Hollywood SA

skrót: HLD

Ostatnie notowanie z: 20.03.2019 09:00

Aktualny kurs0,92   0,55 %0 zł
Otwarcie0,920,55%
Minimum0,920,55%
Maksimum0,920,55%
Wolumen (szt.) 15
Kurs odniesienia0,92
Widełki dolne0,83
Widełki górne1,01
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1150,92
110,90
210 4580,86
12 0000,86
12000,84
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,92417 1
0,9311 665 3
0,941 522 1
0,9518 794 3
0,982 115 1
Grupa działa w różnych segmentach branży usług pralniczych oraz wynajmu odzieży roboczej i bielizny pościelowej, a także innego asortymentu tekstylnego. Wszystkie usługi wykonywane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie z wykorzystaniem środków i urządzeń przyjaznych środowisku.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Konieczkowski, Adam Andrzejwraz z Pracosław sp. z o.o.21 245 29542,35%38 945 29557,56%
21 Concordia 3 S.a.r.l.19 382 33438,64%19 382 33428,64%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 01.02.2019 14:47

  HOLLYWOOD SA (3/2019) Rejestracja połączenia spółek zależnych.

 • 16.01.2019 13:18

  HOLLYWOOD SA (2/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.01.2019 15:42

  HOLLYWOOD SA (1/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta

 • 31.12.2018 12:29

  HOLLYWOOD SA (22/2018) Realizacja kontraktu przez spółkę zależną Emitenta

 • 30.11.2018 16:27

  HOLLYWOOD SA (21/2018) Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych

 • 29.11.2018 18:54

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:47

  HOLLYWOOD SA (20/2018) Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia procesu połączenia spółek

 • 28.09.2018 17:29

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy półroczny za PSr

 • 19.07.2018 14:07

  HOLLYWOOD SA (19/2018) Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.07.2018 16:27

  HOLLYWOOD SA (18/2018) : Zawarcie umowy przez spółki zależne Emitenta

 • 13.07.2018 16:24

  HOLLYWOOD SA (17/2018) Zawarcie umowy przez spółki zależne Emitenta

 • 29.06.2018 16:35

  HOLLYWOOD SA (16/2018) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

 • 29.06.2018 16:25

  HOLLYWOOD SA (15/2018) Zmiany w składzie Zarządu Hollywood S.A.

 • 28.06.2018 13:50

  HOLLYWOOD SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 27 czerwca 2018 roku.

 • 28.06.2018 13:38

  HOLLYWOOD SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 12:36

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 16:24

  HOLLYWOOD SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu.

 • 28.05.2018 15:56

  HOLLYWOOD SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu.

 • 27.04.2018 20:01

  HOLLYWOOD SA (9/2018) Korekta raportu rocznego Hollywood SA - R 2017

 • 27.04.2018 19:46

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 18:50

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 18:36

  HOLLYWOOD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.04.2018 15:52

  HOLLYWOOD SA (8/2018) Zawarcie Aneksu do wielostronnej umowy kredytowej

 • 06.04.2018 15:43

  HOLLYWOOD SA (7/2018) Zawarcie istotnej umowy przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta

 • 27.02.2018 17:59

  HOLLYWOOD SA (6/2018) Wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Hollywood SA

 • 26.01.2018 15:25

  HOLLYWOOD S.A. (5/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - korekta

 • 26.01.2018 13:40

  HOLLYWOOD S.A. (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.01.2018 13:24

  HOLLYWOOD S.A. (3/2018) Korekta raportu nr 2/2018

 • 22.01.2018 11:49

  HOLLYWOOD S.A. (2/2018) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 09.01.2018 18:35

  HOLLYWOOD SA (1/2018) Nabycie udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o.

 • 04.01.2018 18:50

  GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)

 • 29.12.2017 15:23

  GPW: w sprawie określenia minimalnej wartości transakcji pakietowej oraz minimalnej wielkości zmiany ceny (kroku notowania) dla akcji spółki HOLLYWOOD S.A.w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 29.12.2017 13:19

  Hollywood liczy na ponad 100 mln zł przychodów i dodatni wynik finansowy w całym 2017 r.

 • 29.12.2017 09:08

  Akcje Hollywood zadebiutowały na GPW

 • 28.12.2017 19:49

  GPW: wykreślenie akcje spółki HOLLYWOOD z listy uczestników indeksu NCIndex

 • 27.12.2017 18:56

  Hollywood zadebiutuje na GPW w piątek, 29 grudnia

 • 27.12.2017 18:43

  HOLLYWOOD SA (29/2017) Wprowadzenie akcji spółki Hollywood S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA

 • 27.12.2017 18:23

  GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji serii C i D spółki HOLLYWOOD S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 27.12.2017 18:23

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C, D, E, F, G, H, I oraz J spółki HOLLYWOOD S.A.

 • 27.12.2017 18:21

  GPW: . w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C, D, E, F, G, H, I oraz J spółki HOLLYWOOD S.A.

 • 22.12.2017 15:03

  HOLLYWOOD SA (28/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.

 • 15.12.2017 14:53

  HOLLYWOOD SA (19/2017) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.

 • 12.12.2017 17:04

  HOLLYWOOD SA (27/2017) Rejestracja akcji serii E, F, G, H, I, J spółki Hollywood S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 05.12.2017 13:00

  Hollywood liczy na 140-150 mln zł przychodów za 2-3 lata - prezes

 • 16.11.2017 15:41

  HOLLYWOOD SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.

 • 14.11.2017 18:16

  HOLLYWOOD SA (18/2017) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

 • 09.11.2017 16:53

  HOLLYWOOD SA (24/2017) Termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku spółki Hollywood S.A.

 • 09.11.2017 16:44

  HOLLYWOOD SA (23/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.

 • 30.10.2017 08:55

  HOLLYWOOD SA (22/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 27.10.2017 12:41

  HOLLYWOOD SA (21/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood SA w dniu 26 października 2017 roku.

 • 27.10.2017 12:26

  HOLLYWOOD SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 26 października 2017 roku

 • 29.09.2017 17:04

  HOLLYWOOD SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A.

 • 29.09.2017 16:53

  HOLLYWOOD SA (16/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A.

 • 13.09.2017 11:08

  HOLLYWOOD SA (18/2017) Rejestracja zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • 11.08.2017 13:37

  HOLLYWOOD SA (15/2017) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku

 • 02.08.2017 18:14

  HOLLYWOOD SA (17/2017) Zawiadomienie o przejęciu kontroli

 • 30.06.2017 12:28

  HOLLYWOOD SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 29 czerwca 2017 roku.

 • 30.06.2017 12:17

  HOLLYWOOD SA (14/2017) Korekta raportu 13/2017 - treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 16:15

  HOLLYWOOD SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 17:47

  HOLLYWOOD SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A.

 • 02.06.2017 17:34

  HOLLYWOOD SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A.

 • 02.06.2017 09:38

  HOLLYWOOD SA (12/2017) Zawarcie Umów kredytowych przez podmiot zależny od Hollywood S.A. - spółkę HTS MEDIJ Sp. z o.o.

 • 31.05.2017 20:42

  HOLLYWOOD SA (11/2017) Skonsolidowany raport roczny spółki Hollywood SA

 • 31.05.2017 20:23

  HOLLYWOOD SA (10/2017) Raport roczny spółki Hollywood SA

 • 24.05.2017 14:52

  HOLLYWOOD SA (11/2017) Zawarcie Umowy kupna - sprzedaży przez spółkę zależną Hollywood Rental Sp. z o.o.

 • 16.05.2017 15:17

  HOLLYWOOD SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood SA w dniu 28 kwietnia i 11 maja 2017 roku.

 • 15.05.2017 17:22

  HOLLYWOOD SA (9/2017) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

 • 11.05.2017 18:09

  HOLLYWOOD SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood S.A. w dniu 11 maja 2017 roku.

 • 10.05.2017 15:53

  HOLLYWOOD SA (7/2017) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

 • 28.04.2017 15:02

  HOLLYWOOD SA (6/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A. do dnia 11 maja 2017 roku.

 • 28.04.2017 14:37

  HOLLYWOOD SA (5/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.

 • 21.04.2017 17:19

  HOLLYWOOD SA (8/2017) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta

 • 04.04.2017 11:27

  HOLLYWOOD SA (7/2017) Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów na linii pralniczej należącej do Hollywood S.A

 • 04.04.2017 11:16

  HOLLYWOOD SA (6/2017) Zawiadomienie o wpisie hipoteki umownej na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącym odrębną własność należącym do spółki zależnej - HTS Baxter Sp. z o.o.

 • 31.03.2017 16:48

  HOLLYWOOD SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Hollywood S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

 • 31.03.2017 16:23

  HOLLYWOOD SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Hollywood S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

 • 24.03.2017 16:35

  HOLLYWOOD SA (4/2017) Zawiadomienie o wpisie hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej należącej do spółki Hollywood S.A.

 • 09.03.2017 17:38

  HOLLYWOOD SA (3/2017) Zawarcie wielostronnej umowy kredytowej

 • 20.02.2017 10:42

  HOLLYWOOD SA (3/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiany Statutu

 • 14.02.2017 13:56

  HOLLYWOOD SA (2/2017) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

 • 10.02.2017 15:35

  HOLLYWOOD SA (2/2017) Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego o podjęciu postępowania w sprawie prospektu emisyjnego spółki Hollywood S.A.

 • 06.02.2017 16:00

  HOLLYWOOD SA (1/2017) Podpisanie Aneksu nr 4 do umowy sprzedaży udziałów spółki BAXTER

 • 17.01.2017 16:41

  HOLLYWOOD SA (1/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 21.12.2016 16:44

  HOLLYWOOD SA (40/2016) Zawieszenie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego

 • 12.12.2016 11:43

  HOLLYWOOD SA (39/2016) Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 • 06.12.2016 13:19

  HOLLYWOOD SA (38/2016) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 21.11.2016 16:09

  HOLLYWOOD SA (36/2016) Korekta zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji

 • 21.11.2016 15:55

  HOLLYWOOD SA (35/2016) Korekta zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji

 • 21.11.2016 14:30

  HOLLYWOOD SA (34/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood SA w dniu 18 listopada 2016 roku.

 • 18.11.2016 17:40

  HOLLYWOOD SA (38/2016) Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 18 listopada 2016 roku

 • 18.11.2016 17:22

  HOLLYWOOD SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.11.2016 17:14

  HOLLYWOOD SA (32/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 14.11.2016 16:36

  HOLLYWOOD SA (37/2016) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

 • 03.11.2016 14:07

  HOLLYWOOD SA (30/2016) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu

 • 18.10.2016 15:03

  HOLLYWOOD SA (36/2016) Rejestracja zmian Statutu

 • 18.10.2016 12:26

  HOLLYWOOD SA (35/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A. na dzień 18 listopada 2016 r.

 • 18.10.2016 12:11

  HOLLYWOOD SA (29/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hollywood S.A. na dzień 18 listopada 2016 r.

 • 04.10.2016 17:01

  HOLLYWOOD SA (28/2016) Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej nabycia udziałów HTS AMA

 • 09.09.2016 14:59

  HOLLYWOOD SA (27/2016) Spełnienie warunków umowy istotnej zawartej przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.08.2016 16:07

  HOLLYWOOD SA (34/2016) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku

 • 26.07.2016 16:58

  HOLLYWOOD SA (25/2016) Korekta raportu bieżącego 22/2016 - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.07.2016 16:41

  HOLLYWOOD SA (26/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.07.2016 16:19

  HOLLYWOOD SA (24/2016) Korekta raportu bieżącego 18/2016 - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 25.07.2016 16:46

  HOLLYWOOD SA (23/2016) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 22.07.2016 11:12

  HOLLYWOOD SA (33/2016) Rejestracja zmian Statutu

 • 20.06.2016 17:33

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 20.06.2016 17:19

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 20.06.2016 17:02

  HOLLYWOOD SA Nabycie przez Emitenta akcji własnych

 • 17.06.2016 17:39

  HOLLYWOOD SA Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 17.06.2016 17:21

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 17 czerwca 2016 roku.

 • 17.06.2016 16:58

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 17 czerwca 2016 roku.

 • 17.06.2016 16:27

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 10.06.2016 15:31

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 10.06.2016 15:23

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 03.06.2016 18:39

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport roczny spółki Hollywood SA

 • 03.06.2016 18:26

  HOLLYWOOD SA Raport roczny spółki Hollywood SA

 • 31.05.2016 17:57

  HOLLYWOOD SA Wybór podmiotu do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

 • 30.05.2016 16:03

  HOLLYWOOD SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2016 na żądanie akcjonariusza

 • 30.05.2016 15:56

  HOLLYWOOD SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2016 na żądanie akcjonariusza

 • 24.05.2016 17:18

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Hollywood SA w dniu 24 maja 2016 roku.

 • 24.05.2016 17:00

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 24 maja 2016 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

 • 20.05.2016 16:32

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A.

 • 20.05.2016 16:18

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hollywood S.A.

 • 13.05.2016 16:14

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku

 • 26.04.2016 17:48

  HOLLYWOOD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2016 roku

 • 26.04.2016 17:37

  HOLLYWOOD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2016 roku

 • 26.04.2016 15:22

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.04.2016 15:15

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 21.04.2016 09:37

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J

 • 06.04.2016 13:49

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki obradującym w dniu 5 kwietnia 2016 roku

 • 06.04.2016 10:28

  HOLLYWOOD SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 06.04.2016 10:11

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 5 kwietnia 2016 roku

 • 01.04.2016 17:33

  HOLLYWOOD SA Zakup udziałów w Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o.

 • 25.03.2016 12:10

  HOLLYWOOD SA Powołanie Członków Zarządu Spółki

 • 25.03.2016 11:23

  HOLLYWOOD SA Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 22.03.2016 15:05

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I

 • 15.03.2016 14:26

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zbyciu akcji

 • 15.03.2016 14:15

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 14.03.2016 17:57

  HOLLYWOOD SA Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej nabycia udziałów HTS AMA

 • 11.03.2016 15:45

  HOLLYWOOD SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 09.03.2016 20:46

  HOLLYWOOD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2016 roku

 • 09.03.2016 20:39

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2016 roku

 • 09.03.2016 15:44

  HOLLYWOOD SA Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 03.03.2016 15:29

  HOLLYWOOD SA Podpisanie aneksu do umowy nabycia udziałów spółki BAXTER

 • 01.03.2016 15:11

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki obradującym w dniu 29 lutego 2016 roku

 • 01.03.2016 12:52

  HOLLYWOOD SA Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 29.02.2016 19:09

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 29 lutego 2016 roku

 • 25.02.2016 10:02

  HOLLYWOOD SA Uzupełnione projekty uchwał NWZ Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 roku

 • 24.02.2016 12:56

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu akcji - korekta

 • 15.02.2016 18:27

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

 • 15.02.2016 16:10

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o nabyciu akcji

 • 12.02.2016 17:43

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H

 • 10.02.2016 18:30

  HOLLYWOOD SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 03.02.2016 17:47

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 02.02.2016 20:15

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lutego 2016 roku

 • 02.02.2016 19:26

  HOLLYWOOD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lutego 2016 roku

 • 20.01.2016 12:02

  HOLLYWOOD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 09.12.2015 14:20

  HOLLYWOOD SA Spełnienie warunków przedwstępnej umowy warunkowej przejęcia środków trwałych

 • 09.12.2015 13:56

  HOLLYWOOD SA Jednolita treść Statutu Spółki

 • 09.12.2015 13:41

  HOLLYWOOD SA Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • 04.12.2015 15:31

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 04.12.2015 15:04

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 17.11.2015 14:50

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 17.11.2015 12:42

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F

 • 16.11.2015 16:13

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015r

 • 10.11.2015 13:28

  HOLLYWOOD SA Zawarcie przedwstępnej umowy warunkowej przejęcia środków trwałych

 • 02.11.2015 15:14

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 02.11.2015 12:41

  HOLLYWOOD SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H

 • 17.09.2015 17:34

  HOLLYWOOD SA Przejęcie 25% udziałów w HTS MEDIJ sp. z o.o.

 • 17.09.2015 17:29

  HOLLYWOOD SA Zawarcie umowy inwestycyjnej nabycia udziałów HTS Medij i HTS AMA oraz ustanowienie lock up

 • 14.08.2015 11:22

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 roku

 • 31.07.2015 16:57

  HOLLYWOOD SA Przejęcie spółki HTS Baxter sp. z o.o.

 • 29.07.2015 13:35

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 29 lipca 2015 roku

 • 29.07.2015 12:57

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ zwołane na 29 czerwca 2015 roku, obradujące po przerwie w dniu 28 lipca 2015 roku

 • 24.07.2015 16:00

  HOLLYWOOD SA Wyznaczenie I dnia notowania akcji serii C

 • 24.07.2015 13:30

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji spółki HOLLYWOOD SA

 • 07.07.2015 11:05

  HOLLYWOOD SA Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NewConnect

 • 06.07.2015 19:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spóki HOLLYWOOD SA

 • 01.07.2015 16:07

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 01.07.2015 15:57

  HOLLYWOOD SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E

 • 30.06.2015 15:34

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku

 • 30.06.2015 15:08

  HOLLYWOOD SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 30.06.2015 14:58

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obradach

 • 11.06.2015 15:47

  HOLLYWOOD SA Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A. zwołanego na 29.06.2015

 • 11.06.2015 14:39

  HOLLYWOOD SA Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A. zwołanego na 29.06.2015r

 • 03.06.2015 15:44

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A.

 • 03.06.2015 15:20

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A.

 • 01.06.2015 17:33

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki

 • 01.06.2015 17:28

  HOLLYWOOD SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.05.2015 14:16

  HOLLYWOOD SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 19.05.2015 21:21

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok

 • 15.05.2015 15:57

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku

 • 15.04.2015 17:32

  HOLLYWOOD SA Przejęcie spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.

 • 23.03.2015 16:16

  HOLLYWOOD SA Zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela

 • 02.03.2015 16:04

  HOLLYWOOD SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki zwołanym na dzień 2 lutego 2015 roku i obradującym po przerwie w dniu 2 marca 2015 roku

 • 02.03.2015 15:44

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych na NWZ zwołanym na dzień 2 lutego 2015 roku, obradującym po przerwie w dniu 2 marca 2015 roku

 • 16.02.2015 14:41

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

 • 03.02.2015 10:08

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 2 lutego 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obradach

 • 16.01.2015 13:58

  HOLLYWOOD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 12.12.2014 16:55

  HOLLYWOOD SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 12.12.2014 16:20

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A.

 • 15.11.2014 11:26

  HOLLYWOOD SA Podpisanie umów inwestycyjnych nabycia spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o.

 • 14.11.2014 12:52

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

 • 31.10.2014 11:29

  HOLLYWOOD SA Podpisanie umowy zobowiązującej i przedwstępnej nabycia spółki BAXTER

 • 29.10.2014 14:48

  HOLLYWOOD SA podpisanie umowy zobowiązującej i przedwstępnej nabycia spółki BAXTER

 • 03.09.2014 14:42

  HOLLYWOOD SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

 • 14.08.2014 14:23

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku

 • 17.07.2014 13:13

  HOLLYWOOD SA Powołanie Członków Zarządu Spółki

 • 27.06.2014 16:46

  HOLLYWOOD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

 • 26.06.2014 17:16

  HOLLYWOOD SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

 • 30.05.2014 11:21

  HOLLYWOOD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 30.05.2014 10:54

  HOLLYWOOD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 30.05.2014 10:30

  HOLLYWOOD SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD S.A.

 • 29.05.2014 15:19

  HOLLYWOOD SA Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok

 • 29.05.2014 15:08

  HOLLYWOOD SA Jednostkowy Raport Roczny za 2013 rok

 • 14.05.2014 14:33

  HOLLYWOOD SA zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 r.

 • 14.05.2014 12:22

  HOLLYWOOD SA skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 r.

 • 09.05.2014 19:48

  HOLLYWOOD SA zawarcie ugody sądowej przez spółkę zależną

 • 09.05.2014 19:39

  HOLLYWOOD SA nabycie udziałów w AMA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 • 14.04.2014 18:08

  GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje Hollywood

 • 18.03.2014 11:44

  Hollywood zadebiutował we wtorek na NewConnect

 • 17.03.2014 16:39

  GPW: Komunikat - HOLLYWOOD SA