Mediacap SA

skrót: MCP

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 14:32

Aktualny kurs2   -4,76 %-0,10 zł
Otwarcie2,02-3,81%
Minimum2-4,76%
Maksimum2,02-3,81%
Wolumen (szt.) 8183
Kurs odniesienia2,10
Widełki dolne1,82
Widełki górne2,22
Obroty (tyś. zł)16
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13 7502,00
11 0001,85
45 3451,80
13 0001,75
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,103 572 1
2,192 000 1
2,247 289 2
2,254 048 1
Grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Spółki zależne są liderami na rynkach: tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Olechowski Jacekpoprzez Posella IF1 Ltd.9 681 03652,56%9 681 03652,97%
mWealth Management SA1 686 9519,16%1 686 9519,23%
Gurazdowska Edytabezpośrednio, wraz z Rafałem Gurazdowskim1 321 5897,18%1 321 5897,23%
Mediacap SA144 1380,78%144 1380,79%

Kategoria • 18.04.2019 12:48

  MEDIACAP SA (15/2019) Ustanowienie programu motywacyjnego w spółce zależnej - Plastream sp. z o.o.

 • 25.03.2019 17:16

  MEDIACAP SA (14/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 22.03.2019 18:33

  MEDIACAP SA (13/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 22.03.2019 18:30

  MEDIACAP SA (12/2019) Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • 22.03.2019 18:22

  MEDIACAP SA (11/2019) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 21.03.2019 19:09

  MEDIACAP SA (10/2019) Porozumienie w sprawie nabywania akcji Emitenta

 • 20.03.2019 23:58

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 23:57

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 08:50

  Spółka zależna Mediacap przejmie większościowy pakiet w spółce LT Group za 9,24 mln zł

 • 19.03.2019 08:28

  MEDIACAP SA (9/2019) Transakcja przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce LT Group sp. z o.o., właściciela LifeTube, przez TalentMedia Sp. z o.o.

 • 19.03.2019 08:24

  MEDIACAP SA (8/2019) Ustalenie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 18.03.2019 22:00

  MEDIACAP SA (7/2019) Powołanie członków Zarządu na następną kadencję

 • 27.02.2019 14:20

  MEDIACAP SA (6/2019) Zawarcie aneksów do istotnych umów o świadczenie usług dla klienta z branży usługowej

 • 15.02.2019 19:57

  MEDIACAP SA (5/2019) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 15.02.2019 19:54

  MEDIACAP SA (4/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 15.02.2019 19:51

  MEDIACAP SA (3/2019) Transakcje Członka Rady Nadzorczej

 • 15.02.2019 07:15

  MEDIACAP SA (2/2019) Wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2018 r.

 • 30.01.2019 16:06

  MEDIACAP SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 20.12.2018 16:33

  MEDIACAP SA (32/2018) Inwestycja MEDIACAP SA w spółkę gamingową.

 • 14.11.2018 19:39

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 25.10.2018 18:48

  MEDIACAP SA (31/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

 • 05.10.2018 16:31

  MEDIACAP SA (30/2018) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wyłączność z Polsat Media

 • 26.09.2018 19:15

  MEDIACAP SA (29/2018) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 26.09.2018 19:10

  MEDIACAP SA (28/2018) Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

 • 26.09.2018 19:05

  MEDIACAP SA (27/2018) Nabycie akcji przez Wiceprezes Zarządu

 • 28.08.2018 22:01

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 08.08.2018 18:20

  MEDIACAP SA (26/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • 29.06.2018 13:40

  MEDIACAP SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w TalentMedia sp. z o.o. Ustanowienie programu motywacyjnego.

 • 27.06.2018 15:51

  Mediacap wypłaci 1,1 mln zł dywidendy za 2017 rok

 • 27.06.2018 15:51

  MEDIACAP SA (24/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

 • 27.06.2018 15:50

  MEDIACAP SA (23/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na następną kadencję

 • 27.06.2018 15:48

  MEDIACAP SA (22/2018) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2018 15:45

  MEDIACAP SA (21/2018) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 14:42

  MEDIACAP SA (20/2018) MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

 • 30.05.2018 12:22

  MEDIACAP SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2018 07:43

  Mediacap chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

 • 30.05.2018 07:28

  MEDIACAP SA (18/2018) Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty oraz wielkości dywidendy

 • 30.05.2018 07:18

  MEDIACAP SA (17/2018) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019

 • 25.05.2018 07:52

  MEDIACAP SA (16/2018) Przegląd rynku pod kątem partnera dla skalowania działalności Grupy S/F

 • 16.05.2018 20:05

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 09.05.2018 17:33

  MEDIACAP SA (15/2018) Zlecenia o znacznej wartości

 • 27.04.2018 15:58

  MEDIACAP SA (14/2018) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.

 • 26.04.2018 18:53

  MEDIACAP SA (13/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1Q 2018

 • 23.04.2018 14:50

  MEDIACAP SA (12/2018) Zawarcie istotnej umowy z ALDI Sp. z o.o. przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

 • 23.04.2018 12:02

  MEDIACAP SA (11/2018) Zawarcie istotnej umowy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

 • 29.03.2018 18:15

  MEDIACAP SA (10/2018) Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek zależnych

 • 18.03.2018 11:11

  mBank ma poniżej 5 proc. akcji Mediacap

 • 17.03.2018 21:06

  MEDIACAP SA (9/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 • 16.03.2018 06:57

  MEDIACAP SA (8/2018) Perspektywy rozwoju na rok 2018

 • 13.03.2018 22:33

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.03.2018 22:31

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 11:47

  MEDIACAP SA (7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

 • 27.02.2018 21:29

  MEDIACAP SA (6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

 • 22.02.2018 08:45

  MEDIACAP SA (5/2018) Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r.

 • 13.02.2018 15:00

  MEDIACAP SA (4/2018) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

 • 25.01.2018 19:46

  MEDIACAP SA (3/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018: Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

 • 25.01.2018 19:22

  MEDIACAP SA (2/2018) Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego

 • 15.01.2018 09:47

  MEDIACAP SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 20.12.2017 20:15

  MEDIACAP SA (42/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 20.12.2017 20:10

  MEDIACAP SA (41/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu

 • 20.12.2017 19:55

  MEDIACAP SA (40/2017) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 20.12.2017 19:46

  MEDIACAP SA (39/2017) Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu

 • 19.12.2017 12:30

  MEDIACAP SA (38/2017) Wygrany przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

 • 18.12.2017 12:45

  MEDIACAP SA (37/2017) Zawarcie strategicznej umowy z Polsat Media

 • 16.12.2017 09:46

  MEDIACAP SA (36/2017) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w TalentMedia sp. z o.o.

 • 16.12.2017 09:38

  MEDIACAP SA (35/2017) Przeniesienie własności udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. na spółkę zależną, zawarcie aneksu do porozumienia wspólników

 • 11.12.2017 16:54

  MEDIACAP SA (34/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.

 • 11.12.2017 16:42

  MEDIACAP SA (33/2017) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 11 grudnia 2017 r.

 • 29.11.2017 18:13

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 20.11.2017 12:41

  MEDIACAP SA (32/2017) Zawarcie istotnej umowy o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego

 • 17.11.2017 15:00

  MEDIACAP SA (31/2017) Wygrany przetarg na obsługę klienta z branży alkoholowej

 • 10.11.2017 20:47

  MEDIACAP SA (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 06.11.2017 20:37

  MEDIACAP SA (29/2017) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 30.10.2017 23:18

  MEDIACAP SA (28/2017) Informacja o planowaniu połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 26.10.2017 21:20

  MEDIACAP SA (27/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za III kwartał 2017

 • 29.09.2017 19:59

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.09.2017 18:26

  MEDIACAP SA (26/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za I półrocze 2017 r.

 • 07.08.2017 13:33

  MEDIACAP SA (25/2017) Zawrcie istotnej umowy przez spółkę zależną z PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 30.06.2017 20:06

  MEDIACAP SA (24/2017) Spełnienie się warunków umów nabycia udziałów TalentMedia Balcans sp. z o.o.

 • 28.06.2017 10:09

  MEDIACAP SA (23/2017) Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

 • 28.06.2017 09:59

  MEDIACAP SA (22/2017) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 19:15

  MEDIACAP SA (21/2017) Zawarcie warunkowych umów nabycia udziałów przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.06.2017 09:55

  MEDIACAP SA (20/2017) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2017 r.

 • 30.05.2017 10:21

  MEDIACAP SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 24.05.2017 23:03

  Mediacap chce, by trzy nowe technologiczne platformy w '20 dały 20,7 mln zł EBITDA

 • 24.05.2017 21:11

  MEDIACAP SA (18/2017) Nowa strategia rozwoju Spółki skupiona na skalowalnych platformach technologicznych

 • 24.05.2017 21:07

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 21.05.2017 11:17

  MEDIACAP SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 18.05.2017 11:34

  MEDIACAP SA (16/2017) Nabycie przez MEDIACAP SA 51% udziałów od Spółki The Digitals w spółkce Edge Technology

 • 15.05.2017 16:09

  MEDIACAP SA (15/2017) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2016 r.

 • 01.05.2017 11:26

  MEDIACAP SA (14/2017) Ustanowienie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu

 • 28.04.2017 21:40

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 21:29

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 19:36

  MEDIACAP SA (13/2017) Zlecenie o wartości do 2,5 mln zł

 • 29.03.2017 17:25

  MEDIACAP SA (12/2017) Zawarcie umów kredytu przez spółkę zależną

 • 22.03.2017 17:23

  MEDIACAP SA (11/2017) Rejestracja przez sąd zmiany w kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 20.03.2017 18:17

  MEDIACAP SA (10/2017) Zakończenie obsługi operatora sieci kablowej Vectra Media

 • 13.03.2017 20:37

  MEDIACAP SA (9/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 08.03.2017 08:46

  Mediacap przejmie większościowy pakiet w spółce TalentMedia za 2,78 mln zł

 • 08.03.2017 08:10

  MEDIACAP SA (8/2017) Transakcja przejęcia większościowego pakietu w TalentMedia sp. z o.o.

 • 07.03.2017 07:23

  MEDIACAP SA (7/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za 2016

 • 27.02.2017 16:43

  MEDIACAP SA (6/2017) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 17.02.2017 18:23

  MEDIACAP SA (5/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.02.2017 10:16

  MEDIACAP SA (3/2017) Podpisanie Term Sheet

 • 10.02.2017 08:45

  MEDIACAP SA (2/2017) Zlecenie o wartości do 800 tys. USD

 • 30.01.2017 18:07

  MEDIACAP SA (1/2017) Harmonogram składania raportów okresowych w 2017 roku dla Spółki MEDIACAP S.A.

 • 05.12.2016 16:00

  MEDIACAP SA (6/2016) Powzięcie informacji o przyjęciu oferty spółki zależnej

 • 02.12.2016 13:59

  MEDIACAP SA (5/2016) Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek zależnych

 • 16.11.2016 13:36

  MEDIACAP SA (4/2016) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

 • 14.11.2016 18:42

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.10.2016 18:01

  MEDIACAP SA (3/2016) INFORMACJA O PLANOWANIU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA

 • 31.08.2016 17:34

  GPW: umowa o pełnienie zadań animatora dla MEDIACAP S.A.

 • 30.08.2016 18:30

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 19:38

  GPW: uzupełnienie list uczestników WIG i WIG-Poland o akcje MEDIACAP SA

 • 11.08.2016 12:05

  MEDIACAP SA (2/2016) Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.08.2016 09:02

  Kurs akcji Mediacap wzrósł w debiucie na GPW o 7,1 proc.

 • 10.08.2016 19:17

  GPW: wykreślenie akcji MEDIACAP z listy uczestników NCIndex

 • 10.08.2016 18:43

  GPW: animator rynku dla akcji MEDIACAP SA

 • 10.08.2016 17:39

  GPW: zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji MEDIACAP SA

 • 10.08.2016 16:32

  MEDIACAP SA (1/2016) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

 • 10.08.2016 14:00

  MEDIACAP SA (25/2016) Raport miesięczny za lipiec 2016

 • 09.08.2016 17:15

  MEDIACAP SA (19/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Mediacap SA

 • 09.08.2016 17:07

  MEDIACAP SA (18/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji MEDIACAP SA do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 09.08.2016 17:01

  MEDIACAP SA (17/2016) Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 09.08.2016 16:56

  MEDIACAP SA (16/2016) MEDIACAP SA Korekta numeracji raportów bieżących

 • 09.08.2016 14:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 14:28

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 14:28

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 13:13

  Mediacap zadebiutuje na rynku głównym GPW 11 sierpnia

 • 09.08.2016 07:50

  Mediacap przenosi się na rynek główny GPW; myśli o przejęciach (wywiad)

 • 04.08.2016 15:53

  MEDIACAP SA (16/2016) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 03.08.2016 17:09

  MEDIACAP SA (14/2016) Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect

 • 26.07.2016 14:56

  MEDIACAP SA (13/2016) Publikacja prospektu emisyjnego MEDIACAP S.A.

 • 25.07.2016 17:55

  MEDIACAP SA (24/2016) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2016 r.

 • 22.07.2016 18:20

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mediacap

 • 22.07.2016 18:04

  MEDIACAP SA (12/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego MEDIACAP SA

 • 21.07.2016 10:05

  MEDIACAP SA (11/2016) Korekta przekazanych treści zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13.06.2016 r.

 • 14.07.2016 13:09

  MEDIACAP SA (10/2016) Zmiany stanów posiadania akcji Emitenta przez podmioty zależne od Prezesa Zarządu

 • 14.07.2016 13:01

  MEDIACAP SA (9/2016) Transakcje dotyczące przeniesienia akcji pomiędzy osobami blisko związanymi z Prezesem Zarządu

 • 13.07.2016 12:20

  MEDIACAP SA (23/2016) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016

 • 12.07.2016 13:42

  MEDIACAP SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego 21/2016

 • 11.07.2016 11:44

  MEDIACAP SA (21/2016) Raport miesięczny za czerwiec 2016

 • 22.06.2016 16:35

  MEDIACAP SA Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 17.06.2016 11:38

  MEDIACAP SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

 • 13.06.2016 20:32

  Mediacap wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2016 20:22

  MEDIACAP SA Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

 • 13.06.2016 20:14

  MEDIACAP SA Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 13.06.2016 20:10

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

 • 13.06.2016 17:22

  MEDIACAP SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 13.06.2016 17:15

  MEDIACAP SA Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii D

 • 13.06.2016 17:09

  MEDIACAP SA Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w ramach kapitału warunkowego, podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii D

 • 10.06.2016 12:26

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2016

 • 25.05.2016 19:00

  MEDIACAP SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

 • 17.05.2016 21:37

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 17.05.2016 21:31

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.05.2016 18:15

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016

 • 10.05.2016 15:06

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za kwiecień 2016

 • 20.04.2016 15:39

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2015

 • 11.04.2016 13:12

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2016

 • 01.04.2016 18:55

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2015

 • 01.04.2016 18:50

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2015

 • 10.03.2016 20:18

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za luty 2016

 • 15.02.2016 21:15

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015

 • 15.02.2016 21:13

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015

 • 10.02.2016 09:56

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za styczeń 2016

 • 29.01.2016 14:25

  MEDIACAP SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 28.01.2016 15:05

  MEDIACAP SA Utworzenie spółki zależnej.

 • 25.01.2016 18:14

  MEDIACAP SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 10.01.2016 15:20

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za grudzień 2015

 • 05.01.2016 18:15

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Prezesa Zarządu; przeniesienie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej.

 • 21.12.2015 09:53

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 10.12.2015 13:58

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za listopad 2015

 • 13.11.2015 16:14

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za trzeci kwartał 2015

 • 10.11.2015 14:44

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za październik 2015

 • 29.10.2015 18:14

  MEDIACAP SA Wniosek o podjęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 22.10.2015 15:26

  MEDIACAP SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 20.10.2015 13:41

  MEDIACAP SA Poszerzenie składu Zarządu Spółki

 • 19.10.2015 17:01

  MEDIACAP SA Zbycie akcji Mediacap przez podmiot zależny od Członka Zarządu

 • 12.10.2015 20:01

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziałów w The Digitals do 100% po spełnieniu warunków zawieszających

 • 09.10.2015 18:31

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za wrzesień 2015

 • 07.10.2015 08:36

  MEDIACAP SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.

 • 06.10.2015 14:39

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 06.10.2015r.

 • 06.10.2015 12:35

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.

 • 02.10.2015 16:02

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Mediacap przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

 • 28.09.2015 13:25

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez mWealth Management S.A. do poziomu 10,46%

 • 10.09.2015 15:46

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za sierpień 2015

 • 07.09.2015 13:56

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 07.09.2015 13:41

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.08.2015 11:04

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 14.08.2015 15:25

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za drugi kwartał 2015

 • 10.08.2015 15:41

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za lipiec 2015

 • 10.07.2015 05:10

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za czerwiec 2015

 • 02.07.2015 13:09

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania w IQS Sp. z o.o. z 53% do 60%.

 • 24.06.2015 09:48

  MEDIACAP SA Podpisanie aneksu do umowy o łącznej wartości powyżej 4 MLN PLN

 • 22.06.2015 08:44

  KNF zawiesiła postępowanie prospektowe Mediacap na wniosek spółki

 • 22.06.2015 07:42

  MEDIACAP SA Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 10.06.2015 16:36

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2015

 • 21.05.2015 14:38

  MEDIACAP SA Podpisanie dokumentu ustalającego ramy prowadzenia rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w sp. z o.o.

 • 20.05.2015 17:15

  MEDIACAP SA Zawarcie istotnej umowy

 • 15.05.2015 20:20

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2015

 • 11.05.2015 11:29

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za kwiecień 2015

 • 08.05.2015 16:41

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 08.05.2015 07:01

  Mediacap rozmawia o akwizycji dwóch firm (wywiad)

 • 14.04.2015 18:41

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 14.04.2015 r.

 • 14.04.2015 18:31

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 14.04.2015r.

 • 10.04.2015 12:01

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2015

 • 20.03.2015 16:06

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2014

 • 18.03.2015 15:48

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 18.03.2015 15:31

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 18.03.2015 15:19

  MEDIACAP SA Sprostowanie raportu 8/2015

 • 18.03.2015 14:57

  MEDIACAP SA Sprostowanie raportu bieżącego 11/2015

 • 10.03.2015 09:43

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za luty 2015

 • 04.03.2015 16:04

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 03.03.2015 23:13

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2014

 • 03.03.2015 23:11

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2014

 • 27.02.2015 09:06

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania w spółce zależnej.

 • 26.02.2015 19:59

  MEDIACAP SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 25.02.2015 15:40

  MEDIACAP S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 25.02.2015 14:20

  MEDIACAP SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 23.02.2015 16:01

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 23.02.2015r.

 • 23.02.2015 15:48

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 23.02.2015 r.

 • 20.02.2015 12:50

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP S.A.

 • 13.02.2015 08:11

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2014

 • 10.02.2015 07:48

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za styczeń 2015

 • 05.02.2015 18:57

  MEDIACAP SA Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.

 • 05.02.2015 18:44

  MEDIACAP SA Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.

 • 02.02.2015 17:51

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 02.02.2015r.

 • 02.02.2015 17:46

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 02.02.2015 r.

 • 30.01.2015 18:16

  MEDIACAP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015

 • 27.01.2015 18:50

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 27.01.2015 18:46

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 12.01.2015 16:11

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za grudzień 2014

 • 05.01.2015 19:50

  MEDIACAP SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 05.01.2015 19:36

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.12.2014 19:06

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za listopad 2014

 • 02.12.2014 09:44

  MEDIACAP SA MEDIACAP SA zrealizuje kampanię za ponad 870 tys. EUR

 • 14.11.2014 18:44

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014

 • 10.11.2014 15:56

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za październik 2014

 • 20.10.2014 17:53

  MEDIACAP SA Zmiana składu Rady Nadzorczej

 • 13.10.2014 15:28

  Mediacap chce wejść na GPW w II kw. '15, planuje emisję wartą 10 mln zł (wywiad)

 • 10.10.2014 20:28

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za wrzesień 2014

 • 10.09.2014 18:18

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za sierpień 2014

 • 19.08.2014 18:23

  MEDIACAP SA Mediacap S.A – Rejestracja akcji serii C przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.08.2014 12:18

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MEDIACAP

 • 16.08.2014 23:36

  MEDIACAP SA Mediacap S.A – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

 • 14.08.2014 07:47

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za drugi kwartał 2014

 • 11.08.2014 18:45

  MEDIACAP SA Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C.

 • 11.08.2014 18:43

  MEDIACAP SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C.

 • 11.08.2014 18:41

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za lipiec 2014

 • 11.08.2014 14:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP SA

 • 31.07.2014 18:20

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Edytę Gurazdowską

 • 31.07.2014 18:19

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited

 • 31.07.2014 18:19

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Posella Limited

 • 31.07.2014 18:17

  MEDIACAP SA Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited

 • 28.07.2014 17:41

  MEDIACAP SA Mediacap S.A.- Wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

 • 28.07.2014 12:45

  MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 28.07.2014 12:39

  MEDIACAP SA MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 28.07.2014 07:44

  MEDIACAP SA Zawarcie ramowej umowy z PKO BP na realizację eventów

 • 15.07.2014 07:56

  MEDIACAP SA Nabycie przez Grupa IQS Sp. z o.o. (spółka zależna od MEDIACAP S.A.) 100% udziałów spółki Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o.

 • 10.07.2014 17:09

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za czerwiec 2014

 • 27.06.2014 14:59

  MEDIACAP SA Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r.

 • 27.06.2014 14:41

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA

 • 26.06.2014 18:34

  MEDIACAP SA 600.000 zł zwrotu dopłat od spółki zależnej

 • 10.06.2014 17:51

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2014

 • 10.06.2014 17:49

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziału w The Digitals Sp. z o.o. z 51% do 54%

 • 03.06.2014 14:14

  MEDIACAP SA Zwołanie ZWZ

 • 26.05.2014 20:45

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 26.05.2014 20:40

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2013

 • 21.05.2014 09:13

  MEDIACAP SA nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany z prezesem zarządu

 • 21.05.2014 09:10

  MEDIACAP SA zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem rady nadzorczej

 • 15.05.2014 22:53

  MEDIACAP SA Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia spółki

 • 15.05.2014 18:09

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014

 • 12.05.2014 14:36

  MEDIACAP SA raport miesięczny za kwiecień 2014

 • 22.04.2014 07:49

  MEDIACAP SA zbycie akcji emitenta przez podmiot blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 • 22.04.2014 07:49

  MEDIACAP SA zbycie akcji emitenta przez podmiot blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 • 15.04.2014 19:01

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2013

 • 15.04.2014 18:59

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2013

 • 10.04.2014 15:51

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2014

 • 25.03.2014 14:36

  mWealth Management ma ponad 5 proc. głosów na walnym Mediacap

 • 25.03.2014 14:24

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 5,05%

 • 25.03.2014 07:29

  Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Mediacap z ceną docelową 4 zł

 • 18.03.2014 13:01

  MEDIACAP SA zawarcie z autoryzowanym doradcą umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect

 • 10.03.2014 14:14

  MEDIACAP SA raport miesięczny za luty 2014

 • 04.03.2014 10:29

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78%

 • 24.02.2014 14:54

  GPW: Komunikat - MEDIACAP SA

 • 24.02.2014 14:47

  GPW: Komunikat - MEDIACAP SA

 • 20.02.2014 16:40

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez prezesa zarządu - Jacka Olechowskiego

 • 20.02.2014 16:35

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 20.02.2014 16:29

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez członka rady nadzorczej - Marka Żołędziowskiego

 • 20.02.2014 16:01

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w statucie

 • 18.02.2014 10:28

  Mediacap chce przejść na GPW, w '14 stawia na przejęcia (wywiad)

 • 13.02.2014 14:26

  MEDIACAP SA zmiana animatora ynku

 • 12.02.2014 07:55

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013

 • 10.02.2014 11:51

  MEDIACAP SA raport miesięczny za styczeń 2014

 • 05.02.2014 10:12

  MEDIACAP SA Zmiana adresu spółki

 • 31.01.2014 13:26

  MEDIACAP SA harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014

 • 30.01.2014 10:24

  MEDIACAP SA zawarcie umów objęcia akcji serii C oraz zawarcie umów sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.

 • 10.01.2014 19:39

  MEDIACAP SA raport miesięczny za grudzień 2013

 • 19.12.2013 13:52

  MEDIACAP SA zawarcie umowy kredytowej na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w Grupa IQS Sp. z o.o.

 • 10.12.2013 12:07

  MEDIACAP SA raport miesięczny za listopad 2013

 • 25.11.2013 09:27

  MEDIACAP SA nabycie pakietu kontrolnego spółki Grupa IQS sp. z o.o.

 • 08.11.2013 11:32

  MEDIACAP SA raport miesięczny za październik 2013

 • 04.11.2013 15:22

  MEDIACAP SA podpisanie umowy z PARP na dofinansowania projektu spółki w wysokości 733 TYS PLN

 • 24.10.2013 13:09

  MEDIACAP SA sprostowanie do raportu bieżącego nr 31/2013

 • 23.10.2013 17:18

  MEDIACAP SA zawarcie umowy z MTP o wartości 1,24 M brutto

 • 10.10.2013 09:54

  MEDIACAP SA raport miesięczny za wrzesień 2013

 • 08.10.2013 10:41

  MEDIACAP SA podpisanie dokumentu określającego ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego w Grupie IQS Sp. z o.o.

 • 02.10.2013 17:30

  MEDIACAP SA zmniejszenie udziału członka rady nadzorczej

 • 02.10.2013 17:27

  MEDIACAP SA zwiększenie udziału członka rady nadzorczej - Filipa Friedmanna z 3,68% do 10,26%

 • 02.10.2013 17:23

  MEDIACAP SA zwiększenie udziału prezesa zarządu - Jacka Olechowskiego z 48,9% do 49,35%

 • 27.09.2013 17:15

  MEDIACAP SA Planowane przejęcia w Q4 2013

 • 12.09.2013 09:46

  MEDIACAP SA zmiana adresu spółki

 • 10.09.2013 09:50

  MEDIACAP SA raport miesięczny za sierpień 2013

 • 06.09.2013 09:39

  MEDIACAP SA zatwierdzenie przez PARP dofinansowania projektu spółki MEDIACAP SA w wysokości 733 K

 • 09.08.2013 09:58

  MEDIACAP SA raport miesięczny za lipiec 2013

 • 30.07.2013 09:39

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za drugi kwartał 2013

 • 10.07.2013 15:39

  MEDIACAP SA obniżenie ceny nabycia udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

 • 08.07.2013 17:05

  MEDIACAP SA nabycie akcji Spółki przez członka rady nadzorczej

 • 05.07.2013 09:34

  MEDIACAP SA raport miesięczny za czerwiec 2013

 • 27.06.2013 16:33

  MEDIACAP SA nabycie akcji spółki przez członka rady nazorczej

 • 21.06.2013 15:14

  MEDIACAP SA rada nadzorcza i zarząd MEDIACAP SA

 • 20.06.2013 16:13

  MEDIACAP SA - wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 16:05

  MEDIACAP SA uchwały podjęte na ZWZA

 • 10.06.2013 15:07

  MEDIACAP SA raport miesięczny za maj 2013

 • 17.05.2013 11:02

  Mediacap chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję za '12

 • 17.05.2013 10:51

  MEDIACAP SA zwołanie ZWZA

 • 10.05.2013 13:40

  MEDIACAP SA raport miesięczny za kwiecień 2013

 • 24.04.2013 11:53

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013