Bank Pekao SA

skrót: PEO

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny oferujący usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, który kontroluje ok. 10% krajowego rynku kredytów i depozytów. W skład Grupy wchodzą m.in.: największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dwa wiodące domy maklerskie, fundusz emerytalny oraz firmy zajmujące się faktoringiem i leasingiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SA52 494 00720,00%52 494 00720,00%
Polski Fundusz Rozwoju SA33 596 16612,80%33 596 16612,80%
UniCredit SpA16 430 0006,26%16 430 0006,26%
NN OFEportfel13 939 5845,31%13 939 5845,31%

Kategoria • 03.06.2019 19:46

  Pekao nie planuje w ’19 emisji euroobligacji

 • 30.05.2019 22:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2019) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2018

 • 22.05.2019 15:42

  Pekao wyemituje obligacje podporządkowane serii D o łącznej wartości 350 mln zł

 • 22.05.2019 15:31

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2019) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D

 • 16.04.2019 21:58

  Składka Pekao na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 369,9 mln zł

 • 16.04.2019 21:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

 • 15.04.2019 15:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2019) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 11.04.2019 12:25

  Pekao nie planuje zamykać placówek w '19, nowymi formatami objętych będzie do 200 oddziałów

 • 11.04.2019 11:12

  Bank Pekao rozważa w 2019 roku emisję długu podporządkowanego - prezes

 • 11.04.2019 11:09

  Pekao planuje w '19 otworzyć kilkadziesiąt tysięcy więcej kont osobistych - prezes

 • 11.04.2019 11:04

  Pekao utrzymuje w '19 silne trendy sprzedażowe i podtrzymuje cele ze strategii do '20 - prezes

 • 11.04.2019 10:55

  Restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od '20 do 100 mln zł rocznych oszczędności - prezes Pekao

 • 29.03.2019 13:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2019) UZUPEŁNIENIE PIERWSZEGO ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 18.03.2019 14:50

  Maciej Jacenko i Dieter Lobnig w zarządzie Pekao IB

 • 07.03.2019 01:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2019) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.03.2019 12:06

  Pekao chce w I kw. '19 udzielić kredytów dla MŚP za ok. 800 mln zł

 • 27.02.2019 20:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2019) PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK PEKAO S.A. JEST JEDNĄ ZE SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

 • 26.02.2019 12:44

  Pekao SA spodziewa się, że w '19 składki banku na BFG wzrosną o około 40 proc.

 • 26.02.2019 10:21

  Bank Pekao planuje samodzielnie uczestniczyć w programie PPK

 • 26.02.2019 10:19

  Pekao nie planuje w '19 dużych zmian liczby placówek, chce do poł. roku przedstawić nowy format

 • 26.02.2019 10:08

  Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym i nie zakłada w tym roku akwizycji

 • 26.02.2019 09:11

  Bank Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii do 2020 roku

 • 26.02.2019 09:06

  Pekao może przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysków osiągniętych w latach 2019-21 – wiceprezes

 • 26.02.2019 08:04

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, powyżej oczekwiań (opis)

 • 26.02.2019 07:21

  Bank Pekao planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku w '19

 • 26.02.2019 06:50

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

 • 26.02.2019 06:42

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, wobec konsensusu 656,5 mln zł

 • 26.02.2019 06:33

  Wyniki Pekao w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.02.2019 04:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 04:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.02.2019 22:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2019) Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz o proponowanym sposobie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych

 • 25.02.2019 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2018

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 29.01.2019 12:31

  Transakcje związane z nieruchomościami realizowane są na zasadach komercyjnych - Pekao

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 22.01.2019 09:39

  Pekao może przeznaczyć 75 proc. zysku na dywidendę, zatrzymany kapitał podwyższy ją w kolejnych latach

 • 21.01.2019 21:15

  KNF wyznaczyła wskaźnik ST dla Banku Pekao na 6,78 pp.

 • 21.01.2019 20:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 rok dla Banku Pekao S.A.

 • 16.01.2019 18:03

  Pekao podtrzymuje plan przeznaczenia na dywidendę co najmniej 90 proc. zysku za ’18

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 08.01.2019 17:57

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:56

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 08.01.2019 17:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2019) Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 18:51

  GPW: wprowadzenie na Catalyst serii C spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 21.12.2018 18:50

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii B spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 11.12.2018 20:12

  Moody's potwierdził ratingi depozytów Pekao

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 30.11.2018 08:57

  Pekao spodziewa się w '19 blisko 10 proc. wzrostu dochodów z działalności komercyjnej

 • 30.11.2018 08:54

  Pekao oczekuje w '19 utrzymania kosztów ryzyka na obecnym poziomie

 • 23.11.2018 19:35

  Magdalena Zmitrowicz nowym wiceprezesem Banku Pekao

 • 23.11.2018 18:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2018) Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.11.2018 14:07

  Długoterminowa strategia dywidendowa Pekao zakłada przeznaczanie na nią ponad 50 proc. zysku

 • 20.11.2018 13:53

  Pekao SA podtrzymuje cele strategii do '20; koszty ryzyka mogą wzrosnąć do ok. 50 pb

 • 20.11.2018 08:49

  Zmiana polityki dywidendowej Pekao nie jest zaskoczeniem (opinia)

 • 20.11.2018 07:11

  Andrzej Kopyrski i Roksana Ciurysek-Gedir zrezygnowali z funkcji wiceprezesów Pekao SA

 • 20.11.2018 01:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2018) Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję

 • 20.11.2018 01:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2018) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 19.11.2018 19:35

  Pekao chce, by na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku za '18, 60-80 proc. za '19 (opis)

 • 19.11.2018 19:19

  Pekao chce, by za'18 na dywidendę trafiło co najmniej 90 proc. zysku; za '19 r. 60-80 proc. zysku

 • 19.11.2018 18:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2018) Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2018-2020

 • 19.11.2018 12:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii B Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 15.11.2018 18:08

  PFR nie jest zainteresowany zbyciem akcji Pekao SA

 • 15.11.2018 13:25

  PZU byłoby zainteresowane zakupem akcji Pekao SA od PFR

 • 07.11.2018 09:46

  Pekao chce, by marża odsetkowa rosła kwartalnie o 1-2 pb

 • 07.11.2018 09:45

  Bank Pekao liczy, że w IV kw. koszty ryzyka będą niższe kdk

 • 07.11.2018 09:36

  Bank Pekao podtrzymuje plan dwucyfrowego wzrostu zysku w ’18 w ujęciu rdr

 • 07.11.2018 09:20

  Wyniki Pekao neutralne, niska wycena banku nie jest uzasadniona (opinia)

 • 07.11.2018 07:59

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17 (opis)

 • 07.11.2018 07:46

  Pekao chce, by dywidenda za '18 w ujęciu nominalnym wyniosła co najmniej tyle co za '17

 • 07.11.2018 07:31

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 07.11.2018 07:00

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '18 wyniósł 605,8 mln zł, wobec konsensusu 581,3 mln zł

 • 07.11.2018 06:51

  Wyniki Pekao w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 06:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.11.2018 10:10

  PKO BP i Pekao w trójce najodporniejszych na negatywne scenariusze banków europejskich - EBA

 • 02.11.2018 19:48

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF (opis)

 • 02.11.2018 19:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2018) Raport 27/2018: Bank Pekao S.A. - Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018 roku

 • 02.11.2018 18:25

  Wyniki stress-testów EBA wskazują na wysoką odporność polskich banków w przypadku szoku makro - KNF

 • 30.10.2018 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2018) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 30.10.2018 09:59

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Pekao do 119,6 zł

 • 29.10.2018 15:45

  Pekao IB będzie współpracował z firmą doradczą Lazard przy dużych transakcjach M&A

 • 26.10.2018 14:59

  Pekao SA może zaliczyć 200 mln zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier II

 • 26.10.2018 14:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii C Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 25.10.2018 08:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Korekta raportu nr 24/2018/K: Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 18.10.2018 11:42

  Fitch obniżył rating Banku Pekao Hipotecznego do BBB+, perspektywa stabilna

 • 17.10.2018 15:17

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna (opis)

 • 17.10.2018 14:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2018) Aktualizacja ocen i perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao przez Fitch Ratings

 • 17.10.2018 14:49

  Fitch obniżył rating Banku Pekao do BBB+, perspektywa stabilna

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 15.10.2018 21:26

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2018) Potwierdzenie Ratingu Kredytowego Emitenta (ICR), utrzymanie jego stabilnej perspektywy oraz podwyższenie długoterminowego Ratingu Kontrahenta Banku (RCR) przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2018 20:13

  S&P podniosła rating długoterminowy RCR Pekao i mBanku do "A-" z "BBB+"

 • 11.10.2018 13:51

  Pekao zmienił ofertę dla mikrofirm, liczy na dalszy wzrost akwizycji

 • 04.10.2018 18:41

  Pekao SA wyemituje obligacje podporządkowane serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł

 • 04.10.2018 18:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2018) Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 01.10.2018 13:30

  Bank Pekao oferuje 10 i 15-letnie obligacje, zamknięcie zapisów planowane w czwartek - źródło

 • 25.09.2018 18:22

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 • 25.09.2018 06:28

  Pekao nie rozpatruje akwizycji na rynku, nie szuka też przejęć na rynku TFI - prezes

 • 24.09.2018 14:41

  Pekao rozważy otwarcie oddziału w Londynie, decyzja w ciągu kilku kwartałów - prezes

 • 24.09.2018 12:03

  Bank Pekao otwiera przedstawicielstwo w Londynie

 • 19.09.2018 09:25

  Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 16:30

  Pekao chce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1,5 mld zł

 • 11.09.2018 16:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2018) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych

 • 04.09.2018 15:11

  Pekao i Microsoft partnerami strategicznymi

 • 10.08.2018 13:57

  Pekao BH ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 08.08.2018 10:17

  Pekao spodziewa się utrzymania kosztu ryzyka w drugiej połowie roku

 • 08.08.2018 10:12

  Pekao liczy na wzrost marży odsetkowej netto o około 1 pb kwartalnie

 • 08.08.2018 10:07

  Pekao nie widzi obecnie na rynku bankowym atrakcyjnych aktywów do przejęcia

 • 08.08.2018 09:26

  Bank Pekao podtrzymuje, że chce uzyskać w ’18 dwucyfrowy wzrost zysku netto

 • 08.08.2018 08:36

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać informację o braku fuzji Pekao i Aliora (opinia)

 • 08.08.2018 07:14

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 08.08.2018 06:30

  Zysk netto grupy Pekao w II kw. '18 wyniósł 539,8 mln zł, blisko konsensusu

 • 08.08.2018 06:25

  Wyniki Pekao w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2018 02:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 07.08.2018 22:39

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis3)

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:44

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis2)

 • 07.08.2018 20:28

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis)

 • 07.08.2018 20:06

  Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

 • 07.08.2018 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2018) Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A.

 • 07.08.2018 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Alior Bankiem S.A. w sprawie połączenia

 • 31.07.2018 21:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.07.2018 21:29

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji fantomowych Banku dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązujących w Banku Systemów Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku, uz

 • 20.07.2018 18:28

  Pekao jest pozytywnie nastawione do przejęć w regionie - Krupiński

 • 12.07.2018 15:42

  Bank Pekao podpisał umowę z EFI na linię gwarancyjną o wartości 1,2 mld zł

 • 29.06.2018 07:13

  KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. podniesienia bufora O-SII dla Pekao

 • 28.06.2018 22:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 19:03

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 10:43

  Podwyższenie buforu OSII Pekao nie zmieni możliwości dywidendowych banku – prezes

 • 27.06.2018 10:31

  Pekao zmienia ofertę dla klientów zamożnych, chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie

 • 22.06.2018 14:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2018) Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.

 • 22.06.2018 11:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2018) Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.06.2018 20:46

  Agencja Standard & Poor's podtrzymała ratingi Pekao SA

 • 21.06.2018 13:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

 • 21.06.2018 12:09

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.06.2018 11:06

  Pekao widzi zainteresowanie klientów rozwojem na rynkach zagranicznych przez przejęcia - Kopyrski

 • 20.06.2018 13:45

  Transformacja sieci oddziałów Pekao potrwa 2 lata, sprzedaż hipotek i gotówek stabilna kdk (wywiad)

 • 18.06.2018 22:34

  KNF chce zmienić wielkość buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao

 • 18.06.2018 22:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 14.06.2018 20:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 12.06.2018 11:50

  Bank Pekao SA uruchomił system płatności mobilnych BLIK

 • 09.06.2018 14:20

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 08.06.2018 23:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

 • 01.06.2018 17:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2018) Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 25.05.2018 18:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2018) Raport 6/2018: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 24.05.2018 19:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2018) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 21.05.2018 10:53

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji Pekao do 148 zł

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 10.05.2018 11:57

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane (aktl.)

 • 10.05.2018 11:47

  Pekao przeprowadza PDO, koszt programu nie przekroczy 40 mln zł

 • 10.05.2018 11:45

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane

 • 10.05.2018 11:28

  Analizy dot. fuzji lub współpracy Pekao i Aliora zakończą się najpóźniej w II kw. - Krupiński

 • 10.05.2018 10:51

  Pekao podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu zysku netto w '18 - Krupiński

 • 10.05.2018 07:30

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 10.05.2018 06:28

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, wobec konsensusu 390,8 mln zł

 • 10.05.2018 06:10

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 01:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:06

  Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 29.03.2018 18:56

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 7,9 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 18:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2018) Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2017 rok.

 • 19.03.2018 14:03

  KNF potwierdził, że Pekao może wypłacić w formie dywidendy do 100 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 13:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dywidendy za rok 2017.

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 08.03.2018 12:11

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Pekao do 170 zł

 • 07.03.2018 16:01

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Pekao SA do 155 zł

 • 27.02.2018 11:59

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku (opis)

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 27.02.2018 10:35

  Koszty ryzyka Banku Pekao będą się utrzymywać w okolicach 45 pb

 • 27.02.2018 10:29

  Cel Pekao na '20 dotyczący zysku netto jest założony konserwatywnie - prezes

 • 27.02.2018 10:18

  Pekao podtrzymuje chęć przeznaczenia w '18 na dywidendę 100 proc. zysku netto

 • 27.02.2018 08:39

  Wyniki Pekao SA w IV kw. pozytywne, bank poprawił wynik prowizyjny (opinia)

 • 27.02.2018 08:21

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.02.2018 07:30

  Pekao spełnia wymogi kapitałowe do przeznaczenia na dywidendę do 100 proc zysku za '17

 • 27.02.2018 07:23

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku

 • 27.02.2018 07:13

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, wobec konsensusu 963,8 mln zł

 • 27.02.2018 07:07

  Wyniki Pekao w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2018 06:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.02.2018 06:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.02.2018 09:40

  Pioneer Pekao TFI zmienia nazwę na Pekao TFI

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 07.02.2018 11:50

  Pekao zmienił ofertę kont dla detalu, w ’18 sprzeda 400 tys. ROR-ów i wprowadzi BLIK-a

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 29.01.2018 17:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2018) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 16:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 21.12.2017 17:43

  Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych s. A do kapitału Tier II

 • 21.12.2017 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (68/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku.

 • 18.12.2017 20:07

  KNF wyznaczyła Pekao SA indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 1,27 proc.

 • 18.12.2017 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (67/2017) Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.

 • 18.12.2017 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (66/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekono

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 16:06

  Pekao SA zamknął transakcję zakupu 51 proc. akcji PPIM za 138 mln euro

 • 11.12.2017 15:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (65/2017) Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 18:26

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 21:01

  KSF pozytywnie zaopiniował nałożenie na Pekao bufora O-SII w wysokości 0,5 proc.

 • 07.12.2017 20:48

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (64/2017) Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 04.12.2017 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (63/2017) Odrzucenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku

 • 30.11.2017 06:33

  KNF chce obniżyć Pekao bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc. (popr.)

 • 29.11.2017 20:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (62/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 22.11.2017 17:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (61/2017) Informacja na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. akcji Pioneer Pekao TFI S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 16.11.2017 07:25

  HSBC podwyższył rekomendację Pekao SA do "kupuj"

 • 13.11.2017 15:45

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 09.11.2017 17:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (60/2017) Umorzenie postępowania kasacyjnego

 • 08.11.2017 15:01

  Pekao nie wyklucza w przyszłości kolejnej emisji obligacji podporządkowanych

 • 08.11.2017 14:46

  Wdrożenie przez Pekao metody IRB raczej bliżej ’20

 • 08.11.2017 14:39

  Pekao ocenia, że obecny poziom kosztów ryzyka jest nie do utrzymania

 • 08.11.2017 14:30

  Pekao ocenia, że w długim terminie nie da się przeznaczać na dywidendę całości zysku

 • 08.11.2017 12:53

  Pekao liczy, że od zysku za '19 będzie mógł przeznaczać na dywidendę ponad 50 proc. zysku

 • 08.11.2017 09:13

  Cele Pekao SA dot. wzrostu do '20 zysku netto i ROE są ambitne (opinia)

 • 08.11.2017 08:55

  Plany dywidendowe Pekao będą pozytywnie przyjęte przez rynek, cel 3 mld zł zysku realistyczny (opinia)

 • 08.11.2017 08:34

  Aktywność Pekao w obszarze M&A może wymagać zmiany polityki dywidendowej

 • 08.11.2017 08:21

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 08.11.2017 08:19

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (59/2017) Przyjęcie Kierunków Strategicznych Banku do roku 2020

 • 08.11.2017 08:10

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę (opis)

 • 08.11.2017 07:51

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę

 • 08.11.2017 07:20

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, wobec konsensusu 528 mln zł

 • 08.11.2017 07:14

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2017 07:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 17:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (58/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.11.2017 17:32

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa Banku Pekao

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 23.10.2017 23:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (57/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.

 • 23.10.2017 23:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (56/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 20.10.2017 16:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (55/2017) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku IDR "A-" oraz Viability Rating "a-"przez Fitch Ratings. Zmiana Perspektywy ze Stabilnej na Negatywną.

 • 19.10.2017 19:05

  Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1,25 mld zł

 • 19.10.2017 18:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (54/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 17.10.2017 17:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (53/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi funkcji członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

 • 17.10.2017 14:06

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Lusztyna do zarządu Pekao SA

 • 12.10.2017 11:14

  JP Morgan podtrzymuje neutralną rekomendację dla Alior Banku, cena docelowa 94 zł

 • 10.10.2017 11:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (52/2017) Wniesienie skargi kasacyjnej przez akcjonariusza Banku

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 22.09.2017 17:54

  Bank Pekao rozpocznie budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 22.09.2017 17:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (51/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 22.09.2017 08:21

  DM PKO BP podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 22.09.2017 08:01

  Roksana Ciurysek-Gedir zostanie wiceprezesem banku Pekao

 • 21.09.2017 21:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (50/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.09.2017 21:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (49/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.09.2017 18:44

  Pekao ma zgodę KNF na nabycie akcji Pekao Pioneer PTE

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 03.08.2017 07:35

  Societe Generale podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 02.08.2017 12:48

  Pekao oczekuje, że dzięki transakcji Pioneer zysk w '17 może być na poziomie z '16 lub delikatnie wyższy

 • 02.08.2017 12:33

  Pekao podtrzymuje, że aktualizacja strategii prawdopodobnie przy okazji wyników za III kw.

 • 02.08.2017 12:32

  Poziom kosztów ryzyka z II kw. raczej nie do utrzymania w długim terminie - wiceprezes Pekao

 • 02.08.2017 09:01

  Wyniki Pekao w II kw. neutralne dla kursu, bank pokazał niskie saldo rezerw (opinia)

 • 02.08.2017 07:58

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł (opis)

 • 02.08.2017 07:48

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Pekao do 115,3 zł; podtrzymuje "sprzedaj"

 • 02.08.2017 07:15

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł

 • 02.08.2017 07:09

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2017 06:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.08.2017 20:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (48/2017) Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 18.07.2017 12:49

  DM mBanku podniósł cenę docelową Pekao do 145,42 zł; podtrzymał "akumuluj"

 • 10.07.2017 17:04

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie (opis)

 • 10.07.2017 16:38

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes (opis)

 • 10.07.2017 16:28

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes

 • 10.07.2017 16:24

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie

 • 07.07.2017 09:41

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao (opis)

 • 07.07.2017 06:36

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao

 • 07.07.2017 03:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (47/2017) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.07.2017 03:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (46/2017) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.07.2017 19:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (45/2017) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 29.06.2017 13:04

  Patria Finance podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 26.06.2017 13:11

  Rebranding Pekao do końca '17 - Borys

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 26.06.2017 08:01

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 20:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (44/2017) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 20.06.2017 11:35

  Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 22:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (43/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - uzupełnienie informacji, o których mowa w § 28 pkt. 4-6 Rozporządzenia.

