Alior Bank SA

skrót: ALR

Ostatnie notowanie z: 23.04.2019 17:02

Aktualny kurs59,80   -0,33 %-0,20 zł
Otwarcie600,00%
Minimum59,10-1,50%
Maksimum600,00%
Wolumen (szt.) 43868
Kurs odniesienia60
Widełki dolne54
Widełki górne66
Obroty (tyś. zł)2613
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
32 35659,75
55 56359,70
43 43859,65
54 69359,60
59 75959,55
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
60,002 122 5
60,053 370 2
60,103 469 3
60,153 466 5
60,203 928 5
Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SAw porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ41 658 85031,91%41 658 85031,91%
OFE Aviva Santanderportfel9 467 1807,25%9 467 1807,25%
Nationale-Nederlanden OFEportfel9 317 3777,13%9 317 3777,13%
Blackrock Inc.6 898 7505,28%6 898 7505,28%

Kategoria • 16.04.2019 18:28

  Składka Alior Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 109,96 mln zł

 • 16.04.2019 18:00

  ALIOR BANK SA (12/2019) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku

 • 16.04.2019 17:08

  Przejęcie Ruchu przez Orlen możliwe w III kw.; lekko pozytywne dla rezerw Aliora w IV kw. - wiceprezes banku

 • 15.04.2019 16:29

  Wierzyciele Ruchu zgodzili się na umorzenie części wierzytelności

 • 15.04.2019 16:06

  ALIOR BANK SA (11/2019) Przyjęcie przez wierzycieli RUCH S.A. w restrukturyzacji propozycji umorzenia części wierzytelności

 • 15.04.2019 15:29

  Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów

 • 11.04.2019 20:12

  Alior Bank chce przejąć 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen

 • 11.04.2019 19:51

  ALIOR BANK SA (10/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącego spółki RUCH S.A. w restrukturyzacji

 • 25.03.2019 12:55

  PZU z Aliorem na przełomie III/IV kw. uruchomi platformę z pożyczkami pracowniczymi

 • 13.03.2019 12:37

  Alior współpracuje z prokuraturą i KNF ws. funduszy W Investments

 • 28.02.2019 10:30

  Alior Bank liczy, że zysk w 2019 roku będzie wyższy niż w 2018 roku – prezes (opis)

 • 28.02.2019 09:59

  Alior Bank liczy, że zysk w 2019 roku będzie wyższy niż w 2018 roku – prezes

 • 28.02.2019 08:42

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '18 wyniósł 180,5 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 28.02.2019 07:58

  Alior przewiduje, że będzie mógł przeznaczyć na dywidendę maksymalnie 25 proc. zysku za '19

 • 28.02.2019 07:49

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '18 wyniósł 180,5 mln zł, wobec konsensusu 183,1 mln zł

 • 28.02.2019 07:30

  Alior Bank zakłada 41 proc. C/I w '19, wzrost kredytów wyniesie 5 mld zł

 • 28.02.2019 07:15

  Alior Bank liczy na utrzymanie lub niewielką poprawę marży odsetkowej w '19

 • 28.02.2019 07:06

  Alior Bank planuje, że w '19 koszty ryzyka banku spadną do 1,8 proc.

 • 28.02.2019 07:02

  Alior podtrzymuje cele strategiczne do '20; niektóre z nich osiągnie szybciej - Bachta

 • 28.02.2019 06:38

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2019 01:47

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 01:45

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.02.2019 14:06

  ALIOR BANK SA (9/2019) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Bachty na Prezesa Zarządu Banku

 • 26.02.2019 18:36

  KNF zgodziła się na powołanie Krzysztofa Bachty na stanowisko prezesa Alior Banku

 • 26.02.2019 18:23

  ALIOR BANK SA (8/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Rafałowi Szcześniakowi funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku S.A.

 • 26.02.2019 18:22

  ALIOR BANK SA (7/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Bachty na Prezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 21.02.2019 17:19

  Alior Bank ma zgodę KNF na rozszerzenie stosowania metody AMA do obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych (popr.)

 • 21.02.2019 17:05

  ALIOR BANK SA (6/2019) Korekta raportu bieżącego nr 6/2019: Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 19.02.2019 16:17

  Alior ocenia, że efekt kapitałowy wdrożenia AMA może być większy niż 37 pb na Tier1

 • 14.02.2019 18:52

  Alior Bank ma zgodę KNF na rozszerzenie stosowania metody AMA do obliczeń wymogów w zakresie funduszy własnych

 • 14.02.2019 18:10

  ALIOR BANK SA (6/2019) Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 01.02.2019 21:16

  Poczta Polska jest gotowa uczestniczyć w restrukturyzacji Ruchu

 • 31.01.2019 12:38

  Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK Jaworzno

 • 31.01.2019 08:37

  ALIOR BANK SA (5/2019) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Banku

 • 30.01.2019 16:59

  ALIOR BANK SA (4/2019) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 30.01.2019 15:46

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Aliora do "stabilnej"

 • 29.01.2019 10:31

  Alior Bank złożył w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie SKOK-u Jaworzno

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 17.01.2019 14:29

  JP Morgan obniżył rekomendację Alior Banku do "neutralnie", a cenę docelową do 67 zł

 • 16.01.2019 18:00

  ALIOR BANK SA (3/2019) Informacja na temat ratingu Alior Banku S.A. nadanego przez agencję Standard & Poor's Global Ratings

 • 16.01.2019 17:37

  S&P przydzieliła Alior Bankowi ratingi "BB/B", perspektywa ocen stabilna

 • 16.01.2019 12:56

  ALIOR BANK SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 15.01.2019 16:53

  ALIOR BANK SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 11.01.2019 19:04

