BNP Paribas Bank Polska SA

skrót: BNP

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 09:00

Aktualny kurs52,80   3,12 %1,60 zł
Otwarcie52,803,13%
Minimum52,803,13%
Maksimum52,803,13%
Wolumen (szt.) 2
Kurs odniesienia51,20
Widełki dolne47,60
Widełki górne58
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1252,80
212051,00
119950,60
1650,20
12050,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
52,80106 1
53,00200 1
53,2098 1
53,80468 1
54,0032 2
Uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Segment bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
BNP Paribas SAwraz z BNP Paribas Fortis SA/NV130 850 46488,76%130 850 46488,76%

Kategoria • 18.04.2019 14:21

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (10/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto Banku za czwarty kwartał 2018 r.

 • 17.04.2019 17:51

  Składka BNP Paribas Bank Polska na fundusz restrukturyzacji banków w '19 wynosi 116,1 mln zł

 • 17.04.2019 17:24

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

 • 29.03.2019 15:34

  BGŻ BNP Paribas TFI i Riviera TFI połączyły się

 • 29.03.2019 14:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (7/2019) Połączenie spółek zależnych Banku, tj. BGŻ BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 29.03.2019 12:31

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (6/2019) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku (w tym firmy) oraz zmiana adresu strony internetowej emitenta

 • 22.03.2019 16:57

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (5/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 18.03.2019 18:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (4/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.03.2019 12:58

  BGŻ BNP Paribas z początkiem II kw. przeprowadzi rebranding i zmieni markę na BNP Paribas BP

 • 14.03.2019 11:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (3/2019) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za czwarty kwartał 2018 roku

 • 14.03.2019 08:12

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '18 wyniósł 360,4 mln zł

 • 14.03.2019 07:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 14.03.2019 07:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.01.2019 18:17

  Bank BGŻ BNP Paribas przeniesie działalność faktoringową do BGŻ BNP Paribas Faktoring

 • 28.01.2019 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2019) Uchwała Zarządu Banku w przedmiocie implementacji założeń dotyczących wydzielenia z Banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 10.01.2019 11:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2019

 • 19.12.2018 17:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (84/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku

 • 19.12.2018 15:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (83/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.12.2018 16:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (82/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.12.2018 14:44

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

 • 14.12.2018 20:01

  Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł

 • 14.12.2018 13:37

  BGŻ BNP Paribas planuje zwolnienia; rezerwa na restrukturyzację obniży wynik IV kw. o ok. 157 mln zł (opis)

 • 14.12.2018 13:03

  BGŻ BNP Paribas zwolni do 2,2 tys. osób; rezerwa na pokrycie kosztów zwolnień 128,5 mln zł

 • 14.12.2018 12:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (81/2018) Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 14.12.2018 12:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (80/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku

 • 12.12.2018 16:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (79/2018) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.12.2018 16:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (78/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku

 • 11.12.2018 18:25

  NWZ Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowało o zmianie nazwy na BNP Paribas Bank Polska

 • 11.12.2018 17:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (77/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku

 • 10.12.2018 17:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (76/2018) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 14:39

  KNF obniżyła BGŻ BNP Paribas wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,36 pp

 • 30.11.2018 14:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (75/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.11.2018 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (74/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 23.11.2018 15:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (73/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 21.11.2018 20:02

  KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. L do kapitału Tier I

 • 21.11.2018 19:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (72/2018) Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii L jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 15.11.2018 16:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (71/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.11.2018 15:01

  BGŻ BNP Paribas chce zaliczyć jednostkowy zysk za III kw. do Tier 1

 • 15.11.2018 14:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (70/2018) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku

 • 15.11.2018 08:37

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w III kw. '18 wyniósł 130,9 mln zł, wzrósł 19 proc. rdr

 • 15.11.2018 07:14

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 17:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (69/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 07.11.2018 11:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (68/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.11.2018 18:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (67/2018) Nabycie akcji przez EBOR

 • 05.11.2018 18:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (66/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.11.2018 18:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (65/2018) Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o zbyciu wszystkich posiadanych przez siebie akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 05.11.2018 18:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (64/2018) Zawiadomienie Rabobank International Holding B.V. o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zmniejszeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 05.11.2018 16:50

  EBOiR objął 4,5 proc. akcji BGŻ BNP Paribas za 430 mln zł

 • 02.11.2018 15:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (63/2018) Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o osiągnięciu i przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2018 19:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (62/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2018 18:53

  GPW: zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. w KRS w związku z podziałem RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 • 31.10.2018 11:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (61/2018) Rejestracja podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 16.10.2018 16:54

  KNF obniżyła do 0,36 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 16.10.2018 16:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (60/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 11.10.2018 17:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (59/2018) Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 27.09.2018 17:13

  Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln zł

 • 27.09.2018 16:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (58/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 26.09.2018 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (57/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.09.2018 16:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (56/2018) Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 24.09.2018 16:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (55/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.09.2018 21:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (54/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank

 • 14.09.2018 19:37

  BNPP zwiększy płynność akcji BGŻ BNP Paribas na GPW najpóźniej do końca '23 - KNF

 • 14.09.2018 19:33

  KNF nie zgłasza sprzeciwu do przejęcia przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Raiffeisen TFI

 • 14.09.2018 19:25

  KNF nie zgłasza sprzeciwu do przejęcia Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas

 • 06.09.2018 16:40

  BGŻ BNP Paribas chce zaliczyć jednostkowy zysk za I półr. do Tier 1

 • 06.09.2018 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (53/2018) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 04.09.2018 14:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (52/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018

 • 04.09.2018 14:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (51/2018) Spełnienie warunku Umowy Transakcyjnej

 • 30.08.2018 09:55

  BGŻ BNP Paribas podtrzymuje cele efektywnościowe, liczy na dalszy wzrost wyniku prowizyjnego

 • 30.08.2018 08:07

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w II kw. '18 wyniósł 103,1 mln zł, wzrost 27 proc. rdr

 • 30.08.2018 07:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 11:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (50/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku

 • 24.08.2018 19:22

  NWZ BGŻ BNP Paribas zdecydowało o emisji akcji w związku z przejęciem części działalności RBPL

 • 24.08.2018 18:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (49/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku

 • 24.08.2018 17:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (48/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 09.08.2018 13:52

  Zysk netto grupy Raiffeisen Bank Polska w I półroczu 2018 r. wyniósł 63,6 mln zł

 • 08.08.2018 13:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (47/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.07.2018 15:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (46/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.07.2018 12:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.07.2018 16:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (44/2018) Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację

 • 17.07.2018 14:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (43/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.07.2018 12:36

  KE zgodziła się na przejęcie Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas

 • 16.07.2018 13:55

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (42/2018) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.07.2018 16:11

  KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. J i K do kapitału Tier I

 • 10.07.2018 16:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (41/2018) Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii J i K jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 10.07.2018 13:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (40/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 05.07.2018 14:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.07.2018 13:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 04.07.2018 16:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2018) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 25.06.2018 14:35

  Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji

 • 25.06.2018 14:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K

 • 19.06.2018 16:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2018) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K

 • 18.06.2018 10:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2018) Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 14.06.2018 19:57

  BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

 • 14.06.2018 19:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2018) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie

 • 14.06.2018 15:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 11.06.2018 23:11

  BGŻ BNP Paribas rozpoczyna emisje do 13,3 mln nowych akcji

 • 11.06.2018 22:09

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2018) Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K oraz zawarcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o plasowanie akcji serii J

 • 29.05.2018 16:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 25.05.2018 16:09

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.05.2018 18:20

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku

 • 18.05.2018 18:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (27/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku

 • 18.05.2018 17:19

  Bank BGŻ BNP Paribas przejmie SKOK Rafinerię

 • 17.05.2018 13:31

  BGŻ BNP Paribas chce rosnąć szybciej niż rynek, stawia na wzrost organiczny

 • 17.05.2018 07:59

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w I kw. '18 wyniósł 85,5 mln zł, wzrost 116 proc. rdr

 • 17.05.2018 07:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 07:27

  BGŻ BNP Paribas chce mieć ponad 10 proc. ROE, C/I na poziomie ok. 50 proc.

 • 17.05.2018 07:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (26/2018) Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2018 07:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (25/2018) Nowa strategia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na lata 2018-2021 - informacja o głównych celach Strategii

 • 30.04.2018 08:12

  BGŻ BNP Paribas uzgodnił z Raiffeisen Bank Polska plan podziału

 • 28.04.2018 12:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (24/2018) Uzgodnienie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 27.04.2018 17:03

  Składka Banku BGŻ BNP Paribas na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. '18, wynosi 39,05 mln zł

 • 27.04.2018 16:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (23/2018) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r.

 • 25.04.2018 18:57

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (22/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugie półrocze 2017 roku

 • 20.04.2018 17:55

  BGŻ BNP Paribas planuje emisje do 13,3 mln nowych akcji

 • 20.04.2018 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.04.2018 15:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (20/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Przemysława Gdańskiego na Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.04.2018 15:25

  Zgoda KNF na powołanie T. Burego na prezesa Idea Banku i P. Gdańskiego na prezesa BGŻ BNPP

 • 10.04.2018 10:14

  Oczekiwane przez BGŻ BNPP synergie po przejęciu RPPL ambitne, cena w transakcji wyższa od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 10.04.2018 09:46

  Oczekiwane przez BGŻ BNPP synergie po przejęciu Raiffeisen Bank Polska dość ambitne (opinia)

 • 10.04.2018 08:43

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi część działalności RBPL za 3,25 mld zł, fuzja operacyjna w '19 (opis)

 • 10.04.2018 08:36

  BGŻ BNPP szacuje ok. 500 mln zł synergii kosztowych po przejęciu Raiffeisen Bank Polska (opis)

 • 10.04.2018 08:18

  BGŻ BNP Paribas po przejęciu Raiffeisen Bank Polska szacuje ok. 500 mln zł synergii kosztowych

 • 10.04.2018 08:14

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska za 3,25 mld zł

 • 10.04.2018 08:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (19/2018) Prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.04.2018 08:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (18/2018) Umowa Transakcyjna w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.04.2018 08:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (17/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o włączeniu się do negocjacji mających na celu nabycie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.03.2018 13:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (16/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 28.03.2018 17:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (15/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 20.03.2018 18:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (14/2018) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 16.03.2018 19:44

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '17

 • 16.03.2018 19:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (13/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych

 • 16.03.2018 14:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (12/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.03.2018 12:31

  BGŻ BNP skonkretyzuje plany rozwojowe w kwietniu

 • 14.03.2018 11:56

  BGŻ BNP Paribas liczy na spadek kosztów ryzyka poniżej 60 pb w ‘18

 • 14.03.2018 11:45

  BGŻ BNP chce pozyskać z emisji istotnie więcej niż 400 mln zł

 • 14.03.2018 08:06

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '17 wyniósł 279,7 mln zł

 • 14.03.2018 07:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 14.03.2018 07:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.03.2018 12:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017

 • 19.02.2018 16:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (10/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 06.02.2018 17:56

  BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji ze względu na wskaźniki wypłacalności

 • 06.02.2018 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (9/2018) Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zamiar nowej emisji akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 24.01.2018 14:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku

 • 23.01.2018 17:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku

 • 23.01.2018 13:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (6/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.01.2018 10:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (5/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 18.01.2018 13:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2018

 • 18.01.2018 13:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (3/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 10.01.2018 11:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 04.01.2018 11:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 29.12.2017 18:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (41/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.12.2017 16:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (40/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.12.2017 14:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 19.12.2017 23:32

  Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów Banku BGŻ BNP Paribas

 • 19.12.2017 21:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2017) Podwyższenie ocen ratingowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez agencję Moody's

 • 19.12.2017 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - finalizacja transakcji

 • 18.12.2017 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2017) Podpisanie Porozumienia wykonawczego do Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

 • 15.12.2017 18:10

  KNF obniżyła do 0,60 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 15.12.2017 17:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku - ujęcie skonsolidowane

 • 15.12.2017 17:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2017) Aneksy do umów pożyczek podporządkowanych - zgody Komisji Nadzoru Finansowego

 • 12.12.2017 10:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 11.12.2017 20:05

  BGŻ BNP Paribas ma szereg umów dot. sekurytyzacji części portfela wartej 2,3 mld zł

 • 11.12.2017 19:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - podpisanie umów

 • 07.12.2017 16:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2017) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia

 • 06.12.2017 14:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 05.12.2017 15:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2017) Warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. - realizacja warunku zawieszającego

 • 04.12.2017 16:46

  BGŻ BNP Paribas ma zgodę RN na sekurytyzację portfela kredytów konsumpcyjnych

 • 04.12.2017 16:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - zgoda Rady Nadzorczej

 • 28.11.2017 15:44

  KNF obniżyła do 0,62 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 28.11.2017 15:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (27/2017) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 27.11.2017 18:20

  KNF chce utrzymać BGŻ BNP Paribas bufor O-SII w wysokości 0,25 proc.

 • 27.11.2017 18:14

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (26/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu sy

 • 23.11.2017 19:09

  Bank BGŻ BNP Paribas może zaliczyć zysk za I półrocze '17 do kapitału podstawowego Tier 1

 • 23.11.2017 18:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (25/2017) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 20.11.2017 18:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (24/2017) Zawarcie aneksów do umów pożyczek podporządkowanych

 • 15.11.2017 15:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (23/2017) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 09.11.2017 08:11

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w III kw.'17 wyniósł 109,8 mln zł

 • 09.11.2017 07:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 16:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (22/2017) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 30.10.2017 18:27

  Skonsolidowany wynik netto BGŻ BNP Paribas za IV kw. będzie niższy o ok. 8,9 mln zł

 • 30.10.2017 18:06

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (21/2017) Zgoda Rady Nadzorczej Banku na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 26.10.2017 10:59

  Przemysław Gdański pokieruje pracami zarządu BGŻ BNP Paribas

 • 26.10.2017 10:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (20/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 21.09.2017 16:52

  Tomasz Bogus rezygnuje ze stanowiska prezesa BGŻ BNP Paribas

 • 21.09.2017 16:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (19/2017) Przedłużenie umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych

 • 21.09.2017 16:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (18/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.09.2017 15:49

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (17/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.09.2017 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (16/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.08.2017 08:12

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w II kw.'17 wyniósł 81,2 mln zł, wzrost 143,4 proc. rdr

 • 31.08.2017 07:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.06.2017 17:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (15/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.06.2017 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.06.2017 17:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 14:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (12/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.05.2017 17:52

  Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I BGŻ BNP Paribas poniżej zaleceń KNF

 • 29.05.2017 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (11/2017) Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.05.2017 17:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 19.05.2017 14:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (9/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.05.2017 10:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (8/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 15.05.2017 15:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (7/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 11.05.2017 07:56

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I kw.'17 wyniósł 39,6 mln zł, wzrost 26,5 proc. rdr

 • 11.05.2017 07:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 09:36

  BM Banku BGŻ BNP Paribas rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla CDRL od "kupuj"

 • 26.04.2017 14:53

  Łączne składki Banku BGŻ BNP Paribas na BFG wliczone w ciężar I kw. '17 wynoszą 41,42 mln zł

 • 26.04.2017 14:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (6/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.

 • 05.04.2017 14:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (5/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 02.04.2017 20:48

  BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium - według UOKiK z niejasnymi zasadami ustalania kursów walut

 • 17.03.2017 14:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (4/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 16.03.2017 12:18

  BGŻ BNP Paribas liczy w '17 na istotnie wyższą zyskowność, ale cel ROE się oddala

 • 16.03.2017 08:31

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '16 wyniósł 76,9 mln zł

 • 16.03.2017 07:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 07:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (3/2017) Uchwała Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2016 Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.03.2017 16:56

  Zarząd BGŻ BNP Paribas rekomenduje zatrzymanie zysku za '16, zgodnie z zaleceniem KNF

 • 10.03.2017 16:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2017) Indywidualne zalecenie dywidendowe KNF za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania dywidendy za rok 2016.

 • 31.01.2017 16:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2017

 • 30.01.2017 14:17

  Zmiana modelu sprzedaży funduszy od '18 bardzo realna - Skorulski, TFI BGŻ BNP Paribas (wywiad)

 • 25.01.2017 08:05

  Akcje najlepszą inwestycją w 2017 r. – Lerski, TFI BGŻ BNP Paribas (wywiad)

 • 27.12.2016 17:40

  KNF zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego

 • 27.12.2016 17:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2016) Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.12.2016 16:10

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2016) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku.

 • 22.12.2016 17:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2016) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 30.11.2016 16:24

  Zarząd BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy za '16

 • 30.11.2016 16:10

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2016) Wniosek do KNF o zezwolenie na włączenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 22.11.2016 18:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2016) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

 • 10.11.2016 07:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 15:45

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas utrzymanie funduszy na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 p.p.

 • 19.10.2016 15:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2016) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 06.10.2016 14:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2016) Identyfikacja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2016 10:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.09.2016 11:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 11:25

  Koszty integracji w BGŻ BNP Paribas w II poł. '16 będą niższe niż w I poł., ale nadal znaczące

 • 31.08.2016 07:59

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I poł. 2016 r. wyniósł 64,6 mln zł

 • 31.08.2016 07:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 16:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2016) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia

 • 09.08.2016 14:26

  KNF chce nałożyć na BGŻ BNP Paribas 0,25 proc. buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 09.08.2016 14:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 14.07.2016 16:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2016) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.06.2016 19:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.06.2016 19:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Powołanie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 30.06.2016 19:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.06.2016 17:13

  Bank BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 17:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - aktualizacja

 • 16.06.2016 15:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 09.06.2016 14:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 01.06.2016 11:18

  BGŻ BNP Paribas połączył się z Sygma Bankiem, rozpoczyna rebranding (opis)

 • 01.06.2016 09:51

  BGŻ BNP Paribas połączył się z Sygma Bankiem, rozpoczyna rebranding

 • 31.05.2016 18:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA

 • 31.05.2016 16:11

  KNF zgodziła się na wydłużenie terminu na zwiększenie płynności akcji BGŻ BNP Paribas

 • 31.05.2016 09:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 18.05.2016 07:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 16.05.2016 08:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 13.05.2016 12:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.05.2016 07:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 17:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.04.2016 13:04

  TFI BGŻ BNP Paribas poleca akcje w Europie i Japonii, rynki wschodzące mogą wrócić do łask (opinia)

 • 19.04.2016 17:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 19.04.2016 17:28

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ BNP Paribas i Sygma Bank Polska

 • 13.04.2016 12:09

  BGŻ BNP Paribas będzie rozwijał się organicznie, chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku

 • 13.04.2016 08:35

  BGŻ BNP Paribas chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku, ROE ok. 10 proc. (opis)

 • 13.04.2016 07:59

  BGŻ BNP chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku, ROE ok. 10 proc.

 • 13.04.2016 07:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ogłasza aktualizację strategii na lata 2016-2018 - informacja o głównych celach Strategii

 • 01.04.2016 09:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.03.2016 07:34

  Citigroup zaleca sprzedaż akcji BGŻ BNP Paribas

 • 30.03.2016 14:06

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.03.2016 08:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 24.03.2016 17:24

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych przez zatrzymanie całości zysku

 • 24.03.2016 16:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zalecenia KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku w ujęciu skonsolidowanym oraz w sprawie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w 2015 r.

 • 21.03.2016 13:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 17.03.2016 10:55

  Fuzja operacyjna BGŻ BNP Paribas z Sygmą na początku ‘17

 • 17.03.2016 08:27

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '15 spadł do 13,3 mln zł z 138 mln zł w '14

 • 17.03.2016 07:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 17:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.02.2016 15:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 26.02.2016 13:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.01.2016 18:21

  Bank BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do kalkulacji Tier 2

 • 29.01.2016 17:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku.

 • 21.01.2016 10:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 19.01.2016 18:41

  Bank BGŻ BNP Paribas szacuje spadek zysku w '16 z powodu nowego podatku na ok. 200 mln zł

 • 19.01.2016 18:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 08.01.2016 16:18

  BGŻ BNP Paribas wpłaci 38,2 mln zł na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 08.01.2016 16:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Aktualizacja informacji o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 30.12.2015 19:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane

 • 30.12.2015 10:36

  Bank BGŻ BNP Paribas sprzedał wszystkie akcje Odlewni Polskich

 • 29.12.2015 16:39

  Bank BGŻ BNP Paribas liczy na około 8,7 mln euro z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 29.12.2015 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 17.12.2015 10:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.12.2015 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.12.2015 17:31

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 09.12.2015 17:39

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.12.2015 15:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Nabycie akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.11.2015 18:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 24.11.2015 18:27

  BGŻ BNP Paribas szacuje, że będzie musiał wnieść ok. 93 mln zł na SK Bank

 • 24.11.2015 18:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o dodatkowej wpłacie banków na wypłatę z funduszu ochrony środków gwarantowanych.

 • 19.11.2015 14:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.11.2015 18:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 18.11.2015 14:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.11.2015 17:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.11.2015 17:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.11.2015 08:38

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w III kw. wyniósł 40,4 mln zł, spadek 41 proc. rdr

 • 12.11.2015 07:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 08:04

  BGŻ BNP Paribas w IV kw. utworzy 30 mln zł rezerwy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 04.11.2015 07:57

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Utworzenie rezerwy na składkę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 • 24.10.2015 14:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 07.10.2015 15:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja aktualizująca dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.

 • 02.09.2015 12:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 17:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 17:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 10:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu

 • 31.08.2015 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.08.2015 11:53

  Bank BGŻ BNP Paribas chce w I poł. ’16 połączyć się z Sygma Bankiem

 • 31.08.2015 09:06

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I poł. 2015 r. wyniósł 17,8 mln zł

 • 31.08.2015 08:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 15:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.08.2015 15:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

 • 06.08.2015 16:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 04.08.2015 17:08

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.

 • 30.07.2015 12:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.07.2015 12:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.07.2015 18:51

  BGŻ BNP Paribas kupi Sygma Bank Polska za 200 mln zł

 • 28.07.2015 18:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A.

 • 27.07.2015 07:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja Członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.07.2015 21:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH

 • 24.06.2015 11:42

  Placówki BGŻ i BNP Paribas będą działać pod wspólną marką BGŻ BNP Paribas

 • 23.06.2015 13:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas SA

 • 19.06.2015 18:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 19.06.2015 17:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.06.2015 17:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 15.06.2015 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.06.2015 14:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zakończenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2015 20:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.05.2015 14:02

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy skróconej BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

 • 22.05.2015 17:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.05.2015 11:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Moody's podwyższa oceny ratingowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.05.2015 11:12

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii (popr.)

 • 21.05.2015 19:16

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii

 • 21.05.2015 08:08

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.05.2015 16:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku G

 • 15.05.2015 08:31

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 14.05.2015 18:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 14.05.2015 09:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku

 • 14.05.2015 08:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 12.05.2015 19:06

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 • 12.05.2015 19:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w sprawie wykluczenia z obr

 • 07.05.2015 10:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego

 • 06.05.2015 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 06.05.2015 17:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.05.2015 16:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku Go

 • 04.05.2015 11:21

  BGŻ BNP Paribas za ’15 nie wypłaci dywidendy, chce poprawić C/I do poniżej 60 proc.

 • 30.04.2015 14:44

  Synergie z połączenia BGŻ z BNP Paribas Polska wynieść mają 350 mln zł w '17

 • 30.04.2015 14:27

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. - planowane synergie

 • 30.04.2015 14:24

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 13:19

  Tomasz Bogus nowym prezesem BGŻ BNP Paribas

 • 30.04.2015 12:54

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:48

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiarze akcjonariusza BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczącej jego powołania do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:21

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:18

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarzą

 • 29.04.2015 17:30

  BNP Paribas Polska i BGŻ utworzą po około 50 mln zł rezerw w związku z połączeniem

 • 29.04.2015 16:56

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 29.04.2015 16:53

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 29.04.2015 11:20

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 28.04.2015 17:40

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 24.04.2015 13:43

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 23.04.2015 14:23

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ S.A.

 • 16.04.2015 17:31

  GPW zawiesza obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

 • 16.04.2015 14:18

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.04.2015 18:01

  EBC zgodził się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.04.2015 17:51

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 17:09

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (aktl.)

 • 09.04.2015 16:53

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 15:56

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 30.03.2015 09:49

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

 • 27.03.2015 10:51

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

 • 25.03.2015 18:45

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 20.03.2015 16:54

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 20.03.2015 16:33

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A.

 • 20.03.2015 16:32

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Powołanie nowego członka Zarządu Banku

 • 19.03.2015 17:28

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

 • 18.03.2015 16:10

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Moody's potwierdza oceny ratingowe Banku po wprowadzeniu nowej Metodologii ocen ratingowych

 • 11.03.2015 15:34

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.03.2015 12:00

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 06.03.2015 13:03

  BNP Paribas BP najprawdopodobniej przed fuzją z BGŻ utworzy rezerwę restrukturyzacyjną

 • 05.03.2015 18:55

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 05.03.2015 08:46

  BGŻ po połączeniu z BNPP Polska zwolni w ramach zwolnień grupowych do 1.800 osób

 • 05.03.2015 08:33

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 05.03.2015 07:56

  Zysk netto grupy Banku BGŻ w '14 wyniósł 138 mln zł; spadek o 13,8 proc. rdr