ABC Data SA

skrót: ABC

Ostatnie notowanie z: 18.04.2019 17:00

Aktualny kurs1,41   0,71 %0,01 zł
Otwarcie1,400,00%
Minimum1,39-0,71%
Maksimum1,410,71%
Wolumen (szt.) 55613
Kurs odniesienia1,40
Widełki dolne1,26
Widełki górne1,54
Obroty (tyś. zł)77
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
26 5551,39
12 5001,39
24 2141,37
12 0001,36
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,405 121 1
1,417 489 3
1,415 000 1
1,42506 1
Grupa jest jednym z liderów rynku dystrybucji IT i czołowym graczem w Europie Środkowej. działającym bezpośrednio na obszarze Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Rumunii. Posiada jedną z największych w regionie ofertę ponad 180 tys. produktów przeszło 1 000 renomowanych marek.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKAw porozumieniu z: Roseville Investments sp z o.o., MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG78 732 72762,85%78 732 72764,22%
OFE PZU Złota Jesieńportfel9 657 9767,70%9 657 9767,70%
BZ WBK Asset Management SA6 192 2894,94%6 192 2895,02%
ABC Data SA2 672 3492,13%2 672 3492,17%

Kategoria • 17.04.2019 10:25

  Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Daty przedłużone do 13 V

 • 22.03.2019 17:29

  ABC DATA SA (27/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018

 • 18.03.2019 19:56

  ABC DATA SA (26/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej

 • 18.03.2019 19:46

  ABC DATA SA (25/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 marca 2019 roku

 • 18.03.2019 19:39

  ABC DATA SA (24/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2019 r.

 • 18.03.2019 12:08

  Roseville i MCI wydłużyły termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 17 IV

 • 14.03.2019 13:20

  W wezwaniu na akcje ABC Daty złożono jak dotąd zapisy na 8,7 proc. walorów spółki

 • 11.03.2019 21:06

  OFE PTE PZU cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data

 • 11.03.2019 20:19

  ABC DATA SA (23/2019) Otrzymanie przez ABC Data S.A. oświadczenia Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" w sprawie wniesienia i cofnięcia powództwa

 • 08.03.2019 09:09

  ABC DATA SA (22/2019) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2019

 • 08.03.2019 08:53

  Sąd wstrzymał wykonanie uchwały WZ ABC Daty ws. sprzedaży przedsiębiorstwa

 • 08.03.2019 07:51

  ABC Data ma umowę sprzedaży czeskiej spółki zależnej za 150 tys. zł

 • 07.03.2019 23:21

  ABC DATA SA (21/2019) Udzielenie zabezpieczenia roszczenia OFE PZU "Złota Jesień" w przedmiocie uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 06 lutego 2019 r.

 • 07.03.2019 23:12

  ABC DATA SA (20/2019) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Emitenta

 • 05.03.2019 18:31

  Roseville Investments i MCI podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł/szt.

 • 28.02.2019 18:17

  ABC DATA SA (19/2019) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 18 marca 2019 roku

 • 20.02.2019 21:40

  ABC DATA SA (18/2019) Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 15.02.2019 17:40

  ABC DATA SA (16/2019) Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

 • 12.02.2019 23:46

  ABC DATA SA (15/2019) Stanowisko Zarządu ABC Data S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A., ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r.

 • 12.02.2019 19:19

  ABC Data ma ofertę sprzedaży czeskiej spółki zależnej za 150 tys. zł

 • 12.02.2019 18:32

  ABC DATA SA (14/2019) Otrzymanie przez Emitenta wiążącej oferty nabycia 100% udziałów w spółce zależnej; weryfikacja wyceny spółki zależnej

 • 12.02.2019 18:24

  ABC DATA SA (13/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących zbycia 100% udziałów w spółce zależnej

 • 08.02.2019 13:19

  Przychody ze sprzedaży grupy ABC Data w I '19 wyniosły 344 mln zł, spadek 8 proc. rdr

 • 08.02.2019 12:33

  ABC DATA SA (12/2019) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2019

 • 07.02.2019 19:00

  ABC DATA SA (11/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.

 • 06.02.2019 22:33

  ABC DATA SA (10/2019) Informacja o wszczęciu kontroli podatkowej w stosunku do spółki zależnej Emitenta

 • 06.02.2019 22:18

  ABC DATA SA (9/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2019 roku

 • 06.02.2019 21:53

  WZ ABC Daty za sprzedażą przedsiębiorstwa spółki dla Roseville Investments, OFE PZU protestuje

 • 06.02.2019 20:15

  ABC DATA SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 lutego 2019 r.

