Echo Investment SA

skrót: ECH

Ostatnie notowanie z: 22.08.2019 17:00

Aktualny kurs4,26   -0,93 %-0,04 zł
Otwarcie4,28-0,47%
Minimum4,26-0,93%
Maksimum4,310,23%
Wolumen (szt.) 11464
Kurs odniesienia4,30
Widełki dolne3,86
Widełki górne4,70
Obroty (tyś. zł)49
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
26 7664,28
26 9004,26
22 8004,25
15 0004,24
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,321 000 1
4,32362 1
4,335 200 2
4,34130 1
Jedna z największych w Polsce firm deweloperskich. Spółka realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych oraz budownictwie biurowym, skupiając się na największych miastach w Polsce. Od 2015 roku Echo Investment jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Echo Partners BVpoprzez Lisala sp. z o.o.231 575 78456,11%231 575 78456,11%
Santander PPK 2055 (subfundusz)portfel54 085 20713,10%54 085 20713,10%
Aviva OFE Aviva Santander SAportfel40 386 5909,78%40 386 5909,78%

Kategoria • 20.08.2019 18:56

  WSE: Communique - ECHO INVESTMENT

 • 20.08.2019 18:56

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 20.08.2019 18:48

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spłki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 19.08.2019 18:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki ECHO INVESTMENT SA.

 • 14.08.2019 15:58

  ECHO INVESTMENT SA (30/2019) Umowa nabycia nieruchomości

 • 14.08.2019 15:57

  Immofinanz sprzedaje spółce Echo Investment cztery budynki i działkę w ramach kompleksu Empark (opis)

 • 14.08.2019 15:43

  Immofinanz sprzedaje Echo Investment cztery budynki i działkę w ramach kompleksu Empark

 • 30.05.2019 13:46

  Celem Echo Investment jest co najmniej utrzymanie rdr zysku netto w '19

 • 30.05.2019 08:07

  Echo Investment odnotowało w I kw. 2019 roku 31,8 mln zł zysku netto (opis)

 • 30.05.2019 07:54

  Echo Investment odnotowało w I kw. 2019 roku 31,8 mln zł zysku netto

 • 30.05.2019 06:52

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 16:43

  Echo nie planuje wypłacać dodatkowej dywidendy z zysku za '18

 • 29.05.2019 16:13

  ECHO INVESTMENT SA (18/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

 • 22.05.2019 17:22

  ECHO INVESTMENT SA (17/2019) Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 11.04.2019 16:47

  ECHO INVESTMENT SA (14/2019) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 29.03.2019 07:44

  Grupa Echo Investment zawarła ostateczną umowę sprzedaży projektu w Warszawie za 73,1 mln euro

 • 29.03.2019 00:13

  ECHO INVESTMENT SA (12/2019) Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującej grunt w Warszawie, na którym zrealizowany został pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biura Przy Bramie.

 • 22.03.2019 12:15

  ECHO INVESTMENT SA (11/2019) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

 • 21.03.2019 19:35

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 21.03.2019 19:32

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii J i J2 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 21.03.2019 14:44

  Echo podtrzymuje plan sprzedaży w '19 ok. 1,3 tys. mieszkań (opis)

 • 21.03.2019 14:27

  ECHO INVESTMENT SA (10/2019) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

 • 21.03.2019 12:40

  Echo podtrzymuje plan sprzedaży w '19 ok. 1,3 tys. mieszkań

 • 21.03.2019 10:45

  Echo Investment chce wprowadzić do oferty w '19 co najmniej 2,3 tys. lokali

 • 21.03.2019 10:02

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 08:56

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J i J2 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 21.03.2019 07:54

  Wyniki Echo Investment w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 07:44

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 07:41

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.03.2019 13:59

  ECHO INVESTMENT SA (5/2019) Podsumowanie oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2 - korekta

 • 18.03.2019 14:06

  ECHO INVESTMENT SA (9/2019) Rejestracja obligacji serii J oraz serii J2 w KDPW

 • 15.03.2019 07:36

  Lisala i Echo Partners rozpoczynają przegląd opcji strategicznych związanych z Echo Investment

 • 15.03.2019 07:28

  ECHO INVESTMENT SA (8/2019) Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

 • 11.03.2019 15:35

  Echo Investment zawarło w lutym 148 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań

 • 11.03.2019 15:19

  ECHO INVESTMENT SA (7/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 07.03.2019 14:16

  ECHO INVESTMENT SA (6/2019) Powołanie osoby zarządzającej

 • 05.03.2019 12:48

  Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 33,85 mln zł

 • 05.03.2019 12:31

  ECHO INVESTMENT SA (5/2019) Podsumowanie oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 26.02.2019 11:46

  Echo Investment rusza z budową biurowca we Wrocławiu

 • 13.02.2019 13:00

  Echo Investment rozpoczyna rewitalizację pofabrycznego kompleksu w Łodzi

 • 13.02.2019 08:48

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 40 mln zł

 • 13.02.2019 08:37

  ECHO INVESTMENT SA (4/2019) Oferta publiczna obligacji serii J i J2

 • 05.02.2019 17:01

  Echo Investment zawarło w styczniu 93 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

 • 05.02.2019 16:50

  ECHO INVESTMENT SA (3/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 30.01.2019 17:19

  ECHO INVESTMENT SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 08:52

  Echo z optymizmem patrzy na rynek biurowy, w ’19 może podpisać kilka umów sprzedaży (wywiad)

 • 21.01.2019 08:52

  Liczba przekazań w Echo Investment w ’19 może zbliżyć się do 1,3 tys. lokali (wywiad)

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 13:50

  Echo Investment zawarło w grudniu 142 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań (opis)

 • 07.01.2019 13:10

  Echo Investment zawarło w grudniu 142 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

 • 07.01.2019 13:00

  ECHO INVESTMENT SA (1/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 31.12.2018 16:28

  ECHO INVESTMENT SA (49/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2018 11:12

  ECHO INVESTMENT SA (48/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

 • 21.12.2018 17:49

  Echo Investment wejdzie w skład uczestników indeksu mWIG40, Pekabex dołączy do sWIG80

 • 11.12.2018 10:26

  Echo Investment ruszył ze sprzedażą 257 mieszkań w Poznaniu

 • 05.12.2018 06:35

  Echo Investment zawarło w listopadzie 60 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań

 • 04.12.2018 23:05

  ECHO INVESTMENT SA (47/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 28.11.2018 12:50

  Echo może przeprowadzić w '18 publiczną emisję obligacji o wartości 50 mln zł

 • 28.11.2018 12:37

  Echo Investment spodziewa się, że sprzeda 1,3 tys. lokali w 2019 roku

 • 28.11.2018 10:19

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu w Warszawie

 • 28.11.2018 09:50

  ECHO INVESTMENT SA (46/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującego m.in. grunt w Warszawie, na którym realizowany jest pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biu

 • 27.11.2018 20:46

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.11.2018 20:11

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 14:11

  Echo Investment rusza ze sprzedażą 249 mieszkań

 • 16.11.2018 13:49

  ECHO INVESTMENT SA (45/2018) Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 15.11.2018 12:04

  ECHO INVESTMENT SA (44/2018) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 08.11.2018 23:16

  Echo Investment warunkowo wypłaci 0,50 zł zaliczkowej dywidendy na akcję

 • 08.11.2018 22:15

  ECHO INVESTMENT SA (43/2018) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 08.11.2018 18:53

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii I spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 08.11.2018 18:53

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 08.11.2018 13:59

  ECHO INVESTMENT SA (42/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

 • 08.11.2018 11:40

  ECHO INVESTMENT SA (41/2018) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

 • 07.11.2018 17:53

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 06.11.2018 12:03

  ECHO INVESTMENT SA (40/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 05.11.2018 15:56

  Spółka zależna Echo Investment sprzedała 15,3 mln akcji EPP

 • 05.11.2018 15:28

  ECHO INVESTMENT SA (39/2018) Sprzedaż akcji EPP N.V.

 • 05.11.2018 13:15

  ECHO INVESTMENT SA (38/2018) Rejestracja obligacji serii I w KDPW

 • 23.10.2018 12:16

  Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 50 mln zł; stopa redukcji 14,3 proc.

 • 23.10.2018 11:56

  ECHO INVESTMENT SA (37/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii I

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 08.10.2018 09:39

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł

 • 06.10.2018 09:57

  ECHO INVESTMENT SA (36/2018) Oferta publiczna obligacji serii I

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.10.2018 13:05

  Echo Investment sprzedało w III kw. 156 lokali

 • 03.10.2018 12:45

  ECHO INVESTMENT SA (35/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 14.09.2018 22:36

  ECHO INVESTMENT SA (34/2018) Realizacja przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l. ("R4R"), spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 11.09.2018 15:34

  Echo planuje sprzedać w '19 ok. 1,5 tys. mieszkań (opis)

 • 11.09.2018 13:51

  Echo planuje sprzedać w '19 ok. 1,5 tys. mieszkań

 • 11.09.2018 07:13

  Wyniki Echo Investment w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2018 22:55

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 13:30

  ECHO INVESTMENT SA (33/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 16.08.2018 18:18

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 16.08.2018 17:55

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 1/2018 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 09.08.2018 20:00

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii 1/2018 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 07.08.2018 14:28

  ECHO INVESTMENT SA (31/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 27.07.2018 13:59

  Echo Investment sprzedało lokale biurowe w Łodzi za 19,1 mln euro

 • 27.07.2018 13:25

  ECHO INVESTMENT SA (30/2018) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Symetris Business Park II w Łodzi

 • 20.07.2018 19:29

  ECHO INVESTMENT SA (29/2018) Sfinalizowanie przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l. ("R4R"), spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.07.2018 15:03

  ECHO INVESTMENT SA (28/2018) Informacja o decyzji Komisji Europejskiej wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady 139/2004 wyrażającej bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Echo Investment z R4R S.à r.l..

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.07.2018 14:31

  Echo Investment sprzedało 210 mieszkań w II kw., 29 proc. mniej rdr

 • 03.07.2018 14:12

  ECHO INVESTMENT SA (27/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 14.06.2018 14:29

  Spółka zależna Echo Investment sprzeda 7,3 mln akcji EPP

 • 14.06.2018 14:17

  ECHO INVESTMENT SA (26/2018) Sprzedaż akcji EPP N.V.

 • 11.06.2018 13:24

  Spółka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP

 • 11.06.2018 13:11

  ECHO INVESTMENT SA (25/2018) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 06.06.2018 14:24

  ECHO INVESTMENT SA (24/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 04.06.2018 21:10

  Spólka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży akcji Echo Polska Properties

 • 04.06.2018 20:58

  ECHO INVESTMENT SA (23/2018) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 01.06.2018 14:28

  ECHO INVESTMENT SA (22/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

 • 01.06.2018 13:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 01.06.2018 13:33

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 30.05.2018 23:41

  ECHO INVESTMENT SA (21/2018) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

 • 30.05.2018 20:04

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 29.05.2018 12:03

  Echo może w przyszłości wyjść z inwestycji w R4R poprzez IPO – wiceprezes

 • 29.05.2018 11:06

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań (opis)

 • 29.05.2018 11:02

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań (aktl.)

 • 29.05.2018 10:32

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań

 • 29.05.2018 07:06

  Wyniki Echo Investment w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.05.2018 06:52

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 16:03

  ECHO INVESTMENT SA (20/2018) Zawarcie umowy przyrzeczonej dot. sprzedaży budynku biurowego West Link we Wrocławiu

 • 21.05.2018 19:40

  Echo Investment i R4R utworzą joint venture do budowy mieszkań pod wynajem

 • 21.05.2018 19:28

  ECHO INVESTMENT SA (19/2018) Ogłoszenie o opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o wyznaczenie zespołu prowadzącego sprawę w Komisji Europejskiej

 • 21.05.2018 19:26

  ECHO INVESTMENT SA (18/2018) Zawarcie przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l., spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 18.05.2018 15:23

  ECHO INVESTMENT SA (17/2018) Rejestracja obligacji serii H w KDPW

 • 08.05.2018 11:17

  ECHO INVESTMENT SA (16/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 02.05.2018 16:38

  ECHO INVESTMENT SA (15/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii H

 • 25.04.2018 16:56

  ECHO INVESTMENT SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 25.04.2018 16:32

  ECHO INVESTMENT SA (13/2018) Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

 • 25.04.2018 14:18

  Echo Investment wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.04.2018 14:11

  ECHO INVESTMENT SA (12/2018) Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 24.04.2018 09:07

  Echo Investment wyemitował obligacje za 140 mln zł

 • 24.04.2018 08:56

  ECHO INVESTMENT SA (11/2018) Emisja obligacji

 • 17.04.2018 07:09

  ECHO INVESTMENT SA (10/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta

 • 16.04.2018 17:07

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Echo Investment o wartości do 400 mln zł

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.04.2018 11:32

  ECHO INVESTMENT SA (9/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.04.2018 08:59

  Echo Investment sprzedał w I kw. 2018 r. 348 mieszkań, 35,4 proc. więcej rdr

 • 05.04.2018 08:47

  ECHO INVESTMENT SA (8/2018) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w I kwartale 2018 r.

 • 04.04.2018 19:35

  GPW: 11 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 1/2015 ECHO INVESTMENT S.A

 • 04.04.2018 19:32

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A planowana jest na dzień 18 listopada 2021 r.

 • 04.04.2018 19:28

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 03.04.2018 17:54

  GPW: 10 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii D spółki ECHO INVESTMENT S.A

 • 29.03.2018 16:16

  ECHO INVESTMENT SA (7/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

 • 26.03.2018 13:19

  Echo może wydać w '18 na bank ziemi i udział w projektach do 400 mln zł

 • 26.03.2018 13:07

  Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł, pierwsza transza w V lub VI (opis)

 • 26.03.2018 11:24

  Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł

 • 26.03.2018 09:45

  Zarząd Echo Investment zaproponuje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '17

 • 26.03.2018 08:02

  Echo Investment planuje w '18 rozpocząć budowę 1.667 mieszkań

 • 23.03.2018 23:45

  Wyniki Echo Investment w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.03.2018 23:32

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 23:28

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 05.03.2018 08:31

  ECHO INVESTMENT SA (6/2018) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 23.02.2018 10:20

  Haitong Bank podniósł rekomendację Echo Investment do "neutralnie" ze "sprzedaj"

 • 14.02.2018 18:19

  Echo Investment chce wyemitować obligacje o wartości do 400 mln zł

 • 14.02.2018 18:10

  ECHO INVESTMENT SA (5/2018) Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

 • 14.02.2018 13:00

  Echo chce dostarczyć pierwsze biura w inwestycji Moje Miejsce w III '19

 • 12.02.2018 18:40

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 05.02.2018 11:58

  Echo Investment sprzedało w styczniu umowami przedwstępnymi 91 mieszkań

 • 05.02.2018 11:51

  ECHO INVESTMENT SA (4/2018) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 31.01.2018 17:07

  ECHO INVESTMENT SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 17:34

  ECHO INVESTMENT SA (2/2018) Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 11.01.2018 08:38

  Wood& Co. rekomenduje "kupuj" Echo Investment, cena docelowa 6,8 zł

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 04.01.2018 08:43

  Echo Investment sprzedał w IV kw. 2017 r. 531 mieszkań

 • 04.01.2018 08:29

  ECHO INVESTMENT SA (1/2018) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r.

 • 02.01.2018 09:31

  Echo Investment sprzedało nieruchomość we Wrocławiu za 44 mln euro

 • 29.12.2017 21:54

  Echo Investment i Forum 60 FIZ sprzedały udziały w spółkach za 35,6 mln euro

 • 29.12.2017 20:48

  ECHO INVESTMENT SA (67/2017) Zawarcie m.in. przez Echo Investment S.A. umów dotyczących zbycia udziałów w spółkach pośrednio posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu, na której znajduje się budynek "Nobilis Business House"

 • 29.12.2017 08:57

  Spółka zależna Echo Investment sprzedała nieruchomość w Krakowie za 43,5 mln euro

 • 29.12.2017 08:46

  ECHO INVESTMENT SA (66/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus II w Krakowie

 • 21.12.2017 11:18

  Przemysława Krych zrezygnował ze stanowiska w Griffin Premium RE

 • 21.12.2017 09:02

  Mikołaj Martynuska zrezygnował z zarządu Echo Investment, a Przemysław Krych z RN spółki

 • 21.12.2017 08:48

  ECHO INVESTMENT SA (65/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej i osoby zarządzającej Emitenta

 • 20.12.2017 08:28

  ECHO INVESTMENT SA (64/2017) Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

 • 19.12.2017 12:15

  CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, m.in. członka zarządu Echo Investment

 • 05.12.2017 10:04

  ECHO INVESTMENT SA (63/2017) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 30.11.2017 17:34

  ECHO INVESTMENT SA (62/2017) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 28.11.2017 13:24

  Echo Investment zakłada w '18 sprzedaż ok. 1.500 mieszkań i przekazanie ok. 1.000

 • 27.11.2017 19:43

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 11:34

  ECHO INVESTMENT SA (61/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r.

 • 06.11.2017 17:27

  Echo Investment sprzedało w X 148 mieszkań

 • 06.11.2017 17:18

  ECHO INVESTMENT SA (60/2017) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 03.11.2017 20:38

  ECHO INVESTMENT SA (59/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2017 13:43

  ECHO INVESTMENT SA (58/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

 • 30.10.2017 17:43

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 30.10.2017 12:33

  ECHO INVESTMENT SA (57/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.10.2017 10:45

  ECHO INVESTMENT SA (56/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.10.2017 16:06

  ECHO INVESTMENT SA (55/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

 • 26.10.2017 15:34

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 25.10.2017 14:44

  ECHO INVESTMENT SA (54/2017) Rejestracja obligacji serii G w KDPW

 • 25.10.2017 13:04

  ECHO INVESTMENT SA (53/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 25.10.2017 11:24

  ECHO INVESTMENT SA (52/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.10.2017 06:57

  Lisala sprzedał 40,8 mln akcji Echo Investment

 • 19.10.2017 22:04

  ECHO INVESTMENT SA (51/2017) Informacja o ostatecznych warunkach sprzedaży przez Lisala sp. z o.o. 40,8 mln istniejących akcji spółki Echo Investment S.A. w ramach Oferty

 • 17.10.2017 07:39

  Lisala będzie chciał sprzedać nie więcej niż 136.187.891 akcji Echo Investment

 • 17.10.2017 07:16

  ECHO INVESTMENT SA (50/2017) Zawarcie Umowy Plasowania dla celów oferty niewymagającej sporządzenia dokumentu ofertowego przeprowadzanej przez głównego akcjonariusza, Lisala sp. z o.o., obejmującej nie więcej niż 136.187.891 istniejących akcji spółki Echo

 • 16.10.2017 22:33

  ECHO INVESTMENT SA (49/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 16.10.2017 22:18

  ECHO INVESTMENT SA (48/2017) Powołanie osoby nadzorującej

 • 16.10.2017 21:47

  ECHO INVESTMENT SA (47/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane na NWZA

 • 16.10.2017 21:01

  ECHO INVESTMENT SA (46/2017) Treść uchwał podjętych na NWZA

 • 16.10.2017 09:05

  ECHO INVESTMENT SA (45/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 13.10.2017 17:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii F spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 13.10.2017 17:31

  ECHO INVESTMENT SA (44/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 12.10.2017 19:08

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii F spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 12.10.2017 16:54

  ECHO INVESTMENT SA (43/2017) Rejestracja obligacji serii F w KDPW

 • 10.10.2017 17:39

  ECHO INVESTMENT SA (42/2017) Umowa kredytowa podmiotu zależnego od Emitenta

 • 10.10.2017 15:00

  ECHO INVESTMENT SA (41/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 06.10.2017 13:30

  ECHO INVESTMENT SA (40/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii G

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 12:02

  Echo zakończyło przed czasem zapisy na obligacje o wartości do 75 mln zł

 • 05.10.2017 11:52

  ECHO INVESTMENT SA (39/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii G

 • 04.10.2017 18:47

  Lisala rozważy sprzedaż ok. połowy swojego pakietu akcji Echo Investment

 • 04.10.2017 18:30

  ECHO INVESTMENT SA (38/2017)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 09:12

  Echo Investment sprzedał w III kw. 2017 r. 335 mieszkań

 • 04.10.2017 09:05

  ECHO INVESTMENT SA (37/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 3 kwartale 2017 r.

 • 04.10.2017 08:35

  Griffin zawarł przedwstępną umowę kupna od Echo udziałów w kilku spółkach

 • 03.10.2017 11:37

  ECHO INVESTMENT SA (36/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 02.10.2017 10:17

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 75 mln zł

 • 02.10.2017 10:04

  ECHO INVESTMENT SA (35/2017) Oferta publiczna obligacji serii G

 • 28.09.2017 12:05

  ECHO INVESTMENT SA (34/2017) REJESTRACJA ZMIAN STATUTU ECHO INVESTMENT S.A.

 • 26.09.2017 08:10

  Echo Investment chce zwiększyć free float, spółka nie potrzebuje kapitału

 • 26.09.2017 07:56

  ECHO INVESTMENT SA (33/2017) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozważania przez Spółkę oraz jej większościowego akcjonariusza procesu zmierzającego do dalszej dywersyfikacji akcjonariatu Spółki oraz zwiększenia

 • 25.09.2017 16:51

  ECHO INVESTMENT SA (32/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii F

 • 22.09.2017 12:17

  Echo zakończyło przed czasem zapisy na obligacje o wartości do 125 mln zł

 • 22.09.2017 12:01

  ECHO INVESTMENT SA (31/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii F

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 19.09.2017 15:48

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 125 mln zł

 • 19.09.2017 15:36

  ECHO INVESTMENT SA (30/2017) Oferta publiczna obligacji serii F

 • 18.09.2017 17:38

  ECHO INVESTMENT SA (29/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 11.09.2017 14:02

  Echo negocjuje zakup działek o potencjale 390 tys. m kw. GLA

 • 11.09.2017 13:50

  Echo chce zrealizować cały program emisji obligacji w '17

 • 11.09.2017 09:35

  Echo Investment chce przekazać w całym 2017 r. 925 lokali (opis)

 • 11.09.2017 09:13

  Echo Investment chce w '18 ruszyć z budową sześciu biurowców

 • 11.09.2017 09:03

  Echo Investment chce przekazać w całym 2017 r. 925 lokali

 • 11.09.2017 07:45

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.08.2017 18:19

  Po sesji 15 września Play wejdzie do mWIG40, a GetBack do sWIG80

 • 17.08.2017 10:21

  ECHO INVESTMENT SA (28/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 02.08.2017 19:08

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 27.07.2017 13:09

  ECHO INVESTMENT SA (27/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

 • 26.07.2017 16:07

  Echo Investment wprowadził do sprzedaży 86 mieszkań w Łodzi

 • 25.07.2017 19:03

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 21.07.2017 11:05

  ECHO INVESTMENT SA (26/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

 • 21.07.2017 08:58

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 20.07.2017 09:24

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu we Wrocławiu (opis)

 • 20.07.2017 09:16

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu we Wrocławiu

 • 20.07.2017 08:57

  ECHO INVESTMENT SA (25/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującego m.in. grunt we Wrocławiu, na którym realizowany jest projekt Sagittarius Business House

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.07.2017 13:06

  ECHO INVESTMENT SA (24/2017) Rejestracja obligacji serii E w KDPW

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 04.07.2017 12:42

  Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kw. 297 mieszkań

 • 04.07.2017 12:31

  ECHO INVESTMENT SA (23/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 2 kwartale 2017 r.

 • 03.07.2017 13:49

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Echo do "akumuluj"

 • 29.06.2017 17:13

  ECHO INVESTMENT SA (22/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 29.06.2017 16:39

  ECHO INVESTMENT SA (21/2017) Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

 • 29.06.2017 15:44

  WZ Echo Investment zdecydowało, by na dywidendę trafiło 557,1 mln zł

 • 29.06.2017 15:40

  ECHO INVESTMENT SA (20/2017) Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.

 • 29.06.2017 15:38

  ECHO INVESTMENT SA (19/2017) Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

 • 28.06.2017 12:44

  Lisala chce, by Echo Investment wypłaciło jeszcze 206,3 mln zł dywidendy (opis)

 • 28.06.2017 12:32

  Lisala chce, by Echo Investment wypłaciła jeszcze 206,3 mln zł dywidendy

 • 28.06.2017 12:15

  ECHO INVESTMENT SA (18/2017) Informacja od Akcjonariusza dotycząca zmiany projektu uchwały ZWZA Echo Investment S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok.

 • 22.06.2017 18:44

  Echo Prime Assets sprzeda 40 mln akcji Echo Polska Properties za 49 mln euro

 • 22.06.2017 18:10

  ECHO INVESTMENT SA (17/2017) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 13.06.2017 09:06

  Griffin Premium objął obligacje od Echo o łącznej wartości 24,4 mln euro

 • 12.06.2017 22:20

  ECHO INVESTMENT SA (16/2017) Zawarcie aneksów i emisja obligacji dot. projektów West Link, Browary Warszawskie oraz Beethovena

 • 12.06.2017 18:54

  ECHO INVESTMENT SA (15/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii E

 • 09.06.2017 13:52

  Echo Investment zakończyło przed czasem zapisy na obligacje serii E

 • 09.06.2017 13:28

  ECHO INVESTMENT SA (14/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii E

 • 07.06.2017 13:57

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 100 mln zł

 • 07.06.2017 13:44

  ECHO INVESTMENT SA (13/2017) Oferta publiczna obligacji serii E

 • 02.06.2017 15:05

  ECHO INVESTMENT SA (12/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 01.06.2017 18:05

  ECHO INVESTMENT SA (11/2017) Uchwała w sprawie wypłaty drugiej transzy zaliczki dywidendowej za rok obrotowy 2016

 • 31.05.2017 21:14

  ECHO INVESTMENT SA (10/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zamknięcia transakcji nabycia udziałów w Rosehill Investments sp. z o.o.

 • 30.05.2017 12:46

  I transza programu obligacji Echo możliwa przed wakacjami; wartość max.100 mln zł

 • 29.05.2017 20:21

  Echo Investment chce wprowadzić w '17 do sprzedaży 1.368 lokali

 • 29.05.2017 19:30

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 09:07

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Echo Investment do "kupuj"

 • 26.04.2017 23:06

  ECHO INVESTMENT SA (9/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości A4 Business Park - Etap 3 w Katowicach

 • 26.04.2017 14:09

  Echo Investment chce w '17 wprowadzić do realizacji projekty o łącznej powierzchni 182 tys. m kw.

 • 26.04.2017 12:14

  Echo chce wypłacić 0,5 zł DPS za '17, w kolejnych latach chce wypłacać do 70 proc. zysku

 • 26.04.2017 11:59

  ECHO INVESTMENT SA (8/2016) Podjęcie przez Zarząd Echo Investment uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

 • 25.04.2017 23:58

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 25.04.2017 23:57

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 16:45

  ECHO INVESTMENT SA (7/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o spełnieniu się warunku oferty publicznej Griffin Premium RE.. N.V. dla Transakcji West Link oraz Transakcji ROFO

 • 11.04.2017 18:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 14:51

  Echo Polska Properties pozyskał ok. 150 mln euro na zakup nieruchomości handlowych

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 05.04.2017 13:10

  Echo Investment chce do końca '17 wprowadzić do sprzedaży 1.277 mieszkań

 • 05.04.2017 11:51

  Echo Investment sprzedał w I kw. 2017 r. 259 mieszkań, 76 proc. więcej rdr

 • 05.04.2017 11:44

  ECHO INVESTMENT SA (6/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 1. kwartale 2017 r.

 • 15.03.2017 11:49

  Griffin nie wyklucza sfinansowania zakupu nieruchomości od Echo kolejną emisją akcji

 • 14.03.2017 20:07

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu "West Link" we Wrocławiu

 • 14.03.2017 18:50

  ECHO INVESTMENT SA (5/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach zależnych Echo Investment S.A. pośrednio posiadających tytuł własności do nieruchomoś

 • 10.03.2017 10:41

  Echo Investment i Echo Polska Properties kupują Galerię Młociny (opis)

 • 10.03.2017 09:18

  Echo kupuje 30 proc. udziałów w spółce, która pośrednio jest właścicielem "Galerii Młociny"

 • 10.03.2017 08:48

  ECHO INVESTMENT SA (4/2017) Zawarcie istotnych z punktu widzenia działalności Emitenta umów dotyczących pośredniego nabycia nieruchomości znanej jako "Galeria Młociny" w Warszawie

 • 27.02.2017 18:18

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 300 mln zł

 • 27.02.2017 18:09

  ECHO INVESTMENT SA (3/2017) Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

 • 27.02.2017 17:15

  Griffin RE planuje sprzedaż aktywów o wartości ok. 150 mln euro poprzez IPO - Reuters

 • 17.02.2017 08:41

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Echo Investment z "trzymaj" do "sprzedaj"

 • 02.02.2017 11:44

  Echo Polska Properties kupuje cztery obiekty handlowe za 166,6 mln euro

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 26.01.2017 08:52

  Haitong obniżył rekomendację dla Echo Investment do "sprzedaj" z "neutralnie"

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 17.01.2017 16:04

  ECHO INVESTMENT SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 12:15

  Echo Investment chce w '17 ruszyć z budową 1.500 mieszkań

 • 05.01.2017 11:41

  Echo Investment sprzedało w IV kw. 422 mieszkania

 • 05.01.2017 11:31

  ECHO INVESTMENT SA (1/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 4 kwartale 2016 r.

 • 29.12.2016 15:45

  Echo Investment sprzedało Ministerstwu Kultury budynek byłego hotelu Cracovia

 • 23.12.2016 11:03

  Echo Investment kupiło nieruchomości w Warszawie za 77,4 mln euro

 • 23.12.2016 10:46

  ECHO INVESTMENT SA (54/2016) Zawarcie znaczących umów dotyczących nabycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

 • 21.12.2016 10:14

  ECHO INVESTMENT SA (53/2016) Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości

 • 20.12.2016 15:40

  Echo Investment wypłaci 0,69 zł na akcję w ramach I transzy zaliczki dywidendowej

 • 20.12.2016 15:31

  ECHO INVESTMENT SA (52/2016) Uchwała w sprawie ustalenia kwoty I transzy Zaliczki Dywidendowej

 • 20.12.2016 09:28

  RN Echo Investment zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za '16

 • 20.12.2016 09:22

  ECHO INVESTMENT SA (51/2016) Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 19.12.2016 18:26

  Echo Investment utworzy fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy w wys. 400 mln zł

 • 19.12.2016 17:56

  ECHO INVESTMENT SA (50/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 19.12.2016 17:25

  ECHO INVESTMENT SA (49/2016) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 19.12.2016 17:23

  ECHO INVESTMENT SA (48/2016) Uchwały podjęte na NWZA Echo Investment S.A.

 • 19.12.2016 11:24

  Echo Investment sprzedało projekt Q22, wartość transakcji może sięgnąć 273 mln euro (aktl.)

 • 16.12.2016 23:26

  Echo Investment zawarł umowę sprzedaży projektu Q22 za 230,3 mln euro netto

 • 16.12.2016 22:09

  ECHO INVESTMENT SA (47/2016) Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie oraz innych, powiązanych umów

 • 16.12.2016 22:06

  ECHO INVESTMENT SA (46/2016) Określenie wysokości oraz spełnienie się warunku wypłaty wynagrodzenia dla FTF Columbus S.A.

 • 13.12.2016 11:44

  ECHO INVESTMENT SA (45/2016) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 23 listopada 2016 r. w zakresie Daty Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej

 • 12.12.2016 17:58

  Echo Polska Properties kupuje park handlowy w Krakowie za 54 mln euro

 • 07.12.2016 08:39

  ECHO INVESTMENT SA (44/2016) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. pomiędzy Echo Prime Assets B.V. i Echo Partners B.V.

 • 05.12.2016 15:54

  ECHO INVESTMENT SA (43/2016) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 02.12.2016 12:09

  ECHO INVESTMENT SA (42/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.12.2016 18:35

  ECHO INVESTMENT SA (41/2016) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. pomiędzy Echo Prime Assets B.V. i The Big Five International Limited

 • 01.12.2016 18:09

  Echo Investment wyemitowało obligacje za 100 mln zł

 • 01.12.2016 17:57

  ECHO INVESTMENT SA (40/2016) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta i podmiot zależny papierów wartościowych Emitenta

 • 01.12.2016 10:33

  ECHO INVESTMENT SA (39/2016) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości dotyczących nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

 • 29.11.2016 13:05

  Echo Investment negocjuje zakup gruntów o wartości ok. 900 mln zł

 • 28.11.2016 18:25

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2016 18:16

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 23.11.2016 12:24

  Echo Investment wypłaci zaliczkowo 0,85 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 23.11.2016 12:18

  Echo Investment wypłaci zaliczkowo 0,85 zł dywidendy na akcję

 • 23.11.2016 12:12

  ECHO INVESTMENT SA (38/2016) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 23.11.2016 09:16

  Echo Investment w górę o prawie 10 proc. po informacji o funduszu na dywidendę

 • 22.11.2016 18:51

  Echo Investment chce utworzyć fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy w wys. 400 mln zł

 • 22.11.2016 17:56

  ECHO INVESTMENT SA (37/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 04.11.2016 14:38

  ECHO INVESTMENT SA (36/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 31.10.2016 07:43

  Echo Investment zawarł przedwstępną umowę sprzedaży projektu Q22

 • 29.10.2016 23:00

  ECHO INVESTMENT SA (35/2016) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia znaczących umów dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie

 • 19.10.2016 13:05

  Echo Investment przymierza się do sprzedaży zagranicznemu funduszowi ok. 1.700 lokali

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 07.10.2016 14:29

  ECHO INVESTMENT SA (34/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 04.10.2016 14:29

  Echo Investment sprzedało w III kw. 194 mieszkania (opis)

 • 04.10.2016 13:58

  Echo Investment sprzedało w III kw. 194 mieszkania

 • 04.10.2016 13:48

  ECHO INVESTMENT SA (33/2016) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w III kwartale 2016 r.

 • 04.10.2016 11:07

  Echo Investment ma umowę na sprzedaż nieruchomości wartych 264 mln euro

 • 04.10.2016 10:15

  Echo Investment kupiło nieruchomości w Warszawie przy Towarowej

 • 04.10.2016 09:48

  ECHO INVESTMENT SA (32/2016) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia znaczących umów dotyczących nabycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

 • 04.10.2016 09:45

  ECHO INVESTMENT SA (31/2016) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia znaczących umów dotyczących sprzedaży nieruchomości Grupy

 • 26.09.2016 16:16

  Griffin planuje kolejne REIT-y; mogą trafić na giełdę, także w Polsce

 • 21.09.2016 17:09

  ECHO INVESTMENT SA (30/2016) Postanowienia sądu w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Emitenta

 • 21.09.2016 13:19

  Echo skupi się na działalności deweloperskiej; chce regularnie wypłacać dywidendę (opis)

 • 21.09.2016 11:45

  Echo skupi się na działalności deweloperskiej; chce regularnie wypłacać dywidendę

 • 15.09.2016 12:11

  ECHO INVESTMENT SA (29/2016) Powołanie osób zarządzających

 • 13.09.2016 10:02

  ECHO INVESTMENT SA (28/2016) Informacja dot. wprowadzenia akcji EPP do notowań na Johannesburg Stock Exchange

 • 31.08.2016 22:39

  Wyniki Echo Investment w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 22:32

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 31.08.2016 12:02

  ECHO INVESTMENT SA (27/2016) Informacja dot. wprowadzenia akcji EPP do notowań na Luxembourg Stock Exchange

 • 23.08.2016 10:00

  Echo Prime Assets sprzeda ok. 7,5 proc. akcji Echo Polska za łącznie 38,6 mln euro

 • 23.08.2016 09:35

  ECHO INVESTMENT SA (26/2016) Zawarcie przez Echo Prime Assets B.V. umów sprzedaży akcji z Lisala sp. z o.o. i Leonem Kokiem.

 • 10.08.2016 15:02

  Echo Investment rusza z budową biurowca West Link we Wrocławiu

 • 01.08.2016 08:14

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Echo Investment do "trzymaj"

 • 25.07.2016 10:52

  Spółka z udziałem Echo i Redefine będzie notowana za granicą (opis)

 • 25.07.2016 10:30

  Spółka z udziałem Echo i Redefine będzie notowana za granicą

 • 25.07.2016 10:15

  ECHO INVESTMENT SA (25/2016) Informacja

 • 13.07.2016 09:57

  ECHO INVESTMENT SA (24/2016) Wybór audytora

 • 06.07.2016 10:02

  Echo Investment sprzedał w II kw. '16 w ramach umów przedwstępnych 160 mieszkań

 • 06.07.2016 09:53

  ECHO INVESTMENT SA (23/2016) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r.

 • 04.07.2016 18:54

  ECHO INVESTMENT SA Zawarcie umów dot. zbycia podmiotów zależnych Emitenta

 • 01.07.2016 13:16

  Echo Investment rusza z budową biurowca Sagittarius Business House we Wrocławiu

 • 28.06.2016 17:46

  Echo wypłaci łącznie 2,17 mld zł dywidendy

 • 28.06.2016 17:31

  ECHO INVESTMENT SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 28.06.2016 17:30

  ECHO INVESTMENT SA Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.

 • 28.06.2016 17:30

  ECHO INVESTMENT SA Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

 • 27.06.2016 09:44

  Akcjonariusz proponuje podwyższenie dywidendy z Echo do 2,17 mld zł

 • 27.06.2016 09:33

  ECHO INVESTMENT SA Informacja od Akcjonariusza dotycząca korekty wysokości proponowanej dywidendy

 • 15.06.2016 18:28

  GPW: odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji serii B spółki ECHO INVESTMENT S.A

 • 10.06.2016 08:08

  Haitong podwyższa ceny docelowe GTC i Echo, tnie zalecenie dla Capital Parku

 • 08.06.2016 19:29

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A spółki ECHO INVESTMENT S.A

 • 08.06.2016 18:07

  Echo Investment zmienia proponowany termin prawa do dywidendy na 5 lipca

 • 08.06.2016 17:35

  ECHO INVESTMENT SA Informacja dotycząca zmiany w projekcie uchwały na ZWZA Emitenta

 • 02.06.2016 19:11

  Echo Investment chce przeznaczyć na pozostałą część dywidendy za '15 kwotę 1,57 mld zł

 • 02.06.2016 18:31

  ECHO INVESTMENT SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 02.06.2016 18:19

  ECHO INVESTMENT SA Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2015r.

 • 01.06.2016 13:56

  Echo sprzedało Redefine udziały w Echo Prime Properties za 124,8 mln euro

 • 01.06.2016 13:32

  ECHO INVESTMENT SA Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej sprzedaży oraz subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties B.V. zawartej z Redefine Properties Limited, spełnienie się warunków zawieszających określonych w powyższej umowie oraz zbycie przez Emitent

 • 31.05.2016 17:48

  ECHO INVESTMENT SA Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

 • 16.05.2016 19:30

  Wyniki Echo Investment w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 19:21

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 16.05.2016 14:26

  ECHO INVESTMENT SA Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta

 • 16.05.2016 14:19

  ECHO INVESTMENT SA Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta

 • 28.04.2016 15:29

  Griffin liczy, że REIT Echo i Redefine w ciągu 3-4 lat zwiększy GAV o 1 mld euro

 • 20.04.2016 10:46

  Echo Investment wypłaci 22 kwietnia II ratę zaliczki na poczet dywidendy

 • 20.04.2016 10:36

  ECHO INVESTMENT SA Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty II raty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy

 • 18.04.2016 18:01

  ECHO INVESTMENT SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 22.03.2016 13:20

  Griffin chciałby upublicznić REIT stworzony przez Echo i Redefine

 • 21.03.2016 20:04

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 20:02

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 16:41

  ECHO INVESTMENT SA Przeniesienie aktywów pomiędzy podmiotami w Grupie Kapitałowej Emitenta

 • 01.03.2016 15:22

  Echo i Redefine podpisały umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties (opis2)

 • 01.03.2016 14:44

  Echo i Redefine podpisały umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties (opis)

 • 01.03.2016 14:29

  Echo i Redefine podpisały umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties

 • 01.03.2016 14:03

  ECHO INVESTMENT SA Zawarcie przez Emitenta i Echo Prime Properties B.V. umowy sprzedaży i subskrypcji udziałów z Redefine Properties Limited oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej okoliczności związanych z prowadzeniem negocjacji z Redef

 • 26.02.2016 19:31

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 26.02.2016 19:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 22.02.2016 17:44

  ECHO INVESTMENT SA Zawarcie znaczącej umowy. Objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym podmiotu zależnego Emitenta

 • 08.02.2016 17:29

  ECHO INVESTMENT SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 22.01.2016 14:35

  ECHO INVESTMENT SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 20.01.2016 17:38

  ECHO INVESTMENT SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 20.01.2016 17:27

  ECHO INVESTMENT SA Uchwały podjęte na NWZA

 • 13.01.2016 17:37

  ECHO INVESTMENT SA Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na wypłatę zaliczki dywidendowej

 • 28.12.2015 17:19

  ECHO INVESTMENT SA Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

 • 23.12.2015 18:48

  Echo Investment wypłaci 1,43 zł zaliczki na poczet dywidendy na akcję za '15

 • 23.12.2015 18:28

  ECHO INVESTMENT SA Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy

 • 23.12.2015 16:34

  ECHO INVESTMENT SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 21.12.2015 17:33

  Echo Investment utworzy fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy

 • 21.12.2015 17:23

  ECHO INVESTMENT SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 21.12.2015 17:12

  ECHO INVESTMENT SA Uchwały podjęte na NWZA

 • 07.12.2015 15:40

  ECHO INVESTMENT SA Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta

 • 26.11.2015 14:43

  Echo Investment chce ruszyć z rozbudową Galerii Galaxy w marcu '16

 • 24.11.2015 18:02

  Echo Investment chce stworzyć fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy

 • 24.11.2015 17:34

  ECHO INVESTMENT SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta