PRZYSZŁOŚĆ, O KTÓRĄ WARTO ZADBAĆ JUŻ DZIŚ

OTWÓRZ KONTO SUPER IKE LUB IKE-OBLIGACJE, WYKORZYSTAJ LIMIT WPŁAT 12 789 zł do 31.12.2017 r. I INWESTUJ BEZ PODATKU.

Konto IKE pozwala na oszczędzanie dodatkowych środków finansowych na przyszłą emeryturę w ramach tzw. „trzeciego filaru”. Proces oszczędzania jest wyjątkowo elastyczny - nie ma konieczności dokonywania regularnych wpłat, sam decydujesz, kiedy i ile zainwestować. Należy jedynie pamiętać, że roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć określonego co roku przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego limitu. W 2017 r. limit ten wynosi 12 789 zł. Warto podkreślić, że zyski osiągnięte w ramach konta IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed spełnieniem kryteriów ustawowych uprawniających do wypłaty bez podatku.

Poznaj unikalne rozwiązanie dla Twojej emerytury! Zarządzaj swoją inwestycją emerytalną w niespotykanym dotąd zakresie w ramach konta SUPER IKE.

Dzięki SUPER IKE zgromadzone środki możesz inwestować zarówno w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jak i w detaliczne obligacje skarbowe oferowane na rynku pierwotnym wyłącznie przez PKO Bank Polski pełniącego funkcję agenta emisji detalicznych obligacji skarbowych.

Jeśli posiadasz IKE-Inwestycje bądź IKE-Obligacje, a jesteś zainteresowany oszczędzaniem w ramach konta SUPER IKE możesz w dowolnym momencie aneksować zawartą umowę.

Poznaj szczegóły dotyczące konta SUPER IKE oraz IKE-Obligacje i już dziś pomyśl o własnej przyszłości i zadbaj o godziwą emeryturę.