PKO BP SA

skrót: PKO

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Grupa po przejęciu spółek z grupy Nordea, wzmacnia także pozycje w branży ubezpieczeniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa367 918 98029,43%367 918 98029,43%
NN OFEportfel; ZWZ96 000 0007,68%96 000 0007,68%
OFE Aviva Santanderportfel89 163 9667,13%89 163 9667,13%

Kategoria • 04.06.2019 14:48

  PKO BP liczy, że w '19 wskaźnik ROE grupy wzrośnie do 11 proc. z 10 proc. w '18

 • 04.06.2019 14:47

  PKO BP chciałby przeznaczyć w ’20 na dywidendę 50 proc. zysku za ’19 i ok. 1,7 mld zł z niepodzielonego zysku za ’18

 • 04.06.2019 11:14

  Koszty ryzyka PKO BP w II kw. poniżej celu ze strategii, zbliżone do I kw.

 • 04.06.2019 08:25

  PKO Leasing chce szybko odbudować zyskowność PCM

 • 23.05.2019 09:58

  Trigon DM podnosi cenę docelową akcji PKO BP do 49 zł

 • 16.04.2019 16:52

  Składka PKO BP na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 325,8 mln zł

 • 16.04.2019 16:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2019) Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r.

 • 15.04.2019 13:36

  Powołany przez PKO BP i PFR operator chmury rozpoczął działalność

 • 11.04.2019 13:34

  Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO BP przekroczyła 100 mld zł

 • 28.03.2019 12:49

  PKO BP proponuje 1,33 zł dywidendy na akcję; liczy na regularne jej wypłacanie w przyszłości (opis)

 • 28.03.2019 12:06

  Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,662 mld zł

 • 28.03.2019 11:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2019) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 r.

 • 27.03.2019 09:24

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKO BP do 43 zł

 • 26.03.2019 08:36

  NCBiR odstąpił od podpisania umowy z Ursusem o 8 mln zł dofinansowania projektu auta dostawczego

 • 25.03.2019 14:24

  Sąd zawiesił na 3 miesiące postępowanie komornicze wobec Ursusa, realizowane na wniosek PKO BP

 • 22.03.2019 14:29

  PKO Finat i PFR podpisały umowę o stworzeniu Systemu Ewidencji PPK

 • 21.03.2019 18:48

  PKO BP składa wniosek egzekucyjny, gdy dłużnik nie realizuje wypracowanych rozwiązań

 • 20.03.2019 22:43

  Komornik na wniosek PKO BP zajął część majątku Ursusa

 • 19.03.2019 13:12

  PKO BP spodziewa się wzrostu w segmencie kredytów korporacyjnych w '19 o 6-7 proc.

 • 19.03.2019 11:30

  Polskie firmy są atrakcyjne dla zagranicy, ale muszą dalej rosnąć - CEE Capital Markets

 • 18.03.2019 18:38

  PKO BP jest zainteresowane otwarciem oddziału w Londynie na paszporcie europejskim

 • 06.03.2019 08:05

  PKO BH chce w '19 pozostać regularnym, aktywnym emitentem listów zastawnych - prezes

 • 04.03.2019 13:12

  Zysk PKO BP w I kw. może być poniżej 1 mld zł ze względu na składkę na BFG - wiceprezes

 • 04.03.2019 12:36

  PKO BP nie zakłada, że utworzenie podatkowej grupy kapitałowej da istotne oszczędności w '19

 • 04.03.2019 12:22

  PKO BP liczy, że koszty ryzyka banku w '19 będą na poziomie z '18, mogą się lekko poprawić

 • 04.03.2019 12:17

  PKO BP planuje otworzyć do końca 2019 roku oddział korporacyjny na Słowacji

 • 04.03.2019 12:07

  PKO BP najprawdopodobniej po wakacjach przedstawi nowe cele finansowe na kolejne lata - prezes

 • 04.03.2019 11:54

  PKO BP w najbliższych tygodniach zdecyduje ws. rekomendacji dot. wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku

 • 04.03.2019 09:05

  Wyniki w PKO BP w IV kw. wsparte wyższymi przychodami, przy wyższych odpisach (opinia)

 • 04.03.2019 08:15

  PKO BP zrealizował cele finansowe ze strategii do '20, w '19 dokona jej przeglądu

 • 04.03.2019 07:37

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '18 wyniósł 1.009 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 04.03.2019 06:50

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '18 wyniósł 1.009 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 04.03.2019 06:42

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.03.2019 06:37

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 04.03.2019 06:29

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 15:52

  PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 100 mln euro

 • 28.02.2019 14:13

  Zarząd PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za 2018 r

 • 28.02.2019 13:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2019) Stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2018 r.

 • 25.02.2019 17:09

  PKO BP spełnia wymogi do wypłaty do 50 proc. zysku netto za '18 na dywidendę - KNF (opis)

 • 25.02.2019 17:00

  PKO BP spełnia wymogi do wypłaty do 50 proc. zysku netto za '18 na dywidendę - KNF

 • 25.02.2019 16:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018

 • 25.02.2019 14:29

  VTB Capital podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj", cena docelowa 47 zł

 • 22.02.2019 11:58

  PKO Leasing podwyższa cenę w wezwaniu na akcje PCM do 23 zł - DM PKO BP

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 07.02.2019 12:57

  PKO BP chce mieć 4 mln aktywnych aplikacji IKO pod koniec ’19

 • 04.02.2019 11:57

  Wyższy bufor zabezpieczający to pozytywna informacja dla wierzycieli banków - Moody's

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 24.01.2019 11:29

  PKO Leasing miał 9,2 mld zł ze sprzedaży w '18; w '19 spodziewa się niższej dynamiki

 • 22.01.2019 11:50

  PKO BH uplasował benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro

 • 21.01.2019 10:03

  PKO BH upoważnił banki do współprowadzenia benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro

 • 18.01.2019 16:56

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,66 p.p.

 • 18.01.2019 16:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

 • 16.01.2019 13:19

  PKO BP ocenia, że spełni wymogi do przeznaczenia na dywidendę 50 proc. zysku za '18

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 09.01.2019 16:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 21:30

  CCC przeniósł na siebie wierzytelności PKO BP wobec Gino Rossi

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 14.12.2018 20:01

  Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł

 • 10.12.2018 15:29

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (32/2018) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 29.11.2018 16:23

  KNF obniża PKO BP wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,42 pkt. proc.

 • 29.11.2018 16:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (31/2018) Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

 • 29.11.2018 11:33

  PKO BP, PGNiG Obrót Detaliczny i KIR będą współpracować przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych

 • 16.11.2018 15:44

  Polski system bankowy jest w bardzo dobrym stanie - Jagiełło, PKO BP

 • 08.11.2018 09:17

  Cena w wezwaniu PKO Leasing na akcje PCM jest dużo poniżej wartości wewnętrznej spółki (opinia)

 • 07.11.2018 08:33

  Societe Generale podniósł rekomendację dla PKO BP do "kupuj", cena docelowa wzrosła do 47,80 zł

 • 06.11.2018 12:15

  PKO BP liczy, że będzie uprawniony do przeznaczenia na dywidendę do 50 proc. zysku za '18

 • 06.11.2018 11:58

  PKO BP blisko celów ze strategii do ’20, w 19 może je zrewidować

 • 06.11.2018 09:14

  PKO BP ocenia, że ma wskaźniki blisko wymogów do przeznaczenia na dywidendę do 50 proc. zysku

 • 06.11.2018 09:01

  Wyniki PKO BP w III kw. bez zaskoczeń, wsparte niskimi rezerwami w seg. detalicznym (opinia, aktl.)

 • 06.11.2018 08:45

  Wyniki PKO BP w III kw. bez zaskoczeń, wsparte niskimi rezerwami w seg. detalicznym (opinia)

 • 06.11.2018 07:35

  Zysk netto PKO BP w III kw. '18 wyniósł 1.042 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 06.11.2018 06:51

  Zysk netto PKO BP w III kw. '18 wyniósł 1.042 mln zł, wobec konsensusu 1.027,9 mln zł

 • 06.11.2018 06:47

  Wyniki PKO BP w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2018 06:34

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.11.2018 10:10

  PKO BP i Pekao w trójce najodporniejszych na negatywne scenariusze banków europejskich - EBA

 • 02.11.2018 22:38

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (30/2018) Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018

 • 02.11.2018 19:48

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF (opis)

 • 02.11.2018 18:25

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF

 • 30.10.2018 11:15

  PKO BP z PFR powołują spółkę technologiczną, operatora chmury obliczeniowej (opis)

 • 30.10.2018 09:59

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 41,1 zł

 • 30.10.2018 09:44

  PKO BP z PFR powołują spółkę technologiczną, operatora chmury obliczeniowej

 • 29.10.2018 16:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (29/2018) Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 23.10.2018 10:35

  PKO BP może spełniać warunki do przeznaczenia na dywidendę 50 proc. zysku za '18 (opinia)

 • 22.10.2018 16:31

  KNF obniża bufor związany z kredytami walutowymi dla PKO BP do 0,47 pkt. proc.

 • 22.10.2018 16:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (28/2018) Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 10.10.2018 16:17

  DM mBanku podwyższył rekomendację PKO BP do "akumuluj", a Millennium do "redukuj"

 • 10.10.2018 11:59

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PKO BP do "niedoważaj", cena docelowa 39 zł

 • 04.10.2018 13:25

  PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan ws. sieci wymiany informacji opartej na blockchain

 • 02.10.2018 15:31

  PKO BP osiągnie ROE powyżej 10 proc. prawdopodobnie w ’19 – Antczak

 • 02.10.2018 10:11

  Aktywa PKO BP przekroczyły 300 mld zł; bank chce dotrzeć do nowej grupy inwestorów (wywiad)

 • 02.10.2018 09:53

  PKO BP nie widzi zagrożeń dla spełnienia wymogów do wypłaty 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę

 • 27.09.2018 17:13

  Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln zł

 • 27.09.2018 14:38

  B. Pocztowy liczy w ’18 na wzrost portfela kredytowego, nie potrzebuje dokapitalizowania

 • 25.09.2018 09:02

  Wejście Polski do grupy rynków rozwiniętych sporym wyzwaniem dla branży brokerskiej i PKO BP (wywiad)

 • 24.09.2018 10:50

  PKO BP rozważy wyjście na rynek euroobligacji na początku 2019

 • 24.09.2018 10:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (27/2018) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2018 r.

