Primetech SA

skrót: PTH

Ostatnie notowanie z: 22.08.2019 17:00

Aktualny kurs1,48   -1,33 %-0,02 zł
Otwarcie1,500,00%
Minimum1,48-1,60%
Maksimum1,500,00%
Wolumen (szt.) 9568
Kurs odniesienia1,50
Widełki dolne1,35
Widełki górne1,65
Obroty (tyś. zł)14
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14 5551,48
11 9361,47
13 4441,47
13 8491,46
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,522 000 1
1,53998 1
1,541 326 1
1,5419 1
Grupa oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Jest w stanie także wykonać cały proces inwestycyjny w górnictwie – od studium wykonalności przedsięwzięcia po budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia i likwidację kopalń.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Famur SA10 306 14066,02%10 306 14066,02%

Kategoria • 21.08.2019 12:59

  JSW odmawia wypłaty na rzecz Primetech części ceny sprzedaży PBSz w kwocie 5 mln zł

 • 21.08.2019 12:45

  PRIMETECH SA (20/2019) Wstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 20.08.2019 14:01

  PRIMETECH SA (19/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

 • 20.08.2019 13:53

  PRIMETECH SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 30.05.2019 17:22

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 20.05.2019 17:11

  PRIMETECH SA (8/2019) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.

 • 20.05.2019 17:09

  PRIMETECH SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A.

 • 20.05.2019 13:43

  JSW zawarło finalną umowę zakupu akcji PBSz od Primetech (opis)

 • 20.05.2019 13:26

  JSW zawarło finalną umowy zakupu akcji PBSz od Primetech

 • 20.05.2019 13:16

  PRIMETECH SA (6/2019) Przedterminowa spłata zadłużenia przypisanego do Transzy B Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 20.05.2019 13:14

  PRIMETECH SA (5/2019) Zawarcie umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. na rzez Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 17.04.2019 08:00

  PRIMETECH SA (3/2019) Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla za rok 2018

 • 17.04.2019 07:48

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 17.04.2019 07:46

  PRIMETECH SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 16:21

  PRIMETECH SA (2/2019) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 28.01.2019 10:55

  PRIMETECH SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 19:31

  JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 28.12.2018 15:37

  JSW złożyło w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 21.12.2018 17:09

  JSW zawarło warunkową umowę kupna 95 proc. PBSz za 204 mln zł od spółek grupy Famur

 • 21.12.2018 16:49

  PRIMETECH SA (46/2018) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach

 • 06.12.2018 17:29

  PBSz ma umowę z JSW na wykonanie robót podziemnych o wartości ok. 49,5 mln zł netto

 • 06.12.2018 16:38

  PRIMETECH SA (45/2018) Zawarcie umowy z JSW na roboty poziome

 • 03.12.2018 16:07

  PRIMETECH SA (44/2018) Zawarcie aneksu nr 2 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 06.11.2018 17:13

  PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 16:11

  PRIMETECH SA (43/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 12.10.2018 17:09

  Negocjacje JSW ws. zakupu od Primetech spółki PBSz przedłużone do 4 grudnia

 • 12.10.2018 16:40

  PRIMETECH SA (42/2018) Zawarcie aneksu nr 1 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 10.10.2018 18:08

  GPW: zmiana firmy spółki KOPEX S.A (PLKOPEX00018) na PRIMETECH S.A.

 • 10.10.2018 17:01

  PRIMETECH SA (41/2018) Rozszerzenie przez PRIMETECH S.A. roszczenia z Umowy ubezpieczenia D&O

 • 10.10.2018 16:56

  PRIMETECH SA (40/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 10.10.2018 16:53

  PRIMETECH SA (39/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH SA w dniu 10.10.2018 r.

 • 10.10.2018 16:49

  PRIMETECH SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 10.10.2018 r.

 • 03.10.2018 16:07

  PRIMETECH SA (37/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.

 • 26.09.2018 13:47

  Gdyby JSW nie kupiło PBSz, to spółka pozostanie w strukturach Kopeksu - prezes Famuru

 • 26.09.2018 07:57

  PRIMETECH SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 16:05

  KOPEX SA (36/2018) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

 • 21.09.2018 17:29

  KOPEX SA (35/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 13.09.2018 15:48

  KOPEX SA (34/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.10.2018 r.

 • 13.09.2018 15:41

  KOPEX SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.10.2018 r.

 • 13.09.2018 11:51

  KOPEX SA (32/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.08.2018 14:45

  KOPEX SA (31/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 • 14.08.2018 14:36

  KOPEX SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r.

 • 14.08.2018 14:34

  KOPEX SA (29/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 14.08.2018 r.

 • 19.07.2018 12:52

  JSW chce, by PBSz pracowało głównie na potrzeby wewnętrzne grupy

 • 17.07.2018 17:07

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł (opis)

 • 17.07.2018 16:50

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł

 • 17.07.2018 16:30

  KOPEX SA (28/2018) Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 11.07.2018 14:47

  KOPEX SA (27/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2018 r.

 • 11.07.2018 14:45

  KOPEX SA (26/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2018 r.

 • 03.07.2018 13:37

  KOPEX SA (25/2018) Informacja o zamieszczeniu na stronie KOPEX S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla

 • 28.06.2018 16:55

  KOPEX SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 16:53

  KOPEX SA (23/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 22.06.2018 13:04

  JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna PBSz

 • 30.05.2018 20:19

  11 bit studios zastąpi Ursus w indeksie mWIG40 po sesji 15 czerwca

 • 30.05.2018 18:30

  KOPEX SA (22/2018) Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 18:27

  KOPEX SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2018 r.

 • 30.05.2018 08:18

  GPW: Komunikat - KOPEX

 • 25.05.2018 16:31

  KOPEX SA (20/2018) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 18.05.2018 07:46

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 15:30

  KOPEX SA (19/2018) Podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie wycofania z depozytu akcji Emitenta umorzonych w związku z podziałem spółki

 • 16.05.2018 15:28

  KOPEX SA (18/2018) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta

 • 16.05.2018 13:52

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki KOPEX S.A.

 • 16.05.2018 13:30

  Obrót akcjami Kopeksu będzie zawieszony od 17 maja do 29 maja

 • 16.05.2018 11:22

  KOPEX SA (17/2018) Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

 • 14.05.2018 14:14

  KOPEX SA (16/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 09.05.2018 08:28

  KOPEX SA (15/2018) Wnioskowany przez Emitenta termin Dnia Referencyjnego

 • 08.05.2018 15:08

  KOPEX SA (14/2018) Zarejestrowanie przez sąd podziału Emitenta, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 27.04.2018 17:40

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:35

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 17:04

  KOPEX SA (13/2018) Zmiana uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 • 12.04.2018 18:07

  NWZ Kopeksu zdecydowało o przeniesieniu części majątku na Famur

 • 12.04.2018 17:15

  KOPEX SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 12.04.2018 17:13

  KOPEX SA (11/2018) Sprzeciwy zgłoszone do uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 12.04.2018 17:09

  KOPEX SA (10/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r.

 • 28.02.2018 10:55

  KOPEX SA (9/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 19.02.2018 19:23

  Szacunkowy zysk netto Famuru w '17 wyniósł ok. 58 mln zł

 • 19.02.2018 17:33

  KOPEX SA (8/2018) Rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia gwarancyjnego

 • 13.02.2018 18:11

  KOPEX SA (7/2018) Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta

 • 13.02.2018 18:09

  KOPEX SA (6/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 13.02.2018 18:07

  KOPEX SA (5/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.04.2018 r.

 • 13.02.2018 18:05

  KOPEX SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2018 r.

 • 08.02.2018 16:38

  KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru (opis)

 • 30.01.2018 16:22

  KOPEX SA (3/2018) Wpływ warunkowej oferty zakupu akcji PBSz S.A.

 • 30.01.2018 14:37

  JSW złożyła ofertę wiążącą przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 26.01.2018 15:37

  KOPEX SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.01.2018 16:33

  KOPEX SA (1/2018) Zawarcie umowy realizacyjnej do umowy konsorcjum na pogłębianie szybu KWK Pniówek

 • 29.12.2017 11:24

  KOPEX SA (65/2017) Spłata części zobowiązań Spółki w ramach umowy restrukturyzacyjnej

 • 20.12.2017 12:08

  KOPEX SA (64/2017) Spłata zadłużenia Spółki z tytułu pożyczki

 • 18.12.2017 15:03

  KOPEX SA (63/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 29.11.2017 17:01

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 14:56

  KOPEX SA (62/2017) Zawarcie umowy w ramach konsorcjum na pogłębianie szybu KWK Pniówek

 • 19.10.2017 21:03

  KOPEX SA (61/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 19.10.2017 20:53

  KOPEX SA (60/2017) Treść podjętych uchwał podczas NWZ Kopex SA w dniu 19.10.2017 r

 • 19.10.2017 20:48

  KOPEX SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Kopex SA w dniu 19 października 2017 r.

 • 17.10.2017 18:37

  KOPEX SA (58/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19.10.2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej KOPEX S.A..

 • 17.10.2017 18:31

  KOPEX SA (57/2017) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

 • 11.10.2017 18:45

  KOPEX SA (56/2017) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 30.09.2017 07:50

  KOPEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.09.2017 13:48

  KOPEX SA (55/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

 • 21.09.2017 13:41

  KOPEX SA (54/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A.

 • 30.08.2017 11:24

  KOPEX SA (53/2017) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A. zwołanego na dzień 29.09.2017 r.

 • 22.08.2017 17:59

  Kopex rozwiązał odpis na należność; wpływ na wyniki za I półr. '17 to ok. 23,6 mln zł

 • 22.08.2017 17:12

  KOPEX SA (52/2017) Rozwiązanie odpisu na należności

 • 17.08.2017 15:34

  KOPEX SA (51/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 01.08.2017 16:20

  NWZ Kopeksu zdecyduje 29 IX o przeniesieniu części majątku na Famur

 • 01.08.2017 16:05

  KOPEX SA (50/2017) Sprawozdanie Zarządu Kopex S.A. dotyczące podziału Emitenta

 • 01.08.2017 16:02

  KOPEX SA (49/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

 • 01.08.2017 15:56

  KOPEX SA (48/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

 • 01.08.2017 15:53

  KOPEX SA (47/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A.

 • 28.07.2017 20:37

  KOPEX SA (46/2017) Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału Kopex S.A.

 • 10.07.2017 17:54

  KOPEX SA (45/2017) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas WZA Kopex S.A. w dniu 26.06.2017 r.

 • 30.06.2017 07:46

  Aktywa Kopeksu wchodzące w skład części maszynowej zostaną wydzielone do Famuru

 • 29.06.2017 22:24

  KOPEX SA (44/2017) Zgłoszenie przez Kopex S.A. roszczenia z Umowy ubezpieczenia D&O

 • 29.06.2017 22:20

  KOPEX SA (43/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnienie planu podziału

 • 28.06.2017 07:34

  Famur kupił ok. 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 27.06.2017 23:42

  KOPEX SA (42/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:36

  KOPEX SA (41/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:34

  KOPEX SA (40/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:31

  KOPEX SA (39/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:28

  KOPEX SA (38/2017) Zawiadomienie TDJ Equity I otrzymane w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w o

 • 27.06.2017 23:26

  KOPEX SA (37/2017) Zawiadomienie akcjonariusza FAMUR S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu

 • 27.06.2017 23:23

  KOPEX SA (36/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Galantine sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zm

 • 27.06.2017 23:21

  KOPEX SA (35/2017) Zawiadomienie akcjonariusza TDj Equity IV otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp

 • 27.06.2017 23:19

  KOPEX SA (34/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszen

 • 27.06.2017 23:16

  KOPEX SA (33/2017) Zawiadomienie akcjonariusza Proinwest sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zm

 • 27.06.2017 23:13

  KOPEX SA (32/2017) Informacje o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 27.06.2017 23:06

  KOPEX SA (31/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.06.2017 23:05

  KOPEX SA (30/2017) Rozliczenie sprzedaży akcji własnych

 • 26.06.2017 23:59

  KOPEX SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Kopex S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 23:54

  KOPEX SA (28/2017) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 23:51

  KOPEX SA (27/2017) Treść podjętych uchwał podczas ZWZ Kopex SA w dniu 26.06.2017 r.

 • 26.06.2017 21:25

  KOPEX SA (26/2017) Zbycie akcji własnych

 • 22.06.2017 17:26

  KOPEX SA (25/2017) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej KOPEX SA

 • 14.06.2017 15:10

  Famur i Kopex podpisały list intencyjny ws. współpracy z argentyńską grupą YCRT

 • 08.06.2017 16:58

  KOPEX SA (24/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

 • 06.06.2017 13:10

  TDJ ustalił cenę sprzedawanych akcji Famuru w widełkach 5,35-5,5 zł

 • 05.06.2017 14:17

  We wtorek ruszy budowa przyspieszonej księgi popytu (ABB) na akcje Famuru - źródło

 • 30.05.2017 15:31

  KOPEX SA (23/2017) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 23.05.2017 16:32

  URE wszczął postępowanie administracyjne przeciwko Kopeksowi

 • 23.05.2017 16:16

  KOPEX SA (22/2017) Wszczęcie przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania administracyjnego przeciw Kopex SA

 • 18.05.2017 19:22

  KOPEX SA (21/2017) Wszczęcie przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania administracyjnego przeciw Kopex SA

 • 18.05.2017 08:28

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Famuru do 8 zł

 • 15.05.2017 17:07

  Konsorcjum Kopeksu i Famuru ma umowę o wartości 227,9 mln zł netto

 • 15.05.2017 16:53

  KOPEX SA (20/2017) Podpisanie umowy na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz

 • 09.05.2017 16:47

  Famur nie zakłada ogłaszania wezwania na resztę akcji Kopeksu (aktl.)

 • 09.05.2017 16:45

  Z grupy Kopex odeszło ok. 1,8 tys. osób; dalsze redukcje już na mniejszą skalę

 • 09.05.2017 15:20

  Famur chce za 7-10 lat realizować zdecydowaną większość przychodów z eksportu

 • 09.05.2017 10:43

  Famur zakłada po integracji z Kopeksem osiągnięcie marż zbliżonych do marży grupy Famur

 • 09.05.2017 10:37

  Famur nie zakłada ogłaszania wezwania na resztę akcji Kopeksu

 • 09.05.2017 09:35

  Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu za 204 mln zł (opis)

 • 09.05.2017 08:38

  Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 09.05.2017 08:29

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 08:11

  KOPEX SA (19/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Przyjęcie modelu integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR oraz powzięcie wiadomości o złożeniu przez FAMUR SA oferty nabycia akcji KOPEX S.A.

 • 05.05.2017 14:13

  KOPEX SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 02.05.2017 17:10

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 02.05.2017 17:08

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 16:43

  KOPEX SA (17/2017) Zaproszenie do zawarcia umowy na roboty budowlane i budowę szybu Grzegorz

 • 31.03.2017 19:32

  KOPEX SA (16/2017) Przedterminowa spłata całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu transzy "C"

 • 24.03.2017 16:28

  KOPEX SA (15/2017) Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o nabyciu 395 akcji KOPEX S.A. w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 roku

 • 22.03.2017 14:16

  W ramach wezwania na Kopex złożono zapisy na 395 akcji spółki

 • 09.03.2017 16:28

  Tauron ponownie wybrał ofertę Famuru i Kopeksu do realizacji budowy Szybu Grzegorz

 • 09.03.2017 16:15

  KOPEX SA (14/2017) Wybór oferty Konsorcjum KOPEX-PBSz S.A. i FAMUR PEMUG Sp. z o.o. na roboty budowlane i budowę szybu GRZEGORZ

 • 02.03.2017 14:50

  KOPEX SA (13/2017) Stanowisko Zarządu KOPEX S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOPEX S.A. ogłoszonego przez TDJ S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

 • 23.02.2017 12:08

  TDJ podnosi cenę w wezwaniu na 0,17 proc. akcji Kopeksu o 1 gr, do 3,64 zł za walor

 • 15.02.2017 16:38

  TDJ wzywa do sprzedaży 127.855 akcji Kopeksu po 3,63 zł za papier

 • 15.02.2017 11:45

  KOPEX SA (12/2017) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 13.02.2017 17:39

  Famur podpisał umowę na dostawę kompleksu ścianowego za 75,3 mln zł

 • 31.01.2017 08:54

  KOPEX SA (11/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 26.01.2017 10:42

  Polska Grupa Odlewnicza kupiła od Kopeksu spółkę Kopex Foundry za 7 mln zł

 • 26.01.2017 10:26

  KOPEX SA (10/2017) Zbycie udziałów w spółce Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 16:18

  KOPEX SA (9/2017) Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów spółki zależnej Kopex Foundry Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 14:39

  Polska Grupa Odlewnicza złożyła Kopeksowi ofertę nabycia Kopex Foundry

 • 12.01.2017 18:59

  KOPEX SA (8/2017) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej BSKE Sp. z o.o. w trybie przygotowanej likwidacji

 • 12.01.2017 17:16

  Tauron unieważnił wybór Famuru i Kopeksu do realizacji budowy Szybu Grzegorz

 • 12.01.2017 16:58

  KOPEX SA (7/2017) Powtórzenie czynności badania i oceny ofert przez TAURON Wydobycie S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i budowę Szybu GRZEGORZ

 • 10.01.2017 13:37

  KOPEX SA (6/2017) Powołanie osób nadzorujących - uzupełnienie informacji.

 • 03.01.2017 17:50

  KOPEX SA (5/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 03 stycznia 2017 roku.

 • 03.01.2017 17:49

  KOPEX SA (4/2017) Powołanie osób nadzorujących.

 • 03.01.2017 17:47

  KOPEX SA (3/2017) Odwołanie osoby nadzorującej.

 • 03.01.2017 17:46

  KOPEX SA (2/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 3 stycznia 2017 roku.

 • 02.01.2017 16:14

  KOPEX SA (1/2017) Ogłoszenie upadłości spółki zależnej WAMAG Sp. z o.o. w likwidacji

 • 30.12.2016 14:54

  KOPEX SA (120/2016) Informacja o rezygnacji osób nadzorujących.

 • 16.12.2016 15:09

  KOPEX SA (119/2016) Korekta raportu bieżącego Nr 119/2016 z dnia 15.12.2016 r.

 • 15.12.2016 12:11

  Beata Zawiszowska nowym prezesem Kopeksu

 • 15.12.2016 11:55

  KOPEX SA (119/2016) Informacja o powołaniu osób zarządzających.

 • 15.12.2016 11:53

  KOPEX SA (118/2016) Informacja o rezygnacji osób zarządzających.

 • 14.12.2016 13:12

  Wierzyciele Kopeksu oraz TDJ objęli obligacje o wartości nominalnej 185 mln zł

 • 14.12.2016 12:51

  KOPEX SA (117/2016) Przydział obligacji serii 01/2016

 • 09.12.2016 16:09

  KOPEX SA (116/2016) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 08.12.2016 14:50

  KOPEX SA (115/2016) Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.

 • 06.12.2016 19:51

  TDJ kupiła firmę Partner i ma pośrednio 65,83 proc. akcji Kopeksu

 • 06.12.2016 19:24

  KOPEX SA (114/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 stycznia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 06.12.2016 19:22

  KOPEX SA (113/2016) Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 06.12.2016 19:21

  KOPEX SA (112/2016) Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 06.12.2016 19:19

  KOPEX SA (111/2016) Zawiadomienie spółki TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 17:01

  KOPEX SA (110/2016) Ogłoszenie upadłości przez istotnego dłużnika Grupy Kapitałowej.

 • 02.12.2016 17:00

  KOPEX SA (109/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 16:59

  KOPEX SA (108/2016) Zawiadomienie akcjonariusza Partner S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej, o zwiększeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 • 02.12.2016 16:58

  KOPEX SA (107/2016) Zawiadomienie akcjonariusza pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 02.12.2016 16:57

  KOPEX SA (106/2016) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2016 16:56

  KOPEX SA (105/2016) Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2016 10:16

  Umowa restrukturyzacyjna Kopeksu bez zaskoczeń; możliwe ogłoszenie wezwania (opinia)

 • 02.12.2016 09:44

  Kopex i jego spółki zależne podpisali z wierzycielami i TDJ Equity IV umowę restrukturyzacyjną (opis)

 • 02.12.2016 09:09

  TDJ przejęła pośrednią kontrolę nad większościowym pakietem Kopex

 • 02.12.2016 09:04

  Kopex i jego spółki zależne podpisali z wierzycielami i TDJ Equity IV umowę restrukturyzacyjną

 • 02.12.2016 08:49

  KOPEX SA (104/2016) Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej.

 • 01.12.2016 13:15

  KOPEX SA (103/2016) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 30.11.2016 20:59

  KOPEX SA (102/2016) Zawarcie aneksu do porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami.

 • 30.11.2016 16:46

  NWZ Kopeksu zgodziło się na uruchomienie programu emisji obligacji do 200 mln zł

 • 30.11.2016 16:29

  KOPEX SA (101/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 30 listopada 2016 roku.

 • 30.11.2016 16:25

  KOPEX SA (100/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 30.11.2016 11:31

  Kopex planuje wyemitować obligacje do 200 mln zł

 • 30.11.2016 11:19

  KOPEX SA (99/2016) Ustalenie i uruchomienie Programu Emisji Obligacji.

 • 29.11.2016 17:22

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.11.2016 13:29

  KOPEX SA (98/2016) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyroku w sprawie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 22.11.2016 17:28

  FMiU Tagor z grupy Kopex uruchamia PDO dla 150 osób

 • 21.11.2016 15:12

  KOPEX SA (97/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOPEX S.A. w dniu 21 listopada 2016 roku.

 • 21.11.2016 15:03

  KOPEX SA (96/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 21 listopada 2016 r.

 • 18.11.2016 15:32

  Konsorcjum Famuru i Kopeksu wybuduje szyb dla Tauronu

 • 18.11.2016 15:17

  KOPEX SA (95/2016) Wybór oferty Konsorcjum KOPEX - PBSZ S.A. i FAMUR PEMUG na roboty budowlane i budowę Szybu GRZEGORZ

 • 04.11.2016 11:47

  KOPEX SA (94/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 03.11.2016 16:11

  KOPEX SA (93/2016) Podpisanie umowy wykonawczej pomiędzy członkami Konsorcjum dla realizacji dostawy kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze.

 • 31.10.2016 11:54

  KOPEX SA (92/2016) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. (Spółka Przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ

 • 26.10.2016 16:29

  KOPEX SA (91/2016) Złożenie przez likwidatorów spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 • 19.10.2016 15:11

  KOPEX SA (90/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 18.10.2016 13:01

  KOPEX SA (89/2016) Podjęcie na zgromadzeniu wierzycieli spółki pośrednio zależnej A.C.N. 001 891 729 Pty Ltd decyzji o likwidacji spółki.

 • 14.10.2016 17:21

  KOPEX SA (88/2016) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KOPEX S.A. (Spółka Przejmująca) z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁO

 • 14.10.2016 17:19

  KOPEX SA (87/2016) Przyjęcie planu połączenia KOPEX S.A. z czterema spółkami zależnymi.

 • 11.10.2016 13:45

  KOPEX SA (86/2016) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 • 05.10.2016 16:28

  KOPEX SA (85/2016) Podpisanie umowy w ramach konsorcjum na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze.

 • 05.10.2016 16:24

  Konsorcjum Famuru i Kopex Machinery podpisało z Tauronem kontrakt za 72,4 mln zł

 • 29.09.2016 17:54

  Kopex miał w I połowie 2016 roku 547,3 mln zł straty netto

 • 29.09.2016 17:23

  KOPEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.09.2016 15:39

  KOPEX SA (84/2016) Podjęcie przez zgromadzenie wspólników spółki zależnej uchwały o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki KOPEX-WAMAG sp. z o.o.

 • 22.09.2016 15:51

  Kopex zwiększa wartość odpisów w sprawozdaniu jednostkowym za I półr. '16 do 187 mln zł

 • 22.09.2016 15:36

  KOPEX SA (83/2016) Informacja o planowanych odpisach aktualizujących w sprawozdaniu jednostkowym KOPEX S.A.

 • 16.09.2016 16:56

  Oferta Famuru i Kopex Machinery o wartości 72,4 mln zł wybrana w przetargu Tauronu

 • 15.09.2016 08:25

  DM BOŚ podwyższył rekomendację Kopeksu do "kupuj", a cenę docelową Famuru do 5,5 zł

 • 14.09.2016 14:09

  KOPEX SA (82/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 13.09.2016 10:10

  KOPEX SA (81/2016) Otrzymanie przez KOPEX S.A. odpisu apelacji w sprawie z powództwa FAMUR S.A.

 • 08.09.2016 11:27

  W poniedziałek konsultacje ws. kolejnych zwolnień grupowych w Kopex Machinery

 • 07.09.2016 14:40

  KOPEX SA (80/2016) Wejście w życie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 07.09.2016 13:18

  Kopex ma porozumienie odnośnie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego (opis)

 • 07.09.2016 12:42

  Kopex ma porozumienie w zakresie kluczowych warunków restruktur. zadłużenia finansowego

 • 07.09.2016 12:24

  KOPEX SA (79/2016) Podpisanie porozumienia w sprawie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych

 • 06.09.2016 15:50

  KOPEX SA (78/2016) Powołanie osoby nadzorującej - uzupełnienie informacji.

 • 06.09.2016 14:40

  Kopex podpisał z bankami porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów

 • 06.09.2016 14:07

  KOPEX SA (77/2016) Podpisanie Porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami oraz informacja o podpisaniu aneksów, o których mowa w raportach bieżących nr 75/2016 i 76

 • 05.09.2016 18:32

  KOPEX SA (76/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 05.09.2016 18:25

  KOPEX SA (75/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 01.09.2016 16:01

  KOPEX SA (74/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "KOPEX" S.A. w dniu 01 września 2016 r.

 • 01.09.2016 15:58

  KOPEX SA (73/2016) Powołanie osoby nadzorującej.

 • 01.09.2016 15:58

  KOPEX SA (72/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 01 września 2016 r.

 • 01.09.2016 10:55

  KOPEX SA (71/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 31.08.2016 17:25

  KOPEX SA (70/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 31.08.2016 12:00

  KOPEX SA (69/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 30.08.2016 18:00

  KOPEX SA (68/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 23.08.2016 15:39

  KOPEX SA (67/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 22.08.2016 17:22

  KOPEX SA (66/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.08.2016 17:06

  KOPEX SA (65/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.08.2016 16:58

  KOPEX SA (64/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 11.08.2016 16:48

  Pietyszuk prezesem Kopeksu; spółka liczy na przyspieszenie rozmów z bankami

 • 11.08.2016 15:20

  KOPEX SA (63/2016) Powołanie osoby zarządzającej.

 • 05.08.2016 13:39

  KOPEX SA (62/2016) Podpisanie aneksu do umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 04.08.2016 12:14

  KOPEX SA (61/2016) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 1 września 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "KOPEX" S.A.

 • 02.08.2016 15:55

  KOPEX SA (60/2016) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP

 • 01.08.2016 19:29

  Jeden z banków odrzuca porozumienie dot. restrukturyzacji Kopeksu

 • 01.08.2016 16:55

  Famago składa wniosek o upadłość - dług wobec Kopeksu to 120,5 mln zł

 • 01.08.2016 16:26

  KOPEX SA (59/2016) Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez istotnego dłużnika Grupy Kapitałowej.

 • 01.08.2016 16:20

  KOPEX SA (58/2016) Powzięcie przez Zarząd KOPEX S.A. informacji o podjęciu przez Radę Dyrektorów spółki zależnej - KOPEX Australia Pty Ltd, uchwały o wszczęciu procedury "voluntary administration" przewidzianej w prawie australijskim.

 • 29.07.2016 17:56

  Związkowcy z Grupy Kopex proszą premier o pomoc w ratowaniu firmy

 • 29.07.2016 16:37

  KOPEX SA (57/2016) Informacja dotycząca uzgodnienia treści aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP

 • 29.07.2016 08:38

  KOPEX SA (56/2016) Powzięcie przez Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) informacji o podjęciu przez Radę Dyrektorów spółki zależnej od Emitenta - KOPEX Waratah Pty Ltd uchwały o wszczęciu procedury "voluntary administration" przewidzianej w prawie australijskim

 • 28.07.2016 17:03

  KOPEX SA (55/2016) Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 28.07.2016 15:09

  Spółka zależna Kopeksu złoży wniosek o upadłość

 • 28.07.2016 15:00

  KOPEX SA (54/2016) Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 27.07.2016 11:41

  KOPEX SA (53/2016) Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 26.07.2016 15:38

  Związkowcy z Grupy Kopex zaapelowali o pomoc w ratowaniu firmy

 • 21.07.2016 18:09

  KOPEX SA (52/2016) Korekta raportu bieżącego Nr 52/2016 z dnia 21.07.2016 r.

 • 21.07.2016 17:30

  KOPEX SA (52/2016) Informacja o planowanych odpisach i utworzeniu rezerw w sprawozdaniu jednostkowym KOPEX S.A.

 • 21.07.2016 17:29

  KOPEX SA (51/2016) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

 • 21.07.2016 08:23

  DM BOŚ obniża rekomendację Kopeksu do "trzymaj", a wycenę do 3,5 zł

 • 05.07.2016 09:17

  KOPEX SA (50/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - spółki Partner S.A. - otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 05.07.2016 09:14

  KOPEX SA (49/2016) Zawiadomienie akcjonariusza - spółki Iskra Sp. z o.o. - otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 05.07.2016 09:11

  KOPEX SA (48/2016) Zawiadomienie Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 29.06.2016 16:33

  KOPEX SA Informacja o wyroku Sądu I instancji w sprawie z powództwa FAMUR S.A.

 • 20.06.2016 17:56

  Kopex szacuje, że program restrukturyzacji grupy przyniesie 80-110 mln zł oszczędności rocznie

 • 20.06.2016 17:46

  Kopex może zawiązać rezerwy i dokonać odpisów w wys. do 535 mln zł

 • 20.06.2016 17:28

  KOPEX SA Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych w Grupie KOPEX.

 • 08.06.2016 15:51

  KOPEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "KOPEX" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku.

 • 08.06.2016 15:50

  KOPEX SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 15:41

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej - uzupełnienie informacji.

 • 31.05.2016 17:19

  KOPEX SA Sprostowanie zawiadomienia akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 31.05.2016 17:16

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 30.05.2016 18:14

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej - uzupełnienie informacji.

 • 24.05.2016 17:12

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej - uzupełnienie informacji.

 • 24.05.2016 17:09

  KOPEX SA Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 17:02

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 17:00

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymane w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 16:57

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki Proinwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 24.05.2016 14:20

  Tagor z grupy Kopex planuje zwolnić 120 pracowników

 • 23.05.2016 13:09

  Krzysztof Jędrzejewski zmniejszył zaangażowanie w Kopex z 58,64 proc. akcji do 35,76 proc.

 • 23.05.2016 12:44

  KOPEX SA Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 23.05.2016 12:43

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki Iskra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu, a następnie zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.05.2016 12:41

  KOPEX SA Zawiadomienie akcjonariusza Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.

 • 23.05.2016 11:47

  Famur zakłada, że do połowy lipca będzie gotowy plan konsolidacji z Kopeksem (wywiad)

 • 20.05.2016 17:44

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej

 • 19.05.2016 15:05

  25 maja początek zwolnień grupowych w Kopex Machinery; odejdzie 305 osób

 • 16.05.2016 12:01

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 13.05.2016 08:00

  Kopex miał w I kw. 2016 r. 20 mln zł straty netto; backlog wyniósł 1,12 mld zł (opis)

 • 13.05.2016 07:39

  Kopex miał w I kw. 2016 r. 20 mln zł straty netto i 15,7 mln zł straty EBIT

 • 13.05.2016 07:20

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 17:15

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 12.05.2016 17:10

  KOPEX SA Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 10.05.2016 15:16

  Zarząd Kopeksu odwołany; Dariusz Pietyszuk p.o. prezesa

 • 10.05.2016 14:09

  KOPEX SA Powołanie osób zarządzających

 • 10.05.2016 14:07

  KOPEX SA Odwołanie osób zarządzających.

 • 10.05.2016 14:04

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 10.05.2016 14:02

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 05.05.2016 12:23

  KOPEX SA Korekta raportu bieżącego Nr 23/2016 z dnia 04.05.2016 r.

 • 04.05.2016 17:00

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A.

 • 04.05.2016 12:03

  Nationale-Nederlanden OFE ma mniej niż 5 proc. Kopeksu

 • 04.05.2016 11:59

  KOPEX SA Zawiadomienie Nationale-Nederlanden OFE otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 29.04.2016 08:29

  KOPEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 08:26

  KOPEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 20:18

  KOPEX SA Informacja o odpisie aktualizującym dotyczącym akcji i udziałów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2015

 • 27.04.2016 16:48

  Kopex Machinery zwolni 10 proc. mniej pracowników niż planowano - związkowcy

 • 21.04.2016 09:41

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15, łącznie wyniosą one 1,4 mld zł (opis, popr.)

 • 20.04.2016 17:53

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15 do 916,2 mln zł (opis)

 • 20.04.2016 17:26

  Kopex zwiększył wartość odpisów za '15 do 916,2 mln zł

 • 20.04.2016 17:17

  KOPEX SA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok wyników przeprowadzonych zaktualizowanych testów na utratę wartości aktywów.

 • 20.04.2016 15:23

  Kopex Machinery zamierza zwolnić 340 osób

 • 29.03.2016 07:44

  DM BOŚ zaleca kupno papierów Kopeksu i Famuru

 • 24.03.2016 06:50

  KOPEX SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 17.03.2016 13:43

  Wg Kopeksu mariaż kapitałowy z Famurem to najlepsza z możliwości dalszego funkcjonowania firm

 • 17.03.2016 13:40

  Przejęcie pakietu Kopeksu przez Famur korzystne dla akcjonariuszy obu spółek (opinia)

 • 17.03.2016 10:22

  Do transakcji między akcjonariuszami Famuru i Kopeksu może dojść w sierpniu - prezes Famuru

 • 17.03.2016 09:45

  Kursy Famuru i Kopeksu dynamicznie rosną po informacjach o możliwym przejęciu

 • 17.03.2016 08:56

  Główny akcjonariusz Famuru chce przejąć kontrolę nad większościowym pakietem Kopeksu

 • 17.03.2016 08:43

  KOPEX SA Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej przejęcia kontroli nad większościowym pakietem akcji "KOPEX" S.A.

 • 17.03.2016 08:41

  KOPEX SA Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.

 • 11.03.2016 11:38

  KOPEX SA Informacja dotycząca otrzymania zawiadomienia z banku PKO BP S.A. o obniżeniu kwoty limitu kredytowego.

 • 01.03.2016 14:58

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków BGŻ BNP Paribas S.A. i HSBC Bank Polska S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach.

 • 29.02.2016 17:58

  Trzy kolejne banki zmieniają warunki umów kredytowych z Kopeksem

 • 29.02.2016 17:44

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach

 • 29.02.2016 14:50

  Sytuacja Kopeksu bardzo trudna; może tracić udziały w rynku (opinia)

 • 26.02.2016 17:35

  ING i PKO BP wstrzymały Kopeksowi dostęp do udzielonych kredytów

 • 26.02.2016 17:16

  KOPEX SA Informacja dotycząca zawiadomień z banków ING Bank Śląski S.A. i PKO BP S.A. o wystąpieniu przypadków naruszenia umów i ich skutkach.

 • 25.02.2016 14:43

  Backlog Kopeksu na koniec '15 wyniósł 1,18 mld zł (opis)

 • 25.02.2016 13:00

  Kopex chce rozmawiać z bankami o podniesieniu kowenantów

 • 25.02.2016 07:50

  Backlog Kopeksu na koniec '15 wyniósł 1,18 mld zł

 • 25.02.2016 07:42

  Wyniki Kopeksu w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.02.2016 07:39

  Kopex dokonał odpisów na aktywa w wysokości 430 mln zł

 • 25.02.2016 07:24

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 17.02.2016 16:23

  Mostostal Z. ma umowę z Kopeksem za 52,4 mln zł na konstrukcję dla bloku w Jaworznie

 • 03.02.2016 14:13

  KOPEX SA Wydanie przez Sąd Apelacyjny wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia.

 • 01.02.2016 11:43

  KOPEX SA Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 27.01.2016 18:35

  Konsorcjum Kopex Machinery i Famuru podpisało umowę z JSW za 60,3 mln zł

 • 27.01.2016 13:35

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 27.01.2016 11:03

  KOPEX SA Zawarcie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 20.01.2016 14:37

  KOPEX SA Korekta raportu bieżącego Nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r.

 • 20.01.2016 11:38

  KOPEX SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 13.01.2016 15:43

  KOPEX SA Wejście w życie znaczącej umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 12.01.2016 13:57

  Bogusław Bobrowski został nowym prezesem Kopeksu

 • 12.01.2016 13:37

  KOPEX SA Powołanie osób zarządzających.

 • 12.01.2016 13:36

  KOPEX SA Odwołanie osoby zarządzającej.

 • 12.01.2016 13:35

  KOPEX SA Odwołanie osoby zarządzającej - Prezesa Zarządu Spółki.

 • 12.01.2016 13:34

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 12.01.2016 13:33

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 12.01.2016 13:32

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

 • 30.12.2015 14:50

  KOPEX SA Zawiadomienie spółki GALANTINE Sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

 • 30.12.2015 13:39

  Kopex ma partnera do produkcji i sprzedaży maszyn w Rosji; szczegóły w I kw. '16

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 17.12.2015 10:47

  Oferta Kopeksu i Famuru najkorzystniejsza w zamówieniu JSW

 • 17.12.2015 10:30

  KOPEX SA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 17.12.2015 10:14

  Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy, a obniżył Kopeksu

 • 07.12.2015 10:40

  KOPEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 25.11.2015 12:00

  KOPEX SA Wybór nowego wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej

 • 25.11.2015 11:55

  KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej.

 • 18.11.2015 12:23

  KOPEX SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 18.11.2015 12:21

  KOPEX SA Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

 • 12.11.2015 11:33

  Kopex liczy na wynik netto “zero plus” w całym 2015 r.

 • 12.11.2015 08:51

  Backlog Kopeksu na koniec III kw. spadł o 29 proc. rdr do 986,5 mln zł

 • 12.11.2015 08:29

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy na realizację zadania dla Tauron Wytwarzanie S.A.

 • 12.11.2015 08:25

  Wyniki Kopeksu w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2015 08:14

  KOPEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 25.09.2015 12:58

  KOPEX SA Zawarcie Aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A.

 • 23.09.2015 15:08

  Synthos, Boryszew, Elektrobudowa i Ursus otrzymają dofinansowania z NCBiR

 • 26.08.2015 12:04

  Backlog Kopeksu na koniec drugiego kwartału spadł do 1,1 mld zł (aktl.)

 • 26.08.2015 11:22

  Backlog Kopeksu na koniec drugiego kwartału spadł do 1,1 mld zł

 • 26.08.2015 09:38

  Wyniki Kopeksu znacznie gorsze od oczekiwań (opinia)

 • 26.08.2015 07:22

  Wyniki Kopeksu w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.08.2015 07:16

  KOPEX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 16:09

  KOPEX SA Wpisanie przez Sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany w Statucie Spółki.

 • 11.08.2015 08:12

  DM BOŚ obniża rekomendację Famuru do "sprzedaj", a Kopeksu do "trzymaj"

 • 03.08.2015 11:26

  KOPEX SA Zawarcie Aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A.

 • 08.07.2015 15:02

  KOPEX SA Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do raportu bieżącego Nr 24/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku.

 • 07.07.2015 15:04

  KOPEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "KOPEX" S.A. w dniu 07 lipca 2015 roku.

 • 07.07.2015 15:03

  KOPEX SA Dokonanie zmiany w Statucie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.

 • 07.07.2015 15:01

  KOPEX SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. w dniu 07 lipca 2015 r.

 • 16.06.2015 15:21

  KOPEX SA Zawiadomienie Invest 15 TDJ Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 16.06.2015 15:19

  KOPEX SA Zawiadomienie GALANTINE Sp. z o.o. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 16.06.2015 15:18

  KOPEX SA Zawiadomienie ZEH TDJ Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 16.06.2015 12:44

  KOPEX SA Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.