Mój serwis

Jeżeli inwestujesz na GPW i zależy Ci na dostępie do najświeższych informacji rynkowych zarejestruj się w naszym serwisie, a otrzymasz dostęp do najnowszych wiadomości z rynków finansowych, komunikatów z kraju i ze świata, dostarczanych w czasie rzeczywistym przez największe agencje informacyjne takie jak:

  • Notoria - komunikaty, zmiany w akcjonariatach, zmiany personalne w spółkach, sprawozdania finansowe, informacje o nowych emisjach;
  • PAP - wiadomości ze spółek, informacje giełdowe, informacje makroekonomiczne, kalendarium, zestawianie dywidend oraz informacje z Funduszy Inwestycyjnych;

Dodatkowo masz możliwość korzystania z analiz, rekomendacji oraz komentarzy do wyników kwartalnych spółek publicznych, przygotowanych przez analityków giełdowych DM PKO Banku Polskiego. Do najważniejszych materiałów analitycznych należą:

  • Rekomendacja – kup, trzymaj, sprzedaj w zależności od wyceny fundamentalnej oraz kursu rynkowego spółki;
  • Analiza techniczna WIG20 Futures - raport ukazujący się najczęściej dwa razy dziennie - przed otwarciem, oraz przed zamknięciem rynku kontraktów terminowych. Zawiera szczegółową analizę wykresu wraz z krótkim komentarzem rynkowym;
  • Alert techniczny – ma charakter acykliczny i publikowany jest w momencie, gdy na danym papierze wartościowym powstanie nowy sygnał analizy technicznej;
  • Portfel Techniczny – raport ukazujący się przed otwarciem sesji. Przedstawia spółki , na których pojawiły się sygnały inwestycyjne z dokładnymi poziomami otwarcia i zamknięcia pozycji na koniec sesji;
  • Poranna analiza techniczna: WIG20, S&P 500 - omówienie bieżącej sytuacji na rynkach zagranicznych z punktu widzenia analizy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego i polskiego;
  • Barometr techniczny - obszerny raport zawierający komentarze oraz analizę techniczną WIG-u oraz 10 spółek;
  • Analiza techniczna: Algo Futures - materiał prezentuje algorytmiczną strategię opartą o narzędzia analizy technicznej, która zastosowana jest dla 15 kontraktów terminowych z GPW.

Opracowania na podstawie analizy fundamentalnej mogą być istotnym wsparciem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Pełny opis publikacji analitycznych przygotowywanych przez analityków giełdowych Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępny jest w sekcji Analizy i komentarze.

Płatna usługa Mój Serwis przeznaczona jest dla Klientów posiadających rachunek inwestycyjny prowadzony w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Opłata za dostęp do usługi pobierana jest każdego miesiąca zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.