KCI SA

skrót: KCI

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 13:08

Aktualny kurs0,49   0 %0 zł
Otwarcie0,490,00%
Minimum0,490,00%
Maksimum0,490,00%
Wolumen (szt.) 12
Kurs odniesienia0,49
Widełki dolne0,44
Widełki górne0,54
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
26 0160,48
14 0160,47
37 7350,45
13 0000,43
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,513 787 1
0,522 880 1
0,523 000 1
0,543 000 1
Grupa skoncentrowana obecnie w dwóch obszarach: segmencie nieruchomościowym oraz segmencie medialnym zbudowanym wokół tytułów prasowych takich jak Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Bloomberg Businessweek, Sukces czy Uważam Rze.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hajdarowicz Grzegorzpoprzez spółki zależne43 040 26162,76%43 040 26166,25%
KCI SA3 619 2645,28%3 619 2640,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 07.03.2019 15:32

  KCI SA (9/2019) Spłata kredytu

 • 06.03.2019 08:59

  KCI SA (8/2019) Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 01.03.2019 23:12

  KCI SA (7/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2019 roku

 • 01.03.2019 22:56

  KCI SA (6/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 1 lutego 2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 1 marca 2019 r.

 • 01.02.2019 16:34

  KCI SA (5/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 01.02.2019 15:01

  KCI SA (4/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia i uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 01.02.2019 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

 • 30.01.2019 13:52

  KCI SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 21.01.2019 16:44

  KCI SA (2/2019) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz Porozumienia

 • 04.01.2019 14:42

  KCI SA (1/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 01.02.2019 r.

 • 31.12.2018 16:38

  KCI SA (35/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 28.12.2018 13:31

  KCI SA (34/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 22.11.2018 18:58

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 22.10.2018 12:38

  KCI SA (33/2018) Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń Spółki KCI SA o ochronę dóbr osobistych

 • 11.10.2018 21:28

  KCI SA (32/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 26.09.2018 19:35

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 23.09.2018 13:53

  KCI kupiło 85,4 tys. akcji Gremi Media w zamian za udziały w spółce Lurena Investments

 • 22.09.2018 20:44

  KCI SA (31/2018) zawarcie znaczącej transakcji

 • 20.09.2018 20:57

  KCI SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 17.09.2018 18:19

  KCI SA (29/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

 • 20.07.2018 21:42

  KCI SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A.

 • 20.07.2018 21:24

  KCI SA (27/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 30.06.2018 roku, podjęte po przerwie w dniu 20.07.2018 r.

 • 20.07.2018 21:13

  KCI SA (26/2018) Pozew o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 11.07.2018 17:03

  KCI SA (25/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 02.07.2018 19:06

  KCI SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 30.06.2018 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

 • 02.07.2018 10:11

  KCI SA (23/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

 • 29.06.2018 12:17

  KCI SA (22/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.06.2018 08:54

  KCI SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018 roku

 • 25.06.2018 20:23

  KCI SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018 roku

 • 19.06.2018 19:39

  KCI SA (20/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy o zastawieniu akcji

 • 19.06.2018 17:17

  KCI SA (19/2018) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki

 • 13.06.2018 19:30

  KCI SA (18/2018) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki

 • 04.06.2018 18:36

  KCI SA (17/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 30.06.2018 r.

 • 28.05.2018 19:12

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 15.05.2018 14:15

  KCI SA (16/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 08.05.2018 20:55

  KCI SA (15/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 13/2018 z dnia 8 maja 2018r.

 • 08.05.2018 20:35

  KCI SA (13/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 28.04.2018 02:55

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 00:29

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 10:41

  KCI SA (13/2018) Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 17.04.2018 15:29

  KCI SA (12/2018) Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.03.2018 11:03

  KCI SA (11/2018) Transakcja na obligacjach serii O dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2018 13:00

  KCI SA (10/2018) Zmiany w Zarządzie KCI S.A.

 • 28.02.2018 17:11

  KCI SA (9/2018) Złożenie do KNF uzupełnienia zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

 • 01.02.2018 23:35

  KCI SA (8/2018) Zawarcie umowy dotyczącej spłaty wierzytelności przysługujących KCI S.A.

 • 01.02.2018 18:23

  KCI SA (7/2018) Wykup obligacji serii N i O

 • 01.02.2018 18:19

  KCI SA (6/2018) Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.01.2018 19:58

  KCI SA (4/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 30.01.2018 19:47

  KCI SA (5/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 30.01.2018 19:42

  KCI SA (4/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 24.01.2018 21:32

  KCI SA (3/2018) Zmiana warunków emisji obligacji serii N

 • 15.01.2018 12:35

  KCI SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 08.01.2018 09:32

  KCI SA (1/2018) Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - korekta Powiadomienia

 • 04.01.2018 12:06

  KCI SA (1/2018) Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.12.2017 18:42

  KCI SA (71/2017) Spłata kredytu

 • 28.12.2017 21:03

  KCI SA (70/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego

 • 18.12.2017 18:40

  KCI SA (69/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii N

 • 18.12.2017 10:26

  KCI SA (68/2017) Wykup obligacji serii M

 • 18.12.2017 10:23

  KCI SA (67/2017) Emisja obligacji serii O

 • 15.12.2017 11:23

  KCI sprzedaje nieruchomości w Krakowie za 18,87 mln zł brutto

 • 15.12.2017 10:57

  KCI SA (66/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego

 • 16.11.2017 17:47

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 31.10.2017 18:43

  KCI SA (65/2017) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A.

 • 24.10.2017 17:49

  KCI SA (64/2017) Korekta - Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 23.10.2017 18:43

  KCI SA (64/2017) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 21.10.2017 10:35

  KCI SA (63/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.10.2017 17:45

  KCI SA (62/2017) Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej

 • 13.10.2017 16:21

  KCI SA (61/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 27.09.2017 roku, podjęte po przerwie w dniu 13.10.2017

 • 13.10.2017 16:16

  KCI SA (60/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.

 • 13.10.2017 16:12

  KCI SA (59/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.

 • 13.10.2017 16:09

  KCI SA (58/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 14:33

  KCI SA (58/2017) Korekta Załącznika do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku pt. "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 • 13.10.2017 14:21

  KCI SA (57/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 02.10.2017 20:35

  KCI SA (56/2017) Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokalu użytkowego w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 29.09.2017 18:23

  KCI SA (55/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 28.09.2017 18:46

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.09.2017 17:53

  KCI SA (54/2017) Przerwa w obradach NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.

 • 26.09.2017 21:47

  KCI SA (53/2017) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.

 • 26.09.2017 21:22

  KCI SA (52/2017) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 15.09.2017 17:04

  KCI SA (51/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 01.09.2017 13:02

  KCI SA (50/2017) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 31.08.2017 17:59

  KCI SA (49/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A.

 • 31.08.2017 17:43

  KCI SA (48/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 22.08.2017 18:44

  KCI SA (47/2017) Złożenie wniosku o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 17.08.2017 09:00

  KCI SA (46/2017) Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

 • 10.08.2017 20:14

  KCI sprzedał 14,6 proc. akcji spółki zależnej Gremi Media (opis)

 • 10.08.2017 19:33

  KCI sprzedał 14,6 proc. akcji spółki zależnej Gremi Media

 • 10.08.2017 19:00

  KCI SA (45/2017) Sprzedaż 14,6% akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 09.08.2017 19:36

  KCI SA (44/2017) Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej

 • 09.08.2017 14:09

  KCI SA (43/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 28.07.2017 17:03

  KCI SA (42/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 21.07.2017 19:00

  KCI SA (41/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 21.07.2017r.

 • 21.07.2017 18:49

  KCI SA (40/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.

 • 20.07.2017 09:01

  KCI SA (39/2017) Sprawozdanie zarządu KCI S.A. sporządzone na potrzeby uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabywania akcji własnych

 • 14.07.2017 16:58

  KCI SA (33/2017) Korekta i uzupełnienie raportu nr 33/2017 - Uchwały ZWZA KCI S.A. podjete 30.06.2017 r

 • 14.07.2017 16:49

  KCI SA (38/2017) Odpowiedź KCI S.A. na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.

 • 13.07.2017 15:53

  KCI SA (37/2017) NWZA KCI S.A. w warszawie w dniu 21.07.2017 roku.

 • 11.07.2017 18:17

  KCI SA (36/2017) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 03.07.2017 12:14

  KCI SA (35/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI S.A.

 • 30.06.2017 16:40

  KCI SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 30.06.2017 16:38

  KCI SA (33/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 30.06.2017r..

 • 28.06.2017 13:22

  KCI SA (32/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku - korekta raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 31 stycznia

 • 23.06.2017 21:40

  KCI SA (31/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 23.06.2017 11:46

  KCI SA (30/2017) Informacja o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosków zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.

 • 23.06.2017 08:24

  KCI SA (29/2017) ZWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 30.06.2017 roku.

 • 20.06.2017 17:23

  KCI SA (28/2017) Korekta raportu bieżącego nr 28/2017 - Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek NewConnect

 • 20.06.2017 16:10

  KCI SA (28/2017) Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek NewConnect

 • 09.06.2017 12:38

  KCI SA (27/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI S.A.

 • 02.06.2017 20:41

  KCI SA (26/2017) Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

 • 02.06.2017 16:22

  KCI SA (25/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KCI S.A.

 • 30.05.2017 18:51

  KCI SA (24/2017) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie.

 • 29.05.2017 20:48

  KCI SA (23/2017) Wybór biegłego rewidenta.

 • 19.05.2017 16:45

  KCI SA (22/2017) Termin wpływu pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 17.05.2017 17:41

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 08.05.2017 19:58

  KCI SA (21/2017) Wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Piotra Szczęsnego przeciwko KCI SA (wcześniej: Gremi Media S.A.) o uchylenie uchwały o udzieleniu absolutorium.

 • 05.05.2017 19:14

  KCI SA (20/2017) Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 05.05.2017 19:11

  KCI SA (19/2017) Ustalenie maksymalnej liczby akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. podlegających sprzedaży przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect.

 • 29.04.2017 12:38

  KCI SA (18/2017) Korekta raportu bieżącego nr 18/2017.

 • 28.04.2017 19:13

  KCI SA (18/2017) Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokali użytkowych w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 28.04.2017 00:12

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 23:46

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.04.2017 10:38

  KCI SA (17/2017) Zawarcie umowy kredytu dla potrzeb finansowania zakupu lokali użytkowych w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 21.04.2017 19:20

  KCI SA (16/2017) Wykup obligacji serii L.

 • 21.04.2017 17:36

  KCI SA (15/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

 • 07.04.2017 19:57

  KCI SA (14/2017) Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 29.03.2017 21:23

  KCI SA (13/2017) Korekta raportu bieżącego nr 13/2017.

 • 29.03.2017 19:47

  KCI SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 23.03.2017 18:55

  KCI SA (12/2017) Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.

 • 03.03.2017 18:25

  KCI SA (11/2017) Uchwała NWZA Gremi Media S.A. podjęte 03.03.2017r. w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii B.

 • 06.02.2017 22:41

  KCI SA (10/2017) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 31.01.2017 20:24

  NWZ KCI zgodziło się na zmianę rynku notowań spółki z głównego na NewConnect

 • 31.01.2017 20:03

  KCI SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 31.01.2017 20:00

  KCI SA (8/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.01.2017r..

 • 31.01.2017 19:56

  KCI SA (7/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 26.01.2017 18:06

  KCI SA (6/2017) Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej.

 • 26.01.2017 18:03

  KCI SA (5/2017) Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o..

 • 25.01.2017 21:25

  KCI SA (4/2017) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.01.2017 roku.

 • 14.01.2017 10:48

  KCI SA (3/2017) Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 13.01.2017 roku w sprawie odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4

 • 13.01.2017 22:04

  KCI SA (3/2017) Odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.

 • 05.01.2017 20:17

  KCI SA (2/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 04.01.2017 19:03

  KCI SA (1/2017) Przekształcenie spółki zależnej - uchwała Zgromadzenia Wspólników.

 • 31.12.2016 21:40

  KCI SA (88/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 31.12.2016 21:36

  KCI SA (87/2016) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.12.2016 r..

 • 29.12.2016 18:41

  KCI SA (86/2016) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.12.2016 roku;

 • 29.12.2016 18:37

  KCI SA (85/2016) Planowane przekształcenie spółki zależnej - powtórne zawiadomienie;

 • 21.12.2016 22:22

  KCI SA (84/2016) Wykup obligacji serii K.

 • 20.12.2016 21:02

  KCI SA (83/2016) Zawarcie Aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży.

 • 19.12.2016 20:20

  KCI SA (82/2016) Wykup obligacji serii J.

 • 16.12.2016 20:31

  KCI SA (81/2016) Emisja obligacji serii M i N.

 • 16.12.2016 20:28

  KCI SA (80/2016) Zmiana warunków emisji obligacji serii L.

 • 16.12.2016 14:47

  KCI SA (79/2016) Planowane przekształcenie spółki zależnej.

 • 12.12.2016 21:48

  KCI SA (78/2016) Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 12.12.2016 21:42

  KCI SA (77/2016) NWZA KCI S.A..

 • 05.12.2016 20:20

  KCI SA (76/2016) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 02.12.2016 18:11

  KCI SA (75/2016) Przedstawienie planu połączenia do publicznej wiadomości.

 • 10.11.2016 22:06

  KCI SA (74/2016) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 10.11.2016 21:09

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 17:29

  KCI SA (73/2016) Połączenie Spółki zależnej.

 • 10.11.2016 17:07

  KCI SA (72/2016) Ustalenie jednolitej treści Statutu.

 • 10.11.2016 15:18

  KCI SA (71/2016) Rejestracja umorzenia udziałów własnych spółki zależnej Emitenta - Gremi Media sp. z o.o..

 • 10.11.2016 11:54

  KCI SA (70/2016) Korekta raportów okresowych za rok 2015.

 • 08.11.2016 20:12

  KCI SA (69/2016) Zakończenie procesu scalania akcji KCI S.A. w Krakowie.

 • 26.10.2016 16:01

  KCI SA (68/2016) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki.

 • 24.10.2016 16:55

  KCI SA (67/2016) Plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

 • 21.10.2016 16:28

  KCI SA (66/2016) Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki.

 • 19.10.2016 10:09

  KCI SA (65/2016) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.

 • 18.10.2016 18:06

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki KCI S.A.

 • 18.10.2016 17:17

  KCI SA (64/2016) Zamiar połaczenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

 • 14.10.2016 16:00

  KCI SA (63/2016) Złożenie wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie scalenia akcji Spółki.

 • 14.10.2016 15:55

  KCI SA (62/2016) Umorzenie akcji Spółki.

 • 13.10.2016 18:13

  KCI SA (61/2016) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.

 • 12.10.2016 18:25

  KCI SA (60/2016) Złożenie wniosku o umorzenie akcji własnych.

 • 30.09.2016 16:29

  KCI SA (59/2016) Rejestracja zmiany adresu lokalu Spółki KCI Spółka Akcyjna.

 • 30.09.2016 16:26

  KCI SA (58/2016) Rejestracja zmiany Statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna.

 • 27.09.2016 07:58

  KCI sprzedaje nieruchomości w Krakowie za 30 mln zł

 • 26.09.2016 22:10

  KCI SA (57/2016) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 20.09.2016 21:56

  KCI SA (56/2016) Korekta zawiadomienia dotyczącego stanu posiadana akcji Spółki.

 • 11.08.2016 19:42

  KCI SA (55/2016) Planowane połączenie Spółki zależnej.

 • 22.07.2016 20:34

  KCI SA (54/2016) Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 15.07.2016 11:12

  KCI SA (53/2016) Zawarcie znaczących umów.

 • 13.07.2016 18:48

  KCI SA (52/2016) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 13.07.2016 18:39

  KCI SA (51/2016) Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami.

 • 06.07.2016 19:51

  KCI SA (50/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ KCI S.A..

 • 06.07.2016 19:45

  KCI SA (49/2016) Uchwały ZWZA KCI S.A. podjęte po przerwie.

 • 05.07.2016 20:39

  KCI SA (48/2016) Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną.

 • 30.06.2016 13:14

  KCI SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. oraz uchwały podjęte przed zarządzeniem przerwy.

 • 28.06.2016 15:05

  KCI SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A..

 • 28.06.2016 15:01

  KCI SA Ustalenie jednolitej treści Statutu.

 • 24.06.2016 22:16

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 17.06.2016 10:06

  KCI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.06.2016 19:49

  GPW: zmiana kwalifikacji sektorowej dla spółki KCI SA

 • 10.06.2016 19:43

  KCI SA Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zmianie kwalifikacji sektorowej Emitenta.

 • 07.06.2016 17:30

  KCI SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A.

 • 06.06.2016 22:05

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela G spółki KCI S.A..

 • 06.06.2016 22:02

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki Gremi Inwestycje S.A.

 • 06.06.2016 09:27

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki KCI S.A.

 • 03.06.2016 22:09

  KCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.05.2016 19:05

  KCI SA Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KCI S.A..

 • 20.05.2016 15:36

  KCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku - korekta raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.

 • 16.05.2016 17:29

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 13.05.2016 21:18

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 12.05.2016 17:36

  KCI SA Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje S.A. za I kwartał 2016 roku.

 • 10.05.2016 20:22

  KCI SA Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 10.05.2016 20:18

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..

 • 29.04.2016 17:06

  KCI SA Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 29.04.2016 02:02

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 00:29

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.04.2016 21:56

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy.

 • 26.04.2016 17:38

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

 • 26.04.2016 17:35

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

 • 23.04.2016 11:39

  KCI SA Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości lokalowych.

 • 23.04.2016 11:34

  KCI SA Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 23.04.2016 11:26

  KCI SA Rozwiązanie znaczącej umowy.

 • 15.04.2016 17:29

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 14.04.2016 21:17

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 05.04.2016 16:12

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A..

 • 30.03.2016 20:28

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 22.03.2016 17:01

  KCI SA Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.

 • 21.03.2016 21:31

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A. / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 18.03.2016 17:55

  KNF zatwierdziła memorandum informacyjne KCI

 • 18.03.2016 17:14

  KCI SA Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 08.03.2016 18:03

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 04.03.2016 21:23

  KCI SA Korekta zawiadomienia otrzymanego od Członka Zarządu w trybie przepisu art. 160 ustawy o obrocie instrumentami.

 • 24.02.2016 19:22

  KCI SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 r..

 • 19.02.2016 21:40

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 12.02.2016 12:25

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.

 • 12.02.2016 12:18

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku.

 • 12.02.2016 12:12

  KCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A..

 • 09.02.2016 14:38

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 09.02.2016 14:22

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 29.01.2016 17:46

  KCI SA Rezygnacja członka zarządu.

 • 29.01.2016 17:40

  KCI SA Zakończenie negocjacji w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza i podjęcie przez Spółkę decyzji o niezawieraniu umowy przedwstępnej.

 • 27.01.2016 10:18

  KCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 15.01.2016 12:35

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjinariuszy

 • 11.01.2016 16:50

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami

 • 08.01.2016 20:38

  KCI SA Rezygnacja czlonka Rady Nadzorczej

 • 05.01.2016 21:13

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki

 • 05.01.2016 21:00

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki

 • 31.12.2015 12:20

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy - korekta raportu 130/2015.

 • 22.12.2015 19:21

  KCI SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 22.12.2015 17:09

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 22.12.2015 12:26

  KCI SA Wykup obligacji serii I

 • 22.12.2015 12:16

  KCI SA Emisja obligacji serii K

 • 21.12.2015 21:28

  KCI SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 21.12.2015 09:31

  KCI SA Aktualizacja do Wariantowego programu naprawczego poprawy kursu akcji KCI S.A.

 • 19.12.2015 19:17

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 19.12.2015 18:55

  KCI SA Emisja obligacji; ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości.

 • 18.12.2015 18:24

  KCI SA Informacja na temat wykupu obligacji serii I

 • 17.12.2015 17:01

  KCI SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego.

 • 16.12.2015 14:28

  KCI SA Sprawozdanie Zarządu KCI Spółki Akcyjnej uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek.

 • 16.12.2015 14:13

  KCI SA Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.

 • 16.12.2015 10:45

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 15.12.2015 17:29

  KCI SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego

 • 11.12.2015 16:32

  KCI SA Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza

 • 27.11.2015 21:51

  KCI SA Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki oraz informacja dotycząca procedury scalania akcji

 • 18.11.2015 12:08

  KCI SA Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.11.2015 17:07

  KCI SA Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej

 • 12.11.2015 20:11

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 12:10

  KCI SA Informacja dotycząca skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015r.

 • 03.11.2015 12:21

  KCI SA Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 • 30.10.2015 20:28

  W ramach połączenia akcjonariusze za akcję Gremi Media mogą dostać 64 walory KCI

 • 30.10.2015 15:54

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).

 • 23.10.2015 15:28

  KCI SA Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 08.10.2015 20:17

  KCI SA Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi Media S.A.

 • 05.10.2015 14:09

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 05.10.2015 13:48

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 02.10.2015 15:33

  KCI planuje połączyć się z Gremi Media

 • 02.10.2015 15:11

  KCI SA Analiza warunków emisji obligacji.

 • 02.10.2015 15:01

  KCI SA Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką Gremi Media S.A.

 • 02.10.2015 14:36

  KCI SA Podjęcie decyzji w sprawie wycofania się z ostatniej inwestycji w Gremi Media S.A.

 • 01.10.2015 16:01

  KCI SA Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 01.10.2015 09:28

  KCI SA Nabycie akcji własnych.

 • 01.10.2015 09:20

  KCI SA Połączenie KCI S.A. z KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 23.09.2015 12:42

  KCI SA Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza.

 • 16.09.2015 10:46

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 15 września 2015r.

 • 16.09.2015 09:33

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 15 września 2015 roku.

 • 04.09.2015 17:08

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. - jako spółki przejmowanej.

 • 04.09.2015 16:54

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 04.09.2015 14:19

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 03.09.2015 17:41

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.09.2015 15:34

  KCI prognozuje 126 mln zł wpływów z dwóch projektów budowlanych

 • 03.09.2015 09:34

  KCI SA Korekta do skonsolidowanego raportu półrocznego KCI S.A. za I półrocze 2015r.

 • 01.09.2015 12:30

  KCI SA Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 28.08.2015 14:32

  KCI SA Aktualizacja raportów bieżących 76/2015 - "Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości." oraz 81/2015 - "Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie a

 • 27.08.2015 12:30

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.08.2015 15:46

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 25.08.2015 15:35

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące akcji nabytych w wezwaniu.

 • 21.08.2015 13:53

  KCI SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015r.

 • 19.08.2015 15:01

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 18.08.2015 16:25

  W wezwaniu na akcje KCI złożono zapisy na 12.594.442 szt.

 • 11.08.2015 13:06

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 11.08.2015 12:43

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 10.08.2015 17:45

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 04.08.2015 14:49

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.08.2015 14:26

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 01.08.2015 15:28

  KCI SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

 • 31.07.2015 14:24

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową w Krakowie.

 • 28.07.2015 15:04

  Zarząd KCI ocenia, że cena w wezwaniu na akcje spółki jest poniżej wartości godziwej

 • 28.07.2015 14:32

  KCI SA Stanowisko Zarządu KCI S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania.

 • 24.07.2015 17:08

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 20.07.2015 12:41

  KCI SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.07.2015 13:17

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 17.07.2015 13:05

  KCI SA Zarejestrowanie zmian w Statucie

 • 17.07.2015 12:52

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 lipca 2015r.

 • 17.07.2015 12:45

  KCI SA Uzupełnienie raportu bieżącego 66/2015 - Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości

 • 13.07.2015 17:40

  Grzegorz Hajdarowicz z podmiotami zależnymi wzywa do sprzedaży 124,3 mln akcji KCI

 • 13.07.2015 17:24

  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI SA

 • 11.07.2015 15:42

  KCI SA Udzielenie poręczenia przez Spółkę zależną

 • 11.07.2015 11:28

  KCI SA Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 10.07.2015 14:52

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 10 lipca 2015 roku

 • 10.07.2015 14:37

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 10.07.2015 13:58

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 08.07.2015 13:04

  KCI SA Korekta do skonsolidowanego sprawozdania JUPITER S.A. za rok 2014.

 • 08.07.2015 12:46

  KCI SA Odpowiedź na pytanie akcjonariusza.

 • 07.07.2015 20:16

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 03.07.2015 10:09

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. - jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WROCŁAWSKA - SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ - jako spółki przejmowanej.

 • 02.07.2015 19:37

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie

 • 02.07.2015 18:58

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.07.2015 11:38

  KCI SA Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości

 • 02.07.2015 11:27

  KCI SA Zawarcie umowy rozliczenia zobowiązań

 • 30.06.2015 16:37

  KCI SA Zawarcie znaczących umów

 • 30.06.2015 08:10

  KCI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 30.06.2015 07:36

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A w dniu 24 czerwca 2015r.

 • 25.06.2015 10:38

  KCI SA Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 25.06.2015 10:09

  KCI SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

 • 22.06.2015 12:00

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 16 czerwca 2015r.

 • 17.06.2015 13:46

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 16.06.2015 13:27

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 roku.

 • 12.06.2015 18:47

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.06.2015 18:05

  KCI SA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu scalenia akcji

 • 04.06.2015 14:54

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze przeniesienia posiadanych udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki "Gremi Media" S.A.

 • 03.06.2015 17:43

  KCI SA Opinia biegłego z badania planu połączenia KCI S.A. z KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa.

 • 02.06.2015 11:51

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 29.05.2015 20:55

  KCI SA Sprawozdanie Zarządu KCI SPÓŁKI AKCYJNEJ uzasadniające połączenie KCI SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Krakowie - jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WROCŁAWSKA - SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ z siedzibą w Kra

 • 28.05.2015 21:39

  KCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna na dzień 24 czerwca 2015 roku

 • 27.05.2015 21:20

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 27.05.2015 13:16

  KCI SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KCI S.A.

 • 22.05.2015 13:19

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową z siedzibą w Krakowie - uzupełnienie

 • 22.05.2015 10:17

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 18 maja 2015r.

 • 20.05.2015 10:12

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2015 18:18

  KCI SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 18 maja 2015r.

 • 15.05.2015 19:18

  KCI SA Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A.

 • 15.05.2015 19:04

  KCI SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 15.05.2015 18:57

  KCI SA Opis działalności Jupiter S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jupiter w 2014r.

 • 15.05.2015 11:15

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa.

 • 11.05.2015 15:46

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI SPÓŁKA AKCYJNA oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 05.05.2015 13:19

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015r.

 • 01.05.2015 18:38

  KCI SA Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2014

 • 01.05.2015 01:13

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 01.05.2015 01:08

  KCI SA Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie JUPITER S.A. za rok 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

 • 30.04.2015 19:49

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa

 • 30.04.2015 19:45

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową w Krakowie (Spółka Przejmowana).

 • 28.04.2015 19:01

  KCI SA Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F

 • 28.04.2015 14:29

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 28.04.2015 13:55

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 23.04.2015 15:22

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki JUPITER S.A

 • 23.04.2015 14:58

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.

 • 23.04.2015 12:39

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki KCI SA

 • 22.04.2015 14:48

  KCI SA Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.

 • 21.04.2015 15:26

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014

 • 20.04.2015 21:22

  KCI SA Zmiana daty wprowadzenia zmian w Zarządzie KCI S.A

 • 20.04.2015 17:15

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.04.2015 17:01

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.04.2015 10:40

  KCI SA Ustalenie jednolitej treści Statutu

 • 18.04.2015 10:25

  KCI SA Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 18.04.2015 10:14

  KCI SA Zmiany w Zarządzie KCI S.A.

 • 17.04.2015 14:41

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 16.04.2015 20:03

  KCI SA Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A.

 • 16.04.2015 09:26

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 14.04.2015 18:49

  KCI SA Nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 13.04.2015 13:19

  KCI SA Zarejestrowanie zmian w kapitale zakładowym Emitenta i zmian Statutu Emitenta; nabycie akcji własnych

 • 13.04.2015 12:43

  KCI SA Połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A.

 • 10.04.2015 18:04

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.03.2015 09:42

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.03.2015 17:43

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A. 20 marca 2015r.

 • 24.03.2015 14:33

  KCI SA Plan Połączenia KCI S.A. ze spółką CENTRUM ZABŁOCIE sp. z o.o.

 • 23.03.2015 17:05

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta

 • 23.03.2015 09:57

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.- uzupełnienie

 • 20.03.2015 17:58

  KCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.

 • 20.03.2015 17:44

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.

 • 16.03.2015 18:29

  KCI SA Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek.

 • 06.03.2015 10:16

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z oraz Jupiter S.A.

 • 24.02.2015 17:01

  KCI SA Udostępnienie Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości

 • 23.02.2015 17:41

  KCI SA Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 20.02.2015 19:26

  KCI SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 Q

 • 20.02.2015 15:02

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.02.2015 18:09

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A.

 • 28.01.2015 15:06

  KCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 24.12.2014 09:36

  KCI SA zawarcie porozumienia do znaczącej umowy

 • 22.12.2014 07:38

  KCI SA przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 19.12.2014 16:05

  KCI SA porozumienie o zakończeniu warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A., wraz z ugodą.

 • 13.11.2014 18:49

  KCI SA decyzja KNF o umorzeniu na wniosek spółki postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 12.11.2014 18:42

  KCI SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 10.10.2014 17:03

  KCI SA złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego

 • 10.10.2014 16:53

  KCI SA wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 09.10.2014 14:17

  KCI SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI SA sporządzone w trybie art. 501 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie KCI S.A oraz JUPITER S.A.

 • 03.10.2014 15:26

  KCI SA opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia ze spółką JUPITER SA

 • 01.09.2014 12:35

  KCI SA - niespełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy

 • 01.09.2014 12:25

  KCI SA - Aktualizacja do planu połączenia

 • 26.08.2014 19:44

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 31.07.2014 13:09

  KCI SA zmiana znaczącej umowy.

 • 25.07.2014 18:56

  KCI SA - wariantowy program naprawczy poprawy kursu akcji spółki

 • 14.07.2014 16:50

  KCI SA odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

 • 04.07.2014 14:36

  KCI SA wykaz akcjonariuszy

 • 01.07.2014 12:58

  KCI SA Zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 01.07.2014 12:44

  KCI SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2014

 • 10.06.2014 15:38

  KCI SA wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

 • 04.06.2014 13:14

  KCI SA Korekta porządku obrad ZWZ

 • 03.06.2014 15:16

  KCI SA zwołanie ZWZ

 • 02.06.2014 18:12

  KCI SA wybór biegłego rewidenta

 • 13.05.2014 15:11

  KCI SA przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 09.05.2014 17:38

  KCI SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 29.04.2014 22:24

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 29.04.2014 22:11

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.04.2014 21:21

  KCI SA podjęcie decyzji o sporządzeniu skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013

 • 18.04.2014 14:57

  KCI SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 16.04.2014 18:00

  KCI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 11.04.2014 13:56

  KCI SA zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu spółki

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 24.02.2014 18:04

  KCI SA raport okresowy kwartalny 4/2013 Q

 • 24.02.2014 17:48

  KCI SA uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

 • 20.02.2014 17:16

  KCI SA zarejestrowanie zmian w statucie

 • 13.02.2014 14:35

  KCI SA postanowienie KNF w sprawie zawieszenia postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 04.02.2014 14:35

  KCI SA złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 28.01.2014 16:23

  KCI SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 19.12.2013 16:01

  KCI SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 17.12.2013 15:50

  KCI SA - uchwały podjęte przez NWZ KCI SA w dniu 16 grudnia 2013 r.