 • 17.09.2018 15:33

  PKO BP wyśle nowe regulaminy przy wykorzystaniu technologii blockchain

 • 17.09.2018 14:59

  PKO BP chce zmiany modelu finansowania energii wiatrowej przez banki

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 15:40

  PKO BP rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 07.09.2018 15:28

  Postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products zawieszone

 • 28.08.2018 12:14

  PKO BP może w ‘19 osiągnąć cele efektywnościowe ze strategii do '20 i rozważy ich zmianę

 • 28.08.2018 11:50

  PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach trend niskich kosztów ryzyka będzie się utrzymywał

 • 28.08.2018 08:34

  Wyniki PKO BP za II kw. lekko pozytywne, bank pokazał dobrą sprzedaż kredytów i wzrost marży (opinia)

 • 28.08.2018 07:24

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 28.08.2018 06:48

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, wobec konsensusu 921,1 mln zł

 • 28.08.2018 06:43

  Wyniki PKO BP w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 06:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 25.07.2018 14:02

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 17.07.2018 13:42

  PKO BP oczekuje poprawy współczynników kapitałowych dzięki nowym wagom ryzyka

 • 17.07.2018 13:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2018) Szacunek wpływu zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych

 • 16.07.2018 11:00

  Kolejne kwartały dobre dla polskiej gosp.; wyzwaniem rynek pracy i budowlanka – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  Obecna fala konsolidacji w sektorze bankowym "wymiecie" banki średnie i małe – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  PKO BP powinien spełniać kryteria umożliwiające wypłatę 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę (wywiad)

 • 16.07.2018 11:00

  Zysk PKO BP w II kw. wzrośnie rdr i kdk, w ’18 bank osiągnie oczekiwane przez rynek ok. 3,5 mld zł (wywiad)

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 29.06.2018 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 17:06

  PKO BP utworzył rezerwy w wysokości 63 mln zł w związku z postępowaniem UOKiK

 • 27.06.2018 16:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2018) Raport nr 24/2018 - Utworzenie rezerw w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 19.06.2018 12:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca

 • 19.06.2018 12:11

  PKO BP nie planuje emisji obligacji podporządkowanych, emisje EMTN uzależnia od MREL

 • 18.06.2018 17:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

 • 18.06.2018 11:24

  Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 18.06.2018 11:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.

 • 15.06.2018 17:01

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.

 • 11.06.2018 10:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona 18 czerwca 2018 r.

 • 05.06.2018 10:15

  PKO TFI połączył się z Gamma TFI

 • 29.05.2018 09:36

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKO BP do 42 zł

 • 22.05.2018 12:33

  PKO BP spodziewa się utrzymania trendu spadających kosztów ryzyka w seg. małych i średnich firm

 • 22.05.2018 12:14

  PKO BP ocenia, że w '18 wyniki banku mogą być wyższe niż w ’17 – prezes (opis)

 • 22.05.2018 11:44

  PKO BP ocenia, że ’18 może być dla banku lepszy niż ’17 – prezes

 • 22.05.2018 08:44

  Wyniki PKO BP w I kw. wsparte niższym saldem rezerw, kurs może lekko rosnąć (opinia)

 • 22.05.2018 08:03

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii na lata 2016-2020

 • 22.05.2018 07:44

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 22.05.2018 07:00

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, wobec konsensusu 704,8 mln zł

 • 22.05.2018 06:52

  Wyniki PKO BP w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 14:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 18 maja 2018r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2018 15:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018r.

 • 14.05.2018 15:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 10.05.2018 11:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2018) Zmiana dat przekazania: skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polski

 • 27.04.2018 13:55

  BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

 • 25.04.2018 12:27

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln zł

 • 24.04.2018 17:36

  Składki PKO BP na BFG, wliczone w koszty I kw., wynoszą 227,7 mln zł

 • 24.04.2018 17:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2018) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

 • 19.04.2018 17:09

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja (aktl.)

 • 19.04.2018 16:34

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja

 • 19.04.2018 15:58

  PKO BP wypowiedział umowę gwarancji, co obniży współczynnik TCR o 0,38 p.p.

 • 19.04.2018 15:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2018) Wypowiedzenie umowy gwarancji

 • 19.04.2018 15:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 19.04.2018 11:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.04.2018 18:04

  Były prezes Getbacku podtrzymuje, że rozmawiał z PKO BP i PFR ws. finansowania

 • 16.04.2018 10:01

  PFR i PKO BP nie prowadziły negocjacji z Getbackiem (aktl.)

 • 16.04.2018 09:00

  PFR nie prowadzi negocjacji z Getbackiem i nie jest zainteresowany transakcją z udziałem spółki - komunikat

 • 16.04.2018 08:47

  PKO BP i PFR dementują, że prowadzą rozmowy z Getbackiem (opis)

 • 16.04.2018 08:37

  PKO BP dementuje, że prowadzi rozmowy z Getbackiem

 • 16.04.2018 08:11

  Borys zaprzecza, że PFR prowadzi rozmowy ws. finansowania dla Getbacku - Bloomberg

 • 16.04.2018 07:33

  Getback negocjuje z PKO BP i PFR finansowanie kredytowo-inwestycyjne do 250 mln zł

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 03.04.2018 13:14

  Zarząd PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 13:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2018) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: Komunikat - PKO BP SA

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO BP SA

 • 28.03.2018 08:54

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PKO BP S.A.

 • 22.03.2018 12:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2018) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 21.03.2018 14:38

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2018) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 19.03.2018 21:37

  PKO BP otworzy oddział korporacyjny w Londynie

 • 16.03.2018 20:23

  KNF chce, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za '17

 • 16.03.2018 20:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2017

 • 16.03.2018 10:57

  PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro

 • 14.03.2018 15:24

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2018) Informacja PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 12.03.2018 12:50

  PKO BP spodziewa się stabilizacji kosztów ryzyka w ’18

 • 12.03.2018 12:14

  PKO BP ma zdolność do wypłaty dywidendy za ‘17, rekomendacja zarządu w IV-V

 • 12.03.2018 08:45

  Wyniki PKO BP w IV kw. neutralne, zwracają uwagę wyższe koszty i saldo rezerw (opinia)

 • 12.03.2018 07:51

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł; zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 12.03.2018 06:58

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł, wobec konsensusu 829,5 mln zł

 • 12.03.2018 06:51

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 06:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 12:42

  PKO BP może zaliczyć 1 mld zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier 2

 • 09.03.2018 12:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2018) Zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do kapitału Tier 2 PKO Banku Polskiego S.A.

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 06.03.2018 14:10

  EBOiR zainwestował 133 mln zł w obligacje PKO BP

 • 01.03.2018 13:47

  PKO BP, Orange i Poczta Polska wspólnie z eService zaoferują terminale płatnicze

 • 28.02.2018 16:32

  PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1 mld zł

 • 28.02.2018 16:23

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2018) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2018) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 08.02.2018 10:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2018) Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ)

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 31.01.2018 07:30

  JP Morgan podniósł rekomendację PKO BP do "neutralnie"

 • 30.01.2018 13:38

  PKO BP planuje emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł

 • 30.01.2018 13:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2018) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 22.01.2018 11:46

  Analitycy KBW podwyższyli rekomendację dla PKO BP do "zgodnie z rynkiem"

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 12:55

  PKO BP udostępni usługę rejestracji nowej firmy przez serwis transakcyjny

 • 21.12.2017 17:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (51/2017) Zawarcie umowy gwarancji

 • 21.12.2017 14:16

  RN PKO BP odwołała z zarządu Bartosza Drabikowskiego, powołała na jego miejsce Rafała Kozłowskiego (opis2)

 • 21.12.2017 13:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (50/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 21.12.2017 12:27

  RN PKO BP odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu banku (opis)

 • 21.12.2017 12:21

  Bartosz Drabikowski odwołany ze składu zarządu PKO BP

 • 21.12.2017 12:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (49/2017) Odwołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (48/2017) Podtrzymanie przez Moody's Investors Service ocen ratingowych dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (47/2017) Powzięcie informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymania bufora w zakresie funduszy własnych

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 15.12.2017 18:47

  KNF zaleca PKO BP utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 0,61 p.p.

 • 15.12.2017 18:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (46/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Ba

 • 15.12.2017 12:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (45/2017) Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 16:54

  PKO BP Finat zamknął transakcję kupna KBC TFI; połączenie z PKO TFI w I poł. 2018

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 12:51

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł - prezes

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 07:46

  Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKO BP do "równoważ", cenę docelową do 46 zł

 • 06.12.2017 15:00

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (44/2017) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2018

 • 06.12.2017 11:35

  PKO BP ma 2 mln aktywnych aplikacji IKO, pod koniec ’18 będzie ich ok. 3 mln

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 30.11.2017 13:05

  PKO BP planuje wycofać się z funduszu Marguerite

 • 29.11.2017 20:39

  KNF chce obniżyć PKO BP bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc.

 • 24.11.2017 15:11

  PKO BP ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za '17

 • 24.11.2017 14:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (43/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

 • 22.11.2017 14:43

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", cena docelowa 40,20 zł

 • 16.11.2017 17:07

  KNF obniża dodatkowy wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc. (aktl.)

 • 16.11.2017 16:21

  KNF obniża zalecany wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc.

 • 16.11.2017 16:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (42/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

 • 13.11.2017 12:56

  PKO BP liczy, że wdroży metody ratingu wewn. IRB dla współczynników kapitałowych w '20-'21

 • 13.11.2017 12:34

  PKO BP liczy na dobry IV kw., ale koszty będą wyższe przez sezonowość

 • 13.11.2017 12:23

  PKO BP liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę za '17; czeka na wytyczne KNF

 • 13.11.2017 08:58

  PKO BP pokazał w III kw. dobre wyniki (opinia)

 • 13.11.2017 07:51

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.11.2017 07:08

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, wobec konsensusu 870,3 mln zł

 • 13.11.2017 07:03

  Wyniki PKO BP w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 09:33

  DM BOŚ podniósł wycenę akcji PKO BP do 38,80 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 10.11.2017 00:05

  PKO BP zdementował pogłoski, że chce kupić banki w krajach bałtyckich

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:18

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 26.10.2017 08:33

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKO BP, podniósł dla Banku Milllennium

 • 24.10.2017 16:25

  Moody's przyznał rating A3 dla transzy obligacji PKO BP w wysokości 400 mln CHF

 • 24.10.2017 16:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (41/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji uplasowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 19.10.2017 13:55

  PKO BP uplasował euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 13:49

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (40/2017) Emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 19.10.2017 12:39

  PKO BP sprzedaje euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 11:50

  PKO BP podnosi wartość planowanej emisji euroobligacji do nie więcej niż 500 mln CHF

 • 19.10.2017 11:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (39/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 16.10.2017 16:28

  PKO BP obejmie 453.630 akcji s. C Banku Pocztowego

 • 06.10.2017 14:30

  PKO BP planuje emisję euroobligacji o wartości nie wyższej niż 350 mln CHF

 • 06.10.2017 14:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (38/2017) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 04.10.2017 06:15

  PKO BP zaoferuje średnim firmom nowy model współpracy i wsparcie eksportu (wywiad)

 • 04.10.2017 06:15

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł, w ’18 możliwy dalszy wzrost (wywiad)

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 26.09.2017 18:15

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii OP0827 spółki PKO BP SA

 • 25.09.2017 19:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

 • 21.09.2017 14:26

  Adam Marciniak powołany na stanowisko wiceprezesa PKO BP

 • 21.09.2017 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (37/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.09.2017 18:10

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii 1 spółki PKO BP SA

 • 13.09.2017 17:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 11.09.2017 17:39

  PKO BH planuje benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro

 • 08.09.2017 18:38

  PKO BP kupuje KBC TFI i nie wyklucza kolejnych przejęć – prezes

 • 08.09.2017 18:19

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18 (opis)

 • 08.09.2017 18:09

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 30.08.2017 14:16

  PKO BP ma zgodę KNF na wykonanie opcji call w stosunku do obligacji z '12

 • 30.08.2017 13:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (36/2017) Realizacja prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych oraz zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do funduszy uzupełniających

 • 29.08.2017 16:59

  EBOiR kupił obligacje PKO BP za 91,4 mln zł

 • 28.08.2017 12:48

  PKO BP po II kw. podtrzymuje oczekiwania dot. dynamiki wzrostu przychodów w '17

 • 28.08.2017 12:45

  PKO BP wstrzymał prace nad swoimi propozycjami dla frankowiczów

 • 28.08.2017 12:43

  PKO BP spodziewa się, że zysk netto w 2017 r. będzie wyższy niż w 2016 – prezes

 • 28.08.2017 12:16

  PKO BP ocenia, że tempo wzrostu kredytów korporacyjnych w sektorze będzie rosło

 • 28.08.2017 08:37

  Wyniki PKO BP w II kw. dobre, bank pokazał mocne przychody (opinia)

 • 28.08.2017 07:33

  Zysk netto PKO BP w II kw. '17 wyniósł 857 mln zł, wobec konsensusu 830,1 mln zł (opis)

 • 28.08.2017 06:55

  Zysk netto PKO BP w II kw. '17 wyniósł 857 mln zł, wobec konsensusu 830,1 mln zł

 • 28.08.2017 06:51

  Wyniki PKO BP w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2017 06:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.08.2017 17:14

  PKO BP wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł (opis)

 • 23.08.2017 17:03

  PKO BP wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł

 • 23.08.2017 16:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (35/2017) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

 • 09.08.2017 18:02

  Janusz Derda zrezygnował ze stanowiska w zarządzie PKO BP

 • 09.08.2017 17:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (34/2017) Rezygnacja członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 03.08.2017 15:38

  HSBC podniósł rekomendację dla PKO BP do "trzymaj"

 • 02.08.2017 16:50

  Prezydencki projekt ustawy o kredytach walutowych rozsądny, ale koszty dla banków istotne (opinia)

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 21.07.2017 14:32

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PKO BP do "trzymaj"

 • 21.07.2017 08:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (33/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., a kontynuującym obrady po przerwi

 • 20.07.2017 15:35

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (32/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 20.07.2017 15:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (31/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., a kontynuującym obrady po przerwie w dniu 20 lipca 2017 r.

 • 18.07.2017 17:56

  PKO BP wyemitował euroobligacje o wartości 750 mln EUR

 • 18.07.2017 17:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (30/2017) Emisja w ramach programu euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 18.07.2017 17:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (29/2017) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lip

 • 11.07.2017 09:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (28/2017) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 10.07.2017 20:36

  Moody's przyznał długoterminowy rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji EMTN PKO BP

 • 10.07.2017 16:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (27/2017) Raport nr 27/2017 - Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych - uzupełnienie informacji

 • 07.07.2017 11:36

  PKO BP podjął uchwałę ws. emisji euroobligacji; kwota emisji nie przekroczy 750 mln euro

 • 07.07.2017 11:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w EUR

 • 30.06.2017 11:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2017) Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 29.06.2017 13:19

  Wzrost PKB w Polsce w '17 powyżej 4 proc., a w ’19 na poziomie 5 proc – Jagiełło, PKO BP (wywiad)

 • 29.06.2017 13:10

  PKO BP nie rozmawia o przejęciach innych banków, podtrzymuje cele ze strategii (wywiad)

 • 29.06.2017 13:02

  PKO BP czeka na zmiany prawne, by zaoferować konwersję kredytów CHF na kredyty złotowe

 • 29.06.2017 12:59

  PKO BP zakłada, że zysk netto w ’17 będzie zbliżony do wyniku za ‘16, kiedy wyniósł 2,9 mld zł (wywiad)

 • 29.06.2017 12:58

  Zarząd PKO BP będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ’17

 • 28.06.2017 16:02

  J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 26.06.2017 12:46

  PKO BP we współpracy z KUKE wprowadził ubezpieczenie eksportowe dla MŚP

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 26.06.2017 08:01

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"

 • 22.06.2017 20:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.06.2017 19:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2017) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 22 czerwca 2017r.

 • 22.06.2017 13:57

  WZ PKO BP przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy (opis)

 • 22.06.2017 12:00

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku i niewypłacania dywidendy za rok 2016.

 • 22.06.2017 11:56

  WZ PKO BP zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '16 na kapitał zapasowy

 • 20.06.2017 08:06

  Kredobank chce być 7-8 bankiem w segmencie detalicznym na Ukrainie (wywiad)

 • 14.06.2017 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2017) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 14:44

  Zbigniew Jagiełło nadal prezesem PKO BP; nowym wiceprezesem Rafał Antczak

 • 14.06.2017 14:36

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2017) Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 06.06.2017 17:38

  PKO BP utrzymuje koszty ryzyka na niskim poziomie, w całym ’17 wyniosą 75-85 pb

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2017) Zawarcie porozumienia dotyczącego umowy pożyczki - informacja poufna

 • 30.05.2017 15:04

  PKO BP podpisał umowę pożyczki z klientem banku na kwotę 3,2 mld zł

 • 30.05.2017 14:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2017) Zawarcie umowy z klientem PKO Banku Polskiego S.A. - informacja poufna

 • 29.05.2017 14:31

  PKO BP zdecydował o otwarciu programu emisji euroobligacji EMTN o wartości 3 mld euro

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2017) Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego SA

 • 26.05.2017 08:36

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 24.05.2017 14:51

  Hossa na GPW powoli wygasa, PLN będzie się stopniowo osłabiał w 2017 roku - PKO BP (opinia)

 • 22.05.2017 12:52

  PKO BP spodziewa się niższego kosztu ryzyka w segmencie kredytów konsumpcyjnych

 • 22.05.2017 12:43

  PKO BP chce na przełomie II i III kw. przedstawić propozycję dla kredytobiorców CHF (aktl.)

 • 22.05.2017 12:21

  PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy i prowizyjny '17 wzrośnie w tempie jednocyfrowym

 • 22.05.2017 12:17

  PKO BP chce na przełomie II i III kw. przedstawić propozycję dla kredytobiorców CHF

 • 22.05.2017 08:50

  Wyniki PKO BP w I kw. '17 dobre, neutralne dla kursu (opinia)

 • 22.05.2017 07:28

  Zysk netto PKO BP w I kw. '17 wyniósł 525 mln zł, wobec konsensusu 508,7 mln zł

 • 22.05.2017 06:49

  Wyniki PKO BP w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2017 06:40

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 13:55

  PKO Ubezpieczenia mają 1,1 mln klientów; w I kw. liczba polis życiowych wzrosła o 21 proc. rdr

 • 16.05.2017 17:52

  Moody's potwierdziła ratingi Pekao i PKO BP, podniosła perspektywę do stabilnej

 • 16.05.2017 17:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2017) Podwyższenie perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych przez agencję ratingową Moody's

 • 16.05.2017 10:56

  PKO BP chce wyemitować obligacje za 1,7 mld zł i wykupić obligacje za 1,6 mld zł

 • 16.05.2017 10:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2017) Podjęcie uchwały o zamiarze dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 10.05.2017 16:24

  MF nie ma w '17 silnego zapotrzebowania na dywidendy ze spółek skarbu państwa

 • 25.04.2017 14:11

  PKO BP zapłaci w I kw. składki na BFG w wysokości 256,3 mln zł

 • 25.04.2017 13:57

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2017) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 r.

 • 25.04.2017 10:32

  PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

 • 19.04.2017 12:30

  Fuzja prawna PKO Leasing z RLPL pod koniec IV, fuzja operacyjna pod koniec XI

 • 13.04.2017 18:00

  Zarząd PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za '16

 • 13.04.2017 17:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2017) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok

 • 13.04.2017 16:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2017) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 12.04.2017 15:58

  PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna spotkania z inwestorami ws. listów zastawnych

 • 11.04.2017 15:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2017) Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki - zmiana informacji poufnej

 • 11.04.2017 11:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2017) Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 05.04.2017 13:05

  Podwyżki stóp proc. w USA i spowolnienie gospodarcze w Chinach osłabią PLN - PKO BP (opinia)

 • 03.04.2017 10:16

  PKO BP otworzył oddział korporacyjny w Czechach

 • 31.03.2017 11:40

  EBOiR zainwestował 35 mln euro w listy zastawne emitowane przez PKO BH

 • 24.03.2017 11:49

  PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro, popyt wyniósł ponad 800 mln euro

 • 21.03.2017 08:13

  PKO BP ma ponad 1,2 mln aktywnych aplikacji IKO, rozszerza funkcję płatności zbliżeniowych

 • 16.03.2017 15:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2017) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016

 • 15.03.2017 14:32

  Zarząd PKO BP będzie się stosował do wytycznych KNF, która zaleca niewypłacanie dywidendy

 • 15.03.2017 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2017) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016

 • 14.03.2017 15:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.

 • 13.03.2017 17:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 13 marca 2017 r.

 • 13.03.2017 09:10

  Zalecenie niewpłacania dywidendy przez PKO BP oczekiwane; niewykluczone jednak, że ją wypłaci (opinia)

 • 10.03.2017 17:21

  KNF zaleciła PKO BP zatrzymanie całości zysku za 2016 r. w spółce

 • 10.03.2017 17:10

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016

 • 08.03.2017 14:08

  PKO BH chce w '17 pozostać najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych

 • 08.03.2017 07:21

  HSBC obniża rekomendację dla PKO BP do "redukuj"

 • 07.03.2017 13:40

  Propozycja PKO BP dla frankowiczów w sposób znikomy zmniejsza ryzyko walutowe banku - DM mBank (opinia)

 • 06.03.2017 18:48

  PKO BP liczy w ’17 na poprawę kosztów ryzyka

 • 06.03.2017 13:42

  PKO BP oczekuje w '17 stabilizacji poziomu marży odsetkowej na poziomie z '16

 • 06.03.2017 12:41

  PKO BP liczy, że w '17 wynik z prowizji będzie wyższy niż w '16 - wiceprezes

 • 06.03.2017 12:15

  PKO BP będzie się starać wypełnić wymogi kapitałowe niezbędne do wypłaty dywidendy za '16

 • 06.03.2017 12:04

  PKO BP nie spodziewa się, by wyniki w '17 zostały wsparte dużymi transakcjami jednorazowymi

 • 06.03.2017 09:01

  Wyniki PKO BP w IV kw. neutralne, bank może nie wypłacić dywidendy za '16 (opinia)

 • 06.03.2017 07:59

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '16 wyniósł 593,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 06.03.2017 07:07

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '16 wyniósł 593,3 mln zł, wobec konsensusu 611 mln zł

 • 06.03.2017 06:54

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.03.2017 06:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 06.03.2017 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 02.03.2017 14:25

  PKO BP chce stabilnie wypłacać dywidendy z nadwyżki ponad 14,62 proc. Tier1

 • 02.03.2017 14:04

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2017) Zmiana polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 21.02.2017 14:32

  Wojciech Rostworowski p. o. prezesa PKO BP Bankowy PTE

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 09.02.2017 15:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 08.02.2017 07:56

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", podniósł wycenę do 31,2 zł

 • 30.01.2017 11:46

  PKO BP zdecyduje w ciągu kilku m-cy czy w Londynie otworzy oddział czy przedstawicielstwo

 • 30.01.2017 11:30

  PGNiG i PKO BP rozpoczynają współpracę w obszarze bankowości transakcyjnej

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 26.01.2017 14:41

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.01.2017 07:25

  Berenberg rekomenduje "sprzedaj" PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 16.01.2017 09:42

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje PKO BP i mBanku do "sprzedaj"

 • 16.01.2017 09:38

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia, aktl.)

 • 16.01.2017 09:15

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia)

 • 11.01.2017 16:13

  PKO BP wystawił na sprzedaż wierzytelności o wartości ok. 746 mln zł, transakcja w II kw.

 • 11.01.2017 10:28

  Portfel kredytowy grupy PKO BP pod koniec XI przekroczył 200 mld zł

 • 02.01.2017 16:45

  Marta Petka-Zagajewska szefem zespołu analiz makro w PKO BP

 • 02.01.2017 13:16

  PKO BP otworzy oddział w Pradze na przełomie I i II kw., pokieruje nim Jacek Kasprzewski

 • 30.12.2016 13:21

  KNF wyznaczyła PKO BP indywidualny bufor na kredyty FX na poziomie skonsolidowanym

 • 30.12.2016 13:05

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (61/2016) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 16.12.2016 14:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (60/2016) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017

 • 15.12.2016 07:12

  Citi obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj"

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 07.12.2016 17:21

  PKO BP zobowiązał się wobec klienta do udzielenia pożyczki w wysokości do 3,2 mld zł

 • 07.12.2016 17:08

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (59/2016) Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki - informacja poufna

 • 07.12.2016 14:21

  PKO BP spełnia kryteria KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do 50 proc. zysku za '16 (opis)

 • 07.12.2016 14:05

  PKO BP spełnia kryteria KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do 50 proc. zysku za '16

 • 07.12.2016 13:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (58/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

 • 01.12.2016 16:15

  PKO BP nie wypłaci dywidendy, przejął Raiffeisen-Leasing Polska

 • 01.12.2016 15:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (57/2016) Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy - informacja poufna.

 • 01.12.2016 11:19

  PKO BP ma zgodę czeskich władz nadzorczych na otwarcie oddziału w Pradze

 • 25.11.2016 12:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (56/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 24.11.2016 09:47

  Haitong podwyższa rekomendacje dla Aliora, Pekao, PKO BP i Getin Noble Banku

 • 18.11.2016 10:39

  UOKiK wydał zgodę na przejęcie Raiffeisen Leasing Polska przez PKO Leasing

 • 17.11.2016 13:15

  PKO BP chce sprzedawać ok. 1 mld zł kredytów hipot. miesięcznie, stawia na kredyty o stałej stopie (wywiad)

 • 07.11.2016 13:39

  PKO BP liczy, że do ’20 jego przychody wzrosną dwucyfrowo

 • 07.11.2016 13:19

  PKO BP w nowej strategii na lata 2016-2020 zakłada wypłacanie dywidendy

 • 07.11.2016 08:54

  Wyniki PKO BP w III kwartale bez zaskoczeń, neutralne dla kursu (opinia)

 • 07.11.2016 08:21

  PKO BP nie wyklucza dalszych akwizycji na rynku bankowym, planuje inwestycje w fintech

 • 07.11.2016 07:44

  Zysk netto PKO BP w III kw. '16 wyniósł 768,5 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 07.11.2016 07:13

  Zysk netto PKO BP w III kw. '16 wyniósł 768,5 mln zł, wobec konsensusu 732,3 mln zł

 • 07.11.2016 07:08

  Wyniki PKO BP w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.11.2016 15:31

  Strategia PKO BP nie zaskakuje, cele finansowe bliskie oczekiwaniom rynkowym (opinia)

 • 03.11.2016 14:47

  PKO BP planuje do końca 2020 r. ROE powyżej 10 proc., chce wypłacać dywidendę (opis)

 • 03.11.2016 14:25

  PKO BP planuje do końca 2020 r. mieć ROE powyżej 10 proc.

 • 03.11.2016 14:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (55/2016) Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków"

 • 03.11.2016 14:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (54/2016) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 03.11.2016 12:40

  Pełne efekty fuzji PKO Leasing oraz RL Polska widoczne w '18, łączne synergie 35-40 mln zł

 • 03.11.2016 11:52

  PKO BP nie wyklucza dalszych akwizycji - wiceprezes

 • 03.11.2016 09:39

  Jednorazowe koszty integracji PKO Leasing oraz RL Polska wyniosą poniżej 20 mln zł

 • 03.11.2016 09:30

  Zakup RLPL to formalne niespełnienie jednego z warunków do wypłaty dywidendy przez PKO BP

 • 03.11.2016 09:23

  PKO BP kupuje Raiffeisen Leasing Polska i może nie wypłacić dywidendy (opinia, aktl.)

 • 03.11.2016 09:13

  PKO BP kupuje Raiffeisen Leasing Polska i może nie wypłacić dywidendy (opinia)

 • 03.11.2016 09:00

  PKO Leasing ma umowę zakupu Raiffeisen Leasing Polska za 850 mln zł (opis)

 • 03.11.2016 06:56

  PKO Leasing ma umowę kupna 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska za 850 mln zł

 • 02.11.2016 23:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (53/2016) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - informacja poufna

 • 20.10.2016 10:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (52/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.