  Pekao nadal "top pick" wśród polskich banków, cena docelowa 142 zł - Morgan Stanley

 • 10.01.2019 17:33

  Alior Bank odpiera zarzuty o systemowym missellingu przy oferowaniu certyfikatów W Investments

 • 03.01.2019 13:14

  Ewentualna koncentracja Aliora z Ruchem czasowa, w I kw. szczegóły planu restrukturyzacji - Bachta (opis)

 • 03.01.2019 11:11

  Ewentualna koncentracja Aliora z Ruchem czasowa, bank chce odsprzedać akcje kolportera - Bachta

 • 03.01.2019 10:15

  Alior Bank złożył w UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie kontroli nad Ruchem

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 16.12.2018 15:55

  Rada wierzycieli Ruchu przychylnie o planie restrukturyzacji, PKN Orlen wesprze spółkę - źródło

 • 10.12.2018 07:31

  Alior ma umowę z EFI i EBI dot. sekurytyzacji portfela kredytów do wartości 1,5 mld zł

 • 03.12.2018 15:32

  JP Morgan radzi "przeważaj" Alior Bank i Pekao oraz "niedoważaj" PKO BP (opinia)

 • 30.11.2018 17:02

  ALIOR BANK SA (67/2018) Rozliczenie emisji obligacji serii L

 • 28.11.2018 15:42

  ALIOR BANK SA (66/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 26 listopada 2018 r.

 • 27.11.2018 15:06

  ALIOR BANK SA (65/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 27.11.2018 08:05

  Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Aliora; RN powołała 4 nowych członków zarządu (opis)

 • 27.11.2018 06:32

  Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Alior Banku; RN powołała 4 nowych członków zarządu

 • 26.11.2018 23:05

  ALIOR BANK SA (64/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 26.11.2018 17:09

  NWZ Aliora zdecydowało o nabywaniu i zbywaniu aktywów o wartości pow. 100 mln zł

 • 26.11.2018 15:57

  ALIOR BANK SA (63/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2018 roku

 • 21.11.2018 15:25

  Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu (opis)

 • 21.11.2018 14:45

  Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu

 • 16.11.2018 16:47

  ALIOR BANK SA (62/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 09.11.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (61/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 09.11.2018 13:13

  Alior nie prowadzi działań dot. przejęcia aktywów BOŚ Banku, skupia się na wzroście organicznym (opis)

 • 08.11.2018 17:06

  ALIOR BANK SA (60/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 08.11.2018 10:26

  Alior ocenia, że poziom 1,8 proc. kosztów ryzyka w '18 jest niezagrożony

 • 08.11.2018 10:02

  Koszty Aliora wynosić będą 430-435 mln zł kw., przy pozytywnym scenariuszu mogą być niższe

 • 08.11.2018 09:30

  Wyniki Alior Banku za III kwartał neutralne, choć są zaskoczenia; kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 08.11.2018 08:54

  Wyniki Alior Banku za III kwartał neutralne (opinia)

 • 08.11.2018 08:16

  Alior chce mieć 14 proc. ROE w '20, niektóre wskaźniki ze strategii może mieć lepsze (wywiad)

 • 08.11.2018 07:17

  Alior Bank podtrzymuje plany na 2018 rok

 • 08.11.2018 07:03

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '18 wyniósł 172,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.11.2018 06:20

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '18 wyniósł 172,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 08.11.2018 06:12

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2018 01:39

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 01:30

  ALIOR BANK SA (59/2018) Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L - uzupełnienie raportu bieżącego 58/2018

 • 06.11.2018 21:06

  Alior Bank wyemituje obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 06.11.2018 20:52

  ALIOR BANK SA (58/2018) Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L

 • 30.10.2018 20:08

  ALIOR BANK SA (57/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 18.10.2018 14:53

  Strategia Alior Banku bardzo dobra, cele ambitne - Bachta

 • 17.10.2018 21:07

  Katarzyna Sułkowska zrezygnowała z funkcji prezesa Alior Banku; p.o. prezesa Krzysztof Bachta

 • 17.10.2018 20:48

  ALIOR BANK SA (56/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 05.10.2018 21:48

  Alior Bank porozumiał się z głównym akcjonariuszem Ruchu, spółka ma nową radę nadzorczą (opis)

 • 05.10.2018 20:02

  Alior Bank podpisał porozumienie z głównym akcjonariuszem Ruchu

 • 05.10.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (55/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 25.09.2018 13:54

  ALIOR BANK SA (54/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 25.09.2018 10:22

  ALIOR BANK SA (53/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

 • 24.09.2018 17:28

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D i E spółki ALIOR BANK SA

 • 18.09.2018 16:41

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary na Alior Bank (opis)

 • 18.09.2018 16:36

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary na Alior Bank

 • 14.09.2018 18:57

  ALIOR BANK SA (52/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 12.09.2018 12:54

  Alior chce zrewidować w górę zakładane na '18 wskaźniki finansowe, w tym koszty ryzyka

 • 10.09.2018 15:03

  ALIOR BANK SA (51/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 05.09.2018 13:24

  Alior Bank stawia na rozwój organiczny, do przejęć podchodzi oportunistycznie - prezes

 • 03.09.2018 17:56

  ALIOR BANK SA (50/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 24.08.2018 11:03

  ALIOR BANK SA (49/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 09.08.2018 10:26

  Alior Bank jest zainteresowany współpracą z Pekao SA w zakresie banku hipotecznego

 • 09.08.2018 09:54

  Alior podtrzymuje, że uzyska możliwość wypłaty dywidendy w ’20

 • 09.08.2018 09:42

  Alior liczy na dalszą poprawę jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych

 • 09.08.2018 09:35

  Alior Bank spodziewa się, że wynik prowizyjny będzie lekko rósł kdk

 • 09.08.2018 08:43

  W wynikach Aliora widać poprawę marży odsetkowej, wzrost kredytów umiarkowany (opinia)

 • 09.08.2018 07:58

  Alior Bank po wynikach I półrocza podtrzymuje plany na cały 2018 rok

 • 09.08.2018 06:50

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '18 wyniósł 195,6 mln zł, wobec konsensusu 189,1 mln zł (opis)

 • 09.08.2018 06:22

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '18 wyniósł 195,6 mln zł, wobec konsensusu 189,1 mln zł

 • 09.08.2018 06:10

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2018 03:49

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 08.08.2018 08:36

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać informację o braku fuzji Pekao i Aliora (opinia)

 • 07.08.2018 22:39

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis3)

 • 07.08.2018 22:00

  PFR wierzy w strategię organicznego wzrostu Pekao, uważa, że bank jest niedowartościowany

 • 07.08.2018 20:44

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis2)

 • 07.08.2018 20:28

  Pekao i Alior Bank odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia (opis)

 • 07.08.2018 20:11

  ALIOR BANK SA (48/2018) Zakończenie negocjacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.08.2018 20:10

  ALIOR BANK SA (47/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Pekao oraz rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao

 • 07.08.2018 20:06

  Bank Pekao odstąpił od negocjacji w sprawie połączenia z Aliorem

 • 01.08.2018 14:12

  ALIOR BANK SA (46/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 13.07.2018 20:43

  ALIOR BANK SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. - uzupełnienie raportu

 • 02.07.2018 21:03

  ALIOR BANK SA (44/2018) Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 29.06.2018 16:07

  ALIOR BANK SA (43/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 16:25

  ALIOR BANK SA (42/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 26.06.2018 14:38

  ALIOR BANK SA (39/2018) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 39/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 20:45

  ALIOR BANK SA (41/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 25.06.2018 20:29

  ALIOR BANK SA (40/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. obradujące po przerwie w dniu 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 20:20

  ALIOR BANK SA (39/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 25.06.2018 19:23

  GPW: dopuszczeniei wprowadzeniedo obrotu akcji serii D spółki ALIOR BANK SA

 • 22.06.2018 18:41

  ALIOR BANK SA (38/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 22.06.2018 18:32

  ALIOR BANK SA (37/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 21.06.2018 19:19

  ALIOR BANK SA (36/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (35/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 18:14

  Alior liczy, że z buforem OSII uzyska możliwość wypłaty dywidendy w ’20

 • 18.06.2018 15:44

  ALIOR BANK SA (34/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

 • 16.06.2018 14:03

  KNF wnioskuje o nałożenie na Alior Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 15.06.2018 23:45

  ALIOR BANK SA (33/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie identyfikacji Alior Banku S.A. jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemow

 • 14.06.2018 16:40

  ALIOR BANK SA (32/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 07.06.2018 10:28

  Wzrost wolumenów kredytów Aliora w II kw. zbliżony do I kw., bank przyjrzy się całorocznym celom (wywiad)

 • 01.06.2018 16:00

  ALIOR BANK SA (31/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 30.05.2018 15:39

  ALIOR BANK SA (30/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 25.05.2018 16:02

  ALIOR BANK SA (29/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 21.05.2018 21:18

  ALIOR BANK SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 21.05.2018 21:17

  Katarzyna Sułkowska została prezesem Alior Banku

 • 21.05.2018 21:02

  ALIOR BANK SA (27/2018) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Banku

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.05.2018 16:20

  KNF zgodziła się na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa Alior Banku

 • 15.05.2018 16:08

  ALIOR BANK SA (26/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 10.05.2018 10:07

  Powtarzalne koszty Aliora w kolejnych kwartałach nie będą odbiegały od kosztów z I kw. '18

 • 10.05.2018 09:40

  Alior Bank spodziewa się, że II poł. '18 przyniesie poprawę marży odsetkowej netto

 • 10.05.2018 09:35

  Alior Bank podtrzymuje, że osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w ‘20

 • 10.05.2018 08:01

  Alior w kolejnych kw. nie przewiduje dalszego zwiększania płynności powyżej poziomu z I kw.

 • 10.05.2018 07:47

  Alior planuje, że koszty ryzyka w '18 wyniosą 1,8 proc., wzrost kredytów wyniesie 5,5-6,5 mld zł

 • 10.05.2018 06:34

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '18 wyniósł 171,1 mln zł, wobec konsensusu 165,7 mln zł

 • 10.05.2018 06:16

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 03:58

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 06:42

  Alior w wynikach za I kw. rozpozna składki na BFG o wartości 54,7 mln zł

 • 08.05.2018 22:51

  ALIOR BANK SA (25/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku - aktualizacja

 • 30.04.2018 10:40

  Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 8,52 proc. akcji Money Makers TFI

 • 27.04.2018 21:05

  Sylwester Grzebinoga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Alior Banku

 • 27.04.2018 20:57

  ALIOR BANK SA (24/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 27.04.2018 16:35

  ALIOR BANK SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 18:13

  Składka Alior Banku na BFG wynosi 37,8 mln zł

 • 26.04.2018 18:02

  ALIOR BANK SA (22/2018) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 17:59

  ALIOR BANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 24.04.2018 17:06

  ALIOR BANK SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 20.04.2018 13:24

  BlackRock przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym Alior Banku

 • 20.04.2018 13:02

  ALIOR BANK SA (19/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 13.04.2018 20:48

  ALIOR BANK SA (18/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 11.04.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (17/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 03.04.2018 11:54

  ALIOR BANK SA (16/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.03.2018 19:00

  ALIOR BANK SA (15/2018) Wydanie odroczonych transz instrumentów finansowych w ramach Programu Opcji Menedżerskich za lata 2014 i 2015

 • 28.03.2018 15:49

  ALIOR BANK SA (14/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 20:42

  ALIOR BANK SA (13/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 19:47

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 21.03.2018 17:24

  Alior Bank ma 75,67 proc. akcji Money Makers TFI; chce przekroczyć próg 90 proc.

