Orion Investment SA

skrót: ORN

Ostatnie notowanie z: 21.08.2019 09:03

Aktualny kurs6,50   0 %0 zł
Otwarcie6,500,00%
Minimum6,500,00%
Maksimum6,500,00%
Wolumen (szt.) 10
Kurs odniesienia6,50
Widełki dolne5,85
Widełki górne7,15
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 3055,75
14005,35
21845,00
11 0004,80
11 0004,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,001 255 1
6,5031 1
7,00400 1
7,40700 1
8,75390 1
Działa na rynku deweloperskim, oferując mieszkania i domy w Krakowie, gdzie skupione są wszystkie inwestycje. Spółka buduje zarówno luksusowe i przestronne apartamenty znajdujące się w samym sercu miasta, jak również ekonomiczne propozycje przeznaczone dla młodych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Marszalik Piotr8 046 20074,34%804 6207,45%
Marszalik Tadeusz6 382 96058,98%6 382 96059,07%
Gębuś Waldemar2 095 07019,36%2 095 07019,39%
Orion Investment SA17 8950,17%17 8950,17%

Kategoria • 31.05.2019 17:46

  ORION INVESTMENT SA (20/2019) Nabycie akcji własnych

 • 18.05.2019 09:33

  ORION INVESTMENT SA (16/2019) Nabycie akcji własnych

 • 12.04.2019 17:45

  ORION INVESTMENT SA (15/2019) Nabycie akcji własnych

 • 27.03.2019 19:41

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.02.2019 18:49

  ORION INVESTMENT SA (12/2019) Nabycie akcji własnych

 • 16.02.2019 12:09

  ORION INVESTMENT SA (11/2019) Nabycie akcji własnych

 • 08.02.2019 12:48

  ORION INVESTMENT SA (10/2019) Nabycie akcji własnych

 • 01.02.2019 16:07

  ORION INVESTMENT SA (9/2019) Nabycie akcji własnych

 • 31.01.2019 14:31

  ORION INVESTMENT SA (8/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 26.01.2019 22:03

  ORION INVESTMENT SA (7/2019) Nabycie akcji własnych

 • 20.01.2019 10:29

  ORION INVESTMENT SA (6/2019) Nabycie akcji własnych

 • 17.01.2019 12:21

  ORION INVESTMENT SA (5/2019) Spłata pożyczki

 • 12.01.2019 13:49

  ORION INVESTMENT SA (4/2019) Nabycie akcji własnych

 • 08.01.2019 13:13

  ORION INVESTMENT SA (3/2019) Nabycie akcji własnych

 • 02.01.2019 15:47

  ORION INVESTMENT SA (2/2019) Wykup obligacji serii A

 • 02.01.2019 15:43

  ORION INVESTMENT SA (1/2019) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 28.12.2018 19:28

  ORION INVESTMENT SA (19/2018) Nabycie akcji własnych

 • 23.12.2018 13:25

  ORION INVESTMENT SA (18/2018) Nabycie akcji własnych

 • 19.12.2018 12:15

  ORION INVESTMENT SA (17/2018) Przyjęcie regulaminu nabycia akcji własnych

 • 14.11.2018 17:16

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.08.2018 17:36

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 15:20

  ORION INVESTMENT SA (16/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 16.07.2018 18:57

  ORION INVESTMENT SA (15/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 16.07.2018 18:43

  ORION INVESTMENT SA (14/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.07.2018 20:03

  ORION INVESTMENT SA (13/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.06.2018 09:35

  Orion Investment wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję za '17

 • 22.06.2018 09:32

  ORION INVESTMENT SA (12/2018) Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A.

 • 22.06.2018 09:14

  ORION INVESTMENT SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku

 • 22.06.2018 09:03

  ORION INVESTMENT SA (10/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 22.06.2018 08:52

  ORION INVESTMENT SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2018 roku

 • 22.06.2018 08:46

  Orion Investment chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję za '17

 • 22.06.2018 08:39

  ORION INVESTMENT SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 25.05.2018 16:04

  ORION INVESTMENT SA (7/2018) Korekta raportu nr 6/2018 ESPI

 • 25.05.2018 15:46

  ORION INVESTMENT SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment SA

 • 15.05.2018 20:00

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 02.05.2018 21:02

  ORION INVESTMENT SA (5/2018) Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta

 • 26.04.2018 10:12

  ORION INVESTMENT SA (4/2018) Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A.

