Santander Bank Polska SA

skrót: SPL

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:01

Aktualny kurs400   0,45 %1,80 zł
Otwarcie394,40-0,95%
Minimum394,20-1,00%
Maksimum4020,95%
Wolumen (szt.) 30185
Kurs odniesienia398,20
Widełki dolne355
Widełki górne433,80
Obroty (tyś. zł)12064
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1105396,40
1629396,00
2734395,80
2781395,60
1629395,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
398,20615 1
398,40825 3
398,60382 2
398,80242 2
Uniwersalny bank depozytowo-kredytowy, świadczący pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Oferta produktowa banku odpowiada na różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących/osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych. Dodatkowo bank prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami i funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego, działalności maklerskiej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Banco Santander SA68 880 77467,47%68 880 77467,47%

Kategoria • 18.04.2019 11:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 18.04.2019 11:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 16.04.2019 19:21

  Składka Santander BP na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 173,1 mln zł

 • 16.04.2019 19:16

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2019) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 16.04.2019 19:15

  SANTANDER BANK POLSKA SA (12/2019) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 20.03.2019 16:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 20.03.2019 16:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (10/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku

 • 19.03.2019 17:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 19.03.2019 17:36

  SANTANDER BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 08.03.2019 08:51

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 • 05.03.2019 10:50

  Santander BP proponuje wypłatę dywidendy za akcję w wysokości 19,72 zł (opis)

 • 05.03.2019 10:26

  Santander BP proponuje wypłatę dywidendy za akcję 19,72 zł; za akcję serii M 14,68 zł

 • 05.03.2019 10:20

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 05.03.2019 10:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (8/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 04.03.2019 14:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.03.2019 14:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.02.2019 13:46

  W transakcjach pakietowych sprzedano 1.554.824 akcje Santandera BP po kursie 360 zł

 • 27.02.2019 18:42

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB do 1,55 mln akcji Santandera (popr.)

 • 27.02.2019 17:49

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB do 1,55 mln akcji Santandera

 • 27.02.2019 13:36

  Santander BP nie planuje emisji euroobligacji, a emisje pod MREL nie powinny być duże

 • 27.02.2019 13:34

  Santander BP oczekuje w '19 ok. 80 pb kosztów ryzyka i wzrostu NIM do 3,8 proc.

 • 27.02.2019 13:33

  Santander BP może skorygować koszty integracji i synergie z wydzieloną częścią DB

 • 27.02.2019 13:32

  Santander BP liczy na wzrost zysku i wysoki jednocyfrowy wzrost portfela kredytowego w '19 (wywiad)

 • 25.02.2019 20:23

  Wg KNF Santander BP spełnia kryteria do przeznaczenia na dywidendę do 25 proc. zysku za '18

 • 25.02.2019 20:07

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2019) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

 • 25.02.2019 20:06

  SANTANDER BANK POLSKA SA (6/2019) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

 • 25.02.2019 15:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2019) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych - akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I

 • 25.02.2019 15:02

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2019) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych - akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I

 • 22.02.2019 17:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2019) Annual report of Santander Bank Polska Group for 2018

 • 22.02.2019 17:41

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Annual report of Santander Bank Polska for 2018

 • 22.02.2019 17:40

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.02.2019 17:39

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.02.2019 17:38

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.02.2019 17:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 31.01.2019 15:06

  Santander BP szacuje koszty redukcji zatrudnienia na 70-90 mln zł

 • 31.01.2019 14:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2019) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 31.01.2019 14:56

  SANTANDER BANK POLSKA SA (4/2019) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 30.01.2019 10:54

  Santander BP chce zakończyć negocjacje ze związkami zawodowymi w przyszłym tygodniu

 • 30.01.2019 10:42

  Santander BP liczy na wzrost marży odsetkowej do ok. 3,8 proc. w trakcie ‘19

 • 30.01.2019 10:34

  Santander BP nie spodziewa się dużych zmian kosztów ryzyka w ‘19

 • 30.01.2019 10:32

  Santander BP nie widzi okazji akwizycyjnych na rynku bankowym

 • 30.01.2019 10:27

  Santander BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 25 proc. zysku na dywidendę (opis)

 • 30.01.2019 10:13

  Santander BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 25 proc. zysku na dywidendę

 • 30.01.2019 09:51

  Wyniki Santander Bank Polska zaburzone przez przejęcie Deutsche BP (opinia, aktl.)

 • 30.01.2019 09:02

  Wyniki Santander Bank Polska zaburzone przez przejęcie Deutsche BP (opinia)

 • 30.01.2019 08:41

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '18 wyniósł 767,1 mln zł (opis)

 • 30.01.2019 07:57

  Zysk netto Santander Bank Polska w IV kw. '18 wyniósł 767,1 mln zł

 • 30.01.2019 07:55

  Wyniki Santander Bank Polska w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.01.2019 07:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2019) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

 • 30.01.2019 07:51

  SANTANDER BANK POLSKA SA (3/2019) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 18.01.2019 15:23

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy Santander BP na poziomie 0,92 p.p.

 • 18.01.2019 15:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019r. dla Santander Bank Polska

 • 18.01.2019 15:03

  SANTANDER BANK POLSKA SA (2/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019r. dla Santander Bank Polska

 • 10.01.2019 10:36

  Santander BP planuje zwolnić do 1.400 pracowników do końca '19 (opis)

 • 10.01.2019 10:01

  Santander BP planuje zwolnić do 1.400 pracowników do końca '19

 • 10.01.2019 09:47

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 10.01.2019 09:46

  SANTANDER BANK POLSKA SA (1/2019) Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

 • 21.12.2018 16:14

  Santander BP uplasował całą emisję bankowych papierów wartościowych o wartości do 150 mln zł

 • 21.12.2018 16:02

  SANTANDER BANK POLSKA SA (50/2018) Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 21.12.2018 16:00

  SANTANDER BANK POLSKA SA (50/2018) Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 14.12.2018 16:23

  Santander BP wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 150 mln zł

 • 14.12.2018 16:11

  SANTANDER BANK POLSKA SA (49/2018) Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 14.12.2018 16:10

  SANTANDER BANK POLSKA SA (49/2018) Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. - bankowe papiery wartościowe serii I

 • 29.11.2018 18:45

  KNF zaleca Santanderowi utrzymywanie wymogu dot. kredytów walutowych w wys. 0,47 pkt. proc.

 • 29.11.2018 18:29

  SANTANDER BANK POLSKA SA (48/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 29.11.2018 18:28

  SANTANDER BANK POLSKA SA (48/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 28.11.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (47/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 28.11.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (47/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 27.11.2018 16:10

  Santander BP planuje emisję bankowych papierów wartościowych do kwoty 200 mln zł

 • 27.11.2018 15:58

  SANTANDER BANK POLSKA SA (46/2018) Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

 • 27.11.2018 15:57

  SANTANDER BANK POLSKA SA (46/2018) Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

 • 23.11.2018 13:50

  SANTANDER BANK POLSKA SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

 • 23.11.2018 13:49

  SANTANDER BANK POLSKA SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

 • 22.11.2018 18:55

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii N spółki SANTANDER BANK POLSKA

 • 22.11.2018 18:43

  SANTANDER BANK POLSKA SA (44/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 22.11.2018 18:42

  SANTANDER BANK POLSKA SA (44/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

 • 20.11.2018 16:37

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 20.11.2018 16:36

  SANTANDER BANK POLSKA SA (43/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

 • 14.11.2018 15:26

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 14.11.2018 15:25

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 09.11.2018 10:39

  Santander BP sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska

 • 09.11.2018 10:01

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2018) Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego San

 • 09.11.2018 10:00

  SANTANDER BANK POLSKA SA (41/2018) Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego San

 • 06.11.2018 15:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2018) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 06.11.2018 15:30

  SANTANDER BANK POLSKA SA (40/2018) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 31.10.2018 13:49

  Santander BP planuje, że w XI dojdzie do integracji z DB, w ’19 koszty przejęcia ok. 100 mln zł (opis)

 • 31.10.2018 12:42

  Santander BP ocenia, że IV kw. może przynieść wzrost marży odsetkowej

 • 31.10.2018 11:13

  Santander nie wyklucza kolejnej emisji euroobligacji w '19

 • 31.10.2018 11:10

  Santander podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy w '19; będzie dążył do jej maksymalizacji

 • 31.10.2018 10:57

  Santander BP planuje, że w XI dojdzie do integracji z DB, w ’19 koszty przejęcia ok. 100 mln zł

 • 31.10.2018 08:53

  Wyniki Santander BP w III kw. bez zaskoczeń, obciążone wyższymi kosztami (opinia)

 • 31.10.2018 08:21

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Santander BP do "trzymaj", a cenę docelową do 369,1 zł

 • 31.10.2018 08:17

  Zysk netto Santander BP w III kw. '18 wyniósł 495,4 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 31.10.2018 07:25

  Zysk netto Santander Bank Polska w III kw. '18 wyniósł 495,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 31.10.2018 07:20

  Wyniki Santander Bank Polska w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2018 07:12

  SANTANDER BANK POLSKA SA (5/2018) Report of Santander Bank Polska Group for Quarter 3 2018

 • 31.10.2018 07:11

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 07:10

  SANTANDER BANK POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 25.10.2018 20:06

  GPW: Komunikat - SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 25.10.2018 20:03

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1 spółki SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 22.10.2018 18:12

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii 1 spółki SANTANDER BANK POLSKA SA

 • 22.10.2018 14:17

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

 • 22.10.2018 14:16

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

 • 22.10.2018 11:29

  KNF obniżyła do 0,51 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych Santandera

 • 22.10.2018 11:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 22.10.2018 11:19

  SANTANDER BANK POLSKA SA (42/2018) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 12.10.2018 16:52

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego

 • 08.10.2018 14:31

  Santander chce do końca '18 zamknąć transakcję zakupu części Deutsche Bank Polska

 • 08.10.2018 12:04

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2018) Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S

 • 08.10.2018 12:03

  SANTANDER BANK POLSKA SA (38/2018) Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S

 • 20.09.2018 15:57

  Santander Bank Polska wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

 • 20.09.2018 15:32

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2018) Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN.

 • 20.09.2018 15:31

  SANTANDER BANK POLSKA SA (37/2018) Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN.

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 10.09.2018 14:30

  Santander Bank Polska chce wypłacać dywidendę, koszty rebrandingu rozłoży na 2 lata

 • 07.09.2018 13:40

  BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska, w weekend zmieni wizualizację oddziałów

 • 07.09.2018 12:48

  GPW: zmiana firmy BANK ZACHODNI WBK S.A. na SANTANDER BANK POLSKA S.A

 • 07.09.2018 12:45

  GPW: zmiana firmy BANK ZACHODNI WBK S.A. na SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 • 07.09.2018 08:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2018) Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromad

 • 07.09.2018 08:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2018) Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromad

 • 06.09.2018 18:27

  Nationale-Nederlanden OFE zszedł poniżej 5 proc. w BZ WBK

 • 06.09.2018 18:24

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 06.09.2018 18:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 31.08.2018 14:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2018) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.08.2018 14:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2018) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.08.2018 10:16

  Moody's przyznał rating "(P)Baa1" dla planowanej emisji euroobligacji BZ WBK, perspektywa pozytywna

 • 30.08.2018 16:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2018) Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.08.2018 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2018) Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.08.2018 14:50

  BZ WBK ma ponad 800 tys. kont z nowej oferty

 • 08.08.2018 15:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2018) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 08.08.2018 15:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2018) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 07.08.2018 20:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 07.08.2018 20:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 06.08.2018 10:03

  Vestor DM obniżył rekomendację BZ WBK do "akumuluj"

 • 31.07.2018 20:11

  KNF nie widzi podstaw do sprzeciwu wobec nabycia DB Securities przez BZ WBK

 • 31.07.2018 19:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

 • 31.07.2018 19:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

 • 25.07.2018 11:04

  BZ WBK nadal liczy na wzrost zysku w 2018 roku

 • 25.07.2018 08:58

  Wyniki BZ WBK neutralne, ale wysoka sprzedaż kredytów dobrze wróży na przyszłość (opinia)

 • 25.07.2018 08:10

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '18 wyniósł 635 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.07.2018 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '18 wyniósł 635 mln zł, powyżej konsensusu

 • 25.07.2018 07:39

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.07.2018 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Interim Report 2018 of Bank Zachodni WBK Group

 • 25.07.2018 07:33

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.07.2018 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.07.2018 19:27

  KNF zgodziła się na podział Deutsche Bank Polska przez wydzielenie części majątku do BZ WBK

 • 17.07.2018 19:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

 • 17.07.2018 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2018) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 12.06.2018 16:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 12.06.2018 16:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 11.06.2018 10:45

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji BZ WBK

 • 11.06.2018 10:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 11.06.2018 10:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

 • 06.06.2018 18:49

  GPW: 13 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii C spółki BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 05.06.2018 19:35

  BZ WBK ma osiągnąć do '23 poziom 14,087 proc. sumy zobowiązań i funduszy własnych - BFG

 • 05.06.2018 19:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2018) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 05.06.2018 19:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2018) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 05.06.2018 13:02

  Zmiany w TOiP BZ WBK krótkoterminowo będą miały neutralny wpływ na wynik prowizyjny

 • 30.05.2018 12:55

  BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji o wartości do 5 mld euro

 • 30.05.2018 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2018) Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.05.2018 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2018) Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.05.2018 17:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2018) Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 29.05.2018 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2018) Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 29.05.2018 15:53

  KNF zgodziła się na nabycie przez BZ WBK akcji Deutsche Bank Polska

 • 29.05.2018 14:02

  NWZ BZ WBK zdecydowało o emisji akcji w związku z przejęciem części działalności Deutsche BP

 • 29.05.2018 13:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 29.05.2018 13:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 29.05.2018 13:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.05.2018 13:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 14:52

  Walne BZ WBK zdecydowało o zmianie nazwy na Santander Bank Polska

 • 16.05.2018 14:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 16.05.2018 14:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 16.05.2018 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2018 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2018 14:36

  BZ WBK wypłaci 3,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 16.05.2018 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 14:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 12:14

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2018) Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2018 12:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2018) Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.05.2018 18:43

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

 • 09.05.2018 18:38

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F spółki BANK ZACHODNI WBK S.A planowana jest na dzień 24 marca 2028 r.

 • 27.04.2018 19:10

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii F spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 26.04.2018 12:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zg

 • 26.04.2018 12:06

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zg

 • 24.04.2018 18:06

  Składka BZ WBK na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniesie 77,78 mln zł

 • 24.04.2018 17:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2018) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 24.04.2018 17:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2018) Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

 • 24.04.2018 11:14

  BZ WBK stawia na wzrost organiczny, ale może rozważyć dalsze przejęcia

 • 24.04.2018 11:07

  BZ WBK rozpocznie rebranding w III kw., koszty operacji rozłoży na dwa lata

 • 24.04.2018 11:06

  BZ WBK podtrzymuje, że zysk w '18 może być wyższy niż w '17

 • 24.04.2018 10:39

  BZ WBK po integracji z DB będzie dążyć do maksymalizacji wypłaty dywidendy

 • 24.04.2018 08:54

  BZ WBK i Millennium pokazały neutralne wyniki za I kw. (opinia)

 • 24.04.2018 08:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '18 wyniósł 438,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 24.04.2018 07:45

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '18 wyniósł 438,7 mln zł, wobec konsensusu 432,6 mln zł

 • 24.04.2018 07:40

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.04.2018 07:36

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2018

 • 24.04.2018 07:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 17:19

  Walne BZ WBK zdecyduje o zmianie nazwy na Santander Bank Polska

 • 19.04.2018 17:09

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja (aktl.)

 • 19.04.2018 16:34

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja

 • 19.04.2018 15:54

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 19.04.2018 15:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu

 • 17.04.2018 11:08

  BZ WBK chce wypłacić 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 17.04.2018 10:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 17.04.2018 10:55

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 11.04.2018 12:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

 • 11.04.2018 12:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

 • 05.04.2018 16:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2018) Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.-obligacje podporządkowane serii F

 • 05.04.2018 16:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2018) Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.-obligacje podporządkowane serii F

 • 20.03.2018 16:44

  BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1 mld zł

 • 20.03.2018 16:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2018) Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. - obligacje podporządkowane serii F

 • 20.03.2018 16:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2018) Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. - obligacje podporządkowane serii F

 • 19.03.2018 12:49

  KNF zaleciła BZ WBK niewypłacanie dywidendy za '17, dopuszcza wypłatę z zysku zatrzymanego za '16 (opis)

 • 19.03.2018 12:39

  KNF zaleciła BZ WBK niewypłacanie dywidendy za '17, dopuszcza wypłatę z zysku zatrzymanego za '16

 • 19.03.2018 12:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016

 • 19.03.2018 12:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016

 • 08.03.2018 10:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

 • 08.03.2018 10:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2018) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

 • 07.03.2018 14:34

  BZ WBK planuje utworzyć bank hipoteczny

 • 07.03.2018 14:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

 • 07.03.2018 14:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2018) Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

 • 02.03.2018 13:39

  UOKiK dał zgodę na przejęcie przez BZ WBK aktywów Deutsche Bank Polska

 • 02.03.2018 13:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 02.03.2018 13:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 26.02.2018 11:45

  Vestor DM podniósł rekomendację BZ WBK do "kupuj"

 • 23.02.2018 16:16

  BZ WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły plan podziału i zawnioskują o zgodę KNF

 • 23.02.2018 15:19

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 23.02.2018 15:18

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 19.02.2018 20:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 19.02.2018 20:03

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 16.02.2018 08:35

  Book building BZ WBK zakończył się przy cenie 380 zł za akcję - źródło

 • 15.02.2018 17:41

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK (opis)

 • 15.02.2018 17:20

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 13.02.2018 17:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK Group

 • 13.02.2018 17:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK

 • 13.02.2018 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.02.2018 17:08

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.02.2018 11:58

  BZ WBK planuje wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1 mld zł

 • 07.02.2018 11:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 07.02.2018 11:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 01.02.2018 15:34

  VTB Capital podniósł rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 480 zł

 • 01.02.2018 08:53

  Pekao IB obniżył rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 440 zł

 • 31.01.2018 10:50

  Przejęcie DBPL może utrudnić wzrost marży odsetkowej BZ WBK w ’18

 • 31.01.2018 10:39

  BZ WBK liczy na wzrost wyników banku w '18; chce wypłacić dywidendę za '17 (opis)

 • 31.01.2018 10:29

  Koszt ryzyka kredytowego BZ WBK wyniesie 0,8 proc. w '18, przy braku sprzedaży NPL

 • 31.01.2018 10:27

  BZ WBK liczy, że '18 przyniesie wzrost wyników banku; chce wypłacić dywidendę za '17

 • 31.01.2018 09:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 09:55

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 08:45

  Wyniki BZ WBK i ING Banku Śląskiego w IV kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 31.01.2018 08:28

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 31.01.2018 07:38

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, wobec konsensusu 546,8 mln zł

 • 31.01.2018 07:33

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.01.2018 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 31.01.2018 07:24

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 30.01.2018 09:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 30.01.2018 09:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 29.01.2018 20:02

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej (opis)

 • 29.01.2018 19:53

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 14:06

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.01.2018 14:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 19.12.2017 12:34

  KNF wyznaczyła BZ WBK indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 0,71 proc.

 • 19.12.2017 12:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 19.12.2017 12:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 18.12.2017 16:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BANK ZACHODNI WBK SA

 • 18.12.2017 13:43

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 13:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 08:56

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla ING BSK do "kupuj", dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 15.12.2017 15:31

  Przejęcie części Deutsche Bank Polska bez wpływu na ocenę kredytową BZ WBK - Fitch

 • 14.12.2017 11:26

  BZ WBK, po przejęciu części Deutsche Bank Polska, pozostanie otwarty na akwizycje

 • 14.12.2017 10:41

  Transakcja przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska korzystna dla BZ WBK (opinia)

 • 14.12.2017 09:57

  BZ WBK chce po przejęciu DBPL wypłacić 50 proc. zysku za '18 w formie dywidendy

 • 14.12.2017 08:52

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł (opis)

 • 14.12.2017 08:33

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

 • 14.12.2017 08:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:22

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 13.12.2017 15:30

  Mateusz Morawiecki złożył dyspozycję sprzedaży wszystkich posiadanych akcji BZ WBK

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 01.12.2017 19:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 19:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 18:46

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji serii M spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 28.11.2017 15:34

  KNF chce utrzymać BZ WBK bufor O-SII w wysokości 0,50 proc.

 • 28.11.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 15:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 11:00

  KNF obniżyła do 0,54 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w BZ WBK

 • 28.11.2017 10:54

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 28.11.2017 10:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 03.11.2017 11:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 03.11.2017 11:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 26.10.2017 10:40

  Strategia BZ WBK zakłada wzrost organiczny, jednak bank nie wyklucza przejęć

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:19

  BZ WBK liczy na poprawę wskaźnika kosztów do dochodów

 • 26.10.2017 10:09

  BZ WBK liczy na lekki wzrost marży odsetkowej netto w IV kw.

 • 26.10.2017 08:46

  Reakcja inwestorów na wyniki BZ WBK może być neutralna (opinia)

 • 26.10.2017 08:39

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '17 wyniósł 559,9 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 26.10.2017 07:36

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '17 wyniósł 559,9 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 26.10.2017 07:30

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3 2017

 • 26.10.2017 07:22

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 07:21

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.10.2017 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2017) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.10.2017 17:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2017) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 14.09.2017 19:45

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 14.09.2017 19:43

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 14.09.2017 12:20

  BZ WBK chce mieć do końca I poł. ‘18 co najmniej 1 mln klientów nowych kont osobistych

 • 13.09.2017 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2017) Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji akcji BZWBK

 • 13.09.2017 12:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2017) Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji akcji BZWBK

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 14.08.2017 07:37

  Nationale-Nederlanden OFE ma mniej niż 5 proc. akcji BZ WBK

 • 12.08.2017 22:00

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2017) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 12.08.2017 21:59

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2017) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 08.08.2017 18:04

  Zielone światło KE dla przejęcia Banco Popular przez Santandera za 1 euro

 • 03.08.2017 09:25

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 03.08.2017 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.07.2017 11:09

  Societe Generale podniósł rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 28.07.2017 10:58

  BZ WBK podtrzymuje cel poprawy oczyszczonego zysku netto (opis)

 • 28.07.2017 09:40

  BZ WBK podtrzymuje cel poprawy oczyszczonego zysku netto

 • 28.07.2017 08:53

  Wyniki BZ WBK zaskoczyły pozytywnie, nawet po oczyszczeniu o czynniki jednorazowe (opinia)

 • 28.07.2017 08:11

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '17 wyniósł 651,1 mln zł, wobec konsensusu 575,2 mln zł (opis)

 • 28.07.2017 07:36

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '17 wyniósł 651,1 mln zł, wobec konsensusu 575,2 mln zł

 • 28.07.2017 07:29

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.07.2017 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Interim Report 2017 of Bank Zachodni WBK Group

 • 28.07.2017 07:24

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.07.2017 07:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 15:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 26.07.2017 15:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 26.07.2017 09:56

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BZ WBK, Millennium i podtrzymał dla mBanku

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 04.07.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 04.07.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 29.06.2017 07:57

  GPW: 5 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii B (BZW0717) BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 28.06.2017 11:40

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 366 zł

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 21.06.2017 14:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M w ramach Programu Motywacyjnego V

 • 21.06.2017 14:52

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M w ramach Programu Motywacyjnego V

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 22.05.2017 09:24

  IFC zainwestuje 137 mln euro w zielone obligacje wyemitowane przez BZ WBK

 • 17.05.2017 15:38

  BZ WBK wypłaci 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15

 • 17.05.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 17.05.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 17.05.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.05.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.05.2017 15:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2017) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 15:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2017) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 15:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 17.05.2017 15:25

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 15.05.2017 08:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje sześciu spółek

 • 12.05.2017 09:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.05.2017 09:08

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

 • 27.04.2017 08:04

  Societe Generale obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"; cena docelowa 352 zł

 • 26.04.2017 11:17

  BZ WBK liczy, że zwiększone zainteresowanie kredytami utrzyma się w kolejnych miesiącach

 • 26.04.2017 11:04

  BZ WBK chce utrzymywać ROE na poziomie dwucyfrowym

 • 26.04.2017 10:56

  BZ WBK chce utrzymać dwucyfrowy wzrost wyniku odsetkowego w ujęciu rdr

 • 26.04.2017 10:56

  BZ WBK będzie musiał zaksięgować 70 mln zł składki na BFG w II kwartale

 • 26.04.2017 10:41

  BZ WBK spodziewa się wzrostu marży odsetkowej w kolejnych kw. '17

 • 26.04.2017 09:52

  BZ WBK spodziewa się ok. 80 pb kosztów ryzyka w '17

 • 26.04.2017 09:46

  BZ WBK chce sprzedawać 1 mld zł kredytów gotówkowych i 1,3 mld zł hipotecznych - prezes

 • 26.04.2017 09:40

  BZ WBK nie zmienia polityki dywidendowej; chce wypłacić dywidendę także w '18 - prezes

 • 26.04.2017 09:34

  BZ WBK liczy, że porównywalny zysk netto w '17 będzie wyższy niż osiągnięty w '16

 • 26.04.2017 08:28

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '17 wyniósł 453 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 26.04.2017 07:59

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '17 wyniósł 453 mln zł, wobec konsensusu 445 mln zł

 • 26.04.2017 07:53

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 07:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2017

 • 26.04.2017 07:49

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 07:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.04.2017 16:21

  WZ BZ WBK zdecyduje 17 maja o programie motywacyjnym

 • 19.04.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 15:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 13:24

  Zarząd BZ WBK rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15 (opis)

 • 19.04.2017 13:13

  Zarząd BZ WBK rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15

 • 19.04.2017 13:12

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2017) Powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 13:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2017) Powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 13:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 19.04.2017 13:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 02.04.2017 20:48

  BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium - według UOKiK z niejasnymi zasadami ustalania kursów walut

 • 31.03.2017 16:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2017) Objęcie funkcji Członka Zarządu Banku

 • 31.03.2017 16:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2017) Objęcie funkcji Członka Zarządu Banku

 • 22.03.2017 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 22.03.2017 14:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 15.03.2017 11:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 15.03.2017 11:46

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 10.03.2017 17:27

  KNF zaleciła BZ WBK zatrzymanie całości zysku za 2016 r. w spółce

 • 10.03.2017 17:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. w 2016 roku

 • 10.03.2017 17:18

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. w 2016 roku

 • 10.03.2017 14:45

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.03.2017 14:44

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 03.03.2017 15:45

  EBI udzielił 225 mln zł kredytu dla Santander Consumer Bank, 300 mln euro gwarancji dla BZ WBK

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 17.02.2017 07:34

  BZ WBK chce w latach 2017-19 zwiększyć porównywalny zysk netto

 • 17.02.2017 07:13

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Annual Report 2016 of Bank Zachodni WBK Group

 • 17.02.2017 07:12

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 07:11

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 07:08

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Annual Report 2016 of Bank Zachodni WBK

 • 17.02.2017 07:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.02.2017 07:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.02.2017 12:14

  Maciej Reluga członkiem zarządu BZ WBK (aktl.)

 • 16.02.2017 11:47

  Maciej Reluga członkiem zarządu BZ WBK

 • 16.02.2017 11:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.02.2017 11:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 31.01.2017 15:13

  Kredyty BZ WBK w '17 wzrosną szybciej niż ok. 3,7 proc. szacowne dla całego rynku - prezes

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 26.01.2017 07:37

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"

 • 25.01.2017 10:52

  BZ WBK w 2017 r. spodziewa się zwiększenia popytu na kredyty

 • 25.01.2017 10:39

  BZ WBK planuje w 2017 roku sprzedaż portfeli kredytów nieregularnych

 • 25.01.2017 09:53

  BZ WBK stawia na rozwój organiczny; w kredytach i depozytach ma rosnąć szybciej od rynku

 • 25.01.2017 09:45

  BZ WBK oczekuje poprawy wskaźnika kosztów ryzyka w '17

 • 25.01.2017 09:44

  BZ WBK liczy, że zysk netto w '17 będzie wyższy niż w '16 - prezes BZ WBK

 • 25.01.2017 09:41

  Mało prawdopodobne, że BZ WBK wypłaci dywidendę za ’16 - prezes BZ WBK

 • 25.01.2017 08:25

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 460,9 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.01.2017 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 460,9 mln zł, wobec konsensusu 426,1 mln zł

 • 25.01.2017 07:37

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.01.2017 07:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

 • 25.01.2017 07:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

 • 19.01.2017 07:25

  Berenberg rekomenduje "sprzedaj" PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 15.12.2016 20:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (41/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 15.12.2016 20:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (41/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 15.12.2016 07:14

  Citi obniżył rekomendację dla BZ WBK do "neutralnie"

 • 14.12.2016 12:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (40/2016) Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 14.12.2016 12:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (40/2016) Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.11.2016 18:51

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 29.11.2016 10:42

  Michał Gajewski objął funkcję prezesa BZ WBK (opis)

 • 29.11.2016 08:20

  Michał Gajewski objął funkcję prezesa BZ WBK

 • 29.11.2016 07:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (39/2016) Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku

 • 29.11.2016 07:56

  BANK ZACHODNI WBK SA (39/2016) Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku

 • 18.11.2016 07:42

  Citigroup podwyższa rekomendację dla BZ WBK do "kupuj"

 • 15.11.2016 20:13

  BZ WBK ma 7,96 proc. głosów na walnym PBG

 • 09.11.2016 20:51

  Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating dla BZ WBK

 • 09.11.2016 20:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (38/2016) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.11.2016 20:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (38/2016) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.11.2016 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (37/2016) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 09.11.2016 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (37/2016) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 28.10.2016 16:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2016) Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 28.10.2016 16:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2016) Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 26.10.2016 10:48

  BZ WBK liczy się ze spadkiem zyskowności w IV kw.

 • 26.10.2016 10:20

  BZ WBK liczy, że IV kwartał przyniesie dalszy wzrost marży odsetkowej netto

 • 26.10.2016 10:18

  BZ WBK liczy na wzrost zysku netto w 2017 roku w ujęciu rdr

 • 26.10.2016 10:03

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia, aktl.)

 • 26.10.2016 09:07

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia)

 • 26.10.2016 08:39

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 425,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 26.10.2016 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 425,9 mln zł, wobec konsensusu 424,8 mln zł

 • 26.10.2016 07:36

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2016) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3 2016

 • 26.10.2016 07:31

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 07:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 12:44

  KNF obniżyła wysokość indywidualnego bufora kapitałowego dla BZ WBK

 • 25.10.2016 12:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2016) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 25.10.2016 12:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2016) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 12.10.2016 15:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 12.10.2016 15:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 07.10.2016 09:36

  Societe Generale obniża rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 14.09.2016 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 14.09.2016 17:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 13:13

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 13:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 22:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 22:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 24.08.2016 14:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 24.08.2016 14:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 22.08.2016 13:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez Bank Zachodni WBK S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku Zachodniego WBK S.A.,

 • 22.08.2016 13:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez Bank Zachodni WBK S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku Zachodniego WBK S.A.,

 • 11.08.2016 11:14

  KNF uważa, że BZ WBK ma znaczenie systemowe; proponuje bufor w wysokości 0,5 proc.

 • 11.08.2016 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 11.08.2016 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 09.08.2016 16:04

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Gajewskiego na prezesa BZ WBK

 • 09.08.2016 16:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2016) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku

 • 09.08.2016 16:00

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2016) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku

 • 04.08.2016 13:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2016) Agencja Fitch podwyższyła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 04.08.2016 13:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2016) Agencja Fitch podwyższyła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 04.08.2016 12:54

  Fitch podniósł długoterminowe ratingi w skali krajowej BZ WBK oraz Banku Millennium

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 27.07.2016 12:47

  BZ WBK liczy na sprzedaż 0,9-1 mld zł kredytów gotówkowych w kolejnych kwartałach

 • 27.07.2016 11:01

  BZ WBK liczy na stabilizację kosztów ryzyka do końca roku

 • 27.07.2016 10:53

  Porównywalny zysk netto BZ WBK wrośnie w tym roku - p.o. prezesa

 • 27.07.2016 09:12

  Wynik netto BZ WBK lepszy od prognoz dzięki transakcji Visa; pozostałe linie zbieżne (opinia)

 • 27.07.2016 08:32

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 723,5 mln zł, wobec konsensusu 659,1 mln zł (opis)

 • 27.07.2016 08:01

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 723,5 mln zł, wobec konsensusu 659,1 mln zł

 • 27.07.2016 07:48

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.07.2016 07:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2016) Interim Report 2016 of Bank Zachodni WBK Group

 • 27.07.2016 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 27.07.2016 07:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 07:36

  Citi obniżył rekomendację BZ WBK do "sprzedaj"

 • 11.07.2016 16:05

  DM mBanku podniósł rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i Pekao

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 28.06.2016 11:31

  Goldman Sachs obniża ceny docelowe dla PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 24.06.2016 08:55

  BREXIT: PKO BP, Pekao, BZ WBK najbardziej narażone na wyprzedaż po Brexicie - JP Morgan (opinia)

 • 22.06.2016 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 - korekta

 • 22.06.2016 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 - korekta

 • 22.06.2016 14:55

  Rada nadzorcza BZ WBK powołała do zarządu banku Artura Chodackiego

 • 22.06.2016 14:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 22.06.2016 14:42

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 20.06.2016 11:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 20.06.2016 11:53

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 20.06.2016 09:09

  Wood & Co. podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium, obniża Pekao (opis)

 • 20.06.2016 08:48

  Wood & Company podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium

 • 17.06.2016 12:36

  BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 11:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 17.06.2016 11:46

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 15.06.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 15.06.2016 14:03

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 10.06.2016 12:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.06.2016 12:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 18.05.2016 13:51

  20 proc. obligacji partycypacyjnych w programie obligacji PGG - Tchórzewski

 • 16.05.2016 19:24

  Rada nadzorcza BZ WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa

 • 16.05.2016 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.