CCC SA

skrót: CCC

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:03

Aktualny kurs230   -1,29 %-3 zł
Otwarcie2350,86%
Minimum228,20-2,06%
Maksimum238,802,49%
Wolumen (szt.) 39439
Kurs odniesienia233
Widełki dolne211,60
Widełki górne258,40
Obroty (tyś. zł)9141
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 326231,80
52 338231,60
31 186231,40
21 523231,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
233,201 485 5
233,401 214 3
233,601 465 6
233,801 287 5
Spółka jest największą detaliczną firmą obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa posiada prawie 800 salonów w 16 krajach. Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich. Poza Europą Środkowo-Wschodnią, marka CCC w ostatnim czasie zaistniała również na rynkach Europy Zachodniej – w Niemczech i Austrii. W ciągu roku spółka sprzedaje ponad 28 mln par obuwia. Grupa posiada łącznie 67 zarejestrowanych własnych marek towarowych (m.in. Lasocki i Sprandi).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Miłek Dariuszpoprzez Ultro Holding SCSp11 060 00026,87%16 690 00034,90%
Nationale-Nederlanden OFEportfel3 443 8738,36%3 443 8737,20%
OFE Aviva Santanderportfel2 987 9807,25%2 987 9806,24%
Gaczorek Leszek2 710 0006,58%4 460 0009,33%

Kategoria • 16.04.2019 15:53

  Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań do 15 V

 • 12.04.2019 15:24

  SIS odstępuje od transakcji kupna spółki Simple Creative Products od Gino Rossi

 • 12.04.2019 14:29

  CCC SA (23/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 11.04.2019 17:50

  CCC SA (22/2019) Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 11.04.2019 17:38

  CCC SA (21/2019) Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 11 kwietnia 2019 roku

 • 25.03.2019 21:49

  CCC SA (18/2019) Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok 2018

 • 21.03.2019 18:29

  CCC SA (17/2019) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 r.

 • 21.03.2019 10:11

  NWZ Gino Rossi zdecydowało o emisji akcji serii K z ceną emisyjną 0,5 zł za akcję

 • 16.03.2019 09:15

  CCC SA (16/2019) Uzupełnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 kwietnia 2019 roku

 • 14.03.2019 15:44

  CCC chce, by szwajcarska spółka Vogele miała w '19 zysk EBITDA

 • 14.03.2019 13:02

  Projekt oferty publicznej eObuwia zawieszony - prezes CCC

 • 14.03.2019 12:03

  CCC zakłada na '19 dwucyfrowy wzrost sprzedaży i poprawę marży brutto na sprzedaży

 • 14.03.2019 06:27

  Grupa CCC chce zwiększyć w '19 powierzchnię handlową o 100 tys. m kw.

 • 14.03.2019 06:20

  CCC miał w 2018 r. 223,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej

 • 14.03.2019 03:22

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 14.03.2019 03:17

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 08.03.2019 15:36

  RN CCC powołała Marcina Czyczerskiego na stanowisko prezesa

 • 08.03.2019 15:27

  CCC SA (15/2019) Powołanie Pana Marcina Czyczerskiego na Prezesa Zarządu

 • 04.03.2019 09:07

  Grupa CCC szacuje, że miała w IV kw. 143,7 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (opinia)

 • 02.03.2019 23:18

  Grupa CCC miała w IV kw. 143,7 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej

 • 02.03.2019 21:25

  CCC SA (14/2019) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za czwarty kwartał 2018r.

 • 01.03.2019 18:12

  Skonsolidowane przychody CCC w lutym '19 wyniosły 267,4 mln zł; więcej rdr o 45 proc.

 • 01.03.2019 17:59

  CCC SA (13/2019) Raport miesięczny za luty 2019

 • 28.02.2019 20:21

  Dariusz Miłek zrezygnował ze stanowiska prezesa CCC, przejdzie do rady nadzorczej (opis)

 • 28.02.2019 19:41

  CCC SA (12/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A.

 • 28.02.2019 19:39

  Dariusz Miłek zrezygnował ze stanowiska prezesa CCC, przejdzie do rady nadzorczej

 • 28.02.2019 19:28

  CCC SA (11/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 11 kwietnia 2019 roku

 • 28.02.2019 19:20

  CCC SA (10/2019) Rezygnacja Pana Dariusza Miłka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i planowane przejście do Rady Nadzorczej

 • 26.02.2019 14:03

  Jan Pilch sprzedał w wezwaniu akcje Gino Rossi

 • 26.02.2019 12:14

  Fundusze zarządzane przez Forum TFI wyszły z akcjonariatu Gino Rossi

 • 25.02.2019 15:17

  CCC SA (9/2019) Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A. i nabycie akcji Gino Rossi S.A.

 • 21.02.2019 19:45

  NWZ Gino Rossi zdecyduje o emisji akcji serii K, cena emisyjna wyniesie 0,5 zł za akcję

 • 21.02.2019 06:37

  Grupa CCC w wynikach za '18 utworzy rezerwy i odpisy na ok. 68 mln zł związane ze zbyciem CCC Germany

 • 21.02.2019 01:02

  CCC SA (8/2019) Informacja o rezerwach i odpisach w rocznym sprawozdaniu finansowym

 • 20.02.2019 15:18

  CCC nabyło w wezwaniu 33,3 mln akcji Gino Rossi

 • 19.02.2019 17:58

  Gino Rossi ma od CCC pożyczkę i zgodę na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań do 15 IV

 • 18.02.2019 18:46

  CCC SA (7/2019) Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta

 • 15.02.2019 19:23

  CCC zdecydowało o nabyciu akcji Gino Rossi w ramach wezwania

 • 14.02.2019 19:00

  CCC ma zgodę UOKiK na przejęcie Gino Rossi

 • 01.02.2019 17:29

  Przychody CCC za styczeń wyniosły 309,4 mln zł, więcej rdr o 34 proc.

 • 01.02.2019 17:23

  CCC SA (6/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019

 • 31.01.2019 20:49

  CCC SA (5/2019) Nabycie przez Emitenta pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie 100% udziałów w spółce zależnej CCC Germany GmbH

 • 31.01.2019 18:21

  CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego

 • 30.01.2019 19:22

  CCC zawarło z Gino Rossi umowę organizacyjną dot. rozpoczęcia współpracy strategicznej (opis)

 • 30.01.2019 18:43

  CCC zawarło z Gino Rossi umowę organizacyjną dot. rozpoczęcia współpracy strategicznej

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 17.01.2019 11:59

  Gino Rossi do 15 II musi spłacić zobowiązania wynikające z wierzytelności nabytych przez CCC

 • 16.01.2019 18:10

  CCC SA (4/2019) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 16.01.2019 09:06

  Gino Rossi nie spłaciło 46 mln zł zobowiązań wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC

 • 08.01.2019 21:22

  CCC SA (3/2019) Ziszczenie się jednego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, oraz nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemb

 • 07.01.2019 12:32

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i okres I - XII 2018 r. (tabela)

 • 04.01.2019 16:20

  CCC SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 03.01.2019 09:18

  Wyniki CCC za XII raczej słabe, głównie z powodu wysokiej bazy (opinia, aktl.)

 • 03.01.2019 08:45

  Wyniki CCC za XII raczej słabe (opinia)

 • 02.01.2019 17:33

  Przychody CCC za grudzień wyniosły 572,3 mln zł, więcej rdr o 22 proc.

 • 02.01.2019 17:24

  CCC SA (1/2019) Raport miesięczny za grudzień 2018

 • 28.12.2018 18:04

  CCC SA (59/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz aneksu do umowy poręczenia udzielonego przez Emitenta

 • 27.12.2018 16:38

  CCC SA (58/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018

 • 27.12.2018 13:35

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela 1/2018 spółki CCC SA.

 • 27.12.2018 13:35

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii 1/20182018 (CCC0621) wyemitowanych przez CCC SA

 • 20.12.2018 21:58

  CCC SA (57/2018) Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i podmiot zależny

 • 20.12.2018 19:20

  CCC SA (56/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.12.2018 21:30

  CCC przeniósł na siebie wierzytelności PKO BP wobec Gino Rossi

 • 10.12.2018 11:03

  CCC chce kupić w wezwaniu Gino Rossi; kurs grupy spada (opinia)

 • 07.12.2018 19:20

  CCC zamierza przeprowadzić restrukturyzację Gino Rossi i wesprzeć rozwój spółki

 • 07.12.2018 18:15

  CCC wezwało do sprzedaży 100 proc. akcji Gino Rossi po 0,55 zł za sztukę (opis)

 • 07.12.2018 17:39

  CCC SA (55/2018) Ogłoszenie przez CCC S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarcie z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A.

 • 07.12.2018 17:21

  CCC wezwało do sprzedaży 100 proc. akcji Gino Rossi po 0,55 zł za sztukę

 • 06.12.2018 17:25

  CCC SA (54/2018) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 03.12.2018 19:07

  Wyniki CCC za XI lekko pozytywne; XII powinien być dla spółki dobry (opinia)

 • 03.12.2018 17:51

  Przychody CCC za listopad wyniosły 553,3 mln zł, więcej rdr o 30 proc.

 • 03.12.2018 17:33

  CCC SA (53/2018) Raport miesięczny za listopad 2018

 • 26.11.2018 09:50

  CCC szacuje synergie kosztowe po transakcji z HRG na ponad 10 mln euro rocznie od '20

 • 24.11.2018 21:45

  CCC ma warunkową umowę zakupu mniejszościowego pakietu udziałów w HR Group Holding

 • 24.11.2018 17:08

  CCC SA (52/2018) Zawarcie przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, warunkowych umów nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo 30,55%) udziałów w spółce HR Group Holding, oraz dodatkowych umów transakcyj

 • 20.11.2018 10:04

  Vestor DM obniżył cenę docelową CCC do 260 zł

 • 19.11.2018 11:11

  Haitong Bank podnosi cenę docelową dla CCC do 282,1 zł

 • 16.11.2018 18:29

  CCC SA (51/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.11.2018 15:15

  CCC chce obniżać koszty i poziom zapasów; kupno pakietu w HR Group jedną z opcji dla Niemiec

 • 09.11.2018 06:58

  Grupa CCC miała w III kw. 2018 r. 41,7 mln zł straty netto j.d., zgodnie z szacunkami (opis)

 • 09.11.2018 00:45

  Grupa CCC miała w III kw. 2018 r. 41,7 mln zł straty netto j.d., zgodnie z szacunkami

 • 09.11.2018 00:06

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 19:36

  CCC ma term sheet dot. zakupu 32,84 proc. udziałów w spółce HR Group Holding (opis)

 • 08.11.2018 19:22

  CCC ma term sheet dot. zakupu 32,84 proc. udziałów w spółce HR Group Holding

 • 08.11.2018 19:10

  CCC SA (50/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu przez CCC S.A. porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l z sie

 • 07.11.2018 07:32

  Goldman Sachs podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj", cena docelowa obniżona do 235 zł

 • 06.11.2018 11:26

  Wyniki sprzedażowe CCC słabe, kurs spada kilka procent (opinia)

 • 05.11.2018 17:56

  Przychody CCC za październik wyniosły 532,8 mln zł, więcej rdr o 14 proc.

 • 05.11.2018 17:50

  CCC SA (49/2018) Raport miesięczny za październik 2018

 • 29.10.2018 10:28

  Marża CCC niższa od oczekiwań; spółka może podać słabe wyniki za październik (opinia)

 • 26.10.2018 21:48

  Grupa CCC szacuje, że miała w III kw. 40,6 mln zł EBITDA wobec konsensusu 47,7 mln zł (popr.)

 • 26.10.2018 21:42

  Szacunkowe wyniki CCC w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 26.10.2018 18:30

  Grupa CCC szacuje, że miała w III kw. 40,6 mln zł EBITDA wobec konsensusu 47,7 mln zł

 • 26.10.2018 18:15

  Szacunkowe wyniki CCC w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2018 18:03

  CCC SA (48/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za trzeci kwartał 2018r.

 • 25.10.2018 07:30

  IPO eObuwie pozwoli urealnić wycenę grupy CCC; spółka ma duży potencjał (analiza)

 • 23.10.2018 20:01

  Środki z IPO eobuwie. pl przeznaczy na dalszy rozwój, w tym na ekspansję i logistykę - wiceprezes CCC

 • 23.10.2018 17:41

  Spółka zależna CCC, eobuwie. pl, rozpoczęła przygotowania do IPO

 • 23.10.2018 17:25

  CCC SA (47/2018) Wstępne działania przygotowawcze do IPO spółki eobuwie.pl S.A.

 • 10.10.2018 13:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 04.10.2018 21:57

  CCC SA (46/2018) Zawarcie umowy przez Emitenta

 • 04.10.2018 14:01

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2018 r. (tabela)

 • 04.10.2018 09:39

  JP Morgan podniósł rekomendację dla CCC do "przeważaj", cena docelowa wzrosła do 289 zł

 • 04.10.2018 08:40

  Zalando stawia na rozwój w Polsce, chce do końca roku uruchomić sprzedaż kosmetyków

 • 02.10.2018 09:20

  Grupa CCC liczy na udaną sprzedaż w październiku - wiceprezes (wywiad)

 • 02.10.2018 09:03

  Wyniki CCC za IX słabsze z powodu niekorzystnej pogody; X może być lepszy (opinia)

 • 01.10.2018 17:50

  Skonsolidowane przychody CCC za wrzesień '18 wyniosły 432,7 mln zł, więcej rdr o 13 proc.

 • 01.10.2018 17:43

  CCC SA (45/2018) Raport miesięczny za wrzesień 2018

 • 20.09.2018 12:15

  Trigon DM podniósł rekomendację dla CCC do kupuj i cenę docelową do 340 zł

 • 18.09.2018 10:06

  Gino Rossi ma umowę o współpracy z CCC, która może dać w '19 15-18 mln zł przychodów (opis)

 • 18.09.2018 09:43

  Gino Rossi ma umowę o współpracy z CCC; szacuje przychody z tego tytułu w '19 na 15-18 mln zł

 • 10.09.2018 14:57

  CCC SA (44/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

 • 10.09.2018 09:19

  DM BDM podniósł rekomendację dla CCC do "akumuluj", cena docelowa 246,8 zł

 • 07.09.2018 18:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii 1/2018 spółki CCC SA

 • 07.09.2018 17:30

  CCC SA (43/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

 • 04.09.2018 08:45

  Kurs CCC może rosnąć po publikacji sierpniowych danych sprzedażowych (opinia)

 • 03.09.2018 17:42

  Skonsolidowane przychody CCC za sierpień '18 wyniosły 405 mln zł, więcej rdr o 37 proc.

 • 03.09.2018 17:26

  CCC SA (42/2018) Raport miesięczny za sierpień 2018

 • 24.08.2018 13:13

  CCC chce uporządkować biznes w Niemczech

 • 24.08.2018 13:08

  Inwestycje CCC w '18 wyniosą 550 mln zł, wykonanie 55 proc. w I poł. '18

 • 24.08.2018 13:00

  Przychody CCC w niedziele spadły o 80 proc., sprzedaż LFL w II kw. w dół 1,4 proc.

 • 24.08.2018 12:36

  CCC podtrzymuje cel 1 mld zł przychodów z e-commerce w '18

 • 24.08.2018 12:25

  CCC zmniejszy sieć sklepów w Niemczech o 7 lokalizacji

 • 24.08.2018 07:08

  Grupa CCC miała w II kw. 2018 r. 204 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami (opis)

 • 24.08.2018 06:30

  Grupa CCC miała w II kw. 2018 r. 204 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami

 • 24.08.2018 00:23

  CCC SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.08.2018 09:07

  Wyniki CCC pod wpływem one-offów, ale dobrze wróżą na przyszłość (opinia)

 • 09.08.2018 20:02

  Grupa CCC szacuje, że miała w II kw. 269 mln zł EBITDA wobec konsensusu 236 mln zł (opis)

 • 09.08.2018 19:42

  Grupa CCC szacuje, że miała w II kw. 269 mln zł EBITDA wobec konsensusu 236 mln zł

 • 09.08.2018 19:23

  Szacunkowe wyniki CCC w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2018 19:10

  CCC SA (41/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za drugi kwartał 2018r.

 • 09.08.2018 09:40

  DM BOŚ obniżył cenę docelową CCC do 227 zł

 • 01.08.2018 13:57

  Sprzedaż CCC w VII wsparta wynikami Voegele (opinia)

 • 01.08.2018 12:11

  Przychody grupy CCC w VII wyniosły 402,7 mln zł, więcej rdr o 30 proc.

 • 01.08.2018 12:01

  CCC SA (40/2018) Raport miesięczny za lipiec 2018

 • 24.07.2018 16:52

  CCC SA (39/2018) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Spółki

 • 23.07.2018 11:09

  CCC SA (38/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.

 • 20.07.2018 18:30

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki CCC S.A.

 • 20.07.2018 17:23

  CCC SA (37/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

 • 19.07.2018 18:09

  CCC SA (36/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.07.2018 09:42

  Vestor DM obniżył cenę docelową CCC do 280 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 17.07.2018 15:47

  CCC SA (35/2018) Rejestracja obligacji serii 1/2018 w KDPW

 • 09.07.2018 16:17

  CCC SA (34/2018) Wycofanie z KDPW obligacji serii 1/2014 w związku z ich umorzeniem związanym z refinansowaniem

 • 06.07.2018 08:39

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za czerwiec i I poł. 2018 r. (tabela)

 • 02.07.2018 15:11

  Wyniki CCC za VI neutralne, w kolejnych miesiącach wyzwaniem wysoka baza (opinia)

 • 02.07.2018 12:42

  Przychody grupy CCC w VI wyniosły 405,4 mln zł, więcej rdr o 7,9 proc.

 • 02.07.2018 12:34

  CCC SA (33/2018) Raport miesięczny za czerwiec 2018

 • 29.06.2018 22:17

  CCC kupił części przedsiębiorstwa prowadzącego sklepy ostatecznie za 77 mln zł

 • 29.06.2018 21:52

  CCC SA (32/2018) Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 29.06.2018 18:31

  CCC SA (31/2018) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2013-2015

 • 29.06.2018 18:27

  CCC SA (30/2018) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 30/2018

 • 29.06.2018 15:42

  CCC SA (30/2018) Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

 • 25.06.2018 18:38

  CCC wykupiło w celu umorzenia obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł

 • 25.06.2018 18:26

  CCC SA (29/2018) Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

 • 21.06.2018 16:05

  CCC wyemituje obligacje o wartości do 210 mln zł

 • 21.06.2018 15:37

  CCC SA (28/2018) Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

 • 20.06.2018 15:12

  CCC SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 19.06.2018 16:07

  CCC SA (26/2018) Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku

 • 19.06.2018 13:34

  CCC wypłaci 94,7 mln zł dywidendy na akcję z zysku za '17 i kapitału zapasowego

 • 19.06.2018 13:28

  CCC SA (25/2018) Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 18.06.2018 14:56

  Spółka zależna CCC kupiła pakiet większościowy spółki Karl Voegele za 10 mln CHF

 • 18.06.2018 14:48

  CCC SA (24/2018) Nabycie przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG ("Voegele") oraz dokonanie cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 11.06.2018 17:38

  CCC zmienia pogram emisji obligacji, podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014

 • 11.06.2018 17:29

  CCC SA (23/2018) Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014

 • 04.06.2018 16:20

  CCC zakłada w '18 kilka proc. wzrostu LFL, w tym płasko w Polsce - wiceprezes (wywiad)

 • 04.06.2018 16:02

  CCC zakłada w '18 kilka proc. wzrostu LFL, w tym płasko w Polsce - wiceprezes

 • 01.06.2018 17:06

  CCC ma zgodę UOKiK na przejęcie części mienia Adler International

 • 01.06.2018 16:52

  CCC SA (22/2018) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta

 • 01.06.2018 10:34

  Przychody grupy CCC w V wyniosły 465,8 mln zł, więcej rdr o 14,7 proc.

 • 01.06.2018 10:28

  CCC SA (21/2018) Raport miesięczny za maj 2018

 • 30.05.2018 18:22

  CCC SA (20/2018) Podpisanie aneksów do umów kredytowych

 • 23.05.2018 16:45

  CCC SA (19/2018) Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 23.05.2018 16:33

  CCC SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku

 • 22.05.2018 20:10

  CCC podpisało warunkową umowę kupna udziałów szwajcarskiej spółki Karl Voegele za 10 mln CHF

 • 22.05.2018 19:58

  CCC SA (17/2018) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG ("Voegele") oraz cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza.

 • 22.05.2018 19:52

  CCC SA (16/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji o podjęciu przez Zarząd CCC S.A. decyzji w sprawie zakończenia etapu przygotowawczego i rozpoczęciu etapu mającego na celu wynegocjowanie oraz ustalenie treści umowy dotyczącej nabycia pakietu większościow

 • 21.05.2018 08:26

  DM BDM obniżył rekomendację dla CCC do "sprzedaj", cena docelowa 237,5 zł

 • 15.05.2018 14:26

  CCC liczy na wzrost marży; słabszy I kw. do obrobienia w całym I półroczu (opis)

 • 15.05.2018 13:26

  Sprzedaż CCC z I kw. przeniosła się na kwiecień, przenosi się też na maj

 • 15.05.2018 12:25

  Marża brutto CCC może istotnie wzrosnąć - wiceprezes

 • 15.05.2018 06:16

  Grupa CCC miała w I kw. 2018 r. 145,7 mln zł straty netto j.d., zgodnie z szacunkami

 • 15.05.2018 00:09

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 19:50

  CCC SA (15/2018) Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

 • 02.05.2018 17:50

  CCC SA (14/2018) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 02.05.2018 09:41

  Przychody grupy CCC w IV wyniosły 455,4 mln zł, więcej rdr o 32,5 proc.

 • 02.05.2018 09:30

  CCC SA (13/2018) Raport miesięczny za kwiecień 2018

 • 30.04.2018 09:47

  Szacunkowe wyniki CCC słabe, choć zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 30.04.2018 08:44

  Szacunkowe wyniki CCC w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2018 06:57

  CCC szacuje, że miało w I kw. 145,7 mln zł straty netto j.d. i 17,2 mln zł zysku EBITDA (opis)

 • 30.04.2018 06:47

  Grupa CCC szacuje, że miała w I kw. 145,7 mln zł straty netto j.d. i 17,2 mln zł zysku EBITDA

 • 27.04.2018 22:06

  CCC SA (12/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za pierwszy kwartał 2018r.

 • 25.04.2018 17:58

  CCC kupiło 100 proc. akcji rumuńskiej spółki Shoe Express za 33 mln euro

 • 25.04.2018 17:49

  CCC SA (11/2018) Nabycie przez podmiot zależny udziałów w spółce Shoe Express S.A.

 • 24.04.2018 18:18

  CCC chce wypłacić 2,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '17 i kapitału zapasowego

 • 24.04.2018 18:01

  CCC SA (10/2018) Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

 • 20.04.2018 10:41

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji LPP do 9.000 zł, a CCC obniżył do 310 zł

 • 11.04.2018 18:18

  CCC ma umowę ws. zakupu części przedsiębiorstwa prowadzącego sklepy za 68,5 mln zł

 • 11.04.2018 17:58

  CCC SA (9/2018) Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 10.04.2018 15:17

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 13:35

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela)

 • 03.04.2018 13:26

  Przychody grupy CCC w III '18 spadły rdr o 19,3 proc. do 254,9 mln zł

 • 03.04.2018 13:20

  CCC SA (8/2018) Raport miesięczny za marzec 2018

 • 26.03.2018 15:10

  CCC chce podwoić sprzedaż w okresie '18-'22, poprawiać rentowność (opis)

 • 26.03.2018 13:30

  Na dywidendę CCC może trafić bliżej 33 proc. niż 66 proc. zysku za '17 - prezes

 • 26.03.2018 12:07

  CCC chce podwoić sprzedaż w okresie '18-'22

 • 26.03.2018 07:11

  Grupa CCC miała w 2017 r. 302,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 26.03.2018 06:37

  Grupa CCC chce w '18 zwiększyć powierzchnię sklepów o min. 110 tys. m kw. netto (opis)

 • 26.03.2018 06:24

  Grupa CCC chce w '18 zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m kw. netto

 • 26.03.2018 06:13

  Grupa CCC miała w 2017 r. 302,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 26.03.2018 00:07

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 00:04

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 14:44

  Mocne spadki LPP i CCC; analitycy wskazują na wysokie wyceny obu spółek (opinia)

 • 13.03.2018 08:55

  Wyniki CCC poniżej oczekiwań, kurs może spadać (opinia, aktl.)

 • 13.03.2018 08:44

  Wyniki CCC poniżej oczekiwań, kurs może spadać (opinia)

 • 12.03.2018 18:37

  Skonsolidowany zysk netto CCC za 2017 rok wyniósł 303 mln zł, mniej rdr o 4 proc. (opis)

 • 12.03.2018 18:14

  Skonsolidowany zysk netto CCC za 2017 rok wyniósł 303 mln zł, mniej rdr o 4 proc.

 • 12.03.2018 18:03

  CCC SA (7/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r.

 • 09.03.2018 10:55

  Zakaz handlu w niedzielę niewiadomą; spółki liczą, że sprzedaż mocno nie ucierpi (analiza)

 • 01.03.2018 16:21

  Wyniki CCC za luty słabe; w marcu wyzwaniem będzie m.in. wysoka baza (opinia)

 • 01.03.2018 15:20

  Przychody grupy CCC w II '18 spadły rdr o 4,9 proc. do 193,5 mln zł

 • 01.03.2018 15:15

  CCC SA (6/2018) Raport miesięczny za luty 2018

 • 21.02.2018 16:56

  Zakaz handlu w niedzielę może negatywnie wpłynąć na sprzedaż spółek handlowych - DM mBanku (opinia)

 • 19.02.2018 09:16

  DM BDM podniósł cenę docelową dla CCC do 236,7 zł, podtrzymuje "redukuj"

 • 15.02.2018 07:21

  Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC, podwyższył dla LPP

 • 02.02.2018 09:04

  Przychody CCC w styczniu przeciętne, słabe wyniki kanału stacjonarnego (opinia)

 • 01.02.2018 14:00

  Przychody grupy CCC w I '18 wzrosły rdr o 21,1 proc. do 243,3 mln zł

 • 01.02.2018 13:54

  CCC SA (5/2018) Raport miesięczny za styczeń 2018

 • 31.01.2018 18:05

  Marcin Pałażej zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC

 • 31.01.2018 17:53

  CCC SA (4/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 31.01.2018 07:15

  CCC będzie w '18 pracować nad poprawą rentowności i wzrostem sprzedaży LFL (wywiad)

 • 31.01.2018 07:15

  CCC zakłada, że '18 będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci (wywiad)

 • 25.01.2018 16:44

  Vistula, Monnari i Bytom najatrakcyjniej wycenionymi spółkami handlu detalicznego - DM mBanku (opinia)

 • 17.01.2018 11:16

  CCC zawarło umowę franczyzową na Bliskim Wschodzie

 • 17.01.2018 11:05

  CCC SA (3/2018) Zawarcie umowy franczyzowej

 • 12.01.2018 20:24

  CCC SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 10:04

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 09.01.2018 08:15

  Wood& Co. podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj", cena docelowa 351 zł

 • 05.01.2018 09:40

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela)

 • 03.01.2018 08:28

  Grudniowe dane sprzedażowe LPP i CCC pozytywne (opinia)

 • 02.01.2018 13:06

  Przychody grupy CCC w XII '17 wyniosły 467,8 mln zł, więcej rdr o 41,9 proc.

 • 02.01.2018 12:56

  CCC SA (1/2018) Raport miesięczny za grudzień 2017

 • 22.12.2017 23:24

  CCC chce kupić sklepy w Rumunii, wchodzi do Kazachstanu i Gruzji

 • 22.12.2017 23:07

  CCC SA (66/2017) Zawarcie niewiążącego wstępnego porozumienia dotyczącego nabycia od franczyzobiorcy przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz listu intencyjnego dotyczącego otwarcia salonów CCC w Gruzji i

 • 21.12.2017 18:32

  CCC SA (65/2017) Podpisanie umowy kredytowej

 • 01.12.2017 14:32

  Listopadowe dane sprzedażowe CCC i LPP, pomimo niekorzystnej pogody, są dobre (opinia, aktl.)

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 01.12.2017 14:14

  Listopadowe dane sprzedażowe CCC i LPP, biorąc pod uwagę pogodę, są dobre (opinia)

 • 01.12.2017 12:07

  Przychody grupy CCC w XI '17 wyniosły 426,4 mln zł, czyli więcej rdr o 27 proc.

 • 01.12.2017 11:59

  CCC SA (64/2017) Raport miesięczny za listopad 2017

 • 29.11.2017 11:02

  CCC, Bytom, Monnari i Vistula top pickami DM mBanku w detalu

 • 28.11.2017 13:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową dla CCC do 257 zł

 • 22.11.2017 18:21

  CCC SA (63/2017) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.11.2017 07:55

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla akcji CCC do 250,2 zł

 • 14.11.2017 14:49

  CCC chce mieć w '18 ponad 650 mln zł EBITDA i ponad 5 mld zł przychodów (opis)

 • 14.11.2017 12:04

  CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową netto o 300 tys. m kw. w latach 2017-19

 • 14.11.2017 11:54

  CCC chce mieć w '18 ponad 650 mln zł EBITDA

 • 14.11.2017 07:07

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.11.2017 06:35

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 14.11.2017 00:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 12:49

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji CCC do 235,4 zł

 • 09.11.2017 09:01

  Szacunki wyników CCC zbliżone do oczekiwań, zaskoczeniem wyższe koszty sprzedaży (opinia, aktl.)

 • 09.11.2017 08:06

  Szacunki wyników CCC zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 08.11.2017 19:19

  Wstępne wyniki CCC w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2017 19:04

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, więcej rdr o 303,9 proc. (opis)

 • 08.11.2017 18:49

  CCC SA (62/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CCC S.A.

 • 08.11.2017 18:47

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, więcej rdr o 303,9 proc.

 • 08.11.2017 18:37

  CCC SA (61/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za III kwartał 2017 roku

 • 06.11.2017 20:59

  CCC rozpocznie działalność na rynku mołdawskim

 • 06.11.2017 20:35

  CCC SA (60/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży towarów CCC na terytorium Mołdawii

 • 02.11.2017 13:24

  Październikowa sprzedaż CCC i LPP słaba ze względu na ciepłą pogodę (opinia)

 • 02.11.2017 13:15

  Słabsza sprzedaż CCC w X efektem pogody i kalendarza, spółka spokojna o kolejne miesiące - wiceprezes

 • 02.11.2017 11:58

  Przychody grupy CCC w X '17 wyniosły 466 mln zł, czyli więcej rdr o 1,2 proc.

 • 02.11.2017 11:48

  CCC SA (59/2017) Raport miesięczny za październik 2017

 • 27.10.2017 10:15

  Zakaz handlu w niedzielę pozytywny dla sklepów spożywczych, negatywny dla odzieżówki - Ipopema (opinia)

 • 23.10.2017 19:02

  CCC SA (58/2017) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 20.10.2017 07:54

  Vestor Dom Maklerski zaleca kupno akcji CCC

 • 19.10.2017 16:59

  CCC, Vistula, Gino Rossi i TXM najatrakcyjniejsze wśród spółek odzieżowo-obuwniczych - DM mBanku (opinia)

 • 10.10.2017 13:11

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2017 r. (tabela)

 • 06.10.2017 17:34

  GPW: Komunikat - nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki CCC w indeksach

 • 05.10.2017 18:36

  CCC SA (57/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H Spółki

 • 04.10.2017 19:51

  CCC SA (56/2017) Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii H Spółki

 • 04.10.2017 14:35

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CCC S.A.

 • 03.10.2017 20:15

  CCC SA (55/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 02.10.2017 19:49

  CCC SA (54/2017) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 02.10.2017 16:10

  CCC SA (53/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.

 • 02.10.2017 13:25

  Dane sprzedażowe LPP i CCC za IX lepsze od oczekiwań; kursy obu spółek mocno rosną (opinia)

 • 02.10.2017 08:55

  Przychody CCC we wrześniu '17 wyniosły 380,6 mln zł, wzrost o 51,6 proc. rdr

 • 02.10.2017 08:48

  CCC SA (52/2017) Raport miesięczny za wrzesień 2017

 • 29.09.2017 12:26

  CCC SA (51/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H spółki CCC S.A.

 • 26.09.2017 14:09

  NN OFE ma ponad 5 proc. akcji i praw do akcji CCC

 • 26.09.2017 13:53

  CCC SA (50/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 18.09.2017 18:42

  CCC SA (49/2017) Rejestracja w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii H Spółki

 • 15.09.2017 12:30

  CCC podpisał z inwestorami umowy objęcia 2.000.000 akcji serii H

 • 15.09.2017 12:18

  CCC SA (48/2017) Zawarcie umów objęcia akcji serii H

 • 13.09.2017 08:16

  UBS podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 08.09.2017 16:47

  CCC planuje większość środków z emisji akcji przeznaczyć na rozwój sieci - wiceprezes

 • 07.09.2017 16:26

  Cenę emisyjną akcji CCC ustalono na 265 zł

 • 07.09.2017 16:14

  CCC SA (47/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H; brak nowych emisji akcji w najbliższym czasie

 • 06.09.2017 19:03

  CCC podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii H w ramach kapitału docelowego

 • 06.09.2017 18:22

  CCC SA (46/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu ora

 • 01.09.2017 14:26

  Dane sprzedażowe CCC za VIII bardzo dobre, słabiej w LPP (opinia)

 • 01.09.2017 12:11

  Przychody CCC w sierpniu '17 wyniosły ponad 295 mln zł, wzrost o 43,4 proc. rdr

 • 01.09.2017 12:06

  CCC SA (45/2017) Raport miesięczny za sierpień 2017

 • 31.08.2017 14:56

  CCC liczy na odrobienie spadku marży brutto na sprzedaży (opis)

 • 31.08.2017 14:38

  CCC widzi od kilku miesięcy poprawę na rynku niemieckim

 • 31.08.2017 13:35

  CCC liczy na odrobienie spadku marży brutto na sprzedaży

 • 31.08.2017 13:32

  CCC chce w tym roku osiągnąć 4-4,2 mld zł sprzedaży

 • 31.08.2017 09:00

  CCC pokazało w II kw. spadek marży, ale i oszczędności w kosztach SG&A (opinia, aktl.)

 • 31.08.2017 08:37

  CCC pokazało dobre wyniki za II kwartał (opinia)

 • 31.08.2017 08:09

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '17 wyniósł 148,1 mln zł wobec konsensusu 128,3 mln zł zysku

 • 31.08.2017 07:27

  Wyniki CCC w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2017 18:29

  CCC przedłużyło o 3 lata prawo do nabycia kolejnych 25,01 proc. akcji eobuwie. pl

 • 21.08.2017 18:00

  CCC SA (44/2017) Zmiana umowy zobowiązującej nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna

 • 01.08.2017 13:39

  Wyniki CCC za lipiec bardzo mocne, kurs rośnie (opinia)

 • 01.08.2017 12:44

  Przychody CCC w lipcu '17 wyniosły ponad 308 mln zł, wzrost o 48,4 proc. rdr

 • 01.08.2017 12:37

  CCC SA (43/2017) Raport miesięczny za lipiec 2017

 • 27.07.2017 12:28

  Haitong podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 11.07.2017 14:21

  Drugi kwartał w branży odzieżowo-obuwniczej raczej dobry; najlepiej wypadł w LPP (analiza)

 • 11.07.2017 08:31

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 08:16

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela)

 • 03.07.2017 15:19

  CCC pokazało wysoką dynamikę wzrostu przychodów za VI; kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 03.07.2017 13:21

  Kurs CCC rośnie ponad 2 proc. po wynikach za czerwiec (opinia)

 • 03.07.2017 12:26

  CCC może jesienią wyemitować obligacje zamienne - wiceprezes

 • 03.07.2017 12:17

  CCC podtrzymuje, że celem na '17 ponad 4 mld zł przychodów; marża powinna być stabilna rdr

 • 03.07.2017 11:09

  Przychody CCC w czerwcu '17 wyniosły ponad 376 mln zł, wzrost o 46,4 proc. rdr

 • 03.07.2017 11:03

  CCC SA (42/2017) Raport miesięczny za czerwiec 2017

 • 22.06.2017 19:25

  CCC koryguje raport za I kw. 17; strata netto wyniosła 40,8 mln zł

 • 22.06.2017 19:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.06.2017 19:01

  CCC SA (41/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 12.06.2017 17:30

  CCC SA (40/2017) Informacja o wyniku kontroli podatkowej

 • 09.06.2017 20:41

  CCC SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 09.06.2017 20:36

  CCC SA (38/2017) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 38/2017

 • 08.06.2017 17:52

  CCC SA (38/2017) Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

 • 08.06.2017 17:50

  CCC SA (37/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 08.06.2017 17:47

  CCC SA (36/2017) Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 8 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 17:41

  CCC SA (35/2017) Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 08.06.2017 13:44

  ZWZ CCC za warunkowym podwyższeniem kapitału związanym z programem obligacji zamiennych (opis)

 • 08.06.2017 13:29

  ZWZ CCC za warunkowym podwyższeniem kapitału związanym z programem obligacji zamiennych

 • 08.06.2017 12:33

  CCC wypłaci 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 i kapitału zapasowego

 • 05.06.2017 16:58

  CCC SA (34/2017) Zawiadomienie o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 02.06.2017 18:17

  CCC dokona odpisu 251,1 mln zł niewykorzystanego aktywa podatkowego

 • 02.06.2017 18:03

  CCC SA (33/2017) Informacja Zarządu o wpływie ustaleń kontroli podatkowej za lata 2014-2015 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CCC S.A.

 • 02.06.2017 14:46

  CCC SA (32/2017) Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 01.06.2017 14:04

  LPP i CCC zyskują po wynikach sprzedaży za maj (opinia)

 • 01.06.2017 12:38

  Przychody CCC w V '17 wzrosły rdr o 38,9 proc. do ok. 406 mln zł

 • 01.06.2017 12:29

  CCC SA (31/2017) Raport miesięczny za maj 2017

 • 30.05.2017 17:45

  CCC SA (30/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 17:44

  CCC SA (29/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 25.05.2017 15:39

  Decyzja CCC o wstrzymaniu amortyzacji wartości firmy dotyczy kwoty 251,1 mln zł

 • 25.05.2017 12:33

  CCC od '17 wstrzymuje amortyzację wartości firmy

 • 25.05.2017 12:04

  CCC SA (28/2017) Informacja Zarządu o wstrzymaniu amortyzacji wartości firmy

 • 16.05.2017 16:29

  CCC SA (27/2017) Podpisanie aneksu do umowy

 • 15.05.2017 14:34

  CCC spodziewa się dobrych wyników za maj, podtrzymuje plany rozwoju (opis)

 • 15.05.2017 12:55

  CCC chce w '17 zmniejszyć rdr stratę na rynkach Austrii i Niemiec

 • 15.05.2017 12:43

  CCC chce zwiększyć udział finansowania długoterminowego

 • 15.05.2017 12:21

  CCC spodziewa się dobrych wyników za maj

 • 15.05.2017 08:37

  Wyniki CCC słabsze od oczekiwań; kurs może spadać (opinia, aktl.)

 • 15.05.2017 08:29

  Wyniki CCC słabsze od oczekiwań; kurs może spadać (opinia)

 • 15.05.2017 07:55

  Strata netto grupy CCC w I kw. '17 wyniosła 50,6 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 15.05.2017 07:25

  Wyniki CCC w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:20

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 23:21

  CCC chce emisji zamiennych instrumentów dłużnych i związanej z tym emisji akcji (opis)

 • 11.05.2017 22:49

  CCC chce emisji zamiennych instrumentów dłużnych i związanej z tym emisji do 2 mln akcji

 • 11.05.2017 21:51

  CCC SA (26/2017) Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 11.05.2017 21:48

  CCC SA (25/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku

 • 10.05.2017 19:34

  CCC SA (24/2017) Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

 • 10.05.2017 19:30

  CCC SA (23/2017) Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2016 przez Radę Nadzorczą CCC S.A.

 • 10.05.2017 19:25

  CCC SA (22/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.05.2017 18:19

  CCC chce wypłacić 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 i kapitału zapasowego

 • 09.05.2017 18:06

  CCC SA (21/2017) Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

 • 04.05.2017 10:30

  Przychody CCC w IV '17 wzrosły rdr o 11 proc. do ponad 345 mln zł

 • 04.05.2017 10:20

  CCC SA (20/2017) Raport miesięczny za kwiecień 2017

 • 04.05.2017 08:34

  Wood & Company obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 28.04.2017 07:35

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 07:32

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.04.2017 19:17

  Program motywacyjny CCC zakłada co najmniej 550 mln zł EBITDA w '17 i 800 mln zł w '19

 • 13.04.2017 18:51

  CCC SA (19/2017) Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej - warunkowe zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta

 • 06.04.2017 13:57

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2017 r. (tabela)

 • 03.04.2017 15:06

  LPP i CCC tracą po publikacji szacunkowych wyników sprzedaży za marzec (opinia)

 • 03.04.2017 10:50

  Przychody CCC w marcu '17 wyniosły ponad 317 mln zł, wzrost o 50,2 proc. rdr

 • 03.04.2017 10:40

  CCC SA (18/2017) Raport miesięczny za marzec 2017

 • 31.03.2017 12:06

  JP Morgan podniósł cenę docelową CCC do 220 zł, rekomenduje "neutralnie"

 • 23.03.2017 16:11

  CCC SA (17/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.

 • 23.03.2017 16:07

  CCC SA (16/2017) Rejestracja warunkowa akcji serii E CCC S.A. w KDPW

 • 23.03.2017 12:55

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CCC S.A.

 • 17.03.2017 19:03

  CCC, ustalając dywidendę, chce odnosić się do zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

 • 17.03.2017 18:43

  CCC SA (15/2017) Podjęcie przez Zarząd Spółki CCC S.A. uchwały w sprawie przyjęcia zmian do polityki dywidendowej

 • 08.03.2017 21:37

  CCC SA (14/2017) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 01.03.2017 11:47

  Przychody CCC w lutym '17 wyniosły ponad 200 mln zł, wzrost o 34,1 proc. rdr

 • 01.03.2017 11:42

  CCC SA (13/2017) Raport miesięczny za luty 2017

 • 28.02.2017 19:27

  CCC SA (12/2017) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 28.02.2017 14:57

  CCC chce w '17 przekroczyć 4 mld zł przychodów, zakłada wzrost LFL o ponad 6 proc. (opis)

 • 28.02.2017 13:15

  Dywidenda CCC za 2016 rok będzie w przedziale 33-66 proc. zysku

 • 28.02.2017 13:06

  CCC zakłada w 2017 roku delikatny wzrost marż

 • 28.02.2017 13:04

  CCC zakłada w '17 wzrost sprzedaży LFL o ponad 6 proc.

 • 28.02.2017 12:16

  Grupa CCC zwiększy powierzchnię handlową w '17 o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto (opis)

 • 28.02.2017 11:54

  Grupa CCC zwiększy powierzchnię handlową w '17 o nie mniej niż 100 tys. metrów kw. netto

 • 28.02.2017 09:34

  DM BDM obniża rekomendację CCC do "redukuj" z ceną docelową 181,1 zł

 • 28.02.2017 08:55

  Wyniki CCC zgodne z oczekiwaniami; rozczarowuje słaby CF operacyjny (opinia)

 • 28.02.2017 08:02

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '16 wyniósł 186,6 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 28.02.2017 07:36

  Wyniki CCC w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2017 07:29

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 18.02.2017 08:20

  CCC SA (11/2017) Podpisanie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.02.2017 18:25

  CCC SA (10/2017) Zawiadomienie o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

 • 06.02.2017 19:01

  CCC SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 03.02.2017 13:50

  CCC SA (8/2017) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad przez NWZA po wznowieniu obrad i przekazanie treści uchwały w tym zakresie

 • 03.02.2017 13:36

  NWZ CCC zgodziło się na odstąpienie od realizacji punktów porządku walnego

 • 01.02.2017 15:33

  LPP negatywnie zaskoczyło dużym spadkiem marży w styczniu, w CCC bez rewelacji (opinia)

 • 01.02.2017 14:32

  Przychody CCC w styczniu '17 wyniosły ok. 201 mln zł, wzrost o 15,4 proc. rdr

 • 01.02.2017 14:29

  CCC SA (7/2017) Raport miesięczny za styczeń 2017

 • 24.01.2017 14:54

  CCC SA (6/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 23.01.2017 07:49

  JP Morgan obniżył rekomendacje CCC do "neutralnie"

 • 17.01.2017 13:47

  CCC SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.01.2017 12:42

  Analitycy oceniają, że IV kwartał '16 był najlepszy w CCC, słaby w Monnari (analiza)

 • 11.01.2017 08:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za grudzień i cały 2016 r. (tabela)

 • 10.01.2017 22:37

  CCC SA (4/2017) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 10.01.2017 15:11

  CCC SA (3/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC SA oraz treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 10.01.2017 14:30

  Przerwa w obradach NWZ CCC do 3 lutego, do godz. 13.00

 • 05.01.2017 16:18

  Akcjonariusz CCC proponuje uchwalenie emisji do 2.700.000 akcji serii F

 • 05.01.2017 15:49

  CCC SA (2/2017) Projekty zmiany uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r.

 • 02.01.2017 12:01

  Przychody CCC w grudniu '16 wyniosły ok. 335 mln zł, wzrost o 50 proc. rdr

 • 02.01.2017 11:50

  CCC SA (1/2017) Raport miesięczny za grudzień 2016

 • 19.12.2016 08:54

  Haitong Bank podnosi cenę docelową dla CCC do 189,5 zł, podtrzymuje "neutralnie"

 • 14.12.2016 17:44

  CCC SA (65/2016) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 12.12.2016 09:47

  CCC rozważa emisję euroobligacji i skup akcji (opinia)

 • 09.12.2016 21:22

  CCC SA (64/2016) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZA

 • 09.12.2016 19:33

  CCC rozważa emisję obligacji za ok. 150 mln euro, chce skupić akcje własne do 300 mln zł (opis)

 • 09.12.2016 19:04

  CCC rozważa emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej ok. 150 mln euro

 • 09.12.2016 18:56

  CCC SA (63/2016) Projekty uchwał na NWZA CCC S.A.

 • 09.12.2016 18:52

  CCC SA (62/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 10 stycznia 2017 roku

 • 09.12.2016 18:49

  CCC SA (61/2016) Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie emisji dłużnych instrumentów finansowych

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 09.12.2016 15:42

  DM Banku BPS obniża rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 08.12.2016 18:17

  CCC SA (59/2016) Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.12.2016 19:00

  CCC SA (60/2016) Podpisanie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 07.12.2016 18:54

  CCC SA (59/2016) Informacja o transakcjach na akcjach spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.12.2016 18:46

  CCC SA (58/2016) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.