czasowe zmiany stawek opłat i prowizji

Czasowe zmiany stawek opłat i prowizji znajdują się w komunikacie numer 14 Dyrektora Domu Maklerskiego