Mercator Medical SA

skrót: MRC

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:00

Aktualny kurs7,14   5 %0,34 zł
Otwarcie6,850,74%
Minimum6,830,44%
Maksimum7,175,44%
Wolumen (szt.) 87869
Kurs odniesienia6,80
Widełki dolne6,17
Widełki górne7,53
Obroty (tyś. zł)609
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 2006,76
43 4206,75
13996,72
31 3556,70
12006,66
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,803 201 2
6,85500 1
6,89500 1
6,95500 1
7,15120 1
Producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, a produkty dostępne są na całym świecie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Anabaza Ltd.6 375 96460,21%10 482 71471,33%

Kategoria • 16.04.2019 18:00

  MERCATOR MEDICAL SA (8/2019) Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 12.04.2019 22:50

  Skonsolidowany zysk EBITDA Mercator spadł o 75 proc. i wyniósł 2 mln zł w I kwartale -- szacunki

 • 12.04.2019 22:05

  MERCATOR MEDICAL SA (7/2019) Informacja poufna - wstępne wyniki pierwszego kwartału 2019 r.

 • 12.04.2019 22:00

  MERCATOR MEDICAL SA (6/2019) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego

 • 28.03.2019 16:18

  Mercator Medical chce w 2019 roku skupić się na poprawie rentowności

 • 25.03.2019 20:00

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 25.03.2019 19:59

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 31.01.2019 11:23

  MERCATOR MEDICAL SA (5/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 04.01.2019 17:29

  MERCATOR MEDICAL SA (4/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.01.2019 17:16

  MERCATOR MEDICAL SA (3/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 03.01.2019 15:07

  MERCATOR MEDICAL SA (2/2019) Transakcja osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.01.2019 14:50

  MERCATOR MEDICAL SA (1/2019) Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 20.11.2018 16:18

  MERCATOR MEDICAL SA (22/2018) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 15.11.2018 14:56

  Mercator spodziewa się negatywnego wpływu USD/PLN na dystrybucję w całym II półr.

 • 15.11.2018 07:31

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 04.10.2018 08:02

  Mercator ocenia, że zakładane w programie motywacyjnym wyniki są realne do osiągnięcia (wywiad)

 • 01.10.2018 12:56

  Mercator uruchomił ósmą linię produkcyjną w fabryce rękawic w Tajlandii

 • 13.09.2018 16:12

  MERCATOR MEDICAL SA (21/2018) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 29.08.2018 07:56

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.08.2018 16:31

  MERCATOR MEDICAL SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 24.07.2018 16:26

  Mercator przewiduje poprawę wyników w II pół. '18; dywidenda zależna od zadłużenia

 • 17.07.2018 11:44

  Mercator Medical szacuje zysk netto w II kw. na ok. 0,3 mln zł (aktl.)

 • 17.07.2018 10:24

  Mercator Medical szacuje zysk netto w II kw. na ok. 0,3 mln zł

 • 17.07.2018 10:07

  MERCATOR MEDICAL SA (19/2018) Informacja poufna - szacunkowe wyniki drugiego kwartału roku 2018

 • 28.06.2018 14:34

  MERCATOR MEDICAL SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 28.06.2018 14:15

  MERCATOR MEDICAL SA (17/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.05.2018 13:33

  MERCATOR MEDICAL SA (16/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2018 13:14

  MERCATOR MEDICAL SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.05.2018 22:05

  MERCATOR MEDICAL SA (14/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta

 • 15.05.2018 06:48

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 12:15

  Ważnym punktem nowej strategii Mercatora będzie wejście na rynki Europy Zachodniej

 • 16.04.2018 13:09

  Zysk netto Mercatora w I kw. wyniósł 4,4 mln zł, przychody wzrosły rdr o 22 proc.

