Mój serwis

Mój Serwis to platforma, w której masz dostęp do najważniejszych informacji gospodarczych i finansowych oraz danych rynku kapitałowego dostarczanych na bieżąco przez największą agencję informacyjną PAP, a także informacji o spółkach dostarczanych przez Notorię. Dodatkowo Serwis jest wzbogacony o dostęp do kursów walut oraz statystyk sesji na GPW i New Connect.

Uwaga:
Inne rekomendacje o charakterze ogólnym (Dziennik, Analiza Techniczna, Portfel Techniczny) dla użytkowników z płatnym profilem udostępniane są w Moim Serwisie następnego dnia po ich opublikowaniu. Na stronie internetowej www.dm.pkobp.pl materiały te są upublicznione po 8 dniach od daty ich wydania.
Jeżeli chcesz otrzymywać je na bieżąco udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta oraz podpisz bezpłatną „Umowę o udostępnienie materiałów analitycznych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”.

Płatna usługa Mój Serwis przeznaczona jest dla klientów posiadających aktywny rachunek inwestycyjny. Opłata za dostęp do usługi pobierana jest z góry do 7 dnia danego miesiąca zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.