Satis Group SA

skrót: IAG

Ostatnie notowanie z: 14.06.2017 17:00

Aktualny kurs1,32   10 %0,12 zł
Otwarcie1,200,00%
Minimum1,221,67%
Maksimum1,3714,17%
Wolumen (szt.) 323721
Kurs odniesienia1,20
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)417
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 3991,33
25 6601,31
430 7861,30
21 4201,28
11 0401,27
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,3452 1
1,352 570 3
1,365 520 1
1,3710 391 3
1,3815 770 6
Grupaskupia się na świadczeniu usług monitoringu pojazdów i zarządzania flotą poprzez firmę zależną Satis GPS.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Carom sp. z o.o.3 839 64233,00%3 839 64233,00%
United SA1 028 2928,84%1 028 2928,84%
Khanfi Moncefwraz z MKIA Ltd.731 5226,29%731 5226,29%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 06.03.2019 17:40

  SATIS GROUP SA (5/2019) Wznowienie działalności operacyjnej Emitenta

 • 31.01.2019 20:35

  SATIS GROUP SA (4/2019) Aneks do umowy pożyczki oraz kontynuacja negocjacji dotyczących spłaty pożyczki

 • 30.01.2019 10:08

  SATIS GROUP SA (3/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.01.2019 15:06

  SATIS GROUP SA (2/2019) Postanowienie Sądu Apelacyjnego prawomocnie oddalające wniosek Tadeusza Lewkowicza o udzielenie zabezpieczenia

 • 17.01.2019 21:05

  SATIS GROUP SA (1/2019) Uprawomocnienie się postanowienia o wpisie Prezesa Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 28.12.2018 16:56

  SATIS GROUP SA (53/2018) Aneks do umowy pożyczki oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących spłaty pożyczki

 • 06.12.2018 17:10

  SATIS GROUP SA (52/2018) Wniosek o wznowienia obrotu akcjami Emitenta

 • 05.12.2018 18:52

  SATIS GROUP SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zakończenia negocjacji ugodowych oraz zawarcia ugody

 • 05.12.2018 18:31

  SATIS GROUP SA (50/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych

 • 30.11.2018 19:01

  SATIS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 17:48

  SATIS GROUP SA (49/2018) Pismo w sprawie wznowienia obrotu akcjami Emitenta

 • 13.11.2018 17:19

  SATIS GROUP SA (48/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

 • 08.11.2018 15:16

  SATIS GROUP SA (47/2018) Odwołanie i Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 08.11.2018 15:12

  SATIS GROUP SA (47/2018) Odwołanie i Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 08.11.2018 15:01

  SATIS GROUP SA (46/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 06.11.2018 18:50

  SATIS GROUP SA (45/2018) Organizacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.10.2018 12:09

  SATIS GROUP SA (42/2018) Korekta raportu z informacją o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 MAR

 • 29.10.2018 21:01

  SATIS GROUP SA (44/2018) Odwołanie i powołanie Zarządu Emitenta

 • 29.10.2018 20:57

  SATIS GROUP SA (43/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

 • 26.10.2018 18:29

  SATIS GROUP SA (42/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.10.2018 18:17

  SATIS GROUP SA (41/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.

 • 25.10.2018 20:03

  SATIS GROUP SA (40/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 25.10.2018 19:56

  SATIS GROUP SA (39/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 24.10.2018 17:57

  SATIS GROUP SA (38/2018) Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.10.2018 17:51

  SATIS GROUP SA (37/2018) Kandydatury do Rady Nadzorczej

 • 21.10.2018 17:29

  SATIS GROUP SA (36/2018) Zmiany w porządku obrad ZWZA

 • 17.10.2018 21:52

  SATIS GROUP SA (35/2018) Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 17.10.2018 21:25

  SATIS GROUP SA (34/2018) Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.10.2018 19:06

  SATIS GROUP SA (33/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.10.2018 18:05

  SATIS GROUP SA (32/2018) Zawarcie umowy nabycia spółek

 • 09.10.2018 17:54

  SATIS GROUP SA (31/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 01.10.2018 18:51

  SATIS GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 20:28

  SATIS GROUP SA (30/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.09.2018 20:22

  SATIS GROUP SA (29/2018) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.09.2018 13:01

  SATIS GROUP SA (28/2018) Strona internetowa Emitenta

 • 12.09.2018 13:15

  SATIS GROUP SA (27/2018) Powołanie Prokurenta Samoistnego

 • 12.09.2018 12:55

  SATIS GROUP SA (26/2018) Wstrzymanie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

 • 23.08.2018 22:17

  SATIS GROUP SA (25/2018) Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 20.08.2018 17:49

  SATIS GROUP SA (24/2018) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały zwołane na dzień 27.08.2018 r.

 • 14.08.2018 17:11

  SATIS GROUP SA (23/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 09.08.2018 20:49

  SATIS GROUP SA (22/2018) Zmiany w porządku obrad NWZ

 • 07.08.2018 20:59

  SATIS GROUP SA (21/2018) Informacja dotycząca analizy bieżących potrzeb finansowych Emitenta

 • 06.08.2018 21:31

  SATIS GROUP SA (20/2018) Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZA

 • 04.08.2018 15:45

  SATIS GROUP SA (19/2018) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 01.08.2018 22:00

  SATIS GROUP SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 01.08.2018 07:40

  SATIS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.07.2018 21:42

  SATIS GROUP SA (17/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.07.2018 19:51

  SATIS GROUP SA (16/2018) Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 26.07.2018 21:51

  SATIS GROUP SA (15/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 26.07.2018 14:38

  SATIS GROUP SA (14/2018) Wniosek o wznowienie obrotu akcjami Emitenta

 • 26.07.2018 14:05

  SATIS GROUP SA (13/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 25.07.2018 21:19

  SATIS GROUP SA (12/2018) Ujawnienie stanu posiadania

 • 24.07.2018 20:12

  SATIS GROUP SA (11/2018) Zawarcie umowy pożyczki

 • 10.07.2018 18:41

  SATIS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.07.2018 18:02

  SATIS GROUP SA (10/2018) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjoanriuszy

 • 30.06.2018 15:51

  SATIS GROUP SA (9/2018) Zawarcie umów zbycia spółek zależnych Emitenta.

 • 29.06.2018 22:57

  SATIS GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.06.2018 22:35

  SATIS GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 21.06.2018 18:13

  SATIS GROUP SA (8/2018) Informacja o publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

 • 21.06.2018 18:07

  SATIS GROUP SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego Z Harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.06.2018 22:15

  SATIS GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.06.2018 17:43

  IALBATROS GROUP SA (7/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian Statutu Emitenta

 • 05.06.2018 17:31

  IALBATROS GROUP SA (6/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.06.2018 17:24

  IALBATROS GROUP SA (5/2018) Informacja o trwającym audycie oraz publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

 • 13.04.2018 11:24

  IALBATROS GROUP SA (4/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 10.04.2018 12:49

  IALBATROS GROUP SA (3/2018) Powołanie Zarządu Emitenta

 • 10.04.2018 12:44

  IALBATROS GROUP SA (2/2018) Zapoznanie się oraz przyjęcie rezygnacji Członków Rady Nadzorczej. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 10.04.2018 12:33

  IALBATROS GROUP SA (1/2018) Wznowienie publikacji raportowania oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2017 r. obradujące po przerwach w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz w dniu 14 lipca 2017 r.

 • 01.09.2017 21:07

  IALBATROS GROUP SA (83/2017) Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Emitentowi o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r.

 • 28.08.2017 21:13

  IALBATROS GROUP SA (82/2017) Informacja w sprawie wytransferowanych środków pieniężnych spółki pośrednio zależnej Emitenta

 • 28.08.2017 21:01

  IALBATROS GROUP SA (81/2017) Złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi na orzeczenie do Sądu Rejonowego

 • 17.08.2017 17:01

  IALBATROS GROUP SA (80/2017) Informacja o zaskarżaniu postanowienia sądu rejonowego

 • 07.08.2017 23:23

  IALBATROS GROUP SA (79/2017) Wypowiedzenie umowy pożyczki przez ETIN SAS

 • 18.07.2017 23:08

  IALBATROS GROUP SA (78/2017) Wydanie przez sąd rejestrowy postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis

 • 05.07.2017 21:58

  IALBATROS GROUP SA (77/2017) Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 28.06.2017 14:50

  IALBATROS GROUP SA (76/2017) Informacja dotycząca niemożności odbycia się WZA

 • 23.06.2017 18:34

  IALBATROS GROUP SA (75/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 23.06.2017 18:30

  IALBATROS GROUP SA (74/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 20.06.2017 19:07

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki IALBATROS GROUP S.A.

 • 20.06.2017 18:22

  IALBATROS GROUP SA (73/2017) Informacja o blokadzie rachunków bakowych Emitenta

 • 20.06.2017 14:40

  IALBATROS GROUP SA (72/2017) Korekta raportu bieżącego dotyczącego złożenia wniosku do KRS o ustanowienie kuratora

 • 20.06.2017 14:03

  IALBATROS GROUP SA (72/2017) Złożenie Wniosku do KRS o ustanowienie kuratora

 • 19.06.2017 20:49

  IALBATROS GROUP SA (71/2017) Odstąpienie od Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

 • 16.06.2017 23:16

  IALBATROS GROUP SA (70/2017) Nabycie przez Emitenta obligacji własnych serii E w celu umorzenia

 • 16.06.2017 15:01

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IALBATROS GROUP S.A.

 • 16.06.2017 14:02

  GPW zawiesiła obrót akcjami spółki iAlbatros Group

 • 14.06.2017 22:03

  IALBATROS GROUP SA (69/2017) Informacja o NWZ

 • 14.06.2017 12:30

  IALBATROS GROUP SA (68/2017) Postanowienie dotyczące wniosku United S.A. o udzielenie zabezpieczenia

 • 13.06.2017 22:59

  IALBATROS GROUP SA (67/2017) Zmiany w porządku obrad WZA

 • 13.06.2017 18:25

  IALBATROS GROUP SA (66/2017) Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej

 • 13.06.2017 12:19

  IALBATROS GROUP SA (65/2017) Postanowienie o oddaleniu wniosku United S.A. o udzielenie zabezpieczenia

 • 12.06.2017 21:50

  IALBATROS GROUP SA (64/2017) Stanowisko Emitenta w sprawie żądania uzupełnienia porządku obrad WZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku wraz z szacunkami wyników SATIS GPS Sp. z o.o. na lata 2017-2019

 • 12.06.2017 19:11

  IALBATROS GROUP SA (63/2017) Oświadczenie Oferenta o wygaśnięciu w całości oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 12.06.2017 08:18

  IALBATROS GROUP SA (62/2017) Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

 • 08.06.2017 17:54

  IALBATROS GROUP SA (61/2017) Wystawienie przez Emitenta wezwania do zapłaty

 • 02.06.2017 19:35

  IALBATROS GROUP SA (60/2017) Przyjęcie oferty zakupu akcji

 • 02.06.2017 19:28

  IALBATROS GROUP SA (59/2017) Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

 • 02.06.2017 19:16

  IALBATROS GROUP SA (58/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 02.06.2017 19:11

  IALBATROS GROUP SA (57/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 01.06.2017 22:02

  IALBATROS GROUP SA (56/2017) Wykup obligacji serii E

 • 30.05.2017 22:29

  IALBATROS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 12:37

  IALBATROS GROUP SA (55/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 30.05.2017 12:17

  IALBATROS GROUP SA (54/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 30.05.2017 09:59

  IALBATROS GROUP SA (53/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 26.05.2017 21:51

  IALBATROS GROUP SA (52/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 26.05.2017 21:44

  IALBATROS GROUP SA (51/2017) Zawarcie Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

 • 26.05.2017 21:35

  IALBATROS GROUP SA (50/2017) Zmiany w porządku obrad NWZ

 • 24.05.2017 18:07

  IALBATROS GROUP SA (49/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 18.05.2017 19:50

  IALBATROS GROUP SA (48/2017) Otrzymanie wezwania do zapłaty

 • 17.05.2017 19:08

  IALBATROS GROUP SA (47/2017) Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

 • 16.05.2017 17:07

  IALBATROS GROUP SA (46/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 15.05.2017 20:01

  IALBATROS GROUP SA (45/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

 • 15.05.2017 19:55

  IALBATROS GROUP SA (44/2017) Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

 • 15.05.2017 19:49

  IALBATROS GROUP SA (43/2017) Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 15.05.2017 19:41

  IALBATROS GROUP SA (42/2017) Wykup obligacji serii E

 • 12.05.2017 18:09

  IALBATROS GROUP SA (41/2017) Wykup obligacji serii E

 • 28.04.2017 23:35

  IALBATROS GROUP SA (40/2017) Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 roku

 • 28.04.2017 23:28

  IALBATROS GROUP SA (39/2017) Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E

 • 28.04.2017 23:22

  IALBATROS GROUP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 23:07

  IALBATROS GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 26.04.2017 19:19

  IALBATROS GROUP SA (38/2017) Wykup obligacji serii E

 • 20.04.2017 07:27

  IALBATROS GROUP SA (37/2017) List ustępującego Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy

 • 20.04.2017 07:07

  IALBATROS GROUP SA (36/2017) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 20.04.2017 06:59

  IALBATROS GROUP SA (35/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 20.04.2017 00:00

  IALBATROS GROUP SA (34/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 23:47

  IALBATROS GROUP SA (33/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 23:24

  IALBATROS GROUP SA (32/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 11.04.2017 17:42

  IALBATROS GROUP SA (31/2017) Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące transakcji sprzedaży akcji spółki iAlbatros Poland S.A. oraz skupu akcji własnych

 • 10.04.2017 17:39

  IALBATROS GROUP SA (30/2017) Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 • 07.04.2017 08:55

  IALBATROS GROUP SA (29/2017) Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej

 • 06.04.2017 08:35

  IALBATROS GROUP SA (28/2017) Przedstawienie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania kwot uzyskanych ze sprzedaży iAlbatros Poland S.A.

 • 06.04.2017 08:17

  IALBATROS GROUP SA (27/2017) Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej

 • 05.04.2017 11:48

  IALBATROS GROUP SA (26/2017) Wykup obligacji serii F

 • 03.04.2017 19:18

  MetLife OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym iAlbatros Group

 • 03.04.2017 19:00

  IALBATROS GROUP SA (25/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 03.04.2017 09:47

  IALBATROS GROUP SA (24/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.03.2017 22:21

  Investors TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje iAlbatros Group

 • 31.03.2017 20:54

  IALBATROS GROUP SA (23/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.03.2017 20:45

  IALBATROS GROUP SA (22/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.03.2017 15:38

  IALBATROS GROUP SA (21/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 31.03.2017 15:27

  IALBATROS GROUP SA (20/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 30.03.2017 18:06

  IALBATROS GROUP SA (19/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 28.03.2017 18:37

  iAlbatros Group skupił 2.455.559 akcji własnych za 145 mln zł

 • 28.03.2017 18:24

  IALBATROS GROUP SA (18/2017) Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.

 • 22.03.2017 08:30

  IALBATROS GROUP SA (17/2017) Rozwiązanie umów lock-up

 • 21.03.2017 18:49

  IALBATROS GROUP SA (15/2017) Żądanie przedterminowego wykupu obligacji

 • 17.03.2017 16:57

  IALBATROS GROUP SA (14/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 17.03.2017 08:56

  iAlbatros Group skupi 2.455.559 akcji własnych za 145 mln zł do 28 marca 2017 r.

 • 17.03.2017 08:28

  IALBATROS GROUP SA (13/2017) Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

 • 13.03.2017 19:37

  IALBATROS GROUP SA (12/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii F

 • 10.03.2017 19:01

  IALBATROS GROUP SA (11/2017) Informacja dotycząca trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych

 • 10.03.2017 18:43

  IALBATROS GROUP SA (10/2017) Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii F

 • 10.03.2017 18:34

  IALBATROS GROUP SA (9/2017) Zamknięcie i rozliczenie sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

 • 10.03.2017 17:48

  IALBATROS GROUP SA (8/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - ujawnienie nazwy strony transakcji sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

 • 02.03.2017 18:34

  IALBATROS GROUP SA (7/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta

 • 02.03.2017 07:58

  iAlbatros Group sprzedaje iAlbatros Poland

 • 02.03.2017 07:38

  IALBATROS GROUP SA (6/2017) Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

 • 02.03.2017 06:59

  IALBATROS GROUP SA (5/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A., w związku z otrzymaniem projektu umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros P

 • 30.01.2017 20:48

  IALBATROS GROUP SA (4/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 16.01.2017 20:54

  IALBATROS GROUP SA (3/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

 • 12.01.2017 19:50

  IALBATROS GROUP SA (2/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 04.01.2017 18:53

  IALBATROS GROUP SA (1/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.

 • 29.12.2016 00:15

  NWZ iAlbatros Group zgodziło się na sprzedaż iAlbatros Poland za min. 140 mln zł

 • 28.12.2016 23:12

  IALBATROS GROUP SA (128/2016) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 28.12.2016 22:58

  IALBATROS GROUP SA (127/2016) Treść uchwał podjętych przez NWZ oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad

 • 28.12.2016 11:51

  IALBATROS GROUP SA (126/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza

 • 27.12.2016 15:13

  IALBATROS GROUP SA (125/2016) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza oraz kandydatury do Rady Nadzorczej

 • 23.12.2016 14:51

  IALBATROS GROUP SA (124/2016) Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 22.12.2016 15:53

  IALBATROS GROUP SA (123/2016) Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 22.12.2016 15:29

  IALBATROS GROUP SA (122/2016) Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 22.12.2016 11:06

  IALBATROS GROUP SA (121/2016) Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 21.12.2016 18:23

  IALBATROS GROUP SA (120/2016) Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące uzupełnionego porządku obrad oraz opinia dotycząca wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych

 • 16.12.2016 01:12

  IALBATROS GROUP SA (119/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.12.2016 01:04

  IALBATROS GROUP SA (118/2016) Powołanie Zarządu Emitenta

 • 15.12.2016 23:33

  IALBATROS GROUP SA (117/2016) List ustępującego Prezesa Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy

 • 15.12.2016 23:25

  IALBATROS GROUP SA (116/2016) Rezygnacja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

 • 15.12.2016 21:18

  IALBATROS GROUP SA (115/2016) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 10.12.2016 16:12

  IALBATROS GROUP SA (114/2016) Zmiany w porządku obrad NWZ

 • 08.12.2016 21:50

  IALBATROS GROUP SA (113/2016) Oddalenie roszczenia Creston Investments Sp. z o.o.

 • 08.12.2016 11:46

  IALBATROS GROUP SA (112/2016) Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

 • 07.12.2016 19:23

  IALBATROS GROUP SA (111/2016) Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

 • 07.12.2016 19:09

  IALBATROS GROUP SA (110/2016) Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

 • 01.12.2016 15:02

  IALBATROS GROUP SA (109/2016) Dalsze działania związane z restrukturyzacją grupy kapitałowej Emitenta.

 • 29.11.2016 11:22

  iAlbatros Group chce sprzedać iAlbatros Poland za min. 140 mln zł, a środki przeznaczyć na buyback

 • 28.11.2016 19:43

  IALBATROS GROUP SA (108/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.

 • 24.11.2016 11:28

  IALBATROS GROUP SA (107/2016) Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 18.11.2016 20:13

  iAlbatros Group chce sprzedać iAlbatros Poland

 • 18.11.2016 19:43

  IALBATROS GROUP SA (106/2016) Zmiana strategii Emitenta

 • 18.11.2016 19:33

  IALBATROS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 20:08

  IALBATROS GROUP SA (105/2016) Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 09.11.2016 18:36

  IALBATROS GROUP SA (104/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

 • 21.10.2016 15:18

  IALBATROS GROUP SA (103/2016) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 20.10.2016 17:48

  GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG oraz WIG-Poland

 • 11.10.2016 12:27

  IALBATROS GROUP SA (102/2016) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 26.09.2016 22:13

  IALBATROS GROUP SA (101/2016) Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu na akcjach Emitenta

 • 26.09.2016 20:05

  IALBATROS GROUP SA (100/2016) Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 1 sierpnia 2016 roku i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie stanu posiadania w związku z nabyciem tych akcji

 • 26.09.2016 19:56

  IALBATROS GROUP SA (99/2016) Nabycie akcji własnych przez Emitenta

 • 22.09.2016 15:19

  iAlbatros Group kupiła w wezwaniu 1.384.083 akcje własne

 • 16.09.2016 19:53

  IALBATROS GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 18:09

  IALBATROS GROUP SA (98/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

 • 17.08.2016 22:01

  IALBATROS GROUP SA (97/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 01.08.2016 17:34

  iAlbatros Group wzywa do sprzedaży 11,87 proc. akcji własnych, po 28,9 zł

 • 26.07.2016 17:42

  IALBATROS SA (96/2016) Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 • 18.07.2016 19:59

  IALBATROS SA (95/2016) Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań oraz ustalenie daty pierwszego notowania

 • 18.07.2016 19:53

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji IALBATROS GROUP SA

 • 18.07.2016 18:07

  IALBATROS SA (94/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 13.07.2016 15:26

  IALBATROS SA (93/2016) Podjęcie działań, w tym zawarcie umów zbycia aktywów Spółki, objęcia nowych udziałów w związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 06.07.2016 11:27

  IALBATROS SA (92/2016) Informacje udzielone akcjonariuszowi

 • 01.07.2016 21:49

  IALBATROS SA Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 29.06.2016 18:41

  IALBATROS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.

 • 27.06.2016 17:56

  IALBATROS SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

 • 27.06.2016 13:45

  IALBATROS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 22.06.2016 22:13

  IALBATROS SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2016 22:05

  IALBATROS SA Uchwały podjęte przez ZWZ, informacja o zgłoszonych sprzeciwach

 • 20.06.2016 21:27

  IALBATROS SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rekomendacja dla ZWZ

 • 20.06.2016 16:38

  IALBATROS SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 16.06.2016 20:31

  IALBATROS SA Strategia finansowania działalności Spółki - aktualizacja informacji

 • 16.06.2016 20:14

  IALBATROS SA Projekt uchwały oraz kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

 • 13.06.2016 18:46

  IALBATROS SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 06.06.2016 18:38

  IALBATROS SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 03.06.2016 20:50

  IALBATROS SA Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 • 03.06.2016 18:23

  IALBATROS SA Korekta raportu z dnia 2 czerwca 2016 roku - Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ

 • 02.06.2016 18:15

  IALBATROS SA Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ

 • 25.05.2016 20:27

  IALBATROS SA Zawarcie aneksu do umów lock - up

 • 25.05.2016 19:30

  IALBATROS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.

 • 24.05.2016 18:33

  IALBATROS SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

 • 20.05.2016 17:54

  IALBATROS SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 20.05.2016 17:42

  IALBATROS SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 16.05.2016 21:21

  IALBATROS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 16.05.2016 19:44

  IALBATROS SA Stanowisko Zarządu odnośnie uchwały dot. skupu akcji własnych

 • 12.05.2016 14:59

  IALBATROS SA Udzielenie poręczenia

 • 12.05.2016 11:30

  IALBATROS SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 30.04.2016 02:00

  IALBATROS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 30.04.2016 01:29

  IALBATROS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.04.2016 18:45

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji IALBATORS GROUP SA

 • 25.04.2016 18:43

  GPW: zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji IALBATORS GROUP (d. SMT)

 • 15.04.2016 18:47

  IALBATROS SA Wstrzymanie procesu połączenia z iAlbatros

 • 15.04.2016 11:02

  IALBATROS SA Stanowisko Zarządu w sprawie uchwały NWZ

 • 07.04.2016 20:17

  SMT SA Rejestracja zmian Statutu Emitenta

 • 06.04.2016 18:41

  SMT SA Odstąpienie od realizacji przedterminowego wykupu obligacji serii B i E

 • 05.04.2016 21:05

  SMT SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 05.04.2016 21:00

  Franklin Templeton ma ponad 5 proc. głosów na WZ SMT

 • 05.04.2016 20:52

  SMT SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 01.04.2016 21:01

  SMT SA Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 • 01.04.2016 14:05

  SMT SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 31.03.2016 18:40

  SMT SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Audytu

 • 18.03.2016 21:26

  SMT SA Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym

 • 16.03.2016 23:14

  SMT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

 • 14.03.2016 21:16

  SMT SA Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 14.03.2016 15:49

  SMT SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pobierania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

 • 10.03.2016 09:22

  NWZ SMT zgodziło się na skup akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 10.03.2016 08:53

  SMT SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

 • 09.03.2016 23:59

  SMT SA Odwołanie oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 02.03.2016 17:08

  SMT SA Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 29.02.2016 18:51

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 22.02.2016 22:41

  SMT SA Kandydatura do Rady Nadzorczej

 • 19.02.2016 23:23

  SMT SA Kandydatury do Rady Nadzorczej

 • 19.02.2016 22:52

  SMT SA Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 • 15.02.2016 16:22

  SMT SA Zakończenie skupu akcji własnych

 • 12.02.2016 22:26

  SMT SA Skup akcji własnych - podsumowanie

 • 12.02.2016 22:18

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 11.02.2016 21:40

  SMT SA Raport wyslany

 • 10.02.2016 20:44

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 10.02.2016 20:36

  SMT SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

 • 09.02.2016 21:07

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 08.02.2016 21:36

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 08.02.2016 17:35

  SMT SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

 • 05.02.2016 23:44

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 04.02.2016 22:37

  SMT SA Skup akcji własnych - podsumowanie

 • 04.02.2016 22:31

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 04.02.2016 22:18

  SMT SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii D

 • 04.02.2016 22:01

  SMT SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

 • 03.02.2016 22:05

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 02.02.2016 18:54

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 01.02.2016 23:33

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 01.02.2016 23:27

  SMT SA Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 • 29.01.2016 23:12

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 28.01.2016 23:16

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 28.01.2016 23:09

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 28.01.2016 10:50

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 28.01.2016 07:49

  SMT planuje skup akcji własnych za nie więcej niż 31,5 mln zł

 • 27.01.2016 22:51

  SMT SA Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży spółki zależnej

 • 27.01.2016 22:45

  SMT SA Żądanie zwołania NWZ

 • 27.01.2016 22:39

  SMT SA Podjęcie zamiaru dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie zasad jego realizacji

 • 27.01.2016 22:31

  SMT SA Zmiana prognozy spółki zależnej

 • 27.01.2016 22:19

  SMT SA Strategia finansowania działalności Spółki

 • 27.01.2016 12:14

  SMT SA Stanowisko Zarządu w sprawie zgłoszonego roszczenia

 • 26.01.2016 23:48

  SMT SA Skup akcji własnych - podsumowanie

 • 26.01.2016 23:41

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 25.01.2016 21:43

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 22.01.2016 21:24

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 21.01.2016 21:49

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 21.01.2016 10:00

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 19.01.2016 22:44

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 19.01.2016 09:09

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 15.01.2016 23:49

  SMT SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 23:43

  SMT SA Skup akcji własnych - podsumowanie

 • 15.01.2016 23:36

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 15.01.2016 17:03

  SMT SA Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 14.01.2016 23:26

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 13.01.2016 20:33

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 12.01.2016 22:36

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 11.01.2016 22:59

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 11.01.2016 22:53

  SMT SA Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej

 • 08.01.2016 23:00

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 08.01.2016 16:08

  SMT SA Nabycie akcji własnych

 • 07.01.2016 17:56

  SMT SA Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 07.01.2016 17:49

  SMT SA Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 04.01.2016 22:15

  SMT SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 30.12.2015 13:38

  SMT SA Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

 • 28.12.2015 18:38

  SMT SA Rejestracja zmian statutu Emitenta

 • 28.12.2015 16:46

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 28.12.2015 16:43

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 28.12.2015 16:40

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 24.12.2015 21:09

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 24.12.2015 21:04

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 21.12.2015 16:55

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności Emitenta

 • 21.12.2015 13:25

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 17.12.2015 19:59

  SMT SA Rozpoczęcie wykonywania programu skupu akcji własnych

 • 17.12.2015 15:43

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 17.12.2015 10:36

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 10.12.2015 20:30

  SMT SA kupiła 31,56 proc. akcji spółki iAlbatros za 23,34 mln zł

 • 10.12.2015 20:04

  SMT SA Nabycie akcji iAlbatros

 • 10.12.2015 19:29

  SMT SA Powołanie Prezesa Zarządu

 • 10.12.2015 19:19

  SMT SA Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 01.12.2015 08:02

  Zawarto umowy sprzedaży 100 proc. akcji SMT Software Services i Nilaya

 • 30.11.2015 22:53

  SMT SA Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji

 • 23.11.2015 15:26

  SMT SA Wyjaśnienie Zarządu w kwestii korekty ceny

 • 20.11.2015 00:31

  SMT SA Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 19.11.2015 20:20

  SMT SA Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 16.11.2015 19:07

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 22:00

  SMT SA Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfira akcji Emitenta

 • 27.10.2015 19:47

  SMT SA Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SA

 • 27.10.2015 19:38

  SMT SA Korekta raportu nr 44/2015

 • 23.10.2015 17:51

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 23.10.2015 17:39

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 15.10.2015 17:55

  SMT SA Korekta raportu nr 36/2015 w zakresie uzupełnienia daty

 • 14.10.2015 17:12

  SMT SA Udzielenie poręczenia przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 30.09.2015 10:01

  SMT sprzeda spółkę Codemedia na rzecz Versalis Equity za łącznie 17,7 mln zł

 • 30.09.2015 09:29

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 30.09.2015 09:24

  SMT SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 28.09.2015 20:00

  SMT SA Znaczące zwiększenie wartości umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 24.09.2015 18:58

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 24.09.2015 18:50

  SMT SA Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA

 • 23.09.2015 20:19

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 23.09.2015 20:05

  SMT SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

 • 17.09.2015 20:34

  SMT SA Korekta raportu nr 33/2015

 • 17.09.2015 08:32

  SMT sprzedaje dwie spółki za 169 mln zł firmie powiązanej z Enterprise Investors

 • 17.09.2015 08:00

  SMT SA Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

 • 17.09.2015 07:53

  SMT SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 03.09.2015 17:43

  SMT SA Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

 • 01.09.2015 20:33

  SMT SA Zawarcie umów objęcia akcji serii G Emitenta, umów lock up oraz umowy o współpracę

 • 31.08.2015 19:05

  SMT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 06.08.2015 14:42

  SMT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • 29.07.2015 13:12

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - Satis GPS Sp. z o.o. SKA

 • 22.06.2015 17:17

  SMT SA Wyjaśnienie Zarządu w kwestii sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA

 • 22.06.2015 17:05

  SMT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

 • 19.06.2015 17:07

  SMT SA Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 19.06.2015 12:08

  SMT SA Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i iAlbatros S.A.

 • 19.06.2015 11:46

  SMT SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 19.06.2015 11:33

  SMT SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

 • 22.05.2015 21:30

  SMT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

 • 22.05.2015 21:23

  SMT SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 22.05.2015 21:18

  SMT SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.05.2015 18:43

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 05.05.2015 11:50

  SMT SA Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 04.05.2015 21:43

  SMT SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015r.

 • 01.05.2015 00:17

  SMT SA Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 01.05.2015 00:02

  SMT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 01.05.2015 00:00

  SMT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 29.04.2015 17:36

  SMT SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA

 • 23.04.2015 16:40

  NWZ SMT 20 maja zdecyduje o emisji 354.354 akcji s. G po 28,9 zł za szt.

 • 23.04.2015 16:05

  SMT SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

 • 09.04.2015 17:05

  SMT SA Emisja obligacji serii F

 • 09.04.2015 14:47

  SMT chce docelowo połączyć się z iAlbatros i zmienić nazwę (aktl.) (popr.)

 • 08.04.2015 16:43

  SMT chce docelowo połączyć się z iAlbatros i zmienić nazwę (aktl.)

 • 08.04.2015 13:58

  SMT chce docelowo połączyć się z iAlbatros i zmienić nazwę

 • 08.04.2015 13:32

  SMT SA Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.

 • 07.04.2015 20:35

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 26.03.2015 10:09

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia obrotu obligacjami serii D spółki SMT S.A.

 • 20.03.2015 07:26

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 19.03.2015 17:28

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki SMT S.A.

 • 02.03.2015 19:30

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QS

 • 19.02.2015 18:42

  Spółka zależna SMT ma umowę, której wartość szacowana jest na ok. 30 mln euro

 • 19.02.2015 18:30

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 18.02.2015 16:58

  SMT SA Rejestracja obligacji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 26.01.2015 21:17

  SMT SA Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 • 23.01.2015 14:06

  SMT SA Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

 • 22.01.2015 20:07

  SMT SA Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 20.01.2015 17:33

  SMT SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.01.2015 17:20

  SMT SA Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 • 20.01.2015 17:06

  SMT SA Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

 • 16.12.2014 16:19

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 16.12.2014 16:17

  SMT SA korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

 • 03.12.2014 17:03

  SMT SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.11.2014 20:49

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.11.2014 07:46

  SMT SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 30.10.2014 10:40

  SMT SA powołanie Wiceprezesa Zarządu SMT SA

 • 28.10.2014 17:08

  SMT SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS

 • 27.10.2014 07:36

  Dr. Kalliwoda podwyższa cenę docelową dla SMT do 40 zł

 • 22.10.2014 12:33

  SMT SA zawiadomienie od członka Rady nadzorczej

 • 22.10.2014 12:28

  SMT SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT SA

 • 15.10.2014 15:35

  SMT SA zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 • 15.10.2014 15:30

  SMT SA zawiadomienie od Prezesa Zarządu

 • 23.09.2014 16:53

  SMT SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 23.09.2014 13:16

  SMT SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 23.09.2014 13:04

  SMT SA zawiadomienie od prezesa zarządu

 • 23.09.2014 12:50

  SMT SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 22.09.2014 08:03

  SMT SA informacja o wyborze oferty spółki zależnej Emitenta - iAlbatros SAS

 • 18.09.2014 16:48

  SMT SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 18.09.2014 16:33

  SMT SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 15.09.2014 19:28

  SMT SA zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SMT S.A.

 • 09.09.2014 17:02

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. akcji SMT

 • 09.09.2014 16:56

  SMT SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 04.09.2014 15:31

  Templeton Asset Management ma ponad 5 proc. SMT

 • 04.09.2014 15:25

  SMT SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ powyżej 5%

 • 02.09.2014 16:40

  SMT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 02.09.2014 16:26

  SMT SA korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku

 • 02.09.2014 09:14

  SMT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.09.2014 19:27

  SMT SA emisja obligacji serii C

 • 27.08.2014 17:24

  SMT SA aktualizacja raportu 38/2014 w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 19.08.2014 17:25

  SMT SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

 • 30.07.2014 15:47

  SMT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.07.2014 08:03

  SMT SA Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną

 • 09.07.2014 17:18

  SMT SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.06.2014 17:35

  SMT SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.06.2014 17:30

  SMT SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 30.06.2014 17:18

  SMT SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 27.06.2014 11:27

  SMT SA zmiany w składzie zarządu emitenta

 • 26.06.2014 16:24

  SMT SA Połączenie SMT S.A. ze spółką zależną Adv Finance Sp. z o.o.

 • 26.06.2014 14:33

  SMT SA korekta raportu bieżącego nr 49/2014

 • 26.06.2014 08:04

  SMT SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

 • 26.06.2014 08:03

  SMT SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 26.06.2014 07:58

  SMT SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

 • 26.06.2014 07:56

  SMT SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 26.06.2014 07:56

  SMT SA zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5%

 • 18.06.2014 18:23

  SMT SA zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ powyżej 5%

 • 18.06.2014 18:04

  SMT SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 18.06.2014 17:58

  SMT SA zawiadomienie od prezesa zarządu

 • 18.06.2014 17:51

  SMT SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 18.06.2014 17:47

  SMT SA zawiadomienie od wiceprezesa zarządu

 • 17.06.2014 18:08

  SMT SA Rejestracja akcji serii D, E i F w KDPW

 • 16.06.2014 17:46

  SMT SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F

 • 16.06.2014 13:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SMT SA

 • 13.06.2014 18:47

  SMT SA uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii D, E i F

 • 12.06.2014 17:39

  SMT SA zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

 • 06.06.2014 09:59

  SMT SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 05.06.2014 19:39

  SMT SA Uchwała w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 04.06.2014 18:16

  SMT SA korekta raportu bieżącego nr 37/2014

 • 04.06.2014 16:27

  SMT SA zwołanie ZWZ

 • 04.06.2014 15:36

  SMT SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

 • 04.06.2014 14:09

  SMT zamierza sprzedać Xantusa, ale nie wcześniej niż w 2017 roku (wywiad)

 • 27.05.2014 14:33

  SMT SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 27.05.2014 12:44

  SMT SA korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

 • 14.05.2014 20:51

  SMT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 08.05.2014 13:46

  Dr. Kalliwoda ustala cenę docelową akcji spółki SMT SA na 37,75 zł (aktl.)

 • 06.05.2014 08:13

  Dr. Kalliwoda podwyższa cenę docelową dla spółki SMT SA do 38,7 zł

 • 05.05.2014 17:11

  SMT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT SA

 • 05.05.2014 17:03

  SMT SA treść uchwał podjętych przez NWZ spółki

 • 01.05.2014 00:11

  SMT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 23:58

  SMT SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 30.04.2014 07:47

  SMT SA aktualizacja szacunkowych wyników skonsolidowanych na 2013 r.

 • 29.04.2014 10:04

  SMT SA zawarcie znaczącej umowy przez iAlbatros SAS

 • 25.04.2014 19:34

  SMT SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 23.04.2014 11:18

  SMT SA rejestracja zmian w statucie

 • 17.04.2014 18:18

  SMT SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu

 • 05.04.2014 17:57

  SMT SA Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

 • 31.03.2014 18:16

  SMT SA zamiar połączenia spółek SMT S.A. i AdvFinance Sp. z o.o.

 • 31.03.2014 17:52

  SMT SA pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu

 • 31.03.2014 17:39

  SMT SA zwołanie NWZ spółki

 • 27.03.2014 09:59

  SMT SA powołanie członków zarządu SMT SA na nową kadencję