 • 14.06.2017 19:49

  Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku

 • 14.06.2017 19:44

  Zmiany w zarządzie Pekao bez wpływu na rating banku - S&P

 • 14.06.2017 16:28

  Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Banku Pekao

 • 14.06.2017 16:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Korekta raportu - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:16

  Rada nadzorcza Pekao odwołała Luigi Lovaglio z funkcji prezesa zarządu

 • 14.06.2017 14:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (41/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (40/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.06.2017 11:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017r.

 • 09.06.2017 18:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 09.06.2017 13:28

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2017) Odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 08.06.2017 12:51

  WZ Banku Pekao SA wymieniło skład rady nadzorczej (opis)

 • 08.06.2017 11:42

  WZ Pekao SA odwołało czterech członków RN

 • 08.06.2017 00:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez działających w porozumieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU S.A.") i Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR S.A."), progu powyżej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Z

 • 07.06.2017 23:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2017) Skuteczność rezygnacji z pełnionych funkcji złożonych przez czterech członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.06.2017 23:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanego dotychczas przez UniCredit S.p.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do 6,26%.

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 07.06.2017 13:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 07.06.2017 13:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2017) Informacja PZU dotycząca zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 05.06.2017 17:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 01.06.2017 18:57

  Zakup akcji PPIM pozytywnie wpłynie na zysk grupy Pekao o ok. 400 mln zł, nie ograniczy dywidendy

 • 01.06.2017 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2017) Transakcja dotycząca nabycia przez Bank akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. - zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PPIM

 • 31.05.2017 09:00

  Wood podniósł rekomendację PKO BP, mBanku i Pekao SA, obniżył dla BZ WBK i Getinu (opis)

 • 31.05.2017 08:34

  Wood & Company podniósł rekomendację dla Pekao do "trzymaj"

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 24.05.2017 18:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2017) Kandydaci zgłoszeni do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 17.05.2017 16:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2017) Informacja PZU dotycząca wyznaczenia terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 17:52

  Moody's potwierdziła ratingi Pekao i PKO BP, podniosła perspektywę do stabilnej

 • 12.05.2017 17:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2017) Zamierzone zmiany Statutu Banku

 • 12.05.2017 17:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

 • 10.05.2017 11:26

  Prezes Pekao SA Luigi Lovaglio chciałby pozostać na swoim stanowisku

 • 10.05.2017 10:50

  Pekao chce w ’17 udzielić nowych kredytów detalicznych o wartości ok. 15 mld zł

 • 10.05.2017 10:49

  Zysk Pekao w 2017 może być zbliżony do wyniku z 2016 r. - prezes

 • 10.05.2017 09:51

  Pekao i ING pokazały w I kw. dobre wyniki; mocno rośnie kurs ING (opinia)

 • 10.05.2017 08:17

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '17 wyniósł 349,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2017 07:45

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '17 wyniósł 349,7 mln zł, wobec konsensusu 327,1 mln zł

 • 10.05.2017 07:26

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2017 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 20:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2017) Informacja PZU dotycząca decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 02.05.2017 22:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach fantomowych Banku dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązującego od 2012 roku Systemu Zmiennego Wynagradzania dla kadry zarząd

 • 27.04.2017 17:44

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Massachusetts Mutual Life Insurance Company o zmniejszeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 26.04.2017 19:51

  Oppenheimer Funds ma mniej niż 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 26.04.2017 19:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 25.04.2017 21:35

  Składki Banku Pekao na BFG wliczone w ciężar I kwartału '17 wynoszą 199 mln zł

 • 25.04.2017 21:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.

 • 25.04.2017 21:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017r.

 • 25.04.2017 21:21

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2017) Oświadczenie o zmianie warunków rezygnacji złożonych przez czterech członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z pełnionej funkcji

 • 20.04.2017 20:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.04.2017 20:23

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku