Kredyt Emisja

Korzyści

 • Kredyt już od 1 000zł,
 • Atrakcyjna, zmienna stopa oprocentowania wg stawki 1 miesięcznego WIBOR,
 • Odsetki naliczane od dnia przydziału akcji,
 • Wysokość dźwigni finansowej (lewar) ustalana osobno dla każdej emisji z uwzględnieniem czynników ryzyka,
 • Elastyczna możliwość spłaty kredytu: spłata automatyczna po sprzedaży kredytowanych instrumentów finansowych lub spłata osobną dyspozycją w dowolnym momencie,
 • Pełna informacja o wykorzystaniu środków z kredytu w internetowym Serwisie supermakler,
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat ryzyk zamieszczone są w Katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego dostępnym na stronie: http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/mifid/produkty-objete-mifid_/

Przeznaczenie i parametry

 • Przeznaczenie

  Kredyt "Emisja" przeznaczony jest na zakup instrumentów finansowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Kredyt udzielany jest przez PKO Bank Polski S.A. wyłącznie osobom fizycznym, które posiadają rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

  Aby otrzymać kredyt "Emisja" należy spełnić następujące warunki:

  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Uzyskać pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej,
  • Posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz środki pieniężne stanowiące tzw. Udział własny Klienta.
 • Parametry

Oprocentowanie i opłaty

Prowizja przygotowawcza:

 • W zależności od kwoty kredytu kształtuje się na poziomie od 0,5% do 1,00%

Oprocentowanie:

 • Umowy zawierane i odnawiane od 30 czerwca 2010r.: WIBOR1M + marża Banku
 • Umowy zawarte do 29 czerwca 2010r.: 10,75%

Odsetki naliczane są od dnia przydziału do dnia spłaty kredytu włącznie!

Informacje dodatkowe

Od momentu zaciągnięcia kredytu, pełna informacja o jego wykorzystaniu dostępna jest w Serwisie internetowym supermakler, który prezentuje m.in.:

 • Kwotę udzielonego kredytu,
 • Bieżące zaangażowanie,
 • Naliczone odsetki,
 • Zablokowane należności,
 • Datę wymaganej spłaty.

Przez Serwis supermakler można dokonać spłaty całości lub części kredytu w dogodnym dla Inwestora momencie.

Szczegóły oferty w Punktach Obsługi Klienta oraz pod numerem infolinii 801 304 403

Wyszukaj placówkę

Możesz też wybrać się do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego