Gobarto SA

skrót: GOB

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 15:00

Aktualny kurs7,44   0 %0 zł
Otwarcie7,440,00%
Minimum7,440,00%
Maksimum7,440,00%
Wolumen (szt.) 547
Kurs odniesienia7,44
Widełki dolne---
Widełki górne---
Obroty (tyś. zł)4
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
19457,36
22 5007,34
12027,32
11 0007,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,5071 1
7,78490 1
7,80265 2
7,88220 1
Największa polska firma, zajmująca się ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa czerwonego - wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cedrob SA23 786 50585,56%23 786 50585,56%

Kategoria • 18.04.2019 13:09

  Gobarto liczy na zysk netto i brutto grupy w 2019 roku

 • 18.04.2019 12:17

  GOBARTO SA (8/2019) Gobarto S.A. - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.

 • 17.04.2019 18:42

  GOBARTO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 17.04.2019 18:38

  GOBARTO SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 20.03.2019 12:37

  GOBARTO SA (5/2019) Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksów do umów dotyczących nabycia aktywów

 • 30.01.2019 17:24

  Gobarto ma strategię do '24; chce inwestować w fermy i zakład ubojowy, nie wyklucza akwizycji

 • 30.01.2019 17:05

  GOBARTO SA (4/2019) Przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2019 - 2024

 • 30.01.2019 16:04

  GOBARTO SA (3/2019) Gobarto S.A. - połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego

 • 16.01.2019 11:47

  GOBARTO SA (2/2019) Gobarto S.A. - terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 17:29

  GOBARTO SA (1/2019) Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta i jego spółki zależne hipoteki

 • 28.12.2018 15:25

  GOBARTO SA (36/2018) Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki

 • 22.11.2018 16:57

  GOBARTO SA (35/2018) Gobarto S.A. - rozwiązanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 20.11.2018 20:04

  GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 09:48

  GOBARTO SA (34/2018) Gobarto S.A. - zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 16:22

  Sąd stwierdził nieważność uchwały NWZ Gobarto ws. podwyższenia kapitału zakładowego

 • 30.10.2018 15:53

  GOBARTO SA (33/2018) Gobarto S.A. - stwierdzenie nieważności uchwały NWZ

 • 25.10.2018 16:36

  Marcin Śliwiński nowym prezesem Gobarto

 • 25.10.2018 16:03

  GOBARTO SA (32/2018) Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksów do umów dotyczących nabycia aktywów

 • 25.10.2018 16:01

  GOBARTO SA (31/2018) GOBARTO S.A. - zmiana funkcji w Zarządzie Spółki

 • 11.10.2018 18:37

  Przemysław Koźlakiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Gobarto

 • 11.10.2018 17:47

  GOBARTO SA (30/2018) Gobarto S.A. - rezygnacja osoby zarządzającej

 • 27.09.2018 16:21

  GOBARTO SA (29/2018) GOBARTO S.A. - powołanie osoby zarządzającej

 • 25.09.2018 12:48

  GOBARTO SA (28/2018) Gobarto S.A. - Ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta hipoteki

 • 24.09.2018 18:13

  GOBARTO SA (27/2018) Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej licznie głosów

 • 24.09.2018 17:59

  GOBARTO SA (26/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami RN

 • 29.08.2018 21:36

  GOBARTO SA (25/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

 • 27.08.2018 15:37

  GOBARTO SA (24/2018) GOBARTO S.A. - zmiana funkcji w Zarządzie Spółki

 • 27.08.2018 15:35

  GOBARTO SA (23/2018) GOBARTO S.A - rezygnacja osoby zarządzającej

 • 22.08.2018 17:27

  Gobarto inwestuje w segment zwierzęcy; liczy na wzrost udziału eksportu w przychodach

 • 21.08.2018 20:02

  GOBARTO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.07.2018 12:21

  GOBARTO SA (22/2018) Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 19.07.2018 19:27

  GOBARTO SA (21/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta hipoteki

 • 13.07.2018 11:02

  GOBARTO SA (20/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o zmianie hipoteki

 • 12.07.2018 11:15

  GOBARTO SA (19/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o zmianie hipoteki

 • 05.07.2018 16:28

  GOBARTO SA (18/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

 • 28.06.2018 08:01

  GOBARTO SA (17/2018) Gobarto S.A. - Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów

 • 25.05.2018 10:44

  GOBARTO SA (16/2018) Gobarto S.A. - Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 15.05.2018 19:50

  GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 13:53

  GOBARTO SA (15/2018) GOBARTO S.A. - powołanie osób nadzorujących

 • 26.04.2018 13:40

  GOBARTO SA (14/2018) GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku

 • 26.04.2018 13:30

  GOBARTO SA (13/2018) GOBARTO S.A - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 30.03.2018 13:43

  GOBARTO SA (12/2018) Gobarto S.A. - zawarcie porozumień w przedmiocie rozwiązania (i) umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz (ii) umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - s

 • 28.03.2018 18:31

  GOBARTO SA (11/2018) GOBARTO S.A - powołanie osoby zarządzającej

 • 28.03.2018 18:24

  GOBARTO SA (10/2018) Gobarto S.A. - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 28.03.2018 18:17

  GOBARTO SA (9/2018) Gobarto S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 28.03.2018 15:47

  GOBARTO SA (8/2018) Gobarto S.A. - wybór audytora sprawozdań finansowych

 • 28.03.2018 15:35

  GOBARTO SA (7/2018) Gobarto S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017

 • 26.03.2018 19:56

  GOBARTO SA (6/2018) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta tj. w spółce pod firmą Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 22.03.2018 14:50

  Chiny będą w '18 importować wieprzowinę, polscy producenci zablokowani przez ASF - Gobarto

 • 22.03.2018 13:41

  Gobarto rozważa akwizycje, nie spodziewa się powiększenia areału ziemi w '18 i '19

 • 22.03.2018 04:45

  GOBARTO SA (5/2018) Gobarto S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 22.03.2018 04:34

  GOBARTO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 04:29

  GOBARTO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 03.03.2018 10:41

  GOBARTO SA (4/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta hipotek

 • 09.02.2018 15:30

  GOBARTO SA (3/2018) Gobarto S.A. - Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 08.02.2018 11:37

  GOBARTO SA (2/2018) Gobarto S.A. - Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 26.01.2018 10:14

  GOBARTO SA (1/2018) Gobarto S.A - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.12.2017 17:25

  GOBARTO SA (55/2017) GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 17:04

  GOBARTO SA (54/2017) GOBARTO S.A - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 01.12.2017 20:49

  GOBARTO SA (53/2017) Gobarto S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 01.12.2017 20:42

  GOBARTO SA (52/2017) Gobarto S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 01.12.2017 14:10

  GOBARTO SA (51/2017) Gobarto S.A. - Spełnienie warunków zawieszających oraz zawarcie umowy rozporządzającej dot. akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. oraz umów dotyczących przeniesienia składników majątkowych.

 • 30.11.2017 21:01

  GOBARTO SA (50/2017) Gobarto S.A. - Spełnienie przez Emitenta i niektóre spółki zależne warunków zawieszających i uruchomienie kredytów

 • 22.11.2017 20:32

  GOBARTO SA (49/2017) GOBARTO S.A - powołanie osób zarządzających

 • 17.11.2017 22:46

  GOBARTO SA (48/2017) GOBARTO SA - powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ

 • 15.11.2017 00:21

  GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 17:43

  GOBARTO SA (47/2017) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipoteki

 • 08.11.2017 20:30

  GOBARTO SA (46/2017) Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipoteki

 • 02.11.2017 15:31

  Gobarto kupiło firmę Jama, dystrybutora mięsa i wędlin

 • 02.11.2017 14:16

  GOBARTO SA (45/2017) GOBARTO SA - nabycie 100% udziałów w JAMA Sp. z o.o.

 • 02.11.2017 13:00

  GOBARTO SA (44/2017) Gobarto S.A. - zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - sklepów firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie

 • 02.11.2017 12:52

  GOBARTO SA (43/2017) Gobarto S.A. - zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie

 • 31.10.2017 22:09

  Gobarto kupi Zakłady Mięsne Silesia i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrob

 • 31.10.2017 21:01

  GOBARTO SA (42/2017) Gobarto S.A. - Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących nabycia aktywów

 • 31.10.2017 20:36

  GOBARTO SA (41/2017) GOBARTO SA - przystąpienie do negocjacji z CEDROB S.A. dotyczących nabycia 100% akcji ZM Silesia oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 31.10.2017 20:23

  GOBARTO SA (40/2017) Gobarto S.A. - Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne umowy kredytów

 • 30.10.2017 19:52

  GOBARTO SA (39/2017) Gobarto S.A. - Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych

 • 19.10.2017 06:22

  Akcjonariusze Gobarto upoważnili zarząd do podniesienia kapitału o maks. 208,5 mln zł

 • 19.10.2017 00:54

  GOBARTO SA (38/2017) GOBARTO S.A - powołanie osoby nadzorującej

 • 19.10.2017 00:43

  GOBARTO SA (37/2017) GOBARTO S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 roku

 • 19.10.2017 00:30

  GOBARTO SA (36/2017) GOBARTO S.A - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o zgłoszonych sprzeciwach

 • 18.10.2017 10:09

  Cedrob zamierza nadal inwestować w Gobarto

 • 29.09.2017 22:08

  GOBARTO SA (35/2017) Gobarto S.A. - zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 14.09.2017 19:30

  WZ Gobarto zdecyduje 18 października o podwyższeniu kapitału

 • 14.09.2017 18:39

  GOBARTO SA (34/2017) Gobarto S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 14.09.2017 18:36

  GOBARTO SA (33/2017) Gobarto S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.08.2017 18:01

  GOBARTO SA (32/2017) Gobarto S.A. - zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ciechanowcu

 • 24.08.2017 11:51

  Gobarto rozważa akwizycje; chce utrzymywać wskaźnik dług netto/EBITDA na niskich poziomach

 • 24.08.2017 06:53

  GOBARTO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.08.2017 17:34

  GOBARTO SA (31/2017) Gobarto S.A. - tekst jednolity Statutu Spółki

 • 04.08.2017 16:37

  GOBARTO SA (30/2017) Gobarto SA - warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży udziałów JAMA sp. z o. o. - spełnienie się jednego z warunków zawieszających -Decyzja Prezesa UOKiK

 • 21.07.2017 18:10

  GOBARTO SA (29/2017) Gobarto S.A. - Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych

 • 26.06.2017 17:44

  GOBARTO SA (28/2017) Gobarto S.A. - rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 19.06.2017 22:37

  GOBARTO SA (27/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 14.06.2017 20:05

  GOBARTO SA (26/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 09.06.2017 18:22

  GOBARTO SA (25/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 08.06.2017 19:51

  GOBARTO SA (24/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 19:46

  GOBARTO SA (23/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 16.05.2017 20:39

  GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 22:22

  GOBARTO SA (22/2017) GOBARTO SA - zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 27.04.2017 22:02

  GOBARTO SA (21/2017) GOBARTO SA - zawarcie niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia spółki z branży mięsnej - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 26.04.2017 18:31

  GOBARTO SA (20/2017) GOBARTO S.A - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku

 • 26.04.2017 18:24

  GOBARTO SA (19/2017) GOBARTO S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 14.04.2017 10:44

  GOBARTO SA (18/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 30.03.2017 12:15

  Gobarto nadal rozgląda się za akwizycjami, głównie w obszarze ferm

 • 29.03.2017 21:15

  GOBARTO SA (17/2017) Gobarto S.A. - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 29.03.2017 21:10

  GOBARTO SA (16/2017) Gobarto S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.03.2017 18:55

  GOBARTO SA (15/2017) Gobarto S.A. - wybór audytora sprawozdań finansowych

 • 29.03.2017 18:48

  GOBARTO SA (14/2017) Gobarto S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016

 • 29.03.2017 18:41

  GOBARTO SA (13/2017) Gobarto S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 29.03.2017 18:05

  GOBARTO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.03.2017 17:53

  GOBARTO SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 07.03.2017 15:32

  GOBARTO SA (12/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie osoby blisko związanej z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej o blokadzie akcji na rachunku oraz zastawie rejestrowym

 • 26.01.2017 08:38

  GOBARTO SA (11/2017) Gobarto S.A - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 24.01.2017 10:38

  Fundusze TFI PZU wyszły z akcjonariatu Gobarto

 • 24.01.2017 10:21

  GOBARTO SA (10/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 20.01.2017 20:44

  Cedrob wycofuje wniosek o zwołanie NWZ Gobarto; nie wycofa spółki z giełdy

 • 20.01.2017 20:12

  GOBARTO SA (9/2017) GOBARTO S.A. - odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku

 • 20.01.2017 20:05

  GOBARTO SA (8/2017) GOBARTO S.A. - Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.01.2017 16:45

  GOBARTO SA (7/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

 • 20.01.2017 16:05

  GOBARTO SA (6/2017) Gobarto S.A. - Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 13.01.2017 14:26

  GOBARTO SA (5/2017) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do umowy faktoringowej - aktualizacja informacji poufnej

 • 10.01.2017 12:44

  Cedrob podwyższa cenę akcji w wezwaniu na Gobarto do 7,25 zł (opis)

 • 10.01.2017 12:23

  Cedrob podwyższa cenę akcji w wezwaniu na Gobarto do 7,25 zł

 • 03.01.2017 19:34

  Gobarto kupiła spółki Bekpol i Meat-Pac łącznie za 18,1 mln zł

 • 03.01.2017 19:17

  GOBARTO SA (4/2017) Gobarto SA - MEAT PAC - zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 03.01.2017 19:09

  GOBARTO SA (3/2017) Gobarto SA - BEKPOL - zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 03.01.2017 19:00

  GOBARTO SA (2/2017) Gobarto S.A. - Credit Agricole Bank Polska S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy kredytu inwestycyjnego - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej.

 • 03.01.2017 18:51

  GOBARTO SA (1/2017) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym - aktualizacja informacji poufnej

 • 21.12.2016 17:02

  GOBARTO SA (41/2016) Gobarto SA - warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Ferma - Pol" Sp. z o. o.) - przeniesienie własności udziałów

 • 19.12.2016 20:28

  GOBARTO SA (40/2016) Gobarto S.A. - zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną umów pożyczek - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 15.12.2016 20:10

  GOBARTO SA (39/2016) Gobarto SA - warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Ferma - Pol" Sp. z o. o.) - spełnienie się jednego z warunków przeniesienia własności udziałów - niewyk

 • 12.12.2016 09:11

  GOBARTO SA (38/2016) Gobarto S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 12.12.2016 09:01

  GOBARTO SA (37/2016) Gobarto S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 09.12.2016 16:02

  Cedrob planuje emisję akcji Gobarto, chce wycofać spółkę z giełdy

 • 09.12.2016 15:30

  GOBARTO SA (36/2016) Gobarto S.A. - Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

 • 29.11.2016 12:40

  Agro Duda z grupy Gobarto ma warunkową umowę kupna Ferma-Polu za 22 mln zł

 • 29.11.2016 12:18

  GOBARTO SA (35/2016) Gobarto S.A. - zawarcie przez spółkę zależną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 26.11.2016 18:58

  GOBARTO SA (34/2016) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aktualizacja informacji poufnej

 • 26.11.2016 18:48

  GOBARTO SA (33/2016) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aktualizacja informacji poufnej

 • 25.11.2016 21:05

  GOBARTO SA (32/2016) GOBARTO S.A. - stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje

 • 17.11.2016 14:10

  TFI PZU ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Gobarto

 • 17.11.2016 13:53

  GOBARTO SA (31/2016) Gobarto S.A. - Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 09.11.2016 09:08

  Cedrob wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Gobarto po 6,7 zł za akcję w pierwszym etapie (opis)

 • 09.11.2016 08:55

  Cedrob wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Gobarto po 6,7 zł za akcję

 • 08.11.2016 21:19

  GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 18:06

  GOBARTO SA (30/2016) Gobarto S.A. - Bank Zachodni WBK S.A. - ziszczenie się warunku zawieszającego, wejście w życie aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny - aktualizacja informacji poufnej

 • 28.10.2016 19:17

  GOBARTO SA (29/2016) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aktualizacja informacji poufnej

 • 28.10.2016 19:11

  GOBARTO SA (28/2016) Gobarto S.A. - zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aktualizacja informacji poufnej

 • 27.10.2016 21:49

  GOBARTO SA (27/2016) Gobarto SA - warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - spełnienie się jednego z warunków zawieszających -Decyzja Prezesa UOKiK

 • 27.10.2016 19:35

  GOBARTO SA (26/2016) Gobarto S.A. - Bank Zachodni WBK S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny - aktualizacja informacji poufnej

 • 20.10.2016 17:02

  GOBARTO SA (25/2016) Gobarto S.A. - RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksów do umów kredytowych - aktualizacja informacji poufnej

 • 19.10.2016 18:48

  GPW: Komunikat - POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA

 • 10.10.2016 13:03

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (24/2016) Gobarto S.A. - połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o.

 • 10.10.2016 12:46

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (23/2016) Gobarto S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.) - rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki

 • 30.08.2016 09:55

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (22/2016) Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta - aktualizacja informacji poufnej

 • 25.08.2016 14:40

  PKM Duda rozgląda się za kolejnymi akwizycjami

 • 25.08.2016 07:04

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 07:00

  PKM Duda chce kupić spółki z Wałbrzycha i zwiększyć zasięg segmentu dystrybucji

 • 24.08.2016 23:31

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (21/2016) Polski Koncern Mięsny DUDA SA - Polski Koncern Mięsny DUDA SA - Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - podanie do publicznej wiadomości informacji pou

 • 24.08.2016 23:23

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (20/2016) Polski Koncern Mięsny DUDA SA - zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 24.08.2016 23:03

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA (19/2016) Polski Koncern Mięsny DUDA SA - zawarcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków nabycia przez Emitenta udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - podanie do publicznej w

 • 29.06.2016 14:40

  Agro Duda z grupy PKM Duda nadal chce kupić Ferma-Pol

 • 23.06.2016 09:52

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku

 • 23.06.2016 09:33

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 16.06.2016 16:53

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina

 • 10.06.2016 13:34

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej - aktualizacja informacji poufnej, umowy znaczącej

 • 01.06.2016 16:54

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta - aktualizacja informacji poufnej

 • 01.06.2016 16:48

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym - aktualizacja informacji poufnej

 • 25.05.2016 15:09

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 25.05.2016 15:08

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 24.05.2016 20:29

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

 • 16.05.2016 12:47

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska

 • 11.05.2016 14:16

  PKM Duda szuka nowych rynków eksportowych; myśli m.in. o USA i Malezji

 • 11.05.2016 00:23

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 15:59

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

 • 29.04.2016 15:12

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - przekazanie do publicznej wiadomości planu połączenia

 • 29.04.2016 15:00

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polsk

 • 20.04.2016 18:08

  GPW: uchylenie uchwały dot. PKM DUDA SA

 • 13.04.2016 11:33

  PKM Duda połączy się ze spółkami zależnymi; uprości grupę i obniży koszty

 • 13.04.2016 11:22

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta

 • 31.03.2016 14:57

  Zamknięcie zakładu w Hucie neutralne dla wyników PKM Duda w '16

 • 31.03.2016 09:23

  PKM Duda rezygnuje z działalności w zakresie uboju wołowego

 • 31.03.2016 09:14

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego - informacja poufna

 • 18.03.2016 07:42

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015

 • 18.03.2016 07:24

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 07:02

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 02.03.2016 21:58

  PKM Duda wydzierżawi zakład w Ciechanowcu za 1,68 mln zł netto rocznie (popr.)

 • 02.03.2016 20:08

  PKM Duda wydzierżawi zakład w Ciechanowcu za 1,68 mld zł netto rocznie

 • 02.03.2016 19:40

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - informacja poufna

 • 15.01.2016 15:33

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 29.12.2015 13:54

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.

 • 29.12.2015 13:49

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 11.12.2015 21:32

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawarcie przez spółkę zależną umowy z podmiotem powiązanym z Emitentem - aktualizacja informacji poufnej

 • 09.12.2015 09:37

  DM BPS rekomenduje "sprzedaj" Dudę, "trzymaj" Kanię i "kupuj" Tarczyński

 • 01.12.2015 18:47

  NWZ PKM Duda zdecyduje o zbyciu lub dzierżawie zakładu w Ciechanowcu

 • 01.12.2015 18:19

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 01.12.2015 18:14

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 24.11.2015 17:32

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - uzupełnienie informacji o zawartej przez Spółkę umowie kredytowej

 • 17.11.2015 16:43

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym - aktualizacja informacji poufnej

 • 05.11.2015 11:53

  PKM Duda chce otwierać 1-2 hurtownie rocznie; spodziewa się wzrostu konsumpcji

 • 05.11.2015 00:22

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.10.2015 08:55

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, poręczenie Emitenta - aktualizacja informacji poufnej, poręczenie Emitenta

 • 02.09.2015 19:42

  PKM Duda kupił spółkę Agro Provimi

 • 02.09.2015 19:28

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej

 • 02.09.2015 19:24

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - informacja poufna, umowa znacząca

 • 02.09.2015 19:22

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.: planowane nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - informacja poufna - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 02.09.2015 19:20

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej - informacja poufna, umowa znacząca - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 31.08.2015 12:57

  PKM Duda zakłada, że nowa strategia zwiększy przychody w '16, a wynik po kilku latach

 • 31.08.2015 07:15

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 24.08.2015 16:16

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - spełnienie kryterium umowy znaczącej

 • 24.08.2015 12:32

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczny za I półrocze 2015 r.

 • 28.07.2015 00:02

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 27.07.2015 23:41

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - korekta raportu rocznego za 2014 r. -korekta raportu bieżącego 36/2015

 • 27.07.2015 23:23

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015

 • 23.07.2015 22:40

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2015-2019 - informacja poufna

 • 22.07.2015 19:30

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

 • 13.07.2015 22:49

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego

 • 13.07.2015 22:45

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego

 • 13.07.2015 22:41

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorującego

 • 13.07.2015 22:37

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

 • 13.07.2015 22:31

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

 • 13.07.2015 22:26

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

 • 13.07.2015 22:23

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

 • 13.07.2015 22:19

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 10.07.2015 17:13

  Cedrob kupił w wezwaniu 9,18 mln akcji PKM Duda

 • 08.07.2015 15:42

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ziszczenie się warunku wskazanego w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, aktualizacja informacji poufnej

 • 25.06.2015 21:10

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - powołanie osób nadzorujących, rezygnacja z ubiegania o wybór do RN kolejnej kadencji

 • 25.06.2015 20:58

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.

 • 25.06.2015 20:40

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

 • 05.06.2015 21:56

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje

 • 03.06.2015 21:56

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 03.06.2015 21:47

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015

 • 25.05.2015 15:20

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 25.05.2015 15:17

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 18.05.2015 16:58

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - umowa o przekazywanie informacji, aktualizacja informacji poufnej

 • 14.05.2015 16:26

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta

 • 14.05.2015 08:54

  Cedrob wzywa do sprzedaży 9,18 mln akcji PKM Duda po 7,4 zł za walor

 • 13.05.2015 15:06

  Przychody PKM Duda w '15 mogą być niższe rdr

 • 13.05.2015 02:04

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 22.04.2015 14:01

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, zmiana poręczenia Emitenta - aktualizacja informacji poufnej

 • 19.03.2015 15:17

  PKM Duda liczy na zatwierdzenie strategii w ciągu najbliższych tygodni

 • 19.03.2015 00:40

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - wybór audytora sprawozdań finansowych

 • 19.03.2015 00:37

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014

 • 19.03.2015 00:24

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 00:21

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 16.03.2015 11:10

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 02.03.2015 16:30

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 09.02.2015 17:49

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 06.02.2015 14:34

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 05.02.2015 10:16

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - powołanie osób zarządzających

 • 05.02.2015 10:14

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - powołanie osoby zarządzającej

 • 02.02.2015 19:38

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 15.01.2015 08:39

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 13.01.2015 09:00

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, aktualizacja informacji poufnej

 • 09.01.2015 21:03

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 09.01.2015 15:00

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym - zmiana informacji poufnej

 • 09.01.2015 09:21

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 24.12.2014 08:34

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA odwołanie osób nadzorujących

 • 23.12.2014 08:42

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA rezygnacja osób nadzorujących

 • 15.12.2014 07:38

  DUDA SA ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA

 • 12.12.2014 15:52

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 11.12.2014 17:41

  ING OFE zmniejszył zaangażowanie w PKM Duda do 2,39 proc. głosów

 • 11.12.2014 17:35

  DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 10.12.2014 14:02

  ING Bank Śląski zmniejszył zaangażowanie w PKM Duda poniżej 5 proc.

 • 10.12.2014 13:55

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 10.12.2014 10:36

  DUDA SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym

 • 10.12.2014 09:12

  MSP odstąpiło od negocjacji ws. sprzedaży Ferma-Polu

 • 09.12.2014 12:33

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 09.12.2014 10:27

  Bank Handlowy zmniejszył zaangażowanie w PKM Duda poniżej 5 proc. akcji

 • 09.12.2014 10:16

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 08.12.2014 11:00

  DUDA SA zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 03.12.2014 14:58

  Cedrob kupił 23 proc. akcji PKM Duda

 • 01.12.2014 07:39

  DUDA SA zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych

 • 27.11.2014 10:27

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA projekty uchwał na NWZ

 • 27.11.2014 10:26

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 26.11.2014 07:41

  DUDA SA złożenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie NWZ

 • 13.11.2014 14:01

  PKM Duda przyjmie strategię z opóźnieniem, nowy termin to I kw.’15

 • 13.11.2014 00:19

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 16:07

  DUDA SA ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 28.10.2014 12:19

  Zapisy w wezwaniu na PKM Duda wydłużone do 28 XI

 • 28.10.2014 08:04

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA transakcja zbycia akcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego

 • 28.10.2014 08:03

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 23.10.2014 18:49

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA - uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych

 • 17.10.2014 16:35

  PKM DUDA SA ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do umów z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 10.10.2014 17:43

  Agro Duda z grupy PKM Duda złożyła ofertę wiążącą na Ferma-Pol

 • 10.10.2014 13:34

  PKM DUDA S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 09.10.2014 18:24

  DUDA SA ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do umów z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 29.09.2014 07:48

  DUDA SA uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych

 • 29.09.2014 07:47

  DUDA SA spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej (umowy kredytowej)

 • 25.09.2014 10:46

  ING OFE ma ponad 5 proc. PKM Duda

 • 25.09.2014 10:42

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 27.08.2014 13:18

  PKM Duda do końca roku chce opracować strategię na najbliższe trzy lata

 • 27.08.2014 00:11

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 26.08.2014 18:03

  DUDA SA zawarcie umów kredytowych

 • 25.08.2014 15:07

  POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów