ES-System SA

skrót: ESS

Brak kursu dla wybranej firmy

Największa polska firma w branży oświetleniowej, zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą profesjonalnych systemów oświetleniowych dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym i zagranicznym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Ciupińska Bożenapoprzez Augusta Investment sp. z o.o., ZWZ12 625 35529,45%12 625 35529,45%
Pilszczek Bogusławwraz z Bowen Investments s.a.r.l.8 587 26520,03%8 587 26520,03%
Wysocki Jacekprzez Hedland sp. z o.o.; WZA4 966 90211,59%4 966 90211,59%
OFE Aviva Santanderportfel4 274 6509,97%4 274 6509,97%
Pilszczek Marta3 538 0908,25%3 538 0908,25%
Quercus TFI SAportfele2 152 9955,02%2 152 9955,02%

Kategoria • 23.05.2019 12:47

  ES-System chciałby osiągnąć kilkuprocentowy wzrost przychodów w 2019 roku (wywiad)

 • 23.05.2019 08:39

  Es-System spodziewa się kilkuprocentowych wzrostów przychodów w II kw. '19

 • 23.05.2019 07:02

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 12.04.2019 12:34

  ES-SYSTEM SA (6/2019) Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 16.05.2019 r.

 • 12.04.2019 12:33

  ES-SYSTEM SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.

 • 28.03.2019 15:26

  ES-System przewiduje kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej w I kw. (wywiad)

 • 28.03.2019 08:26

  Zarząd ES-System nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku w 2018 roku

 • 28.03.2019 08:14

  ES-SYSTEM SA (3/2019) Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok

 • 28.03.2019 07:19

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 07:15

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.03.2019 16:49

  ES-System szacuje, że w IV kw. '18 strata netto grupy wyniosła ok. 0,8 mln zł

 • 15.03.2019 16:18

  ES-SYSTEM SA (2/2019) Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku i 2018 rok

 • 28.01.2019 14:23

  ES-SYSTEM SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 06.12.2018 16:44

  ES-SYSTEM SA (23/2018) Decyzja o udzieleniu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. spółce zależnej Emitenta - ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. wsparcia na nową inwestycję

 • 04.12.2018 15:28

  ES-SYSTEM SA (22/2018) Zawarcie umów na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładów NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie

 • 28.11.2018 15:42

  ES-SYSTEM SA (21/2018) Kolejna aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.

 • 15.11.2018 15:49

  ES-System zakłada jednocyfrowy wzrost krajowej sprzedaży w '18 (wywiad)

 • 15.11.2018 07:03

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 14:59

  ES-SYSTEM SA (20/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku

 • 26.10.2018 15:59

  ES-SYSTEM SA (19/2018) Zawarcie umowy na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie.

 • 19.10.2018 18:09

  ES-SYSTEM SA (18/2018) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.

 • 10.10.2018 15:27

  ES-SYSTEM SA (17/2018) Wybór oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.

 • 22.08.2018 18:21

  ES-System liczy na utrzymanie marży, nie oczekuje w '18 wzrostu sprzedaży w eksporcie (wywiad)

 • 22.08.2018 08:37

  Es-System chce w '18 co najmniej utrzymać jednocyfrowy wzrost sprzedaży krajowej rdr

 • 22.08.2018 07:08

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 16:17

  ES-SYSTEM SA (16/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku

 • 19.07.2018 14:25

  ES-SYSTEM SA (15/2018) Otrzymanie notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.05.2018 16:02

  Es-System ma wyższy rdr backlog w kraju; liczy na utrzymanie w II kw. marży kdk (wywiad)

 • 24.05.2018 07:06

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 16:34

  ES-SYSTEM SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 16:08

  ES-SYSTEM SA (13/2018) Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2018 16:05

  ES-SYSTEM SA (12/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2018 15:59

  ES-SYSTEM SA (11/2018) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES SYSTEM S.A. dnia 17.05.2018 r.

 • 17.05.2018 13:17

  ES-System wypłaci 0,35 zł dywidendy

 • 17.05.2018 13:00

  ES-SYSTEM SA (10/2018) Decyzja Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2018 15:48

  ES-SYSTEM SA (9/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 14:45

  ES-SYSTEM SA (8/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A

 • 20.04.2018 15:12

  ES-SYSTEM SA (7/2018) Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 17.05.2018 r.

 • 20.04.2018 14:51

  ES-SYSTEM SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.

 • 20.04.2018 10:55

  ES-SYSTEM SA (5/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 12.04.2018 13:30

  RN spółki ES-System rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy; więcej niż chciał zarząd

 • 12.04.2018 13:02

  ES-SYSTEM SA (4/2018) Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 12.04.2018 10:35

  ES-System chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 12.04.2018 10:22

  ES-SYSTEM SA (3/2018) Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 29.03.2018 13:54

  Portfel zamówień krajowych ES-System w I kw. '18 wyższy o 18 proc. rdr (wywiad)

 • 29.03.2018 06:57

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.03.2018 06:55

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.02.2018 13:21

  ES-SYSTEM SA (2/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za 2017 rok

 • 31.01.2018 16:12

  ES-SYSTEM SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 15.11.2017 16:27

  Portfel zamówień ES-System wyższy rdr; perspektywy IV kw. dobre

 • 15.11.2017 07:00

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 27.10.2017 18:28

  Grupa ES-System szacuje zysk netto po trzech kwartałach '17 na ok. 4,8 mln zł

 • 27.10.2017 18:14

  ES-SYSTEM SA (20/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2017 roku

 • 06.09.2017 15:25

  ES-SYSTEM SA (19/2017) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 23.08.2017 07:00

  ES-System w III kw. zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej (wywiad)

 • 22.08.2017 06:55

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.07.2017 14:42

  ES-SYSTEM SA (18/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 07.07.2017 14:01

  ES-SYSTEM SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 07.07.2017 13:32

  ES-SYSTEM SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - Korekta

 • 08.06.2017 11:37

  ES-SYSTEM SA (16/2017) Wpis do KRS zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu ES-SYSTEM S.A.

 • 23.05.2017 16:54

  ES-SYSTEM SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 23.05.2017 16:52

  ES-SYSTEM SA (14/2017) Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą

 • 18.05.2017 14:44

  ES-System chce co najmniej powtórzyć w I półroczu '17 wyniki I półrocza '16

 • 18.05.2017 07:11

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 16:21

  ES-SYSTEM SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.

 • 11.05.2017 16:15

  ES-SYSTEM SA (12/2017) Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie ES-SYSTEM S.A.

 • 11.05.2017 12:52

  ES-SYSTEM SA (11/2017) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. dnia 11.05.2017 r.

 • 05.05.2017 12:49

  ES-SYSTEM SA (10/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 13.04.2017 12:41

  ES-SYSTEM SA (9/2017) Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 11.05.2017 r.

 • 13.04.2017 12:40

  ES-SYSTEM SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.

 • 11.04.2017 15:47

  ES-SYSTEM SA (7/2017) Rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii

 • 30.03.2017 14:06

  ES-SYSTEM SA (6/2017) zgoda Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii

 • 30.03.2017 14:03

  ES-SYSTEM SA (5/2017) opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 29.03.2017 17:57

  ES-SYSTEM SA (4/2017) Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. do Rady Nadzorczej w przedmiocie zgody na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii

 • 17.03.2017 09:17

  ES-System wyda w tym roku na inwestycje 9 mln zł; liczy na rozwój eksportu (wywiad)

 • 16.03.2017 07:54

  ES-SYSTEM SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 16.03.2017 07:33

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 07:30

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.03.2017 16:03

  ES-SYSTEM SA (2/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2016 roku i 2016 rok

 • 10.01.2017 15:45

  ES-SYSTEM SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 09.11.2016 06:46

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 16:38

  ES-SYSTEM SA (19/2016) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2016 roku

 • 21.10.2016 12:54

  ES-SYSTEM SA (18/2016) Utworzenie rezerw i odpisów dotyczących spółki zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB

 • 19.08.2016 06:30

  ES-System zakłada lekki spadek sprzedaży krajowej w III kw. 2016 (wywiad)

 • 18.08.2016 06:58

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.07.2016 16:44

  ES-SYSTEM SA (17/2016) Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 22.07.2016 16:57

  ES-System chce sprzedać swoją szwedzką spółkę

 • 22.07.2016 16:44

  ES-SYSTEM SA (16/2016) Zamiar zbycia przez emitenta udziałów w spółce zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB z siedzibą w Szwecji (dalej "Spółka szwedzka")

 • 04.07.2016 16:35

  ES-SYSTEM SA Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu

 • 16.06.2016 14:44

  ES-SYSTEM SA Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą

 • 19.05.2016 16:04

  ES-SYSTEM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ES-SYSTEM S.A.

 • 19.05.2016 15:43

  ES-SYSTEM SA Treść podjętych uchwał na WZA ES SYSTEM S.A. dnia 19.05.2016 r.

 • 19.05.2016 15:41

  ES-SYSTEM SA Przyjęcie przez WZA uchwały w sprawie zmiany w Statucie ES-SYSTEM S.A.

 • 19.05.2016 15:39

  ES-SYSTEM SA Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

 • 19.05.2016 12:04

  ES-System wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2016 11:59

  ES-SYSTEM SA Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.05.2016 06:31

  ES-System rozwija eksport i odzyskuje rynki wschodnie (wywiad)

 • 12.05.2016 07:10

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 13:13

  ES-SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 22.04.2016 15:29

  ES-SYSTEM SA Treść projektów uchwał na WZA ES-SYSTEM S.A. - 19.05.2016 r.

 • 22.04.2016 15:23

  ES-SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 • 14.04.2016 10:57

  ES-SYSTEM SA Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

 • 14.04.2016 10:55

  ES-SYSTEM SA Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 12.04.2016 14:32

  ES-System zainwestuje w '16 r. 10,3 mln zł; sprzedaż w tym roku ma wzrosnąć jednocyfrowo

 • 11.04.2016 12:03

  Zarząd ES-System proponuje 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 11.04.2016 11:54

  ES-SYSTEM SA rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 17.03.2016 19:08

  ES-System zakłada co najmniej jednocyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą w '16 (wywiad)

 • 17.03.2016 16:59

  ES-System zakłada co najmniej jednocyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą w '16 (wywiad)

 • 17.03.2016 07:05

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 07:01

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 07.03.2016 18:04

  ES-SYSTEM SA Szacunki wybranych danych finansowych za 2015 rok

 • 14.01.2016 11:50

  ES-SYSTEM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 09.12.2015 11:27

  ES-SYSTEM SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 05.11.2015 07:01

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.07.2015 15:36

  ES-SYSTEM SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 23.07.2015 06:30

  ES-System widzi ożywienie na rynku, rośnie sprzedaż produktów ledowych (wywiad)

 • 12.06.2015 09:45

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną ze zobowiązanym

 • 11.06.2015 12:02

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 11.06.2015 11:58

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

 • 11.06.2015 11:55

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

 • 08.06.2015 17:02

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 08.06.2015 17:01

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

 • 08.06.2015 16:57

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

 • 14.05.2015 17:51

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 17:27

  ES-SYSTEM SA Korekta raportu okresowego QSr za I kwartał 2015 roku

 • 13.05.2015 10:20

  ES-SYSTEM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na WZA

 • 13.05.2015 07:00

  Nowy zarząd ES-SYSTEM w drugiej połowie roku przedstawi strategię dla spółki

 • 12.05.2015 07:17

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 16:01

  ES-SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 08.05.2015 15:24

  ES-SYSTEM SA Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję

 • 08.05.2015 15:23

  ES-SYSTEM SA Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję

 • 08.05.2015 15:22

  ES-SYSTEM SA Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2015 r.

 • 08.05.2015 12:46

  ES-SYSTEM SA Projekty uchwał zgłoszonych w trakcie obrad WZA - 8.05.2015 r.

 • 08.05.2015 12:00

  ES-System wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 08.05.2015 11:45

  ES-SYSTEM SA Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.05.2015 11:44

  ES-SYSTEM SA Przerwa w obradach WZA

 • 07.05.2015 10:33

  ES-SYSTEM SA Rekomendacja QUERCUS TFI S.A. dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

 • 10.04.2015 14:46

  ES-SYSTEM SA Treść projektów uchwał na WZA - 08.05.2015 r.

 • 10.04.2015 14:41

  ES-SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.

 • 09.04.2015 13:04

  RN ES-System za wypłatą 0,35 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 09.04.2015 12:16

  ES-SYSTEM SA Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 09.04.2015 12:01

  ES-SYSTEM SA Rezygnacja osoby zarządzającej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 08.04.2015 15:16

  ES-System chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 08.04.2015 15:06

  ES-SYSTEM SA Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy

 • 16.03.2015 17:45

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 17:42

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 24.02.2015 16:17

  ES-System zanotował wzrost sprzedaży w IV kw.; wypłaci dywidendę z zysku za ‘14 (wywiad)

 • 16.02.2015 14:42

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów przez Quercus TFI S.A.

 • 03.02.2015 16:49

  MetLife OFE ma poniżej 5 proc. Es-System

 • 03.02.2015 16:26

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów przez MetLife OFE

 • 13.01.2015 08:50

  ES-SYSTEM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 11.12.2014 13:32

  ES-SYSTEM SA powołanie osoby zarządzającej

 • 06.11.2014 18:17

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 22.10.2014 07:05

  Udział produktów ledowych w sprzedaży ES-System wzrośnie do ponad 35 proc. w '15

 • 26.08.2014 14:37

  Wyniki ES-System w I poł. roku obciążone reorganizacją grupy, oczekiwana poprawa

 • 09.06.2014 12:14

  ES-SYSTEM SA zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 09.06.2014 12:11

  ES-SYSTEM SA zawiadomienie o pośrednim zbyciu i bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 09.06.2014 12:08

  ES-SYSTEM SA Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

 • 30.05.2014 10:58

  ES-SYSTEM SA wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu

 • 21.05.2014 12:28

  ES-SYSTEM SA Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA - zakończenie sporu

 • 15.05.2014 14:52

  ES-SYSTEM SA orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA - aktualizacja informacji

 • 14.05.2014 16:19

  ES-System spodziewa się dobrego drugiego półrocza

 • 14.05.2014 00:26

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 12:52

  ES-SYSTEM SA wykaz akcjonariuszy

 • 08.05.2014 15:59

  ES-SYSTEM SA uchwalenie tekstu jednolitego statutu przez radę nadzorczą.

 • 08.05.2014 15:47

  ES-SYSTEM SA Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2014 r.

 • 08.05.2014 13:03

  ES-System wypłaci 0,05 zł dywidendy

 • 08.05.2014 12:52

  ES-SYSTEM SA decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 17.04.2014 11:19

  ES-SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 10.04.2014 13:21

  ES-SYSTEM SA treść projektów uchwał na WZA - 08.05.2014 r.

 • 10.04.2014 13:15

  ES-SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 08.04.2014 12:53

  ES-System chce wypłacić 0,05 zł dywidendy

 • 08.04.2014 12:45

  ES-SYSTEM SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i opinia rady nadzorczej

 • 01.04.2014 14:33

  ES-SYSTEM SA Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA

 • 31.03.2014 14:43

  ES-SYSTEM SA zakończenie procesu połączenia spółek zależnych ES-SYSTEM SA

 • 24.03.2014 18:01

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QSr

 • 24.03.2014 18:00

  ES-SYSTEM SA korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2013 roku

 • 14.03.2014 06:43

  Niepokoje za granicą mogą opóźnić realizację założeń eksportowych ES-System (wywiad)

 • 13.03.2014 07:46

  ES-SYSTEM SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 13.03.2014 07:45

  ES-SYSTEM SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 09.01.2014 11:25

  ES-SYSTEM SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 06.11.2013 12:25

  ES-SYSTEM SA zgoda rady nadzorczej na przeprowadzenie procesu połączenia spółek zależnych

 • 04.11.2013 17:54

  ES-SYSTEM SA podjęcie przez zarząd ES-SYSTEM SA decyzji o zamiarze połączenia spółek zależnych

 • 25.10.2013 06:47

  ES-System chce powtórzyć wyniki ubiegłoroczne, chce rozwijać eksport na Wschód (wywiad)

 • 02.10.2013 15:37

  ES-SYSTEM SA powołanie wiceprezesa zarządu

 • 02.10.2013 15:31

  ES-SYSTEM SA powołanie prezesa zarządu

 • 02.10.2013 15:28

  ES-SYSTEM SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 27.09.2013 17:13

  ES-SYSTEM SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 28.08.2013 19:15

  ES-SYSTEM SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 02.08.2013 07:36

  ES-System chciałby w '13 co najmniej powtórzyć wyniki ubiegłoroczne, mimo trudnego rynku (wywiad)

 • 13.05.2013 16:09

  ES-System liczy na dodatni EBIT w drugim kwartale

 • 13.05.2013 07:35

  ES-System liczy, że w II kw. '13 sprzedaż krajowa i eksportowa wzrośnie kdk

 • 13.05.2013 06:19

  ES-SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 16:06

  ES-SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 24.04.2013 15:54

  ES-SYSTEM SA treść projektów uchwał na WZA - 22.05.2013 r.

 • 24.04.2013 13:58

  ES-SYSTEM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 24.04.2013 12:54

  ES-SYSTEM SA rezygnacja osoby zarządzającej