IQ Partners SA

skrót: IQP

Ostatnie notowanie z: 17.04.2019 11:00

Aktualny kurs0,28   -3,45 %-0,01 zł
Otwarcie0,28-3,45%
Minimum0,28-3,45%
Maksimum0,28-3,45%
Wolumen (szt.) 375
Kurs odniesienia0,29
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13750,29
130 4000,25
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,2823 380 2
0,297 901 1
0,3025 334 1
0,335 000 1
0,343 099 1
Polski podmiot inwestycyjny specjalizującym się w inwestycjach w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up). Spółka inwestuje w firmy z branż: Internet, mobile, e-commerce oraz IT.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hazubski Maciejprzez Dien sp. z o.o.5 000 00022,37%5 000 00022,37%
Przyłęcki WojciechNWZ4 805 35021,50%4 805 35021,50%
Global 1 sp. z o.o. s.k.a.4 427 00019,80%4 427 00019,80%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 10.04.2019 17:57

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 10.04.2019 17:43

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 07.03.2019 16:37

  IQ PARTNERS SA (7/2019) Udzielenie prokury samoistnej

 • 31.01.2019 17:23

  IQ PARTNERS SA (6/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IQ Partners S.A. w dniu 31 stycznia 2019 roku

 • 31.01.2019 17:08

  IQ PARTNERS SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31.01.2019 roku

 • 18.01.2019 13:16

  IQ PARTNERS SA (4/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 15.01.2019 15:33

  IQ PARTNERS SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 04.01.2019 15:38

  IQ PARTNERS SA (2/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2019 r.

 • 04.01.2019 15:29

  IQ PARTNERS SA (1/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 roku

 • 31.12.2018 14:21

  IQ PARTNERS SA (30/2018) Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 31.12.2018 14:11

  IQ PARTNERS SA (29/2018) Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.12.2018 17:47

  IQ PARTNERS SA (28/2018) Oddalenie wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców zmian statutu

 • 15.11.2018 17:35

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 17:56

  IQ PARTNERS SA (27/2018) Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

 • 26.09.2018 16:32

  IQ PARTNERS SA (26/2018) Rejestracja połączenia spółek portfelowych

 • 14.09.2018 17:35

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.06.2018 14:28

  IQ PARTNERS SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partners S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

 • 22.06.2018 13:58

  IQ PARTNERS SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 15:54

  IQ PARTNERS SA (23/2018) Dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 17:30

  IQ PARTNERS SA (22/2018) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

 • 25.05.2018 17:21

  IQ PARTNERS SA (21/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 16:59

  IQ PARTNERS SA (20/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 23.05.2018 16:48

  IQ PARTNERS SA (19/2018) Zamiar połączenia spółek portfelowych

 • 15.05.2018 18:12

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.04.2018 18:10

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 10.04.2018 18:03

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.04.2018 10:20

  IQ PARTNERS SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IQ Partners S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 roku

 • 09.04.2018 15:54

  IQ PARTNERS SA (17/2018) Powołanie osób nadzorujących

 • 09.04.2018 15:34

  IQ PARTNERS SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r.

 • 06.04.2018 13:43

  IQ PARTNERS SA (15/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 28.03.2018 16:46

  IQ PARTNERS SA (14/2018) Utrata wartości aktywów

 • 13.03.2018 19:07

  IQ PARTNERS SA (13/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 kwietnia 2018 roku

 • 13.03.2018 19:01

  IQ PARTNERS SA (12/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2018 roku

 • 02.03.2018 09:52

  IQ PARTNERS SA (11/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 01.03.2018 17:07

  IQ PARTNERS SA (10/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 28.02.2018 15:57

  IQ PARTNERS SA (9/2018) Rejestracja spółki zależnej

 • 23.02.2018 16:35

  IQ PARTNERS SA (8/2018) Zawiadomienia o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

 • 21.02.2018 14:26

  IQ PARTNERS SA (7/2018) Korekta zawiadomień o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.02.2018 16:53

  IQ PARTNERS SA (6/2018) Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 20.02.2018 11:04

  IQ PARTNERS SA (5/2018) Zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.02.2018 10:52

  IQ PARTNERS SA (4/2018) Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 26.01.2018 18:37

  IQ PARTNERS SA (3/2018) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 24.01.2018 17:11

  IQ PARTNERS SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 09.01.2018 16:53

  IQ PARTNERS SA (1/2018) Rejestracja połączenia spółek zależnych

 • 22.12.2017 15:44

  IQ PARTNERS SA (24/2017) Powołanie spółki zależnej i objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport)

 • 22.12.2017 10:17

  IQ PARTNERS SA (23/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 22.12.2017 09:59

  IQ PARTNERS SA (22/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

 • 15.11.2017 17:28

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.09.2017 14:35

  IQ PARTNERS SA (21/2017) Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 15.09.2017 17:40

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 15:59

  IQ PARTNERS SA (20/2017) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

 • 21.08.2017 16:51

  IQ PARTNERS SA (19/2017) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego dotyczącego akcji spółki zależnej

 • 12.07.2017 17:18

  IQ PARTNERS SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partners S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku oraz po przerwie w dniach 28 czerwca 2017 roku i 12 lipca 2017 roku

 • 12.07.2017 17:09

  IQ PARTNERS SA (17/2017) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie w dniu 12.07.2017 roku

 • 28.06.2017 16:46

  IQ PARTNERS SA (16/2017) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie w dniu 28.06.2017 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 23.06.2017 17:31

  IQ PARTNERS SA (15/2017) Zamiar połączenia spółek zależnych

 • 22.06.2017 16:50

  IQ PARTNERS SA (14/2017) Powołanie Członków Zarządu IQ Partners S.A. na kolejną kadencję

 • 22.06.2017 16:49

  IQ PARTNERS SA (13/2017) Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. na kolejną kadencję

 • 22.06.2017 16:40

  IQ PARTNERS SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 26.05.2017 15:19

  IQ PARTNERS SA (11/2017) Proponowana zmiana Statutu Spółki

 • 26.05.2017 15:16

  IQ PARTNERS SA (10/2017) Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 15:10

  IQ PARTNERS SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 18.05.2017 17:27

  IQ PARTNERS SA (8/2017) Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pośrednio zależnej od Emitenta

 • 15.05.2017 17:30

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.04.2017 16:42

  IQ PARTNERS SA (7/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.04.2017 18:25

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.04.2017 18:04

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.03.2017 18:09

  IQ PARTNERS SA (6/2017) Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej

 • 22.02.2017 09:46

  IQ PARTNERS SA (5/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 16.01.2017 12:49

  IQ PARTNERS SA (4/2017) Zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.01.2017 17:19

  IQ PARTNERS SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 04.01.2017 17:43

  IQ PARTNERS SA (2/2017) Korekta raportu bieżącego nr 1/2017 - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji

 • 03.01.2017 18:24

  IQ PARTNERS SA (1/2017) Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji

 • 10.11.2016 17:48

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 17:18

  IQ PARTNERS SA (12/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

 • 10.10.2016 16:16

  IQ PARTNERS SA (11/2016) Rejestracja zmian statutu IQ Partners S.A.

 • 30.08.2016 17:53

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.07.2016 15:56

  IQ PARTNERS SA (10/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki przez Radę Nadzorczą

 • 20.06.2016 16:07

  IQ PARTNERS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partners S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 15:35

  IQ PARTNERS SA Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 17.06.2016 15:21

  IQ PARTNERS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 r.

 • 20.05.2016 17:48

  IQ PARTNERS SA Proponowana zmiana Statutu Spółki

 • 20.05.2016 17:44

  IQ PARTNERS SA Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 czerwca 2016 r.

 • 20.05.2016 17:33

  IQ PARTNERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2016 r.

 • 13.05.2016 17:36

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 17:35

  IQ PARTNERS SA Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości IQ Partners S.A.

 • 21.03.2016 20:00

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 19:44

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 17:52

  IQ PARTNERS SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

 • 27.01.2016 18:30

  IQ PARTNERS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 13.11.2015 17:37

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.08.2015 17:36

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 19:21

  IQ PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 18.08.2015 10:59

  IQ PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 29.06.2015 17:39

  IQ PARTNERS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partners S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 24.06.2015 17:16

  IQ PARTNERS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 17:45

  IQ PARTNERS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.05.2015 14:31

  IQ PARTNERS SA Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.

 • 26.05.2015 14:27

  IQ PARTNERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2015 r.

 • 14.05.2015 17:13

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 19.03.2015 19:49

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 19:36

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 28.01.2015 15:58

  IQ PARTNERS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 13.11.2014 17:34

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.08.2014 08:19

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 21.08.2014 16:47

  IQ PARTNERS SA ujawnienie stanu posiadania

 • 20.08.2014 08:46

  IQ PARTNERS SA - ujawnienie stanu posiadania

 • 20.08.2014 08:41

  IQ PARTNERS SA ujawnienie stanu posiadania

 • 20.08.2014 08:34

  IQ PARTNERS SA zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji spółki

 • 01.07.2014 14:15

  IQ PARTNERS SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2014 roku

 • 26.06.2014 15:23

  IQ PARTNERS SA Informacja o niepodjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu

 • 25.06.2014 19:31

  IQ PARTNERS SA powołanie członków zarządu spółki na kolejną kadencję

 • 25.06.2014 19:20

  IQ PARTNERS SA powołanie Rady nadzorczej spółki na kolejną kadencję

 • 25.06.2014 19:09

  IQ PARTNERS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki w dniu 25 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 15:50

  IQ PARTNERS SA wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ wraz z projektem uchwały

 • 30.05.2014 13:08

  IQ PARTNERS SA proponowana zmiana statutu spółki

 • 30.05.2014 12:59

  IQ PARTNERS SA projekty uchwał wraz z dokumentacją na ZWZ spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 12:27

  IQ PARTNERS SA zwołanie ZWZ spółki na dzień 25 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 16:01

  IQ PARTNERS SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji emitenta

 • 12.05.2014 17:39

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 24.04.2014 17:21

  IQ PARTNERS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.03.2014 18:35

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 18:23

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.01.2014 16:41

  IQ PARTNERS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 22.11.2013 14:39

  IQ PARTNERS SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej o transakcji na akcjach spółki

 • 12.11.2013 17:39

  IQ PARTNERS SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 30.08.2013 08:07

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 08.07.2013 17:01

  IQ PARTNERS SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej o transakcji na akcjach Spółki

 • 25.06.2013 17:21

  IQ PARTNERS SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2013 roku

 • 20.06.2013 19:13

  IQ PARTNERS SA zmiana w składzie rady nadzorczej

 • 19.06.2013 17:28

  IQ PARTNERS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 19 czerwca 2013 r.

 • 10.06.2013 06:08

  IQ PARTNERS SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.05.2013 08:04

  IQ PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 24.04.2013 18:15

  IQ PARTNERS SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku