

 • 22.04.2015 12:20

  POLNORD SA Przekroczenie progu 5% przez fundusz Briarwood Capital Partners w ogólnej liczbie głosów

 • 15.04.2015 16:09

  Polnord złożył do KNF prospekt emisyjny obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 14.04.2015 16:41

  POLNORD SA Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

 • 14.04.2015 10:28

  Polnord rusza ze sprzedażą 115 lokali w projekcie City Park w Łodzi

 • 08.04.2015 15:41

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela, aktl.)

 • 08.04.2015 09:38

  DM BPS rekomenduje "kupuj" LC Corp, Polnord i Ronson

 • 08.04.2015 09:25

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela)

 • 02.04.2015 13:12

  Polnord planuje emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości do 100 mln zł (opis)

 • 02.04.2015 11:18

  Polnord planuje emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości do 100 mln zł

 • 02.04.2015 09:44

  Polnord sprzedał w I kwartale 344 lokale netto

 • 02.04.2015 09:29

  POLNORD SA Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2015 r.

 • 02.04.2015 09:26

  POLNORD SA Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2015 r.

 • 24.03.2015 08:01

  Do końca '15 r. Polnord rozpocznie 20 nowych inwestycji lub kolejnych etapów

 • 24.03.2015 05:50

  POLNORD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.03.2015 03:04

  POLNORD SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 10:34

  POLNORD SA Przedterminowy częściowy wykup obligacji

 • 05.03.2015 11:47

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 24.02.2015 10:03

  POLNORD SA Wykluczenie obligacji serii H z ASO na Catalyst

 • 23.02.2015 19:16

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki POLNORD SA

 • 23.02.2015 14:55

  Polnord rozpoczyna budowę 42 lokali w II etapie Bramy Sopockiej

 • 16.02.2015 11:05

  POLNORD SA Przedterminowy wykup obligacji

 • 13.02.2015 16:09

  POLNORD SA Emisja obligacji Spółki

 • 04.02.2015 14:27

  POLNORD SA Przedterminowy częściowy wykup obligacji

 • 28.01.2015 19:35

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki POLNORD SA

 • 27.01.2015 15:22

  POLNORD SA Emisja obligacji Spółki

 • 27.01.2015 10:45

  POLNORD SA Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji

 • 20.01.2015 11:12

  POLNORD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 14:29

  Deweloperzy z GPW powinni w '15 poprawić mocną sprzedaż z '14 (analiza)

 • 09.01.2015 07:00

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2014 r. (tabela)

 • 08.01.2015 16:10

  Polnord sprzedał 1.251 lokali w 2014 r. (opis)

 • 08.01.2015 13:58

  Polnord sprzedał 1251 lokali w 2014 r.

 • 08.01.2015 13:40

  POLNORD SA informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w 2014 r.

 • 07.01.2015 13:23

  Polnord obniżył zadłużenie netto do 428,2 mln zł na koniec '14

 • 07.01.2015 13:12

  POLNORD SA zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2014 r.

 • 17.12.2014 14:07

  POLNORD SA odkup części obligacji spółki

 • 11.12.2014 17:42

  POLNORD SA emisja obligacji spółki

 • 09.12.2014 15:28

  POLNORD SA emisja drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych w ramach programu opcji menedżerskich

 • 14.11.2014 20:47

  POLNORD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 19:44

  POLNORD SA zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w akcjonariacie Polnord SA

 • 20.10.2014 07:30

  Polnord liczy, że w '15 sprzeda i przekaże po ok. 1.500 lokali (wywiad)

 • 07.10.2014 09:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2014 (tabela)

 • 02.10.2014 08:17

  Polnord chce w tym roku sprzedać ponad 1300 mieszkań i dalej zmniejszać zadłużenie

 • 01.10.2014 15:26

  Polnord sprzedał w III kwartale 303 lokali netto, przekazał 219 lokali

 • 01.10.2014 15:09

  POLNORD SA informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w trzech kwartałach 2014 r.

 • 01.10.2014 11:03

  POLNORD SA zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec III kwartału 2014 r.

 • 02.09.2014 08:48

  UniCredit zaleca długą pozycję na LC Corp i krótką na Polnordzie

 • 29.08.2014 23:46

  POLNORD SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr