LC Corp SA

skrót: LCC

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:00

Aktualny kurs2,45   -1,01 %-0,02 zł
Otwarcie2,490,61%
Minimum2,45-1,01%
Maksimum2,490,61%
Wolumen (szt.) 30182
Kurs odniesienia2,48
Widełki dolne2,24
Widełki górne2,74
Obroty (tyś. zł)75
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
19172,48
39 8572,45
21 8402,43
32 2222,42
22 5232,42
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,493 798 1
2,5015 000 1
2,511 950 1
2,5260 1
2,531 729 2
LC Corp jest spółką holdingową kontrolującą grupę firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych (głównie o podwyższonym standardzie) oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Nationale-Nederlanden OFEportfel81 545 04018,21%81 545 04018,21%
OFE PZU Złota Jesieńportfel77 195 64817,24%77 195 64817,24%
OFE Aviva Santanderportfel52 121 57211,64%52 121 57211,64%
MetLife OFE34 528 2957,71%34 528 2957,71%
PTE Aegon SAAegon OFE30 546 6016,83%30 546 6016,83%

Kategoria • 12.04.2019 15:46

  LC CORP SA (15/2019) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:42

  LC CORP SA (14/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:20

  LC Corp w I kwartale sprzedał 331 lokali i przekazał 1163

 • 12.04.2019 15:09

  LC CORP SA (13/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2019 r.

 • 11.04.2019 08:24

  LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży biurowców za 113,2 mln euro

 • 11.04.2019 03:04

  LC CORP SA (12/2019) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży budynku biurowego Retro Office House zlokalizowanego we Wrocławiu oraz budynków biurowych Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach

 • 11.04.2019 02:42

  LC CORP SA (11/2019) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości

 • 18.03.2019 17:16

  LC CORP SA (10/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 14.03.2019 15:43

  LC CORP SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 14.03.2019 15:04

  LC CORP SA (8/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 07.03.2019 12:21

  Metlife OFE ma ponad 5 proc. w LC Corp

 • 07.03.2019 12:11

  LC CORP SA (7/2019) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 05.03.2019 14:56

  LC CORP SA (6/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 05.03.2019 10:33

  LC CORP SA (5/2019) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 04.03.2019 20:01

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 20:00

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191020OZ1 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191022OZ2 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 27.02.2019 13:05

  LC CORP SA (4/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.02.2019 14:21

  LC CORP SA (3/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 16:08

  LC Corp sprzedał 1.710 lokali w 2018 r.

 • 07.01.2019 15:54

  LC CORP SA (1/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2018 r.

 • 19.12.2018 15:24

  LC CORP SA (73/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 03.12.2018 17:18

  LC CORP SA (72/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących sprzedaży niektórych nieruchomości Emitenta

 • 27.11.2018 14:13

  LC CORP SA (71/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.11.2018 10:50

  Vestor DM podniósł cenę docelową LC Corpu do 3,2 zł za akcję

 • 19.11.2018 16:34

  LC Corp podejmie działania zmierzające do zmiany nazwy spółki

 • 19.11.2018 16:20

  LC CORP SA (70/2018) Informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany firmy Emitenta

 • 15.11.2018 17:18

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:58

  LC CORP SA (69/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2018 roku

 • 31.10.2018 17:34

  LC Corp ma list intencyjny w sprawie sprzedaży 4 biurowców za 275 mln euro

 • 31.10.2018 17:27

  LC CORP SA (68/2018) Uzgodnienie ceny sprzedaży za niektóre nieruchomości Emitenta

 • 31.10.2018 17:20

  LC CORP SA (67/2018) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży czterech nieruchomości

 • 30.10.2018 16:38

  LC CORP SA (66/2018) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany w składach osobowych Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 • 26.10.2018 12:44

  LC CORP SA (65/2018) Rozwiązanie umowy programu emisji obligacji z dnia 27 lipca 2007 r. - informacja poufna

 • 23.10.2018 11:51

  Santander BM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 2,91 zł za akcję

 • 19.10.2018 14:54

  LC Corp wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

 • 19.10.2018 14:20

  LC CORP SA (64/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 16.10.2018 15:53

  LC CORP SA (63/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.10.2018 11:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp

 • 15.10.2018 14:43

  LC CORP SA (62/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 15.10.2018r.

 • 15.10.2018 14:42

  LC CORP SA (61/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 15.10.2018 14:40

  LC CORP SA (60/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 15 października 2018 r.

 • 12.10.2018 12:23

  LC CORP SA (59/2018) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 12 października 2018 r.

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (59/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (58/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 11.10.2018 18:30

  LC Corp kupił działki w Krakowie za 48 mln zł netto pod ok. 1150 mieszkań

 • 11.10.2018 17:02

  LC CORP SA (57/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 16:52

  LC Corp sprzedał w III kw. 407 lokali

 • 08.10.2018 16:41

  LC CORP SA (56/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2018 r.

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.10.2018 13:19

  LC CORP SA (55/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 02.10.2018 16:00

  LC Corp ustanowił program emisji obligacji o wartości do 400 mln zł

 • 02.10.2018 15:48

  LC CORP SA (54/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji - informacja poufna

 • 20.09.2018 12:45

  LC CORP SA (53/2018) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 17.09.2018 16:47

  LC CORP SA (52/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.09.2018 16:44

  LC CORP SA (51/2018) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.09.2018 13:34

  LC CORP SA (50/2018) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.09.2018 10:04

  Altus TFI zmniejszył udział w LC Corp poniżej 5 proc.

 • 11.09.2018 09:52

  LC CORP SA (49/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2018 00:21

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 18:28

  LC CORP SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.09.2018 15:30

  Wynik brutto LC Corp za I poł. '18 wyższy o 36,6 mln zł m. in. z powodu zmian kursu euro

 • 03.09.2018 14:51

  LC CORP SA (47/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2018 roku

 • 31.08.2018 20:12

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł (opis)

 • 31.07.2018 11:47

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 9,4 mln zł netto pod projekt z ok. 137 lokalami

 • 31.07.2018 11:36

  LC CORP SA (46/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.07.2018 12:27

  LC CORP SA (45/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.07.2018 13:27

  LC Corp sprzedał w II kw. 117 lokali wobec 399 przed rokiem

 • 06.07.2018 13:13

  LC CORP SA (44/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2018 r.

 • 05.07.2018 16:23

  LC CORP SA (43/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu oraz członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 05.07.2018 11:37

  LC CORP SA (42/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 29.06.2018 15:31

  LC CORP SA (41/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.06.2018 r.

 • 28.06.2018 16:28

  DM mBanku zmienił ceny docelowe Atalu, Dom Development i LC Corpu

 • 27.06.2018 15:54

  LC CORP SA (40/2018) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2018 15:52

  LC CORP SA (39/2018) Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu

 • 27.06.2018 15:48

  LC CORP SA (38/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.06.2018 15:32

  LC Corp wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2018 15:21

  LC CORP SA (37/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 09:23

  Wyceny deweloperów wspierane przez rekordowo wysokie dywidendy nadal atrakcyjne - Vestor DM

 • 26.06.2018 16:15

  LC CORP SA (36/2018) Informacja o nabyciu akcji przez Członka Zarządu

 • 25.06.2018 15:40

  LC CORP SA (35/2018) Uzupełnienie zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2018 17:04

  LC CORP SA (34/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 15:26

  LC CORP SA (33/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 13:31

  LC CORP SA (32/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 10:50

  LC CORP SA (31/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.06.2018 10:49

  LC CORP SA (30/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 17:04

  LC CORP SA (29/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 19:30

  LC CORP SA (28/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 15:17

  LC CORP SA (27/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 04.06.2018 17:01

  LC CORP SA (26/2018) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 30.05.2018 15:30

  LC CORP SA (25/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.05.2018 15:29

  LC CORP SA (24/2018) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2018 14:39

  LC CORP SA (23/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 25.05.2018 15:57

  LC CORP SA (22/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 24.05.2018 19:51

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 24.05.2018 19:50

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC011 280222 spółki LC CORP SA

 • 24.05.2018 18:15

  LC CORP SA (21/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.05.2018 15:30

  LC CORP SA (20/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 22.05.2018 18:11

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 15.05.2018 17:16

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 15:43

  Wynik brutto LC Corpu za I kw. wyższy o 18,25 mln zł z powodu zmian w wycenach

 • 10.05.2018 15:16

  LC CORP SA (19/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 13:05

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe Dom Development, LC Corpu i Ronsona

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 19.04.2018 12:13

  LC CORP SA (18/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 17.04.2018 15:09

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 11,9 mln zł

 • 17.04.2018 14:58

  LC CORP SA (17/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.04.2018 17:20

  LC Corp sprzedał 873 lokale w I kw.

 • 04.04.2018 17:12

  LC CORP SA (16/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 10:58

  LC CORP SA (15/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.03.2018 19:57

  Zarząd LC Corp rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2018 19:46

  LC CORP SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.03.2018 19:38

  LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 19:37

  LC CORP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.03.2018 13:36

  LC Corp kupi działkę w Gdańsku za 24,4 mln zł

 • 16.03.2018 13:26

  LC CORP SA (13/2018) Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent

 • 15.03.2018 17:17

  LC CORP SA (12/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.03.2018 14:49

  LC CORP SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 07.03.2018 18:01

  LC Corp w wynikach grupy za '17 ujmie kwoty z tytułu różnic kursowych i zmiany wycen

 • 07.03.2018 17:08

  LC CORP SA (10/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki za rok 2017

 • 02.03.2018 11:32

  LC CORP SA (9/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 01.03.2018 19:13

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 01.03.2018 18:59

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 28.02.2018 14:40

  LC CORP SA (8/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 26.02.2018 14:05

  LC CORP SA (7/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.02.2018 18:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 31.01.2018 12:53

  LC CORP SA (6/2018) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 30.01.2018 15:01

  LC CORP SA (5/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 24.01.2018 15:38

  LC CORP SA (4/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.01.2018 15:11

  LC CORP SA (3/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 08.01.2018 13:59

  LC Corp sprzedał w 2017 r. 2.029 lokali

 • 08.01.2018 13:49

  LC CORP SA (2/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2017 r.

 • 05.01.2018 17:12

  LC CORP SA (1/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 29.12.2017 21:48

  LC CORP SA (130/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Bank Zachodni WBK S.A.

 • 21.12.2017 15:45

  LC CORP SA (129/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.12.2017 13:58

  LC CORP SA (128/2017) Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 18.12.2017 09:23

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga (opis)

 • 18.12.2017 09:12

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga

 • 07.12.2017 17:41

  LC Corp ma politykę dywidendową, zarząd będzie rekomendował na wypłatę do 75 proc. zysku

 • 07.12.2017 17:05

  LC CORP SA (127/2017) Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

 • 05.12.2017 17:06

  LC CORP SA (126/2017) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 04.12.2017 18:56

  LC Corp kupił działkę we Wrocławiu za 22 mln zł netto pod projekt z ok. 420 lokalami

 • 04.12.2017 16:48

  LC CORP SA (125/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 23.11.2017 16:01

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji LC Corp

 • 23.11.2017 15:50

  LC CORP SA (124/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 13.11.2017 06:13

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 16:31

  Quercus TFI ma poniżej 5 proc. w kapitale zakładowym LC Corp

 • 31.10.2017 16:30

  Zmiana kursu euro zwiększy wynik brutto LC Corp za III kw. o 22,8 mln zł

 • 31.10.2017 16:24

  LC CORP SA (123/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 31.10.2017 16:13

  LC CORP SA (122/2017) Wpływ różnic kursowych na wynik za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 16:11

  LC CORP SA (121/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 27.10.2017 13:41

  LC CORP SA (120/2017) Powołanie członków Komitetu Audytu oraz powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz jego członków w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 25.10.2017 19:17

  LC CORP SA (119/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.10.2017 15:46

  LC CORP SA (118/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.10.2017 r.

 • 19.10.2017 17:26

  LC CORP SA (117/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:22

  LC CORP SA (116/2017) Odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:19

  LC CORP SA (115/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2017 r.

 • 18.10.2017 12:34

  LC CORP SA (114/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 17:25

  LC CORP SA (113/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 17.10.2017 17:24

  LC CORP SA (112/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 17.10.2017 15:13

  LC CORP SA (111/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Johna Richarda Banka na Członka Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 11:46

  Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe

 • 16.10.2017 17:43

  LC CORP SA (110/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 16.10.2017 17:08

  LC CORP SA (109/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 16:07

  LC CORP SA (108/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 13:10

  LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań we Wrocławiu

 • 16.10.2017 10:57

  LC CORP SA (107/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 13.10.2017 12:50

  LC CORP SA (106/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 12:41

  LC CORP SA (105/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:01

  LC CORP SA (104/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:00

  LC CORP SA (103/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 13:43

  LC Corp sprzedał 613 lokali w III kwartale 2017 roku

 • 05.10.2017 13:34

  LC CORP SA (102/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w III kwartale 2017 r.

 • 04.10.2017 16:11

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 3,8 zł (opis)

 • 04.10.2017 16:04

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 3,8 zł

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 17:02

  LC CORP SA (101/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2017 16:04

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" LC Corp; cena docelowa 3,54 zł

 • 02.10.2017 15:40

  LC CORP SA (100/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 02.10.2017 13:21

  LC CORP SA (99/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.09.2017 10:23

  LC CORP SA (98/2017) Sprostowanie informacji prasowych

 • 28.09.2017 15:22

  LC CORP SA (97/2017) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 27.09.2017 14:59

  LC Corp chce rozwijać segment komercyjny; trendy sprzedaży mieszkań powinny się utrzymać

 • 25.09.2017 13:34

  LC CORP SA (96/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR wraz z korektą tej informacji

 • 21.09.2017 19:57

  Altus TFI przekroczył próg 5 i 10 proc. w akcjonariacie LC Corp

 • 21.09.2017 19:41

  LC CORP SA (95/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% i 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 21.09.2017 14:28

  LC CORP SA (94/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.09.2017 14:26

  LC CORP SA (93/2017) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.09.2017 16:47

  LC CORP SA (92/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 20.09.2017 16:24

  LC CORP SA (91/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 20.09.2017 12:58

  LC CORP SA (90/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2017 12:57

  LC CORP SA (89/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 20.09.2017 12:56

  LC CORP SA (88/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 18:03

  L. Czarnecki sprzedał 51,17 proc. LC Corp

 • 19.09.2017 17:44

  LC CORP SA (87/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 17:31

  LC CORP SA (86/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 17:30

  LC CORP SA (85/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 16:19

  LC CORP SA (84/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 16:17

  LC CORP SA (83/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 12:09

  LC CORP SA (82/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.09.2017 14:33

  LC CORP SA (81/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.09.2017 16:18

  L. Czarnecki sprzeda 51,17 proc. LC Corp, po cenie 2,10 zł/akcja

 • 15.09.2017 16:04

  LC CORP SA (80/2017) Informacja od akcjonariuszy o ustaleniu przez Sprzedawców ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji spółki LC Corp S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 15.09.2017 12:27

  LC CORP SA (79/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.09.2017 15:27

  LC CORP SA (78/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.09.2017 12:18

  LC CORP SA (77/2017) Informacja od akcjonariuszy o zawarciu umowy plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp S.A.

 • 12.09.2017 06:12

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.09.2017 16:05

  Kurs LC Corp rośnie; inwestorów cieszy wyjście L. Czarneckiego z akcjonariatu (opinia)

 • 11.09.2017 15:10

  LC CORP SA (76/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.09.2017 14:58

  Wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w tym roku o 2,1 proc. do 7,06 mld zł - Zenith (opinia)

 • 11.09.2017 14:35

  L. Czarnecki planuje sprzedać 51,17 proc. LC Corp, po cenie nie niższej niż 2,05 zł/akcja

 • 08.09.2017 12:22

  LC CORP SA (75/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 24.08.2017 16:07

  LC CORP SA (74/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.08.2017 16:46

  LC CORP SA (73/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.08.2017 15:42

  LC CORP SA (72/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.08.2017 13:36

  LC CORP SA (71/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2017 15:20

  LC CORP SA (70/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2017 15:09

  LC CORP SA (69/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.08.2017 15:06

  LC CORP SA (68/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.08.2017 15:01

  LC CORP SA (67/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.08.2017 11:35

  LC CORP SA (66/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.08.2017 16:47

  LC CORP SA (65/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.08.2017 15:38

  LC CORP SA (64/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.07.2017 13:42

  LC CORP SA (63/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.07.2017 14:21

  LC CORP SA (62/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.07.2017 11:27

  LC CORP SA (61/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.07.2017 13:11

  LC CORP SA (60/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.07.2017 15:31

  Nordea PTE ma ponad 5 proc. głosów na WZ spółki LC Corp

 • 18.07.2017 15:19

  LC CORP SA (59/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 17.07.2017 16:54

  LC CORP SA (58/2017) Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 17.07.2017 16:52

  LC CORP SA (57/2017) Zmiana w Zarządzie

 • 13.07.2017 13:57

  LC CORP SA (56/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.07.2017 13:49

  LC CORP SA (55/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 10:29

  LC Corp sprzedał 1.084 lokali w I połowie 2017 roku

 • 07.07.2017 10:14

  LC CORP SA (54/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2017 r.

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 27.06.2017 12:07

  LC CORP SA (53/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2017 12:03

  LC CORP SA (52/2017) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 13.06.2017 14:35

  LC CORP SA (51/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 13:29

  LC CORP SA (50/2017) Wybór firmy audytorskiej do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 05.06.2017 11:43

  LC CORP SA (49/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.05.2017 10:59

  LC CORP SA (48/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.05.2017 07:32

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 16:00

  LC CORP SA (47/2017) Wpływ różnic kursowych na wynik za I kwartał 2017 r.

 • 10.05.2017 14:48

  LC Corp wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2017 14:36

  LC CORP SA (46/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.04.2017 r. oraz po przerwie w dniu 10.05.2017 r.

 • 10.05.2017 14:35

  LC CORP SA (45/2017) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 10.05.2017 14:34

  LC CORP SA (44/2017) Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2017 r.

 • 04.05.2017 13:54

  LC CORP SA (43/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.04.2017 17:25

  LC Corp, Idea Money i GNB mają objąć akcje w ofercie Open Finance o wartości do 18,3 mln zł

 • 28.04.2017 15:20

  LC CORP SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.04.2017 18:04

  LC CORP SA (41/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 27.04.2017 17:54

  LC CORP SA (40/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 21.04.2017 13:06

  LC CORP SA (39/2017) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 20.04.2017 18:08

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 19.04.2017 15:00

  LC CORP SA (38/2017) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 18.04.2017 10:48

  LC CORP SA (37/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 13.04.2017 12:43

  LC CORP SA (36/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 17:31

  LC CORP SA (35/2017) Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 15:50

  LC Corp sprzedał 741 lokali w I kwartale 2017 roku

 • 06.04.2017 15:37

  LC CORP SA (34/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2017 r.

 • 06.04.2017 14:42

  LC CORP SA (33/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 12:12

  Haitong podniósł rekomendacje dla LC Corp i Ronsona, obniżył dla Dom Development

 • 04.04.2017 13:52

  LC CORP SA (32/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.03.2017 14:10

  LC CORP SA (31/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 31.03.2017 14:09

  LC CORP SA (30/2017) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.03.2017 12:57

  LC CORP SA (29/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.03.2017 13:43

  LC CORP SA (28/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.03.2017 13:08

  LC CORP SA (27/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2017 14:53

  LC CORP SA (26/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.03.2017 14:26

  LC Corp chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2017 14:17

  LC CORP SA (25/2017) Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.03.2017 13:30

  LC CORP SA (24/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.03.2017 07:38

  LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:37

  LC CORP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 13:36

  LC CORP SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.03.2017 12:18

  LC CORP SA (22/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.03.2017 11:14

  LC CORP SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2017 17:07

  LC CORP SA (20/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2017 11:19

  LC CORP SA (19/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.03.2017 14:43

  LC Corp dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy grupy za '16 o ok. 24 mln zł

 • 03.03.2017 14:28

  LC CORP SA (18/2017) Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 03.03.2017 11:56

  LC CORP SA (17/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.03.2017 12:50

  LC CORP SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.02.2017 10:15

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji Dom Development do 69 zł oraz Robygu do 4 zł

 • 15.02.2017 14:33

  LC CORP SA (15/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.02.2017 15:24

  LC CORP SA (14/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.02.2017 09:51

  LC CORP SA (13/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.02.2017 15:07

  LC CORP SA (12/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.02.2017 15:04

  LC CORP SA (11/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2017 16:34

  LC CORP SA (10/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 17:19

  LC CORP SA (9/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.01.2017 09:35

  LC CORP SA (8/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.01.2017 16:13

  LC CORP SA (7/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.01.2017 15:48

  LC CORP SA (6/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 19 stycznia 2017 r.

 • 19.01.2017 13:31

  LC CORP SA (6/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.01.2017 16:29

  LC CORP SA (5/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2017 15:34

  LC CORP SA (4/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2017 15:33

  LC CORP SA (3/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 12:40

  LC Corp sprzedał w 2016 roku 2.092 lokale

 • 05.01.2017 12:34

  LC CORP SA (2/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w roku 2016

 • 03.01.2017 16:31

  LC CORP SA (1/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.12.2016 14:34

  LC CORP SA (137/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2016 12:44

  LC CORP SA (136/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2016 10:07

  LC CORP SA (135/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.12.2016 13:28

  LC CORP SA (134/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.12.2016 12:30

  LC CORP SA (133/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.12.2016 11:56

  LC CORP SA (132/2016) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 21.12.2016 17:34

  GPW: obligacje na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC CORP S.A. będą notowane na CATALYST

 • 21.12.2016 17:27

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC009061021 spółki LC CORP S.A.

 • 21.12.2016 16:51

  LC CORP SA (131/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.12.2016 13:07

  LC CORP SA (130/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 20.12.2016 16:03

  LC CORP SA (129/2016) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 19.12.2016 16:30

  LC CORP SA (128/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.12.2016 15:24

  LC CORP SA (127/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 15.12.2016 18:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji LC CORP SA

 • 15.12.2016 18:22

  Getin Holding sprzedał 1,46 proc. akcji Idea Banku

 • 15.12.2016 14:15

  LC CORP SA (126/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.12.2016 16:43

  LC CORP SA (125/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.12.2016 13:07

  LC CORP SA (124/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.12.2016 18:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.12.2016 15:58

  LC CORP SA (123/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 07.12.2016 16:11

  LC CORP SA (122/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.11.2016 18:48

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 30.11.2016 16:35

  LC CORP SA (121/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 30.11.2016 15:26

  LC CORP SA (120/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytu przez spółkę zależną

 • 29.11.2016 16:14

  LC CORP SA (119/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.11.2016 14:51

  LC CORP SA (118/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.11.2016 12:44

  LC CORP SA (117/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.11.2016 16:43

  LC CORP SA (116/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.11.2016 16:12

  LC CORP SA (115/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 13:21

  LC CORP SA (114/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 07:59

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC007100521 spółki LC CORP S.A.

 • 16.11.2016 16:56

  LC CORP SA (113/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 15.11.2016 15:59

  LC CORP SA (112/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.11.2016 17:17

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 15:35

  LC CORP SA (111/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.11.2016 10:41

  LC CORP SA (110/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 09.11.2016 19:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.11.2016 16:28

  LC CORP SA (109/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.11.2016 14:45

  LC CORP SA (108/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.11.2016 14:01

  LC CORP SA (107/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.10.2016 18:18

  Idea Leasing i LC Corp mają porozumienie ws. zakupu Getin Leasing

 • 28.10.2016 15:24

  LC CORP SA (106/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 28.10.2016 15:24

  LC CORP SA (105/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2016 17:01

  LC CORP SA (104/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.10.2016 14:49

  LC CORP SA (103/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2016 15:58

  LC CORP SA (102/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.10.2016 14:15

  LC CORP SA (101/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.10.2016 15:17

  LC CORP SA (100/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.10.2016 15:48

  LC CORP SA (99/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.10.2016 15:46

  LC CORP SA (98/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 05.10.2016 14:58

  LC Corp sprzedał 1.441 lokali w okresie I-III kw '16

 • 05.10.2016 14:50

  LC CORP SA (97/2016) Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2016 r.

 • 03.10.2016 15:40

  LC CORP SA (96/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.09.2016 15:42

  LC CORP SA (95/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR - uzupełnienie brakującego załącznika do raportu bieżącego nr 95/2016 z dnia 29 września 2016 roku

 • 29.09.2016 13:10

  LC CORP SA (95/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.09.2016 15:24

  LC CORP SA (94/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 28.09.2016 11:21

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich (opis)

 • 28.09.2016 09:13

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich

 • 27.09.2016 14:50

  LC CORP SA (93/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.09.2016 15:55

  LC CORP SA (92/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.09.2016 15:35

  LC CORP SA (91/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.09.2016 15:54

  LC CORP SA (90/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 07.09.2016 16:15

  LC CORP SA (89/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.09.2016 09:52

  LC CORP SA (88/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 05.09.2016 17:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji LC CORP SA

 • 05.09.2016 16:30

  LC CORP SA (87/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.08.2016 16:37

  LC CORP SA (86/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.08.2016 07:37

  Wyniki LC Corp w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 07:25

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 10:22

  LC CORP SA (85/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.08.2016 10:41

  LC CORP SA (84/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.08.2016 16:20

  LC CORP SA (83/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.08.2016 12:36

  LC CORP SA (82/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2016 07:08

  Idea Bank ma aneks do umowy kupna akcji Getin Leasing

 • 12.08.2016 11:03

  LC CORP SA (81/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.08.2016 16:40

  LC CORP SA (80/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.08.2016 14:18

  LC CORP SA (79/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.08.2016 09:16

  Vestor DM wprowadza zmiany w rekomendacjach spółek deweloperskich

 • 01.08.2016 16:23

  LC CORP SA (78/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.07.2016 16:16

  LC CORP SA (77/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.07.2016 15:39

  LC CORP SA (76/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.07.2016 14:57

  LC CORP SA (75/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.07.2016 17:27

  Budimex ma umowę z LC Corp na generalne wykonawstwo; wartość to max. 89,9 mln zł netto (aktl.)

 • 14.07.2016 16:18

  Budimex ma umowę z LC Corp na generalne wykonawstwo; wartość to max. 89,9 mln zł netto

 • 14.07.2016 16:07

  LC CORP SA (74/2016) Zawarcie istotnego porozumienia przez Emitenta, spółkę zależną od Emitenta oraz Budimex S.A.

 • 14.07.2016 16:05

  LC CORP SA (73/2016) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 11.07.2016 16:50

  LC CORP SA (72/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 11.07.2016 16:37

  LC CORP SA (71/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.07.2016 16:04

  LC Corp sprzedał 891 lokali w I poł. '16

 • 07.07.2016 15:58

  LC CORP SA (70/2016) Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2016 r.

 • 06.07.2016 15:49

  LC CORP SA (69/2016) Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.

 • 04.07.2016 16:43

  LC CORP SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 30.06.2016 17:18

  LC CORP SA Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 30.06.2016 17:17

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 27.06.2016 16:41

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 23.06.2016 16:28

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 20.06.2016 15:21

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 16.06.2016 16:28

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 13.06.2016 16:02

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 02.06.2016 16:33

  LC CORP SA Zmiana treści wpisów w przedmiocie zwiększenia wartości hipotek ustanowionych przez spółkę zależną

 • 01.06.2016 15:05

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 31.05.2016 15:30

  LC CORP SA Nabycie akcji Emitenta

 • 25.05.2016 13:36

  LC CORP SA Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego - korekta numeracji raportu bieżącego nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

 • 24.05.2016 16:31

  LC CORP SA Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego

 • 23.05.2016 14:13

  LC Corp B.V. wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie Open Life TUŻ

 • 16.05.2016 07:45

  Wyniki LC Corp w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 07:37

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 15:16

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 10.05.2016 17:22

  LC CORP SA Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 09.05.2016 15:54

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 28.04.2016 14:25

  LC CORP SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.