 • 16.04.2018 12:44

  MERCATOR MEDICAL SA (13/2018) Informacja poufna - szacunkowe wyniki pierwszego kwartału roku 2018

 • 16.04.2018 12:40

  MERCATOR MEDICAL SA (13/2018) Informacja poufna - szacunkowe wyniki pierwszego kwartału roku 2018

 • 13.04.2018 08:44

  MERCATOR MEDICAL SA (12/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 12.04.2018 20:34

  MERCATOR MEDICAL SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.04.2018 20:21

  MERCATOR MEDICAL SA (10/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 04.04.2018 12:27

  MERCATOR MEDICAL SA (9/2018) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 22.03.2018 17:21

  MERCATOR MEDICAL SA (8/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.03.2018 17:05

  MERCATOR MEDICAL SA (7/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 19.03.2018 10:31

  MERCATOR MEDICAL SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego 6/2018

 • 19.03.2018 08:56

  Mercator Medical chce być spółką wzrostowo-dywidendową, pod koniec '18 ogłosi nową strategię

 • 19.03.2018 07:44

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 07:42

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 20:42

  MERCATOR MEDICAL SA (6/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.03.2018 20:25

  MERCATOR MEDICAL SA (5/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.03.2018 15:37

  MERCATOR MEDICAL SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 12.03.2018 16:38

  MERCATOR MEDICAL SA (3/2018) Informacja poufna - zawarcie znaczących umów

 • 08.02.2018 16:10

  Mercator liczy na poprawę marż w '18 i kilkunastoprocentową rentowność EBITDA w III kw. (opis)

 • 08.02.2018 14:09

  Mercator liczy na poprawę marż w '18 i kilkunastoprocentową rentowność EBITDA w III kw.

 • 01.02.2018 16:46

  MERCATOR MEDICAL SA (2/2018) Informacja poufna - szacunkowe wyniki czwartego kwartału roku 2017

 • 26.01.2018 09:13

  MERCATOR MEDICAL SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 21.12.2017 14:03

  MERCATOR MEDICAL SA (51/2017) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 30.11.2017 14:05

  MERCATOR MEDICAL SA (50/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.11.2017 13:54

  MERCATOR MEDICAL SA (49/2017) Powołanie osoby nadzorującej

 • 30.11.2017 13:42

  MERCATOR MEDICAL SA (48/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 24.11.2017 13:01

  Mercator Medical nie przewiduje wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 24.11.2017 13:00

  Mercator Medical spodziewa się poprawy marży EBITDA w kolejnych okresach

 • 14.11.2017 07:46

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 23:29

  MERCATOR MEDICAL SA (47/2017) Informacja poufna - korekta szacunkowych wyników trzeciego kwartału 2017

 • 03.11.2017 13:18

  MERCATOR MEDICAL SA (46/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 03.11.2017 13:05

  MERCATOR MEDICAL SA (45/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.10.2017 18:48

  Mercator Medical szacuje zysk netto w III kw. na ok. 3,1 mln zł

 • 16.10.2017 18:39

  MERCATOR MEDICAL SA (44/2017) Informacja poufna - szacunkowe wyniki trzeciego kwartału 2017

 • 09.10.2017 15:33

  MERCATOR MEDICAL SA (43/2017) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 02.10.2017 14:48

  MERCATOR MEDICAL SA (42/2017) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 26.09.2017 12:49

  MERCATOR MEDICAL SA (41/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 19.09.2017 14:39

  MERCATOR MEDICAL SA (40/2017) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 15.09.2017 13:27

  Mercator Medical chce rozpocząć dystrybucję w Niemczech do końca '17

 • 15.09.2017 12:42

  MERCATOR MEDICAL SA (39/2017) Rejestracja zmiany statutu

 • 15.09.2017 12:40

  Mercator oczekuje w IV kw. '17 powrotu do marży z '16

 • 14.09.2017 10:55

  Mercator Medical uruchomił zakład produkcyjny wyrobów z włókniny

 • 07.09.2017 09:41

  Vestor DM obniżył cenę docelową Mercator Medical do 23,1 zł

 • 30.08.2017 15:18

  MERCATOR MEDICAL SA (38/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 25.08.2017 17:05

  MERCATOR MEDICAL SA (37/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 21.08.2017 15:30

  MERCATOR MEDICAL SA (36/2017) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 21.08.2017 14:53

  MERCATOR MEDICAL SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 21.08.2017 14:45

  MERCATOR MEDICAL SA (34/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 08.08.2017 15:34

  MERCATOR MEDICAL SA (33/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia ze spółką zależną

 • 01.08.2017 13:58

  MERCATOR MEDICAL SA (32/2017) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 20.07.2017 15:42

  MERCATOR MEDICAL SA (31/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.07.2017 15:27

  MERCATOR MEDICAL SA (30/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.07.2017 15:16

  MERCATOR MEDICAL SA (29/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia ze spółką zależną

 • 18.07.2017 14:40

  MERCATOR MEDICAL SA (28/2017) Korekta raportu bieżącego nr 28/2017

 • 14.07.2017 20:33

  Mercator Medical szacuje, że wynik netto w II kw. wyniesie około 0,9 mln zł

 • 14.07.2017 20:05

  MERCATOR MEDICAL SA (28/2017) Informacja poufna - szacunkowe wyniki drugiego kwartału 2017

 • 30.06.2017 16:22

  Mercator Medical wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 16:17

  MERCATOR MEDICAL SA (27/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.06.2017 16:14

  MERCATOR MEDICAL SA (26/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.06.2017 16:11

  MERCATOR MEDICAL SA (25/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 26.06.2017 22:15

  MERCATOR MEDICAL SA (24/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.06.2017 18:45

  MERCATOR MEDICAL SA (23/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.06.2017 09:00

  MERCATOR MEDICAL SA (22/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia ze spółką zależną

 • 12.06.2017 17:05

  MERCATOR MEDICAL SA (21/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.06.2017 15:44

  MERCATOR MEDICAL SA (20/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.06.2017 11:17

  MERCATOR MEDICAL SA (19/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.06.2017 16:50

  MERCATOR MEDICAL SA (18/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.06.2017 16:41

  MERCATOR MEDICAL SA (17/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.06.2017 19:15

  MERCATOR MEDICAL SA (16/2017) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.05.2017 17:39

  MERCATOR MEDICAL SA (15/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

 • 31.05.2017 17:29

  MERCATOR MEDICAL SA (14/2017) Propozycja Zarządu dot. wypłaty dywidendy

 • 31.05.2017 17:17

  MERCATOR MEDICAL SA (13/2017) Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych

 • 22.05.2017 12:06

  Mercator Medical chce w sierpniu rozpocząć produkcję rękawic w nowej fabryce w Tajlandii (popr.)

 • 22.05.2017 10:59

  Mercator Medical chce w czerwcu rozpocząć produkcję rękawic w nowej fabryce w Tajlandii

 • 12.05.2017 07:46

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 08:41

  MERCATOR MEDICAL SA (12/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 27.04.2017 09:50

  Vestor DM obniżył cenę docelową Mercator Medical do 25,1 zł

 • 13.04.2017 19:50

  Wynik netto Mercator Medical w I kw. będzie zbliżony do zera

 • 13.04.2017 19:36

  MERCATOR MEDICAL SA (11/2017) Informacja poufna - szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2017

 • 27.03.2017 13:18

  Mercator Medical liczy, że trend spadkowy na rynku lateksu będzie trwały

 • 24.03.2017 17:27

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.03.2017 17:17

  MERCATOR MEDICAL SA (10/2017) Informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego R za 2016 rok

 • 23.03.2017 21:29

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 23.03.2017 21:24

  MERCATOR MEDICAL SA (9/2017) Informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego RS za 2016 rok

 • 17.03.2017 08:14

  Zarząd Mercator Medical rekomenduje 0,13 zł dywidendy na akcję

 • 17.03.2017 06:54

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 06:51

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 09:28

  MERCATOR MEDICAL SA (8/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 10.02.2017 16:56

  MERCATOR MEDICAL SA (7/2017) Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 09.02.2017 14:27

  MERCATOR MEDICAL SA (6/2017) Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców zmiany wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 01.02.2017 20:47

  MERCATOR MEDICAL SA (5/2017) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 31.01.2017 08:54

  MERCATOR MEDICAL SA (4/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego

 • 31.01.2017 08:49

  MERCATOR MEDICAL SA (3/2017) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 30.01.2017 17:51

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MERCATOR MEDICAL SA

 • 24.01.2017 12:56

  MERCATOR MEDICAL SA (2/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW

 • 20.01.2017 12:06

  MERCATOR MEDICAL SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 28.12.2016 10:46

  MERCATOR MEDICAL SA (57/2016) Informacja poufna - czynności dotyczące znaków towarowych

 • 21.12.2016 18:19

  MERCATOR MEDICAL SA (56/2016) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 21.12.2016 13:37

  MERCATOR MEDICAL SA (55/2016) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 13.12.2016 11:02

  MERCATOR MEDICAL SA (54/2016) Nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii F przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.12.2016 10:48

  MERCATOR MEDICAL SA (53/2016) Nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii F przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.12.2016 15:07

  MERCATOR MEDICAL SA (52/2016) Zmiana wysokości kapitału zakładowego w wyniku wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 09.12.2016 10:30

  Vestor DM podniósł cenę docelową Mercator Medical do 27,2 zł

 • 06.12.2016 10:07

  MERCATOR MEDICAL SA (51/2016) Informacja poufna - wybór wykonawcy prac budowlanych

 • 30.11.2016 15:36

  MERCATOR MEDICAL SA (50/2016) Informacja poufna - podpisanie aneksów do umów kredytowych

 • 29.11.2016 12:41

  Mercator Medical chce rosnąć dwucyfrowo, liczy na poprawę marży

 • 14.11.2016 08:02

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 07:41

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Mercator Medical do 27 zł za akcję

 • 19.10.2016 09:32

  MERCATOR MEDICAL SA (49/2016) Wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego i zakończenie notowania PDA

 • 18.10.2016 18:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MERCATOR MEDICAL S.A.

 • 18.10.2016 18:06

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki MERCATOR MEDICAL S.A.

 • 12.10.2016 15:11

  MERCATOR MEDICAL SA (48/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW

 • 07.10.2016 15:05

  MERCATOR MEDICAL SA (47/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 07.10.2016 14:54

  MERCATOR MEDICAL SA (46/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 07.10.2016 10:42

  Vestor DM podniósł cenę docelową Mercator Medical do 26,5 zł

 • 03.10.2016 17:01

  MERCATOR MEDICAL SA (45/2016) Koszty oferty publicznej

 • 01.10.2016 12:09

  MERCATOR MEDICAL SA (44/2016) Rejestracja zmiany statutu

 • 01.10.2016 11:44

  MERCATOR MEDICAL SA (43/2016) Wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii G do obrotu giełdowego

 • 30.09.2016 19:14

  GPW: wprowadzenia do obrotu akcji MERCATOR MEDICAL SA

 • 26.09.2016 16:01

  MERCATOR MEDICAL SA (42/2016) Rejestracja praw do akcji (PDA) serii G w KDPW

 • 23.09.2016 15:39

  MERCATOR MEDICAL SA (41/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 19.09.2016 15:11

  MERCATOR MEDICAL SA (40/2016) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy

 • 19.09.2016 11:32

  MERCATOR MEDICAL SA (39/2016) Objęcie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 19.09.2016 08:47

  MERCATOR MEDICAL SA (38/2016) Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii G

 • 15.09.2016 08:16

  Mercator Medical sprzeda wszystkie oferowane akcje

 • 14.09.2016 20:51

  Cena emisyjna akcji w ofercie Mercator Medical ustalona na 17,5 zł

 • 14.09.2016 20:34

  MERCATOR MEDICAL SA (37/2016) Informacja poufna - ustalenie ceny emisyjnej i liczby oferowanych akcji

 • 13.09.2016 22:25

  MERCATOR MEDICAL SA (36/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 13.09.2016 22:04

  MERCATOR MEDICAL SA (35/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 09.09.2016 14:38

  MERCATOR MEDICAL SA (34/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 08.09.2016 10:17

  Vestor DM wycenia Mercator Medical na 212-294 mln zł

 • 07.09.2016 22:43

  MERCATOR MEDICAL SA (33/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 07.09.2016 15:35

  Cena maksymalna akcji w ofercie Mercator Medical ustalona na 20 zł

 • 05.09.2016 09:32

  Mercator Medical chce pozyskać z emisji akcji ok. 35 mln zł na rozbudowę fabryki

 • 05.09.2016 09:16

  Harmonogram oferty publicznej spółki Mercator Medical

 • 02.09.2016 17:44

  MERCATOR MEDICAL SA (32/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 22:34

  MERCATOR MEDICAL SA (31/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 22:26

  MERCATOR MEDICAL SA (30/2016) Nabycie warrantów subskrypcyjnych na akcje przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 22:20

  MERCATOR MEDICAL SA (29/2016) Nabycie warrantów subskrypcyjnych na akcje przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 14:06

  MERCATOR MEDICAL SA (28/2016) Informacja poufna - zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mercator Medical S.A.

 • 31.08.2016 13:15

  KNF zatwierdziła prospekt Mercator Medical

 • 29.08.2016 16:29

  MERCATOR MEDICAL SA (27/2016) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 29.08.2016 16:11

  MERCATOR MEDICAL SA (26/2016) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 26.08.2016 11:51

  Mercator spodziewa się utrzymania dynamiki wzrostu wyników w kolejnych kwartałach

 • 25.08.2016 08:11

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 08:54

  MERCATOR MEDICAL SA (25/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 08.08.2016 09:28

  Mercator Medical planuje ekspansję w Europie Zach., zwiększy produkcję rękawic o 150 proc.

 • 08.08.2016 08:46

  MERCATOR MEDICAL SA (24/2016) Informacja poufna - przyjęcie strategii rozwoju Grupy Mercator Medical

 • 02.08.2016 10:50

  Vestor ustalił cenę docelową dla Mercator Medical na 22,9 zł

 • 21.07.2016 17:54

  MERCATOR MEDICAL SA (23/2016) Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych

 • 01.07.2016 16:32

  MERCATOR MEDICAL SA Aktualizacja informacji poufnej - rozbudowa mocy produkcyjnych

 • 30.06.2016 09:00

  MERCATOR MEDICAL SA Powołanie osób nadzorujących

 • 30.06.2016 08:55

  MERCATOR MEDICAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.06.2016 08:49

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 29.06.2016 09:44

  MERCATOR MEDICAL SA Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 22.06.2016 16:05

  MERCATOR MEDICAL SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2016 19:31

  MERCATOR MEDICAL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.06.2016 19:21

  MERCATOR MEDICAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.06.2016 16:46

  MERCATOR MEDICAL SA Informacja poufna

 • 24.05.2016 07:34

  MERCATOR MEDICAL SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 16.05.2016 07:30

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 05.05.2016 15:32

  MERCATOR MEDICAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 05.05.2016 15:24

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 08.04.2016 17:01

  MERCATOR MEDICAL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.04.2016 16:51

  MERCATOR MEDICAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.04.2016 09:39

  MERCATOR MEDICAL SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2016

 • 31.03.2016 19:51

  GPW: TRIGON DM animatorem MERCATOR MEDICAL SA i CI GAMES SA

 • 29.03.2016 18:20

  GPW: komunikat dotyczący Programu Wspierania Płynności

 • 24.03.2016 16:10

  MERCATOR MEDICAL SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej

 • 24.03.2016 16:00

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.03.2016 18:56

  Mercator Medical może przeznaczyć na dywidendę mniejszą część zysków z '15

 • 21.03.2016 18:26

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:21

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 15:06

  MERCATOR MEDICAL SA Aktualizacja informacji poufnej - rozbudowa mocy produkcyjnych

 • 18.03.2016 14:51

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny

 • 03.03.2016 19:16

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana funkcji członka Zarządu

 • 26.02.2016 15:50

  MERCATOR MEDICAL SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2016

 • 20.01.2016 14:40

  MERCATOR MEDICAL SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2016

 • 18.01.2016 16:11

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą i osobą nadzorującą

 • 14.01.2016 14:54

  MERCATOR MEDICAL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 14.01.2016 09:40

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana warunków zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 23.12.2015 16:31

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana informacji poufnej - zamówienia złożone przez znaczącego odbiorcę

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 10.12.2015 08:30

  MERCATOR MEDICAL SA Ograniczenie zamówień od znaczącego odbiorcy

 • 08.12.2015 07:13

  NWZ Mercator Medical zdecydowało o emisji do 1,8 mln akcji

 • 07.12.2015 22:29

  MERCATOR MEDICAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 07.12.2015 22:25

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 20.11.2015 18:08

  MERCATOR MEDICAL SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 16.11.2015 17:25

  GPW: wygasła umowa animatora akcji spółki MERCATOR MEDICAL S.A.

 • 16.11.2015 08:44

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 10.11.2015 16:00

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 10.11.2015 12:43

  NWZ Mercator Medical zdecyduje o emisji do 1,8 mln akcji

 • 10.11.2015 12:29

  MERCATOR MEDICAL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.11.2015 12:18

  MERCATOR MEDICAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.11.2015 09:12

  Mercator Medical chce rozbudować fabrykę rękawic w Tajlandii za ok. 100 mln zł

 • 10.11.2015 08:56

  MERCATOR MEDICAL SA Rozbudowa fabryki rękawic

 • 10.11.2015 08:51

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczących umów

 • 23.10.2015 08:27

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla spółki Mercator Medical do "trzymaj"

 • 09.10.2015 18:07

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie umów kredytowych

 • 29.09.2015 08:41

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 22.09.2015 16:44

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 16.09.2015 14:36

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą i osobą nadzorującą

 • 31.08.2015 06:16

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 26.08.2015 14:26

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 25.08.2015 15:52

  MERCATOR MEDICAL SA Postanowienie Sądu o wpisie do Rejestru Zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 10.07.2015 09:03

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana znaczącej umowy i zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 30.06.2015 15:09

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 24.06.2015 16:23

  MERCATOR MEDICAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.

 • 24.06.2015 16:09

  MERCATOR MEDICAL SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 24.06.2015 15:57

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 24.06.2015 15:50

  Mercator Medical wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2015 15:41

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 15.06.2015 16:26

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.05.2015 23:10

  MERCATOR MEDICAL SA Stanowisko Rady Nadzorczej dot. podziału zysku

 • 28.05.2015 19:06

  MERCATOR MEDICAL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.05.2015 18:57

  MERCATOR MEDICAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.05.2015 18:44

  MERCATOR MEDICAL SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 13.05.2015 17:02

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 11.05.2015 21:35

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 11.05.2015 16:43

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 07.05.2015 09:16

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Mercatora do 22 zł za akcję

 • 28.04.2015 17:28

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 23.04.2015 16:36

  MERCATOR MEDICAL SA Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych

 • 20.04.2015 16:08

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 20.03.2015 15:41

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 17.03.2015 07:39

  Mercator Medical chce wypałcić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 17.03.2015 00:17

  MERCATOR MEDICAL SA Propozycja Zarządu dot. wypłaty dywidendy

 • 17.03.2015 00:14

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 12.03.2015 17:20

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 12.02.2015 16:31

  MERCATOR MEDICAL SA Zawarcie znaczącej umowy i ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 30.01.2015 13:56

  MERCATOR MEDICAL SA Transakcje nabycia akcji zawarte przez osobę nadzorującą w 2014 r.

 • 30.01.2015 13:52

  MERCATOR MEDICAL SA Transakcje nabycia akcji zawarte przez osobę nadzorującą w 2014 r.

 • 26.01.2015 12:00

  MERCATOR MEDICAL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 22.01.2015 14:10

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 15.01.2015 16:18

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 15.01.2015 16:11

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę nadzorującą

 • 15.01.2015 16:03

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 04.12.2014 08:35

  DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Mercator Medical, cena docelowa 15,2 zł

 • 12.11.2014 17:01

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.11.2014 17:22

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 07.11.2014 18:18

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie znaczących umów

 • 07.11.2014 14:13

  MERCATOR MEDICAL SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 04.11.2014 17:24

  MERCATOR MEDICAL SA nabycie udziałów w jednostce zależnej

 • 04.11.2014 09:49

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie umów kredytowych

 • 18.09.2014 15:35

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 09.09.2014 15:35

  MERCATOR MEDICAL SA rejestracja zmiany statutu

 • 03.09.2014 15:46

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.08.2014 14:39

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 26.08.2014 06:52

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 22.08.2014 15:39

  MERCATOR MEDICAL SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 07.07.2014 15:39

  MERCATOR MEDICAL SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 01.07.2014 12:20

  MERCATOR MEDICAL SA powołanie osoby nadzorującej

 • 01.07.2014 12:14

  MERCATOR MEDICAL SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 01.07.2014 12:07

  MERCATOR MEDICAL SA Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 01.07.2014 12:06

  Mercator Medical wypłaci 3 gr dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 01.07.2014 11:58

  MERCATOR MEDICAL SA Uchwały podjęte na ZWZ

 • 25.06.2014 16:27

  MERCATOR MEDICAL SA zgłoszenie kandydata na członka rady nadzorczej

 • 11.06.2014 17:12

  MERCATOR MEDICAL SA zmiana porządku obrad ZWZ

 • 03.06.2014 18:42

  MERCATOR MEDICAL SA Propozycja Zarządu dot. wypłaty dywidendy za rok 2013

 • 03.06.2014 18:32

  MERCATOR MEDICAL SA Proponowana zmiana Statutu Mercator Medical Spółka Akcyjna

 • 03.06.2014 18:18

  Mercator Medical chce wypłacić 3 gr dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 03.06.2014 18:13

  MERCATOR MEDICAL SA Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical Spółka Akcyjna

 • 03.06.2014 17:56

  MERCATOR MEDICAL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical Spółka Akcyjna

 • 15.05.2014 06:33

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 24.04.2014 15:50

  MERCATOR MEDICAL SA informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych

 • 01.04.2014 16:45

  MERCATOR MEDICAL SA - znaczne pakiety akcji

 • 01.04.2014 16:43

  MERCATOR MEDICAL SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 27.03.2014 08:50

  MERCATOR MEDICAL SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 27.03.2014 08:41

  MERCATOR MEDICAL SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 27.03.2014 08:36

  MERCATOR MEDICAL SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 25.03.2014 16:20

  Wprowadzenie embarga na import sprzętu med. do Rosji bez wpływu na spółki z GPW (analiza)

 • 20.03.2014 01:37

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 20.03.2014 01:32

  MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 18.03.2014 18:06

  MERCATOR MEDICAL SA zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 • 13.02.2014 17:16

  MERCATOR MEDICAL SA postanowienie sądu dotyczące programu motywacyjnego

 • 21.01.2014 17:52

  GPW: Komunikat - MERCATOR

 • 21.01.2014 16:57

  MERCATOR MEDICAL SA rejestracja papierów wartościowych

 • 21.01.2014 16:49

  MERCATOR MEDICAL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 15.01.2014 15:29

  MERCATOR MEDICAL SA Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2, B, C, D2 i E

 • 15.01.2014 13:16

  MERCATOR MEDICAL SA Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych, akcji serii E

 • 15.01.2014 12:51

  GPW: Ostatnie notowanie akcji spółki MERCATOR MEDICAL

 • 15.01.2014 12:51

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MERCATOR MEDICAL

 • 31.12.2013 15:10

  MERCATOR MEDICAL SA znaczne pakiety akcji - PPIM

 • 31.12.2013 13:31

  MERCATOR MEDICAL SA znaczne pakiety akcji

 • 31.12.2013 13:00

  MERCATOR MEDICAL SA znaczne pakiety akcji

 • 30.12.2013 16:43

  MERCATOR MEDICAL SA znaczne pakiety akcji - PPIM

 • 30.12.2013 16:37

  PPIM ma ponad 5 proc. Mercator Medical

 • 20.12.2013 15:53

  MERCATOR MEDICAL SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki.

 • 09.12.2013 17:16

  GPW: Komunikat - MERCATOR MEDICAL SA

 • 28.11.2013 19:27

  MERCATOR MEDICAL SA postanowienie sądu dotyczące programu motywacyjnego

 • 27.11.2013 12:54

  MERCATOR MEDICAL SA zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny

 • 26.11.2013 16:49

  MERCATOR MEDICAL SA zakończenie oferty publicznej akcji spółki

 • 22.11.2013 15:21

  MERCATOR MEDICAL SA - ustanowienie zastawu na aktywach emitenta