 • 19.03.2018 11:22

  ALIOR BANK SA (12/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 13.03.2018 07:49

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował (opis)

 • 13.03.2018 06:31

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował

 • 12.03.2018 23:43

  ALIOR BANK SA (11/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 08.03.2018 11:13

  Alior od VI uruchomi program akceleracyjny i fundusz, który będzie inwestował w FinTech

 • 08.03.2018 10:17

  Alior Bank zakłada w '18 spadek C/I do 44 proc.

 • 08.03.2018 10:00

  Alior spodziewa się w '18 stabilizacji NIM i wzrostu do 1,9 proc. kosztów ryzyka - wiceprezes

 • 08.03.2018 08:59

  Wyniki Alior Banku za IV kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 08.03.2018 07:31

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.03.2018 06:23

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, wobec konsensusu 141,3 mln zł

 • 08.03.2018 06:17

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.03.2018 03:27

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 03:26

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 10:36

  Alior ruszył z Bancovo, do końca ’18 liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14

 • 02.03.2018 08:17

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Alior Banku do 97,1 zł

 • 01.03.2018 17:11

  ALIOR BANK SA (10/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 28.02.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (9/2018) Ustalenie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 20.02.2018 15:27

  ALIOR BANK SA (8/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P2A - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:29

  JP Morgan umieścił akcje Alior Banku na liście Top Picks

 • 06.02.2018 15:04

  ALIOR BANK SA (7/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 05.02.2018 16:55

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną (opis)

 • 05.02.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (6/2018) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 05.02.2018 16:37

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 23.01.2018 16:19

  ALIOR BANK SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 23.01.2018 15:09

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 96,5 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 17.01.2018 12:01

  VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 15.01.2018 17:49

  ALIOR BANK SA (4/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P2A

 • 15.01.2018 11:51

  ALIOR BANK SA (3/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 12.01.2018 07:19

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "przeważaj"

 • 11.01.2018 20:31

  ALIOR BANK SA (2/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

 • 11.01.2018 18:41

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D i E spółki ALIOR BANK SA

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 10.01.2018 08:39

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia, aktl.)

 • 10.01.2018 08:22

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia)

 • 10.01.2018 07:12

  Alior nie planuje emisji długu podporządkowanego w horyzoncie strategii

 • 10.01.2018 07:01

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne na 2020 r., podnosi cel ROE do 16,2 proc. (opis)

 • 10.01.2018 06:39

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne i plany kapitałowe

 • 10.01.2018 01:16

  ALIOR BANK SA (1/2018) Informacje aktualizujące nt. planu kapitałowego, wzrostu w IV kwartale 2017 r. oraz celów strategicznych

 • 28.12.2017 22:23

  ALIOR BANK SA (91/2017) Wprowadzenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 28.12.2017 19:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 22.12.2017 23:50

  ALIOR BANK SA (90/2017) Dopuszczenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 22.12.2017 20:22

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 22.12.2017 19:38

  ALIOR BANK SA (89/2017) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 22.12.2017 19:28

  Alior Bank ma zgodę KNF na stosowanie metody AMA; podwyższy TCR o 0,24 pkt. proc.

 • 22.12.2017 19:14

  ALIOR BANK SA (88/2017) Udzielenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 20.12.2017 17:06

  ALIOR BANK SA (87/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank S.A.

 • 20.12.2017 16:53

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki S.A.

 • 19.12.2017 23:28

  Sprzedający zgodzili się zapłacić Alior Bankowi 94,3 mln zł tytułem ugody za BPH

 • 19.12.2017 22:18

  ALIOR BANK SA (86/2017) Zawarcie ugody dotyczącej znaczących umów

 • 19.12.2017 17:36

  ALIOR BANK SA (85/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1

 • 19.12.2017 12:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 15.12.2017 11:17

  Alior zainwestuje 30 mln zł w pośrednika finansowego Bancovo.

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 14:16

  ALIOR BANK SA (84/2017) Rejestracja obligacji serii P2A w KDPW

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 06.12.2017 16:11

  ALIOR BANK SA (83/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 5 grudnia 2017 r.

 • 05.12.2017 16:37

  ALIOR BANK SA (82/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 01.12.2017 17:08

  ALIOR BANK SA (81/2017) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 01.12.2017 12:02

  KNF zgodziła się, by Alior zakwalifikował do Tier II środki z emisji obligacji serii K i K1

 • 01.12.2017 11:54

  ALIOR BANK SA (80/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowaniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii K i K1

 • 30.11.2017 16:53

  ALIOR BANK SA (79/2017) Projekt zmiany uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszony przez akcjonariusza

 • 30.11.2017 12:30

  ALIOR BANK SA (78/2017) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.

 • 29.11.2017 17:02

  ALIOR BANK SA (77/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.11.2017 17:52

  ALIOR BANK SA (76/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszone przez akcjonariusza

 • 27.11.2017 17:39

  Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.11.2017 14:47

  Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A

 • 27.11.2017 14:31

  ALIOR BANK SA (75/2017) Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P2A oferowanych przez Alior Bank S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 20.11.2017 17:45

  ALIOR BANK SA (74/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 20.11.2017 14:42

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 17.11.2017 20:09

  ALIOR BANK SA (73/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

 • 17.11.2017 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii J spółki ALIOR BANK SA

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 14.11.2017 16:03

  ALIOR BANK SA (72/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 09.11.2017 17:39

  ALIOR BANK SA (71/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 09.11.2017 16:29

  Alior Bank ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 16:05

  ALIOR BANK SA (70/2017) Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 13:08

  Alior planuje sprzedaż NPL; nie będzie to miało tak dużego wpływu na wyniki jak w III kw.

 • 09.11.2017 10:46

  Portfel rumuńskiego oddział Alior Banku będzie rósł rocznie ok. 0,5 mld zł

 • 09.11.2017 08:59

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia, aktl.)

 • 09.11.2017 08:39

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia)

 • 09.11.2017 08:24

  Alior Bank planuje, że na koniec '17 C/I wyniesie 51 proc.

 • 09.11.2017 07:46

  Alior podwyższył do 381 mln zł docelowe synergie z fuzji z BPH

 • 09.11.2017 07:21

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.11.2017 06:37

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 09.11.2017 06:28

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 00:42

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 08.11.2017 20:49

  ALIOR BANK SA (69/2017) Zawarcie Umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:41

  ALIOR BANK SA (68/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. umowy zlecenia okresowego udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 06.11.2017 17:02

  Alior Bank podwyższa jednostkową wartość nominalną obligacji do 400 tys. zł

 • 06.11.2017 16:40

  ALIOR BANK SA (67/2017) Zmiana intencji w zakresie jednostkowej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego

 • 03.11.2017 12:01

  ALIOR BANK SA (66/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:31

  ALIOR BANK SA (65/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (64/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 31 października 2017 roku

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 17:09

  ALIOR BANK SA (63/2017) Żądanie zwołania NWZ Spółki

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:21

  Kursy Aliora i Pekao spadają po informacji o możliwości połączenia

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 24.10.2017 00:37

  ALIOR BANK SA (62/2017) Podpisanie Listu Intencyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ws. rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy

 • 24.10.2017 00:15

  ALIOR BANK SA (61/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć

 • 20.10.2017 15:02

  ALIOR BANK SA (60/2017) Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych serii K oraz serii K1

 • 20.10.2017 07:58

  Morgan Stanley podwyższa rekomendację dla Aliora do "przeważaj"

 • 19.10.2017 18:14

  Alior Bank chce w ciągu czterech lat pozyskać w Rumunii ponad pół miliona klientów

 • 17.10.2017 17:19

  ALIOR BANK SA (59/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • 16.10.2017 10:16

  Ewentualna publiczna emisja obligacji Aliora będzie znacząco mniejsza niż 600 mln zł

 • 13.10.2017 13:04

  ALIOR BANK SA (58/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

 • 13.10.2017 12:13

  KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł

 • 12.10.2017 11:14

  JP Morgan podtrzymuje neutralną rekomendację dla Alior Banku, cena docelowa 94 zł

 • 11.10.2017 17:13

  ALIOR BANK SA (57/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 05.10.2017 13:18

  ALIOR BANK SA (56/2017) KOREKTRA ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU Z DN. 04.10.2017 (rb56/2017)

 • 04.10.2017 19:39

  ALIOR BANK SA (56/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 04.10.2017 11:16

  Alior Bank planuje, że do końca ‘20 liczba klientów z ROR wzrośnie do 2,1 mln

 • 04.10.2017 09:01

  Nowe plany Alior Banku neutralne, jednak cel 14 proc. ROE bardzo ambitny (opinia)

 • 04.10.2017 08:13

  Alior Bank planuje osiągnąć 14 proc. ROE w '19, rok szybciej niż przewidziano w strategii (opis2)

 • 04.10.2017 07:29

  Alior Bank planuje osiagnąć 14 proc. ROE w '19, rok szybciej niż przewidziano w strategii (opis)

 • 04.10.2017 07:01

  Alior Bank planuje ROE na poziomie 14 proc., NIM 5,1 proc. i C/I proc. 39 proc. w '19

 • 04.10.2017 06:46

  ALIOR BANK SA (55/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie przyjęcia planu operacjonalizacji Strategii Banku na lata 2017-2020

 • 03.10.2017 22:16

  Alior Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 600 mln zł

 • 03.10.2017 21:32

  ALIOR BANK SA (55/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii K oraz serii K1

 • 03.10.2017 17:05

  Alior Bank zamyka departament finansowania strukturalnego - źródła

 • 30.09.2017 09:39

  ALIOR BANK SA (53/2017) Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 26.09.2017 13:06

  Alior Bank przedstawi plan wdrożenia strategii 4 października

 • 21.09.2017 16:29

  ALIOR BANK SA (52/2017) Żądanie zwołania NWZ Spółki

 • 14.09.2017 17:13

  Alior Bank rozpoczyna budowę księgi popytu w zw. z planowaną emisją obligacji

 • 14.09.2017 17:02

  ALIOR BANK SA (51/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Alior Bank S.A.

 • 12.09.2017 13:26

  ALIOR BANK SA (50/2017) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 29.08.2017 10:36

  ALIOR BANK SA (49/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 28.08.2017 16:34

  ALIOR BANK SA (48/2017) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Alior Bank S.A.

 • 25.08.2017 12:48

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D, E i F spółki ALIOR BANK S.A.

 • 23.08.2017 15:53

  RN Alior Banku zgodziła się na otwarcie programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł

 • 23.08.2017 15:44

  ALIOR BANK SA (47/2017) Otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

 • 22.08.2017 08:18

  Morgan Stanley wydał rekomendację "równoważ" dla Alior Banku

 • 18.08.2017 07:22

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 16.08.2017 13:59

  ALIOR BANK SA (46/2017) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 11.08.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (45/2017) Rozliczenie emisji obligacji serii J

 • 10.08.2017 11:27

  Alior chce być aktywny na rynku sekurytyzacji aktywów

 • 10.08.2017 09:51

  Odpisy Alior Banku na OZE w 2017 r. wyniosą 60 mln zł

 • 10.08.2017 09:25

  Alior pokazał w II kw. dobre wyniki, kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 10.08.2017 08:58

  Alior pokazał w II kw. dobre wyniki, miał wyższy wynik handlowy i wyższe rezerwy (opinia)

 • 10.08.2017 08:00

  Alior Bank w XI przedstawi plan wdrożenia strategii na lata 2018-2020

 • 10.08.2017 07:27

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.08.2017 07:04

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. akcji Alior Banku

 • 10.08.2017 06:34

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, wobec konsensusu 93,7 mln zł

 • 10.08.2017 06:26

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.08.2017 01:08

  ALIOR BANK SA (44/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.08.2017 00:32

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 25.07.2017 16:22

  Alior Bank wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł

 • 25.07.2017 16:08

  ALIOR BANK SA (43/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J

 • 18.07.2017 23:03

  ALIOR BANK SA (42/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 18.07.2017 11:55

  BGK chce udzielić 1 mld zł pożyczek firmom telekomunikacyjnym, zaczyna od współpracy z Aliorem

 • 18.07.2017 11:38

  Alior Bank nie zmieni strategii, dywidenda najwcześniej od 2020 - p.o. prezesa

 • 10.07.2017 17:32

  ALIOR BANK SA (41/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2017 17:28

  ALIOR BANK SA (40/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2017 17:16

  ALIOR BANK SA (39/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 07.07.2017 17:21

  Alior Bank planuje niepubliczną emisję obligacji o wartości do 250 mln zł

 • 07.07.2017 17:15

  ALIOR BANK SA (38/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji zwykłych Alior Bank S.A.

 • 06.07.2017 17:18

  Sylwester Grzebinoga został wiceprezesem Alior Banku

 • 06.07.2017 17:04

  ALIOR BANK SA (37/2017) Zmiana w składzie Zarządu Banku

 • 04.07.2017 14:09

  ALIOR BANK SA (36/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 03.07.2017 14:07

  ALIOR BANK SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 17:55

  ALIOR BANK SA (34/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:35

  ALIOR BANK SA (33/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 17:28

  ALIOR BANK SA (32/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 17:23

  ALIOR BANK SA (31/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 11:48

  WZ Alior Banku przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy (opis)

 • 29.06.2017 10:06

  WZ Alior Banku przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 23.06.2017 09:47

  ALIOR BANK SA (30/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 • 21.06.2017 19:41

  ALIOR BANK SA (29/2015) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 21.06.2017 19:34

  ALIOR BANK SA (28/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 19:49

  Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku

 • 14.06.2017 19:48

  ALIOR BANK SA (27/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 14.06.2017 19:29

  ALIOR BANK SA (26/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 14.06.2017 16:25

  Fundusze TFI PZU ma 6 proc. głosów na walnym Alior Banku

 • 14.06.2017 16:16

  ALIOR BANK SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 14.06.2017 15:57

  Chyczewski będzie kierował zarządem Aliora do czasu zgody KNF na objęcie funkcji prezesa

 • 14.06.2017 15:45

  ALIOR BANK SA (24/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 10.06.2017 09:32

  RN Alior Banku powołała trzech członków zarządu

 • 10.06.2017 00:28

  ALIOR BANK SA (23/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 08.06.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (22/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 06.06.2017 12:25

  JP Morgan obniżył rekomendację dla Alior Banku do "neutralnie"

 • 06.06.2017 08:10

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Alior Banku do "trzymaj"

 • 05.06.2017 15:49

  ALIOR BANK SA (21/2017) Otrzymanie zawiadomienia o porozumieniu dotyczącym nabywania lub zbywania akcji Banku oraz zgodnego wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Banku.

 • 02.06.2017 17:11

  ALIOR BANK SA (20/2017) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 02.06.2017 08:49

  Rynek negatywnie zareaguje na odejście Wojciecha Sobieraja z Alior Banku (opinia)

 • 01.06.2017 18:18

  Alior Bank planuje zysk za '16 przeznaczyć na kapitał zapasowy

 • 01.06.2017 18:03

  ALIOR BANK SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 01.06.2017 18:02

  Sobieraj nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu Aliora, zarząd nowej kadencji do połowy VI (opis)

 • 01.06.2017 17:39

  Wojciech Sobieraj nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu Aliora na następną kadencję

 • 01.06.2017 17:36

  ALIOR BANK SA (18/2017) Informacja o przyjęciu oświadczenia przez Radę Nadzorczą Banku

 • 01.06.2017 17:29

  ALIOR BANK SA (17/2017) Decyzja Prezesa Zarządu Alior Bank SA o nieubieganiu się o wybór do Zarządu Alior Banku w następnej kadencji

 • 30.05.2017 15:33

  ALIOR BANK SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

 • 24.05.2017 14:17

  ALIOR BANK SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 15:58

  ALIOR BANK SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2017 r.

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:00

  ALIOR BANK SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 19 maja 2017 r.

 • 09.05.2017 09:45

  Alior chce mieć kwartalnie ponad 100 mln wyniku prowizyjnego

 • 09.05.2017 09:01

  JP Morgan podwyższył cenę docelową Aliora do 94 zł

 • 09.05.2017 08:43

  Zysk Aliora wyższy od oczekiwań dzięki lepszemu wynikowi prowizyjnemu; kurs może rosnąć (opinia)

 • 09.05.2017 08:10

  Alior Bank podtrzymuje cele na '17

 • 09.05.2017 07:24

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '17 wyniósł 82,4 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.05.2017 06:54

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '17 wyniósł 82,4 mln zł, wobec konsensusu 77,9 mln zł

 • 09.05.2017 06:47

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 06:41

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 20:09

  ALIOR BANK SA (12/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 08.05.2017 19:55

  ALIOR BANK SA (11/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 08.05.2017 07:39

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Aliora do "przeważaj", cena docelowa 94 zł

 • 02.05.2017 16:50

  ALIOR BANK SA (10/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 • 28.04.2017 15:00

  ALIOR BANK SA (9/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 21.04.2017 15:32

  ALIOR BANK SA (8/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 24.03.2017 16:38

  ALIOR BANK SA (7/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 23.03.2017 15:19

  KNF zalecił Alior Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '16

 • 23.03.2017 15:12

  ALIOR BANK SA (6/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Alior Bank S.A. w 2016 roku

 • 16.03.2017 09:10

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Alior Banku do 90 zł

 • 14.03.2017 17:29

  ALIOR BANK SA (5/2017) Wypłata odroczonych transz wynagrodzenia zmiennego za lata 2013, 2014 i 2015.

 • 13.03.2017 14:08

  Alior chce do '20 zdobyć 7,5-8,5 proc. udziałów w rynku kredytów i depozytów

 • 13.03.2017 12:09

  Alior zakłada, że wzrost ROE osiągnie przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju

 • 13.03.2017 10:43

  Alior stawia na rozwój organiczny, nie wyklucza jednak dalszych przejęć

 • 13.03.2017 08:50

  Alior zakłada 14 proc ROE; na IT i innowacje wyda 400 mln zł i ograniczy sieć placówek (opis)

 • 13.03.2017 08:18

  Alior Bank zakłada w '20 wzrost ROE do 14 proc. spadek C/I do 39 proc.

 • 13.03.2017 08:05

  ALIOR BANK SA (4/2017) Przyjęcie i zatwierdzenie strategii Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na lata 2017-2020

 • 10.03.2017 23:05

  ALIOR BANK SA (3/2017) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. - zawarcie znaczącej umowy

 • 09.03.2017 12:42

  Alior nie prowadzi rozmów w sprawie przejęć

 • 09.03.2017 12:28

  Alior ocenia, że koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH skumulują się w II kw.

 • 09.03.2017 12:23

  Alior rozważy wypłatę dywidendy w 2020 roku

 • 09.03.2017 12:08

  Alior spodziewa się, że w ’17 jego zysk będzie wyższy niż oczekiwane przez rynek 360 mln zł

 • 09.03.2017 10:31

  Koszty ryzyka Alior Banku w '17 wyniosą ok. 1,9 proc., C/I ok. 60 proc.

 • 09.03.2017 08:18

  Alior podniósł docelowy poziom synergii z połączenia z BPH do 374 mln zł

 • 09.03.2017 08:08

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '16 wyniósł 369,5 mln zł

 • 09.03.2017 07:58

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.03.2017 07:45

  Synergie Aliora z przejęcia BPH w '17 szacowane na ok. 167 mln zł, a koszty integracji na 195 mln zł

 • 09.03.2017 07:18

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.03.2017 07:10

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 08.03.2017 07:35

  Citi obniżył rekomendację Alior Banku i podwyższył dla mBanku do "neutralnie"

 • 02.03.2017 10:50

  Alior w wynikach IV kw. rozpozna negative goodwill z tytułu przejęcia BPH - źródło

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 16.02.2017 19:22

  Fitch utrzymał rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną

 • 16.02.2017 19:14

  ALIOR BANK SA (2/2017) Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 17.01.2017 18:07

  Raiffeisen Bank International zdecyduje o Raiffeisen Bank Polska w najbliższych tygodniach

 • 04.01.2017 11:32

  ALIOR BANK SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 22.12.2016 17:57

  ALIOR BANK SA (88/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 16.12.2016 06:49

  Alior porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. restrukturyzacji zatrudnienia

 • 15.12.2016 23:19

  ALIOR BANK SA (87/2016) Zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia w Alior Banku S.A.

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 08.12.2016 10:23

  PZU chce być długoterminowym inwestorem w Alior Banku

 • 07.12.2016 20:54

  Alior Bank odstępuje od zamiaru nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska SA

 • 07.12.2016 20:40

  ALIOR BANK SA (86/2016) Zakończenie negocjacji z Raiffeisen Bank International AG

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 25.11.2016 09:59

  Alior optymalizuje strukturę organizacyjną i może zwolnić do końca '17 do 2,6 tys. osób (opis)

 • 25.11.2016 08:50

  Alior rozważa zwolnienie do końca '17 do 2600 pracowników

 • 25.11.2016 08:31

  ALIOR BANK SA (85/2016) Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Alior Bank S.A.

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 24.11.2016 09:47

  Haitong podwyższa rekomendacje dla Aliora, Pekao, PKO BP i Getin Noble Banku

 • 18.11.2016 11:04

  ALIOR BANK SA (84/2016) Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii J Alior Bank S.A.

 • 17.11.2016 19:09

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji ALIOR BANK SA

 • 09.11.2016 09:49

  Alior podtrzymuje zainteresowanie Raiffeisenem, nadal ma wyłaczność negocjacyjną

 • 09.11.2016 09:40

  Alior spodziewa się w IV kwartale lepszych wyników niż w III kw.

 • 09.11.2016 09:16

  Alior zakłada, że największe koszty integracji z BPH poniesie w I-III kw. '17 - prezes

 • 09.11.2016 09:14

  Wyniki Aliora nie przyniosły zaskoczeń, uwagę zwracają obniżone koszty integracji (opinia)

 • 09.11.2016 08:19

  Alior Bank obniżył szacowane koszty integracji z BPH o 150 mln zł do 500 mln zł

 • 09.11.2016 08:06

  Alior Bank podtrzymuje cele na '16

 • 09.11.2016 07:12

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '16 wyniósł 86,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 09.11.2016 00:44

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 00:09

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 18:54

  ALIOR BANK SA (83/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii J Alior Bank S.A. oraz wyznaczenie dnia referencyjnego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 04.11.2016 12:59

  Alior po fuzji prawnej z wydzieloną częścią Banku BPH, fuzja operacyjna do końca I kw. '17

 • 04.11.2016 11:48

  ALIOR BANK SA (82/2016) Rejestracja podziału Banku BPH S.A.

 • 25.10.2016 17:14

  ALIOR BANK SA (81/2016) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

 • 25.10.2016 12:56

  Bank BPH skoryguje wartość środków trwałych, co obniży wynik za III kw. o 28,9 mln zł

 • 20.10.2016 16:42

  ALIOR BANK SA (80/2016) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.

 • 20.10.2016 11:50

  Fuzja prawna Aliora z wydzieloną częścią Banku BPH na początku XI

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 14.10.2016 19:02

  UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Pekao - media

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 07.10.2016 19:29

  Warunkiem sprzedaży Raiffeisen Polbanku satysfakcjonująca cena - RBI

 • 03.10.2016 08:22

  Cit podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 26.09.2016 18:06

  Alior Bank w drodze przymusowego wykupu akcji BPH nabył 0,58 proc. walorów

 • 22.09.2016 09:19

  Alior musiałby sfinansować zakup Raiffeisena emisją akcji, akcje banku tracą ponad 4 proc. (opinia, aktl.)

 • 22.09.2016 09:09

  Zakup Raiffeisena przez Alior wpisałby się w strategię PZU, konieczne byłoby podniesienie kapitału (opinia)

 • 21.09.2016 18:33

  Alior Bank ma wyłączność negocjacyjną na działalność bankową Raiffeisen Bank Polska

 • 21.09.2016 18:24

  ALIOR BANK SA (79/2016) Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji z Raiffeisen Bank International AG

 • 20.09.2016 08:40

  ALIOR BANK SA (78/2016) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Banku BPH S.A.

 • 20.09.2016 08:15

  Alior Bank ogłasza przymusowy wykup akcji BPH

 • 16.09.2016 19:36

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, KRUK SA, MBANK SA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 16.09.2016 17:13

  Wygasa ważność prospektu emisyjnego Alior Banku dot. programu emisji obligacji

 • 16.09.2016 17:00

  ALIOR BANK SA (77/2016) Wygaśnięcie ważności prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Alior Banku S.A.

 • 08.09.2016 08:54

  PKO BP i Alior Bank złożyli ofertę na Raiffeisen Polbank - media

 • 24.08.2016 12:39

  PZU chce budować grupę bankową, za kilka lat rozważy swoją przyszłość w Alior Banku

 • 19.08.2016 15:01

  Alior kupił w wezwaniu 46.525.228 akcji Banku BPH

 • 19.08.2016 14:38

  ALIOR BANK SA (76/2016) Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 11.08.2016 12:00

  Alior liczy, że kolejne kwartały przyniosą poprawę wyniku prowizyjnego

 • 11.08.2016 11:50

  Alior spodziewa się, że zysk w '16 wyniesie 322 mln zł mimo wyższych kosztów przejęcia BPH

 • 11.08.2016 11:38

  Alior oczekuje, że fuzja prawna z BPH nastąpi w X/XI '16, a fuzja operac. przed II kw. '17

 • 11.08.2016 08:49

  Zysk Alior Banku zgodny z oczekiwaniami, jakość przychodów mieszana (opinia)

 • 11.08.2016 07:19

  Alior Bank podtrzymuje cele na '16

 • 11.08.2016 07:10

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '16 wyniósł 81,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 11.08.2016 06:44

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '16 wyniósł 81,7 mln zł, wobec konsensusu 80,5 mln zł

 • 11.08.2016 06:36

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2016 06:30

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 17:16

  KNF nie zgłasza sprzeciwu ws. zamiaru pośredniego nabycia przez Alior akcji BPH TFI (aktl.)

 • 09.08.2016 17:04

  ALIOR BANK SA (75/2016) Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia dla Alior Bank S.A. na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych oraz braku sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank S.A. akc

 • 09.08.2016 16:34

  KNF nie zgłasza sprzeciwu ws. zamiaru pośredniego nabycia przez Alior akcji BPH TFI

 • 08.08.2016 16:58

  ALIOR BANK SA (74/2016) Spełnienie się ostatniego warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A. oraz ostatniego warunku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 08.08.2016 16:39

  W wezwaniu na BPH objęto zapisami co najmniej 48,49 proc. akcji, co było warunkiem wezwania

 • 05.08.2016 13:37

  ALIOR BANK SA (73/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A. Spełnienie ostatniego z warunków planu podziału Banku BPH S.A.

 • 04.08.2016 17:29

  GPW: nadzwyczajna korekta pakietów akcji ALIOR BANK SA

 • 04.08.2016 13:27

  Alior kupi akcje w wezwaniu na BPH, gdy zapisami objętych będzie co najmniej 37.180.026 akcji

 • 04.08.2016 13:21

  ALIOR BANK SA (72/2016) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.