LC Corp SA

skrót: LCC

Brak kursu dla wybranej firmy

LC Corp jest spółką holdingową kontrolującą grupę firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych (głównie o podwyższonym standardzie) oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel81 545 04018,21%81 545 04018,21%
OFE PZU Złota Jesieńportfel77 195 64817,24%77 195 64817,24%
OFE Aviva Santanderportfel52 121 57211,64%52 121 57211,64%
MetLife OFE34 528 2957,71%34 528 2957,71%
PTE Aegon SAAegon OFE30 546 6016,83%30 546 6016,83%

Kategoria • 22.05.2019 15:55

  LC Corp wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł

 • 22.05.2019 15:43

  LC CORP SA (22/2019) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 17.05.2019 15:31

  LC CORP SA (21/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.05.2019 15:13

  LC CORP SA (20/2019) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.04.2019 15:46

  LC CORP SA (15/2019) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:42

  LC CORP SA (14/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:20

  LC Corp w I kwartale sprzedał 331 lokali i przekazał 1163

 • 12.04.2019 15:09

  LC CORP SA (13/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2019 r.

 • 11.04.2019 08:24

  LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży biurowców za 113,2 mln euro

 • 11.04.2019 03:04

  LC CORP SA (12/2019) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży budynku biurowego Retro Office House zlokalizowanego we Wrocławiu oraz budynków biurowych Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach

 • 11.04.2019 02:42

  LC CORP SA (11/2019) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości

 • 18.03.2019 17:16

  LC CORP SA (10/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 14.03.2019 15:43

  LC CORP SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 14.03.2019 15:04

  LC CORP SA (8/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 07.03.2019 12:21

  Metlife OFE ma ponad 5 proc. w LC Corp

 • 07.03.2019 12:11

  LC CORP SA (7/2019) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 05.03.2019 14:56

  LC CORP SA (6/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 05.03.2019 10:33

  LC CORP SA (5/2019) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 04.03.2019 20:01

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 20:00

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191020OZ1 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191022OZ2 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 27.02.2019 13:05

  LC CORP SA (4/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.02.2019 14:21

  LC CORP SA (3/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 16:08

  LC Corp sprzedał 1.710 lokali w 2018 r.

 • 07.01.2019 15:54

  LC CORP SA (1/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2018 r.

 • 19.12.2018 15:24

  LC CORP SA (73/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 03.12.2018 17:18

  LC CORP SA (72/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących sprzedaży niektórych nieruchomości Emitenta

 • 27.11.2018 14:13

  LC CORP SA (71/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.11.2018 10:50

  Vestor DM podniósł cenę docelową LC Corpu do 3,2 zł za akcję

 • 19.11.2018 16:34

  LC Corp podejmie działania zmierzające do zmiany nazwy spółki

 • 19.11.2018 16:20

  LC CORP SA (70/2018) Informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany firmy Emitenta

 • 15.11.2018 17:18

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:58

  LC CORP SA (69/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2018 roku

 • 31.10.2018 17:34

  LC Corp ma list intencyjny w sprawie sprzedaży 4 biurowców za 275 mln euro

 • 31.10.2018 17:27

  LC CORP SA (68/2018) Uzgodnienie ceny sprzedaży za niektóre nieruchomości Emitenta

 • 31.10.2018 17:20

  LC CORP SA (67/2018) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży czterech nieruchomości

 • 30.10.2018 16:38

  LC CORP SA (66/2018) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany w składach osobowych Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 • 26.10.2018 12:44

  LC CORP SA (65/2018) Rozwiązanie umowy programu emisji obligacji z dnia 27 lipca 2007 r. - informacja poufna

 • 23.10.2018 11:51

  Santander BM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 2,91 zł za akcję

 • 19.10.2018 14:54

  LC Corp wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

 • 19.10.2018 14:20

  LC CORP SA (64/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 16.10.2018 15:53

  LC CORP SA (63/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.10.2018 11:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp

 • 15.10.2018 14:43

  LC CORP SA (62/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 15.10.2018r.

 • 15.10.2018 14:42

  LC CORP SA (61/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 15.10.2018 14:40

  LC CORP SA (60/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 15 października 2018 r.

 • 12.10.2018 12:23

  LC CORP SA (59/2018) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 12 października 2018 r.

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (59/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (58/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 11.10.2018 18:30

  LC Corp kupił działki w Krakowie za 48 mln zł netto pod ok. 1150 mieszkań

 • 11.10.2018 17:02

  LC CORP SA (57/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 16:52

  LC Corp sprzedał w III kw. 407 lokali

 • 08.10.2018 16:41

  LC CORP SA (56/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2018 r.

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.10.2018 13:19

  LC CORP SA (55/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 02.10.2018 16:00

  LC Corp ustanowił program emisji obligacji o wartości do 400 mln zł

 • 02.10.2018 15:48

  LC CORP SA (54/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji - informacja poufna

 • 20.09.2018 12:45

  LC CORP SA (53/2018) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 17.09.2018 16:47

  LC CORP SA (52/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.09.2018 16:44

  LC CORP SA (51/2018) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.09.2018 13:34

  LC CORP SA (50/2018) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.09.2018 10:04

  Altus TFI zmniejszył udział w LC Corp poniżej 5 proc.

 • 11.09.2018 09:52

  LC CORP SA (49/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2018 00:21

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 18:28

  LC CORP SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.09.2018 15:30

  Wynik brutto LC Corp za I poł. '18 wyższy o 36,6 mln zł m. in. z powodu zmian kursu euro

 • 03.09.2018 14:51

  LC CORP SA (47/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2018 roku

 • 31.08.2018 20:12

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł (opis)

 • 31.07.2018 11:47

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 9,4 mln zł netto pod projekt z ok. 137 lokalami

 • 31.07.2018 11:36

  LC CORP SA (46/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.07.2018 12:27

  LC CORP SA (45/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.07.2018 13:27

  LC Corp sprzedał w II kw. 117 lokali wobec 399 przed rokiem

 • 06.07.2018 13:13

  LC CORP SA (44/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2018 r.

 • 05.07.2018 16:23

  LC CORP SA (43/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu oraz członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 05.07.2018 11:37

  LC CORP SA (42/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 29.06.2018 15:31

  LC CORP SA (41/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.06.2018 r.

 • 28.06.2018 16:28

  DM mBanku zmienił ceny docelowe Atalu, Dom Development i LC Corpu

 • 27.06.2018 15:54

  LC CORP SA (40/2018) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2018 15:52

  LC CORP SA (39/2018) Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu

 • 27.06.2018 15:48

  LC CORP SA (38/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.06.2018 15:32

  LC Corp wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2018 15:21

  LC CORP SA (37/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 09:23

  Wyceny deweloperów wspierane przez rekordowo wysokie dywidendy nadal atrakcyjne - Vestor DM

 • 26.06.2018 16:15

  LC CORP SA (36/2018) Informacja o nabyciu akcji przez Członka Zarządu

 • 25.06.2018 15:40

  LC CORP SA (35/2018) Uzupełnienie zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2018 17:04

  LC CORP SA (34/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 15:26

  LC CORP SA (33/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 13:31

  LC CORP SA (32/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 10:50

  LC CORP SA (31/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.06.2018 10:49

  LC CORP SA (30/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 17:04

  LC CORP SA (29/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 19:30

  LC CORP SA (28/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 15:17

  LC CORP SA (27/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 04.06.2018 17:01

  LC CORP SA (26/2018) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 30.05.2018 15:30

  LC CORP SA (25/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.05.2018 15:29

  LC CORP SA (24/2018) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2018 14:39

  LC CORP SA (23/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 25.05.2018 15:57

  LC CORP SA (22/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 24.05.2018 19:51

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 24.05.2018 19:50

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC011 280222 spółki LC CORP SA

 • 24.05.2018 18:15

  LC CORP SA (21/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.05.2018 15:30

  LC CORP SA (20/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 22.05.2018 18:11

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 15.05.2018 17:16

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 15:43

  Wynik brutto LC Corpu za I kw. wyższy o 18,25 mln zł z powodu zmian w wycenach

 • 10.05.2018 15:16

  LC CORP SA (19/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 13:05

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe Dom Development, LC Corpu i Ronsona

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 19.04.2018 12:13

  LC CORP SA (18/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 17.04.2018 15:09

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 11,9 mln zł

 • 17.04.2018 14:58

  LC CORP SA (17/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.04.2018 17:20

  LC Corp sprzedał 873 lokale w I kw.

 • 04.04.2018 17:12

  LC CORP SA (16/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 10:58

  LC CORP SA (15/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.03.2018 19:57

  Zarząd LC Corp rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2018 19:46

  LC CORP SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.03.2018 19:38

  LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 19:37

  LC CORP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.03.2018 13:36

  LC Corp kupi działkę w Gdańsku za 24,4 mln zł

 • 16.03.2018 13:26

  LC CORP SA (13/2018) Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent

 • 15.03.2018 17:17

  LC CORP SA (12/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.03.2018 14:49

  LC CORP SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 07.03.2018 18:01

  LC Corp w wynikach grupy za '17 ujmie kwoty z tytułu różnic kursowych i zmiany wycen

 • 07.03.2018 17:08

  LC CORP SA (10/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki za rok 2017

 • 02.03.2018 11:32

  LC CORP SA (9/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 01.03.2018 19:13

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 01.03.2018 18:59

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 28.02.2018 14:40

  LC CORP SA (8/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 26.02.2018 14:05

  LC CORP SA (7/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.02.2018 18:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 31.01.2018 12:53

  LC CORP SA (6/2018) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 30.01.2018 15:01

  LC CORP SA (5/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 24.01.2018 15:38

  LC CORP SA (4/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.01.2018 15:11

  LC CORP SA (3/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 08.01.2018 13:59

  LC Corp sprzedał w 2017 r. 2.029 lokali

 • 08.01.2018 13:49

  LC CORP SA (2/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2017 r.

 • 05.01.2018 17:12

  LC CORP SA (1/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 29.12.2017 21:48

  LC CORP SA (130/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Bank Zachodni WBK S.A.

 • 21.12.2017 15:45

  LC CORP SA (129/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.12.2017 13:58

  LC CORP SA (128/2017) Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 18.12.2017 09:23

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga (opis)

 • 18.12.2017 09:12

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga

 • 07.12.2017 17:41

  LC Corp ma politykę dywidendową, zarząd będzie rekomendował na wypłatę do 75 proc. zysku

 • 07.12.2017 17:05

  LC CORP SA (127/2017) Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

 • 05.12.2017 17:06

  LC CORP SA (126/2017) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 04.12.2017 18:56

  LC Corp kupił działkę we Wrocławiu za 22 mln zł netto pod projekt z ok. 420 lokalami

 • 04.12.2017 16:48

  LC CORP SA (125/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 23.11.2017 16:01

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji LC Corp

 • 23.11.2017 15:50

  LC CORP SA (124/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 13.11.2017 06:13

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 16:31

  Quercus TFI ma poniżej 5 proc. w kapitale zakładowym LC Corp

 • 31.10.2017 16:30

  Zmiana kursu euro zwiększy wynik brutto LC Corp za III kw. o 22,8 mln zł

 • 31.10.2017 16:24

  LC CORP SA (123/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 31.10.2017 16:13

  LC CORP SA (122/2017) Wpływ różnic kursowych na wynik za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 16:11

  LC CORP SA (121/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 27.10.2017 13:41

  LC CORP SA (120/2017) Powołanie członków Komitetu Audytu oraz powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz jego członków w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 25.10.2017 19:17

  LC CORP SA (119/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.10.2017 15:46

  LC CORP SA (118/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.10.2017 r.

 • 19.10.2017 17:26

  LC CORP SA (117/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:22

  LC CORP SA (116/2017) Odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:19

  LC CORP SA (115/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2017 r.

 • 18.10.2017 12:34

  LC CORP SA (114/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 17:25

  LC CORP SA (113/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 17.10.2017 17:24

  LC CORP SA (112/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 17.10.2017 15:13

  LC CORP SA (111/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Johna Richarda Banka na Członka Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 11:46

  Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe

 • 16.10.2017 17:43

  LC CORP SA (110/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 16.10.2017 17:08

  LC CORP SA (109/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 16:07

  LC CORP SA (108/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 13:10

  LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań we Wrocławiu

 • 16.10.2017 10:57

  LC CORP SA (107/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 13.10.2017 12:50

  LC CORP SA (106/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 12:41

  LC CORP SA (105/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:01

  LC CORP SA (104/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:00

  LC CORP SA (103/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 13:43

  LC Corp sprzedał 613 lokali w III kwartale 2017 roku

 • 05.10.2017 13:34

  LC CORP SA (102/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w III kwartale 2017 r.

 • 04.10.2017 16:11

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 3,8 zł (opis)

 • 04.10.2017 16:04

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 3,8 zł

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 17:02

  LC CORP SA (101/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 02.10.2017 16:04

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" LC Corp; cena docelowa 3,54 zł

 • 02.10.2017 15:40

  LC CORP SA (100/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 02.10.2017 13:21

  LC CORP SA (99/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.09.2017 10:23

  LC CORP SA (98/2017) Sprostowanie informacji prasowych

 • 28.09.2017 15:22

  LC CORP SA (97/2017) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 27.09.2017 14:59

  LC Corp chce rozwijać segment komercyjny; trendy sprzedaży mieszkań powinny się utrzymać

 • 25.09.2017 13:34

  LC CORP SA (96/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR wraz z korektą tej informacji

 • 21.09.2017 19:57

  Altus TFI przekroczył próg 5 i 10 proc. w akcjonariacie LC Corp

 • 21.09.2017 19:41

  LC CORP SA (95/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% i 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 21.09.2017 14:28

  LC CORP SA (94/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.09.2017 14:26

  LC CORP SA (93/2017) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.09.2017 16:47

  LC CORP SA (92/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 20.09.2017 16:24

  LC CORP SA (91/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 20.09.2017 12:58

  LC CORP SA (90/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2017 12:57

  LC CORP SA (89/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 20.09.2017 12:56

  LC CORP SA (88/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 18:03

  L. Czarnecki sprzedał 51,17 proc. LC Corp

 • 19.09.2017 17:44

  LC CORP SA (87/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 17:31

  LC CORP SA (86/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 17:30

  LC CORP SA (85/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 19.09.2017 16:19

  LC CORP SA (84/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 16:17

  LC CORP SA (83/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.09.2017 12:09

  LC CORP SA (82/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.09.2017 14:33

  LC CORP SA (81/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.09.2017 16:18

  L. Czarnecki sprzeda 51,17 proc. LC Corp, po cenie 2,10 zł/akcja

 • 15.09.2017 16:04

  LC CORP SA (80/2017) Informacja od akcjonariuszy o ustaleniu przez Sprzedawców ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji spółki LC Corp S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 15.09.2017 12:27

  LC CORP SA (79/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.09.2017 15:27

  LC CORP SA (78/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.09.2017 12:18

  LC CORP SA (77/2017) Informacja od akcjonariuszy o zawarciu umowy plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp S.A.

 • 12.09.2017 06:12

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.09.2017 16:05

  Kurs LC Corp rośnie; inwestorów cieszy wyjście L. Czarneckiego z akcjonariatu (opinia)

 • 11.09.2017 15:10

  LC CORP SA (76/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.09.2017 14:58

  Wydatki na reklamę w Polsce wzrosną w tym roku o 2,1 proc. do 7,06 mld zł - Zenith (opinia)

 • 11.09.2017 14:35

  L. Czarnecki planuje sprzedać 51,17 proc. LC Corp, po cenie nie niższej niż 2,05 zł/akcja

 • 08.09.2017 12:22

  LC CORP SA (75/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 24.08.2017 16:07

  LC CORP SA (74/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.08.2017 16:46

  LC CORP SA (73/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.08.2017 15:42

  LC CORP SA (72/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.08.2017 13:36

  LC CORP SA (71/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2017 15:20

  LC CORP SA (70/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2017 15:09

  LC CORP SA (69/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.08.2017 15:06

  LC CORP SA (68/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.08.2017 15:01

  LC CORP SA (67/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.08.2017 11:35

  LC CORP SA (66/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.08.2017 16:47

  LC CORP SA (65/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.08.2017 15:38

  LC CORP SA (64/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.07.2017 13:42

  LC CORP SA (63/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.07.2017 14:21

  LC CORP SA (62/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.07.2017 11:27

  LC CORP SA (61/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.07.2017 13:11

  LC CORP SA (60/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.07.2017 15:31

  Nordea PTE ma ponad 5 proc. głosów na WZ spółki LC Corp

 • 18.07.2017 15:19

  LC CORP SA (59/2017) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 17.07.2017 16:54

  LC CORP SA (58/2017) Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 17.07.2017 16:52

  LC CORP SA (57/2017) Zmiana w Zarządzie

 • 13.07.2017 13:57

  LC CORP SA (56/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.07.2017 13:49

  LC CORP SA (55/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 10:29

  LC Corp sprzedał 1.084 lokali w I połowie 2017 roku

 • 07.07.2017 10:14

  LC CORP SA (54/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2017 r.

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 27.06.2017 12:07

  LC CORP SA (53/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2017 12:03

  LC CORP SA (52/2017) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 13.06.2017 14:35

  LC CORP SA (51/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 13:29

  LC CORP SA (50/2017) Wybór firmy audytorskiej do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 05.06.2017 11:43

  LC CORP SA (49/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.05.2017 10:59

  LC CORP SA (48/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.05.2017 07:32

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 16:00

  LC CORP SA (47/2017) Wpływ różnic kursowych na wynik za I kwartał 2017 r.

 • 10.05.2017 14:48

  LC Corp wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2017 14:36

  LC CORP SA (46/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.04.2017 r. oraz po przerwie w dniu 10.05.2017 r.

 • 10.05.2017 14:35

  LC CORP SA (45/2017) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 10.05.2017 14:34

  LC CORP SA (44/2017) Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2017 r.

 • 04.05.2017 13:54

  LC CORP SA (43/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.04.2017 17:25

  LC Corp, Idea Money i GNB mają objąć akcje w ofercie Open Finance o wartości do 18,3 mln zł

 • 28.04.2017 15:20

  LC CORP SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.04.2017 18:04

  LC CORP SA (41/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 27.04.2017 17:54

  LC CORP SA (40/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 21.04.2017 13:06

  LC CORP SA (39/2017) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 20.04.2017 18:08

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 19.04.2017 15:00

  LC CORP SA (38/2017) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 18.04.2017 10:48

  LC CORP SA (37/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 13.04.2017 12:43

  LC CORP SA (36/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 17:31

  LC CORP SA (35/2017) Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 15:50

  LC Corp sprzedał 741 lokali w I kwartale 2017 roku

 • 06.04.2017 15:37

  LC CORP SA (34/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2017 r.

 • 06.04.2017 14:42

  LC CORP SA (33/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 12:12

  Haitong podniósł rekomendacje dla LC Corp i Ronsona, obniżył dla Dom Development

 • 04.04.2017 13:52

  LC CORP SA (32/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.03.2017 14:10

  LC CORP SA (31/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 31.03.2017 14:09

  LC CORP SA (30/2017) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.03.2017 12:57

  LC CORP SA (29/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.03.2017 13:43

  LC CORP SA (28/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.03.2017 13:08

  LC CORP SA (27/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2017 14:53

  LC CORP SA (26/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.03.2017 14:26

  LC Corp chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2017 14:17

  LC CORP SA (25/2017) Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.03.2017 13:30

  LC CORP SA (24/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.03.2017 07:38

  LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:37

  LC CORP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 13:36

  LC CORP SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.03.2017 12:18

  LC CORP SA (22/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.03.2017 11:14

  LC CORP SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2017 17:07

  LC CORP SA (20/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2017 11:19

  LC CORP SA (19/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.03.2017 14:43

  LC Corp dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy grupy za '16 o ok. 24 mln zł

 • 03.03.2017 14:28

  LC CORP SA (18/2017) Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 03.03.2017 11:56

  LC CORP SA (17/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.03.2017 12:50

  LC CORP SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.02.2017 10:15

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji Dom Development do 69 zł oraz Robygu do 4 zł

 • 15.02.2017 14:33

  LC CORP SA (15/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.02.2017 15:24

  LC CORP SA (14/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.02.2017 09:51

  LC CORP SA (13/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.02.2017 15:07

  LC CORP SA (12/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.02.2017 15:04

  LC CORP SA (11/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2017 16:34

  LC CORP SA (10/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 17:19

  LC CORP SA (9/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.01.2017 09:35

  LC CORP SA (8/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.01.2017 16:13

  LC CORP SA (7/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.01.2017 15:48

  LC CORP SA (6/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 19 stycznia 2017 r.

 • 19.01.2017 13:31

  LC CORP SA (6/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.01.2017 16:29

  LC CORP SA (5/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2017 15:34

  LC CORP SA (4/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2017 15:33

  LC CORP SA (3/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 12:40

  LC Corp sprzedał w 2016 roku 2.092 lokale

 • 05.01.2017 12:34

  LC CORP SA (2/2017) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w roku 2016

 • 03.01.2017 16:31

  LC CORP SA (1/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.12.2016 14:34

  LC CORP SA (137/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2016 12:44

  LC CORP SA (136/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2016 10:07

  LC CORP SA (135/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.12.2016 13:28

  LC CORP SA (134/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.12.2016 12:30

  LC CORP SA (133/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.12.2016 11:56

  LC CORP SA (132/2016) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 21.12.2016 17:34

  GPW: obligacje na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC CORP S.A. będą notowane na CATALYST

 • 21.12.2016 17:27

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC009061021 spółki LC CORP S.A.

 • 21.12.2016 16:51

  LC CORP SA (131/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.12.2016 13:07

  LC CORP SA (130/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 20.12.2016 16:03

  LC CORP SA (129/2016) Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

 • 19.12.2016 16:30

  LC CORP SA (128/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.12.2016 15:24

  LC CORP SA (127/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 15.12.2016 18:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji LC CORP SA

 • 15.12.2016 18:22

  Getin Holding sprzedał 1,46 proc. akcji Idea Banku

 • 15.12.2016 14:15

  LC CORP SA (126/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.12.2016 16:43

  LC CORP SA (125/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.12.2016 13:07

  LC CORP SA (124/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.12.2016 18:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.12.2016 15:58

  LC CORP SA (123/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 07.12.2016 16:11

  LC CORP SA (122/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.11.2016 18:48

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 30.11.2016 16:35

  LC CORP SA (121/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 30.11.2016 15:26

  LC CORP SA (120/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytu przez spółkę zależną

 • 29.11.2016 16:14

  LC CORP SA (119/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.11.2016 14:51

  LC CORP SA (118/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.11.2016 12:44

  LC CORP SA (117/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.11.2016 16:43

  LC CORP SA (116/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.11.2016 16:12

  LC CORP SA (115/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 13:21

  LC CORP SA (114/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 07:59

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC007100521 spółki LC CORP S.A.

 • 16.11.2016 16:56

  LC CORP SA (113/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 15.11.2016 15:59

  LC CORP SA (112/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.11.2016 17:17

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 15:35

  LC CORP SA (111/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.11.2016 10:41

  LC CORP SA (110/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 09.11.2016 19:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.11.2016 16:28

  LC CORP SA (109/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.11.2016 14:45

  LC CORP SA (108/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.11.2016 14:01

  LC CORP SA (107/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.10.2016 18:18

  Idea Leasing i LC Corp mają porozumienie ws. zakupu Getin Leasing

 • 28.10.2016 15:24

  LC CORP SA (106/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 28.10.2016 15:24

  LC CORP SA (105/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2016 17:01

  LC CORP SA (104/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.10.2016 14:49

  LC CORP SA (103/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2016 15:58

  LC CORP SA (102/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.10.2016 14:15

  LC CORP SA (101/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.10.2016 15:17

  LC CORP SA (100/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.10.2016 15:48

  LC CORP SA (99/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.10.2016 15:46

  LC CORP SA (98/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 05.10.2016 14:58

  LC Corp sprzedał 1.441 lokali w okresie I-III kw '16

 • 05.10.2016 14:50

  LC CORP SA (97/2016) Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2016 r.

 • 03.10.2016 15:40

  LC CORP SA (96/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.09.2016 15:42

  LC CORP SA (95/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR - uzupełnienie brakującego załącznika do raportu bieżącego nr 95/2016 z dnia 29 września 2016 roku

 • 29.09.2016 13:10

  LC CORP SA (95/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.09.2016 15:24

  LC CORP SA (94/2016) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 28.09.2016 11:21

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich (opis)

 • 28.09.2016 09:13

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich

 • 27.09.2016 14:50

  LC CORP SA (93/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.09.2016 15:55

  LC CORP SA (92/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.09.2016 15:35

  LC CORP SA (91/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.09.2016 15:54

  LC CORP SA (90/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 07.09.2016 16:15

  LC CORP SA (89/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.09.2016 09:52

  LC CORP SA (88/2016) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 05.09.2016 17:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji LC CORP SA

 • 05.09.2016 16:30

  LC CORP SA (87/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.08.2016 16:37

  LC CORP SA (86/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.08.2016 07:37

  Wyniki LC Corp w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2016 07:25

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.08.2016 10:22

  LC CORP SA (85/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.08.2016 10:41

  LC CORP SA (84/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.08.2016 16:20

  LC CORP SA (83/2016) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.08.2016 12:36

  LC CORP SA (82/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.08.2016 07:08

  Idea Bank ma aneks do umowy kupna akcji Getin Leasing

 • 12.08.2016 11:03

  LC CORP SA (81/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.08.2016 16:40

  LC CORP SA (80/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.08.2016 14:18

  LC CORP SA (79/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.08.2016 09:16

  Vestor DM wprowadza zmiany w rekomendacjach spółek deweloperskich

 • 01.08.2016 16:23

  LC CORP SA (78/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.07.2016 16:16

  LC CORP SA (77/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.07.2016 15:39

  LC CORP SA (76/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR