PGE SA

skrót: PGE

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa to zintegrowany pionowo podmiot, uczestniczący w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej. Jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Grupa prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa1 091 681 70658,38%1 091 681 70658,38%

Kategoria • 31.05.2019 17:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (22/2019) Rejestracja zmian w Statucie

 • 31.05.2019 11:41

  PGE GiEK uzyskało koncesję dla bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole

 • 31.05.2019 11:23

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (21/2019) Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole

 • 29.05.2019 17:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (20/2019) Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 15 maja 2019 r.

 • 23.05.2019 11:02

  Minister energii pozytywnie o koncesji na złoże Złoczew - obwieszczenie

 • 21.05.2019 15:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (19/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 15 maja 2019 r.

 • 21.05.2019 14:43

  Na przełomie maja i czerwca przetarg na budowę 2 bloków w Elektrowni Dolna Odra

 • 17.04.2019 17:42

  PGE rozważa wyemitowanie w II kw. '19 niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł

 • 17.04.2019 17:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2019) Potencjalna emisja obligacji na rynku polskim

 • 17.04.2019 17:26

  PGE podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1

 • 17.04.2019 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2019) Odstąpienie od procesu nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1

 • 17.04.2019 17:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 17.04.2019 17:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 17.04.2019 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 16.04.2019 16:36

  PGE otrzymało dodatkowe 10,9 mln uprawnień do emisji CO2 (opis)

 • 16.04.2019 16:17

  PGE otrzymało dodatkowe 10,9 mln uprawnień do emisji CO2

 • 16.04.2019 16:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2019) Przyznanie dodatkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji PGE

 • 29.03.2019 12:50

  PGE ma aneks do umowy na blok w Elektrowni Turów, wartość kontraktu wzrośnie o 108,5 mln zł

 • 29.03.2019 12:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2019) Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów

 • 28.03.2019 16:10

  ElectroMobility Poland zaprojektuje trzy wersje polskiego auta elektrycznego - prezes

 • 28.03.2019 14:03

  Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld zł - Zaremba, EMP

 • 28.03.2019 11:41

  PGE może odkupić udziały w PGE EJ 1 po wycenie i uzyskaniu zgód korporacyjnych - ME

 • 26.03.2019 12:52

  PGE Energia Ciepła chce przejąć kontrolę nad PGE Gaz Toruń

 • 22.03.2019 15:39

  Rynek raczej nie zakładał tak dużego spadku taryf dla dystrybucji energii (opinia)

 • 22.03.2019 14:47

  Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na '19; spadek średniej stawki wynosi 4 proc. (opis)

 • 19.03.2019 11:06

  PGE ocenia, że wskazani byliby kolejni partnerzy do spółki ElectroMobility Poland

 • 19.03.2019 11:00

  PGE potrzebuje czasu na ocenę, czy rozporządzenia ws. cen energii pozwoli pokryć straty

 • 19.03.2019 10:50

  PGE liczy na to, że w marcu lub kwietniu odkupi udziały w PGE EJ1

 • 19.03.2019 10:29

  PGE ma umowę współpracy z Centrum Badawczym PAN

 • 16.03.2019 10:33

  ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych

 • 13.03.2019 12:06

  PGE chce obniżyć emisyjność m.in. poprzez budowę bloków CCGT i offshore

 • 13.03.2019 11:47

  PGE zakłada, że otrzyma rekompensaty za utrzymanie cen energii, które w pełni pokryją straty

 • 13.03.2019 11:26

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową; dyskutuje na temat nowej

 • 12.03.2019 22:37

  PGE spodziewa się w '19 spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i ciepłownictwie (opis)

 • 12.03.2019 22:24

  PGE spodziewa się w '19 spadku EBITDA w dystrybucji, obrocie i ciepłownictwie

 • 12.03.2019 22:15

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w IV kw. '18 (tabela)

 • 12.03.2019 21:52

  Zysk netto PGE w '18 wyniósł 1,5 mld zł, EBITDA 6,4 mld zł (opis)

 • 12.03.2019 21:20

  PGE chce w II kw. rozpocząć proces wyboru generalnego wykonawcy dla dwóch bloków gazowych

 • 12.03.2019 20:55

  Zysk netto PGE w '18 wyniósł 1,498 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 12.03.2019 20:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 12.03.2019 20:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 20:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.03.2019 14:24

  Trwają prace nad pozyskaniem inwestorów do spółki ElectroMobility Poland - Tchórzewski, ME

 • 11.03.2019 13:50

  PGE uruchomiła w Siedlcach usługę carsharingu samochodów elektrycznych

 • 04.03.2019 11:00

  Sektor energetyczny w poniedziałek mocno traci; impulsem słabe wyniki PGE i Energi (opinia)

 • 04.03.2019 10:32

  PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja mają porozumienie ws. rozwoju sieci za ponad 100 mln zł

 • 04.03.2019 08:40

  Szacunkowe wyniki Energi i PGE słabsze od oczekiwań (opinia)

 • 01.03.2019 18:23

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za IV kw.'18 (tabela)

 • 01.03.2019 17:56

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '18 wyniosła ok. 6,364 mld zł (opis)

 • 01.03.2019 17:28

  PGE szacuje, że EBITDA grupy w '18 wyniosła ok. 6,364 mld zł

 • 01.03.2019 17:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2019) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2018

 • 20.02.2019 17:49

  PGE Baltica ocenia, że plan osiągnięcia do '40 ponad 10 GW w offshore jest ambitny, ale realny

 • 19.02.2019 16:43

  Odkrywka Złoczew nie stoi w sprzeczności z ewentualną budową atomu w okolicy Bełchatowa – ME

 • 18.02.2019 16:24

  Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME

 • 18.02.2019 13:44

  Nowelizacja ws. cen energii zakłada usunięcie obowiązku zamrożenia stawek dla dystrybutorów (opis)

 • 15.02.2019 15:52

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną (opis)

 • 15.02.2019 15:37

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną

 • 08.02.2019 08:53

  Potencjał wzrostów na WIG-Energia nie został wyczerpany (opinia)

 • 08.02.2019 08:53

  Dobry początek roku dla energetyki na GPW, ale wokół branży dużo znaków zapytania (analiza)

 • 31.01.2019 15:41

  Złagodzenie ograniczeń lokalizacyjnych dla projektów wiatrowych pozytywne dla Polenergii (opinia)

 • 30.01.2019 12:15

  Trzynaście podmiotów zainteresowanych budową morskich farm wiatrowych z PGE (opis)

 • 30.01.2019 10:58

  Trzynaście największych światowych firm chce budować z PGE wiatraki na Bałtyku

 • 29.01.2019 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2019) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r. - korekta raportu

 • 29.01.2019 17:18

  Planowane przez PGE bloki gazowe w Dolnej Odrze będą miały łącznie 1400 MW

 • 29.01.2019 15:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2019) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r.

 • 22.01.2019 11:33

  ME zakłada powstanie dwóch elektrowni jądrowych: na północy kraju oraz w Polsce centralnej

 • 16.01.2019 13:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2019) Rejestracja zmian w Statucie

 • 14.01.2019 17:12

  Branża ciepłownicza postuluje proklienckie zmiany regulacyjne - prezes PGE Energia Ciepła

 • 11.01.2019 11:50

  PGE zakończyła integrację aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła

 • 08.01.2019 14:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 09:00

  Potencjalne zaangażowanie PGE w projekt w Ostrołęce negatywne dla spółki (opinia)

 • 07.01.2019 18:13

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce (opis)

 • 07.01.2019 17:46

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce

 • 07.01.2019 17:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2019) Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce

 • 07.01.2019 12:11

  PGE, Enea, Tauron są wśród wytwórców z największą ekspozycją na wzrost CO2 - Fitch

 • 02.01.2019 16:29

  URE oczekuje nowych wniosków taryfowych, jest zaniepokojone zamrożeniem opłat dystrybucyjnych

 • 30.12.2018 12:24

  Prezydent podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną

 • 29.12.2018 09:49

  Senat poparł nowelę ustawy ws. cen prądu

 • 28.12.2018 18:58

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19 (opis)

 • 28.12.2018 18:43

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19

 • 28.12.2018 15:21

  Stabilizowanie cen energii nie jest pomocą publiczną dla dostawców prądu - Tchórzewski

 • 28.12.2018 09:58

  Firmy energetyczne do 1 kwietnia muszą renegocjować umowy z klientami - projekt ustawy

 • 24.12.2018 11:02

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. łącznie 6.850 MW

 • 24.12.2018 10:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (42/2018) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:19

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis2)

 • 21.12.2018 17:43

  Minister energii zlecił audyt w spółkach energetycznych - premier

 • 21.12.2018 17:34

  ME chce stworzyć krajowy system zielonych inwestycji

 • 21.12.2018 17:18

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis)

 • 21.12.2018 16:45

  Rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł i redukcję opłaty przejściowej o 95 proc. - premier

 • 21.12.2018 16:39

  Rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie

 • 21.12.2018 16:35

  Robert Ostrowski nowym prezesem PGE GiEK od marca 2019 r.

 • 21.12.2018 16:20

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. nie mniej niż 6,3 tys. MW (opis)

 • 21.12.2018 16:15

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2023 r. nie mniej niż 6,3 tys. MW

 • 21.12.2018 16:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (41/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2023

 • 21.12.2018 15:55

  Aukcja mocowa na rok 2023 została zakończona w 8 rundzie - PSE

 • 21.12.2018 15:09

  PSE i Litgrid podpisali wstępne porozumienie dotyczące budowy podmorskiego kabla

 • 20.12.2018 09:32

  DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki spółek energetycznych po informacjach dot. rozwiązań ws. cen energii

 • 19.12.2018 20:24

  Rząd planuje na '19 zamrozić ceny energii, a spółkom energ. zrekompensować straty - Polityka Insight

 • 18.12.2018 12:58

  Prezes URE kolejny raz wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień; czeka na odpowiedzi do 3 I

 • 17.12.2018 08:06

  W cenie MWh energii są opłaty, których można się pozbyć - Emilewicz, MPiT

 • 13.12.2018 13:59

  ME może zaproponować obniżkę lub zniesienie akcyzy na energię - "Rz"

 • 13.12.2018 11:08

  Spółki energetyczne nie mają podstaw do wycofywania wniosków z URE - Tchórzewski, ME

 • 13.12.2018 10:21

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski (opis)

 • 13.12.2018 09:52

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski

 • 13.12.2018 07:50

  Spółki wycofają wnioski taryfowe i dokonają przeglądu sytuacji - Tchórzewski, ME

 • 12.12.2018 10:58

  Spółki energetyczne zapłacą 1 mld zł "jednorazowej opłaty klimatycznej” - Tchórzewski, ME

 • 11.12.2018 20:05

  Tchórzewski chce 1 mld zł od spółek na fundusz efektywności "zaoszczędzić na akcjonariuszach"

 • 11.12.2018 19:05

  Rekompensaty za energię m.in. ze sprzedaży starych uprawnień do emisji CO2 - Tchórzewski

 • 11.12.2018 15:13

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po wezwaniu prezesa URE do korekty wniosków taryfowych

 • 11.12.2018 14:11

  URE wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień i korekty wniosków taryfowych (opis)

 • 10.12.2018 16:49

  ME szacuje cenę energii w taryfie G w '19 na 302 zł/MWh; rekompensaty na 4-5 mld zł (opis)

 • 10.12.2018 16:19

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po konferencji ministra energii, najmocniej spada kurs PGE

 • 10.12.2018 10:04

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2022 r. łącznie 7.397 MW

 • 10.12.2018 09:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (40/2018) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

 • 07.12.2018 20:50

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2022 (dokumentacja)

 • 07.12.2018 20:44

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 07.12.2018 20:38

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE

 • 07.12.2018 15:38

  KGHM wybuduje szyb wdechowy GG-2 na terenie Gminy Żukowice

 • 07.12.2018 12:03

  Perspektywa dla spółek energetycznych na '19 jest stabilna - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2018 13:04

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis, aktl.)

 • 06.12.2018 12:15

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis)

 • 06.12.2018 08:31

  DM mBanku podniósł cenę docelową Enei, PGE i Tauronu, obniżył cenę dla Energi

 • 06.12.2018 08:20

  PGE zaprasza partnerów do budowy farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2.545 MW (opis)

 • 06.12.2018 08:09

  PGE zaprasza partnerów do budowy farm wiatrowych na Bałtyku

 • 05.12.2018 15:47

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2022 r. łącznie nie mniej niż 7.062 MW

 • 05.12.2018 15:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (39/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

 • 05.12.2018 14:53

  Aukcja mocowa na rok 2022 została zakończona w 7. rundzie - PSE

 • 05.12.2018 12:42

  Zadłużenie 6 polskich spółek energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-21 – Fitch

 • 04.12.2018 21:45

  Enea jest wstępnie zainteresowana sprzedażą udziałów w PGE EJ1

 • 04.12.2018 13:47

  Model finansowy dla elektrowni jądrowej oparty o zaangażowanie kapitałowe - Naimski

 • 04.12.2018 13:41

  Zależność Polski od węgla będzie malała - premier

 • 30.11.2018 17:36

  Tauron jest wstępnie zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1

 • 30.11.2018 08:55

  PGE ma porozumienie z PGG ws. dostaw węgla do bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 30.11.2018 08:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (38/2018) Porozumienie do umowy z Polską Grupą Górniczą

 • 29.11.2018 15:50

  KGHM jest zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1

 • 28.11.2018 15:06

  Sprzedawcy energii wnioskują o średnio ponad 30 proc. podwyżkę w taryfie G w '19 - URE

 • 28.11.2018 14:10

  PGE chce nabyć pozostałe 30 proc. PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej (opis)

 • 28.11.2018 13:54

  PGE chce nabyć pozostałe 30 proc. PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej

 • 28.11.2018 13:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (37/2018) Wstępne zainteresowanie nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1

 • 28.11.2018 08:13

  Wyniki aukcji rynku mocy pozytywne dla firm energetycznych - Moody’s

 • 27.11.2018 10:45

  PKEE zadowolony z projektu PEP2040; liczy na środki unijne dla sektora na inwestycje (opinia)

 • 27.11.2018 10:21

  Udział w miksie PV i offshore pozytywny; rezygnacja z wiatraków na lądzie nieracjonalna - IEO (opinia)

 • 26.11.2018 14:21

  Rezygnacja w PEP2040 z rozwoju farm wiatrowych na lądzie niezrozumiała - PSEW (opinia)

 • 26.11.2018 11:35

  Analitycy sceptycznie o projekcie polityki energetycznej (opinia)

 • 23.11.2018 17:18

  W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu wyniesie 60 proc., atom od 2033 r. - projekt PEP (opis)

 • 23.11.2018 15:48

  Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym do '40 zakładane na ok. 400 mld zł - ME (opis)

 • 23.11.2018 14:39

  Łączne nakłady inwestycyjne w energetyce do '40 zakładane na ok. 400 mld zł – Tchórzewski, ME

 • 21.11.2018 17:12

  Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 97,17 MW

 • 20.11.2018 19:37

  PGE podpisało umowę na dostawę węgla z PGG o szacowanej wartości 5,25 mld zł

 • 20.11.2018 19:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (36/2018) Podpisanie umowy na dostawy węgla z PGG

 • 20.11.2018 19:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (35/2018) Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2021

 • 20.11.2018 17:08

  Spadek kosztów kapitału to główna droga do ograniczenia kosztów budowy el. atomowych (opinia)

 • 20.11.2018 16:57

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na 2021 rok (dokumentacja)

 • 20.11.2018 16:39

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 20.11.2018 16:34

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE

 • 20.11.2018 16:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs PGE mocno spada po wypowiedzi ministra energii o budowie elektrowni atomowej

 • 20.11.2018 15:22

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (34/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 14 listopada 2018 r.

 • 16.11.2018 16:23

  Jest nieformalna decyzja o budowie el. atomowej, formalnej jeszcze nie ma – Tchórzewski, ME (aktl.2)

 • 16.11.2018 12:03

  Cena w pierwszej aukcji mocowej wyższa od oczekiwań, pozytywna dla wytwórców energii (opinia)

 • 16.11.2018 11:46

  Nieformalna decyzja o budowie atomu zapadła, formalna – jeszcze nie – Tchórzewski, ME (aktl.)

 • 16.11.2018 10:42

  Nieformalna decyzja o budowie atomu zapadła, formalna – jeszcze nie – Tchórzewski, ME

 • 15.11.2018 15:44

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2019 r.

 • 15.11.2018 14:14

  PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2021 r. łącznie nie mniej niż 11.652 MW

 • 15.11.2018 14:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (33/2018) Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2021

 • 15.11.2018 13:35

  Aukcja mocowa na rok 2021 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 15.11.2018 09:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (32/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 15.11.2018 08:53

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (31/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 14.11.2018 11:45

  PGE widzi ryzyko przekroczenia w 2018 r. wskaźników jakościowych w dystrybucji

 • 14.11.2018 11:28

  PGE zakłada, że pod koniec '21 jej pierwsze farmy offshore osiągną status "ready to build"

 • 14.11.2018 11:19

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową, zakłada powrót do wypłaty dywidend

 • 14.11.2018 10:55

  PGE zakłada, że w taryfie G na '19 URE zrównoważy interesy spółek obrotu i konsumentów

 • 13.11.2018 20:07

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w III kw. '18 (tabela)

 • 13.11.2018 19:49

  PGE chce uniknąć 60 mln ton emisji CO2 w latach 2016-26

 • 13.11.2018 19:30

  PGE spodziewa się w '19 umiarkowanego wzrostu EBITDA rdr w OZE i dystrybucji (opis)

 • 13.11.2018 19:02

  PGE spodziewa się w '19 stabilnej EBITDA rdr w segmentach energetyki konwencjonalnej i obrotu

 • 13.11.2018 18:58

  PGE analizuje mniejsze projekty gazowe o łącznej mocy do 300 MW

 • 13.11.2018 17:51

  Zysk netto j.d. PGE w III kw. '18 wyniósł 416 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 13.11.2018 17:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 07:18

  Moody’s podtrzymał rating dla PGE

 • 07.11.2018 16:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (30/2018) Zmiana terminu wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 31.10.2018 08:47

  Kwartalne wyniki PGE dobre, powinny wspierać notowania spółki (opinia)

 • 30.10.2018 18:37

  Szacunkowy zysk EBITDA PGE w III kw. wyniósł 1,47 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 30.10.2018 17:39

  Szacunkowy zysk EBITDA PGE w III kw. wyniósł 1,47 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami

 • 30.10.2018 17:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (29/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2018 roku

 • 29.10.2018 16:51

  Nowelizacja programu energetyki jądrowej zostanie przedłożona RM do końca '18 - Tchórzewski

 • 23.10.2018 17:48

  Skarb Państwa chce zmian w składzie rady nadzorczej PGE

 • 23.10.2018 17:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (28/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.10.2018 17:33

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (27/2018) Projekty uchwał na Nadwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 10.10.2018 17:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (26/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 10.10.2018 14:09

  PGE GiEK ma aneks z generalnym wykonawcą bloków w Opolu

 • 10.10.2018 13:53

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (25/2018) Aneks do umowy na realizację budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 10.10.2018 13:00

  PGE i Polenergia prawdopodobnie pokryją koszt przyłącza dla farm offshore - dyrektor ME (opis)

 • 10.10.2018 11:51

  PGE i Polenergia będą prawdopodobnie pokrywać koszt przyłącza dla farm offshore - dyrektor ME

 • 02.10.2018 13:34

  PGE może wydać ok. 3 mld zł na kablownie sieci dystrybucyjnych

 • 02.10.2018 13:30

  PGE rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze do 2030 r. o mocy łącznie ok. 3,2 GW

 • 02.10.2018 13:19

  PGE zamierza w latach 2019-23 wydać na modernizacje i remonty źródeł wytwórczych ok. 7,1 mld zł

 • 27.09.2018 10:14

  Spadki akcji firm energetycznych mogą wynikać z niezrozumienia działań ME - wiceminister

 • 26.09.2018 09:31

  Nie ma planów, by PGE przejmowała innogy Polska - Tchórzewski, ME

 • 25.09.2018 16:11

  Konsorcjum z Polimeksem ma umowę za 41-75 mln zł na instalację w El. Dolna Odra

 • 20.09.2018 18:13

  Tchórzewski rozmawia z KE nt. wzrostu cen CO2, energia nie zdrożeje dla gosp. domowych (aktl.)

 • 20.09.2018 16:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (24/2018) Nieziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A. oraz podjęcie decyzji o nienabywaniu akcji Polenergia S.A. przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.

 • 20.09.2018 16:11

  PGE zrezygnował z zakupu akcji Polenergii w wezwaniu

 • 20.09.2018 14:13

  Miks oparty mocniej o OZE będzie tańszy niż na źródłach konwencjonalnych – dyrektor PGE

 • 20.09.2018 11:29

  PGE chce uzyskać ok. 25 proc. udziału w krajowej produkcji energii z OZE w 2030 (opis)

 • 20.09.2018 10:49

  Trigon DM rekomenduje kupno akcji PGE, cena docelowa 11 zł

 • 20.09.2018 10:40

  PGE chce uzyskać ok. 25 proc. udziału w krajowej produkcji energii z OZE w 2030

 • 20.09.2018 08:52

  Ipopema obawia się, że zamiast podwyżki taryfy G może zostać odwołany szef URE (opinia)

 • 19.09.2018 16:02

  URE może być zmuszony zadbać o interes firm energetycznych przy ustalaniu taryf - prezes (opis)

 • 19.09.2018 14:46

  URE może być zmuszony zadbać o interes firm energetycznych przy ustalaniu taryf - prezes

 • 17.09.2018 14:05

  Kredyt na 4,1 mld zł może być jedynym tak dużym dla PGE do końca '19 - wiceprezes

 • 17.09.2018 13:40

  PGE nie wyklucza partnera do offshore

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 17.09.2018 12:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (23/2018) Podpisanie umowy kredytowej

 • 13.09.2018 16:44

  PGE sprzeda PSE w '19 roku energię elektryczną za ok. 410 mln zł

 • 13.09.2018 16:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (22/2018) Rejestracja zmian w Statucie

 • 13.09.2018 08:15

  Trwa dyskusja m.in. nad obniżeniem opłat na TGE w związku z 100 proc. obligiem - ME

 • 05.09.2018 15:23

  PGE, PFR i NCBiR zainwestują lącznie 100 mln zł w start-upy w energetyce

 • 04.09.2018 22:33

  PGE nie jest inwestorem FIZAN Energia - rzecznik PGE

 • 04.09.2018 20:02

  Energa i Enea mają porozumienie z FIZAN Energia ws. zaangażowania do 1 mld zł w Ostrołękę C (opis3)

 • 04.09.2018 19:32

  Powiązany z PGE FIZAN Energia może zainwestować w Ostrołękę C do 1 mld zł - Energa (opis2)

 • 27.08.2018 17:10

  Cena w kontrwezwaniu na Polenergię zbliżona do wycen analityków, trzeba poczekać na ruch PGE (opinia)

 • 27.08.2018 17:03

  Dominika Kulczyk i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 49,8 proc. Polenergii po 20,5 zł/szt. (opis)

 • 27.08.2018 16:38

  Dominika Kulczyk i Mansa Investments wzywają do sprzedaży 49,8 proc. Polenergii po 20,5 zł/szt.

 • 16.08.2018 08:04

  ME skierowało do uzgodnień projekt noweli Prawa energetycznego m.in. ws. zwiększenia obliga

 • 08.08.2018 14:00

  Prezes PSE jest za tym, by to operator budował morskie sieci przesyłowe

 • 08.08.2018 12:42

  OSD i OSP będą współpracować przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych

 • 07.08.2018 19:37

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w II kw. '18 (tabela)

 • 07.08.2018 19:18

  Zysk netto PGE w I poł. '18 wyniósł 1,281 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

 • 07.08.2018 19:06

  PGE podtrzymuje, że oczekuje w '18 spadku EBITDA rdr w obrocie i wytwarzaniu konwencjonalnym

 • 07.08.2018 18:32

  PGE zakłada pełną integrację aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła od początku '19

 • 07.08.2018 18:12

  Zysk netto PGE w I poł. '18 wyniósł 1,281 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 07.08.2018 18:05

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 06.08.2018 08:57

  ME planuje rozszerzyć ulgi w taryfach na prąd dla przemysłu energochłonnego

 • 03.08.2018 14:27

  Polimex-Mostostal przesunął termin zakończenia prac w Elektrowni Turów

 • 01.08.2018 17:27

  PGE podnosi szacunek zysku EBITDA za I półr. o 98 mln zł do 3.675 mln zł

 • 01.08.2018 17:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (21/2018) Zmiana szacunku wybranych danych finansowych za I półrocze 2018

 • 01.08.2018 17:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (20/2018) Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 lipca 2018 r.

 • 31.07.2018 17:37

  PGE oczekuje zmian w warunkach obrotu na TGE

 • 31.07.2018 14:27

  Zwiększenie obliga giełdowego do 100 proc. nie wpłynie na ceny energii, ale może ograniczyć wahania (opinia)

 • 31.07.2018 14:12

  Spółki energetyczne SP dostosują się do apelu ME i skierują całość energii na giełdę

 • 31.07.2018 11:14

  PGG zarobiła w pierwszym półroczu 294 mln zł i realizuje inwestycje za 2,6 mld zł

 • 27.07.2018 15:37

  PGE ma wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy

 • 27.07.2018 08:31

  Szacunkowe wyniki PGE za II kw. są neutralne (opinia)

 • 26.07.2018 19:36

  PGE szacuje w I poł. '18 ok. 3.577 mln zł EBITDA i ok. 1.202 mln zł zysku netto j.d. (opis)

 • 26.07.2018 19:10

  Szacunkowe wyniki PGE w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.07.2018 18:58

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za II kw.'18 (tabela)

 • 26.07.2018 17:34

  PGE szacuje w I poł. '18 ok. 3.577 mln zł EBITDA i ok. 1.202 mln zł zysku netto j.d.

 • 26.07.2018 17:21

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (19/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018

 • 24.07.2018 16:10

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r., kontynuowanym w dniu 19 lipca 2018 r.

 • 20.07.2018 13:34

  PKN Orlen nie pracuje nad projektem jądrowym; nie wyklucza akwizycji stacji benzynowych (opis2)

 • 20.07.2018 10:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 20.07.2018 10:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (16/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 12.07.2018 08:14

  Oferta Rafako za 181,6 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK

 • 11.07.2018 14:11

  PGE Dystrybucja stara się o dofinansowanie programu inwestycyjnego z tzw. Planu Junckera

 • 09.07.2018 16:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (15/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 05.07.2018 22:23

  Raiffeisen podniósł rekomendacje dla PGE i Enei, obniżył ceny docelowe ich akcji

 • 05.07.2018 19:33

  Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki (opis)

 • 05.07.2018 19:00

  Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

 • 04.07.2018 10:21

  Dominika Kulczyk inwestycję w Polenergię traktuje długofalowo, nie odpowie na wezwanie

 • 27.06.2018 10:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 26.06.2018 15:40

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (13/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

 • 26.06.2018 14:29

  PGE Energia Ciepła chce zainwestować w rozwój systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu

 • 20.06.2018 16:06

  PSE rozstrzygnęły przetarg na usługi DSR na okres 1 VII 2018-30 VI 2019

 • 14.06.2018 13:18

  Doradca nie rekomenduje funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie PGE na Polenergię

 • 12.06.2018 07:20

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-IV 7.179 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 08.06.2018 18:34

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

 • 06.06.2018 16:37

  Balcke-Dürr zmodernizuje elektrofiltry bloków w El. Opole za ok. 188 mln zł

 • 05.06.2018 16:44

  DM mBanku rekomenduje kupno polskich spółek energetycznych i sprzedaż CEZ

 • 30.05.2018 14:56

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 30.05.2018 14:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.05.2018 17:01

  PGE ma porozumienia w sprawie płac ze związkami spółek grupy

 • 28.05.2018 10:44

  Kulczyk Investments nie odpowie na wezwanie do sprzedaży Polenergii

 • 23.05.2018 08:50

  Przejęcie Polenergii byłoby rozsądnym ruchem PGE, ale niewiadomą jest finalna cena wezwania (opinia)

 • 22.05.2018 18:13

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis2)

 • 22.05.2018 17:49

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis)

 • 22.05.2018 17:36

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier

 • 22.05.2018 17:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Polenergia S.A.

 • 22.05.2018 17:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2018) Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. decyzji w sprawie planowanego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A. - ujawnienie opóźnionej

 • 22.05.2018 07:37

  JPMorgan obniżył rekomendację dla PGE do "neutralnie", cena docelowa 10,40 zł

 • 16.05.2018 12:57

  Wzrost cen CO2 będzie widoczny w wynikach PGE w ‘19 – wiceprezes

 • 16.05.2018 12:35

  PGE podtrzymuje, że projekt atomowy to jedna z opcji strategicznych (opis)

 • 16.05.2018 11:02

  PGE podtrzymuje, że projekt atomowy to jedna z opcji strategicznych

 • 15.05.2018 18:27

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '18 wyniósł 935 mln zł, EBITDA 2,2 mld zł (opis)

 • 15.05.2018 17:58

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '18 wyniósł 935 mln zł, EBITDA 2,2 mld zł

 • 15.05.2018 17:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:45

  Tauron i KGHM nie będą uczestniczyć w projekcie jądrowym; ME chce, by pozostała w nim PGE - Tchórzewski

 • 14.05.2018 08:05

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-III 5.737 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 10.05.2018 16:52

  Orlen koncentruje się na przejęciu Grupy Lotos i kluczowych projektach inwestycyjnych

 • 08.05.2018 13:32

  KWB Bełchatów ma wydłużoną koncesję na wydobycie węgla z Pola Bełchatów

 • 27.04.2018 09:10

  Wyniki PGE neutralne, choć nieco rozczarowuje segment wytwarzania (opinia)

 • 26.04.2018 17:59

  PGE szacuje, że jej EBITDA w I kw. wyniosła 2,2 mld zł, a zysk netto j.d. 959 mln zł (opis)

 • 26.04.2018 17:52

  PGE szacuje, że jej EBITDA w I kw. wyniosła 2,2 mld zł, a zysk netto j.d. 959 mln zł

 • 26.04.2018 17:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018 r.

 • 16.04.2018 15:36

  Polska jest gotowa sfinansować budowę elektrowni jądrowej z własnych środków – Kwieciński

 • 16.04.2018 15:28

  Jest moda na offshore, a Polska w pierwszej kolejności potrzebuje budowy atomu – Tchórzewski

 • 16.04.2018 12:20

  PGE wprowadza ofertę energii elektrycznej w Warszawie pod marką Lumi

 • 04.04.2018 07:33

  PGE promuje w Brukseli swoje plany inwestycji w morskie farmy wiatrowe

 • 29.03.2018 10:14

  Jest decyzja środowiskowa ws. kopalni węgla brunatnego Złoczew

 • 28.03.2018 11:14

  PFR chce współfinansować kolejne, po Jaworznie, inwestycje energetyczne

 • 23.03.2018 07:35

  Planowany termin uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej nierealny, realnie po 2030 - NIK

 • 22.03.2018 08:01

  Sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych - ME

 • 16.03.2018 10:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (7/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

 • 15.03.2018 14:43

  Tchórzewski szacuje koszt projektu jądrowego na 70-75 mld zł

 • 15.03.2018 10:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2018) Informacja o liczbie akcji nabytych w wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania

 • 15.03.2018 09:09

  Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"

 • 09.03.2018 15:04

  W wezwaniu na akcje Kogeneracji złożono zapisy na 1.202.172 akcje spółki

 • 07.03.2018 14:28

  PGE chce na razie sama realizować projekt offshore, do '30 chciałaby mieć 2,5 tys. MW (opis)

 • 07.03.2018 13:26

  PGE chce na razie sama realizować projekt offshore, ale nie wyklucza partnerstwa

 • 07.03.2018 12:44

  PGE ma ambicję, by do 2030 r. zbudować 2,5 tys. MW w morskich farmach wiatrowych - prezes

 • 07.03.2018 12:18

  PGE zakłada, że jej CAPEX w '18 wzrośnie o ok. 20 proc. (opis)

 • 07.03.2018 12:01

  PGE chce stawiać na technologie niskoemisyjne; główną opcją strategiczną offshore

 • 07.03.2018 11:20

  PGE kontynuuje prace nad projektem jądrowym; decyzje mogą być na przełomie roku

 • 07.03.2018 11:10

  PGE szacuje koszt projektu budowy farm offshore na 12-14 mld zł

 • 07.03.2018 10:54

  PGE zakłada, że jej CAPEX w '18 wzrośnie o ok. 20 proc.

 • 07.03.2018 08:49

  Wyniki PGE bez zaskoczeń; grupa zapowiada inwestycje niskoemisyjne (opinia)

 • 06.03.2018 21:31

  PGE spodziewa się w '18 umiarkowanego wzrostu EBITDA rdr w segmencie dystrybucji

 • 06.03.2018 20:48

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w IV kw. '17 (tabela)

 • 06.03.2018 20:30

  Zysk netto PGE w '17 wyniósł 2,66 mld zł, EBITDA 7,65 mld zł (opis)

 • 06.03.2018 19:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 06.03.2018 19:48

  PGE zakłada, że projekt offshore jest do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady

 • 06.03.2018 19:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.03.2018 19:43

  PGE szacuje nakłady na dostosowanie do konkluzji BAT na ok. 1,9 mld zł

 • 06.03.2018 19:40

  PGE analizuje budowę 3 bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW

 • 06.03.2018 19:27

  Zysk netto PGE w '17 wyniósł 2,66 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 06.03.2018 19:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 01.03.2018 07:51

  URE zatwierdził zmiany taryf dla czterech OSD w związku z ustawą o elektromobilności

 • 28.02.2018 12:59

  PGE Ventures wkrótce podpisze kolejne trzy umowy ze start-upami

 • 23.02.2018 06:45

  Nowe bloki Elektrowni Opole mogą zostać oddane w maju i wrześniu 2019 r.

 • 22.02.2018 20:17

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole może się jeszcze opóźnić - PGE

 • 22.02.2018 20:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2018) Nowe daty oddania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 16.02.2018 09:11

  DZIEŃ NA GPW: BZ WBK mocno spada po informacji o ABB, WIG 20 rośnie

 • 14.02.2018 11:56

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"

 • 14.02.2018 09:41

  DZIEŃ NA GPW: PGNiG spada po wynikach, Handlowy na lekkim minusie

 • 13.02.2018 09:09

  DZIEŃ NA GPW: Kurs PGE spada po szacunkowych wynikach

 • 13.02.2018 08:41

  Szacunkowe wyniki PGE w IV kw. słabsze od oczekiwań; rozczarował obszar wytwarzania (opinia)

 • 12.02.2018 18:39

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku (opis2)

 • 12.02.2018 18:17

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za IV kw.'17 (tabela)

 • 12.02.2018 17:48

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku (opis)

 • 12.02.2018 17:28

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku

 • 12.02.2018 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2017

 • 12.02.2018 14:58

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch (opis)

 • 12.02.2018 14:34

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch

 • 12.02.2018 12:01

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla czterech grup energetycznych: PGE, Tauronu, Energi i Enei

 • 07.02.2018 14:04

  Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję - Tchórzewski

 • 07.02.2018 12:02

  Zasoby bilansowe węgla w złożu Złoczew szacowane są na 611 mln ton - Orion Jędrysek

 • 06.02.2018 08:43

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-XII 29.246 klientów na zasadzie TPA

 • 01.02.2018 18:46

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję (opis, popr.)

 • 01.02.2018 18:06

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję (opis)

 • 01.02.2018 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

 • 01.02.2018 17:20

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję

 • 25.01.2018 08:22

  Nakłady na rozwój sieci energetycznej w latach 2018-2027 wyniosą 12,4 mld zł - PSE

 • 18.01.2018 13:13

  Spółki energetyczne z antysmogowymi ofertami sprzedaży energii w nocy

 • 17.01.2018 07:21

  URE zatwierdził kolejne zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 12.01.2018 15:18

  Wyniki testów PGE wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów w wys. ok. 807 mln zł (opis)

 • 12.01.2018 15:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2018) Wynik testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych

 • 09.01.2018 18:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 09.01.2018 10:27

  PGE w '18 r. powinna złożyć wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew - ME

 • 04.01.2018 13:04

  URE zatwierdził zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 29.12.2017 14:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (55/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 27.12.2017 09:20

  ME modyfikuje rozporządzenie ws taryfy nocnej, zmienia zasady korzystania

 • 22.12.2017 13:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (54/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.12.2017 12:54

  PGE rozpoczęła testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego konwencjonalnego i OZE

 • 22.12.2017 12:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (53/2017) Informacja o prowadzonych przez Spółkę testach na utratę wartości aktywów

 • 20.12.2017 12:48

  PGE ogłosi wezwanie na 66 proc. akcji Kogeneracji (opis)

 • 20.12.2017 11:32

  PGE ogłosi wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji Kogeneracji

 • 18.12.2017 13:43

  PGE wybuduje moduł ciepłowniczy w elektrowni Rybnik; szacuje koszt przebudowy na 100 mln zł

 • 15.12.2017 12:52

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE (opis)

 • 15.12.2017 12:16

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE

 • 14.12.2017 15:43

  PGE zakłada, że będzie nowy system wsparcia dla kogeneracji

 • 14.12.2017 14:58

  PGE nie wyklucza ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Kogeneracji (opis)

 • 14.12.2017 14:51

  PGE chce zintegrować aktywa ciepłownicze do końca 2018 roku

 • 14.12.2017 14:42

  PGE nie wyklucza ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Kogeneracji

 • 14.12.2017 12:30

  PGE chce do ‘23 skupić się na przejęciach sieci ciepłowniczych; potem na rozwoju mocy w kogeneracji

 • 14.12.2017 10:18

  Analitycy chłodno przyjmują strategię ciepłowniczą PGE (opinia)

 • 13.12.2017 17:32

  Strategia PGE dla ciepłownictwa da ok. 0,7 mld zł skumulowanej dodatkowej EBITDA do '23 (opis)

 • 13.12.2017 17:14

  Planowane inwestycje PGE w ciepłownictwo do '23 sięgną 6,9 mld zł, potem do '30 ok. 10,6 mld zł

 • 13.12.2017 17:12

  PGE zakłada w strategii dla ciepłownictwa ok. 0,7 mld zł skumulowanej dodatkowej EBITDA do '23

 • 13.12.2017 17:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (52/2017) Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa

 • 13.12.2017 15:48

  JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego (opis)

 • 13.12.2017 07:32

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-X 25.191 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 08.12.2017 09:20

  Po '20 r. energetyka nie będzie miała miejsca, by zwiększyć zadłużenie pod duże inwestycje - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2017 13:04

  Elektrownia Opole i Tauron z zapasami węgla poniżej wymaganych poziomów - Tobiszowski, ME

 • 07.12.2017 11:42

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne mocno rosną po uchwaleniu ustawy o rynku mocy

 • 07.12.2017 09:53

  Enea może najbardziej skorzystać na rynku mocy - Ipopema (opinia)

 • 05.12.2017 11:35

  Polska energetyka, PGNiG i Orlen będą musiały pozyskać 33 mld zł długu do ‘20 - Fitch

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 24.11.2017 11:55

  ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

 • 22.11.2017 14:37

  DM BZ WBK podniósł rekomendacje dla czterech grup energetycznych

 • 21.11.2017 16:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (51/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 21.11.2017 11:20

  NBP pozytywnie ocenia plany podniesienia obliga energetycznego

 • 20.11.2017 16:06

  PGG osiągnie ok. 200 mln zł zysku; załoga otrzyma 30 proc. „czternastki” (opis)

 • 20.11.2017 14:46

  PGG osiągnie ok. 200 mln zł zysku; załoga otrzyma 30 proc. „czternastki”

 • 16.11.2017 08:48

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-IX 23.124 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 16.11.2017 08:14

  ME proponuje niższe taryfy na prąd dla energii dostarczanej w godz. 23.00-07.00

 • 14.11.2017 09:00

  Inwestycje PGG w okresie I-VIII osiągnęły 602,9 mln zł, czyli 68,5 proc. planu - ME

 • 13.11.2017 16:58

  PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa 14 grudnia (opis)

 • 13.11.2017 15:40

  PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa 14 grudnia

 • 13.11.2017 12:46

  PGE sfinalizowało przejęcie aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,27 mld zł (opis)

 • 13.11.2017 12:28

  PGE sfinalizowało przejęcie aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,27 mld zł

 • 13.11.2017 12:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (50/2017) Zamknięcie transakcji nabycia aktywów EDF w Polsce

 • 10.11.2017 10:26

  Nowy Układ zbiorowy pracy w PGG do połowy przyszłego roku - Rogala

 • 08.11.2017 14:38

  Zapasy węgla w PGE na wymaganym poziomie - prezes

 • 08.11.2017 14:30

  PGE szacuje na ok. 35 mln zł rocznie ew. spadek kosztów z tyt. podatku od nieruchomości

 • 08.11.2017 11:47

  PGE nie widzi ryzyka opóźnienia inwestycji w Turowie

 • 08.11.2017 11:16

  Za wcześnie, by mówić o powrocie do wypłat dywidend przez PGE - wiceprezes

 • 08.11.2017 10:22

  PGE chce najpóźniej w połowie grudnia przedstawić strategię dla rozwoju ciepłownictwa

 • 07.11.2017 19:34

  Wyniki operacyjne PGE w III kw. '17 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 07.11.2017 19:12

  Zysk netto PGE w III kw. '17 wyniósł 1,46 mld zł, EBITDA 2,66 mld zł (opis)

 • 07.11.2017 18:59

  PGE spodziewa się w '18 spadku EBITDA rdr w energetyce konwencjonalnej i obrocie (opis)

 • 07.11.2017 18:41

  PGE spodziewa się w '18 spadku EBITDA rdr w segmentach energetyki konwencjonalnej i obrotu

 • 07.11.2017 18:26

  Zysk netto PGE w III kw. '17 wyniósł 1,46 mld zł, EBITDA 2,66 mld zł

 • 07.11.2017 18:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 11:01

  Profil finansowy PGE pogorszy się po przejęciu aktywów EDF - Moody's

 • 06.11.2017 14:06

  Produkcja węgla w PGG w '17 przekroczy 30 mln ton - Tchórzewski, ME

 • 02.11.2017 11:37

  ME rozważa podjęcie działań w celu zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

 • 31.10.2017 18:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (49/2017) Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego transakcji przewidzianej Warunkową Umową Sprzedaży Akcji dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce

 • 27.10.2017 16:46

  Polski rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • 27.10.2017 10:47

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-VIII 21.002 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 25.10.2017 08:50

  Oczyszczona EBITDA PGE za III kw. zgodna z oczekiwaniami (opinia)

 • 24.10.2017 18:14

  PGE szacuje, że w III kw. EBITDA wyniosła 2,66 mld zł,a zysk netto 1,46 mld zł (opis)

 • 24.10.2017 17:32

  PGE szacuje, że miała w I-III kw. '17. ok.6,11 mld zł EBITDA i ok. 2,96 mld zysku netto

 • 24.10.2017 17:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (48/2017) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2017 r.

 • 24.10.2017 16:30

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną

 • 16.10.2017 15:11

  PGE ma umowę z PSE na dostawy energii na pokrywanie strat w sieci w '18 za 310 mln zł

 • 12.10.2017 15:02

  ME oczekuje decyzji rządu ws. atomu w tym roku

 • 05.10.2017 09:56

  Obligo giełdowe PGE wzrośnie do 25 proc. - prezes

 • 05.10.2017 09:47

  PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska (opis)

 • 05.10.2017 09:31

  PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska

 • 02.10.2017 16:03

  Przejęcie aktywów EDF przez PGE przed końcem listopada - Tobiszowski