Doradztwo inwestycyjne

Dlaczego warto

Doradztwo inwestycyjne w DM PKO Banku Polskiego to pięć Portfeli modelowych dopasowanych do różnych Profili inwestycyjnych oraz zróżnicowanych ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w ich skład. Mogą to być zarówno obligacje, akcje z rynku polskiego jak i ETF-y z giełd zagranicznych. To Ty decydujesz, którą z dostępnych dla Twojego Profilu inwestycyjnego strategii zarządzania Portfelem modelowym chcesz naśladować na swoim rachunku.

Doradztwo inwestycyjne w DM PKO Banku Polskiego to również:

  • Oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji oraz wielogodzinne analizy danych finansowych, raportów bieżących ze wszystkich spółek notowanych na GPW. Nasi Doradcy inwestycyjni wyselekcjonują dla Ciebie najciekawsze propozycje
  • Pełna kontrola nad rachunkiem inwestycyjnym dzięki samodzielnej realizacji rekomendowanych zmian w Portfelach modelowych
  • Wygodne inwestowanie dzięki powiadomieniom mailowym zawierającym aktualizację Portfeli modelowych z dokładnymi wskazaniami zmian
  • Edukacja poprzez samodzielne prowadzenie inwestycji odwzorowując rekomendacje ekspertów, które dodatkowo zawierają uzasadnienie podejmowanych działań
  • Przejrzysta i czytelna informacja o efektywności inwestycji dzięki wyliczeniom aktualnych stóp zwrotu
  • Aktualne informacje o bieżącej sytuacji rynkowej dzięki cyklicznym biuletynom podsumowującym najważniejsze wydarzenia na rynku kapitałowym
  • Szansa na uniknięcie typowych błędów inwestycyjnych poprzez dyscyplinę prowadzenia inwestycji zgodnie ze strategią inwestycyjną przyjętą w odpowiednim Portfelu modelowym
  • Inwestowanie a nie spekulowanie – rekomendacje Doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za Portfel modelowy oparte są między innymi na wynikach prac analitycznych jednego z największych i najlepszych w Polsce zespołu analityków – Biura Analiz Rynkowych DM PKO Banku Polskiego

Informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich

 

Portfele modelowe

Zdecyduj czy chcesz inwestować bezpiecznie w obligacje, czy wolisz zwiększyć poziom ryzyka, ale i potencjalnych zysków, angażując część kapitału w akcje. Dla tych, którzy oczekują największych zysków przy akceptacji bardzo wysokiego ryzyka, przygotowaliśmy również Portfele modelowe oparte w 100% na inwestycjach w akcje lub ETF-y odzwierciedlające zachowanie indeksów światowych. Dla inwestorów poszukujących dodatkowo szansy na otrzymywanie dochodów w trakcie trwania inwestycji przygotowaliśmy także Portfel modelowy oparty na obligacjach i spółkach dywidendowych.

Sprawdź relację zysku do ryzyka poszczególnych Portfeli modelowych:

Sprawdź szczegóły każdego z Portfeli modelowych:

Obligacyjny Plus

Skład portfela: w całości opiera się na obligacjach

Poziom ryzyka: niski

Okres inwestycji: minimum dwa lata

Benchmark: stopa WIBID1Y – wysokość oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym.

Zobacz więcej

 

 

Zrównoważony

Skład portfela: 70% z obligacji i 30% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum trzy lata.

Benchmark: 70% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 30% WIGdiv  – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Dochodowy

Skład portfela: 50% się z obligacji i 50% z akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, SWIG80, a także pozostałych akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum cztery lata

Benchmark: 50% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 50% jest WIGdiv – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Globalny

Skład portfela: w całości opiera się na ETF-ach notowanych na giełdach w Europie, odzwierciedlających zachowanie światowych indeksów akcyjnych.

Poziom ryzyka wysoki

Planowany okres inwestycji: minimum pięć lat.

Benchmark: indeks MSCI ACWI Index – indeks obejmujący ceny wybranych akcji z rynków rozwiniętych i rozwijających się.

Zobacz więcej

 

 

Agresywny

Skład portfela: 100% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 a także akcji wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: bardzo wysoki

Planowany okres inwestycji:  minimum pięć lat.

Benchmark: 50% WIG20 – indeks 20 największych spółek GPW oraz  50%  mWIG40 – indeksu 40 średnich spółek notowanych na GPW .


Zobacz więcej

 

Informacje praktyczne

  • Pliki do pobrania

Pamiętaj, że aby korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego musisz posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Dodatkowo zalecamy, aby kwota minimalna przeznaczona na inwestycje w ramach jednego Portfela modelowego wynosiła minimum 100 tys. PLN (dla Portfela Globalnego 100 tys. EUR).

W celu otrzymywania  Portfeli modelowych odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego i wypełnij ankietę badającą Twój Profil ryzyka. Dzięki temu zaoferujemy Ci tylko te Portfele modelowe, które uwzględniają Twoje doświadczenie, akceptowany poziom ryzyka, czy też indywidualną sytuację finansową.

Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz mógł rozpocząć inwestycje odzwierciedlając na swoim rachunku inwestycyjnym przyjętą strategię inwestycyjną w wybranym Portfelu modelowym.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy zmieni się Twoja sytuacja materialna, doświadczenie lub stosunek do ryzyka, możesz ponownie wypełnić ankietę odpowiedniości i zmienić Portfele modelowe na te, które są zgodne z nowym Profilem ryzyka.

Wyszukaj placówkę

Możesz też wybrać się do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego