ZM Henryk Kania SA

skrót: KAN

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 13:23

Aktualny kurs1,12   -0,45 %0 zł
Otwarcie1,120,00%
Minimum1,10-1,34%
Maksimum1,120,45%
Wolumen (szt.) 30905
Kurs odniesienia1,12
Widełki dolne1,01
Widełki górne1,23
Obroty (tyś. zł)34
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
512 7231,10
13 3341,10
24 0331,09
23 5001,08
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,125 000 1
1,127 349 2
1,125 541 2
1,1324 700 4
Jeden z największych producentów wyrobów wędliniarskich i mięsa konfekcjonowanego w Polsce. Przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty do największych sieci handlowych w kraju. Podstawę oferty firmy stanowią najwyższej jakości kiełbasy, kabanosy, szynki, wędzonki i wędliny plasterkowane oraz produkty dedykowane dzieciom. Posiada dwa zakłady przetwórcze – w Pszczynie i Mokrsku.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Bahrija Ltd.przez Bogden Ltd.75 621 03060,40%75 621 03060,40%
Delmairena Ltd.16 257 85812,98%16 257 85812,98%

Kategoria • 11.04.2019 14:22

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (3/2019) Zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.

 • 12.02.2019 12:16

  ZM Henryk Kania będą szukać doradcy w procesie potencjalnego pozyskania inwestora

 • 12.02.2019 12:06

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (2/2019) Rozpoczęcie procedury wyboru doradcy transakcyjnego

 • 31.01.2019 11:55

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (1/2019) Terminy przekazania raportów okresowych w 2019 roku

 • 27.12.2018 15:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (29/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

 • 21.12.2018 15:15

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (28/2018) Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie

 • 29.11.2018 17:14

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 25.10.2018 15:28

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (27/2018) Zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki

 • 01.10.2018 17:18

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 04.07.2018 09:38

  ZM Henryk Kania spłaciły obligacje zapadające w '18, zakończyły optymalizację źródeł finansowania

 • 03.07.2018 12:03

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (26/2018) Wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.

 • 29.06.2018 11:28

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA

 • 29.06.2018 11:28

  GPW: Komunikatm - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA

 • 29.06.2018 11:21

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 28.06.2018 17:17

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (25/2018) Zawarcie aneksu zmieniającego do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 25.06.2018 14:22

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (24/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 25.06.2018 14:12

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 21.06.2018 08:04

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (22/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 18.06.2018 18:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii H spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 18.06.2018 18:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii I spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 06.06.2018 22:44

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (21/2018) Zawarcie znaczącej umowy związanej z finansowaniem części działalności Spółki oraz zmiana znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.

 • 24.05.2018 08:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (20/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej

 • 22.05.2018 18:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 18.05.2018 22:49

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (19/2018) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku.

 • 12.04.2018 20:30

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (18/2018) Wykup obligacji serii G

 • 11.04.2018 11:52

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (17/2018) Przydział obligacji serii I

 • 03.04.2018 20:08

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (16/2018) Emisja Obligacji serii I

 • 03.04.2018 11:36

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (15/2018) Spełnienie warunków udostępnienia kredytów, spłata kredytu i wykup obligacji serii E.

 • 28.03.2018 17:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (14/2018) Nabycie obligacji własnych serii G w celu ich umorzenia.

 • 27.03.2018 23:33

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (13/2018) Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.

 • 27.03.2018 22:39

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (12/2018) Przydział obligacji serii H

 • 22.03.2018 20:17

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (11/2018) Powzięcie informacji o wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie finansowania spółki przez Alior Bank S.A.

 • 13.03.2018 18:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.03.2018 17:57

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA

 • 13.03.2018 08:46

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (10/2018) Emisja Obligacji serii H

 • 09.03.2018 16:34

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (9/2018) Informacja o treści uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G

 • 09.03.2018 16:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (8/2018) Informacja o treści uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F

 • 02.03.2018 15:51

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (7/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2017 rok

 • 27.02.2018 16:54

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (6/2018) Projekty uchwał na zgromadzenia obligatariuszy oraz informacja o podjętych uchwałach zarządu spółki

 • 15.02.2018 18:07

  Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję obligacji o wartości do 150 mln zł

 • 15.02.2018 17:50

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (5/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 15.02.2018 17:38

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (4/2018) Planowana emisja obligacji

 • 29.01.2018 16:12

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 16:29

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (2/2018) Zawarcie aneksu zmieniającego do znaczącej umowy

 • 08.01.2018 19:26

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (1/2018) Korekta sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 rok.

 • 29.12.2017 18:33

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (24/2017) Zawarcie Aneksu zmieniającego do Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów.

 • 19.12.2017 15:24

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (23/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego numer 22/2017 - informacja na temat obligacji wyemitowanych przez Staropolskie Specjały Spółkę z o.o.

 • 18.12.2017 17:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (22/2017) Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa "Staropolskie Specjały" Spółki z o.o. w celu zwolnienia tej spółki z długu względem Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • 29.11.2017 10:19

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (21/2017) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji.

 • 14.11.2017 20:52

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 13.11.2017 16:15

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (20/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku

 • 13.11.2017 16:02

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 listopada 2017 roku

 • 08.11.2017 17:52

  GPW: 15 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami serii D ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 03.11.2017 14:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (18/2017) Raport uzupełniający do raportu numer 16/2017 zawierający uzasadnienie projektu uchwały numer 4/11/2017.

 • 23.10.2017 12:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (17/2017) Informacja o powołaniu Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

 • 17.10.2017 20:33

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (16/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej

 • 16.10.2017 21:56

  ZM Kania przejmie Staropolskie Specjały w zamian za zwolnienie z długu

 • 16.10.2017 21:44

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (15/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy przeniesienia przedsiębiorstwa "Staropolskie Specjały" Spółki z o.o. w celu zwolnienia tej spółki z długu.

 • 12.10.2017 21:02

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (14/2017) Nabycie obligacji własnych

 • 12.10.2017 20:54

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (13/2017) Dojście do skutku emisji Obligacji serii G

 • 11.10.2017 21:24

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (12/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 05.10.2017 20:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (11/2017) Uzgodnienie z konsorcjum banków wstępnych warunków finansowania przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie projektów inwestycyjnych

 • 30.08.2017 21:10

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 13.06.2017 18:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (10/2017) Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki

 • 05.06.2017 14:22

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku

 • 05.06.2017 13:58

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (8/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • 15.05.2017 17:33

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 09.05.2017 19:19

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej

 • 21.03.2017 18:07

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.02.2017 19:28

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (6/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 14.02.2017 19:26

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (5/2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 roku

 • 14.02.2017 19:22

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 31.01.2017 06:44

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 13.01.2017 20:20

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (2/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej

 • 03.01.2017 17:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (1/2017) Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej spółki

 • 14.11.2016 20:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 21.10.2016 20:13

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (17/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • 21.10.2016 17:25

  GPW: animator rynku dla obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 20.10.2016 18:24

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 29.09.2016 17:50

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (16/2016) Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 • 28.09.2016 17:33

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 09.09.2016 17:58

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (15/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę

 • 31.08.2016 22:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 01.07.2016 17:56

  NWAI Dom Maklerski obniża cenę docelową ZM Kania do 3,97 zł

 • 24.06.2016 20:08

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Dojście do skutku emisji Obligacji serii F

 • 14.06.2016 22:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA : Emisja obligacji serii F Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie

 • 14.06.2016 21:41

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 14.06.2016 21:32

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 06.06.2016 17:30

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach o znacznej wartości

 • 19.05.2016 20:28

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 19.05.2016 20:18

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 16.05.2016 21:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 16.05.2016 18:19

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku.

 • 16.05.2016 18:10

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 • 16.05.2016 17:57

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku.

 • 22.04.2016 20:25

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.04.2016 17:11

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 06.04.2016 09:54

  NWAI Dom Maklerski podnosi cenę docelową ZM Kania do 4,09 zł

 • 21.03.2016 21:22

  Wyniki ZM Kania w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 20:55

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.01.2016 08:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.01.2016 07:48

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Terminy przekazania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.12.2015 08:43

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 11.12.2015 19:35

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana w składzie Zarządu i odwołanie prokury

 • 09.12.2015 09:37

  DM BPS rekomenduje "sprzedaj" Dudę, "trzymaj" Kanię i "kupuj" Tarczyński

 • 08.12.2015 05:31

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.12.2015 05:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.12.2015 08:49

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.12.2015 20:22

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Wypowiedzenie znaczącej umowy, zawarcie znaczącej umowy

 • 20.11.2015 20:52

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 16.11.2015 22:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 22.10.2015 16:57

  H. Kania chce zamknąć '15 z ok. 1 mld zł przychodów; eksport na poziomie 8 proc.

 • 02.10.2015 08:07

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.09.2015 20:16

  NWAI DM rekomenduje "kupuj" ZM Henryk Kania, cena docelowa 3,88 zł/akcję

 • 15.09.2015 14:12

  ZM H. Kania myślą o rynku niemieckim; mogą na niego wejść dzięki akwizycji (opis)

 • 15.09.2015 12:55

  ZM H. Kania myślą o rynku niemieckim; mogą na niego wejść dzięki akwizycji

 • 31.08.2015 22:08

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 11.08.2015 18:11

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawarcie oraz zmiana znaczących umów

 • 23.07.2015 07:45

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczących umów

 • 23.07.2015 07:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawarcie oraz zmiana znaczących umów

 • 03.07.2015 14:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii D i E

 • 02.07.2015 09:15

  Fundusze nabyły w ABB 5,59 proc. akcji ZM H. Kania po 2,85 zł za papier

 • 02.07.2015 08:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

 • 29.06.2015 21:52

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 23.06.2015 21:31

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 23.06.2015 21:24

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 22.06.2015 21:27

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Podpisanie znaczącej umowy

 • 22.06.2015 21:18

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Wybór podmiotu do badania wszelkich niezbędnych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015-2017.

 • 19.06.2015 20:02

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

 • 15.06.2015 20:04

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D

 • 26.05.2015 09:03

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 26.05.2015 08:54

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2015 r.

 • 26.05.2015 08:51

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2015 r.

 • 15.05.2015 11:47

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 15.05.2015 11:31

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Korekta Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za I kwartał 2015 roku

 • 15.05.2015 07:32

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 08.05.2015 21:44

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 30.04.2015 20:39

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Przyjęcie do depozytu obligacji serii E

 • 28.04.2015 14:12

  ZM H. Kania zakładają utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w I kw.

 • 23.04.2015 16:42

  Trigon DM podwyższył cenę docelową ZM Henryk Kania do 4 zł/akcję

 • 30.03.2015 19:31

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zakończenie subskrypcji obligacji serii E

 • 27.03.2015 09:06

  BM BGŻ obniża rekomendację dla spółki Tarczyński, podwyższa cenę docelową dla Kani

 • 24.03.2015 22:03

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Emisja obligacji serii E ZM HK S.A.- zmiana warunków emisji

 • 20.03.2015 21:47

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Emisja obligacji serii E ZM HK S.A.

 • 12.03.2015 07:14

  ZM H. Kania chcą do 2018 r. podwoić przychody

 • 06.03.2015 19:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

 • 03.03.2015 14:19

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana daty przekazania raportu okresowego

 • 26.02.2015 22:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 26.02.2015 22:31

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 25.02.2015 20:33

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 16.02.2015 13:14

  Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 11.02.2015 21:53

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki

 • 09.02.2015 19:38

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Sprostowanie raportu 2/2015 z dnia 30.01.2015r ("Terminy przekazania raportów okresowych w 2015 r.")

 • 30.01.2015 18:49

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.01.2015 16:40

  Bahrija wzywa do sprzedaży 29.380 akcji Zakładów Mięsnych H. Kania po 2,61 zł za szt.

 • 21.01.2015 08:18

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Zmiana znaczącej umowy

 • 19.01.2015 19:56

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 30.12.2014 18:13

  GPW: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 30.12.2014 18:11

  GPW: animator rynku dla akcji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A

 • 19.12.2014 18:40

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA przyjęcie do depozytu obligacji na okaziciela serii D

 • 18.12.2014 19:39

  Zakłady Mięsne Kania wyszły z akcjonariaru PTI

 • 15.12.2014 08:52

  BM BGŻ podniósł rekomendację dla ZM H. Kania do "kupuj", podwyższył wycenę Tarczyński do 14,53 zł

 • 10.12.2014 07:38

  ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy - datio in solutum

 • 10.12.2014 07:38

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 04.12.2014 17:27

  ZM HENRYK KANIA SA wykup obligacji serii C

 • 01.12.2014 07:42

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 28.11.2014 09:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zakończenie subskrypcji obligacji serii D

 • 27.11.2014 07:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczących umów

 • 24.11.2014 09:01

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA emisja obligacji serii D

 • 19.11.2014 15:30

  ZM H. Kania zakładają konserwatywnie mniejszy rdr wzrost przychodów w '15

 • 19.11.2014 12:10

  HENRYK KANIA SA komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii C

 • 18.11.2014 18:40

  GPW: Ostatnia sesja notowań dla obligacji spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 18.11.2014 07:58

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA korekta skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 rok

 • 17.11.2014 20:17

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 14.11.2014 07:06

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 07.11.2014 19:28

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 06.11.2014 08:52

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 06.11.2014 08:46

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 06.11.2014 08:34

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 29.10.2014 18:59

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 29.10.2014 18:07

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 29.10.2014 18:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

 • 24.10.2014 18:10

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

 • 24.10.2014 18:09

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 15.10.2014 07:51

  Henryk Kania rezygnuje z funkcji prezesa Zakładów Mięsnych Kania

 • 16.09.2014 07:43

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 02.09.2014 12:24

  ZM Henryk Kania chcą w II połowie '14 utrzymać dynamikę wyników z I półrocza

 • 01.09.2014 22:55

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 29.08.2014 12:59

  Trigon rekomenduje "kupuj" ZM Henryk Kania i "trzymaj" Tarczyńskiego

 • 18.08.2014 10:18

  BM BGŻ rekomenduje "kupuj" PKM Duda i Tarczyński oraz "neutralnie" ZM H. Kania

 • 11.08.2014 08:10

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - zmiana znaczącej umowy

 • 31.07.2014 07:43

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.07.2014 07:40

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 03.07.2014 07:58

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA rejestracja zmian statutu spółki

 • 25.06.2014 07:47

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 03.06.2014 07:44

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki

 • 03.06.2014 07:40

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2014 r.

 • 27.05.2014 07:42

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 27.05.2014 07:42

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 15.05.2014 22:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 07.05.2014 07:46

  HENRYK KANIA SA zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA zwołanego na 2 czerwca 2014 r.

 • 30.04.2014 15:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach

 • 10.04.2014 07:45

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA wybór biegłego rewidenta

 • 08.04.2014 07:38

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 01.04.2014 07:48

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 24.03.2014 22:28

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej podziału zysku

 • 19.03.2014 21:24

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 17.03.2014 07:41

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana terminu przekazana raportu rocznego za rok 2013

 • 12.03.2014 07:37

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 07.03.2014 13:07

  GPW: Komunikat - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

 • 14.02.2014 07:45

  ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy - wystawienie weksla z deklaracją wekslową

 • 10.02.2014 22:45

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczących umów

 • 08.02.2014 14:32

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.02.2014 07:41

  ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy z Kaufland Polska Markety

 • 29.01.2014 07:46

  ZM HENRYK KANIA SA szacunkowe wybrane wyniki finansowe spółki za 2013 rok

 • 22.01.2014 23:07

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Sprostowywanie raportu 2/2014 z dnia 10.01.2014 r. ("Terminy przekazania raportów okresowych w 2014 roku")

 • 13.01.2014 07:38

  ZM HENRYK KANIA SA terminy przekazania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 07:41

  ZM HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy w związku z planowaną optymalizacją struktury zadłużenia (w tym emisją obligacji)

 • 08.01.2014 07:37

  ZM Henryk Kania rozważają emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 09.12.2013 06:08

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.12.2013 18:24

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - transakcje na akcjach dokonane przez członka rady nadzorczej

 • 07.11.2013 17:20

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA wykup obligacji serii B

 • 05.11.2013 20:41

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 31.10.2013 17:13

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana znaczącej umowy

 • 18.10.2013 18:47

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - rejestracja zmian statutu spółki

 • 18.10.2013 08:26

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii B

 • 17.10.2013 16:53

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczących umów

 • 17.10.2013 16:46

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA podjęcie decyzji dotyczącej podziału ewentualnego zysku za rok 2013

 • 30.09.2013 06:11

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA wykup obligacji serii A

 • 24.09.2013 07:57

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy - datio in solutum

 • 24.09.2013 07:56

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA umowa przedwstępna nabycia udziałów

 • 24.09.2013 07:51

  ZM Henryk Kania chcą kupić Staropolskie Specjały (aktl.)

 • 24.09.2013 07:44

  ZM Henryk Kania chcą kupić Staropolskie Specjały

 • 18.09.2013 05:51

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy - wystawienie weksla z deklaracją wekslową

 • 11.09.2013 17:37

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii A

 • 10.09.2013 19:38

  GPW: Ostatnie notowanie obligacji KAN0913

 • 06.09.2013 07:38

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA spełnienie się warunku zawieszającego umowę faktoringu (zawarcie porozumienia z Bank Millennium S.A.)

 • 05.09.2013 06:45

  ZM H.Kania liczą na 50-proc. wzrost przychodów przez co najmniej najbliższe 2 lata (wywiad)

 • 30.08.2013 13:11

  ZM HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana statutu spółki

 • 30.08.2013 13:08

  ZM HENRYK KANIA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

 • 30.08.2013 13:02

  ZM HENRYK KANIA SA treść uchwał podjętych na NWZ

 • 27.08.2013 08:45

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 23.08.2013 06:04

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 r.

 • 23.08.2013 06:03

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.08.2013 22:04

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczących umów

 • 05.08.2013 20:26

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii B

 • 31.07.2013 07:57

  ZM HENRYK KANIA SA zwołanie NWZA

 • 03.07.2013 13:41

  ZM Henryk Kania liczą na 50-60 proc. wzrost przychodów i ponad 6-proc. marżę EBITDA w '13 (wywiad)

 • 12.06.2013 19:54

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA transakcje na akcjach dokonane przez członka rady nadzorczej.

 • 11.06.2013 06:08

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA transakcje członka rady nadzorczej

 • 15.05.2013 07:29

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA powołanie prokurenta

 • 14.05.2013 06:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA akcjonariusze - 5% głosów na WZA

 • 02.05.2013 06:56

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2013

 • 23.04.2013 17:17

  ZM HENRYK KANIA SA zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA zwołanego na 13 maja 2013 r.

 • 22.04.2013 21:06

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawarcie znaczących umów

 • 19.04.2013 22:05

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA Raport okresowy roczny za 2012 R

 • 19.04.2013 18:57

  ZM HENRYK KANIA SA korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2012