Alchemia SA

skrót: ALC

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 11:57

Aktualny kurs4,76   0 %0 zł
Otwarcie4,760,00%
Minimum4,760,00%
Maksimum4,760,00%
Wolumen (szt.) 1200
Kurs odniesienia4,76
Widełki dolne4,30
Widełki górne5,20
Obroty (tyś. zł)6
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
669 3504,74
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,84650 2
4,861 499 1
4,961 500 1
5,002 300 3
Grupa koncentruje się przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych wyrobów stalowych. Są one wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości i jakości wyrobów. Produkcja odbywa się głównie w Grupie Walcowni Rur Batory w Chorzowie, Stalowni Batory w Chorzowie, Rurexpolu w Częstochowie i Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Karkosik, Roman Krzysztofz podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA141 831 07481,77%141 831 07481,77%
Karkosik Grażyna29 000 00016,72%29 000 00016,72%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 15.04.2019 17:16

  ALCHEMIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.04.2019 17:14

  ALCHEMIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.04.2019 18:21

  ALCHEMIA SA (27/2019) Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS

 • 18.03.2019 17:36

  ALCHEMIA SA (23/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 18.03.2019 17:34

  ALCHEMIA SA (22/2019) Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

 • 13.03.2019 19:03

  Groclin zastąpi Alchemię w sWIG80 po sesji 15 marca

 • 13.03.2019 18:34

  GPW: Komunikat - ALCHEMIA

 • 12.03.2019 16:49

  ALCHEMIA SA (21/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 12.03.2019 16:47

  ALCHEMIA SA (20/2019) Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

 • 06.03.2019 14:35

  Wyniki Alchemii będą konsolidowane w wynikach grupy Boryszew od I kw. 2019 r.

 • 06.03.2019 07:50

  ALCHEMIA SA (19/2019) Informacja nt. podsumowania wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

 • 05.03.2019 21:52

  W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23.436.074 akcji

 • 04.03.2019 15:33

  ALCHEMIA SA (18/2019) Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółkami zależnymi.

 • 06.02.2019 14:55

  ALCHEMIA SA (17/2019) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 r.

 • 06.02.2019 14:51

  ALCHEMIA SA (16/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 roku.

 • 30.01.2019 15:49

  ALCHEMIA SA (15/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 28.01.2019 16:20

  ALCHEMIA SA (14/2019) Stanowisko Zarządu Alchemia S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki.

 • 21.01.2019 13:18

  ALCHEMIA SA (13/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 15.01.2019 14:57

  Boryszew prowadzi kilka wstępnych rozmów ws. pozyskania dla grupy inwestora i dezinwestycji (wywiad)

 • 14.01.2019 16:44

  ALCHEMIA SA (12/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

 • 14.01.2019 16:19

  ALCHEMIA SA (11/2019) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 11.01.2019 21:38

  ALCHEMIA SA (10/2019) Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

 • 11.01.2019 21:04

  ALCHEMIA SA (9/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

 • 11.01.2019 20:52

  ALCHEMIA SA (8/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

 • 11.01.2019 16:07

  ALCHEMIA SA (7/2019) Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

 • 11.01.2019 15:36

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii wzywa do sprzedaży 14,6 proc. akcji spółki, po 4,8 zł za akcję (opis2)

 • 11.01.2019 14:57

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii ogłosiło wezwanie na akcje spółki, oferuje 4,8 zł za akcję (opis)

 • 11.01.2019 14:42

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii ogłosiło wezwanie na akcje spółki, oferuje 4,8 zł za akcję

 • 10.01.2019 21:11

  ALCHEMIA SA (6/2019) Informacja nt. zawarcia porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

 • 10.01.2019 20:01

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii chce ogłosić wezwanie na pozostałe akcje spółki (opis)

 • 10.01.2019 19:41

  Porozumienie akcjonariuszy Alchemii chce ogłosić wezwanie na pozostałe akcje spółki

 • 10.01.2019 11:28

  ALCHEMIA SA (5/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

 • 08.01.2019 10:05

  ALCHEMIA SA (4/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2019r.

 • 08.01.2019 09:52

  ALCHEMIA SA (3/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 6 lutego 2019 r.

 • 04.01.2019 18:03

  ALCHEMIA SA (2/2019) Zakończenie skupu akcji własnych.

 • 04.01.2019 15:20

  ALCHEMIA SA (1/2019) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 20.12.2018 15:54

  ALCHEMIA SA (131/2018) Uzgodnienie planu połączenia Alchemia S.A. ze spółkami zależnymi.

 • 12.12.2018 16:44

  ALCHEMIA SA (130/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.12.2018 16:08

  ALCHEMIA SA (129/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi.

 • 11.12.2018 16:21

  ALCHEMIA SA (128/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.12.2018 16:49

  ALCHEMIA SA (127/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.12.2018 14:29

  ALCHEMIA SA (126/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.12.2018 16:37

  ALCHEMIA SA (125/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.12.2018 14:00

  ALCHEMIA SA (124/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.12.2018 16:14

  ALCHEMIA SA (123/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.11.2018 17:36

  ALCHEMIA SA (122/2018) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 30.11.2018 17:34

  ALCHEMIA SA (121/2018) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 30.11.2018 12:40

  ALCHEMIA SA (120/2018) Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych Alchemia S.A.

 • 30.11.2018 12:32

  ALCHEMIA SA (119/2018) Nabycie akcji w związku z rozliczeniem skupu akcji własnych.

 • 26.11.2018 17:05

  Alchemia skupi 6.670.500 akcji własnych za 32 mln zł

 • 26.11.2018 16:49

  ALCHEMIA SA (118/2018) Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

 • 14.11.2018 08:05

  ALCHEMIA SA (117/2018) Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Alchemia S.A.

 • 13.11.2018 16:42

  ALCHEMIA SA (116/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.11.2018 17:12

  ALCHEMIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 15:55

  ALCHEMIA SA (115/2018) Korekta raportu bieżącego nr 115/2018 z dnia 08.11.2018r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.11.2018 13:14

  ALCHEMIA SA (115/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.11.2018 14:33

  ALCHEMIA SA (114/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.11.2018 12:35

  ALCHEMIA SA (113/2018) Rejestracja połączenia Emitenta z Kuźnia Batory Sp. z o.o.

 • 06.11.2018 13:36

  ALCHEMIA SA (112/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.11.2018 14:01

  ALCHEMIA SA (111/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.11.2018 14:37

  ALCHEMIA SA (110/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.10.2018 13:17

  ALCHEMIA SA (109/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.10.2018 13:29

  ALCHEMIA SA (108/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.10.2018 17:25

  ALCHEMIA SA (107/2018) Zawarcie przez spółkę zależną ze spółkami z Grupy Banku BGŻ BNP Paribas pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów finansowych

 • 29.10.2018 12:52

  ALCHEMIA SA (106/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.10.2018 13:14

  ALCHEMIA SA (105/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.10.2018 12:59

  ALCHEMIA SA (104/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.10.2018 16:31

  ALCHEMIA SA (103/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.10.2018 13:29

  ALCHEMIA SA (102/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.10.2018 13:21

  ALCHEMIA SA (101/2018) Korekta raportu bieżącego nr 101/2018 z dnia 22.10.2018r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.10.2018 13:51

  ALCHEMIA SA (101/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.10.2018 12:03

  ALCHEMIA SA (100/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.10.2018 12:33

  ALCHEMIA SA (99/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.10.2018 12:30

  ALCHEMIA SA (98/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.10.2018 16:19

  ALCHEMIA SA (97/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 15.10.2018 14:29

  ALCHEMIA SA (96/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.10.2018 12:35

  ALCHEMIA SA (95/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.10.2018 14:45

  ALCHEMIA SA (94/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.10.2018 14:53

  ALCHEMIA SA (93/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży

 • 04.10.2018 12:36

  ALCHEMIA SA (92/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.10.2018 16:48

  ALCHEMIA SA (91/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.10.2018 13:22

  ALCHEMIA SA (90/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 01.10.2018 12:21

  ALCHEMIA SA (89/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.09.2018 17:13

  ALCHEMIA SA (88/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.09.2018 15:01

  ALCHEMIA SA (87/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.09.2018 15:26

  ALCHEMIA SA (86/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.09.2018 17:12

  ALCHEMIA SA (85/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.09.2018 16:00

  ALCHEMIA SA (84/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.09.2018 18:01

  ALCHEMIA SA (83/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.09.2018 15:46

  ALCHEMIA SA (82/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.09.2018 17:39

  ALCHEMIA SA (81/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.09.2018 13:58

  ALCHEMIA SA (80/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.09.2018 09:35

  ALCHEMIA SA (79/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.09.2018 19:40

  ALCHEMIA SA (78/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.09.2018 16:00

  ALCHEMIA SA (77/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.09.2018 15:57

  ALCHEMIA SA (76/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.09.2018 13:46

  ALCHEMIA SA (75/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.09.2018 17:13

  ALCHEMIA SA (74/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.08.2018 13:22

  ALCHEMIA SA (73/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.08.2018 12:35

  ALCHEMIA SA (72/2018) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 • 30.08.2018 16:43

  ALCHEMIA SA (71/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 • 30.08.2018 15:57

  ALCHEMIA SA (70/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.08.2018 16:48

  ALCHEMIA SA (69/2018) Informacja nt. raportów z przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych

 • 29.08.2018 13:11

  ALCHEMIA SA (68/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.08.2018 16:24

  ALCHEMIA SA (67/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.08.2018 17:07

  ALCHEMIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.08.2018 12:31

  ALCHEMIA SA (66/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.08.2018 18:23

  ALCHEMIA SA (65/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.08.2018 15:52

  ALCHEMIA SA (64/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.08.2018 10:50

  ALCHEMIA SA (63/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.08.2018 17:07

  ALCHEMIA SA (62/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.08.2018 16:25

  ALCHEMIA SA (61/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.08.2018 13:30

  ALCHEMIA SA (60/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.08.2018 17:36

  ALCHEMIA SA (59/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.08.2018 14:30

  ALCHEMIA SA (57/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 57/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 • 13.08.2018 11:45

  ALCHEMIA SA (57/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.08.2018 15:29

  ALCHEMIA SA (57/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 10.08.2018 11:05

  ALCHEMIA SA (56/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.08.2018 11:25

  ALCHEMIA SA (55/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.08.2018 10:33

  ALCHEMIA SA (54/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.08.2018 10:40

  ALCHEMIA SA (53/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.08.2018 10:02

  ALCHEMIA SA (52/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.08.2018 12:35

  ALCHEMIA SA (51/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2018r.

 • 03.08.2018 12:32

  ALCHEMIA SA (50/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.

 • 03.08.2018 11:32

  ALCHEMIA SA (49/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.08.2018 11:30

  ALCHEMIA SA (48/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 01.08.2018 10:10

  ALCHEMIA SA (47/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.07.2018 10:47

  ALCHEMIA SA (46/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.07.2018 09:48

  ALCHEMIA SA (45/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.07.2018 14:36

  ALCHEMIA SA (44/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.07.2018 12:42

  ALCHEMIA SA (43/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.07.2018 12:16

  ALCHEMIA SA (42/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 25.07.2018 16:51

  ALCHEMIA SA (41/2018) Uzupełnienie informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 25.07.2018 r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.07.2018 09:48

  ALCHEMIA SA (41/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.07.2018 14:30

  ALCHEMIA SA (40/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.07.2018 13:18

  ALCHEMIA SA (39/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.07.2018 14:10

  ALCHEMIA SA (38/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.07.2018 16:06

  ALCHEMIA SA (37/2018) Uzgodnienie planu połączenia Alchemia S.A. ze spółką zależną.

 • 19.07.2018 13:45

  ALCHEMIA SA (36/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.07.2018 12:50

  ALCHEMIA SA (35/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.07.2018 17:47

  ALCHEMIA SA (34/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.07.2018 12:36

  ALCHEMIA SA (33/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.07.2018 14:04

  ALCHEMIA SA (32/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.07.2018 10:36

  ALCHEMIA SA (31/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.07.2018 14:46

  ALCHEMIA SA (30/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.07.2018 12:37

  ALCHEMIA SA (29/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółka zależną.

 • 09.07.2018 16:39

  ALCHEMIA SA (28/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.07.2018 13:17

  ALCHEMIA SA (27/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.07.2018 13:36

  ALCHEMIA SA (26/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.07.2018 15:51

  ALCHEMIA SA (25/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.07.2018 13:22

  ALCHEMIA SA (24/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.07.2018 12:59

  ALCHEMIA SA (23/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży

 • 29.06.2018 14:17

  ALCHEMIA SA (22/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.06.2018 09:34

  ALCHEMIA SA (20/2018) Korekta raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 28.06.2018r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.06.2018 18:52

  ALCHEMIA SA (21/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

 • 28.06.2018 17:13

  ALCHEMIA SA (20/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży

 • 27.06.2018 16:25

  ALCHEMIA SA (19/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.06.2018 16:13

  ALCHEMIA SA (18/2018) Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

 • 26.06.2018 15:14

  ALCHEMIA SA (17/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.06.2018 13:02

  ALCHEMIA SA (16/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.06.2018 12:44

  ALCHEMIA SA (15/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.06.2018 13:51

  ALCHEMIA SA (14/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.06.2018 16:25

  ALCHEMIA SA (13/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży

 • 19.06.2018 14:49

  ALCHEMIA SA (12/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.05.2018 15:07

  ALCHEMIA SA (11/2018) Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

 • 17.05.2018 16:21

  ALCHEMIA SA (10/2018) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 17 maja 2018r

 • 17.05.2018 16:17

  ALCHEMIA SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 17 maja 2018r

 • 10.05.2018 17:07

  ALCHEMIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 13:08

  ALCHEMIA SA (8/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 17 maja 2018r.

 • 19.04.2018 13:05

  ALCHEMIA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 17 maja 2018r.

 • 15.03.2018 17:10

  ALCHEMIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 17:07

  ALCHEMIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 22:13

  Wynik finansowy Boryszewa za '17 niższy o 23,5 mln zł z uwagi na odpis

 • 07.02.2018 15:57

  ALCHEMIA SA (6/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.02.2018 19:09

  ALCHEMIA SA (5/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.02.2018 18:02

  ALCHEMIA SA (4/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.01.2018 11:56

  ALCHEMIA SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 04.01.2018 16:37

  ALCHEMIA SA (2/2018) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 04.01.2018 14:54

  ALCHEMIA SA (1/2018) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 03.01.2018 16:00

  Roman Karkosik planuje wycofać część spółek z obrotu na GPW

 • 21.12.2017 18:17

  ALCHEMIA SA (242/2017) Zawarcie przez spółkę zależną z Alior Bank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych

 • 19.12.2017 14:43

  ALCHEMIA SA (241/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.12.2017 19:59

  ALCHEMIA SA (240/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.12.2017 20:21

  ALCHEMIA SA (239/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.12.2017 16:28

  ALCHEMIA SA (238/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.11.2017 17:10

  ALCHEMIA SA (237/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.11.2017 15:27

  ALCHEMIA SA (236/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.11.2017 16:28

  ALCHEMIA SA (235/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.11.2017 10:52

  ALCHEMIA SA (234/2017) Korekta raportu bieżącego nr 234/2017 z dnia 21.11.2017r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.11.2017 15:24

  ALCHEMIA SA (234/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 15.11.2017 16:25

  ALCHEMIA SA (233/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.11.2017 16:26

  ALCHEMIA SA (232/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.11.2017 17:07

  ALCHEMIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 13:48

  ALCHEMIA SA (231/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.11.2017 16:02

  ALCHEMIA SA (230/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.11.2017 15:55

  ALCHEMIA SA (229/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.11.2017 13:14

  ALCHEMIA SA (228/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.11.2017 15:19

  ALCHEMIA SA (227/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.11.2017 15:07

  ALCHEMIA SA (226/2017) Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

 • 03.11.2017 15:45

  ALCHEMIA SA (225/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.11.2017 15:03

  ALCHEMIA SA (224/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.10.2017 17:30

  ALCHEMIA SA (223/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.10.2017 21:43

  ALCHEMIA SA (222/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.10.2017 15:54

  ALCHEMIA SA (221/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.10.2017 15:47

  ALCHEMIA SA (220/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.10.2017 17:13

  ALCHEMIA SA (219/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.10.2017 13:24

  ALCHEMIA SA (218/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.10.2017 14:55

  ALCHEMIA SA (217/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.10.2017 14:41

  ALCHEMIA SA (216/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.10.2017 13:53

  ALCHEMIA SA (215/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.10.2017 15:19

  ALCHEMIA SA (214/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.10.2017 15:29

  ALCHEMIA SA (213/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.10.2017 15:15

  ALCHEMIA SA (212/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.10.2017 13:28

  ALCHEMIA SA (211/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.10.2017 13:36

  ALCHEMIA SA (210/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.10.2017 14:14

  ALCHEMIA SA (209/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.10.2017 15:28

  ALCHEMIA SA (208/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.10.2017 15:48

  ALCHEMIA SA (207/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.10.2017 15:22

  ALCHEMIA SA (206/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.10.2017 14:36

  ALCHEMIA SA (205/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.10.2017 15:15

  ALCHEMIA SA (204/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.10.2017 13:43

  ALCHEMIA SA (203/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.10.2017 14:15

  ALCHEMIA SA (202/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.09.2017 14:59

  ALCHEMIA SA (201/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.09.2017 14:04

  ALCHEMIA SA (200/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.09.2017 15:28

  ALCHEMIA SA (199/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.09.2017 14:34

  ALCHEMIA SA (198/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.09.2017 14:04

  ALCHEMIA SA (197/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.09.2017 17:46

  ALCHEMIA SA (196/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.09.2017 15:12

  ALCHEMIA SA (195/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.09.2017 15:57

  ALCHEMIA SA (194/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.09.2017 15:49

  ALCHEMIA SA (193/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.09.2017 15:21

  ALCHEMIA SA (192/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 15.09.2017 14:35

  ALCHEMIA SA (191/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.09.2017 15:23

  ALCHEMIA SA (190/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.09.2017 16:55

  ALCHEMIA SA (189/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.09.2017 14:08

  ALCHEMIA SA (188/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.09.2017 14:35

  ALCHEMIA SA (187/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.09.2017 14:44

  ALCHEMIA SA (186/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.09.2017 14:55

  ALCHEMIA SA (185/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.09.2017 13:33

  ALCHEMIA SA (184/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.09.2017 15:40

  ALCHEMIA SA (183/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.09.2017 16:00

  ALCHEMIA SA (182/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 01.09.2017 15:05

  ALCHEMIA SA (181/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.08.2017 14:59

  ALCHEMIA SA (180/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.08.2017 15:08

  ALCHEMIA SA (179/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.08.2017 15:17

  ALCHEMIA SA (178/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.08.2017 10:10

  ALCHEMIA SA (177/2017) Korekta raportu bieżącego nr 177/2017 z dnia 25.08.2017r. - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.08.2017 17:52

  ALCHEMIA SA (177/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.08.2017 17:06

  ALCHEMIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 12:37

  ALCHEMIA SA (176/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.08.2017 13:27

  ALCHEMIA SA (175/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.08.2017 15:29

  ALCHEMIA SA (174/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.08.2017 14:36

  ALCHEMIA SA (173/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.08.2017 12:47

  ALCHEMIA SA (172/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.08.2017 15:05

  ALCHEMIA SA (171/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.08.2017 16:00

  ALCHEMIA SA (170/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.08.2017 12:31

  ALCHEMIA SA (169/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.08.2017 14:32

  ALCHEMIA SA (168/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.08.2017 12:28

  ALCHEMIA SA (167/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.08.2017 15:12

  ALCHEMIA SA (166/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.08.2017 14:49

  ALCHEMIA SA (165/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.08.2017 16:00

  ALCHEMIA SA (164/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.08.2017 14:53

  ALCHEMIA SA (163/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.08.2017 14:29

  ALCHEMIA SA (162/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.08.2017 14:14

  ALCHEMIA SA (161/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 01.08.2017 14:31

  ALCHEMIA SA (160/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.07.2017 13:48

  ALCHEMIA SA (159/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.07.2017 14:52

  ALCHEMIA SA (158/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.07.2017 17:12

  ALCHEMIA SA (157/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.07.2017 13:09

  ALCHEMIA SA (156/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.07.2017 14:33

  ALCHEMIA SA (155/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.07.2017 16:06

  ALCHEMIA SA (154/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.07.2017 15:37

  ALCHEMIA SA (153/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.07.2017 15:01

  ALCHEMIA SA (152/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.07.2017 15:43

  ALCHEMIA SA (151/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 18.07.2017 16:17

  ALCHEMIA SA (150/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.07.2017 16:32

  ALCHEMIA SA (149/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.07.2017 15:24

  ALCHEMIA SA (148/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.07.2017 15:26

  ALCHEMIA SA (147/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.07.2017 16:01

  ALCHEMIA SA (146/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.07.2017 15:50

  ALCHEMIA SA (145/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.07.2017 15:48

  ALCHEMIA SA (144/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.07.2017 14:14

  ALCHEMIA SA (143/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.07.2017 14:00

  ALCHEMIA SA (142/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.07.2017 16:32

  ALCHEMIA SA (141/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.07.2017 14:36

  ALCHEMIA SA (140/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 03.07.2017 17:05

  ALCHEMIA SA (139/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.06.2017 13:31

  ALCHEMIA SA (138/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.06.2017 15:26

  ALCHEMIA SA (137/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 28.06.2017 15:00

  ALCHEMIA SA (136/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 27.06.2017 16:01

  ALCHEMIA SA (135/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.06.2017 15:07

  ALCHEMIA SA (134/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 23.06.2017 16:18

  ALCHEMIA SA (133/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.06.2017 15:54

  ALCHEMIA SA (132/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 21.06.2017 16:27

  ALCHEMIA SA (131/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 16:16

  ALCHEMIA SA (130/2017) Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 16:04

  ALCHEMIA SA (129/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 20.06.2017 16:21

  ALCHEMIA SA (128/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.06.2017 15:25

  ALCHEMIA SA (127/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.06.2017 15:11

  ALCHEMIA SA (126/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 14.06.2017 15:23

  ALCHEMIA SA (125/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 13.06.2017 15:05

  ALCHEMIA SA (124/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.06.2017 15:57

  ALCHEMIA SA (123/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.06.2017 15:30

  ALCHEMIA SA (122/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.06.2017 15:19

  ALCHEMIA SA (121/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 07.06.2017 15:25

  ALCHEMIA SA (120/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 06.06.2017 16:12

  ALCHEMIA SA (119/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.06.2017 16:13

  ALCHEMIA SA (118/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 02.06.2017 13:31

  ALCHEMIA SA (117/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 01.06.2017 15:31

  ALCHEMIA SA (116/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 31.05.2017 15:48

  ALCHEMIA SA (115/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 30.05.2017 17:21

  ALCHEMIA SA (114/2017) Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

 • 30.05.2017 17:12

  ALCHEMIA SA (113/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 29.05.2017 16:22

  ALCHEMIA SA (112/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 26.05.2017 14:15

  ALCHEMIA SA (111/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 25.05.2017 14:24

  ALCHEMIA SA (110/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.05.2017 14:43

  ALCHEMIA SA (109/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 24.05.2017 11:42

  ALCHEMIA SA (108/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017 r.

 • 24.05.2017 11:41

  ALCHEMIA SA (107/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 21 czerwca 2017r.

 • 23.05.2017 13:42

  ALCHEMIA SA (106/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.05.2017 15:28

  ALCHEMIA SA (105/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 22.05.2017 15:05

  ALCHEMIA SA (104/2017) Wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

 • 19.05.2017 15:03

  ALCHEMIA SA (103/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 19.05.2017 12:12

  ALCHEMIA SA (102/2017) Aktualizacja informacji nt. potencjalnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

 • 18.05.2017 13:58

  ALCHEMIA SA (101/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 17.05.2017 16:48

  ALCHEMIA SA (100/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 16.05.2017 16:53

  ALCHEMIA SA (99/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 15.05.2017 14:17

  ALCHEMIA SA (98/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 12.05.2017 17:08

  ALCHEMIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 12:26

  ALCHEMIA SA (97/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 11.05.2017 14:10

  ALCHEMIA SA (96/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 10.05.2017 15:50

  ALCHEMIA SA (95/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 09.05.2017 14:08

  ALCHEMIA SA (94/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 08.05.2017 15:06

  ALCHEMIA SA (93/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 05.05.2017 13:19

  ALCHEMIA SA (92/2017) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

 • 04.05.2017 16:51

  Alchemia podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie w wysokości do 37,1 mln zł

 • 04.05.2017 16:22

  ALCHEMIA SA (91/2017) Informacja nt. dofinansowania otrzymanego na realizację projektu badawczo-rozwojowego.

 • 04.05.2017 14:41