Globe Trade Centre SA

skrót: GTC

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Obecnie działa aktywnie między innymi: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, koncentrując działalność inwestycyjną w stolicach tych państw.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
GTC Dutch Holdings BV298 575 09161,49%298 575 09161,49%
OFE PZU Złota Jesieńportfel51 231 72410,55%51 231 72410,55%
OFE Aviva Santanderportfel36 619 7747,54%36 619 7747,54%

Kategoria • 22.05.2019 18:14

  Cena emisyjna akcji serii N Globe Trade Centre wynosi 8,29 zł

 • 22.05.2019 17:53

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii N

 • 18.04.2019 09:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2019) Propozycja kandydata na członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 17.04.2019 15:50

  GTC planuje emisję do 21.607.000 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 17.04.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2019 r.

 • 21.03.2019 13:36

  GTC emituje obligacje za ok. 20 mln euro, kolejna transza w ciągu kilku miesięcy

 • 21.03.2019 09:33

  Zysk netto GTC w IV kw. i rekomendacja dywidendy bez większych zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 21.03.2019 08:50

  Zysk netto GTC w IV kw. lepszy od oczekiwań; dywidenda bez zaskoczeń (opinia)

 • 21.03.2019 08:17

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu (opis)

 • 21.03.2019 07:36

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu

 • 21.03.2019 07:03

  Wyniki GTC w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 06:46

  Zarząd GTC rekomenduje wypłatę dywidendy za '18 w wysokości 0,37 zł na akcję

 • 21.03.2019 06:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 06:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2019) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.03.2019 09:37

  DM BDM obniża rekomendację GTC do "akumuluj"

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 20.02.2019 18:37

  GPW: 27 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii GTCSA032019 (GTC0319) spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A

 • 14.02.2019 11:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2019) Midroog przyznał Globe Trade Centre S.A rating A2.il ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 milionów euro, które Spółka może zaciągnąć w Izraelu.

 • 31.01.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 07.01.2019 10:25

  GTC podpisało umowy refinansowania na 94,6 mln euro

 • 21.12.2018 17:41

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 21.12.2018 15:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 14.11.2018 17:03

  GTC planuje refinansowanie zadłużenia łącznie na blisko 100 mln euro, pracuje nad przejęciem (wywiad)

 • 14.11.2018 16:32

  Lone Star negocjuje z 2 inwestorami ws. zbycia pakietu akcji GTC; trwa due diligence

 • 14.11.2018 08:28

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu (opis)

 • 14.11.2018 07:50

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu

 • 14.11.2018 07:18

  Wyniki GTC w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 16.10.2018 17:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2018) Przekroczenia progu głosów przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

 • 09.10.2018 09:50

  DM BDM obniżył cenę docelową dla GTC do 10,48 zł

 • 21.09.2018 13:41

  MF rozpoczyna konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

 • 10.09.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 06.09.2018 17:49

  GPW: zawieszenie obrotu kontraktami terminowymi na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.09.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 24.08.2018 18:01

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 23.08.2018 14:40

  GTC może sprzedać "dojrzałe" aktywo, by przyspieszyć procesy akwizycyjne (wywiad)

 • 23.08.2018 08:41

  Wyniki GTC za II kwartał '18 nie przyniosły zaskoczeń (opinia)

 • 23.08.2018 08:20

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 23.08.2018 07:43

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 23.08.2018 07:22

  Wyniki GTC w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 07:03

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.08.2018 12:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 31.07.2018 09:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Globe Trade Centre S.A.

 • 19.07.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

 • 19.07.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2018) : Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii M Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 18.07.2018 19:04

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.07.2018 10:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 11.07.2018 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2018) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 06.07.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Globe Trade Centre S.A.

 • 28.06.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 26.06.2018 09:15

  GTC ma pozwolenie na budowę biurowca The Twist w Budapeszcie

 • 13.06.2018 13:10

  W ramach subskrypcji prywatnej GTC akcjonariusze objęli 13.233.492 akcje serii M

 • 13.06.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M

 • 25.05.2018 13:30

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 11,1 zł

 • 25.05.2018 12:09

  Cena emisyjna akcji serii M Globe Trade Centre wynosi 8,58 zł

 • 25.05.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2018) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M

 • 23.05.2018 16:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Korekta raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 21.05.2018 16:14

  GTC prowadzi rozmowy ws. refinansowania zadłużenia łącznie na ok. 100 mln euro (wywiad)

 • 21.05.2018 08:57

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł nie doszacować zysk z rewaluacji (opinia, aktl.)

 • 21.05.2018 08:39

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł niedoszacować zysk z rewaluacji (opinia)

 • 21.05.2018 08:07

  GTC miał w I kw. roku 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.05.2018 07:39

  GTC miał w I kw. 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.05.2018 07:16

  Wyniki GTC w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.05.2018 07:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 17:17

  Akcjonariusze GTC za emisją do 19,4 mln akcji na potrzeby wypłaty dywidendy

 • 17.05.2018 17:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

 • 17.05.2018 17:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 16:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 15:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2018) Ponowne powołanie pana Ereza Boniel na członka Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 15.05.2018 07:28

  Tauron opuści główny indeks MSCI Poland po sesji 31 maja

 • 14.05.2018 15:52

  AmRest może wejść do indeksu MSCI, GTC wypadnie z grona mniejszych spółek (opinia)

 • 26.04.2018 18:27

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia (opis)

 • 26.04.2018 17:22

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 26.04.2018 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2018) Zawarcie umowy kupna 100% kapitału bułgarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dorado 1 EOOD, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 20.04.2018 17:13

  GTC planuje emisję do 19.400.019 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 20.04.2018 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2018 r.

 • 06.04.2018 13:27

  MF zmieni regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 05.04.2018 16:54

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.04.2018 13:52

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 05.04.2018 09:25

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 11,17 zł, a rekomendację do "kupuj"

 • 03.04.2018 12:32

  Rynek liczy na premię przy transakcji GTC, perspektywy dla GTC są dobre a koniunktura korzystna (opinia)

 • 03.04.2018 08:16

  Lone Star rozważa sprzedaż inwestorowi wszystkich swoich akcji GTC, nie planuje ABB (opis)

 • 03.04.2018 08:10

  Lone Star rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi, nie planuje ABB

 • 03.04.2018 08:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2018) Informacja poufna

 • 29.03.2018 19:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 21.03.2018 14:54

  GTC planuje zwiększyć aktywność w obszarze akwizycji; efekty mogą być widoczne w '18

 • 21.03.2018 09:10

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia, aktl.)

 • 21.03.2018 08:56

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia)

 • 21.03.2018 08:14

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.03.2018 07:59

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.03.2018 07:19

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2018 07:06

  Zarząd GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2018) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 21.03.2018 06:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 23.02.2018 18:30

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 23.02.2018 11:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 23.02.2018 10:30

  Haitong Bank podniósł cenę docelową GTC do 10,80 zł z 10,70 zł

 • 19.02.2018 13:11

  W marcu CD Projekt zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 – DM BZ WBK (opinia)

 • 07.02.2018 13:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE

 • 06.02.2018 18:37

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 15.01.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 13.12.2017 12:07

  GTC pozyskało finansowanie na projekt biurowy w Serbii

 • 08.12.2017 09:43

  GTC podpisało umowę kredytową w wys. 46,5 mln euro na refinansowanie Korona Office Complex

 • 06.12.2017 15:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA (32/2017) Aneks do znaczącej umowy dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 30.11.2017 07:28

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj", cena docelowa 11,35 zł

 • 27.11.2017 09:52

  Haitong Bank podtrzymał rekomendacje "kupuj" GTC, cena docelowa lekko podniesiona do 10,70 zł

 • 14.11.2017 07:00

  GTC zakłada stabilizację stawek najmu w '18; czeka na 2-3 pozwolenia na budowę (wywiad)

 • 14.11.2017 07:00

  GTC notuje 20 proc. wzrost przychodów po otwarciu Galerii Północnej (wywiad)

 • 13.11.2017 09:04

  Wyniki GTC zgodne z oczekiwaniami analityków (opinia)

 • 13.11.2017 07:48

  GTC miał w III kw. 2017 r. 51,9 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 13.11.2017 07:07

  Wyniki spółki GTC w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (31/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 24.10.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (30/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 rok

 • 18.10.2017 08:17

  DM PKO BP obniża rekomendację dla GTC do "trzymaj"

 • 16.10.2017 18:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Korekta raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 11.10.2017 16:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA (29/2017) Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu

 • 27.09.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 22.09.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 13.09.2017 12:37

  GTC nie obawia się ewentualnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 13.09.2017 12:26

  GTC oczekuje, że poziom wynajęcia Galerii Północnej wzrośnie wkrótce do 95-97 proc.

 • 31.08.2017 15:46

  Globe Trade Centre kupiło biurowiec w Belgradzie

 • 28.08.2017 07:56

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 10,73 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 21.08.2017 13:32

  GTC nie wyklucza, że ponownie wypłaci w przyszłości dywidendę w formie akcji

 • 21.08.2017 08:54

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia, aktl.)

 • 21.08.2017 08:41

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 21.08.2017 07:54

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu (opis)

 • 21.08.2017 07:40

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu

 • 21.08.2017 07:20

  Wyniki spółki GTC w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2017 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2017 QSr

 • 17.08.2017 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.08.2017 19:40

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 02.08.2017 11:12

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji GTC do 11,3 zł

 • 01.08.2017 18:58

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 19.07.2017 07:27

  JP Morgan obniżył rekomendację dla GTC do "neutralnie", cena docelowa 10,35 zł

 • 12.07.2017 17:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L

 • 12.07.2017 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2017) Wprowadzenie akcji serii L Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 12.07.2017 14:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 10.07.2017 16:35

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2017) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 06.07.2017 09:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii L Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 29.06.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2017) Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 26.06.2017 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2017) Publikacja Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L Globe Trade Centre S.A.

 • 20.06.2017 19:33

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.06.2017 08:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC032020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 12.06.2017 16:36

  21 funduszy objęło 10.087.026 akcji GTC s. L

 • 12.06.2017 16:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 12.06.2017 16:11

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L

 • 12.06.2017 11:33

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 10,76 zł

 • 02.06.2017 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2017) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii L

 • 26.05.2017 09:05

  Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji GTC do 10,6 zł

 • 22.05.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 18.05.2017 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 16.05.2017 17:19

  GTC wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 16.05.2017 17:02

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2017) Ponowne powołanie pana Jan-Christoph Düdden na członka rady nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2017 17:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2017 r.

 • 16.05.2017 17:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 15:31

  GTC liczy, że na koniec VI wskaźnik wynajęcia wzrośnie do co najmniej 95 proc. (wywiad)

 • 15.05.2017 09:01

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 10 zł

 • 15.05.2017 07:38

  GTC miał w I kw. 2017 r. 32,2 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 15.05.2017 07:15

  Wyniki spółki GTC w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2017) Ponowne powołanie pana Thomasa Kurzmanna na prezesa Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 09.05.2017 15:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2017) Zaktualizowana opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L stanowiącej załącznik do projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 20

 • 09.05.2017 09:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2017) Zmiana projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2017 r. w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 02.05.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 19.04.2017 17:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 r.

 • 04.04.2017 16:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2017) Powzięcie wiadomości o wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylającego decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia - budowy Centrum Handlowego Wilanów

 • 04.04.2017 08:33

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla GTC z "trzymaj" do "kupuj"

 • 20.03.2017 13:35

  GTC planuje w '17 większe inwestycje rdr; nie planuje podwyższania kapitału

 • 20.03.2017 07:15

  GTC będzie chciało rekomendować dwucyfrowe wzrosty dywidendy począwszy od 2017 r.

 • 20.03.2017 07:00

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2017 06:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 20.03.2017 06:17

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 18:20

  GTC chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 17.03.2017 18:06

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2017) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.02.2017 08:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2017) Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę Ada Mall w Belgradzie

 • 08.02.2017 11:56

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,6 zł za akcję

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 31.01.2017 11:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 28.12.2016 10:53

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.12.2016 10:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:50

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.11.2016 19:31

  GTC zachęcone listopadową emisją obligacji, rozważy kolejne emisje w przyszłości

 • 28.11.2016 07:33

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu (opis)

 • 28.11.2016 06:56

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 28.11.2016 06:42

  Wyniki GTC w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2016 06:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 10:06

  Haitong podwyższył cenę docelową GTC do 9,1 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 20.10.2016 09:18

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" GTC, cena docelowa 9,42 zł

 • 19.10.2016 14:09

  GTC wyemituje obligacje o wartości do 20 mln euro

 • 14.10.2016 19:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 rok

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 13.10.2016 10:57

  GTC nie ma zgody na budowę Galerii Wilanów, ale inwestycji nie należy przekreślać (opinia)

 • 13.10.2016 10:27

  Prezydent Warszawy nie udzieliła GTC pozwolenia na budowę galerii w Wilanowie

 • 13.10.2016 10:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2016) Powzięcie wiadomości o wydaniu decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów

 • 11.10.2016 16:38

  DM mBanku obniżył rekomendacje czterech spółek, podniósł jednej

 • 28.09.2016 08:20

  DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,66 zł

 • 06.09.2016 08:25

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj"

 • 24.08.2016 13:18

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje (opis)

 • 24.08.2016 12:43

  GTC może wypłacić dywidendę w 2019 roku

 • 24.08.2016 08:31

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje

 • 24.08.2016 08:00

  GTC miał w II kw. 18,8 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 24.08.2016 07:36

  Wyniki GTC w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 07:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2016) Publikacja Skróconego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do równoległego obrotu akcji Globe Trade Centre S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 15.07.2016 16:09

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2016) Refinansowanie istotnych umów kredytowych

 • 06.07.2016 16:28

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu (opis)

 • 06.07.2016 16:09

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu

 • 06.07.2016 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2016) Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu (secondary listing) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 01.07.2016 11:31

  GTC myśli o kolejnych akwizycjach; transakcje możliwe w II poł. roku

 • 01.07.2016 10:16

  GTC kupiło dwa biurowce w Polsce

 • 14.06.2016 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 10.06.2016 08:08

  Haitong podwyższa ceny docelowe GTC i Echo, tnie zalecenie dla Capital Parku

 • 08.06.2016 08:30

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 7,33 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 28.05.2016 13:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 24.05.2016 17:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 24.05.2016 17:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 17:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Odwołanie Pana Klausa Helmrich z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2016 19:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną kadencję

 • 12.05.2016 08:51

  Wyniki GTC nieco słabsze od oczekiwań przez niższy zysk z rewaluacji aktywów (opinia)

 • 12.05.2016 07:53

  GTC miał w I kw. 16,4 mln euro zysku netto, nieco słabiej od konsensusu

 • 12.05.2016 07:01

  Wyniki GTC w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:55

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 15:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 05.05.2016 15:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 22.04.2016 20:08

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2016 r.

 • 20.04.2016 16:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 20.04.2016 16:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 01.04.2016 20:01

  GPW: animator rynku dla kontraktów terminowych na akcje BORYSZEW i GTC

 • 01.04.2016 16:33

  GPW: wznowienie obrotu kontraktami terminowymi na akcje BORYSZEW, GTC i SERINUS ENERGY

 • 30.03.2016 16:13

  GTC upraszcza strukturę grupy, zakłada obniżkę kosztów jej funkcjonowania

 • 30.03.2016 15:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi

 • 30.03.2016 15:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi się spółkami oraz sporządzen

 • 21.03.2016 17:44

  GPW: PEKAO INVESTMENT BANKING animatorem rynku dla akcji GTC SA i PETROLINVEST SA

 • 18.03.2016 18:54

  GPW: zmiana liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 17.03.2016 13:40

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane (opis)

 • 17.03.2016 13:11

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane

 • 17.03.2016 08:51

  GTC miał w IV kw. 28,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 17.03.2016 08:18

  Wyniki GTC w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.01.2016 12:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie ostatecznej umowy kupna budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 19.01.2016 09:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 23.12.2015 12:00

  Spółka zależna GTC kupuje biurowiec za 32,2 mln euro

 • 23.12.2015 11:50

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 20:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 17.12.2015 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendację GTC do "trzymaj"; podnosi wycenę do 7,14 zł

 • 16.12.2015 19:50

  GPW: animator rynku

 • 26.11.2015 16:21

  DM mBanku podwyższył rekomendację dla GTC do "kupuj"

 • 26.11.2015 10:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 19.11.2015 16:18

  GTC kupiło w Budapeszcie budynek biurowy za 52,15 mln euro

 • 19.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup nieruchomości Duna Tower

 • 13.11.2015 08:31

  GTC negocjuje zakup nieruchomości w Polsce i na Węgrzech

 • 13.11.2015 08:13

  GTC zanotował w III kw. 10,4 mln euro zysku netto; lepiej od konsensusu

 • 13.11.2015 07:52

  Wyniki GTC w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2015 07:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 18:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.11.2015 19:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na akcjach Spółki

 • 05.11.2015 15:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 03.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wprowadzenie akcji serii K Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii K

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia pda akcji serii K GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 30.10.2015 19:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Warunkowa rejestracja akcji serii K Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 22.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 12.10.2015 10:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 rok

 • 08.10.2015 16:57

  DM mBanku podniósł rekomendację dla GTC, obniżył dla Capital Park

 • 06.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o notowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 06.10.2015 13:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.10.2015 19:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K

 • 05.10.2015 11:34

  GTC w najbliższych dniach rozpocznie budowę II fazy biurowca FortyOne

 • 02.10.2015 20:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 02.10.2015 11:13

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji Capital Parku, GTC i Echo Investment

 • 30.09.2015 18:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii KInformacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii K

 • 29.09.2015 10:21

  Popyt na akcje GTC przewyższył podaż o 34 proc.

 • 18.09.2015 17:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na prawach poboru akcji Spółki

 • 11.09.2015 18:52

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 11.09.2015 13:31

  GPW: notowanie praw poboru akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 09.09.2015 00:00

  Globe Trade Centre S.A. - Emisja akcji serii K z prawem poboru

 • 08.09.2015 18:04

  GPW: Komunikat

 • 08.09.2015 17:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 08.09.2015 17:48

  GPW: na sesji 9 września 2015 r. akcje spółki GTC nie będą uwzględnianie przy obliczaniu indeksu mWIG40 oraz WIG30.

 • 07.09.2015 09:29

  Prospekt Emisyjny - Globe Trade Centre S.A.

 • 07.09.2015 09:11

  GTC nie zamierza wypłacać dywidendy w ciągu przynajmniej najbliższych 4 lat

 • 07.09.2015 08:38

  Harmonogram oferty publicznej spółki GTC

 • 04.09.2015 19:47

  Zarząd GTC ustalił cenę emisyjną akcji s. K na 5,47 zł za szt.

 • 04.09.2015 19:34

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K

 • 04.09.2015 13:56

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny GTC

 • 28.08.2015 22:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członków Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 20.08.2015 12:45

  GTC planuje emisję akcji w III kw. '15; negocjuje zakup aktywów (opis)

 • 20.08.2015 09:24

  Rynek oczekiwał zysku GTC, jest strata; ale reakcja rynku neutralna (opinia)

 • 20.08.2015 08:56

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk (opis)

 • 20.08.2015 08:43

  GTC planuje emisję akcji w III kwartale 2015 roku

 • 20.08.2015 08:34

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk

 • 20.08.2015 08:26

  Wyniki GTC w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2015 08:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 11:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Korekta raportu: Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 09:42

  GTC podpisał umowę na finansowanie Galerii Północnej; inwestycja ma 32 proc. przednajmu (opis)

 • 18.08.2015 07:40

  GTC ma umowę na finansowanie budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 07:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 21.07.2015 19:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 13.07.2015 18:16

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana w składzie rady nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 08.07.2015 17:34

  GTC zleciło Unibepowi generalne wykonawstwo Galerii Północnej za ok. 360 mln zł

 • 08.07.2015 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej realizacji Galerii Północnej w Warszawie

 • 03.07.2015 17:47

  GTC ma umowę restrukturyzacji kredytu z EBOR

 • 03.07.2015 17:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • 30.06.2015 17:47

  GLOBE TRADE CENTRE SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 15:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 11:29

  Walne GTC zdecydowało o emisji do 140 mln nowych akcji spółki (opis)

 • 30.06.2015 11:14

  Walne GTC zdecydowało o emisji do 140 mln nowych akcji spółki

 • 29.06.2015 09:51

  GTC ma umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez EBOR (opis)

 • 29.06.2015 07:52

  GTC ma umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez EBOR

 • 26.06.2015 23:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • 26.06.2015 08:15

  Zarząd GTC chce, by cena emisyjna akcji była nie niższa niż 5 zł

 • 25.06.2015 22:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana projektu uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Globe Trade Centre S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych n

 • 16.06.2015 18:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie przez GTC zawiadomienia o zbyciu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny akcji Spółki i obniżeniu udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej poziomu 10% oraz wygaśnięcie mandatów członków rady nadzorczej Spółki

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 15.06.2015 17:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie przez GTC zawiadomienia o zbyciu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny akcji Spółki i obniżeniu udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej poziomu 10% oraz wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej Spółki

 • 15.06.2015 17:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie zawiadomień o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 09.06.2015 10:21

  GTC liczy na start budowy Galerii Północnej w II/III kw. '15 i otwarcie w I poł. '17

 • 08.06.2015 12:54

  GTC ma pozwolenia na budowę Galerii Północnej

 • 08.06.2015 12:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę Galerii Północnej w Warszawie

 • 03.06.2015 19:39

  Akcjonariusze GTC 30 VI po raz kolejny będą decydować o emisji akcji z prawem poboru

 • 03.06.2015 17:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 29.05.2015 10:45

  GTC sprzedało projekt Kazimierz Office Center w Krakowie za 42 mln euro

 • 29.05.2015 10:36

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży Centrum Biurowe Kazimierz

 • 25.05.2015 14:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja od LSREF III GTC Investments B.V. w sprawie wezwania na akcje Globe Trade Centre S.A.

 • 25.05.2015 11:22

  W wezwaniu na akcje GTC złożono dotąd zapisy na sprzedaż 22,7 proc. akcji - Lone Star

 • 18.05.2015 08:49

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji GPW do 56,8 zł

 • 18.05.2015 08:41

  Lone Star będzie kupował akcje GTC w wezwaniu, mimo nieziszczenia się jego warunków

 • 14.05.2015 15:44

  GTC rozważy inny niż emisja akcji sposób finansowania strategii (opis)

 • 14.05.2015 09:23

  GTC pobił konsensus na poziomie netto dzięki odnotowaniu korzyści podatkowej (opinia)

 • 14.05.2015 08:44

  GTC rozważy inny niż emisja akcji sposób finansowania strategii

 • 14.05.2015 08:30

  GTC zanotował w I kw. 8,3 mln euro zysku netto, więcej od konsensusu (opis)

 • 14.05.2015 08:07

  GTC zanotował w I kw. 8,3 mln euro zysku netto, więcej od konsensusu

 • 14.05.2015 07:58

  Wyniki GTC w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2015 07:55

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 15:42

  DM mBanku obniżył rekomendacje pięciu spółek z GPW

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 24.04.2015 13:48

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wygaśnięcie mandatów osób zarządzających

 • 23.04.2015 17:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Ponowne powołanie Pana Krzysztofa Geruli do Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 23.04.2015 17:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 17:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 14:53

  Wood& Co zaskoczony kolejną nieudaną próbą przegłosowania emisji akcji GTC (opinia)

 • 23.04.2015 12:25

  Walne GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru (opis)

 • 23.04.2015 12:04

  Walne GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru

 • 16.04.2015 16:29

  DM mBanku podtrzymuje rekomendację "kupuj" GTC, cena docelowa 6,6 zł

 • 15.04.2015 20:13

  Wg zarządu GTC realizacja wezwania ogłoszonego przez Lone Star wzmocni pozycję spółki

 • 15.04.2015 19:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez LSREF III GTC Investments B.V.

 • 09.04.2015 08:29

  Deutsche Bank podniósł rekomendację dla GTC do "kupuj"

 • 01.04.2015 09:17

  GTC ma przedwstępną umowę sprzedaży Kazimierz Office Center za 42 mln euro

 • 01.04.2015 09:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Kazimierz Office Center

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 30.03.2015 15:39

  GTC ma krótką listę potencjalnych celów akwizycyjnych wycenianych na ok. 190 mln euro

 • 30.03.2015 10:07

  Cena oferowana w wezwaniu na GTC jest atrakcyjna, kurs mocno rośnie (opinia, aktl.)

 • 30.03.2015 09:52

  Cena oferowana w wezwaniu na GTC jest atrakcyjna (opinia)

 • 30.03.2015 09:23

  Lone Star wzywa do sprzedaży 33,5 proc. akcji GTC po 6,1 zł w 18-22 V i po 5,5 zł w 23 V-3 VI (opis)

 • 30.03.2015 09:05

  Lone Star wzywa do sprzedaży 33,5 proc. akcji GTC po 6,1 zł w 18-22 V i po 5,5 zł w 23 V-3 VI

 • 27.03.2015 18:38

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji (opis2)

 • 27.03.2015 17:49

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji (opis)

 • 27.03.2015 17:37

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji

 • 27.03.2015 17:24

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 25.03.2015 10:05

  BESI podwyższył cenę docelową GTC do 4,95 zł i rekomendację do "neutralnie"

 • 23.03.2015 13:23

  GTC może wydać na inwestycje w tym roku do 50 mln euro

 • 23.03.2015 08:53

  GTC zakłada, że otrzyma pozwolenie na budowę Galerii Północnej w połowie 2015 r.

 • 23.03.2015 08:26

  GTC zanotowało w IV kw. 125,1 mln euro straty netto, odpisy sięgnęły 126 mln euro (opis)

 • 23.03.2015 07:56

  GTC zanotował w IV kw. 125,1 mln euro straty netto, odpisy sięgnęły 126 mln euro

 • 23.03.2015 07:45

  Wyniki GTC w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.03.2015 07:38

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 19.03.2015 15:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ponowne powołanie Ereza Boniel jako członka Zarządu Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencje

 • 19.03.2015 15:39

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.03.2015 09:15

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" GTC, cena docelowa 5,73 zł/akcję

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 28.01.2015 16:18

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 2% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 26.01.2015 10:02

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla GTC do "sprzedaj" (popr.)

 • 26.01.2015 08:17

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla GTC do "sprzedaj"

 • 22.01.2015 08:30

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji GTC do 6,4 zł, podtrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 20.01.2015 10:00

  BESI tnie rekomendację GTC do "sprzedaj"

 • 19.01.2015 12:25

  GTC nie rezygnuje z pomysłu emisji akcji, wróci do niego w I poł. '15 (opis)

 • 19.01.2015 10:55

  GTC nie rezygnuje z pomysłu emisji akcji, wróci do niego w I poł. '15

 • 19.01.2015 09:26

  Kurs GTC mocno w dół po informacji o możliwej stracie z rewaluacji aktywów w IV kw.

 • 19.01.2015 09:03

  GTC znów mocno przeszacowuje aktywa; może opóźnić realizację projektów w Warszawie (opinia)

 • 16.01.2015 18:48

  Wartość godziwa nieruchomości GTC na koniec '14 niższa kdk o 132 mln euro (opis)

 • 16.01.2015 18:17

  Wartość godziwa nieruchomości GTC na koniec '14 niższa kdk o 132 mln euro

 • 16.01.2015 18:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

 • 15.01.2015 15:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

 • 08.01.2015 17:24

  GLOBE TRADE CENTRE SA informacja o liczbie akcji Globe Trade Centre SA będącej w posiadaniu Norges Bank

 • 07.01.2015 11:33

  GLOBE TRADE CENTRE SA informacja o przekroczeniu progu 5% przez Norges Bank

 • 01.01.2015 22:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o obniżeniu stanu posiadania akcji Globe Trade Centre SA poniżej progu 5% przez Norges Bank

 • 31.12.2014 22:00

  Norges Bank zszedł poniżej progu 5 proc. w GTC

 • 30.12.2014 23:39

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Informacja o przekroczeniu progu 5% w spółce Globe Trade Centre SA przez Norges Bank

 • 30.12.2014 22:04

  Norges Bank ma ponad 5 proc. akcji GTC

 • 10.12.2014 14:33

  GTC wróci do pomysłu emisji akcji w I połowie 2015 (opis)

 • 10.12.2014 13:26

  GTC wróci do pomysłu emisji akcji w I połowie 2015

 • 02.12.2014 08:18

  Wood rekomenduje sprzedaż papierów GTC

 • 13.11.2014 09:15

  GTC zanotował w III kw. 5,1 mln euro zysku netto; lepiej od konsensusu (opis)

 • 13.11.2014 08:33

  GTC zanotował w III kw. 5,1 mln euro zysku netto, wobec konsensusu 3,1 mln euro

 • 13.11.2014 08:23

  Wyniki GTC w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2014 08:06

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 10:23

  BESI obniżył ceny docelowe GTC i Capital Park, podwyższył dla Echo Investment

 • 28.10.2014 16:16

  DM mBanku rekomenduje kupno Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 16.10.2014 09:29

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji GTC do 6,4 zł

 • 14.10.2014 10:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 13 października 2014 r

 • 14.10.2014 10:47

  GLOBE TRADE CENTRE SA treść uchwał podjętych przez NWZ spółki w dniu 13 października 2014 r.

 • 13.10.2014 13:46

  NWZ GTC nie podjęło uchwały o emisji akcji (opis, aktl.)

 • 13.10.2014 12:43

  NWZ GTC nie podjęło uchwały o emisji akcji (opis)

 • 13.10.2014 12:27

  NWZ GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru

 • 10.10.2014 08:29

  GTC zamierza wykorzystać wpływy z planowanej emisji akcji w ciągu półtora roku (aktl.)