Piotr Rusiecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończył wiele kursów oraz szkoleń specjalistycznych w zakresie księgowości i rynku kapitałowego.

W latach 1993–2000 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od 1996 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Emisji w Departamencie Spółek Publicznych (obecnie Departament Emitentów).

W okresie od 2001 do marca 2009 roku zajmował stanowisko Dyrektora w dziale doradztwa finansowego banku inwestycyjnego CA IB – grupa UniCredit, gdzie bezpośrednio kierował projektami kilkunastu ofert publicznych, prowadził wszechstronne doradztwo finansowe w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć.

Od kwietnia do grudnia 2009 roku współpracował z zespołem CC GROUP w zakresie transakcji kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji IPO, SPO, Dual Listing, obligacji zamiennych oraz połączeń na rynku kapitałowym.

W styczniu 2010 roku rozpoczął pracę w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego na stanowisku Dyrektora Wydziału Rynków Kapitałowych. Jako Project Manager kierował transakcją IPO największego polskiego ubezpieczyciela PZU S.A. oraz grupy energetycznej Tauron S.A.

Od 1 lipca 2010 roku jest Zastępcą Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i jest odpowiedzialny za obszar nowych emisji oraz corporate finance.