 • 29.03.2018 10:46

  ORION INVESTMENT SA (3/2018) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej i Umowa Linii Pożyczkowej

 • 22.03.2018 12:23

  ORION INVESTMENT SA (2/2018) Podział (spli) akcji Spółki

 • 15.03.2018 18:47

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 15.03.2018 18:32

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 31.01.2018 19:19

  ORION INVESTMENT SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 15.12.2017 12:00

  ORION INVESTMENT SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2017 roku

 • 15.12.2017 11:41

  ORION INVESTMENT SA (15/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 14 grudnia 2017 roku

 • 16.11.2017 13:45

  Orion Inwestment planuje split akcji

 • 16.11.2017 12:14

  ORION INVESTMENT SA (14/2017) Korekta raportu nr 13/2017 ESPI

 • 16.11.2017 11:58

  ORION INVESTMENT SA (13/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment SA

 • 14.11.2017 20:17

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.10.2017 11:15

  ORION INVESTMENT SA (12/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 07.09.2017 14:48

  ORION INVESTMENT SA (10/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 06.09.2017 13:35

  ORION INVESTMENT SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.08.2017 21:05

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 14:39

  ORION INVESTMENT SA (8/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 23.06.2017 13:57

  ORION INVESTMENT SA (7/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 20.06.2017 17:29

  Orion Investment wypłaci 1,55 zł dywidendy na akcję za '16

 • 20.06.2017 17:25

  ORION INVESTMENT SA (6/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 17:15

  Orion Investment chce wypłacić 1,55 zł dywidendy na akcję za '16

 • 20.06.2017 17:12

  ORION INVESTMENT SA (5/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.06.2017 17:01

  ORION INVESTMENT SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 16:52

  ORION INVESTMENT SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

 • 25.05.2017 15:59

  ORION INVESTMENT SA (2/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment SA

 • 12.05.2017 20:17

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 21.03.2017 17:35

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 17:20

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.01.2017 20:50

  ORION INVESTMENT SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 12.12.2016 16:59

  ORION INVESTMENT SA (21/2016) Zawarcie umowy pożyczki

 • 07.12.2016 17:42

  Orion Investment obniżył do 5,09 mln zł prognozę zysku netto w '16

 • 07.12.2016 17:12

  ORION INVESTMENT SA (20/2016) Korekta prognozy wyników finansowych

 • 14.11.2016 17:48

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 16:31

  ORION INVESTMENT SA (19/2016) Korekta raportu nr 17/2016 ESPI

 • 19.10.2016 20:07

  ORION INVESTMENT SA (18/2016) Korekta raportu półrocznego Orion Investment S.A. za I półrocze 2016 roku

 • 14.10.2016 20:00

  ORION INVESTMENT SA (17/2016) Korekta raportu nr 16/2016 ESPI Wybór biegłego rewidenta

 • 14.10.2016 19:30

  ORION INVESTMENT SA (16/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 31.08.2016 17:22

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 13:12

  ORION INVESTMENT SA (15/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 01.07.2016 16:27

  ORION INVESTMENT SA Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z grupy kapitałowej Orion Investment S.A.

 • 24.06.2016 14:45

  ORION INVESTMENT SA Emisja obligacji serii B, korekta numeru raportu

 • 24.06.2016 14:31

  ORION INVESTMENT SA Emisja obligacji serii B

 • 17.06.2016 15:47

  ORION INVESTMENT SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orion Investment S.A.

 • 17.06.2016 15:15

  ORION INVESTMENT SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.06.2016 15:03

  Orion Investment wypłaci 1,9 zł dywidendy na akcję za '15

 • 17.06.2016 14:55

  ORION INVESTMENT SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 14:42

  ORION INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2016 roku.

 • 06.06.2016 15:19

  Orion Investment ponownie zawiesza ofertę publiczną akcji s. G

 • 06.06.2016 15:03

  ORION INVESTMENT SA Zawieszenie Publicznej Oferty Akcji serii G

 • 30.05.2016 16:53

  Nowy harmonogram oferty publicznej spółki Orion Investment

 • 30.05.2016 16:44

  Orion Investment wznawia publiczną ofertę akcji s. G

 • 30.05.2016 16:33

  ORION INVESTMENT SA Wznowienie Publicznej Oferty Akcji serii G

 • 20.05.2016 17:37

  ORION INVESTMENT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment SA

 • 13.05.2016 17:29

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.04.2016 15:28

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

 • 01.04.2016 13:25

  Orion Investment chce wypłacić 1,9 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.04.2016 13:16

  ORION INVESTMENT SA Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.03.2016 15:49

  GPW: przystąpienie do programu wspierania płynności

 • 18.03.2016 19:38

  ORION INVESTMENT SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 18.03.2016 14:19

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.01.2016 20:44

  ORION INVESTMENT SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 15.01.2016 14:55

  Orion Investment zawiesza publiczną ofertę akcji s. G

 • 15.01.2016 14:43

  ORION INVESTMENT SA Zawieszenie Publicznej Oferty Akcji serii G

 • 30.12.2015 18:21

  GPW: Komunikat - ORION INVESTMENT

 • 30.12.2015 17:57

  Orion Investment obniżył do 6,5 mln zł prognozę zysku netto w '15

 • 30.12.2015 17:42

  ORION INVESTMENT SA Korekta prognozy wyników finansowych

 • 23.12.2015 14:31

  ORION INVESTMENT SA Oddanie do użytkowania zespołu budynków w Zabierzowie

 • 23.12.2015 14:29

  Orion Investment chce kupić grunt w Skawinie za 6 mln zł

 • 23.12.2015 14:09

  ORION INVESTMENT SA Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia gruntu przez spółkę z grupy kapitałowej Orion Investment S.A.

 • 22.12.2015 11:44

  GPW: listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy zostaną uzupełnione o pakiet akcji spółki ORION

 • 18.12.2015 19:47

  ORION INVESTMENT SA Emisja obligacji serii A, korekta numeru raportu

 • 18.12.2015 15:04

  ORION INVESTMENT SA Emisja obligacji serii A

 • 18.12.2015 13:58

  WSE: Resolution No. 1285/2015 - ORION INVESTMENT S.A

 • 17.12.2015 09:52

  Orion Investment planuje emisję 200 tys. akcji w I półroczu; chce pozyskać 15-20 mln zł

 • 17.12.2015 09:05

  Kurs Orion Investment wzrósł w debiucie na GPW o 5,15 proc.

 • 16.12.2015 20:01

  GPW: wykreślenie akcji ORION INVESTMENT z listy uczestników NCIndex

 • 16.12.2015 19:50

  GPW: animator rynku

 • 16.12.2015 19:12

  GPW: zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji ORION INVESTMENT

 • 15.12.2015 16:00

  ORION INVESTMENT SA DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI ORION INVESTMENT S.A. DO OBROTU NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

 • 15.12.2015 15:26

  ORION INVESTMENT SA WYKLUCZENIE AKCJI EMITENTA Z ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NOTOWAŃ TYCH AKCJI

 • 15.12.2015 15:16

  ORION INVESTMENT SA Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc listopad 2015 roku

 • 15.12.2015 13:59

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ORION INVESTMENT SA

 • 15.12.2015 13:58

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki ORION INVESTMENT SA

 • 15.12.2015 13:57

  GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki ORION INVESTMENT SA

 • 15.12.2015 13:29

  Orion Investment przejdzie na rynek główny GPW 17 grudnia

 • 11.12.2015 17:06

  ORION INVESTMENT SA UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI W TYPIE "EMITENT"

 • 04.12.2015 13:28

  Orion Investment chce zaoferować akcje nowej emisji w I połowie 2016 r.

 • 03.12.2015 13:42

  ORION INVESTMENT SA PUBLIKACJA PROSPEKTU EMISYJNEGO ORION INVESTMENT S.A.

 • 01.12.2015 19:39

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Orion Investment

 • 01.12.2015 19:03

  ORION INVESTMENT SA ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO ORION INVESTMENT S.A.

 • 20.11.2015 20:32

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

 • 17.11.2015 20:59

  ORION INVESTMENT SA Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 13.11.2015 10:06

  ORION INVESTMENT SA Raporty okresowe za III kwartał 2015 roku

 • 13.11.2015 09:56

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - październik 2015

 • 29.10.2015 23:28

  ORION INVESTMENT SA Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez spółkę zależną

 • 29.10.2015 00:52

  ORION INVESTMENT SA Wypłata dywidendy

 • 27.10.2015 15:23

  ORION INVESTMENT SA Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego dot. zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

 • 27.10.2015 15:21

  ORION INVESTMENT SA Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

 • 15.10.2015 23:09

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - wrzesień 2015

 • 13.10.2015 21:56

  ORION INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5października 2015 roku.

 • 06.10.2015 15:39

  ORION INVESTMENT SA Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 05.10.2015

 • 12.09.2015 11:03

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - sierpień 2015

 • 09.09.2015 08:15

  Orion Investment planuje emisję do 200 tys. akcji; chce pozyskać środki na inwestycje

 • 09.09.2015 00:12

  ORION INVESTMENT SA ORION INVESTMENT SA - zwołanie NWZA na 05.10.2015

 • 24.08.2015 15:27

  Orion Investment prognozuje 29,4 mln zł przychodów i 8,3 mln zł zysku netto w '15

 • 24.08.2015 15:07

  ORION INVESTMENT SA Prognozy finansowe na rok obrotowy 2015 i 2016

 • 14.08.2015 10:58

  ORION INVESTMENT SA Raporty okresowe za II kwartał 2015 roku

 • 14.08.2015 10:44

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - lipiec 2015

 • 10.08.2015 15:36

  ORION INVESTMENT SA Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

 • 10.08.2015 15:25

  ORION INVESTMENT SA Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%

 • 30.07.2015 14:54

  ORION INVESTMENT SA Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

 • 14.07.2015 13:12

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - czerwiec 2015

 • 03.07.2015 15:22

  ORION INVESTMENT SA Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

 • 01.07.2015 12:20

  ORION INVESTMENT SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółek zależnych od Emitenta

 • 15.06.2015 15:34

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny za maj 2015

 • 11.06.2015 14:46

  ORION INVESTMENT SA Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 05.06.2015 10:15

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

 • 05.06.2015 10:06

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2015 13:02

  Orion wypłaci 2,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 02.06.2015 12:38

  ORION INVESTMENT SA Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 01.06.2015

 • 02.06.2015 12:36

  ORION INVESTMENT SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orion Investment S.A.

 • 02.06.2015 12:33

  ORION INVESTMENT SA Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 01.06.2015

 • 25.05.2015 09:43

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 18.05.2015 14:35

  Orion chce wypłacić 2,42 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 18.05.2015 14:28

  Debiut Orion Investment na rynku głównym GPW możliwy w III kw. '15

 • 15.05.2015 14:42

  ORION INVESTMENT SA Raporty okresowe za I kwartał 2015 roku

 • 14.05.2015 11:55

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - kwiecień 2015

 • 12.05.2015 15:04

  ORION INVESTMENT SA Wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 06.05.2015 14:47

  ORION INVESTMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 01.06.2015

 • 02.05.2015 13:25

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 26.04.2015 19:50

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 19.04.2015 16:02

  ORION INVESTMENT SA Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

 • 19.04.2015 14:19

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 14.04.2015 20:52

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - marzec 2015

 • 09.04.2015 23:00

  ORION INVESTMENT SA Śmierć członka Rady Nadzorczej

 • 09.04.2015 22:49

  ORION INVESTMENT SA Raport roczny za rok 2014

 • 04.04.2015 18:29

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 03.04.2015 09:00

  ORION INVESTMENT SA Korekta harmonogramu raportów w 2015 r.

 • 15.03.2015 01:39

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 14.03.2015 10:31

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - luty 2015

 • 08.03.2015 21:51

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 01.03.2015 18:12

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 21.02.2015 18:38

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 13.02.2015 22:51

  ORION INVESTMENT SA Raporty okresowe za IV kwartał 2014 roku

 • 13.02.2015 22:47

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - styczeń 2015

 • 05.02.2015 12:20

  ORION INVESTMENT SA Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu

 • 02.02.2015 16:46

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji własnych

 • 02.02.2015 16:31

  ORION INVESTMENT SA Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2015 16:23

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu

 • 29.01.2015 15:12

  ORION INVESTMENT SA Zmiana harmonogramu raportów okresowych w 2015 roku

 • 29.01.2015 12:15

  ORION INVESTMENT SA Harmonogram raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.01.2015 14:50

  ORION INVESTMENT SA Regulamin programu skupu akcji własnych spółki Orion Investment S.A.

 • 15.01.2015 07:50

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - grudzień 2014

 • 08.01.2015 12:47

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej

 • 30.12.2014 08:09

  ORION INVESTMENT SA zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 23.12.2014 19:51

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 23.12.2014 19:42

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 23.12.2014 19:34

  ORION INVESTMENT SA zbycie akcji przez prezesa zarządu

 • 23.12.2014 07:44

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji przez przewodniczącego Rady nadzorczej

 • 18.12.2014 07:53

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 16.12.2014 18:48

  ORION INVESTMENT SA nabycie i zbycie akcji przez przewodniczącego RN

 • 15.12.2014 20:16

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - listopad 2014

 • 12.12.2014 07:40

  ORION INVESTMENT SA nabycie i zbycie akcji spółki przez przewodniczącego Rady nadzorczej

 • 08.12.2014 07:37

  ORION INVESTMENT SA Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 05.12.2014 19:59

  ORION INVESTMENT SA nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

 • 05.12.2014 18:43

  ORION INVESTMENT SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orion Investment S.A.

 • 14.11.2014 18:44

  ORION INVESTMENT SA Raport kwartalny - Q3 2014 skonsolidowany

 • 14.11.2014 18:42

  ORION INVESTMENT SA Raport kwartalny - Q3 2014 jednostkowy

 • 14.11.2014 18:34

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - październik 2014

 • 08.11.2014 09:52

  ORION INVESTMENT SA Zabierzów – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

 • 14.10.2014 21:38

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - wrzesień 2014

 • 18.09.2014 23:32

  ORION INVESTMENT SA Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną

 • 15.09.2014 09:12

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - sierpień 2014

 • 05.09.2014 22:03

  ORION INVESTMENT SA Całkowita spłata kredytu przez spółkę zależną

 • 14.08.2014 17:08

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

 • 14.08.2014 12:19

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - lipiec 2014

 • 06.08.2014 12:26

  ORION INVESTMENT SA Częściowa nadpłata kredytu przez spółkę zależną

 • 06.08.2014 12:15

  ORION INVESTMENT SA Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez spółkę zależną

 • 14.07.2014 12:57

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - czerwiec 2014

 • 11.07.2014 07:36

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

 • 27.06.2014 08:03

  ORION INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2014 roku.

 • 26.06.2014 20:46

  ORION INVESTMENT SA Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu na nową kadencję

 • 26.06.2014 19:54

  ORION INVESTMENT SA Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 25.06.2014

 • 26.06.2014 19:51

  ORION INVESTMENT SA Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2014

 • 16.06.2014 17:48

  ORION SA raport miesięczny - maj 2014

 • 29.05.2014 17:36

  ORION INVESTMENT SA zwołanie ZWZA na 25.06.2014

 • 29.05.2014 17:00

  ORION INVESTMENT SA ORION INVESTMENT SA - zwołanie ZWZA na 25.06.2014

 • 15.05.2014 15:28

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

 • 14.05.2014 16:27

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - kwiecień 2014

 • 14.04.2014 11:20

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - marzec 2014

 • 10.04.2014 13:00

  ORION INVESTMENT SA Raport roczny za rok 2013

 • 13.03.2014 07:46

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - luty 2014

 • 14.02.2014 16:35

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

 • 14.02.2014 11:07

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - styczeń 2014

 • 30.01.2014 13:12

  ORION INVESTMENT SA harmonogram raportów w 2014 roku

 • 15.01.2014 07:38

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - grudzień 2013

 • 16.12.2013 14:46

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - listopad 2013

 • 03.12.2013 16:15

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

 • 14.11.2013 14:55

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny za październik 2013

 • 16.10.2013 12:48

  ORION INVESTMENT SA nabycie oraz zbycie akcji przez członka RN

 • 14.10.2013 10:38

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - wrzesień 2013

 • 09.10.2013 10:57

  ORION INVESTMENT SA Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 13.09.2013 14:26

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - sierpień 2013

 • 29.08.2013 11:18

  ORION INVESTMENT SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

 • 26.08.2013 13:12

  ORION INVESTMENT SA zbycie udziałów w spółce zależnej

 • 14.08.2013 16:00

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

 • 14.08.2013 15:52

  ORION INVESTMENT SA Raport miesięczny - lipiec 2013

 • 15.07.2013 11:53

  ORION INVESTMENT SA Raport miesęczny - czerwiec 2013

 • 11.07.2013 14:52

  ORION INVESTMENT SA - nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 09.07.2013 14:25

  ORION INVESTMENT SA wyrok WSA

 • 26.06.2013 15:23

  ORION INVESTMENT SA treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2013

 • 26.06.2013 15:13

  ORION INVESTMENT SA podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 25.06.2013

 • 26.06.2013 15:11

  ORION INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 14.06.2013 13:48

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny za maj 2013

 • 15.05.2013 14:57

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 roku

 • 15.05.2013 14:56

  ORION INVESTMENT SA Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

 • 15.05.2013 13:58

  ORION INVESTMENT SA Raport roczny za rok 2012

 • 14.05.2013 15:20

  ORION INVESTMENT SA raport miesięczny - kwiecień 2013

 • 26.04.2013 17:00

  ORION INVESTMENT SA zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną