Grupa Lotos SA

skrót: LTS

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:03

Aktualny kurs84,74   0,98 %0,82 zł
Otwarcie840,10%
Minimum83,72-0,24%
Maksimum85,441,81%
Wolumen (szt.) 139089
Kurs odniesienia83,92
Widełki dolne75,60
Widełki górne92,40
Obroty (tyś. zł)11785
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
195083,70
27 42083,60
11 64083,58
21 74083,52
12083,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
83,922 635 2
83,961 640 1
84,003 212 2
84,02837 2
84,061 973 2
Grupa tworzy drugi co do wielkości w Polsce koncern naftowy, zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Lotos jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Grupa prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa98 329 51553,18%98 329 51553,18%

Kategoria • 18.04.2019 18:11

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld zł (opis)

 • 18.04.2019 17:46

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld zł

 • 18.04.2019 17:33

  GRUPA LOTOS SA (7/2019) Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

 • 18.04.2019 17:32

  GRUPA LOTOS SA (6/2019) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku

 • 17.04.2019 18:14

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A.

 • 25.03.2019 15:53

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Grupy Lotos do "kupuj", cena docelowa 102 zł

 • 25.03.2019 10:24

  Lotos i PG będą współpracować przy projektach niskoemisyjnego transportu i magazynowania energii

 • 19.03.2019 13:32

  Lotos i PGNiG zrealizowały dwa komercyjne bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG

 • 13.03.2019 11:39

  Lotos pracuje nad długoterminową polityką dywidendową

 • 13.03.2019 10:25

  Lotos jest zainteresowany nowymi akwizycjami w segmencie wydobycia

 • 12.03.2019 19:55

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,876 mld zł, w całym '18 3,1 mld zł (opis)

 • 12.03.2019 19:35

  Zestawienie prac Grupy Lotos nad zagospodarowaniem złóż ropy w Norwegii i na Bałtyku

 • 12.03.2019 18:59

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w IV kw. '18 w podziale na segmenty (tabela)

 • 12.03.2019 18:33

  Efekty projektu EFRA w wynikach Lotosu będą w IV kwartale 2019 roku

 • 12.03.2019 18:17

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 18:11

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,876 mld zł, w całym '18 3,1 mld zł

 • 12.03.2019 17:55

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.03.2019 16:06

  Lotos uruchomi dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w IV kw. 2020 r.

 • 08.03.2019 13:03

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (opis)

 • 08.03.2019 12:58

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (aktl.)

 • 08.03.2019 12:40

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu

 • 05.03.2019 19:21

  Lotos przesuwa datę publikacji raportu rocznego za 2018 r. na 12 marca

 • 05.03.2019 19:17

  GRUPA LOTOS SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 04.03.2019 11:50

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 2 mies. '19 wzrosła o 84 proc. vs średniej z '18 - POPIHN

 • 01.03.2019 18:04

  Lotos opóźnia zagospodarowanie złoża B8 - ma być gotowe najwcześniej w IV kw. '19

 • 01.03.2019 17:33

  GRUPA LOTOS SA (4/2019) Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8

 • 01.03.2019 16:44

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '19 wyniosła 7,11 USD/bbl

 • 28.02.2019 17:08

  Poręczenia majątkowe dla 3 podejrzanych o wyrządzenie szkody Lotos Petrobaltic

 • 27.02.2019 11:48

  Trzy osoby zatrzymane ws. wyrządzenia szkody w spółce Lotos Petrobaltic (aktl.)

 • 27.02.2019 11:09

  Trzy osoby zatrzymane ws. wyrządzenia szkody w spółce Lotos Petrobaltic

 • 21.02.2019 09:20

  Orlen nie zapłaci za Lotos więcej niż wynika z uzasadnienia biznesowego - prezes (wywiad)

 • 12.02.2019 14:00

  Lotos chce w '19 przeznaczyć kilkaset mln zł na rozwój i modernizację stacji paliw

 • 06.02.2019 12:55

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '19 wyniosła 6,14 USD/bbl

 • 06.02.2019 08:55

  Wyniki Lotosu dobre, chociaż nieco poniżej oczekiwań, reakcja rynku raczej neutralna (opinia)

 • 05.02.2019 20:23

  Szacunkowa oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,89 mld zł (opis)

 • 05.02.2019 20:04

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,89 mld zł

 • 05.02.2019 19:49

  GRUPA LOTOS SA (3/2019) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

 • 05.02.2019 12:42

  Marża na sprzedaży benzyny w I wzrosła o 124,8 proc. vs średniej z '18 - POPIHN

 • 31.01.2019 15:31

  Bez aresztu dla byłego prezesa Lotosu ws. wyrządzenia spółce znacznej szkody

 • 30.01.2019 16:32

  NN OFE ma poniżej 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 30.01.2019 16:25

  GRUPA LOTOS SA (2/2019) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 30.01.2019 13:55

  Zarzuty niegospodarności dla 4 osób, w tym b. prezesa Lotosu

 • 29.01.2019 18:14

  W środę informacja o zarzutach dla 4 osób, w tym b. prezesa Lotosu – prokuratura

 • 29.01.2019 10:38

  Były prezes Lotosu Paweł O. zatrzymany przez CBA (aktl.2)

 • 29.01.2019 09:23

  Były prezes Lotosu Paweł O. zatrzymany przez CBA (aktl.)

 • 29.01.2019 09:06

  Były prezes Lotosu zatrzymany przez CBA

 • 24.01.2019 13:38

  Lotos planuje w I półroczu otworzyć 11 nowych restauracji Subway

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 15.01.2019 09:53

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 105,4 zł

 • 14.01.2019 16:39

  Lotos buduje portfel wysokomarżowych projektów opartych o alternatywne paliwa

 • 10.01.2019 15:53

  Lotos uruchomił trzecią instalację do produkcji wodoru; możliwości jego produkcji wzrosły o 20 proc.

 • 07.01.2019 13:01

  Lotos podpisał kolejną umowę terminową na dostawy amerykańskiej ropy naftowej w '19

 • 04.01.2019 14:30

  Rafineria Lotosu przerobiła w '18 ponad 10,5 mln ton ropy naftowej

 • 03.01.2019 14:43

  GRUPA LOTOS SA (1/2019) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 02.01.2019 16:22

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '18 wyniosła 7,32 USD/bbl

 • 02.01.2019 14:40

  Lotos otworzył 10 nowych stacji paliw w IV kwartale; chce mieć 550 stacji do końca 2022

 • 13.12.2018 10:16

  Lotos będzie wdrażał wspólne projekty z Microsoft, korzyści szacuje na ponad 10 mln euro

 • 13.12.2018 10:03

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 88 zł

 • 12.12.2018 17:18

  Wood & Company obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 80,40 zł

 • 07.12.2018 19:12

  Trigon DM podwyższył rekomendację Lotosu do kupuj i cenę docelową do 100 zł, a Orlenu do 102 zł

 • 07.12.2018 13:25

  Przejęcie Lotosu neutralne dla ratingu PKN Orlen - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2018 11:06

  Obrót paliwami wydawanymi przez PERN w '18 wyniesie 14 mln m sześc. - PERN

 • 05.12.2018 07:00

  HSBC obniżył rekomendację dla Lotosu do "redukuj", cena docelowa wzrosła do 75 zł

 • 04.12.2018 16:20

  GRUPA LOTOS SA (32/2018) Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA.

 • 04.12.2018 08:18

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 11 mies. '18 spadła o 3,9 proc. vs średniej z '17 - POPIHN

 • 03.12.2018 18:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '18 wyniosła 10,21 USD/bbl

 • 30.11.2018 21:28

  PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku w związku z przejęciem kontroli nad Lotosem (opis)

 • 30.11.2018 21:07

  PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku w związku z przejęciem kontroli nad Lotosem

 • 26.11.2018 11:18

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" dla Lotosu i "neutralnie" dla PKN Orlen

 • 23.11.2018 16:21

  PEP 2040 zakłada dalszą dywersyfikację dostaw ropy i rozbudowę infrastruktury

 • 21.11.2018 16:17

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, Lotosu, obniżył wycenę MOL

 • 07.11.2018 19:48

  PKN Orlen zakłada docelowo wymianę akcji i objęcie 100 proc. Grupy Lotos

 • 05.11.2018 14:00

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '18 wyniosła 7,42 USD/bbl

 • 05.11.2018 13:47

  Lotos Kolej przeznaczy na zakup taboru intermodalnego 150 mln zł, połowę sfinansuje UE

 • 31.10.2018 19:07

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w IV kw. '19

 • 31.10.2018 18:44

  GRUPA LOTOS SA (31/2018) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA - otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA.

 • 31.10.2018 18:01

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:21

  GRUPA LOTOS SA (30/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 10:46

  Lotos rozważy wypłatę wyższej dywidendy niż wcześniej

 • 30.10.2018 07:07

  Wyniki Grupy Lotos w III kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 631,6 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 06:53

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w III kw. w podziale na segmenty (tabela)

 • 30.10.2018 06:38

  Wyniki Grupy Lotos w III kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 631,6 mln zł

 • 30.10.2018 06:25

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 08:55

  Kwartalne wyniki Lotosu zgodne z oczekiwaniami, inwestorzy powinni przyjąć je neutralnie (opinia)

 • 23.10.2018 18:53

  Szacunkowa skonsolidowana EBITDA Lotosu w III kw. wyniosła 1,04 mld zł

 • 23.10.2018 18:37

  GRUPA LOTOS SA (29/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2018 roku

 • 23.10.2018 10:21

  Przerób ropy naftowej we wrześniu wzrósł o 0,9 proc. rdr - GUS

 • 08.10.2018 10:37

  Lotos uzyska dofinansowanie UE dla inwestycji Pure H2

 • 02.10.2018 13:48

  Mocny spadek marż Lotosu i Orlenu, analitycy liczą na ich lekką odbudowę w IV kw. (opinia)

 • 02.10.2018 09:07

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Lotosu do 90 zł

 • 01.10.2018 17:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '18 wyniosła 5,59 USD/bbl (opis)

 • 01.10.2018 16:01

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '18 wyniosła 5,59 USD/bbl

 • 25.09.2018 10:26

  Przerób ropy naftowej w sierpniu spadł o 2,4 proc. rdr - GUS

 • 24.09.2018 17:25

  GRUPA LOTOS SA (28/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

 • 19.09.2018 16:24

  Lotos będzie wspierał pozyskanie biopaliw II generacji z konopi

 • 11.09.2018 14:04

  GRUPA LOTOS SA (27/2018) Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A. - uzupełnienie informacji

 • 10.09.2018 20:15

  Jarosław Wittstock został wiceprezesem ds. korporacyjnych Lotosu

 • 10.09.2018 20:09

  GRUPA LOTOS SA (26/2018) Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.09.2018 17:22

  Orlen prześle wniosek do KE w sprawie zgody na fuzję z Lotosem na koniec listopada

 • 04.09.2018 17:11

  Lotos szuka nowych złóż, może sprzedać Yme

 • 03.09.2018 14:19

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '18 wyniosła 8,96 USD/bbl

 • 31.08.2018 12:40

  Akcje Lotosu blisko szczytów, spółce sprzyja otoczenie makro i gra pod wezwanie (analiza)

 • 28.08.2018 11:51

  Lotos i PGNIG zapowiadają inwestycje w Norwegii i zwiększanie wydobycia z tamtejszych złóż

 • 24.08.2018 10:24

  Przerób ropy naftowej w lipcu spadł o 2,4 proc. rdr - GUS

 • 14.08.2018 20:05

  PKN Orlen przesłał do KE dokumentację w sprawie koncentracji z Lotosem

 • 10.08.2018 18:05

  NN OFE ma ponad 5 proc. akcji Lotosu

 • 10.08.2018 17:49

  GRUPA LOTOS SA (25/2018) Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.08.2018 17:47

  GRUPA LOTOS SA (24/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.08.2018 07:11

  Wyniki Grupy Lotos w II kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 534,9 mln zł (opis)

 • 09.08.2018 06:54

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 09.08.2018 06:42

  Wyniki Grupy Lotos w II kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 534,9 mln zł

 • 09.08.2018 06:16

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 02.08.2018 16:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lipcu '18 wyniosła 7,69 USD/bbl

 • 02.08.2018 12:04

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 7 mies. '18 spadła o 20,2 proc. vs średniej z '17 - POPIHN

 • 02.08.2018 10:07

  Lotos ma umowę z Rosneftem na dostawy ropy

 • 31.07.2018 21:42

  GRUPA LOTOS SA (23/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 26.07.2018 13:53

  Obrót paliwami wydawanymi przez PERN w I półroczu wzrósł o 10 proc. rdr - PERN

 • 26.07.2018 08:49

  Lotos pokazał wyniki lepsze od oczekiwań, spółka wykorzystała warunki rynkowe (opinia)

 • 25.07.2018 17:23

  Lotos szacuje, że w II kw. oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO wyniosła 0,82 mld zł

 • 25.07.2018 17:10

  GRUPA LOTOS SA (22/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku

 • 24.07.2018 10:25

  Przerób ropy naftowej w czerwcu spadł o 0,4 proc. rdr - GUS

 • 20.07.2018 13:34

  PKN Orlen nie pracuje nad projektem jądrowym; nie wyklucza akwizycji stacji benzynowych (opis2)

 • 20.07.2018 10:42

  PKN Orlen w ogóle nie pracuje obecnie nad projektem jądrowym (opis)

 • 13.07.2018 17:42

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w II kw. '19 (opis)

 • 13.07.2018 17:18

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w II kw. '19

 • 13.07.2018 17:05

  GRUPA LOTOS SA (21/2018) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

 • 12.07.2018 16:13

  GRUPA LOTOS SA (20/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku.

 • 12.07.2018 16:11

  GRUPA LOTOS SA (19/2018) Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

 • 06.07.2018 17:58

  GRUPA LOTOS SA (18/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 05.07.2018 16:37

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu (opis)

 • 05.07.2018 16:14

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu

 • 05.07.2018 09:03

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Lotosu 80 zł

 • 02.07.2018 15:58

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w czerwcu '18 wyniosła 7,29 USD/bbl

 • 28.06.2018 17:29

  GRUPA LOTOS SA (17/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 28.06.2018 17:26

  GRUPA LOTOS SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 17:24

  GRUPA LOTOS SA (15/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A

 • 28.06.2018 13:21

  GRUPA LOTOS SA (14/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017

 • 28.06.2018 12:29

  WZA Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 11:52

  GRUPA LOTOS SA (13/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 25.06.2018 11:05

  Przerób ropy naftowej w maju wzrósł o 24,3 proc. rdr - GUS

 • 12.06.2018 13:22

  Premier zdementował pogłoski o możliwej dymisji ministra energii

 • 08.06.2018 14:44

  GRUPA LOTOS SA (12/2018) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 14:41

  GRUPA LOTOS SA (11/2018) Powołanie Członka Zarządu - uzupełnienie informacji

 • 07.06.2018 07:19

  Robert Sobków został wiceprezesem ds. finansowych Lotosu

 • 06.06.2018 23:00

  GRUPA LOTOS SA (10/2018) Zmiany w składzie zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 05.06.2018 16:26

  Nadzór nad Orlenem i Lotosem przejął od 1 czerwca premier Morawiecki

 • 05.06.2018 10:41

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '18 wyniosła 7,34 USD/bbl

 • 01.06.2018 17:06

  GRUPA LOTOS SA (9/2018) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 30.05.2018 13:07

  Szansę na fuzję Orlenu i Lotosu oceniam na 95 procent - Obajtek

 • 29.05.2018 14:59

  Grupa Lotos chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2018 14:52

  GRUPA LOTOS SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2018 22:08

  Rada nadzorcza Grupy Lotos wybrała zarząd na nową kadencję, Mateusz Bonca nadal prezesem

 • 18.05.2018 21:53

  GRUPA LOTOS SA (7/2018) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 14.05.2018 13:59

  PKN Orlen kończy wybór doradców ws. fuzji z Lotosem

 • 14.05.2018 13:57

  Orlen zakłada, że przejęcie 66 proc. Lotosu nastąpi w III kw. '19

 • 09.05.2018 20:49

  Benzyna nie zdrożeje; opozycja chce odrzucenia projektu noweli o biopaliwach - ME (opis)

 • 09.05.2018 18:52

  Opłata emisyjna nie spowoduje wzrostu cen paliw na stacjach - Tchórzewski

 • 02.05.2018 12:03

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w kwietniu '18 wyniosła 7,45 USD/bbl

 • 29.04.2018 21:21

  Połączenie Orlenu z Lotosem uodporni na wahania rynków zewnętrznych - prezes Orlenu

 • 27.04.2018 10:28

  Lotos uruchomi do 2020 roku osiem Miejsc Obsługi Podróżnych

 • 27.04.2018 07:10

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami (opis)

 • 27.04.2018 07:06

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 27.04.2018 06:43

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami

 • 27.04.2018 06:31

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 16:34

  Rada nadzorcza Lotosu ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów

 • 26.04.2018 10:20

  PKN Orlen nie ma planów wycofania Lotosu z giełdy

 • 25.04.2018 11:13

  Przerób ropy naftowej w III wzrósł o 39 proc. rdr - GUS

 • 20.04.2018 15:23

  Szacunkowe wyniki Lotosu za I kw. słabsze od oczekiwań (opinia)

 • 20.04.2018 14:40

  Lotos szacuje, że w I kw. '18 oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO wyniosła 0,54 mld zł

 • 20.04.2018 14:31

  GRUPA LOTOS SA (6/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku

 • 19.04.2018 12:25

  Lotos i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem

 • 18.04.2018 15:01

  PKN Orlen rozpoczął badanie due diligence Grupy Lotos

 • 18.04.2018 14:54

  GRUPA LOTOS SA (5/2018) Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

 • 16.04.2018 15:19

  Przy fuzji Orlenu z Lotosem gdańska rafineria byłaby wydzielonym przedsiębiorstwem - Tchórzewski

 • 10.04.2018 17:10

  PKN Orlen bada aspekty prawne i operacyjne dot. fuzji z Lotosem

 • 10.04.2018 14:04

  To Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w transakcji połączenia obu podmiotów - media

 • 09.04.2018 16:48

  Proces "czyszczenia" powietrza w Polsce powinien się zakończyć w '27 r. - Woźny

 • 05.04.2018 12:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w marcu '18 wyniosła 6,78 USD/bbl

 • 28.03.2018 14:22

  Orlen rozważa rozbudowę rafinerii w Możejkach, fuzja z Lotosem w ciągu kilkunastu miesięcy

 • 26.03.2018 20:58

  Pełna konsolidacja Orlenu i Lotosu zajmie więcej niż pół roku - Tchórzewski

 • 20.03.2018 19:38

  Fuzja PKN Orlen i Lotosu powinna być "jak najmniej kosztowna" - Tchórzewski

 • 19.03.2018 18:15

  Marcin Jastrzębski odwołany ze stanowiska prezesa Lotosu, pełniącym obowiązki Mateusz Bonca

 • 19.03.2018 18:03

  GRUPA LOTOS SA (4/2018) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 13.03.2018 18:26

  Efektem konsolidacji Orlenu i Lotosu podmiot z międzynarodowym potencjałem - Obajtek

 • 12.03.2018 13:59

  ME myśli o pełnej integracji Lotosu z Orlenem - Tchórzewski

 • 07.03.2018 16:29

  Wg Lotosu zmiany w prawie nie będą miał wpływu na ceny detaliczne paliw

 • 07.03.2018 13:25

  Testy w ramach projektu EFRA możliwe na przełomie II i III kw.'18 - prezes Lotosu

 • 07.03.2018 12:03

  Średnioroczne wydatki inwestycyjne Lotosu zgodnie ze strategią mogą wynosić ok. 1,8 mld zł

 • 07.03.2018 11:58

  Orlen ocenia, że opłata paliwowa nie spowoduje wzrostu cen detalicznych

 • 07.03.2018 11:52

  Lotos ma nadzieję wypłacić dywidendę z zysku za '17 - prezes

 • 07.03.2018 11:51

  Nie ma wątpliwości, że połączenie Lotosu z PKN Orlen jest korzystne - prezes Lotosu (opis)

 • 07.03.2018 11:36

  Lotos jest gotowy wziąć na siebie opłatę paliwową w wysokości 8 groszy na litr - prezes

 • 07.03.2018 11:21

  Nie ma wątpliwości, że połączenie Lotosu z PKN Orlen jest korzystne - prezes Lotosu

 • 07.03.2018 11:16

  Lotos spodziewa się, że 2018 rok będzie trudny ze względu na otoczenie makro

 • 07.03.2018 08:51

  Wyniki Grupy Lotos bardzo dobre, inwestorzy powinni je docenić (opinia)

 • 07.03.2018 08:46

  Erste Group rekomenduje "trzymaj" akcje Orlenu, Lotosu i PGNiG

 • 07.03.2018 07:40

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '17 wzrósł do 484,7 mln zł; poniżej konsensusu

 • 07.03.2018 07:22

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 07.03.2018 07:13

  Wyniki Grupy Lotos w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.03.2018 07:08

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.03.2018 07:05

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 16:24

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '18 wyniosła 6,71 USD/bbl

 • 01.03.2018 07:28

  Wood podniósł rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 27.02.2018 14:19

  W kwestii fuzji Orlenu i Lotosu powinna się wypowiedzieć Komisja Europejska - Niechciał, UOKiK

 • 27.02.2018 13:39

  Połączenie Orlenu z Lotosem ma sens; powinno wygenerować synergie (opinia, aktl.)

 • 27.02.2018 13:27

  Przejęcie Lotosu przez Orlen nie zagrozi konkurencji - Tchórzewski

 • 27.02.2018 13:16

  Orlen zapowiada kontynuację polityki dywidendowej, oszczędności kilkaset mln zł rocznie

 • 27.02.2018 13:03

  Połączenie Orlenu z Lotosem ma sens; efektem monopolizacja rynku i poprawa marż (opinia)

 • 27.02.2018 12:46

  PKN Orlen chce przejąć min. 53 proc. akcji Lotosu, odkupi akcje m.in. od Skarbu Państwa (opis)

 • 27.02.2018 12:36

  Orlen szacuje, że proces przejęcia Lotosu potrwa około roku

 • 27.02.2018 12:23

  PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad Lotosem przez Orlen

 • 22.02.2018 08:16

  Fuzja Orlenu z Lotosem pomogłaby w budowie skali, ale decyzje należą do spółek - Morawiecki

 • 20.02.2018 20:36

  Połączenie Orlenu i Lotosu nie byłoby złym rozwiązaniem - Tchórzewski

 • 14.02.2018 12:05

  Lotos planuje uruchomić fundusz venture capital o wartości 40-50 mln EUR

 • 09.02.2018 17:04

  Przywrócono pełną produkcję w rafinerii grupy Lotos

 • 09.02.2018 12:07

  "Coś jest na rzeczy" w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem - Tobiszowski

 • 07.02.2018 19:40

  Pełna produkcja w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku będzie przywrócona w piątek

 • 06.02.2018 17:20

  Instalacje rafinerii Lotosu zatrzymane w wyniku przerwy w zasilaniu

 • 06.02.2018 17:13

  GRUPA LOTOS SA (3/2018) Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS

 • 01.02.2018 19:30

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '18 wyniosła 5,85 USD/bbl

 • 31.01.2018 10:34

  Udział Lotos Kolej w przewozach towarowych w '17 spadł do 5,56 proc. - UTK

 • 25.01.2018 11:17

  Lotos podpisał list intencyjny ws. budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG

 • 18.01.2018 08:28

  DM BOŚ rekomenduje "sprzedaj" akcje Orlenu, "kupuj" akcje Lotosu

 • 16.01.2018 19:22

  Lotos i PGNiG dostały po dwie koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • 12.01.2018 16:35

  Realizacja projektu EFRA Lotosu opóźni się (opis)

 • 12.01.2018 16:18

  Realizacja projektu EFRA Lotosu opóźni się

 • 12.01.2018 16:08

  GRUPA LOTOS SA (2/2018) Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA

 • 12.01.2018 09:42

  Vestor DM wydał rekomendację "redukuj" dla Lotosu oraz "neutralnie" dla Orlenu

 • 09.01.2018 14:44

  GRUPA LOTOS SA (1/2018) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku

 • 04.01.2018 15:09

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '17 wyniosła 5,36 USD/bbl

 • 02.01.2018 09:07

  Lotos miał na koniec 2017 roku 490 stacji paliw

 • 19.12.2017 08:15

  Trigon DM zaleca sprzedaż akcji PKN Orlen i trzymanie akcji Lotosu

 • 13.12.2017 14:58

  Lotos podpisał umowę terminową na min. 5 ładunków amerykańskiej ropy do rafinerii w Gdańsku

 • 11.12.2017 15:43

  DZIEŃ NA GPW: Spółki paliwowe mocno tracą, nie sprzyja otoczenie makro

 • 05.12.2017 10:07

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 05.12.2017 06:21

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '17 wyniosła 7,08 USD/bbl

 • 04.12.2017 16:20

  Lotos wchodzi na rynek usług likwidacji infrastruktury na złożach węglowodorów

 • 04.12.2017 11:19

  ME nie prowadzi analiz dotyczących połączenia PKN Orlen i Lotosu

 • 04.12.2017 08:04

  Orlen w ciągu 12 miesięcy sprzeda na rzecz Gaz-Systemu Solino i Kopalnię Soli Lubień

 • 30.11.2017 11:48

  Udział Lotos Kolej w przewozach towarowych w ciągu 10 miesięcy spadł do 5,63 proc. - UTK

 • 29.11.2017 10:23

  PKN Orlen analizuje aspekty prawne i ekonomiczne polityki rządu dla infrastruktury logistycznej

 • 28.11.2017 14:22

  Rząd przyjął politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

 • 17.11.2017 12:19

  Przewozy Lotos Kolej w 10 miesięcy '17 wzrosły 6,2 proc. rdr

 • 16.11.2017 12:06

  Lotos w XI i XII spodziewa się lekkiego pogorszenia marży rafineryjnej

 • 15.11.2017 14:56

  DM BDM obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" i podwyższa cenę docelową do 64,9 zł

 • 09.11.2017 08:26

  Lotos przyjął pierwszą dostawę ropy z USA, nie wyklucza kolejnych

 • 03.11.2017 12:47

  DM mBanku zmieniło rekomendacje dla Asseco Pol., Cyfrowego Polsatu, GNB, Lotosu i PGNiG

 • 02.11.2017 15:54

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '17 wyniosła 8,55 USD/bbl

 • 26.10.2017 13:47

  Realizacja projektu EFRA może się opóźnić ze względu na niedobory pracowników (aktl.)

 • 26.10.2017 13:26

  Lotos zainteresowany kupnem sieci stacji detalicznych

 • 26.10.2017 13:01

  Lotos spodziewa się kolejnych dostaw ropy ze Stanów Zjednoczonych (aktl.)

 • 26.10.2017 12:46

  Lotos spodziewa się kolejnych dostaw ropy ze Stanów Zjednoczonych

 • 26.10.2017 12:30

  Lotos widzi potrzebę zakupu złóż produkcyjnych

 • 26.10.2017 09:48

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach Orange i Lotos mocno w górę, kursy mBanku i BZ WBK lekko zwyżkują

 • 26.10.2017 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Lotosu rośnie po otwarciu sesji o 6 proc.

 • 26.10.2017 08:34

  Lotos pozytywnie zaskoczył wynikami za III kwartał; kurs może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 26.10.2017 08:05

  Lotos pozytywnie zaskoczył wynikami za III kwartał; kurs może rosnąć (opinia)

 • 26.10.2017 07:18

  Realizacja projektu EFRA może się opóźnić ze względu na niedobory pracowników

 • 26.10.2017 06:58

  Zysk netto Lotosu w III kw. '17 wzrósł do 618,75 mln zł; lepiej od konsensusu

 • 26.10.2017 06:23

  Lotos miał w III kw. '17 r. 783,3 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 26.10.2017 06:09

  Wyniki Lotosu w III kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 06:00

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 12:25

  ME nie prowadzi prac dot. ewentualnego połączenia Lotosu z PKN Orlen - Tobiszowski (aktl.)

 • 25.10.2017 11:03

  ME nie prowadzi prac dot. ewentualnego połączenia Lotosu z PKN Orlen - Tobiszowski

 • 24.10.2017 13:55

  Lotos na koniec III kw. 2017 r. miał 485 stacji paliw - POPiHN

 • 19.10.2017 15:04

  Lotos traci w ślad za Orlenem; rynek obawia się, że także gdańska firma rozczaruje wynikami (opinia)

 • 19.10.2017 10:42

  W 2018 r. wpływ EFRA na wyniki Lotosu nie będzie jeszcze znaczący

 • 16.10.2017 12:01

  Wood podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 66,5 zł

 • 12.10.2017 08:12

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 10.10.2017 08:05

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 80 zł

 • 09.10.2017 10:53

  CBA zatrzymało 6 osób, w tym szefa rady nadzorczej Grupy Azoty (opis)

 • 05.10.2017 11:32

  Nie wrócimy do pomysłu opłaty paliwowej - Adamczyk

 • 03.10.2017 11:12

  DZIEŃ NA GPW: Akcje firm paliwowych drożeją po publikacji marż rafineryjnych za wrzesień

 • 02.10.2017 15:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '17 wyniosła 10,40 USD/bbl

 • 02.10.2017 11:19

  DM mBanku podniósł rekomendację Lotosu do "redukuj"

 • 29.09.2017 08:25

  Erste podniósł rekomendację dla PGNiG i PKN Orlen do "akumuluj", a Lotosu do "kupuj"

 • 21.09.2017 08:00

  Raiffeisen obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 13.09.2017 16:37

  Fundusze NN PTE mają poniżej 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 13.09.2017 16:30

  GRUPA LOTOS SA (20/2017) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 05.09.2017 16:42

  RN Lotosu odwołała Mariusza Machajewskiego ze składu zarządu spółki

 • 05.09.2017 16:36

  GRUPA LOTOS SA (19/2017) Odwołanie Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.09.2017 14:06

  Lotos odebrał blisko 700 tys. baryłek ropy z Kanady

 • 01.09.2017 16:06

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '17 wyniosła 7,92 USD/bbl

 • 29.08.2017 09:03

  DM BDM podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 60 zł

 • 25.08.2017 16:24

  W Lotosie zakończył się spór zbiorowy, będą podwyżki dla pracowników

 • 22.08.2017 11:20

  Vestor DM podwyższa zalecenie dla Lotosu do "neutralnie"

 • 21.08.2017 09:03

  Vestor DM podniósł rekomendację Lotosu do "neutralnie" z "redukuj"

 • 18.08.2017 15:38

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację Lotosu do "kupuj"

 • 17.08.2017 14:28

  Lotos obserwuje kilka projektów akwizycyjnych w upstreamie

 • 17.08.2017 13:28

  Lotos jest zainteresowany kupnem ropy z kierunku amerykańskiego

 • 17.08.2017 12:45

  Nakłady inwestycyjne Lotosu w II połowie '17 mogą wynieść ponad 1 mld zł

 • 17.08.2017 09:14

  Lotos dywersyfikuje dostawy ropy; 26 proc. dostaw to gatunki inne niż Ural

 • 17.08.2017 09:09

  Na koniec czerwca Lotos zrealizował projekt EFRA w 76,8 proc.

 • 17.08.2017 08:53

  Lotos pokazał dobre wyniki, kurs może rosnąć (opinia)

 • 17.08.2017 07:34

  Zysk netto Lotosu w II kw. '17 r. wyniósł 157,5 mln zł; zgodnie z konsensusem

 • 17.08.2017 06:47

  Lotos miał w II kw. '17 r. 176,4 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 17.08.2017 06:29

  Wyniki Lotosu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.08.2017 06:17

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.08.2017 10:09

  PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenia poszukiwawcze w Zachodniopomorskiem

 • 01.08.2017 17:04

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lipcu '17 wyniosła 7,43 USD/bbl

 • 24.07.2017 07:51

  Lotos na koniec I półrocza miał 485 stacji paliw - POPiHN

 • 14.07.2017 14:37

  Oczyszczona EBITDA firm paliwowych w II kw. powinna być wyższa niż rok wcześniej (opinia)

 • 14.07.2017 14:03

  Rynek zakłada, że spółki paliwowe przerzuciłyby opłatę drogową na klientów (opinia)

 • 13.07.2017 17:06

  Lotos uważa, że wprowadzenie opłaty drogowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw

 • 10.07.2017 08:23

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 75,5 zł

 • 04.07.2017 12:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w czerwcu '17 wyniosła 6,94 USD/bbl

 • 14.06.2017 18:42

  GRUPA LOTOS SA (18/2017) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 18:08

  GRUPA LOTOS SA (17/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 18:06

  GRUPA LOTOS SA (16/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na X kadencję

 • 14.06.2017 12:24

  GRUPA LOTOS SA (15/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 14.06.2017 11:50

  Akcjonariusze Lotosu za wypłatą 1 zł dywidendy za akcję z zysku za '16

 • 06.06.2017 09:30

  Zaawansowanie prac projektu EFRA wynosi 70,9 proc. na koniec IV

 • 01.06.2017 13:56

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '17 wyniosła 6,70 USD/bbl

 • 29.05.2017 10:40

  Erste obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj", cena docelowa 57,5 zł

 • 19.05.2017 15:16

  GRUPA LOTOS SA (14/2017) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 10.05.2017 09:22

  Kurs Lotosu lekko rośnie, analitycy pozytywnie zaskoczeni propozycją dywidendy (opinia)

 • 09.05.2017 20:22

  Zarząd Grupy Lotos proponuje wypłatę 1 zł dywidendy za akcję z zysku za '16

 • 09.05.2017 20:07

  GRUPA LOTOS SA (13/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 04.05.2017 14:27

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w kwietniu '17 wyniosła 8,03 USD/bbl

 • 26.04.2017 15:12

  Zaawansowanie prac w ramach realizowanego przez Lotos projektu EFRA wynosi prawie 70 proc.

 • 26.04.2017 14:37

  Ograniczenie szarej strefy będzie mieć stabilny wpływ na rezultaty Lotosu

 • 26.04.2017 14:03

  Lotos przerabia ponad 30 proc. surowca ze źródeł pozarosyjskich

 • 26.04.2017 09:04

  Wyniki Lotosu za I kw. dobre; kurs rośnie o blisko 3 proc. (opinia, aktl.)

 • 26.04.2017 08:25

  Wyniki Lotosu za I kw. bardzo dobre; możliwy wzrost kursu (opinia)

 • 26.04.2017 07:27

  Lotos miał w I kw. 410,9 mln zł zysku netto, wyżej od konsensusu

 • 26.04.2017 06:41

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela, aktl.)

 • 26.04.2017 06:20

  Lotos miał w I kw. '17 r. 548,2 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 26.04.2017 06:08

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 05:58

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 20.04.2017 18:43

  Koszty związane z remontem rafinerii obniżą EBIT Lotosu w I kw. o ok. 65 mln zł

 • 20.04.2017 18:12

  GRUPA LOTOS SA (12/2017) Wpływ postoju remontowego na strukturę uzysków segmentu produkcji i handlu Grupy LOTOS w 1 kw 2017 roku

 • 19.04.2017 10:12

  PKN Orlen na koniec marca miał 1.758 stacji paliw - POPiHN

 • 18.04.2017 07:55

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 74,5 zł

 • 14.04.2017 12:18

  Lotos Kolej chce przewieźć w 2017 r. na terenie Niemiec 2 mln ton towaru

 • 05.04.2017 15:40

  GRUPA LOTOS SA (11/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

 • 04.04.2017 14:35

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w marcu '17 wyniosła 7,36 USD/bbl

 • 27.03.2017 09:49

  Trigon DM zaleca sprzedaż akcji PKN Orlen i trzymanie akcji Lotosu

 • 27.03.2017 09:48

  Vestor DM obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie" i Lotosu do "redukuj"

 • 17.03.2017 16:24

  GRUPA LOTOS SA (10/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

 • 17.03.2017 16:24

  GRUPA LOTOS SA (9/2017) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

 • 16.03.2017 17:13

  GRUPA LOTOS SA (8/2017) Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 10.03.2017 10:09

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Lotos, cena docelowa 64,8 zł

 • 09.03.2017 16:29

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '17 wyniosła 7,68 USD/bbl

 • 07.03.2017 18:42

  OFE PZU ma poniżej 5 proc. akcji Lotosu

 • 07.03.2017 18:27

  GRUPA LOTOS SA (7/2017) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 07.03.2017 14:25

  Lotos podtrzymuje zainteresowanie zakupami aktywów wydobywczych w najbliższym czasie (opis)

 • 07.03.2017 13:09

  Lotos podtrzymuje zainteresowanie zakupami aktywów wydobywczych w najbliższym czasie

 • 07.03.2017 09:09

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji wyników (opinia, aktl.)

 • 07.03.2017 08:35

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji wyników (opinia)

 • 07.03.2017 07:17

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '16 r. wzrósł do 303,5 mln zł (opis)

 • 07.03.2017 06:53

  Lotos miał w IV kw. '16 r. 809,4 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 07.03.2017 06:28

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '16 r. wzrósł do 303,5 mln zł

 • 07.03.2017 06:13

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 07.03.2017 06:10

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 11:23

  Realizowany przez Lotos projekt EFRA przekroczył półmetek

 • 01.03.2017 17:38

  Koszty związane z remontem rafinerii obniżą skonsolidowany EBIT Lotosu o ok. 0,2 mld zł

 • 01.03.2017 17:28

  GRUPA LOTOS SA (6/2017) Wpływ postoju remontowego na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2017 roku

 • 28.02.2017 09:00

  DM PKO BP wydał rekomendacje dla sektora paliwowego, zaleca kupno MOL i Lotosu

 • 27.02.2017 18:56

  GRUPA LOTOS SA (5/2017) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 24.02.2017 07:58

  HSBC obniżył rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 24.02.2017 07:27

  Postój remontowy w Lotosie od 3 III do 15 IV; grupa jest przygotowana, zgromadziła zapasy

 • 17.02.2017 14:37

  GRUPA LOTOS SA (4/2017) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 17.02.2017 09:09

  Rząd nie podjął żadnych działań nad łączeniem Lotosu z PKN - Tchórzewski

 • 16.02.2017 16:39

  Resort energii nie prowadzi analiz zw. z ewentualną konsolidacją polskiego sektora naftowego

 • 16.02.2017 12:53

  Rząd powinien rozważyć wzrost udziału SP w PKN Orlen, jednym ze sposobów połączenie z Lotosem

 • 16.02.2017 10:19

  Vestor DM podniósł cenę docelową PKN Orlen do 96 zł i Lotosu do 48 zł

 • 15.02.2017 11:52

  Lotos może nadal drożeć; korzysta na ograniczeniu szarej strefy i ekspozycji na upstream (analiza)

 • 13.02.2017 07:00

  Lotos Kolej nie trafi na giełdę

 • 10.02.2017 10:49

  Wood & Company obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 10.02.2017 10:25

  Lotos w najbliższych latach chce dojść do poziomów dywidendy, jakie są w branży (wywiad)

 • 06.02.2017 09:51

  Lotos na koniec '16 miał 487 stacji paliw - POPiHN

 • 06.02.2017 09:42

  Lotos szacuje, że miał w 2016 r. 2,8 mld zł EBITDA i 2,6 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO (opis)

 • 06.02.2017 09:14

  Lotos szacuje, że miał w 2016 r. 2,8 mld zł EBITDA i 2,6 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO

 • 06.02.2017 09:03

  GRUPA LOTOS SA (3/2017) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2016 rok

 • 01.02.2017 17:18

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '17 wyniosła 7,03 USD/bbl

 • 30.01.2017 12:35

  Marża rafineryjna Lotosu w XII '16 wyniosła 7,15 USD/bbl, a w IV kw. '16 8,24 USD/bbl

 • 20.01.2017 15:02

  PERN nie zamierza dokupywać kolejnych akcji Orlenu, nie kupi akcji Lotosu (opis)

 • 20.01.2017 14:15

  PERN nie zamierza dokupywać kolejnych akcji Orlenu, nie kupi akcji Lotosu

 • 18.01.2017 12:43

  Lotos otrzymał udziały w pięciu koncesjach na Morzu Północnym

 • 17.01.2017 14:49

  Firmy paliwowe pokażą dobre wyniki w IV kw.; perspektywy również są niezłe (analiza)

 • 17.01.2017 08:04

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Lotosu do 48,10 zł

 • 12.01.2017 15:44

  Marcin Jastrzębski nowym prezesem Lotosu

 • 12.01.2017 15:38

  GRUPA LOTOS SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.01.2017 14:20

  GRUPA LOTOS SA (1/2017) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 02.01.2017 16:33

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '16 wyniosła 6,96 USD/bbl

 • 22.12.2016 17:42

  GRUPA LOTOS SA (50/2016) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku

 • 22.12.2016 17:08

  GRUPA LOTOS SA (49/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku

 • 22.12.2016 17:07

  GRUPA LOTOS SA (48/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 20.12.2016 11:35

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Lotosu do "redukuj"

 • 15.12.2016 12:50

  Lotos chce zacząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat strategii (opis)

 • 15.12.2016 12:34

  Jednym z celów Lotosu jest odzyskanie zdolności do wypłaty dywidendy

 • 15.12.2016 12:21

  Lotos zakłada średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2017–2018 na 2,2-2,6 mld zł

 • 15.12.2016 11:36

  Wskaźnik dług netto/EBITDA Lotosu na koniec '16 ma spaść poniżej 2x - p.o. prezesa

 • 15.12.2016 08:49

  Strategia Lotosu ambitna; cel EBITDA b. agresywny, wymaga większego CAPEX-u (opinia)

 • 15.12.2016 06:36

  Lotos chce podwoić średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do ok. 4 mld zł (opis)

 • 15.12.2016 06:24

  Lotos chce uzyskać 300 mln zł oszczędności rocznie w '19 względem bazy kosztowej '15

 • 15.12.2016 06:11

  Lotos chce podwoić średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do ok. 4 mld zł

 • 15.12.2016 06:02

  Lotos wyda na inwestycje w latach 2017-2022 łącznie 9,4 mld zł

 • 15.12.2016 05:34

  GRUPA LOTOS SA (47/2016) Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022

 • 14.12.2016 19:54

  Rada nadzorcza Lotosu odwołała Przemysława Marchlewicza ze składu zarządu

 • 14.12.2016 19:43

  GRUPA LOTOS SA (46/2016) Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 06.12.2016 14:00

  Obecnie jest dobry moment na dywersyfikację dostaw ropy - wiceprezes Lotos Petrobaltic

 • 06.12.2016 13:51

  Lotos w przyszłym tygodniu przedstawi strategię

 • 05.12.2016 14:14

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '16 wyniosła 8,59 USD/bbl

 • 02.12.2016 16:16

  GRUPA LOTOS SA (45/2016) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 25.11.2016 16:26

  GRUPA LOTOS SA (44/2016) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 09.11.2016 13:47

  RN Lotosu odwołała R. Pietryszyna z funkcji prezesa; p.o. będzie M. Jastrzębski

 • 09.11.2016 13:39

  GRUPA LOTOS SA (43/2016) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 09.11.2016 13:04

  Robert Pietryszyn odwołany przez RN z funkcji prezesa Lotosu - media

 • 08.11.2016 20:09

  Rząd za zmniejszeniem obciążeń dla producentów paliw

 • 08.11.2016 12:32

  Fitch spodziewa się marży rafineryjnej w '17 r. na poziomie 4,5 USD na baryłkę (wywiad)

 • 02.11.2016 14:42

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '16 wyniosła 8,86 USD/bbl

 • 27.10.2016 13:37

  Strategia Lotosu na lata 2017-22 będzie zakładać powrót do wypłaty dywidendy (opis)

 • 27.10.2016 13:29

  Wydatki inwestycyjne Lotosu w '17 mogą wynieść ok. 2 mld zł

 • 27.10.2016 13:20

  Plan zagospodarowania YME w II kw. '17, wtedy Lotos podejmie decyzję ws. tego złoża

 • 27.10.2016 12:50

  Lotos zakłada wzrost marży rafineryjnej w IV kwartale

 • 27.10.2016 12:43

  Strategia Lotosu na lata 2017-22 będzie zakładać powrót do wypłaty dywidendy

 • 27.10.2016 12:14

  Wskaźnik zadłużenia Lotosu utrzyma się mniej więcej na stałym poziomie w kolejnych miesiącach

 • 27.10.2016 11:47

  Lotos spodziewa się, że tegoroczny CAPEX grupy wyniesie ok. 1,6 mld zł

 • 27.10.2016 11:12

  Jest jeszcze potencjał do zwrotu na akcjach spółek paliwowych (opinia)

 • 27.10.2016 08:48

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji dobrych wyników; przed spółką dobre perspektywy (opinia)

 • 27.10.2016 08:12

  Decyzja Lotosu i CalEnergy o zagospodarowaniu złóż B4 i B6 w pierwszej połowie '17

 • 27.10.2016 07:17

  Zysk netto Lotosu w III kw. 16 r. wyniósł 379,9 mln zł; lepiej od konsensusu

 • 27.10.2016 06:35

  Wyniki finansowe Lotosu za III kw. '16 wg segmentów działalności (tabela)

 • 27.10.2016 06:20

  Wyniki Lotosu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.10.2016 06:06

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 09:35

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Lotosu do 33,2 zł

 • 25.10.2016 18:04

  OFE PZU ma ponad 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 25.10.2016 17:43

  GRUPA LOTOS SA (42/2016) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

 • 25.10.2016 14:30

  Lotos na koniec września miał 480 stacji paliw - POPiHN

 • 21.10.2016 09:01

  Lotos w strategii postawi na rozwój upstreamu i sieci stacji paliw

 • 20.10.2016 17:50

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł (opis)

 • 20.10.2016 16:11

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł

 • 12.10.2016 08:11

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 04.10.2016 14:22

  Lotos nie wyklucza wprowadzenia Lotosu Kolej na giełdę

 • 04.10.2016 12:52

  PGNiG i Lotos widzą potencjał rozwoju rynku LNG i CNG

 • 04.10.2016 12:45

  Lotos w listopadzie opublikuje strategię

 • 03.10.2016 17:03

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '16 wyniosła 7,31 USD/bbl

 • 26.09.2016 13:44

  Regulacje związane z "pakietem paliwowym" ograniczyły szarą strefę w sierpniu - POPiHN

 • 15.09.2016 10:47

  Krajowe firmy powinny prowadzić wydobycie bez względu na aktualne warunki

 • 14.09.2016 18:38

  Minister energii będzie powoływał jednego członka RN Lotosu

 • 14.09.2016 17:53

  GRUPA LOTOS SA (41/2016) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku

 • 14.09.2016 17:50

  GRUPA LOTOS SA (40/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku

 • 13.09.2016 15:24

  Podatek handlowy Lotosu w '16 to ok. 7,5-8 mln zł

 • 07.09.2016 19:42

  Lotos chce podpisać długoterminowy kontrakt z Iranem na dostawy ropy

 • 06.09.2016 15:00

  Lotos w sierpniu zwiększył hurtową sprzedaż paliw o 22 proc.

 • 02.09.2016 16:42

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '16 wyniosła 5,55 USD/bbl

 • 01.09.2016 10:46

  Rosną zasoby ropy Lotosu w Norwegii

 • 24.08.2016 16:01

  GRUPA LOTOS SA (39/2016) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 11.08.2016 17:14

  GRUPA LOTOS SA (38/2016) Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited

 • 11.08.2016 15:04

  Lotos planuje jesienią publikację strategii, chce powrócić do wypłaty dywidendy (opis)

 • 11.08.2016 14:52

  GRUPA LOTOS SA (37/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 14 września 2016 roku

 • 11.08.2016 14:50

  GRUPA LOTOS SA (36/2016) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 11.08.2016 14:36

  Lotos chce poprawić efektywność wydobycia na Bałtyku, myśli o zakupach w Norwegii (opis)

 • 11.08.2016 13:48

  Lotos może się zdecydować na akwizycje jeszcze w tym roku, jeśli będzie ciekawy projekt

 • 11.08.2016 13:27

  Lotos planuje jesienią publikację strategii, chce powrócić do wypłaty dywidendy

 • 11.08.2016 13:14

  Lotos przymierza się do budowy "dobrego portfela" upstreamowego

 • 11.08.2016 11:53

  Lotos spodziewa się ok. 10-proc. spadku produkcji w upstreamie w drugim półroczu

 • 11.08.2016 11:39

  CAPEX Lotosu w tym roku może wynieść ok. 1,8 mld zł

 • 11.08.2016 08:31

  Wyniki Lotosu za II kw. zbieżne z oczekiwaniami, raczej nie wpłyną istotnie na kurs (opinia, aktl.)

 • 11.08.2016 08:24

  Wyniki Lotosu za II kw. zbieżne z oczekiwaniami, raczej nie wpłyną istotnie na kurs (opinia)

 • 11.08.2016 07:14

  Lotos miał w II kw. '16 r. 225,8 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu

 • 11.08.2016 06:32

  Wyniki finansowe Lotosu za II kw. '16 wg segmentów działalności (tabela)

 • 11.08.2016 06:17

  Wyniki Grupy Lotos w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2016 06:03

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 14:10

  Statoil, Lotos Norge i Total Norge zakładają, że wydobycie z koncesji Utgard ruszy w końcu '19

 • 02.08.2016 16:10

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lipcu '16 wyniosła 5,27 USD/bbl

 • 29.07.2016 16:00

  Lotos szacuje, że wartość tzw. efektu LIFO w II kw. 2016 r. będzie zbliżona do zera

 • 29.07.2016 15:49

  GRUPA LOTOS SA (35/2016) Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2 kwartale 2016 roku

 • 21.07.2016 11:56

  RN Lotosu odwołała z zarządu Macieja Szozdę

 • 21.07.2016 11:46

  GRUPA LOTOS SA (34/2016) Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 20.07.2016 17:50

  GRUPA LOTOS SA (33/2016) Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

 • 20.07.2016 09:36

  Na koniec czerwca PKN Orlen miał 1.752 stacje paliw - POPiHN

 • 13.07.2016 08:04

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 06.07.2016 13:04

  Lotos potwierdza kupno 2 mln baryłek ropy w Iranie

 • 04.07.2016 09:55

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w czerwcu '16 wyniosła 7,09 USD/bbl

 • 30.06.2016 17:07

  GRUPA LOTOS SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - informacja uzupełniająca

 • 29.06.2016 17:02

  GRUPA LOTOS SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - informacja uzupełniająca i aktualizacja

 • 29.06.2016 14:40

  GRUPA LOTOS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku - korekta treści raportu

 • 28.06.2016 17:46

  GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 28.06.2016 17:45

  GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 28.06.2016 17:43

  GRUPA LOTOS SA Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 17:40

  GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 28.06.2016 16:06

  ZWZ Grupy Lotos udzieliło absolutorium zarządowi spółki za 2015 r.

 • 27.06.2016 16:50

  Lotos zmienia metodę naliczania marży

 • 27.06.2016 16:26

  GRUPA LOTOS SA Korekta metodologii kalkulacji modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.

 • 24.06.2016 16:15

  GRUPA LOTOS SA Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.06.2016 17:05

  GRUPA LOTOS SA Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.06.2016 14:53

  GRUPA LOTOS SA Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.06.2016 17:42

  GRUPA LOTOS SA Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

 • 01.06.2016 16:50

  GRUPA LOTOS SA Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 01.06.2016 15:08

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '16 wyniosła 4,42 USD/bbl

 • 31.05.2016 19:41

  GRUPA LOTOS SA Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Korekta - uzupełnienie godziny rozpoczęcia

 • 31.05.2016 14:54

  GRUPA LOTOS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

 • 31.05.2016 14:47

  GRUPA LOTOS SA Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 • 25.05.2016 17:12

  GRUPA LOTOS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 16.05.2016 16:45

  GRUPA LOTOS SA Powołanie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. - informacja uzupełniająca

 • 13.05.2016 16:00

  Robert Pietryszyn wybrany na prezesa Lotosu (opis)

 • 13.05.2016 15:40

  Robert Pietryszyn wybrany na prezesa Lotosu

 • 13.05.2016 15:33

  GRUPA LOTOS SA Powołanie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 13.05.2016 15:16

  Robert Pietryszyn zrezygnował z funkcji członka zarządu w PZU

 • 13.05.2016 15:11

  GRUPA LOTOS SA Rezygnacja przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 13.05.2016 12:44

  Robert Pietryszyn prezesem Grupy Lotos - media

 • 02.05.2016 17:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w kwietniu '16 wyniosła 4,27 USD/bbl

 • 28.04.2016 15:05

  Lotos kupił w I kw. 25 proc. ropy poza Rosją; nie przesądza, jak będzie w kolejnych okresach

 • 28.04.2016 08:57

  Wyniki Lotosu powyżej konsensusu, kurs może wzrosnąć (opinia, aktl.)

 • 28.04.2016 08:18

  W wynikach Lotosu pozytywnie zaskoczył segment wydobywczy; kurs może rosnąć (opinia)

 • 28.04.2016 06:43

  Wyniki finansowe Lotosu za I kw. '16 wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.04.2016 06:27

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2016 06:11

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 10:25

  DM Vestor obniża rekomendację dla PKN do "neutralnie", utrzymuje "akumuluj" dla Lotosu

 • 26.04.2016 08:11

  Na koniec marca PKN Orlen miał 1.748 stacji paliw - POPiHN

 • 25.04.2016 16:40

  DM mBank podniósł rekomendację PGNiG, obniżył Lotosu i MOL, podtrzymał PKN Orlen

 • 18.04.2016 07:32

  RN Lotosu ogłosiła konkurs na prezesa i trzech członków zarządu

 • 15.04.2016 18:24

  GRUPA LOTOS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - korekta