Jastrzębska Spółka Węglowa SA

skrót: JSW

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb PaństwaWZA64 394 46554,84%64 394 46554,84%

Kategoria • 30.05.2019 14:42

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (36/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 26.06.2019 r., projekty uchwał oraz wniosek akcjonariusza

 • 20.05.2019 13:43

  JSW zawarło finalną umowę zakupu akcji PBSz od Primetech (opis)

 • 20.05.2019 13:29

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (33/2019) Nabycie przez JSW S.A. większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach

 • 20.05.2019 13:26

  JSW zawarło finalną umowy zakupu akcji PBSz od Primetech

 • 17.05.2019 14:38

  JSW analizuje różne scenariusze dot. aktywów Prairie Mining

 • 18.04.2019 14:10

  Projekt Dębieńsko ważny dla JSW, Jan Karski dla Bogdanki - Tobiszowski

 • 17.04.2019 09:18

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla JSW do 90 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 12.04.2019 11:42

  Inwestor kopalni Krupiński musiałby zwrócić 270 mln zł pomocy publicznej - Tobiszowski

 • 11.04.2019 13:16

  Przejęcie kontroli nad Prairie Mining „ciekawą opcją” - prezes JSW

 • 11.04.2019 11:51

  JSW spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na węgiel koksowy w kolejnych latach

 • 29.03.2019 21:29

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (26/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 29.03.2019 16:22

  DM mBanku obniżył rekomendację JSW do "redukuj"; cena docelowa 54,80 zł

 • 22.03.2019 12:24

  Dwa cyklony zbliżają się do Australii, spółki wydobywcze wstrzymują prace

 • 21.03.2019 16:24

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (25/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

 • 21.03.2019 15:27

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (24/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 21.03.2019 r.

 • 21.03.2019 11:58

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (23/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

 • 21.03.2019 11:58

  Walne zgromadzenie JSW przerwane na wniosek Skarbu Państwa do 3 kwietnia

 • 20.03.2019 14:09

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (22/2019) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 • 20.03.2019 12:09

  Vestor DM podwyższa rekomendację dla JSW do "neutralnie", cenę docelową do 62 zł

 • 20.03.2019 10:22

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (21/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

 • 15.03.2019 12:10

  JSW chce do kwietnia mieć umowę z bankami, nie planuje już emisji akcji (aktl.)

 • 15.03.2019 11:59

  JSW spodziewa się dobrego roku, spowolnienie nadejdzie później

 • 15.03.2019 11:59

  JSW spodziewa się dobrego roku, spowolnienie nadejdzie później

 • 15.03.2019 11:29

  JSW nie planuje wzrostu funduszu płac w '19

 • 15.03.2019 11:19

  JSW zakłada wzrost inwestycji w 2019 r. o kilkaset mln zł

 • 15.03.2019 11:17

  JSW chce do kwietnia mieć umowę z bankami, nie planuje już emisji akcji

 • 15.03.2019 11:10

  JSW chce do końca IV podpisać term sheet ws. przejęcia kontroli nad Praire Mining

 • 15.03.2019 11:07

  JSW planuje kilkuprocentowy wzrost produkcji węgla w 2019 roku - prezes

 • 15.03.2019 10:05

  Wyniki JSW za IV kw. oceniane negatywnie; kurs spada o ponad 4,5 proc. (opinia, aktl.)

 • 15.03.2019 09:10

  Wyniki JSW za IV kw. oceniane negatywnie; kurs spada o ponad 3 proc. (opinia)

 • 15.03.2019 08:18

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (20/2019) Wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A.

 • 14.03.2019 18:51

  Zysk netto JSW w IV kw. wyniósł 312,1 mln zł wobec konsensusu 335,6 mln zł zysku (opis)

 • 14.03.2019 18:37

  JSW zakłada w '19 wzrost wolumenu produkcji węgla i udziału węgla koksowego powyżej 70 proc.

 • 14.03.2019 18:18

  Dane operacyjne JSW w IV kw. '18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 14.03.2019 17:58

  Zysk netto JSW w IV kw. wyniósł 312,1 mln zł wobec konsensusu 335,6 mln zł zysku

 • 14.03.2019 17:47

  Wyniki JSW w IV kw. '18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.03.2019 17:47

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 14.03.2019 17:44

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 17:33

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 13.03.2019 17:18

  Zarząd JSW rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 1,71 zł na akcję (opis)

 • 13.03.2019 17:01

  Zarząd JSW rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 1,71 zł na akcję

 • 13.03.2019 16:48

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (19/2019) Rekomendacja Zarządu JSW S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2018 rok

 • 07.03.2019 19:47

  W 2018 r. prawie wszystkie spółki węglowe osiągnęły dodatnie wyniki finansowe

 • 07.03.2019 16:17

  JSW zaktualizowała wysokość ujętych odpisów; zawiąże je na 495 mln zł

 • 07.03.2019 15:45

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (18/2019) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

 • 07.03.2019 12:51

  Zarząd JSW przeanalizuje możliwości wypłaty pracownikom nagrody za 2018 r.

 • 26.02.2019 16:15

  DM mBanku podniósł rekomendację JSW do "trzymaj"

 • 26.02.2019 12:18

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (17/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - uzupełnienie

 • 26.02.2019 11:16

  Robert Małłek oddelegowany z RN do pełnienia funkcji wiceprezesa JSW ds. strategii

 • 26.02.2019 11:01

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (16/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

 • 25.02.2019 16:54

  JSW i Prairie przedłużyły do 28 IX umowę ws. potencjalnej współpracy przy projektach w Polsce (opis)

 • 25.02.2019 16:35

  JSW i Prairie przedłużyły do 28 IX umowę ws. potencjalnej współpracy przy projektach w Polsce

 • 25.02.2019 16:09

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (15/2019) Aktualizacja dotycząca ewentualnej współpracy pomiędzy Prairie Mining i JSW

 • 22.02.2019 14:49

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 21.03.2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 22.02.2019 11:31

  Haitong Bank obniża rekomendację JSW do "neutralnie"; cena docelowa 62,39 zł

 • 19.02.2019 16:03

  ME zaskoczone planami potencjalnej emisji akcji JSW - Tobiszowski

 • 18.02.2019 14:11

  JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji (opis)

 • 18.02.2019 12:37

  JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji

 • 15.02.2019 18:36

  RN JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu do WZ o zgodę na przejęcie PBSz

 • 15.02.2019 18:24

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (13/2019) Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie nabycia akcji PBSz

 • 15.02.2019 15:55

  JSW ma umowy na sprzedaż koksu na rynek austriacki za 2,1 mld zł

 • 15.02.2019 15:46

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (12/2019) Zawarcie umów na dostawy koksu z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH oraz Importkohle Gesellschaft mbH

 • 15.02.2019 15:12

  JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości odpisów

 • 15.02.2019 15:03

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (11/2019) Informacja o wynikach analizy przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej aktywów

 • 13.02.2019 15:17

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (10/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok

 • 13.02.2019 07:43

  Prairie Mining chce polubownego rozwiązania sporu z polskim rządem

 • 06.02.2019 09:19

  Z należącej do JSW kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wydzielono nową kopalnię Bzie-Dębina

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 23.01.2019 08:07

  JSW może wrócić do wypłaty dywidendy już za '18; możliwa też emisja akcji - prezes

 • 22.01.2019 11:46

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

 • 21.01.2019 20:39

  ME przedstawi propozycje rozwiązania kryzysu w zarządzie i radzie JSW (opis)

 • 21.01.2019 19:43

  Środki z funduszu stabilizacyjnego JSW do użycia tylko w dwóch przypadkach - JSW

 • 21.01.2019 11:15

  Zarząd JSW kwestionuje zarzuty części członków RN

 • 21.01.2019 09:41

  Dane produkcyjne JSW za IV kw. negatywnym zaskoczeniem; akcje tanieją (opinia, aktl.)

 • 21.01.2019 08:48

  Dane produkcyjne JSW za IV kw. negatywnym zaskoczeniem (opinia)

 • 18.01.2019 18:14

  W poniedziałek spotkanie szefów Ministerstwa Energii ze związkowcami ws. JSW

 • 18.01.2019 17:47

  Produkcja węgla JSW w IV kw. wzrosła do 3,74 mln ton, sprzedaż wzrosła do 3,68 mln ton (opis)

 • 18.01.2019 17:37

  Produkcja węgla JSW w IV kw. wzrosła do 3,74 mln ton, sprzedaż wzrosła do 3,68 mln ton

 • 18.01.2019 17:25

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (8/2019) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2018 r.

 • 18.01.2019 12:04

  Sytuację JSW omówi górniczy zespół trójstronny - związki odwołały pikietę

 • 17.01.2019 19:55

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (7/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

 • 17.01.2019 13:46

  Projekt Ostrołęka C nie zakłada zaangażowania JSW – Enea

 • 16.01.2019 16:16

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (6/2019) Całkowity wykup obligacji

 • 16.01.2019 15:22

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (5/2019) Terminy publikacji raportów okresowych JSW S.A. w roku obrotowym 2019

 • 16.01.2019 13:55

  Związkowcy z JSW wydali odezwę do załogi spółki przed planowaną pikietą w stolicy

 • 15.01.2019 19:31

  JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 15.01.2019 19:18

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (4/2019) Wyrażenie zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez JSW kontroli nad PBSz

 • 14.01.2019 13:06

  Związki JSW wnioskują m.in. o wyłączenie spółki spod nadzoru resortu energii

 • 11.01.2019 16:42

  Uchwały rady bez informacji o przyczynach odwołania dwojga wiceprezesów - JSW

 • 11.01.2019 15:56

  W finansowaniu Ostrołęki C nie jest rozważane zaangażowanie środków z JSW - Energa

 • 10.01.2019 20:22

  Powodem zmian w zarządzie JSW utrata zaufania w zw. z naruszaniem zasad ładu korporacyjnego - RN (opis)

 • 10.01.2019 19:50

  Według przewodniczącej RN JSW skala uchybień w działaniu zarządu musiała spotkać się z reakcją

 • 10.01.2019 17:02

  Działania rady nadzorczej i ministra energii są szkodliwe dla spółki - związkowcy z JSW

 • 10.01.2019 15:59

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (3/2019) Odwołanie członków Zarządu JSW S.A.

 • 10.01.2019 15:57

  RN JSW zamknęła posiedzenie; dwoje wiceprezesów odwołanych - związki

 • 10.01.2019 14:35

  Zarząd JSW naruszył zasady ładu korporacyjnego - przewodnicząca RN

 • 10.01.2019 13:45

  Związkowcy z JSW domagają się od RN wyjaśnień ws. zmian w zarządzie

 • 09.01.2019 15:57

  Fundusz Stabilizacyjny JSW nie może inwestować w energetykę - Tchórzewski, ME

 • 09.01.2019 14:12

  Związki JSW ogłosiły akcję protestacyjną (opis)

 • 09.01.2019 12:22

  Związki JSW ogłosiły akcję protestacyjną

 • 09.01.2019 09:34

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (2/2019) Rezygnacja członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - korekta

 • 09.01.2019 09:01

  Robert Ostrowski zrezygnował w funkcji członka zarządu JSW

 • 09.01.2019 08:50

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (2/2019) Rezygnacja członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 09.01.2019 08:07

  Jednym z pomysłów na sfinansowanie bloku w Ostrołęce jest zaangażowanie JSW - media

 • 07.01.2019 18:28

  JSW ma term sheet ws. finansowania na kwotę 460 mln zł i ok. 81 mln USD

 • 07.01.2019 18:13

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (1/2019) Podpisanie kluczowych warunków finansowania (Term Sheet) dla Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S A.

 • 28.12.2018 15:37

  JSW złożyło w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 28.12.2018 09:56

  EIB zatwierdził program inwestycyjny JSW wart 1,014 mld zł z tzw. Planu Junckera

 • 21.12.2018 17:09

  JSW zawarło warunkową umowę kupna 95 proc. PBSz za 204 mln zł od spółek grupy Famur

 • 21.12.2018 16:54

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (40/2018) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach

 • 21.12.2018 16:35

  Robert Ostrowski nowym prezesem PGE GiEK od marca 2019 r.

 • 20.12.2018 14:47

  JSW rozwiąże rezerwy na potencjalne spory sądowe w wysokości 653,5 mln zł

 • 20.12.2018 14:41

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (39/2018) Rozwiązanie rezerwy z tytułu potencjalnych sporów sądowych dotyczących deputatu węglowego dla emerytów i rencistów

 • 19.12.2018 14:56

  JSW Koks otrzyma 134 mln zł z NFOŚiGW na blok opalany gazem koksowniczym

 • 10.12.2018 17:01

  Grupa JSW zamierza być czołowym producentem wodoru na potrzeby transportu

 • 07.12.2018 17:13

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (38/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 07.12.2018 r.

 • 07.12.2018 17:03

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (37/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 07.12.2018 r.

 • 06.12.2018 17:29

  PBSz ma umowę z JSW na wykonanie robót podziemnych o wartości ok. 49,5 mln zł netto

 • 03.12.2018 16:18

  Negocjacje JSW ws. zakupu spółki PBSz przedłużone do 21 grudnia

 • 03.12.2018 16:04

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (36/2018) Zawarcie aneksu nr 2 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 30.11.2018 16:25

  DM mBanku obniża rekomendację JSW do "sprzedaj"

 • 23.11.2018 12:59

  JSW planuje pozyskać finansowanie od konsorcjum banków w wysokości 750 mln zł (opis)

 • 23.11.2018 11:57

  JSW rozmawia z partnerami z Chin ws. ich udziału w finansowaniu projektów wydobywczych

 • 23.11.2018 11:26

  JSW będzie chciała przedłużyć rozmowy w sprawie przejęcia PBSz

 • 23.11.2018 11:19

  JSW mogłaby sfinansować przejęcie kontroli nad aktywami Prairie Mining ze środków własnych

 • 23.11.2018 11:01

  JSW zakłada wzrost produkcji węgla w ‘19 o kilka procent rdr

 • 23.11.2018 10:58

  JSW planuje pozyskać finansowanie od konsorcjum banków w wysokości 750 mln zł

 • 23.11.2018 10:55

  JSW podtrzymuje, że chce wypłacić dywidendę za 2018 rok

 • 23.11.2018 08:54

  Wyniki JSW za III kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 22.11.2018 18:36

  Zysk netto JSW w III kw. wyniósł 347 mln zł wobec konsensusu 358,7 mln zł zysku (opis)

 • 22.11.2018 17:56

  Dane operacyjne JSW w III kw. '18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 22.11.2018 17:32

  Zysk netto JSW w III kw. wyniósł 347 mln zł wobec konsensusu 358,7 mln zł zysku

 • 22.11.2018 17:17

  Wyniki JSW w III kw. '18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.11.2018 17:10

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 13:36

  JSW chce zasilić fundusz stabilizacyjny kwotą do 1 mld zł

 • 09.11.2018 13:17

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (35/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał

 • 07.11.2018 15:55

  Prezes JSW liczy, że za kilka lat WUG zgodzi się na dalszą eksploatację partii złoża w Zofiówce

 • 07.11.2018 14:08

  JSW chce produkować nanostruktury węglowe, zakładany poziom 100 ton rocznie

 • 07.11.2018 12:47

  JSW sfinansuje przejęcie kontroli nad Praire Mining ze środków własnych

 • 07.11.2018 12:30

  JSW jest zainteresowana współpracą z Bogdanką przy inwestycji w kopalni Jan Karski

 • 07.11.2018 12:19

  JSW chce przejąć kontrolę nad Prairie Mining, finalizacja rozmów planowana w I kwartale '19

 • 06.11.2018 17:14

  JSW wstrzymała realizację umowy z konsorcjum Bumechu na prace w Ruchu Zofiówka

 • 26.10.2018 17:16

  JSW kontynuuje rozmowy dotyczące przejęcia aktywów Prairie Mining

 • 25.10.2018 11:46

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (34/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

 • 25.10.2018 10:46

  Nakłady inwestycyjne JSW w '18 wyniosą 969 mln zł, w '19 i dalej spółka utrzyma wysoki poziom - ME

 • 24.10.2018 09:15

  DZIEŃ NA GPW: Kurs CCC rośnie o 3 proc.

 • 23.10.2018 11:06

  Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymają zaległy deputat węglowy

 • 23.10.2018 09:32

  DZIEŃ NA GPW: JSW spada; spółka podała dane operacyjne, odżyły spekulacje o zmianach w zarządzie

 • 23.10.2018 08:27

  Minister energii odwołał z RN JSW Krzysztofa Kwaśniewskiego, powołał Konrada Balcerskiego

 • 23.10.2018 08:11

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (33/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

 • 22.10.2018 18:41

  Produkcja węgla JSW w III kw. spadła do 3,37 mln ton, sprzedaż lekko wzrosła do 3,56 mln ton (opis)

 • 22.10.2018 18:30

  Produkcja węgla JSW w III kw. spadła do 3,37 mln ton, sprzedaż lekko wzrosła do 3,56 mln ton

 • 22.10.2018 18:14

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (32/2018) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale 2018 r.

 • 19.10.2018 12:04

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (31/2018) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.

 • 17.10.2018 12:52

  JSW Koks zmodernizuje baterię w Koksowni Przyjaźń za ponad 345 mln zł

 • 15.10.2018 13:42

  Trigon DM podwyższył rekomendację dla JSW do "kupuj"

 • 12.10.2018 17:09

  Negocjacje JSW ws. zakupu od Primetech spółki PBSz przedłużone do 4 grudnia

 • 12.10.2018 16:40

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (30/2018) Zawarcie aneksu nr 1 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A

 • 10.10.2018 10:43

  JSW będzie kontynuowało rozmowy z Prairie Mining ws. potencjalnej współpracy

 • 10.10.2018 10:35

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (29/2018) Wspólne aktualne stanowisko dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy między Prairie Mining i JSW

 • 05.10.2018 16:37

  Prezes spółki JSW Koks odwołany ze stanowiska

 • 04.10.2018 12:29

  W ciągu 2 lat Bogdanka może zwiększyć wydobycie węgla o 1-2 mln ton rocznie - Tobiszowski, ME

 • 04.10.2018 09:40

  Vestor DM zaleca akumulowanie akcji Bogdanki, "neutralnie" JSW

 • 04.10.2018 07:43

  JSW skraca termin płatności w postępowaniach zakupowych do 90 dni

 • 03.10.2018 18:30

  JSW szacuje, że wstrząs w Zofiówce obniży produkcję węgla w '18 o ok. 500 tys. ton (opis)

 • 03.10.2018 18:17

  JSW szacuje, że wstrząs w Zofiówce obniży produkcję węgla w '18 o ok. 500 tys. ton

 • 03.10.2018 18:02

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (28/2018) ocena skutków wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka

 • 28.09.2018 16:20

  JSW podpisała list intencyjny ws. zastosowania autonomicznych systemów ścianowych

 • 28.09.2018 16:16

  Do końca października zakończenie audytu i wyceny projektu Dębieńsko - prezes JSW

 • 27.09.2018 08:12

  JSW rozważa powstanie zakładu przetwarzającego węgiel na paliwo syntetyczne

 • 26.09.2018 13:47

  Gdyby JSW nie kupiło PBSz, to spółka pozostanie w strukturach Kopeksu - prezes Famuru

 • 25.09.2018 07:39

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla JSW do 100 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.09.2018 16:11

  JSW wyodrębni kopalnię Bzie-Dębina i liczy na realizację projektu kopalni Dębieńsko

 • 13.09.2018 10:39

  Tchórzewski nie przesądza, czy dojdzie do zmiany prezesa JSW; kontrola nadal trwa

 • 10.09.2018 14:56

  Tchórzewski: trwa kontrola w JSW; związkowcy: stoimy murem za prezesem

 • 07.09.2018 12:33

  DM BZ WBK rekomenduje "trzymaj" JSW, cena docelowa 84 zł

 • 30.08.2018 21:56

  Należąca do JSW Koksownia Dębieńsko kończy produkcję koksu

 • 27.08.2018 15:59

  JSW nie przewiduje do końca roku wzrostu dyskonta cen węgla koksowego do benczmarków

 • 27.08.2018 15:28

  JSW zakłada na 2019 rok wzrost produkcji węgla (opis)

 • 27.08.2018 15:12

  JSW planuje dywidendę za '18; dopina warunki nowego finansowania (opis)

 • 27.08.2018 13:44

  JSW może przeznaczyć na dywidendę za 2018 rok 25-30 proc. zysku netto - prezes

 • 27.08.2018 13:28

  JSW zakłada finalizację przejęcia PBSz do końca października

 • 27.08.2018 13:14

  JSW planuje wypłatę dywidendy za 2018 rok – prezes

 • 27.08.2018 13:07

  JSW zakłada na 2019 rok wzrost wolumenów produkcji

 • 27.08.2018 13:06

  JSW pracuje nad wyceną aktywów Prairie Mining, w poł. IX możliwe dalsze decyzje

 • 27.08.2018 08:57

  Wyniki JSW za II kw. zaskakują pozytywnie, kurs może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 27.08.2018 08:41

  Wyniki JSW za II kw. zaskakują pozytywnie, kurs może rosnąć (opinia)

 • 24.08.2018 18:34

  Zysk netto JSW w II kw. wyniósł 324,1 mln zł, 24 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 24.08.2018 17:57

  Wyniki finansowe JSW w II kw. '18 wg segmentów działalności (tabela)

 • 24.08.2018 17:50

  Zysk netto JSW w II kw. wyniósł 324,1 mln zł wobec konsensusu 262,4 mln zł zysku

 • 24.08.2018 17:33

  Wyniki JSW w II kw. '18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2018 17:24

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 12:13

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (27/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

 • 13.08.2018 10:03

  Haitong Bank obniża cenę docelową dla akcji JSW do 102,6 zł; podtrzymuje "kupuj"

 • 09.08.2018 18:10

  Za cztery lata JSW chce być spółką samowystarczalną energetycznie - prezes JSW

 • 08.08.2018 16:14

  Spółka JSW Koks podniesie wynagrodzenia o 9 proc.

 • 07.08.2018 10:10

  JSW nie wyklucza powrotu do rozmów o odkupie WZK Victoria - ME

 • 26.07.2018 18:30

  Tchórzewski po raz kolejny wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK (aktl.)

 • 26.07.2018 18:02

  Tchórzewski po raz kolejny wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK

 • 20.07.2018 09:20

  Produkcja JSW w II kw. zgodna z oczekiwaniami, sprzedaż nieco niższa (opinia)

 • 20.07.2018 08:02

  Produkcja węgla JSW w II kw. wyniosła 3,8 mln ton, sprzedaż 3,62 mln ton (opis)

 • 20.07.2018 07:36

  Produkcja węgla JSW w II kw. wyniosła 3,8 mln ton, sprzedaż 3,62 mln ton

 • 20.07.2018 07:25

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (26/2018) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2018 r.

 • 19.07.2018 12:52

  JSW chce, by PBSz pracowało głównie na potrzeby wewnętrzne grupy

 • 19.07.2018 12:34

  JSW podpisała 7 listów intencyjnych ws. programu rewitalizacji terenów po Krupińskim

 • 19.07.2018 11:41

  JSW do końca sierpnia może podjąć decyzję ws. współpracy z Prairie Mining

 • 18.07.2018 15:09

  Nie znaleziono związku między wstrząsem a pracami prowadzonymi w Zofiówce - komisja

 • 17.07.2018 17:07

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł (opis)

 • 17.07.2018 16:50

  JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln zł

 • 17.07.2018 16:33

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (25/2018) uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

 • 17.07.2018 14:05

  Zielona energia i innowacyjne technologie na terenach likwidowanej kopalni Krupiński - JSW

 • 12.07.2018 09:19

  DM BOŚ oczekuje ok. 400 mln zł skor. EBITDA JSW w II kw.; negatywnie ocenia podwyżki płac

 • 10.07.2018 16:37

  DM mBanku zmienił dla 7 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 06.07.2018 14:46

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (24/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. X kadencji - uzupełnienie

 • 04.07.2018 14:11

  Prokuratura wyjaśnia, czy JSW straciła ok. 87 mln zł przez działania b. zarządu z lat 2013-2016

 • 03.07.2018 20:41

  Złoże węgla, którym interesuje się Tamar, jest w dyspozycji JSW - Tchórzewski

 • 29.06.2018 07:22

  WZ JSW przeznaczyło zysk za '17 na kapitał zapasowy

 • 28.06.2018 22:22

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (23/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 29.05.2018 r. i 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 22:17

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (22/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. nowej kadencji

 • 28.06.2018 22:00

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (21/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 27.06.2018 11:50

  JSW chce sięgać po technologie węglopochodnych produktów, by buforować wahania cen węgla - prezes

 • 22.06.2018 14:11

  JSW podtrzymuje cel produkcji węgla w '18; szuka możliwości poszerzenia bazy zasobowej (opis)

 • 22.06.2018 13:55

  JSW zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję ws. aktywów Prairie Mining (opis)

 • 22.06.2018 13:04

  JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna PBSz

 • 22.06.2018 12:34

  JSW zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję ws. aktywów Prairie Mining

 • 22.06.2018 12:18

  JSW podtrzymuje tegoroczny cel produkcji na poziomie 15,4 mln ton węgla

 • 15.06.2018 16:26

  Tchórzewski wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK

 • 14.06.2018 10:21

  JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. komercyjnego wykorzystania wodoru

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 11.06.2018 13:10

  Skala podwyżki wynagrodzeń w JSW nie zaskakuje, bonus płacowy negatywny (opinia)

 • 11.06.2018 12:45

  JSW utworzy trzeci subportfel w ramach JSW FIZ z kwotą 0,5-1 mld zł

 • 11.06.2018 12:23

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (20/2018) utworzenie subportfela inwestycyjnego w ramach Funduszu stabilizacyjnego JSW S.A.

 • 11.06.2018 12:21

  Zarząd JSW porozumiał się ze związkowcami, fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 7 proc.

 • 11.06.2018 12:11

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (19/2018) Podpisanie porozumienia płacowego ze stroną społeczną JSW S.A.

 • 06.06.2018 17:01

  DM BDM podwyższył rekomendację JSW do "kupuj"

 • 06.06.2018 12:29

  Rozmowy z JSW ws. aktywów są nadal na wstępnym etapie - Prairie

 • 04.06.2018 13:55

  JSW chce w lipcu podjąć decyzję ws. aktywów Prairie Mining - prezes

 • 29.05.2018 14:45

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 29.05.2018 r. do ogłoszenia przerwy w obradach zgromadzenia

 • 29.05.2018 11:50

  Walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej przerwane do 28 czerwca

 • 29.05.2018 11:47

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (17/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

 • 18.05.2018 08:41

  JSW pokazała dobre wyniki za I kwartał (opinia)

 • 17.05.2018 18:13

  Zysk netto JSW w I kw. wyniósł 753,9 mln zł wobec konsensusu 698,4 mln zł zysku (opis)

 • 17.05.2018 18:12

  Dane operacyjne JSW w I kw. '18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 17.05.2018 17:23

  Zysk netto JSW w I kw. wyniósł 753,9 mln zł wobec konsensusu 698,4 mln zł zysku

 • 17.05.2018 17:12

  Wyniki JSW w I kw. '18 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2018 17:07

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 11:07

  JSW stara się o dofinansowanie programu inwestycyjnego wartego 894,4 mln zł z tzw. Planu Junckera (popr.)

 • 17.05.2018 07:51

  JSW stara się o dofinansowanie programu inwestycyjnego wartego 208 mln zł z tzw. Planu Junckera

 • 15.05.2018 18:58

  Wstrząs w Zofiówce może obniżyć produkcję węgla JSW w '18 o 380 tys. ton

 • 15.05.2018 18:36

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (16/2018) Wstępna ocena skutków wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka w dniu 5 maja 2018 roku i jego wpływu na wyniki operacyjne JSW na 2018 rok

 • 08.05.2018 19:58

  Ratownicy w Zofiówce odebrali sygnały z dwóch górniczych lamp w rejonie zalanym wodą

 • 08.05.2018 14:56

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (15/2018) Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2018 roku

 • 07.05.2018 08:53

  W kopalni Zofiówka kolejny etap akcji ratowniczej; w pon. nie będzie prowadzone wydobycie

 • 06.05.2018 21:45

  Wstrząs wtórny w kopalni Zofiówka spowolnił akcję ratowniczą; nie ma kontaktu z 3 górnikami

 • 27.04.2018 14:56

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał

 • 27.04.2018 14:37

  Tobiszowski o presji płacowej w JSW: trzeba wyważyć godne zarobki i wyzwania rozwojowe

 • 23.04.2018 20:23

  JSW ma aneks do umowy programu emisji obligacji

 • 23.04.2018 20:05

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (13/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy Programu Emisji Obligacji

 • 23.04.2018 12:04

  JSW i Famur chcą współpracować na zagranicznych rynkach

 • 19.04.2018 09:06

  DM BOŚ podniósł rekomendację JSW do "kupuj", cena docelowa 110 zł - bez zmian

 • 16.04.2018 09:04

  Dane o produkcji JSW w I kw. powyżej oczekiwań; kurs w górę o 2,2 proc. (opinia, aktl.)

 • 16.04.2018 08:33

  Dane o produkcji JSW w I kw. powyżej oczekiwań; rynek powinien pozytywnie zareagować (opinia)

 • 13.04.2018 18:25

  Produkcja węgla JSW w I kw. wyniosła 4,11 mln ton, sprzedaż 3,96 mln ton (opis)

 • 13.04.2018 18:14

  Produkcja węgla JSW w I kw. wyniosła 4,11 mln ton, sprzedaż 3,96 mln ton

 • 13.04.2018 17:55

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (12/2018) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2018 r.

 • 06.04.2018 11:51

  Sektor wydobywczy chce współpracować przy kontraktach w Indiach - ME

 • 28.03.2018 20:04

  JSW i Prairie mają umowę ws. potencjalnej współpracy dotyczącej projektów węglowych w Polsce

 • 28.03.2018 19:41

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (11/2018) Wspólne aktualne stanowisko dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy między Prairie Mining i JSW

 • 26.03.2018 09:14

  Vestor DM podwyższa cenę docelową dla akcji JSW do 99 zł

 • 20.03.2018 12:37

  Skutki finansowe partycypacji PPK dla spółek węglowych wyniosą 110 mln zł rocznie - Min Energii

 • 19.03.2018 12:45

  JSW ma 3-letnią umowę na sprzedaż węgla o szacunkowej wartości 4,5 mld zł

 • 19.03.2018 12:33

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (10/2018) Kontynuacja współpracy w zakresie sprzedaż węgla koksowego z ArcelorMittal

 • 15.03.2018 09:01

  Ceny węgla koksującego mogą wzrosnąć o 12 proc. w '18 - Credit Suisse

 • 13.03.2018 17:31

  JSW chce być gotowa na okres dekoniunktury na rynku węgla koksowego

 • 13.03.2018 17:03

  JSW będzie chciała wypłacić dywidendę za 2018 rok – prezes (opis)

 • 13.03.2018 16:21

  JSW może do końca II kwartału wyjść z emisją obligacji na rynek amerykański

 • 13.03.2018 15:50

  JSW będzie chciała wypłacić dywidendę za 2018 rok – prezes

 • 13.03.2018 08:31

  Rynek negatywnie zareaguje na wyniki JSW w IV kw. i zapowiedź braku dywidendy (opinia)

 • 12.03.2018 20:47

  Dane operacyjne JSW w IV kw. '17 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 12.03.2018 20:37

  Zysk netto j.d. JSW w IV kwartale '17 wyniósł 747,8 mln zł, EBITDA 1,12 mld zł (opis)

 • 12.03.2018 19:51

  Zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć zysk za '17 w całości na kapitał zapasowy (opis)

 • 12.03.2018 19:42

  Zysk netto j.d. JSW w IV kwartale '17 wyniósł 747,8 mln zł, EBITDA 1,12 mld zł

 • 12.03.2018 19:34

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (9/2018) Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2017 r.

 • 12.03.2018 19:32

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 12.03.2018 19:32

  Zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć zysk za '17 w całości na kapitał zapasowy

 • 12.03.2018 19:29

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 12.03.2018 19:25

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 16:11

  Testy na utratę wartości aktywów JSW zmniejszą EBIT spółki o 872,5 mln zł

 • 28.02.2018 15:56

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (8/2018) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

 • 28.02.2018 11:07

  ME analizuje potencjał finansowy inwestora zainteresowanego kopalnią Krupiński

 • 23.02.2018 13:45

  Produkcja węgla JSW w IV kw. spadła do 3,47 mln ton, a koksu do 0,86 mln ton (opis)

 • 23.02.2018 13:24

  Produkcja węgla JSW w IV kw. wyniosła 3,47 mln ton

 • 23.02.2018 13:18

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (7/2018) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2017 r.

 • 16.02.2018 17:32

  ME chce sprawdzić realność oferty inwestora dla Krupińskiego - Tobiszowski

 • 12.02.2018 19:53

  Tobiszowski: przygotowujemy inwestycje dla terenów likwidowanej kopalni Krupiński

 • 09.02.2018 14:46

  JSW zakłada w strategii średnio ok. 1 mld zł zysku netto rocznie (opis)

 • 09.02.2018 14:33

  Rozmowy z Prairie ws. Dębieńska były wstępnym rozpoznaniem intencji stron - JSW

 • 09.02.2018 13:58

  JSW chce na przeł. II i III ruszyć z roadshow w kraju ws. pozyskania finansowania

 • 09.02.2018 12:40

  Polityka dywidendowa zakłada wypłatę do 30 proc. zysku netto a nie co najmniej - JSW

 • 09.02.2018 12:37

  JSW nie wyklucza kolejnych one-offów w wynikach za 2017 rok

 • 09.02.2018 11:56

  Strategia JSW zakłada dywidendę na poziomie min. 30 proc. zysku netto grupy za dany rok (opis2)

 • 09.02.2018 11:50

  JSW zakłada w strategii średnio ok. 1 mld zł zysku netto rocznie

 • 09.02.2018 11:01

  Strategia JSW zakłada dywidendę na poziomie min. 30 proc. zysku netto grupy za dany rok (opis)

 • 09.02.2018 10:52

  Strategia JSW zakłada dywidendę na poziomie min. 30 proc. zysku netto grupy za dany rok

 • 08.02.2018 14:06

  Rozmowy z JSW ws. współpracy na bardzo wczesnym etapie - Prairie Mining

 • 08.02.2018 12:59

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok

 • 05.02.2018 16:21

  DM mBanku szacuje, że na koniec '18 JSW będzie mieć prawie 3 mld zł gotówki netto

 • 30.01.2018 14:37

  JSW złożyła ofertę wiążącą przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów

 • 30.01.2018 14:27

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (5/2018) Złożenie warunkowej oferty wiążącej na zakup akcji PBSz S.A.

 • 30.01.2018 09:30

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" JSW, cena docelowa 122,3 zł

 • 29.01.2018 12:57

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy na dostawy koksu z Balta GmbH

 • 26.01.2018 07:47

  DM BOŚ obniżył rekomendację JSW do "trzymaj"

 • 23.01.2018 18:37

  Wyzwaniem dla PGG na '18 m.in. inwestycje w kopalniach Staszic i Wesoła - Tobiszowski, ME

 • 23.01.2018 14:12

  Rząd rozpatrzył we wtorek Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

 • 18.01.2018 17:02

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (3/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 18.01.2018 r.

 • 18.01.2018 16:40

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (2/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

 • 18.01.2018 16:06

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (1/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 18.01.2018 r.

 • 18.01.2018 10:24

  NWZ JSW zgodziło się na nabycie przez spółkę certyfikatów funduszu stabilizacyjnego

 • 12.01.2018 08:19

  Erste podwyższył rekomendację dla JSW do "kupuj", cena docelowa 135,10 zł

 • 11.01.2018 16:56

  JSW analizuje możliwości refinansowania zadłużenia – w lutym seria spotkań z bankami

 • 11.01.2018 12:39

  PGNiG, PGG, JSW i Tauron będą współpracować przy wydobyciu metanu z pokładów węgla

 • 11.01.2018 12:21

  Citi obniżył rekomendację JSW do "sprzedaj", cena docelowa 80 zł

 • 22.12.2017 12:49

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (39/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał

 • 21.12.2017 19:06

  "Program dla Śląska" przewiduje m.in. budowę 2 kopalń: węgla kamiennego i koksowego

 • 21.12.2017 10:50

  Koksownia Victoria uruchamia szóstą baterię koksowniczą za 130 mln zł

 • 20.12.2017 10:02

  Wolumeny produkcji i CAPEX JSW w nowej strategii wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 20.12.2017 08:54

  Strategia JSW zakłada średnio 30 proc. marży EBITDA w 2018-30, CAPEX ok. 18,9 mld zł (opis)

 • 20.12.2017 08:39

  Strategia JSW zakłada średnio 30 proc. marży EBITDA w 2018-30, CAPEX ok. 18,9 mld zł

 • 20.12.2017 08:29

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (38/2017) Zatwierdzenie Strategii Grupy JSW na lata 2018-2030

 • 19.12.2017 16:01

  JSW chce rozwiązać rezerwę na deputaty węglowe na ok.1,3 mld zł, co wpłynie na wynik w IV kw. (opis)

 • 19.12.2017 15:51

  JSW planuje rozwiązać rezerwę na deputaty węglowe w kwocie około 1,3 mld zł

 • 19.12.2017 15:44

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (37/2017) Rozwiązanie rezerw na deputaty węglowe

 • 19.12.2017 09:43

  DM BDM rekomenduje "redukuj" JSW, cena docelowa 90,8 zł

 • 15.12.2017 15:53

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (36/2017) Zawarcie umowy na dostawy węgla

 • 13.12.2017 15:48

  JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego (opis)

 • 13.12.2017 15:41

  JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego

 • 13.12.2017 15:36

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (35/2017) Fundusz stabilizacyjny JSW S.A.

 • 07.12.2017 08:43

  Analitycy negatywnie oceniają przywrócenie przez JSW zawieszonych świadczeń pracowniczych (opinia)

 • 06.12.2017 18:21

  JSW przywróci zawieszone świadczenia pracownicze; wartość ok. 550 mln zł w '18-'19 (opis)

 • 06.12.2017 18:09

  JSW przywróci zawieszone świadczenia pracownicze; wartość ok. 550 mln zł w '18-'19

 • 06.12.2017 17:55

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (34/2017) Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi

 • 04.12.2017 11:02

  Haitong Bank wznowił wydawanie rekomendacji dla JSW od zalecenia "kupuj"

 • 01.12.2017 10:17

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji JSW do 86,8 zł, rekomendację do "redukuj"

 • 29.11.2017 19:11

  Daniel Ozon obejmie stanowisko prezesa JSW

 • 29.11.2017 19:00

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (33/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 29.11.2017 18:57

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (32/2017) Powołanie Członka Zarządu JSW S.A.

 • 29.11.2017 17:48

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (31/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.11.2017 12:22

  JSW ma porozumienie o współpracy z indyjską spółką JSPL

 • 29.11.2017 10:57

  Wood podniósł cenę docelową akcji JSW do 92 zł

 • 24.11.2017 11:55

  ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

 • 20.11.2017 10:21

  JSW i AGH ruszają ze wspólnym programem badawczym

 • 17.11.2017 13:41

  JSW rozważa emisję obligacji o wartości 500 mln USD na rynku amerykańskim

 • 17.11.2017 13:20

  JSW zrealizuje tegoroczny plan produkcji węgla na poziomie ok. 15 mln ton

 • 17.11.2017 12:35

  JSW jest zainteresowana przejęciem spółki PBSz

 • 17.11.2017 12:21

  JSW w IV kw. może rozwiązać znaczną część rezerw na aktywa górnicze

 • 17.11.2017 11:56

  JSW rozważy wypłatę dywidendy z zysku za '17

 • 17.11.2017 11:43

  JSW planuje na 2018 rok CAPEX na poziomie ok. 1,3 mld zł

 • 17.11.2017 11:30

  JSW planuje na cały rok CAPEX w wysokości 850 mln zł

 • 17.11.2017 09:08

  Analitycy rozczarowani poziomem cen JSW za węgiel koksujący w III kw. (opinia)

 • 17.11.2017 09:04

  DZIEŃ NA GPW: Wycena akcji JSW w dół o ponad 9 proc. po publikacji wyników

 • 17.11.2017 08:56

  JSW chce zwiększyć wydobycie i sprzedaż węgla do powyżej 18 mln ton netto do '30 (opis)

 • 17.11.2017 08:31

  JSW chce zwiększyć wydobycie i sprzedaż węgla do powyżej 18 mln ton netto do '30

 • 16.11.2017 21:02

  Zysk netto JSW w III kw. wyniósł 360,4 mln zł wobec konsensusu 552,1 mln zł zysku (opis)

 • 16.11.2017 20:48

  Wyniki finansowe JSW za III kw. według segmentów działalności (tabela)

 • 16.11.2017 20:18

  Dane operacyjne JSW w trzecim kwartale 2017 roku (tabela)

 • 16.11.2017 20:05

  Zysk netto JSW w III kw. wyniósł 360,4 mln zł wobec konsensusu 552,1 mln zł zysku

 • 16.11.2017 19:56

  Wyniki JSW w III kw. '17 vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2017 19:47

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 09:28

  JSW zakłada, że do '20 węgiel koksowy będzie stanowił ok. 80 - 85 proc. produkcji - ME

 • 09.11.2017 15:38

  Ewentualne rozwiązanie rezerw nie daje podstaw do wypłaty premii - JSW

 • 09.11.2017 07:17

  Sektor górniczy po 9 mies odnotował zysk w wysokości 1,66 mld zł - ARP

 • 08.11.2017 12:29

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (30/2017) Terminy publikacji raportów okresowych JSW S.A. w roku obrotowym 2018

 • 08.11.2017 08:52

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (29/2017) Zawarcie umowy na dostawy koksu

 • 06.11.2017 14:15

  Wiceminister Tobiszowski zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa JSW

 • 31.10.2017 15:27

  JSW zamierza utrzymać żywotność Ruchu Jastrzębie do 2025 roku

 • 27.10.2017 14:50

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (28/2017) Rejestracja zmian Statutu JSW S.A.

 • 24.10.2017 15:26

  Produkcja węgla JSW w III kw. wyniosła 3,5 mln ton, a koksu 0,9 mln ton (opis)

 • 24.10.2017 15:06

  Produkcja węgla JSW w III kw. wyniosła 3,54 mln ton

 • 24.10.2017 14:56

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (27/2017) Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej JSW za 3Q 2017 r.

 • 23.10.2017 09:19

  DM BOŚ podniósł cenę docelową JSW do 125 zł

 • 20.10.2017 11:48

  DM BZ WBK rekomenduje kupno KGHM i JSW oraz sprzedaż Bogdanki

 • 19.10.2017 16:26

  JSW nie planuje na razie porozumienia ze związkowcami ws. deputatów

 • 19.10.2017 16:08

  Publikacja strategii JSW opóźnia się, bo spółka czeka na akceptację wierzycieli

 • 19.10.2017 16:01

  JSW chce wyjść na rynek z emisją obligacji celem refinansowania zadłużenia

 • 19.10.2017 09:32

  Konkurs na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej

 • 18.10.2017 09:26

  W JSW możliwe podobne porozumienie ze związkami jak w LWB; wartość one-offu większa (opinia)

 • 06.10.2017 19:33

  JSW chce w cztery tygodnie wybrać TFI dla funduszu stabilizacyjnego wartego 1,2-1,5 mld zł

 • 06.10.2017 15:23

  ME proponuje 5 mld zł na rewitalizację terenów pogórniczych po 2018 r.

 • 06.10.2017 13:21

  Do 2030 r. grupa JSW przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje w koksowniach

 • 06.10.2017 13:13

  Tomasz Śledź powołany do zarządu JSW

 • 06.10.2017 13:06

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (26/2017) Powołanie członka Zarządu JSW S.A.

 • 05.10.2017 16:47

  Grupa JSW chce utrzymać moce koksownicze na stabilnym poziomie

 • 02.10.2017 14:13

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (25/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • 02.10.2017 10:11

  Vestor DM podniósł cenę docelową JSW do 107 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 20.09.2017 08:18

  DM PKO BP podniósł cenę docelową Bogdanki do 84,5 zł oraz JSW do 114 zł

 • 06.09.2017 20:53

  Daniel Ozon delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu JSW

 • 06.09.2017 20:44

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (24/2017) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

 • 05.09.2017 18:31

  Co najmniej 1,2 mld zł w funduszu stabilizacyjnym JSW

 • 05.09.2017 13:56

  JSW wydała ponad 157 mln zł na jednorazową nagrodę dla pracowników

 • 04.09.2017 15:49

  JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 127,23 mln zł oraz 22,74 mln USD

 • 04.09.2017 15:40

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (23/2017) Wcześniejszy wykup obligacji

 • 21.08.2017 15:37

  JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (22/2017) Informacja o transakcjach na akcjach JSW S.A.

 • 18.08.2017 15:15

  JSW zwiększa inwestycje w nowe wyrobiska

 • 18.08.2017 11:53

  JSW w IV kw. podejmie decyzje ws. finansowania długoterminowego

 • 18.08.2017 11:35

  JSW nie rozważa obecnie odkupu udziałów w koksowni Victoria

 • 18.08.2017 11:33

  JSW przeanalizuje możliwość wypłaty dywidendy w '18

 • 18.08.2017 11:20

  JSW może rozważyć odwrócenie odpisów na aktywa górnicze w wynikach za '17

 • 18.08.2017 11:04

  JSW chce na przełomie IX/X przedstawić nową strategię na lata 2017-30

 • 18.08.2017 08:47

  Wyniki JSW za II kw. porównywalne do oczekiwań (opinia)

 • 17.08.2017 20:57

  Dane operacyjne JSW w II kw. '17 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 17.08.2017 20:43

  Zysk netto JSW w II kw. wyniósł 566,2 mln zł wobec konsensusu 503,5 mln zł (opis)