 • 31.01.2019 23:57

  ABC DATA SA (7/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2019 roku

 • 29.01.2019 18:42

  ABC DATA SA (6/2019) Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku

 • 28.01.2019 17:03

  ABC DATA SA (5/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data

 • 21.01.2019 17:12

  ABC DATA SA (4/2019) Zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.

 • 18.01.2019 17:26

  ABC DATA SA (3/2019) Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.

 • 16.01.2019 19:50

  Spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję o zapłacie 5,5 mln zł zaległego podatku

 • 16.01.2019 19:25

  ABC DATA SA (2/2019) Informacja o decyzji organu podatkowego w Czechach w stosunku do spółki zależnej Emitenta

 • 09.01.2019 08:19

  ABC DATA SA (1/2019) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2018

 • 31.12.2018 15:04

  ABC DATA SA (41/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 28.12.2018 10:40

  ABC DATA SA (39/2018) Korekta raportu bieżącego 39/2018

 • 21.12.2018 18:03

  Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały do sprzedaży 37,1 proc. akcji ABC Data po 1,3 zł za sztukę (opis)

 • 21.12.2018 17:37

  Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały do sprzedaży akcji ABC Data po 1,3 zł za sztukę

 • 21.12.2018 17:02

  ABC DATA SA (39/2018) Zawarcie umowy ramowej z inwestorem

 • 21.12.2018 16:37

  ABC DATA SA (39/2018) Negocjacje z inwestorem strategicznym

 • 21.12.2018 16:09

  ABC DATA SA (38/2018) Utrzymanie w mocy daty końcowej dla umowy o finansowanie zawartej z ING Bank Śląski S.A.

 • 21.12.2018 15:57

  ABC DATA SA (37/2018) Wybór opcji strategicznej - pozyskanie inwestora strategicznego

 • 19.12.2018 10:12

  ABC DATA SA (36/2018) Informacja o przyjęciu zabezpieczenia złożonego przez iSource S.A.

 • 10.12.2018 08:20

  ABC DATA SA (35/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2018

 • 05.12.2018 17:21

  ABC DATA SA (34/2018) Informacja o przyjęciu zabezpieczenia złożonego przez iSource S.A. oraz wysokości odsetek

 • 17.11.2018 14:13

  ABC Data ma zapłacić 15,2 mln zł zaległego podatku VAT

 • 16.11.2018 21:16

  ABC DATA SA (33/2018) Informacja o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie iSource S.A.

 • 14.11.2018 15:22

  ABC Data prawdopodobnie podpisze kontrakt z nowym producentem telefonów komórkowych

 • 14.11.2018 08:26

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 18:10

  ABC DATA SA (32/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

 • 09.11.2018 08:27

  ABC DATA SA (31/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku 2018

 • 29.10.2018 08:30

  ABC Data miała w III kw. 4,9 mln zł zysku netto

 • 29.10.2018 07:51

  ABC DATA SA (30/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

 • 08.10.2018 08:16

  ABC DATA SA (29/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2018

 • 05.10.2018 16:03

  KNF wyjaśnia z ABC Datą, dlaczego spółka nie poinformowała o zapłacie podatku VAT

 • 01.10.2018 15:01

  ABC Data liczy się ze spadkiem przychodów w III kw., wzrostu spodziewa się w IV kw.

 • 01.10.2018 08:34

  ABC DATA SA (28/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 30.09.2018 11:14

  ABC Data miała w II kw. 9,5 mln zł straty netto, analitycy spodziewali się zysku

 • 28.09.2018 23:10

  ABC DATA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.09.2018 18:23

  ABC DATA SA (27/2018) Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.

 • 10.09.2018 08:29

  ABC DATA SA (26/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu 2018

 • 07.09.2018 20:17

  ABC DATA SA (25/2018) Zwiększenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A.

 • 07.09.2018 20:14

  ABC DATA SA (24/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

 • 08.08.2018 07:54

  ABC DATA SA (23/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu 2018

 • 23.07.2018 17:22

  ABC DATA SA (22/2018) Informacja o pozytywnym zakończeniu postępowania kontrolnego dotyczącego podatku VAT za II kwartał 2014 roku

 • 09.07.2018 08:11

  ABC DATA SA (21/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2018

 • 11.06.2018 19:30

  ABC Data wypłaci jeszcze 28,8 mln zł dywidendy

 • 11.06.2018 19:30

  ABC DATA SA (20/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku

 • 11.06.2018 19:16

  ABC DATA SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 08.06.2018 08:18

  ABC DATA SA (18/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2018

 • 31.05.2018 16:52

  ABC DATA SA (17/2018) Śmierć członka zarządu Emitenta

 • 29.05.2018 13:56

  ABC Data chce utrzymać trend wzrostu wyników w kolejnych kwartałach

 • 29.05.2018 08:34

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 17:37

  ABC DATA SA (16/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za I kwartał 2018 roku

 • 18.05.2018 15:13

  ABC DATA SA (15/2018) Informacja o transakcji zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.

 • 15.05.2018 19:28

  ABC DATA SA (14/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 10.05.2018 08:09

  ABC DATA SA (13/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2018

 • 09.05.2018 14:09

  Zarząd ABC Data rekomenduje wypłatę 38,8 mln zł dywidendy; do wypłaty zostałoby 28,8 mln zł

 • 09.05.2018 13:54

  ABC DATA SA (12/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej

 • 20.04.2018 12:21

  ABC Data stawia w 2018 roku na rozwój rynków mobile i chmury publicznej

 • 19.04.2018 08:41

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.04.2018 08:32

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 12.04.2018 22:58

  ABC Data miała w czwartym kwartale 11 mln zł zysku netto

 • 12.04.2018 22:37

  ABC DATA SA (11/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2017 i rok 2017

 • 10.04.2018 19:43

  ABC DATA SA (10/2018) Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A. w stosunku do Apple Distribution International

 • 10.04.2018 08:12

  ABC DATA SA (9/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu 2018

 • 29.03.2018 18:35

  ABC DATA SA (8/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2017 oraz za I kwartał 2018 roku

 • 08.03.2018 08:26

  ABC DATA SA (7/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2018

 • 19.02.2018 18:45

  ABC DATA SA (6/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 19.02.2018 18:05

  ABC DATA SA (5/2018) Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 08.02.2018 08:06

  ABC DATA SA (4/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2018

 • 11.01.2018 18:11

  ABC DATA SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku

 • 09.01.2018 16:13

  ABC DATA SA (2/2018) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 09.01.2018 08:22

  ABC DATA SA (1/2018) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2017

 • 11.12.2017 19:11

  ABC DATA SA (48/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 11.12.2017 19:07

  ABC DATA SA (47/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 08.12.2017 08:47

  ABC DATA SA (46/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie

 • 27.11.2017 17:42

  ABC DATA SA (45/2017) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 16.11.2017 10:44

  ABC DATA SA (44/2017) Informacja na temat wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017

 • 09.11.2017 11:29

  ABC Data podtrzymuje prognozę wyników na 2017 rok

 • 09.11.2017 07:59

  ABC DATA SA (43/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku

 • 09.11.2017 07:52

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.10.2017 17:15

  ABC DATA SA (42/2017) Powołanie obecnych członków zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję

 • 23.10.2017 17:03

  ABC Data miała w III kw. 9,2 mln zł zysku netto - wstępne wyniki (opis)

 • 23.10.2017 16:55

  ABC Data miała w III kw. 9,2 mln zł zysku netto - wstępne wyniki

 • 23.10.2017 16:43

  ABC DATA SA (41/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

 • 16.10.2017 17:18

  ABC DATA SA (40/2017) Rejestracja zmian Statutu w KRS

 • 09.10.2017 08:03

  ABC DATA SA (39/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu

 • 11.09.2017 14:54

  ABC DATA SA (38/2017) Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej

 • 08.09.2017 08:11

  ABC DATA SA (37/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu

 • 31.08.2017 12:42

  ABC Data nadal chce koncentrować się na rentowności, rezygnuje z nisko marżowych umów

 • 31.08.2017 07:35

  ABC DATA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 29.08.2017 20:23

  Zysk netto Grupy ABC Data w II kw. wyniósł 3,3 mln zł - wstępne wyniki

 • 29.08.2017 20:19

  ABC DATA SA (36/2017) Zmiana zakresu umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 29.08.2017 20:07

  ABC DATA SA (35/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za II kwartał i I półrocze 2017 roku

 • 08.08.2017 08:03

  ABC DATA SA (34/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu

 • 31.07.2017 16:07

  ABC DATA SA (33/2017) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 25.07.2017 17:45

  ABC DATA SA (32/2017) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 14.07.2017 18:39

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 14.07.2017 18:06

  ABC DATA SA (31/2017) Korekta błędu pisarskiego w raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku

 • 14.07.2017 17:25

  ABC DATA SA (30/2017) Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej spółki zależnej

 • 10.07.2017 08:22

  ABC DATA SA (29/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu

 • 05.07.2017 19:12

  GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv

 • 29.06.2017 18:39

  ABC DATA SA (28/2017) Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.06.2017 19:28

  WZ ABC Data za utworzeniem kapitału rezerwowego na wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

 • 28.06.2017 18:59

  ABC DATA SA (27/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

 • 28.06.2017 18:57

  ABC DATA SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku

 • 28.06.2017 18:55

  ABC DATA SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 23.06.2017 12:14

  ABC DATA SA (24/2017) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 08.06.2017 08:36

  ABC DATA SA (23/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju

 • 02.06.2017 13:44

  ABC Data nie wyklucza dodatkowej dywidendy za '17 jeśli zrealizuje prognozy

 • 02.06.2017 11:54

  ABC Data przed końcem roku może zdobyć z Xiaomi 10 proc. udziału w rynku smartfonów

 • 01.06.2017 23:11

  ABC DATA SA (22/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 31.05.2017 08:45

  ABC Data chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '17

 • 31.05.2017 08:29

  ABC DATA SA (21/2017) Decyzja Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017

 • 22.05.2017 14:43

  ABC DATA SA (20/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 17.05.2017 12:14

  ABC Data prognozuje, że jej zysk netto w '17 wyniesie 27,7 mln zł, a EBITDA 50,6 mln zł (opis)

 • 17.05.2017 08:44

  ABC Data prognozuje, że jej zysk netto w '17 wyniesie 27,7 mln zł, a EBITDA 50,6 mln zł

 • 17.05.2017 08:30

  ABC DATA SA (19/2017) Prognoza wyników Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2017

 • 17.05.2017 07:42

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 10:25

  ABC Data oczekuje większego wpływu działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

 • 12.05.2017 20:18

  ABC DATA SA (18/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za I kwartał 2017 roku

 • 10.05.2017 07:39

  ABC DATA SA (17/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu

 • 28.04.2017 10:22

  ABC DATA SA (16/2017) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółek zależnych

 • 27.04.2017 17:42

  ABC DATA SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 25.04.2017 09:30

  Upadłość MGM bez wpływu na wyniki giełdowych dystrybutorów IT

 • 18.04.2017 13:49

  ABC DATA SA (14/2017) Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 14.04.2017 13:27

  ABC DATA SA (13/2017) Informacja o transakcji ustanowienia zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.

 • 10.04.2017 08:38

  ABC DATA SA (12/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu

 • 03.04.2017 11:03

  ABC DATA SA (11/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 24.03.2017 12:41

  ABC DATA SA (10/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 22.03.2017 16:54

  ABC DATA SA (9/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 22.03.2017 16:19

  ABC DATA SA (8/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 21.03.2017 11:35

  ABC Data liczy, że ’17 będzie lepszy; decyzja o dywidendzie w trosce o stabilność

 • 21.03.2017 08:23

  Zarząd ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za '16

 • 21.03.2017 08:06

  ABC DATA SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016 oraz podziału zysku netto z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych oraz na kapitał zapasowy Spółki

 • 21.03.2017 07:45

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 07:43

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 16:48

  Wyniki ABC Data w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2017 16:40

  ABC DATA SA (6/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2016 i rok 2016

 • 08.03.2017 07:03

  ABC DATA SA (5/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym

 • 20.02.2017 15:26

  Nelro Data w średnim terminie chce dogonić czołówkę krajowych dystrybutorów IT

 • 15.02.2017 10:02

  ABC Data kwestionuje roszczenia Lark Europe, uznaje je za niezasadne

 • 14.02.2017 16:43

  Lark wzywa ABC Data do ugody, chce 12,2 mln zł

 • 09.02.2017 16:03

  Umowa ABC Data z Rothschild bez określonego horyzontu czasowego

 • 08.02.2017 08:20

  ABC DATA SA (4/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu

 • 06.02.2017 19:02

  ABC Data rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 06.02.2017 18:08

  ABC DATA SA (3/2017) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta

 • 31.01.2017 21:15

  ABC DATA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku

 • 09.01.2017 08:33

  ABC Data miała w grudniu 535 mln zł przychodów

 • 09.01.2017 07:55

  ABC DATA SA (1/2017) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2016

 • 30.12.2016 12:55

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji ABC Data

 • 30.12.2016 12:48

  ABC DATA SA (36/2016) Zmiana stanu posiadania akcji przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

 • 16.12.2016 15:56

  ABC DATA SA (35/2016) Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 14.12.2016 16:39

  Urząd Skarbowy umorzył postępowanie wobec ABC Data ws. podatku VAT za IX '12

 • 14.12.2016 16:22

  ABC DATA SA (34/2016) Informacja o pozytywnym zakończeniu postępowania podatkowego VAT

 • 13.12.2016 14:36

  ABC Data zwiększyła w XI sprzedaż smartfonów Xiaomi o 20 proc. mdm

 • 08.12.2016 08:03

  ABC DATA SA (33/2016) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie

 • 07.12.2016 21:16

  ABC DATA SA (32/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.11.2016 18:09

  ABC DATA SA (31/2016) Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki

 • 15.11.2016 16:41

  ABC Data sfinalizowała zakup 81,3 proc. akcji S4E (opis)

 • 15.11.2016 16:37

  ABC DATA SA (30/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz ich zakończenie

 • 15.11.2016 16:16

  ABC Data sfinalizowała zakup 81,3 proc. akcji S4E

 • 15.11.2016 16:08

  ABC DATA SA (29/2016) Nabycie 81,3% akcji S4E S.A.

 • 09.11.2016 14:43

  ABC Data widzi przestrzeń do dalszej poprawy marż

 • 09.11.2016 10:12

  ABC Data docelowo chce osiągnąć z Xiaomi 8-9 proc. udziału w rynku smartfonów

 • 09.11.2016 07:15

  ABC DATA SA (28/2016) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku

 • 09.11.2016 07:07

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 18:10

  Wyniki ABC Data w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.11.2016 18:10

  ABC Data miała 2,9 mln zł zysku netto w III kwartale, poniżej konsensusu

 • 04.11.2016 17:54

  ABC DATA SA (27/2016) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2016 roku

 • 14.10.2016 11:23

  AB, ABC Data i Komputronik na liście wierzytelności Action

 • 10.10.2016 07:44

  ABC DATA SA (26/2016) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu

 • 30.09.2016 18:24

  ABC DATA SA (25/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 22.09.2016 12:56

  ABC Data rozpoczyna dystrybucję Xiaomi

 • 08.09.2016 14:16

  ABC DATA SA (24/2016) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu

 • 26.08.2016 17:15

  ABC DATA SA (23/2016) Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej

 • 26.08.2016 13:03

  ABC Data w '18 chce mieć 1,5 mld zł przychodów z produktów VAD; liczy na wzrost marż

 • 25.08.2016 22:45

  ABC DATA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 10:27

  Szacunkowe wyniki ABC Data poniżej konsensusu, kurs spada (opinia)

 • 23.08.2016 22:02

  Wyniki ABC Data w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2016 21:55

  ABC Data miała 2,9 mln zł zysku netto w II kwartale, poniżej konsensusu

 • 23.08.2016 21:25

  ABC DATA SA (22/2016) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za II kwartał i I półrocze 2016 roku

 • 22.08.2016 18:07

  ABC Data kupi 81,3 proc. akcji S4E (opis)

 • 22.08.2016 17:44

  ABC Data kupi 81,3 proc. akcji S4E

 • 22.08.2016 17:35

  ABC DATA SA (21/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach, zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A.

 • 11.08.2016 12:34

  Millennium DM obniża ceny docelowe AB i ABC Data, zawiesza rekomendację Action

 • 08.08.2016 16:31

  ABC Data zwiększyła udział w krajowym rynku dystrybucji IT o 2 pp. do 23 proc.

 • 08.08.2016 08:18

  ABC DATA SA (20/2016) Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu

 • 01.08.2016 17:53

  Problemy Action w krótkim terminie mogą położyć się cieniem na rodzimych dystrybutorach IT (opinia)

 • 08.07.2016 16:28

  ABC Data wg szacunkowych danych miała w II kw. 1.186 mln zł przychodów

 • 08.07.2016 16:21

  ABC DATA SA (19/2016) Uchwała Zarządu w sprawie publikacji miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

 • 07.07.2016 20:02

  ABC DATA SA (18/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 7 lipca 2016 roku

 • 07.07.2016 19:55

  ABC DATA SA (17/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 16.06.2016 18:17

  ABC DATA SA Wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany porządku obrad NWZ ABC Data S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2016 r.

 • 10.06.2016 17:16

  ABC DATA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 07.06.2016 12:49

  ABC DATA SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ABC Data S.A.

 • 30.05.2016 11:56

  ABC Data nie planuje kolejnych transakcji ze spółkami MCI; nie śpieszy się z M&A

 • 25.05.2016 21:22

  ABC DATA SA Korekta raportu 13/2016 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku

 • 18.05.2016 06:32

  Akcjonariusze ABC Data za wypłatą 0,39 zł dywidendy na akcję

 • 17.05.2016 22:18

  ABC DATA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku

 • 17.05.2016 22:16

  ABC DATA SA Podjęcie Uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.05.2016 22:14

  ABC DATA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.05.2016 22:07

  ABC DATA SA Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016

 • 12.05.2016 12:32

  ABC Data otwiera na Węgrzech centrum dystrybucyjne, zapowiada wzrost liczby klientów

 • 12.05.2016 09:25

  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi domaga się od ABC Data 19,2 mln zł

 • 12.05.2016 08:00

  Wyniki ABC Data w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 07:55

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.04.2016 20:00

  ABC DATA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A

 • 07.04.2016 17:28

  ABC DATA SA Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej

 • 05.04.2016 18:54

  ABC Data chce wypłacić 0,39 zł dywidendy na akcję za '15

 • 05.04.2016 18:46

  ABC DATA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej

 • 17.03.2016 12:45

  ABC Data skupiona na przejęciach, ale chce nadal płacić wysoką dywidendę

 • 17.03.2016 07:36

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:32

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 17:50

  ABC DATA SA Powołanie Członka Zarządu

 • 08.03.2016 17:26

  ABC DATA SA Udzielenie przez Emitenta oraz jednostkę zależną poręczeń wzajemnych

 • 17.02.2016 17:09

  ABC DATA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.02.2016 10:15

  Międzynarodowy dystrybutor Ingram Micro dzięki przejęciu RRC chce się umocnić w CEE

 • 11.02.2016 17:38

  ABC DATA SA Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 29.01.2016 17:47

  ABC DATA SA Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku

 • 18.01.2016 17:44

  ABC DATA SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 23:06

  ABC DATA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki ABC Data Germany GmbH

 • 30.11.2015 10:15

  Millennium DM obniżył ceny docelowe AB, ABC Data i Action

 • 12.11.2015 12:56

  ABC Data pracuje nad akwizycjami; transakcje sfinansuje długiem

 • 12.11.2015 11:58

  ABC Data zanotowała w III kw. 13-proc. spadek kdk udziału produktów z odwróconym VAT

 • 12.11.2015 10:45

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.11.2015 10:39

  ABC DATA SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2015 roku

 • 12.11.2015 08:22

  ABC Data prognozuje wypracowanie 49,07 mln zł zysku netto i 68 mln zł EBITDA w '15

 • 12.11.2015 08:15

  Wyniki ABC Data w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2015 08:10

  ABC DATA SA Prognoza Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2015

 • 12.11.2015 08:07

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 12:48

  ABC Data zadowolona z III kw., może pokazać najlepsze rezultaty wśród dystrybutorów IT

 • 21.10.2015 18:30

  ABC DATA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 21 października 2015 roku

 • 21.10.2015 18:28

  ABC DATA SA Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 21 października 2015

 • 15.10.2015 14:47

  ABC Data podobne tendencje jak w wynikach II kw. obserwowała w III kw.

 • 24.09.2015 17:13

  ABC DATA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 17.09.2015 20:55

  ABC DATA SA Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 28.08.2015 12:17

  ABC Data koncentruje się na marży kosztem przychodów

 • 27.08.2015 21:02

  Wyniki ABC w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2015 20:46

  ABC DATA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 29.06.2015 13:07

  Wzrost ABC Data ma być oparty w podobnym stopniu na akwizycjach i rozwoju organicznym

 • 29.06.2015 08:06

  ABC Data chce osiągnąć wycenę grupy w wysokości 1 mld zł do '18 - strategia

 • 29.06.2015 07:40

  ABC DATA SA Główne założenia strategii ABC Data na lata 2016-2018

 • 23.06.2015 18:04

  ABC DATA SA Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 23.06.2015 09:06

  Konsensus 75 mln zł EBITDA ABC Data nie jest "wysoko postawioną poprzeczką" - prezes

 • 23.06.2015 09:05

  W wyniku realizacji strategii ABC Data chce zostać liderem w Europie Środowo-Wsch. (wywiad)

 • 16.06.2015 21:59

  ABC DATA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku

 • 16.06.2015 21:58

  ABC DATA SA Podjęcie Uchwały przez WZA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.06.2015 21:55

  ABC DATA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.06.2015 21:53

  ABC DATA SA Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 16 czerwca 2015

 • 12.06.2015 09:58

  Millennium DM rekomenduje "kupuj" AB, "akumuluj" ABC Data i "neutralnie" dla Action

 • 03.06.2015 17:39

  ABC DATA SA Korekta raportu bieżącego nr 93/2012 - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A.

 • 02.06.2015 19:31

  ABC DATA SA Uzupełnienie materiałów po wprowadzeniu zmian do porządku obrad ZWZ na wniosek akcjonariusza

 • 25.05.2015 21:19

  ABC DATA SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na wniosek akcjonariusza

 • 20.05.2015 20:33

  ABC Data zdecyduje o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 0,36 zł na akcję

 • 20.05.2015 20:03

  ABC DATA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.

 • 19.05.2015 21:00

  ABC DATA SA Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.05.2015 20:34

  ABC DATA SA Powołanie Członka Zarządu

 • 14.05.2015 20:26

  ABC DATA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 14.05.2015 11:48

  ABC Data do końca czerwca poda nową strategię, rozmawia o przejęciach

 • 14.05.2015 07:06

  Wyniki ABC Data w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2015 07:00

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 18:53

  ABC DATA SA Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 22.04.2015 12:35

  Action najbardziej atrakcyjny wśród dystrybutorów IT, najmniej ABC Data - Trigon DM (opinia)

 • 22.04.2015 09:35

  Zmiana przepisów o VAT w krótkim terminie negatywna dla dystrybutorów IT (opinia)

 • 21.04.2015 17:59

  ABC DATA SA Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 20.04.2015 10:45

  Hewlett-Packard wypowiedział Action umowę dystrybucyjną na cały asortyment

 • 09.04.2015 18:17

  ABC DATA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.04.2015 14:13

  ABC DATA SA Powołanie Członka Zarządu

 • 30.03.2015 19:42

  ABC DATA SA Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych

 • 30.03.2015 19:40

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 27.03.2015 18:02

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 25.03.2015 19:01

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 24.03.2015 18:25

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 23.03.2015 18:36

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 20.03.2015 19:47

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 20.03.2015 14:04

  ABC Data widzi potencjał do poprawy wyników w I kw., w II kw. opublikuje strategię

 • 19.03.2015 23:29

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 19.03.2015 23:27

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 23:22

  ABC DATA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 18:28

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 17.03.2015 20:03

  ABC Data szacuje, że miała w '14 r. 33,3 mln zł zysku netto i 62,7 mln zł EBITDA (opis)

 • 17.03.2015 19:57

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 17.03.2015 19:56

  Zarząd ABC Data rekomenduje wypłatę dywidendy nie większej niż 44,32 mln zł

 • 17.03.2015 19:49

  ABC DATA SA Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy

 • 17.03.2015 19:41

  ABC DATA SA Szacowane skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za rok 2014

 • 17.03.2015 19:37

  ABC Data obniża prognozę EBITDA za '14 do 62,7 mln zł

 • 17.03.2015 19:26

  ABC DATA SA Korekta prognozy Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2014

 • 16.03.2015 21:30

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 13.03.2015 22:23

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 12.03.2015 18:38

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 11.03.2015 18:33

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 10.03.2015 18:02

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 09.03.2015 19:19

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 09.03.2015 10:33

  ABC Data z końcem kwietnia przestanie dystrybuować materiały eksploatacyjne HP

 • 06.03.2015 18:22

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 05.03.2015 21:50

  BZ WBK Asset Management ma poniżej 5 proc. akcji ABC Daty

 • 05.03.2015 21:42

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 05.03.2015 21:35

  ABC DATA SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez klientów BZ WBK Asset Management S.A. poniżej 5%

 • 04.03.2015 18:12

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 04.03.2015 09:44

  ABC Data w III może ogłosić strategię; podtrzymuje politykę dywidendową (wywiad)

 • 03.03.2015 18:29

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 03.03.2015 09:23

  Pekao IB obniża rekomendację dla ABC Data i Action, zaleca kupno AB

 • 02.03.2015 21:09

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 27.02.2015 23:24

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 26.02.2015 18:45

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 25.02.2015 18:56

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 25.02.2015 08:49

  DM BZ WBK obniża ceny docelowe ABC Data i Action, podwyższa AB

 • 24.02.2015 18:48

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 23.02.2015 18:13

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 20.02.2015 18:55

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 19.02.2015 20:00

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 18.02.2015 22:07

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 17.02.2015 20:49

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 16.02.2015 22:05

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 13.02.2015 22:33

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 12.02.2015 22:39

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 11.02.2015 21:37

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 10.02.2015 22:11

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 09.02.2015 22:24

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 06.02.2015 22:49

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 05.02.2015 22:22

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 04.02.2015 22:05

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 03.02.2015 22:46

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 02.02.2015 22:44

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 30.01.2015 22:19

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 29.01.2015 22:34

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 28.01.2015 21:41

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 28.01.2015 21:31

  ABC DATA SA Rejestracja zmian w Statucie ABC Data S.A.

 • 28.01.2015 21:20

  ABC DATA SA Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku

 • 27.01.2015 22:38

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 26.01.2015 22:36

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 23.01.2015 22:35

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 22.01.2015 22:57

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 21.01.2015 23:09

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 20.01.2015 22:43

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 19.01.2015 23:21

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 16.01.2015 22:37

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 15.01.2015 22:53

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 14.01.2015 22:49

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 13.01.2015 23:07

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 12.01.2015 22:26

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 09.01.2015 23:02

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 08.01.2015 22:56

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 08.01.2015 07:43

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 30.12.2014 23:38

  ABC DATA SA Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz o transakcjach dokonywanych przez osoby blisko związane z osobami wchodzącymi w skład organów nadzorczych Spółki

 • 24.12.2014 08:30

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 22.12.2014 21:45

  ABC DATA SA Nabycie akcji własnych

 • 19.12.2014 19:24

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 19.12.2014 19:22

  ABC DATA SA zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów naWZ spółki oraz o transakcjach dokonywanych przez osoby blisko związane z osobami wchodzącymi w skład organów nadzorczych Spółki

 • 18.12.2014 07:59

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 17.12.2014 16:52

  ABC Data po przesondowaniu rynku nie zdecydowała się na emisję obligacji

 • 17.12.2014 07:43

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 16.12.2014 08:00

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 15.12.2014 07:39

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 12.12.2014 07:38

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 11.12.2014 07:45

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 10.12.2014 07:35

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 09.12.2014 07:44

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 05.12.2014 19:18

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 05.12.2014 19:06

  ABC DATA SA powołanie członka Rady nadzorczej spółki

 • 05.12.2014 07:39

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 04.12.2014 07:41

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 03.12.2014 07:41

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 02.12.2014 07:36

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 28.11.2014 07:54

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 28.11.2014 07:54

  ABC DATA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA spółki w dniu 25 listopada 2014 roku

 • 28.11.2014 07:53

  ABC DATA SA zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.11.2014 07:50

  ABC DATA SA zawarcie umowy w sprawie programu emisji obligacji spółki

 • 27.11.2014 07:49

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 26.11.2014 07:39

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 25.11.2014 17:32

  ABC DATA SA uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 25 listopada 2014

 • 25.11.2014 07:48

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 24.11.2014 07:38

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 20.11.2014 18:37

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 19.11.2014 18:55

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 19.11.2014 07:43

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 18.11.2014 07:46

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 17.11.2014 17:40

  ABC DATA SA zwiększenie dziennego limitu nabywanych przez spółkę akcji własnych

 • 17.11.2014 07:51

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 14.11.2014 07:45

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 13.11.2014 07:40

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 12.11.2014 12:00

  ABC Data myśli o aktualizacji strategii, ale zmiany nie będą "rewolucyjne"

 • 12.11.2014 07:46

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 12.11.2014 07:42

  ABC DATA SA korekta prognozy Grupy Kapitałowej ABC Data SA na rok 2014

 • 10.11.2014 22:12

  ABC Data obniża prognozy wyników na 2014 rok

 • 10.11.2014 22:07

  Wyniki ABC Data w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2014 20:32

  ABC DATA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 19:19

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 07.11.2014 07:42

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 06.11.2014 07:42

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 05.11.2014 07:34

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 04.11.2014 07:53

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 03.11.2014 07:47

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 31.10.2014 07:46

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 30.10.2014 19:35

  Środki z obligacji ABC Data na dywersyfikację finansowania, kapitał obrotowy i akwizycje

 • 30.10.2014 07:58

  ABC DATA SA nabycie akcji własnych

 • 29.10.2014 18:36

  NWZ ABC Data zdecyduje o programie emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 29.10.2014 17:55

  ABC DATA SA powołanie prokurenta spółki